Oylik test natijalari BIZ BILAN O'RGANISH YANADA OSON


F.I.SH. TEST NOMERI JAMI BALL I-FAN II-FAN III-FAN TO’G’RI KALITLAR
OLIMXO'JAYEVA 6798 171.8 ball 20 ball 28 ball 30 ball 3-C, 10-A, 15-A, 17-D, 18-C, 21-B, 22-B, 23-C, 27-B, 30-D, 31-B, 50-B, , 61-B, 62-D, 63-C, 64-D, 65-A, 66-B, 67-C, 68-A, 69-B, 70-A, 71-C, 72-A, 73-C, 74-B, 75-C, 76-A, 77-C, 78-B, 79-A, 80-A, 81-A, 82-B, 83-A, 84-B, 85-C, 86-A, 87-B, 88-A, 89-D, 90-D
SANJARBEK 6772 166.1 ball 12 ball 29 ball 30 ball 1-D, 3-A, 4-B, 5-B, 7-B, 8-B, 10-B, 11-D, 14-B, 15-D, 16-B, 19-C, 20-B, 21-D, 23-D, 24-B, 25-D, 30-C, 59-B, , 61-D, 62-A, 63-D, 64-C, 65-C, 66-C, 67-B, 68-A, 69-C, 70-D, 71-A, 72-C, 73-A, 74-B, 75-D, 76-A, 77-A, 78-D, 79-C, 80-D, 81-B, 82-B, 83-D, 84-C, 85-A, 86-D, 87-D, 88-D, 89-D, 90-C
BAHODIROV JAHONGIR 7200 161.9 ball 12 ball 29 ball 28 ball 2-B, 3-C, 4-C, 5-D, 6-B, 8-A, 9-D, 10-A, 12-D, 14-D, 15-D, 16-C, 20-D, 22-A, 23-B, 24-D, 25-D, 28-C, , 45-D, , 69-A, 90-B
ShUKURILLOYEV FIRDAVS 7081 161.8 ball 30 ball 28 ball 20 ball 1-D, 2-A, 3-B, 4-C, 5-C, 6-D, 7-B, 8-A, 9-A, 10-C, 11-A, 12-D, 13-D, 14-A, 15-B, 16-B, 17-A, 18-D, 19-B, 20-A, 21-A, 22-B, 23-D, 24-A, 25-C, 26-D, 27-C, 28-C, 29-C, 30-B, 37-A, 39-A, , 63-B, 66-C, 67-C, 70-A, 75-B, 76-D, 80-C, 85-B, 86-A, 89-C,
HOSHIMOV SHAXRIYOR 7128 161 ball 14 ball 28 ball 28 ball 5-B, 9-B, 10-C, 11-D, 12-A, 14-C, 16-B, 17-C, 18-B, 19-A, 22-B, 23-B, 24-C, 25-C, 26-B, 28-C, , 31-B, 42-B, , 66-B, 90-B
FAYZILLOYEV AMIRBEK 6632 156.8 ball 12 ball 26 ball 30 ball 1-B, 2-D, 3-C, 4-C, 5-B, 6-D, 7-D, 8-A, 11-D, 12-B, 13-D, 16-C, 17-D, 19-A, 21-D, 22-A, 23-A, 24-D, , 34-C, 40-C, 44-B, 49-C, , 61-C, 62-C, 63-D, 64-C, 65-D, 66-A, 67-A, 68-C, 69-A, 70-A, 71-C, 72-B, 73-C, 74-A, 75-D, 76-D, 77-D, 78-B, 79-D, 80-A, 81-B, 82-B, 83-A, 84-A, 85-A, 86-D, 87-A, 88-D, 89-C, 90-A
QORAYEV OYBK 6710 156.8 ball 12 ball 26 ball 30 ball 1-D, 2-B, 5-B, 7-C, 8-D, 9-B, 11-D, 12-B, 13-C, 15-C, 16-B, 17-C, 18-D, 19-B, 20-C, 25-C, 26-C, 30-D, 35-A, 36-A, 37-A, 40-A, , 61-D, 62-C, 63-B, 64-C, 65-D, 66-A, 67-D, 68-A, 69-A, 70-A, 71-A, 72-B, 73-C, 74-C, 75-D, 76-C, 77-D, 78-A, 79-C, 80-D, 81-A, 82-C, 83-C, 84-C, 85-C, 86-D, 87-D, 88-C, 89-B, 90-B
IKROMOVISKANDAR 6709 154.8 ball 13 ball 25 ball 30 ball 2-B, 4-D, 6-D, 7-D, 8-C, 10-D, 11-A, 14-D, 16-A, 17-B, 18-A, 22-C, 23-D, 24-D, 25-A, 27-B, 28-C, , 33-D, 34-D, 42-D, 54-B, 55-D, , 61-A, 62-C, 63-C, 64-A, 65-C, 66-D, 67-C, 68-D, 69-B, 70-D, 71-D, 72-A, 73-C, 74-D, 75-A, 76-B, 77-D, 78-A, 79-C, 80-A, 81-B, 82-B, 83-A, 84-A, 85-A, 86-C, 87-A, 88-C, 89-D, 90-A
JALILOV ShOHJAHON 7167 153.9 ball 17 ball 26 ball 26 ball 3-C, 6-B, 7-A, 8-B, 9-A, 11-A, 13-C, 16-D, 23-C, 26-A, 28-D, 29-D, 30-A, 41-D, 44-D, 45-D, 47-D, , 69-B, 72-C, 77-A, 83-B,
ABDUXALIOV 7136 153.7 ball 15 ball 28 ball 24 ball 1-D, 5-B, 9-A, 11-C, 17-B, 20-A, 21-A, 22-D, 23-C, 25-B, 26-C, 27-B, 28-B, 29-B, 30-D, 49-C, 51-C, , 64-B, 65-A, 67-B, 73-B, 78-C, 79-B,
ABDURASULOVAGULYUZA 7202 153.5 ball 11 ball 28 ball 26 ball 2-C, 3-D, 5-D, 6-D, 7-D, 8-D, 11-B, 12-C, 13-C, 17-B, 18-C, 20-D, 21-A, 22-A, 23-B, 24-B, 25-C, 28-A, 29-D, , 48-D, 49-D, , 62-C, 68-C, 80-D, 87-C,
ISROILOVA LAZIZA 6598 152.3 ball 22 ball 21 ball 30 ball 5-D, 8-D, 13-C, 17-C, 19-B, 22-D, 24-B, 28-A, , 32-A, 33-A, 34-A, 36-A, 42-B, 52-A, 54-A, 56-A, 59-A, , 61-D, 62-A, 63-A, 64-B, 65-C, 66-B, 67-D, 68-C, 69-A, 70-B, 71-A, 72-D, 73-A, 74-D, 75-B, 76-D, 77-A, 78-B, 79-D, 80-B, 81-A, 82-D, 83-B, 84-D, 85-C, 86-C, 87-D, 88-D, 89-D, 90-B
KHURSANBOEV OTABEK 6675 152.2 ball 5 ball 27 ball 30 ball 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-A, 6-D, 8-C, 9-B, 10-B, 11-B, 12-D, 13-A, 15-B, 16-D, 17-C, 19-C, 20-B, 21-D, 22-A, 25-B, 26-C, 27-D, 28-B, 29-A, 30-B, 38-C, 49-C, 51-C, , 61-A, 62-C, 63-C, 64-D, 65-D, 66-A, 67-A, 68-B, 69-A, 70-D, 71-C, 72-A, 73-B, 74-D, 75-C, 76-D, 77-C, 78-C, 79-D, 80-A, 81-C, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-A, 87-A, 88-D, 89-B, 90-B
AHMEDOVShERZOD 6926 151.7 ball 13 ball 24 ball 30 ball 1-D, 2-D, 4-D, 9-B, 10-B, 11-D, 13-B, 15-D, 16-A, 19-D, 21-D, 22-A, 23-D, 26-C, 28-C, 29-D, 30-B, 31-B, 38-D, 43-B, 45-D, 46-D, 60-A, 61-C, 62-A, 63-A, 64-D, 65-B, 66-D, 67-D, 68-A, 69-B, 70-D, 71-C, 72-B, 73-B, 74-A, 75-D, 76-D, 77-B, 78-A, 79-A, 80-D, 81-C, 82-C, 83-D, 84-D, 85-D, 86-A, 87-D, 88-B, 89-A, 90-C
ISMOILJONOV NASRULLO 6955 149.5 ball 14 ball 27 ball 24 ball 6-D, 7-A, 8-D, 10-B, 13-C, 15-B, 16-C, 18-C, 20-C, 21-D, 22-A, 24-B, 26-D, 27-A, 28-B, 30-A, 39-B, 47-D, 57-B, , 70-A, 74-C, 79-A, 85-A, 87-B, 90-A
FAYZULLAYEVA MADI 6597 149.4 ball 25 ball 19 ball 30 ball 3-D, 8-C, 10-C, 21-D, 29-C, , 36-C, 37-C, 40-C, 42-A, 43-C, 45-C, 52-C, 54-C, 55-C, 56-C, 57-C, , 61-C, 62-C, 63-D, 64-D, 65-B, 66-C, 67-A, 68-A, 69-B, 70-B, 71-C, 72-B, 73-C, 74-B, 75-A, 76-B, 77-A, 78-A, 79-A, 80-A, 81-A, 82-C, 83-A, 84-C, 85-B, 86-A, 87-C, 88-A, 89-D, 90-D
OZODBOEVA ZEBO 6658 148.6 ball 13 ball 23 ball 30 ball 1-D, 2-B, 3-D, 4-D, 5-C, 8-D, 9-C, 13-A, 15-B, 16-B, 18-A, 20-B, 22-B, 23-A, 26-A, 29-B, 30-D, 32-C, 40-B, 44-B, 45-B, 49-B, 52-B, 59-B, , 61-C, 62-D, 63-A, 64-B, 65-D, 66-A, 67-B, 68-C, 69-C, 70-C, 71-C, 72-D, 73-B, 74-D, 75-D, 76-D, 77-B, 78-B, 79-B, 80-C, 81-A, 82-A, 83-C, 84-C, 85-C, 86-B, 87-C, 88-B, 89-D, 90-C
OBIDOVSAMANDA R 6746 148.2 ball 7 ball 25 ball 30 ball 2-B, 3-D, 4-A, 5-C, 6-A, 7-C, 8-D, 10-A, 13-A, 14-A, 15-A, 16-D, 17-C, 18-C, 19-D, 20-A, 23-A, 25-D, 26-A, 27-D, 28-C, 29-D, 30-C, 47-A, 51-A, 54-A, 56-D, 57-A, , 61-D, 62-C, 63-C, 64-B, 65-D, 66-C, 67-C, 68-A, 69-D, 70-A, 71-D, 72-A, 73-B, 74-C, 75-D, 76-A, 77-D, 78-A, 79-C, 80-A, 81-D, 82-C, 83-A, 84-C, 85-B, 86-B, 87-C, 88-C, 89-C, 90-A
QURBONOV MIRZO 7234 148 ball 7 ball 29 ball 24 ball 1-C, 2-C, 3-A, 4-B, 5-D, 6-C, 8-A, 10-C, 11-D, 13-D, 14-A, 18-C, 19-C, 20-A, 21-C, 22-C, 23-C, 25-D, 26-D, 27-C, 28-D, 29-C, 30-D, 32-D, , 64-A, 65-B, 70-C, 71-D, 75-A, 84-B,
KIMSANBOYEVA XUMAYRA 7013 147.9 ball 18 ball 21 ball 30 ball 9-D, 11-C, 12-C, 14-D, 17-D, 18-B, 19-D, 21-B, 22-B, 25-A, 29-C, 30-C, 32-A, 33-A, 34-B, 36-D, 38-C, 42-C, 43-D, 50-A, 53-D, , 61-C, 62-C, 63-A, 64-B, 65-A, 66-A, 67-D, 68-B, 69-A, 70-D, 71-C, 72-B, 73-C, 74-A, 75-B, 76-A, 77-C, 78-D, 79-D, 80-D, 81-D, 82-B, 83-C, 84-A, 85-D, 86-C, 87-B, 88-A, 89-A, 90-B
NIYATOVA DILDORA 6915 146.6 ball 19 ball 27 ball 20 ball 1-A, 5-A, 13-B, 14-C, 15-C, 16-D, 18-A, 24-C, 26-C, 28-D, 29-A, , 31-A, 45-A, 49-C, , 61-A, 62-B, 67-D, 69-B, 70-C, 77-B, 81-C, 83-D, 86-A, 90-C
QADAMOV BEKZOD 6702 146 ball 5 ball 25 ball 30 ball 1-C, 2-A, 4-D, 5-B, 6-A, 7-D, 8-C, 9-B, 10-A, 11-A, 13-D, 14-A, 15-D, 16-C, 17-A, 19-A, 20-A, 21-B, 22-B, 24-D, 25-A, 26-B, 27-A, 29-A, 30-A, 36-C, 46-C, 50-C, 51-C, 60-C, 61-A, 62-B, 63-C, 64-C, 65-B, 66-C, 67-A, 68-D, 69-A, 70-B, 71-C, 72-C, 73-C, 74-A, 75-B, 76-A, 77-D, 78-B, 79-B, 80-A, 81-D, 82-D, 83-A, 84-B, 85-C, 86-A, 87-A, 88-A, 89-A, 90-B
HAMIDJONOVA SEVINCh 6602 145.2 ball 12 ball 27 ball 23 ball 2-C, 4-D, 6-C, 7-D, 8-D, 9-D, 10-D, 11-A, 13-C, 16-A, 19-A, 21-A, 23-C, 24-D, 25-A, 26-C, 29-D, 30-C, 39-B, 43-B, 52-D, , 64-A, 65-B, 70-C, 77-D, 85-A, 86-C, 89-C,
YO'LDOSHBOYEV A 7274 145 ball 10 ball 29 ball 21 ball 3-A, 4-D, 7-B, 9-D, 10-A, 11-D, 12-C, 13-C, 14-D, 16-C, 17-B, 18-C, 20-B, 21-A, 22-A, 24-A, 25-B, 26-C, 27-B, 29-A, , 41-C, , 63-A, 71-B, 72-B, 76-C, 78-C, 79-A, 85-A, 86-D, 90-C
ISMOILOV JAHONGIR 7182 144.7 ball 24 ball 28 ball 15 ball 15-B, 18-D, 19-B, 22-A, 27-A, 30-A, 48-C, 53-C, , 63-D, 66-C, 67-B, 68-B, 71-D, 72-C, 74-A, 75-B, 78-A, 79-D, 80-B, 81-A, 84-D, 87-A, 88-D,
XUSNIDDIN MUXDDDINOV 7307 143.4 ball 14 ball 23 ball 27 ball 2-A, 3-D, 4-B, 5-D, 8-A, 11-A, 12-C, 17-D, 19-B, 20-A, 22-C, 23-A, 24-C, 27-D, 29-D, 30-B, 36-C, 42-B, 43-B, 46-B, 50-D, 57-B, 58-A, , 62-A, 71-B, 81-D,
MURTAZAYEV MUHAMMAD 6640 143.1 ball 14 ball 29 ball 18 ball 1-C, 3-C, 5-C, 7-D, 9-A, 11-A, 12-D, 13-A, 14-D, 16-C, 20-B, 21-B, 23-A, 24-D, 25-C, 29-A, , 41-D, , 62-D, 63-A, 67-B, 70-A, 76-C, 78-D, 82-D, 84-D, 85-C, 87-D, 88-D, 89-D,
NASRIDDINOVBEXZOD 6742 142.9 ball 10 ball 29 ball 20 ball 1-A, 2-C, 4-A, 6-C, 7-A, 9-A, 10-C, 12-D, 14-B, 15-D, 16-C, 19-A, 21-C, 22-B, 25-D, 26-C, 27-C, 28-C, 29-C, 30-A, 48-A, , 62-B, 63-C, 66-A, 67-C, 69-B, 71-B, 77-D, 80-C, 87-B, 90-C
MUHAMMADJANOV NURIDDIN 7099 142.3 ball 15 ball 25 ball 23 ball 3-C, 8-D, 9-D, 10-B, 11-C, 12-A, 14-C, 16-C, 18-B, 22-B, 24-D, 25-D, 27-A, 29-D, 30-A, 38-C, 41-A, 51-C, 57-C, 59-C, , 70-D, 79-D, 82-B, 86-B, 87-D, 88-A, 90-A
SAMADOVA FERUZA 7302 141.9 ball 8 ball 26 ball 25 ball 1-A, 2-A, 3-D, 4-B, 5-A, 6-B, 7-C, 8-D, 9-D, 10-C, 11-A, 12-C, 14-A, 15-A, 17-A, 18-B, 19-D, 21-A, 24-D, 26-C, 27-D, 28-B, , 41-C, 45-D, 52-D, 57-B, , 62-A, 64-B, 65-C, 79-A, 87-A,
ERKINOV ABDULAZIZ 7124 141.8 ball 7 ball 27 ball 24 ball 1-A, 2-C, 4-A, 5-B, 6-D, 7-C, 8-D, 10-D, 12-D, 13-D, 14-C, 15-B, 16-A, 17-B, 18-C, 19-A, 21-D, 23-B, 25-B, 26-A, 27-C, 29-B, 30-C, 34-D, 44-D, 60-B, 73-B, 76-C, 81-C, 83-B, 84-C, 85-C,
TOSHMURODOVBEKZOD 6701 140.1 ball 13 ball 25 ball 23 ball 1-B, 2-B, 3-B, 4-C, 5-D, 8-B, 9-B, 10-C, 13-B, 16-A, 19-B, 21-C, 22-D, 23-C, 24-D, 28-B, 29-B, , 31-C, 35-B, 47-B, 54-B, 58-B, , 61-A, 71-D, 75-D, 80-C, 82-D, 83-C, 90-C
SODIQOVAMARJONA 6600 140 ball 8 ball 22 ball 30 ball 1-B, 2-A, 4-B, 5-C, 6-C, 8-C, 9-D, 10-C, 12-C, 13-B, 14-C, 15-C, 16-D, 17-A, 18-D, 19-D, 20-B, 22-C, 23-A, 26-C, 28-B, 30-D, 31-B, 46-C, 51-C, 52-C, 54-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-C, 62-A, 63-C, 64-B, 65-C, 66-D, 67-C, 68-B, 69-D, 70-B, 71-B, 72-A, 73-D, 74-C, 75-C, 76-B, 77-D, 78-D, 79-D, 80-B, 81-A, 82-A, 83-B, 84-B, 85-B, 86-D, 87-B, 88-D, 89-C, 90-B
SAIDOV AKHROR 6956 140 ball 11 ball 25 ball 24 ball 1-A, 5-A, 7-D, 9-A, 10-B, 12-D, 13-C, 14-D, 15-B, 17-A, 18-A, 20-D, 22-A, 23-B, 25-C, 26-D, 27-C, 28-D, 30-B, 36-A, 47-D, 50-C, 53-C, 59-A, , 70-A, 72-D, 73-C, 77-B, 83-A, 86-B,
MARUFJON V FARRUX 7123 139.8 ball 7 ball 25 ball 26 ball 1-A, 2-D, 3-B, 4-D, 5-A, 6-B, 7-D, 9-B, 11-D, 13-A, 14-B, 16-C, 17-C, 19-A, 20-A, 21-A, 22-B, 23-B, 24-C, 26-B, 27-D, 29-A, 30-D, 31-C, 42-C, 46-C, 48-C, 60-D, 70-C, 72-B, 78-C, 83-D,
YOQUBOV SHOXJAXON 7126 139.6 ball 7 ball 29 ball 20 ball 1-B, 3-D, 4-C, 5-D, 6-A, 8-C, 9-A, 10-C, 11-C, 13-C, 14-B, 15-A, 16-D, 17-D, 19-B, 20-B, 21-B, 24-C, 25-C, 26-A, 27-D, 29-B, 30-D, 37-D, , 61-C, 67-B, 68-B, 72-B, 76-D, 78-B, 79-B, 84-C, 86-C, 87-B,
ABDURAXMONOV MUZAFFAR 6565 139.3 ball 13 ball 20 ball 30 ball 1-C, 5-B, 6-D, 8-A, 10-C, 13-D, 16-A, 17-C, 18-B, 19-B, 20-B, 23-D, 25-D, 26-A, 27-D, 28-A, 29-C, , 35-B, 39-B, 45-B, 46-B, 47-B, 50-D, 51-B, 54-B, 55-B, 60-B, 61-D, 62-C, 63-C, 64-B, 65-A, 66-A, 67-B, 68-B, 69-A, 70-B, 71-C, 72-C, 73-D, 74-B, 75-A, 76-A, 77-B, 78-C, 79-C, 80-A, 81-D, 82-D, 83-A, 84-A, 85-A, 86-C, 87-A, 88-C, 89-B, 90-A
NOSIRBOYEV ADHAMBEK 7306 138.7 ball 6 ball 25 ball 26 ball 1-D, 2-C, 3-A, 4-D, 5-D, 7-B, 8-B, 9-A, 10-A, 12-A, 13-C, 15-B, 17-A, 18-B, 19-A, 20-D, 21-C, 22-C, 24-B, 25-B, 26-C, 27-A, 29-A, 30-C, 31-A, 32-A, 37-D, 41-A, 60-C, 67-B, 82-D, 84-B, 89-A,
AKBAROV ADHAM 6933 138.4 ball 17 ball 21 ball 26 ball 4-B, 5-A, 6-A, 8-A, 9-B, 12-C, 13-B, 17-B, 20-B, 23-D, 24-C, 25-B, 28-B, , 37-D, 43-B, 44-B, 47-A, 48-D, 51-D, 52-A, 54-B, 55-B, , 80-A, 83-D, 86-B, 88-D,
SUNNATULLO ABDURAHIMOV 6555 138.2 ball 0 ball 29 ball 23 ball 1-D, 2-C, 3-D, 4-D, 5-C, 6-A, 7-B, 8-B, 9-A, 10-A, 11-B, 12-C, 13-B, 14-A, 15-D, 16-B, 17-D, 18-B, 19-D, 20-D, 21-D, 22-D, 23-D, 24-B, 25-D, 26-A, 27-C, 28-C, 29-A, 30-D, 53-B, , 62-C, 70-D, 73-A, 77-D, 78-A, 83-B, 86-D,
NAJIMXO'JAYEVMUHAMMADODIL 6505 138.2 ball 12 ball 20 ball 30 ball 2-A, 4-A, 5-A, 6-A, 8-A, 9-C, 11-A, 12-D, 13-D, 14-D, 15-D, 16-D, 19-D, 20-D, 23-C, 24-C, 25-C, 26-C, , 31-B, 32-B, 39-B, 41-B, 47-D, 48-B, 50-B, 51-B, 55-B, 58-B, , 61-A, 62-B, 63-B, 64-D, 65-C, 66-B, 67-C, 68-D, 69-C, 70-D, 71-C, 72-C, 73-B, 74-A, 75-D, 76-C, 77-D, 78-B, 79-D, 80-B, 81-A, 82-A, 83-B, 84-D, 85-C, 86-B, 87-B, 88-B, 89-B, 90-D
TURAYEV JAVOHIR 6677 138 ball 15 ball 27 ball 18 ball 2-A, 5-D, 6-A, 7-D, 9-D, 10-C, 13-A, 14-D, 15-C, 22-D, 23-C, 24-B, 27-B, 29-A, 30-B, 35-B, 51-B, 54-B, , 65-D, 66-B, 68-A, 71-B, 73-B, 74-D, 75-B, 76-B, 79-D, 82-A, 88-D, 89-C,
ShOHRUXMIRZO GANIYEV 7096 137.6 ball 7 ball 27 ball 22 ball 1-A, 2-A, 3-B, 4-C, 5-C, 6-B, 7-C, 8-A, 9-B, 10-B, 11-A, 14-B, 15-C, 16-A, 18-A, 19-C, 20-A, 21-A, 22-C, 26-C, 27-B, 28-A, 30-B, 31-D, 41-B, 46-B, , 61-C, 63-B, 67-B, 69-B, 74-C, 83-B, 84-B, 90-D
NABIYEVA ZULXUMOR 6773 137.1 ball 15 ball 24 ball 22 ball 1-B, 2-A, 3-C, 6-C, 10-D, 11-B, 14-B, 15-A, 16-A, 19-A, 21-A, 23-A, 25-B, 27-A, 28-A, , 41-A, 46-A, 48-A, 49-D, 55-A, 59-A, , 62-B, 67-B, 70-D, 78-C, 80-A, 83-A, 84-B, 90-A
XAYRULLAYEV ASILBEK 7109 136.7 ball 9 ball 26 ball 22 ball 1-A, 2-C, 3-A, 4-D, 5-A, 6-D, 7-D, 9-A, 10-C, 13-D, 15-C, 16-A, 19-C, 20-C, 21-C, 22-A, 23-D, 25-C, 26-D, 27-A, 30-A, 38-B, 52-B, 56-B, 57-B, , 68-B, 70-A, 71-C, 75-D, 77-B, 80-D, 82-D, 83-B,
ZUFAROV ABDULLA 7102 136.5 ball 7 ball 28 ball 20 ball 1-C, 2-A, 3-C, 4-D, 5-C, 7-D, 8-C, 9-A, 10-D, 12-C, 14-D, 15-C, 16-D, 17-A, 18-A, 19-D, 20-C, 22-D, 23-A, 24-C, 25-C, 26-A, 30-A, 32-C, 35-D, , 62-D, 65-C, 66-C, 71-B, 77-A, 78-D, 81-C, 85-C, 87-C, 89-C,
ESONBOYEVA DILNOZA 6784 136.4 ball 16 ball 18 ball 30 ball 1-C, 3-C, 5-A, 6-C, 7-C, 10-B, 15-C, 16-B, 21-A, 22-C, 23-D, 24-B, 29-B, 30-B, 31-C, 34-C, 37-C, 38-C, 42-A, 43-C, 46-C, 47-C, 50-C, 51-C, 53-C, 60-C, 61-D, 62-A, 63-C, 64-C, 65-A, 66-B, 67-B, 68-A, 69-D, 70-A, 71-D, 72-D, 73-C, 74-C, 75-A, 76-A, 77-C, 78-D, 79-C, 80-D, 81-B, 82-B, 83-D, 84-C, 85-A, 86-D, 87-D, 88-D, 89-D, 90-C
AVAZBEK OLIMOV 7221 136.4 ball 3 ball 26 ball 25 ball 1-C, 2-A, 3-D, 4-D, 5-D, 6-B, 7-C, 8-A, 9-A, 10-A, 11-C, 12-A, 13-A, 14-A, 15-C, 16-D, 17-D, 18-A, 19-B, 21-D, 23-B, 24-A, 25-A, 26-A, 27-D, 28-C, 29-B, , 31-B, 33-B, 46-C, 48-B, , 67-C, 68-B, 70-C, 84-A, 90-B
JO'RAQULOV JASURBEK 7134 135.5 ball 9 ball 29 ball 17 ball 2-D, 3-A, 4-A, 6-B, 7-B, 8-D, 9-A, 12-A, 13-D, 16-A, 17-B, 18-B, 19-B, 22-B, 23-D, 24-D, 25-D, 26-B, 27-A, 29-D, 30-A, 32-A, , 66-B, 69-A, 70-C, 73-A, 74-C, 77-B, 79-D, 81-D, 82-C, 83-D, 87-C, 88-D, 90-D
MAVLON ERGAShEV 6787 134.7 ball 6 ball 21 ball 30 ball 1-B, 2-A, 4-C, 5-A, 6-C, 7-C, 9-B, 11-D, 12-C, 13-B, 14-C, 15-A, 16-D, 18-B, 19-B, 20-B, 22-C, 23-A, 24-A, 25-B, 27-B, 28-B, 29-B, 30-B, 32-D, 33-D, 40-D, 41-D, 46-D, 47-C, 54-D, 56-D, 59-D, , 61-A, 62-D, 63-D, 64-C, 65-D, 66-D, 67-C, 68-C, 69-A, 70-D, 71-B, 72-A, 73-B, 74-A, 75-C, 76-A, 77-C, 78-C, 79-D, 80-A, 81-B, 82-B, 83-A, 84-D, 85-C, 86-A, 87-A, 88-A, 89-A, 90-D
BEKNAZAROV SARVAR 7165 134.3 ball 4 ball 27 ball 22 ball 1-D, 2-D, 3-A, 4-A, 5-B, 6-B, 8-C, 9-B, 10-D, 11-B, 12-A, 13-D, 14-C, 16-C, 19-C, 20-C, 21-C, 22-A, 23-A, 24-B, 25-B, 26-A, 27-D, 28-B, 29-C, 30-D, 31-D, 50-D, 59-D, , 62-B, 63-D, 64-C, 65-C, 69-C, 71-D, 87-C, 88-A,
SUYUNOV UMID 7327 134 ball 30 ball 17 ball 23 ball 1-B, 2-A, 3-B, 4-D, 5-A, 6-D, 7-B, 8-B, 9-C, 10-C, 11-C, 12-A, 13-A, 14-B, 15-B, 16-D, 17-C, 18-C, 19-D, 20-D, 21-D, 22-A, 23-C, 24-B, 25-D, 26-C, 27-A, 28-B, 29-B, 30-A, 35-A, 38-B, 39-A, 43-D, 44-C, 45-B, 47-B, 48-B, 49-B, 51-B, 52-C, 56-B, 57-C, , 62-B, 80-A, 81-B, 82-B, 83-D, 84-D, 90-B
ABDUXAMIDOV ZAFAR 7265 133.7 ball 11 ball 25 ball 21 ball 1-B, 2-A, 6-B, 10-A, 11-D, 12-A, 13-D, 14-A, 15-B, 16-B, 17-D, 18-A, 19-A, 20-B, 24-D, 25-A, 26-B, 29-B, 30-D, 33-A, 35-C, 50-C, 53-C, 59-C, , 64-D, 66-B, 73-C, 74-D, 77-C, 78-C, 80-C, 85-C, 90-D
UMMATOVSUNNATILLA 7239 133.5 ball 8 ball 26 ball 21 ball 2-B, 4-A, 5-A, 6-B, 7-A, 8-D, 9-A, 10-B, 12-A, 13-D, 15-D, 16-D, 17-D, 18-D, 19-B, 21-A, 23-A, 24-A, 25-A, 26-A, 27-D, 30-A, 38-B, 41-B, 43-B, 50-B, , 62-C, 64-A, 69-C, 72-B, 73-D, 76-D, 79-B, 81-C, 86-A,
AZIZBEK TURSUNOV 7289 132.7 ball 9 ball 22 ball 26 ball 2-C, 3-A, 5-D, 6-B, 7-D, 8-D, 10-A, 11-D, 13-A, 14-B, 17-C, 20-B, 21-A, 22-B, 23-D, 24-C, 25-D, 26-D, 27-D, 28-D, 30-D, 33-D, 35-D, 37-D, 41-D, 45-D, 48-D, 54-D, 55-D, , 76-B, 80-D, 85-A, 86-C,
MURTAZAQULOV ShAHZ D 7077 132.6 ball 8 ball 23 ball 25 ball 1-C, 2-C, 3-D, 4-A, 5-B, 6-A, 7-A, 9-C, 11-A, 13-B, 15-A, 16-B, 18-C, 19-D, 20-A, 22-D, 23-C, 24-A, 25-A, 27-B, 28-B, 29-B, , 33-D, 40-D, 43-D, 45-D, 48-D, 55-D, 56-C, , 69-C, 78-A, 79-D, 86-A, 87-D,
RAXMATOVKAMRON 6683 132.4 ball 6 ball 25 ball 23 ball 1-D, 2-D, 3-B, 4-C, 5-D, 6-D, 7-A, 9-B, 10-D, 11-C, 12-D, 13-C, 14-D, 15-D, 17-A, 18-D, 19-B, 22-A, 23-A, 24-A, 25-D, 26-C, 27-D, 29-D, , 35-A, 40-A, 49-A, 54-A, 59-A, , 67-C, 73-A, 78-D, 80-D, 83-C, 86-D, 89-B,
FOZILJON TO'LQINOV 7172 132.3 ball 7 ball 28 ball 18 ball 1-D, 4-C, 5-C, 6-D, 7-D, 8-B, 9-C, 10-C, 11-B, 12-C, 13-B, 14-C, 16-B, 19-D, 20-D, 21-D, 22-B, 23-B, 24-C, 25-C, 26-B, 28-C, 29-D, , 39-C, 58-D, , 63-A, 64-C, 67-D, 68-C, 71-C, 75-B, 77-B, 78-D, 79-C, 84-C, 87-A, 90-D
ASTANOV SARDOR 7332 131.7 ball 30 ball 21 ball 16 ball 1-C, 2-B, 3-B, 4-C, 5-A, 6-C, 7-A, 8-D, 9-A, 10-B, 11-C, 12-C, 13-A, 14-B, 15-C, 16-B, 17-D, 18-D, 19-B, 20-C, 21-D, 22-B, 23-A, 24-C, 25-C, 26-A, 27-D, 28-D, 29-D, 30-A, 35-A, 36-C, 38-A, 42-A, 44-C, 45-A, 46-B, 47-A, 52-C, , 61-D, 63-A, 66-C, 67-B, 68-D, 73-D, 74-A, 78-A, 80-A, 83-C, 86-A, 87-A, 88-D, 89-D,
ABDUSAMATOVASHAXNOZA 7220 131.3 ball 10 ball 30 ball 13 ball 2-A, 3-D, 4-C, 5-C, 7-C, 8-A, 9-D, 11-B, 12-C, 14-A, 17-D, 20-D, 21-A, 23-D, 24-B, 25-B, 27-C, 28-D, 29-B, 30-D, 63-D, 64-D, 66-A, 68-C, 69-C, 70-B, 72-A, 74-A, 75-A, 76-A, 79-A, 81-A, 84-B, 85-D, 86-A, 87-C, 90-C
ZARIPOV Z 6606 130.6 ball 11 ball 24 ball 21 ball 2-C, 3-C, 5-D, 6-D, 7-B, 8-D, 11-B, 12-C, 13-A, 14-D, 15-B, 16-D, 17-A, 18-C, 21-A, 24-B, 25-C, 26-B, 29-A, , 31-D, 32-D, 45-D, 54-D, 55-D, 57-D, , 66-C, 69-B, 76-C, 80-A, 83-A, 84-C, 85-D, 86-D, 90-A
AAABAAA 7341 130.6 ball 30 ball 22 ball 14 ball 1-A, 2-C, 3-D, 4-C, 5-D, 6-A, 7-C, 8-D, 9-C, 10-B, 11-B, 12-B, 13-A, 14-B, 15-C, 16-A, 17-A, 18-C, 19-B, 20-C, 21-C, 22-B, 23-D, 24-D, 25-D, 26-B, 27-A, 28-C, 29-D, 30-A, 31-D, 33-B, 44-B, 45-D, 47-C, 50-A, 51-D, 53-A, , 62-D, 65-D, 67-D, 68-B, 71-A, 72-C, 77-A, 79-D, 81-A, 82-B, 83-D, 84-A, 85-D, 86-A, 89-A, 90-C
AXMATOV FARRUX 7140 130.3 ball 7 ball 26 ball 20 ball 2-C, 4-D, 5-D, 6-A, 8-D, 9-D, 13-A, 14-B, 15-A, 16-C, 17-B, 18-A, 19-D, 20-A, 21-A, 22-D, 23-C, 24-A, 25-B, 26-C, 27-B, 28-B, 30-D, 31-A, 34-A, 35-A, 48-A, , 62-B, 66-C, 67-D, 76-D, 78-A, 81-D, 82-A, 85-A, 87-A, 90-D
JO'RAYEVA RUXSORA 6774 130 ball 16 ball 20 ball 24 ball 1-A, 2-B, 3-C, 5-C, 6-D, 11-A, 12-A, 15-D, 17-C, 20-C, 21-A, 22-B, 25-C, 26-C, , 31-C, 35-C, 38-C, 40-C, 41-C, 45-C, 46-C, 48-C, 50-B, 51-C, , 63-B, 74-C, 82-D, 83-D, 84-B, 88-D,
MIRZATILLAYEV BEHZODJON 6520 129.4 ball 12 ball 28 ball 14 ball 1-C, 3-A, 4-B, 5-C, 8-B, 11-A, 13-A, 14-B, 18-C, 19-A, 20-A, 23-C, 24-B, 25-C, 26-C, 28-B, 29-C, 30-A, 41-D, 53-D, , 62-B, 65-B, 68-C, 69-D, 72-D, 73-D, 76-D, 78-D, 82-D, 83-C, 84-D, 85-A, 86-A, 87-D, 89-D, 90-C
OTABOYEV DILMUROD 7089 129.4 ball 30 ball 25 ball 9 ball 1-A, 2-A, 3-D, 4-C, 5-D, 6-B, 7-C, 8-A, 9-A, 10-B, 11-D, 12-A, 13-C, 14-A, 15-B, 16-C, 17-D, 18-D, 19-C, 20-A, 21-A, 22-C, 23-B, 24-B, 25-B, 26-C, 27-D, 28-A, 29-B, 30-D, 31-A, 36-A, 38-A, 45-A, 49-A, , 61-D, 62-A, 64-C, 67-C, 68-D, 70-B, 71-A, 73-B, 74-B, 75-D, 76-B, 78-C, 79-C, 80-B, 81-D, 82-C, 83-B, 84-C, 85-C, 86-C, 87-B,
NAZMIDDINOV QAMARIDDIN 6744 128.7 ball 9 ball 18 ball 30 ball 1-A, 4-D, 5-C, 6-C, 10-D, 11-C, 12-C, 14-B, 15-A, 16-B, 17-A, 18-B, 19-D, 20-B, 22-B, 23-C, 25-D, 26-B, 28-C, 29-A, 30-D, 31-B, 32-B, 33-B, 35-B, 36-B, 41-B, 43-B, 45-A, 48-B, 50-B, 52-B, 58-B, , 61-B, 62-B, 63-C, 64-A, 65-C, 66-C, 67-A, 68-A, 69-A, 70-A, 71-B, 72-C, 73-B, 74-C, 75-B, 76-D, 77-B, 78-D, 79-C, 80-C, 81-C, 82-A, 83-A, 84-C, 85-D, 86-D, 87-C, 88-A, 89-B, 90-C
OO 6958 128.6 ball 10 ball 21 ball 25 ball 2-B, 5-A, 6-B, 7-B, 8-A, 10-C, 12-D, 13-A, 14-B, 15-B, 16-D, 17-A, 18-C, 19-C, 20-C, 22-A, 23-B, 26-C, 28-B, 30-C, 32-A, 34-A, 36-A, 41-A, 44-B, 48-A, 49-B, 54-A, 57-B, , 64-A, 66-C, 73-A, 85-D, 88-B,
ABDURAHIM NURMATOV 6770 127.4 ball 12 ball 26 ball 16 ball 1-B, 2-D, 3-A, 5-A, 7-A, 8-B, 10-B, 12-D, 13-D, 15-C, 19-D, 20-D, 23-C, 26-B, 27-A, 28-A, 29-C, 30-C, 39-C, 41-D, 43-C, 55-C, , 63-B, 64-C, 69-B, 71-D, 72-A, 80-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 87-A, 88-D, 89-C, 90-C
MURTAZAYEV ELBEK 7295 127.4 ball 7 ball 21 ball 26 ball 1-A, 2-C, 3-B, 4-C, 5-D, 6-D, 7-A, 8-D, 9-A, 10-B, 11-C, 12-A, 13-C, 14-A, 15-D, 16-C, 20-D, 22-A, 23-C, 24-D, 25-A, 26-A, 28-D, , 31-B, 35-B, 41-B, 42-B, 49-B, 51-A, 54-A, 55-B, 60-C, 62-D, 67-B, 68-B, 88-D,
MAHMUDOV AZIZ 6480 127.3 ball 13 ball 29 ball 11 ball 1-A, 2-D, 3-C, 4-A, 5-D, 8-D, 9-A, 11-B, 12-D, 14-D, 17-D, 18-C, 19-C, 25-B, 27-A, 28-B, 30-C, 42-D, , 62-A, 67-B, 68-C, 70-A, 72-C, 73-B, 75-A, 76-B, 77-C, 78-C, 80-C, 82-A, 83-C, 84-A, 86-C, 87-A, 88-C, 89-D, 90-D
MIRKARIMOVA IRODA 7195 127.2 ball 9 ball 27 ball 16 ball 1-C, 3-A, 4-D, 5-D, 7-B, 8-A, 9-C, 10-D, 12-D, 14-C, 15-D, 16-A, 17-A, 18-A, 19-C, 21-A, 22-C, 23-D, 24-A, 26-D, 28-B, , 33-C, 39-C, 40-C, , 61-C, 62-C, 63-C, 65-B, 66-B, 67-A, 69-C, 70-A, 77-B, 80-A, 82-D, 83-D, 85-B, 86-B,
NARZULLAYEV ASADBEK 6771 127.1 ball 9 ball 29 ball 13 ball 1-D, 3-A, 5-D, 6-A, 8-C, 9-D, 10-C, 11-C, 13-C, 16-C, 17-B, 18-C, 19-C, 20-A, 21-A, 23-B, 24-B, 25-C, 26-C, 27-D, 29-A, , 42-A, , 61-A, 62-A, 65-C, 66-B, 67-D, 73-C, 77-D, 78-A, 81-A, 82-D, 84-D, 85-D, 86-C, 87-C, 88-D, 89-B, 90-B
MUMINOV ODILJON 6636 126.8 ball 21 ball 26 ball 11 ball 1-C, 3-D, 4-B, 5-C, 11-D, 13-C, 14-B, 16-B, 25-C, , 40-A, 42-D, 48-A, 59-A, , 61-B, 62-D, 63-B, 64-D, 65-B, 66-C, 68-B, 69-D, 70-B, 73-D, 75-B, 76-C, 78-D, 80-D, 81-B, 86-D, 87-D, 89-C, 90-C
ZIYODULLAYEV ASADBEK 6579 126.1 ball 8 ball 27 ball 16 ball 1-A, 4-C, 5-B, 6-D, 7-C, 8-B, 9-D, 10-D, 11-C, 13-B, 15-B, 16-B, 18-C, 19-D, 21-A, 22-A, 23-C, 25-A, 27-C, 28-D, 29-B, 30-C, 38-A, 51-A, 59-A, , 62-A, 63-C, 68-C, 70-D, 72-A, 73-C, 74-B, 78-C, 84-C, 86-D, 87-C, 88-C, 89-C, 90-B
KARIMOV OTABEK 6655 125.2 ball 13 ball 29 ball 10 ball 2-A, 4-A, 5-D, 7-B, 8-C, 9-C, 13-B, 14-A, 15-A, 16-A, 18-C, 20-C, 21-D, 23-B, 24-C, 27-A, 30-D, 45-D, , 61-B, 64-D, 65-C, 66-C, 67-B, 69-B, 71-A, 72-D, 73-D, 77-D, 78-A, 79-A, 80-B, 81-D, 82-A, 83-B, 84-A, 85-C, 87-A, 89-A,
XAKIMJONOV UMID 7299 125.2 ball 11 ball 27 ball 14 ball 6-D, 7-C, 8-C, 10-D, 12-A, 13-A, 14-D, 15-D, 16-A, 17-A, 18-C, 19-D, 22-B, 23-D, 25-C, 26-A, 27-B, 28-C, 29-D, , 45-D, 55-B, 57-D, , 62-A, 63-C, 65-C, 66-A, 67-D, 69-C, 70-D, 72-C, 73-A, 74-C, 75-D, 78-C, 79-C, 81-D, 84-D, 90-A
ILHOMOVANURJAHON 6747 124.9 ball 5 ball 27 ball 17 ball 1-D, 2-A, 3-D, 4-A, 5-A, 6-B, 8-B, 10-B, 11-B, 12-B, 13-A, 15-D, 18-D, 19-D, 20-D, 21-D, 22-D, 23-D, 24-D, 25-D, 26-B, 27-A, 28-B, 29-A, 30-D, 40-A, 41-A, 53-A, , 64-C, 65-C, 68-B, 69-D, 74-A, 77-D, 78-C, 80-D, 82-C, 83-D, 84-C, 87-C, 90-D
XUShVAKOV HUMOYUN 6939 124.3 ball 12 ball 25 ball 16 ball 2-A, 3-D, 4-C, 5-D, 7-B, 8-C, 9-B, 10-B, 14-B, 16-A, 17-B, 20-A, 22-B, 23-D, 24-D, 28-C, 29-C, 30-D, 33-C, 37-A, 48-D, 54-A, 56-C, , 67-D, 69-B, 71-B, 72-A, 76-B, 80-C, 81-D, 83-C, 84-B, 85-A, 86-D, 88-C, 89-C, 90-A
XOLMATOV FARRUX 7148 123.5 ball 14 ball 22 ball 19 ball 1-A, 7-C, 8-A, 9-A, 11-C, 13-D, 14-B, 15-D, 16-B, 17-B, 19-A, 22-A, 26-A, 27-C, 28-B, 30-C, 34-B, 36-B, 43-B, 47-B, 48-B, 52-B, 57-B, 58-C, , 62-A, 67-B, 68-C, 73-A, 75-C, 79-B, 82-C, 85-C, 86-D, 87-A, 90-A
MO'MINOVDIYORBEK 6680 123.2 ball 12 ball 26 ball 14 ball 2-C, 5-C, 6-B, 7-B, 8-B, 10-A, 11-B, 12-A, 13-C, 16-D, 17-C, 18-A, 19-D, 20-D, 21-C, 23-A, 26-C, 27-D, , 36-C, 39-C, 49-C, 56-B, , 61-C, 63-A, 64-D, 65-C, 66-B, 68-C, 69-D, 70-D, 73-D, 74-A, 80-B, 81-D, 82-C, 86-B, 87-B, 90-A
YUNUSOVJAVOHIR 6684 123.2 ball 9 ball 23 ball 20 ball 1-B, 3-D, 4-A, 5-D, 6-A, 7-C, 8-C, 9-D, 11-B, 12-B, 14-B, 15-A, 17-C, 19-B, 21-C, 22-A, 23-D, 24-B, 25-C, 27-B, 28-B, , 35-B, 40-B, 41-B, 51-B, 53-B, 55-B, 59-B, , 64-A, 65-A, 67-D, 74-C, 80-D, 83-C, 84-C, 86-D, 87-D, 89-B,
TURSUNOV ABDUUODIR 7116 123.1 ball 6 ball 22 ball 23 ball 2-D, 3-B, 4-C, 5-D, 6-C, 8-D, 9-B, 10-C, 11-C, 12-A, 14-B, 15-D, 16-C, 17-D, 18-A, 19-B, 20-B, 21-B, 22-A, 24-C, 25-B, 26-D, 29-C, 30-A, 31-A, 32-A, 33-A, 36-A, 38-A, 39-A, 43-A, 49-A, , 62-A, 67-C, 68-C, 86-A, 88-D, 89-C, 90-A
ABDULLAYEVA MUXLIS A 7206 123.1 ball 11 ball 27 ball 13 ball 1-C, 3-A, 4-C, 5-D, 6-D, 7-A, 8-C, 9-C, 10-C, 15-D, 18-C, 21-C, 22-C, 23-B, 24-A, 25-A, 27-A, 28-B, 30-A, 38-D, 39-A, 57-D, , 61-B, 62-B, 64-D, 65-C, 66-A, 71-C, 72-A, 73-C, 75-A, 76-C, 77-B, 82-B, 83-B, 85-C, 86-A, 87-D, 89-A,
RAVShANOV DIYOR 7118 122.5 ball 12 ball 19 ball 24 ball 1-C, 2-D, 5-D, 6-A, 7-D, 14-C, 15-D, 16-B, 17-C, 19-D, 20-C, 21-B, 22-D, 23-A, 27-B, 28-B, 29-B, 30-A, 32-C, 33-C, 38-C, 40-C, 45-C, 50-C, 53-C, 55-D, 56-C, 58-C, 60-C, 63-A, 68-A, 74-A, 80-A, 82-B, 90-C
ANVAROVJAVOHIRBEK 6721 122.5 ball 17 ball 24 ball 14 ball 2-D, 4-D, 10-D, 11-B, 14-D, 15-D, 17-D, 19-D, 20-A, 22-A, 24-C, 28-D, 29-C, , 37-D, 39-D, 43-D, 46-D, 47-D, 51-A, , 62-B, 70-C, 71-B, 75-A, 77-A, 78-B, 79-B, 80-B, 81-B, 83-C, 84-B, 85-D, 87-B, 88-C, 89-A, 90-B
XOLMURODOV JAVOHIR 6793 122.2 ball 13 ball 26 ball 13 ball 1-C, 5-C, 6-D, 8-D, 9-D, 13-C, 15-B, 19-A, 20-A, 21-A, 23-B, 24-A, 25-D, 26-B, 28-C, 29-D, 30-B, 37-A, 40-A, 47-A, 48-A, , 62-C, 64-A, 68-C, 69-B, 70-D, 72-B, 73-A, 74-C, 75-A, 78-C, 79-B, 80-A, 81-D, 82-D, 84-B, 86-A, 89-A,
IBRAGIMOV IBROHIM 7138 121.1 ball 11 ball 25 ball 15 ball 1-C, 2-B, 5-D, 10-B, 11-C, 13-B, 14-B, 15-A, 17-A, 18-A, 19-A, 20-C, 21-D, 22-A, 23-B, 25-C, 26-B, 27-D, 30-B, 32-C, 34-C, 38-C, 45-A, 46-C, , 61-A, 63-B, 65-D, 67-D, 69-B, 75-A, 76-C, 77-A, 78-A, 79-A, 80-A, 81-B, 84-D, 85-A, 89-C,
SHAHBOZBEK 7192 120.9 ball 8 ball 26 ball 15 ball 1-C, 2-D, 3-C, 4-D, 6-B, 8-D, 9-C, 11-B, 12-D, 13-D, 14-B, 17-C, 18-C, 19-A, 22-A, 23-C, 25-B, 26-C, 27-B, 28-B, 29-B, 30-A, 32-A, 34-A, 39-A, 51-A, , 62-D, 65-B, 66-A, 67-A, 73-B, 75-D, 76-D, 77-C, 79-D, 81-A, 83-C, 85-C, 86-D, 88-B, 90-C
MUSAYEV BEKZOD 7244 120.9 ball 6 ball 24 ball 19 ball 2-D, 4-B, 5-C, 6-B, 7-A, 8-C, 9-C, 10-B, 11-D, 12-D, 14-C, 16-B, 17-D, 18-A, 19-D, 20-A, 21-C, 22-A, 23-D, 24-A, 25-D, 27-D, 28-D, 29-D, , 31-A, 32-C, 45-A, 48-A, 54-A, 58-A, , 64-D, 67-A, 68-D, 70-B, 74-B, 76-C, 78-A, 79-D, 80-A, 82-A, 87-B,
Z MIRJALOL D 6794 120.6 ball 6 ball 30 ball 10 ball 1-D, 2-B, 5-A, 6-A, 8-C, 9-B, 10-A, 11-A, 12-A, 13-B, 14-C, 15-C, 16-D, 17-C, 18-C, 19-D, 20-D, 22-A, 23-C, 24-D, 25-A, 27-A, 29-A, 30-A, 61-C, 62-D, 66-B, 67-C, 70-B, 71-B, 73-D, 75-D, 76-A, 77-B, 78-D, 79-D, 80-D, 81-D, 83-C, 84-D, 85-A, 86-A, 88-C, 89-B,
G'ANIYEV AZIZ 6963 120.4 ball 12 ball 19 ball 23 ball 2-D, 6-C, 7-D, 8-B, 10-B, 12-D, 13-B, 15-C, 16-C, 17-A, 20-D, 21-A, 23-A, 24-A, 26-A, 27-D, 28-C, 29-C, , 31-C, 34-D, 35-B, 39-D, 45-B, 46-B, 48-B, 50-C, 55-B, 56-B, 57-D, , 66-B, 72-C, 76-A, 77-B, 82-C, 84-B, 90-D
ABDUXAMIDOV NURULLAXON 7139 120.1 ball 11 ball 24 ball 16 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-D, 5-A, 9-C, 10-C, 13-C, 17-C, 18-D, 19-D, 20-B, 21-A, 22-D, 23-C, 25-B, 26-C, 27-A, 30-C, 34-A, 38-A, 43-A, 46-A, 47-A, 56-B, , 62-B, 63-C, 65-D, 66-C, 67-C, 72-D, 74-B, 75-A, 76-A, 78-D, 79-B, 80-D, 83-A, 86-B,
SAIDALIYEVA MADINA 6573 120 ball 18 ball 12 ball 30 ball 1-A, 6-D, 7-C, 11-D, 13-A, 14-C, 15-C, 16-A, 18-C, 21-B, 22-B, 26-D, , 33-B, 34-B, 35-B, 37-B, 38-B, 39-B, 40-A, 41-B, 43-B, 45-B, 47-B, 48-B, 50-B, 52-B, 53-B, 55-B, 57-B, 60-B, 61-C, 62-B, 63-A, 64-D, 65-B, 66-B, 67-D, 68-D, 69-A, 70-B, 71-D, 72-D, 73-C, 74-C, 75-B, 76-B, 77-C, 78-C, 79-D, 80-D, 81-D, 82-C, 83-C, 84-D, 85-A, 86-A, 87-D, 88-C, 89-B, 90-D
EGAMBERDIYEVA BAHORA 7249 120 ball 7 ball 22 ball 21 ball 1-D, 2-D, 3-B, 4-D, 5-D, 6-B, 7-C, 9-A, 10-C, 12-C, 13-D, 14-A, 15-D, 16-A, 18-D, 19-B, 20-C, 21-B, 22-D, 23-A, 25-D, 28-B, 30-A, 34-D, 40-D, 44-D, 48-D, 52-D, 53-D, 54-D, 57-D, , 63-A, 64-C, 66-D, 77-C, 78-B, 85-C, 86-D, 87-B, 90-A
ILHOM 7145 119.9 ball 7 ball 24 ball 18 ball 2-C, 3-B, 5-A, 6-D, 8-A, 9-B, 10-D, 11-D, 12-D, 13-D, 14-D, 15-A, 16-B, 18-B, 19-C, 20-C, 21-C, 23-A, 25-C, 26-A, 27-B, 29-D, 30-B, 33-D, 40-D, 41-D, 42-D, 53-D, 60-D, 62-A, 64-B, 65-D, 66-C, 71-D, 76-B, 77-A, 78-C, 79-B, 81-A, 86-D, 88-C,
MUBINAISAMUXAMEDOVA 6929 119.6 ball 12 ball 14 ball 30 ball 1-C, 3-C, 5-B, 8-A, 9-A, 12-C, 13-B, 16-D, 17-A, 18-D, 20-B, 21-D, 23-C, 25-A, 26-C, 28-B, 29-A, 30-C, 32-B, 33-C, 37-C, 41-C, 42-C, 44-C, 45-C, 46-D, 47-C, 49-D, 51-C, 52-B, 53-D, 54-D, 58-C, 59-B, , 61-B, 62-A, 63-D, 64-A, 65-C, 66-C, 67-C, 68-B, 69-C, 70-A, 71-C, 72-B, 73-A, 74-D, 75-B, 76-B, 77-B, 78-A, 79-C, 80-B, 81-D, 82-D, 83-B, 84-B, 85-B, 86-C, 87-B, 88-A, 89-C, 90-D
ZAMONOV SOXIBJON 7171 119.5 ball 0 ball 25 ball 20 ball 1-B, 2-A, 3-B, 4-B, 5-A, 6-C, 7-C, 8-A, 9-B, 10-A, 11-D, 12-D, 13-A, 14-C, 15-B, 16-A, 17-D, 18-D, 19-C, 20-C, 21-C, 22-D, 23-D, 24-A, 25-A, 26-D, 27-B, 28-A, 29-C, 30-B, 45-A, 46-A, 56-A, 58-B, 59-A, , 61-A, 66-B, 71-D, 72-D, 73-B, 76-D, 79-C, 83-D, 87-D, 89-A,
SOBIRJONOV AZIZ 7130 119.4 ball 11 ball 17 ball 26 ball 1-B, 2-C, 3-B, 5-B, 7-D, 8-C, 9-D, 10-C, 11-D, 14-A, 15-B, 16-B, 19-A, 20-D, 21-D, 22-A, 26-A, 28-D, 29-C, , 32-C, 34-C, 35-C, 38-C, 39-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 49-C, 50-C, 57-C, 58-C, , 65-D, 72-A, 78-B, 81-B,
MADINA ASADOVA 6988 118.9 ball 11 ball 27 ball 11 ball 2-D, 3-A, 4-C, 6-D, 9-D, 11-C, 12-C, 13-B, 15-D, 16-C, 18-B, 20-B, 21-C, 22-B, 24-A, 26-B, 27-A, 28-B, 30-A, 34-C, 53-C, 57-C, , 63-B, 66-A, 67-B, 68-A, 69-D, 70-A, 71-A, 72-A, 73-B, 74-D, 76-B, 77-B, 82-B, 83-B, 85-D, 86-D, 88-A, 89-B, 90-D
AXMADJONOVA MEHRIMOH 7007 118.9 ball 17 ball 12 ball 30 ball 2-D, 3-C, 4-C, 8-C, 9-A, 12-A, 13-C, 16-D, 20-D, 23-A, 26-D, 27-B, 29-C, , 31-C, 32-A, 33-C, 34-C, 35-B, 36-C, 39-C, 41-A, 42-C, 45-B, 48-D, 49-B, 52-B, 53-B, 54-B, 55-C, 56-A, 58-A, , 61-B, 62-D, 63-A, 64-B, 65-A, 66-B, 67-A, 68-C, 69-C, 70-D, 71-D, 72-A, 73-A, 74-C, 75-B, 76-C, 77-B, 78-B, 79-A, 80-B, 81-D, 82-A, 83-D, 84-D, 85-D, 86-C, 87-C, 88-B, 89-B, 90-C
NOSIROV FIRDAVS 6966 118.3 ball 13 ball 20 ball 20 ball 1-D, 2-A, 3-B, 4-C, 5-D, 7-A, 9-C, 10-C, 11-B, 12-D, 14-D, 16-C, 18-A, 19-A, 20-C, 24-B, 28-C, , 31-B, 35-C, 37-B, 43-B, 46-B, 48-C, 50-C, 52-A, 53-B, 55-A, , 62-C, 63-C, 68-B, 70-A, 71-D, 77-D, 82-C, 86-A, 88-B, 89-A,
AZIZA 7213 118.2 ball 13 ball 22 ball 17 ball 2-D, 3-D, 4-B, 5-A, 6-B, 8-A, 11-A, 12-D, 13-A, 14-C, 16-A, 20-D, 21-A, 23-A, 24-B, 28-B, 30-C, 33-D, 36-D, 39-D, 47-D, 48-D, 53-D, 55-D, 59-D, , 61-C, 64-C, 70-B, 71-D, 72-A, 75-D, 77-D, 80-C, 81-B, 85-D, 86-B, 87-D, 89-C,
MAMATOVA DURDONA 7219 117.8 ball 6 ball 23 ball 19 ball 2-A, 3-C, 4-C, 7-D, 8-C, 9-B, 11-D, 13-B, 14-C, 16-B, 17-D, 18-C, 19-A, 20-B, 21-A, 22-B, 23-D, 24-B, 25-D, 26-B, 27-A, 28-B, 29-C, 30-C, 31-B, 33-B, 38-B, 40-B, 41-B, 42-B, 60-B, 62-C, 74-C, 75-A, 76-A, 77-D, 79-A, 82-D, 84-B, 85-B, 86-D, 87-D,
HAMIDOV ANVAR 7324 117.7 ball 19 ball 17 ball 21 ball 3-B, 7-C, 10-C, 12-D, 14-A, 18-D, 20-A, 24-C, 26-D, 27-B, 29-C, , 38-B, 41-C, 42-A, 43-A, 45-C, 47-C, 48-A, 50-C, 51-C, 53-D, 54-C, 56-A, 57-C, , 61-D, 63-C, 64-D, 67-D, 68-C, 71-D, 76-B, 86-C, 89-D,
JO'RAYEV ASADBEK 6792 117.5 ball 7 ball 30 ball 8 ball 1-D, 3-B, 4-B, 5-C, 6-A, 7-C, 8-D, 9-C, 11-C, 12-B, 13-C, 14-A, 15-B, 17-C, 18-D, 20-A, 21-D, 22-C, 23-B, 26-A, 27-D, 29-A, 30-C, 61-C, 63-B, 64-A, 65-B, 66-C, 67-C, 68-D, 69-D, 71-C, 72-B, 73-B, 77-D, 78-C, 80-B, 81-B, 82-D, 83-D, 84-B, 85-A, 86-A, 88-D, 90-B
ShOHRUH G'ULOMOV 7090 117.3 ball 19 ball 25 ball 9 ball 1-C, 13-D, 16-C, 19-A, 22-D, 24-C, 25-A, 27-D, 28-C, 29-C, 30-D, 31-B, 34-B, 38-B, 49-B, 54-B, , 61-D, 62-C, 63-A, 65-C, 66-A, 67-C, 68-D, 69-A, 70-D, 71-A, 72-A, 73-C, 76-C, 77-D, 79-C, 80-B, 81-D, 82-C, 84-A, 88-C, 90-D
QUDRATOVA ROBIYA 6927 116.9 ball 9 ball 23 ball 17 ball 1-C, 3-A, 4-B, 5-A, 6-C, 8-C, 10-C, 11-D, 13-A, 14-A, 17-C, 18-D, 19-B, 20-D, 21-A, 22-C, 23-A, 24-C, 26-D, 28-B, 30-B, 35-A, 36-C, 40-B, 42-A, 47-A, 52-A, 60-A, 64-C, 65-B, 66-A, 69-D, 72-D, 73-D, 74-D, 76-C, 80-D, 84-A, 86-C, 89-B, 90-B
BOTIROVA MADINAXON 6635 116.8 ball 25 ball 20 ball 13 ball 20-C, 21-C, 25-B, 26-B, 29-B, , 32-D, 39-A, 41-A, 43-A, 47-A, 49-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, , 62-B, 67-C, 68-B, 69-C, 70-A, 72-B, 74-D, 77-D, 78-C, 79-C, 80-D, 81-B, 83-D, 84-C, 86-A, 87-C, 89-C,
KARIMOVULUG'BEK 6497 116.6 ball 5 ball 25 ball 16 ball 2-C, 3-D, 4-C, 5-B, 7-A, 8-A, 9-C, 10-A, 11-B, 12-B, 13-C, 14-A, 15-A, 16-D, 17-A, 18-D, 19-C, 20-C, 21-A, 22-D, 23-B, 25-D, 26-A, 27-A, 30-B, 33-A, 36-A, 38-A, 50-A, 58-B, , 64-A, 65-B, 66-C, 67-A, 68-B, 71-C, 76-D, 77-A, 79-C, 81-D, 82-D, 84-C, 86-A, 89-A,
OZODOV JAMSHID 6942 116.2 ball 13 ball 20 ball 19 ball 2-B, 3-B, 4-A, 5-D, 6-B, 7-D, 8-B, 11-C, 12-A, 15-D, 16-B, 20-D, 23-B, 25-D, 27-D, 29-B, 30-B, 35-D, 37-B, 42-D, 43-A, 48-A, 49-D, 50-D, 53-B, 57-D, 58-D, , 62-C, 64-C, 65-B, 66-A, 68-A, 69-D, 76-B, 81-C, 82-C, 83-B, 86-D,
SHODMONQULOV DOSTON 6516 116.1 ball 13 ball 22 ball 16 ball 3-B, 4-C, 5-D, 6-C, 7-C, 12-A, 14-A, 16-B, 18-C, 19-B, 20-C, 21-B, 24-C, 26-A, 27-A, 28-D, 30-A, 32-A, 35-A, 40-C, 45-A, 49-A, 50-A, 55-A, 58-A, , 64-C, 70-B, 71-D, 72-B, 73-A, 74-D, 75-A, 76-D, 77-A, 83-D, 85-D, 87-B, 89-C, 90-C
SARDOR IBROHIMOV 7255 116.1 ball 11 ball 20 ball 20 ball 1-D, 3-A, 4-A, 5-D, 6-C, 8-C, 10-C, 11-D, 12-A, 14-C, 15-D, 16-B, 17-B, 23-A, 24-A, 25-D, 27-D, 28-B, 29-D, , 31-B, 38-A, 40-B, 42-B, 45-B, 47-B, 50-B, 51-B, 56-B, 57-B, , 61-D, 62-A, 68-B, 71-C, 76-D, 77-A, 78-A, 84-C, 87-D, 89-A,
X 6761 115.9 ball 9 ball 22 ball 18 ball 1-A, 2-C, 3-A, 4-D, 5-B, 7-C, 8-C, 9-B, 11-D, 13-C, 14-C, 15-B, 18-C, 19-D, 21-C, 22-A, 23-B, 25-A, 27-B, 28-B, 29-C, , 31-C, 32-C, 35-C, 36-B, 37-C, 46-C, 47-C, 51-C, , 65-C, 66-C, 68-D, 71-D, 72-A, 73-B, 77-C, 78-B, 80-B, 81-A, 86-D, 89-C,
RUSLAN TLEUMBETOV 6937 115.6 ball 14 ball 12 ball 30 ball 3-A, 4-D, 5-A, 6-C, 7-B, 8-A, 10-D, 15-D, 16-B, 17-D, 20-B, 21-D, 22-C, 27-B, 28-B, 29-D, , 31-D, 33-B, 35-D, 37-B, 38-D, 39-A, 41-D, 42-D, 43-D, 47-D, 48-D, 49-A, 52-A, 55-D, 56-C, 57-B, 58-D, 60-D, 61-D, 62-C, 63-B, 64-B, 65-A, 66-B, 67-D, 68-D, 69-A, 70-A, 71-D, 72-B, 73-C, 74-D, 75-A, 76-B, 77-B, 78-A, 79-B, 80-B, 81-B, 82-D, 83-D, 84-B, 85-C, 86-C, 87-B, 88-A, 89-D, 90-C
XUSANBOYEV BEKZOD 7262 115.6 ball 4 ball 23 ball 19 ball 1-A, 2-D, 3-A, 4-A, 5-B, 8-B, 9-A, 10-A, 11-B, 12-A, 13-B, 14-A, 15-B, 16-A, 17-A, 18-D, 19-C, 20-C, 21-D, 23-C, 24-A, 25-A, 27-C, 28-D, 29-C, 30-D, 35-B, 37-B, 47-D, 50-B, 52-B, 58-B, 60-B, 63-A, 65-B, 67-D, 73-A, 76-B, 78-C, 80-B, 81-B, 83-C, 84-A, 90-A
ISMOILOV ULUGBEK 6952 115.5 ball 14 ball 14 ball 27 ball 1-C, 2-A, 4-B, 5-D, 6-B, 7-B, 13-D, 15-A, 19-A, 20-B, 21-A, 24-B, 25-B, 28-C, 29-D, 30-C, 33-A, 36-C, 37-A, 39-B, 43-A, 44-C, 45-A, 46-B, 47-A, 50-D, 51-A, 53-B, 55-B, 57-A, 58-A, 59-A, , 65-B, 87-D, 90-A
MUHAMMADIYEVA SADOQAT 6500 115.2 ball 13 ball 19 ball 20 ball 1-D, 2-A, 3-C, 5-B, 8-B, 9-B, 10-B, 13-C, 14-C, 16-C, 17-D, 20-A, 21-A, 25-D, 27-C, 28-C, 30-C, 31-C, 43-C, 44-C, 48-C, 50-C, 51-C, 52-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 63-B, 64-C, 68-C, 69-B, 72-D, 83-B, 84-B, 86-D, 88-D, 90-B
AKROMOV JAMOLIDDIN 7125 114.9 ball 8 ball 20 ball 21 ball 2-D, 3-A, 4-B, 5-A, 6-D, 7-A, 9-A, 11-B, 13-B, 14-D, 15-A, 18-D, 20-A, 21-B, 23-D, 24-A, 25-A, 26-D, 27-B, 28-B, 29-B, 30-D, 34-C, 38-C, 41-C, 44-C, 47-C, 48-C, 52-C, 54-C, 55-C, 59-C, , 76-C, 77-C, 79-C, 81-D, 82-A, 84-C, 87-D, 88-C, 90-B
ShAHRINOZ KARIMOVA 7011 114 ball 21 ball 9 ball 30 ball 2-A, 3-D, 5-D, 8-D, 10-B, 11-B, 15-C, 20-D, 29-D, , 31-B, 35-C, 36-C, 40-C, 42-D, 43-B, 44-A, 45-B, 46-B, 47-A, 48-B, 49-B, 50-C, 52-C, 53-B, 54-D, 55-D, 56-C, 57-C, 58-D, 60-B, 61-B, 62-A, 63-C, 64-A, 65-D, 66-A, 67-B, 68-D, 69-B, 70-C, 71-D, 72-B, 73-C, 74-C, 75-A, 76-A, 77-B, 78-B, 79-A, 80-B, 81-D, 82-A, 83-C, 84-B, 85-B, 86-C, 87-D, 88-D, 89-D, 90-C
ANVARXO'JAYEVUMID 7252 114 ball 9 ball 18 ball 23 ball 3-D, 4-B, 5-C, 7-C, 8-B, 10-D, 12-C, 13-B, 16-C, 17-A, 18-A, 19-D, 20-A, 21-C, 22-A, 23-D, 24-C, 25-D, 26-D, 27-D, 29-C, , 33-A, 37-A, 42-A, 43-A, 44-A, 45-A, 46-A, 47-A, 49-A, 52-A, 53-A, 55-A, , 62-C, 69-C, 77-B, 79-A, 80-D, 83-B, 87-A,
SAIDXO'JAYEVA MADINABONU 6630 113.4 ball 17 ball 17 ball 20 ball 1-C, 5-A, 6-D, 8-A, 9-C, 11-C, 18-C, 20-C, 26-B, 27-C, 28-D, 29-C, 30-D, 32-C, 34-C, 38-C, 39-C, 41-C, 42-C, 49-D, 52-C, 54-C, 55-C, 57-C, 58-C, 60-C, 64-D, 68-A, 80-C, 82-B, 83-C, 84-B, 85-D, 87-B, 89-B, 90-C
7168 113.2 ball 0 ball 25 ball 17 ball
ShOHIZINDAYEV FARHOD 7269 112.8 ball 8 ball 20 ball 20 ball 1-D, 2-C, 3-D, 5-C, 7-C, 9-A, 10-D, 11-C, 13-C, 14-C, 15-C, 16-D, 17-A, 18-B, 19-D, 20-D, 21-B, 22-A, 24-A, 25-D, 27-B, 29-A, , 31-C, 33-C, 36-C, 37-C, 38-C, 42-C, 45-B, 50-C, 53-C, 57-C, , 62-C, 64-A, 66-A, 67-D, 68-B, 72-A, 75-A, 76-D, 77-D, 89-A,
IKROMOV AKBAR 7196 112.7 ball 9 ball 23 ball 15 ball 5-D, 7-D, 8-D, 9-A, 10-B, 12-A, 13-A, 14-D, 15-D, 16-B, 17-A, 18-B, 19-A, 22-A, 23-D, 25-B, 26-D, 27-B, 28-B, 29-B, 30-A, 36-C, 41-C, 45-C, 52-C, 54-C, 57-C, 58-C, , 61-A, 63-C, 64-C, 65-B, 67-B, 69-A, 71-B, 72-A, 73-A, 77-A, 79-A, 80-D, 81-A, 86-D, 89-C,
SHORUUX 7232 112.4 ball 5 ball 25 ball 14 ball 1-C, 2-D, 3-D, 4-D, 5-B, 6-C, 7-D, 8-D, 9-B, 10-D, 11-B, 12-D, 13-D, 14-C, 15-D, 16-B, 18-B, 19-C, 23-C, 24-B, 25-D, 26-C, 27-C, 28-D, 30-B, 32-D, 36-D, 37-D, 40-D, 52-D, , 61-A, 62-C, 63-B, 64-D, 66-C, 67-B, 72-B, 75-C, 76-B, 77-D, 78-A, 80-A, 85-C, 86-A, 88-A, 90-D
SAYFIDDINOV ASILBEK 6945 112 ball 13 ball 20 ball 17 ball 2-A, 4-D, 5-D, 6-A, 7-D, 8-A, 10-C, 13-A, 15-A, 16-D, 18-D, 19-C, 20-D, 21-A, 23-C, 26-B, 28-A, , 34-B, 38-D, 39-C, 46-D, 47-C, 49-C, 54-C, 56-C, 58-C, 60-D, 62-D, 64-A, 65-C, 66-C, 74-B, 75-D, 76-D, 79-C, 81-C, 84-A, 87-D, 88-C, 89-B,
DILMURODOV 6712 111.7 ball 11 ball 24 ball 12 ball 2-D, 3-D, 4-C, 5-C, 6-D, 9-D, 12-D, 13-D, 14-A, 15-B, 18-C, 19-A, 20-D, 22-B, 24-A, 26-B, 28-D, 29-D, 30-C, 40-C, 44-D, 51-D, 53-D, 55-D, 56-D, , 62-B, 65-B, 66-C, 69-B, 70-C, 71-A, 72-C, 73-B, 75-A, 76-B, 79-D, 80-C, 81-A, 82-A, 84-D, 86-C, 87-C, 90-D
QUDRATULLAYE 7170 111.5 ball 10 ball 27 ball 8 ball 1-A, 2-A, 3-B, 4-D, 5-D, 7-B, 9-B, 10-D, 13-C, 14-C, 15-B, 17-C, 19-C, 20-A, 23-D, 25-D, 27-B, 28-A, 29-D, 30-B, 36-A, 39-A, 44-A, , 61-A, 62-A, 64-C, 66-C, 67-C, 68-A, 69-C, 70-A, 71-C, 72-D, 74-C, 76-C, 77-D, 79-B, 80-B, 81-B, 82-D, 84-B, 86-A, 87-B, 88-D, 90-A
MUSTAFAYEV ShAXZOD 7197 111.4 ball 9 ball 28 ball 7 ball 2-C, 5-C, 6-A, 7-B, 9-C, 10-B, 11-C, 12-A, 13-A, 14-A, 17-B, 19-B, 20-B, 21-B, 22-A, 23-C, 24-D, 25-B, 26-C, 27-A, 30-A, 31-D, 47-C, , 61-C, 62-C, 63-B, 65-D, 66-A, 67-A, 68-C, 69-D, 73-D, 74-A, 75-D, 77-B, 79-A, 80-D, 81-A, 82-D, 83-B, 84-D, 85-A, 86-B, 87-B, 88-D, 90-B
NURIDDINOVA MADINA 6625 111.3 ball 24 ball 24 ball 5 ball 3-B, 9-C, 13-D, 18-C, 22-D, 26-C, , 35-D, 44-D, 46-D, 49-D, 51-D, 53-D, , 61-D, 62-B, 63-A, 65-B, 66-D, 69-A, 70-B, 71-B, 72-D, 73-A, 74-D, 75-B, 76-D, 77-D, 79-B, 80-A, 81-C, 82-C, 83-A, 84-B, 85-D, 86-A, 87-A, 89-A, 90-B
MAKHAMMEDOV ULUGBEK 6965 111.2 ball 14 ball 16 ball 22 ball 4-A, 5-B, 10-D, 11-B, 12-C, 13-A, 14-D, 18-D, 19-D, 20-C, 22-B, 24-D, 25-A, 26-B, 29-D, 30-A, 33-B, 34-D, 36-B, 38-A, 39-D, 42-D, 45-C, 46-A, 47-B, 51-A, 53-D, 54-B, 57-A, 58-D, , 61-C, 62-B, 72-C, 78-B, 83-A, 86-C, 88-A, 89-D,
KAMALOVA AZIZA 6720 111.1 ball 19 ball 23 ball 9 ball 2-C, 3-D, 4-C, 9-A, 10-B, 12-D, 16-C, 17-C, 22-C, 25-C, 28-C, , 34-D, 40-D, 41-D, 44-D, 45-D, 48-B, 49-D, , 61-D, 62-C, 65-B, 66-C, 67-D, 68-A, 69-A, 70-A, 71-D, 73-B, 74-D, 75-D, 78-D, 80-A, 81-B, 82-B, 83-A, 84-A, 86-C, 87-A, 90-A
ABDUG'APPOROV UMID 6607 111 ball 15 ball 21 ball 14 ball 1-B, 4-D, 6-D, 7-B, 8-A, 9-A, 12-A, 13-D, 14-D, 17-A, 22-C, 25-A, 26-B, 29-C, 30-D, 35-B, 39-A, 42-A, 49-A, 51-A, 54-A, 55-A, 56-A, 58-A, , 65-A, 68-C, 69-D, 70-A, 73-C, 74-B, 75-B, 76-A, 78-D, 80-C, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 88-D, 89-B,
BUZURXONOV AZIZ 7340 110.5 ball 9 ball 25 ball 11 ball 1-B, 2-D, 5-C, 6-A, 7-C, 9-D, 11-A, 12-A, 14-B, 15-C, 16-D, 18-A, 19-A, 20-C, 21-B, 22-A, 24-B, 25-B, 26-D, 28-C, 29-C, , 36-D, 39-C, 53-D, 54-A, 57-C, , 61-D, 62-A, 64-C, 65-A, 66-A, 67-C, 68-B, 69-D, 71-B, 72-D, 73-A, 75-C, 79-B, 82-B, 84-C, 85-A, 86-C, 87-A, 90-B
PO'LATOV SAIDBEK 6932 110 ball 12 ball 17 ball 21 ball 2-A, 4-B, 7-C, 8-A, 9-A, 10-D, 13-A, 14-A, 16-C, 19-B, 21-A, 23-D, 24-C, 25-A, 26-D, 28-D, 29-C, 30-D, 31-C, 37-A, 38-B, 39-C, 40-A, 42-A, 44-B, 49-C, 52-C, 55-B, 57-C, 58-C, 59-B, , 63-B, 64-B, 67-D, 70-B, 72-D, 73-D, 76-B, 78-D, 79-C,
BAKIROVA RUXSORA 6626 110.8 ball 12 ball 22 ball 14 ball 1-D, 3-A, 4-D, 5-B, 6-A, 10-C, 13-C, 14-C, 17-D, 18-B, 19-C, 20-B, 22-C, 24-A, 26-B, 27-D, 28-A, 30-A, 32-C, 33-C, 39-C, 41-C, 46-C, 50-C, 58-C, 60-C, 63-B, 67-B, 68-D, 69-A, 71-A, 73-A, 74-A, 75-A, 79-C, 80-B, 81-A, 82-C, 83-B, 84-C, 86-D, 89-C,
NORQULOV AZAMAT 7188 110.8 ball 11 ball 21 ball 16 ball 2-A, 7-B, 8-D, 9-D, 12-C, 13-D, 14-C, 15-B, 16-D, 17-C, 18-B, 19-B, 20-C, 22-B, 26-D, 27-D, 28-C, 29-C, 30-D, 31-A, 32-A, 35-D, 39-A, 50-A, 53-A, 55-A, 57-A, 59-A, , 61-A, 63-D, 64-B, 66-D, 69-D, 72-C, 73-B, 74-B, 76-A, 78-D, 82-A, 85-D, 87-A, 90-D
ABDUA ZAM 7137 110.6 ball 8 ball 22 ball 16 ball 3-B, 4-C, 6-D, 7-A, 8-D, 9-C, 10-A, 11-D, 12-D, 14-A, 16-C, 17-A, 18-D, 19-B, 20-B, 21-B, 23-D, 24-C, 25-B, 26-D, 28-C, 29-C, , 33-C, 36-C, 37-C, 48-C, 49-C, 53-C, 57-C, 58-C, , 61-B, 65-C, 67-B, 69-B, 71-A, 74-A, 75-D, 76-D, 77-C, 81-A, 82-D, 83-B, 86-A, 88-A,
NEMATOV OTABEK 7021 110.5 ball 9 ball 25 ball 11 ball 1-A, 2-B, 3-B, 4-B, 5-A, 6-A, 7-D, 11-D, 12-A, 15-B, 17-D, 18-D, 19-D, 20-A, 21-D, 22-D, 23-C, 25-D, 26-C, 28-C, 30-B, 35-D, 37-A, 40-B, 45-A, 50-D, , 61-C, 62-B, 63-C, 64-D, 67-C, 68-D, 69-B, 70-D, 73-A, 74-D, 75-D, 79-C, 80-C, 83-A, 84-D, 85-D, 86-A, 88-D, 89-C,
JO'RAYEV UMID 6660 109.6 ball 12 ball 25 ball 9 ball 1-B, 4-B, 6-D, 7-B, 9-A, 10-D, 12-A, 13-A, 14-B, 15-A, 16-B, 17-D, 18-D, 19-A, 20-B, 28-D, 29-A, 30-B, 31-C, 35-B, 37-C, 50-C, 55-C, , 61-B, 64-D, 65-C, 68-D, 71-C, 72-B, 73-C, 74-C, 76-B, 77-C, 79-B, 80-B, 81-B, 82-A, 83-B, 84-A, 86-B, 87-A, 88-B, 89-D, 90-D
ZIKRIYOYEVSAMANDAR 6780 109.6 ball 10 ball 23 ball 13 ball 3-A, 4-A, 5-C, 7-B, 8-D, 9-B, 10-C, 11-C, 13-D, 14-B, 16-B, 17-D, 18-A, 19-B, 20-A, 22-A, 24-D, 25-C, 26-C, 29-D, , 36-A, 39-C, 43-C, 44-C, 45-C, 48-C, 52-C, , 61-A, 64-B, 65-B, 66-B, 69-C, 70-D, 71-C, 72-A, 73-D, 76-B, 80-C, 82-A, 83-A, 85-D, 86-D, 87-C, 88-A,
SAIDOV DAVRON 7176 108.6 ball 7 ball 19 ball 20 ball 1-C, 2-C, 3-D, 4-B, 5-B, 7-C, 8-A, 9-D, 10-B, 11-A, 13-C, 15-D, 16-A, 17-D, 18-C, 20-A, 21-A, 23-D, 25-B, 26-D, 28-B, 29-A, 30-C, 34-B, 35-B, 37-C, 41-B, 44-B, 45-B, 48-B, 50-B, 51-B, 53-B, 57-B, , 62-B, 64-D, 65-C, 67-C, 71-A, 77-B, 80-D, 81-B, 82-A, 83-C,
USENJANOV DOSTON 6558 108.5 ball 9 ball 23 ball 13 ball 1-C, 3-A, 4-C, 5-D, 6-B, 7-D, 10-B, 12-B, 13-B, 14-C, 15-B, 16-B, 18-C, 20-B, 21-B, 23-C, 25-D, 26-C, 27-D, 28-B, 30-B, 34-A, 36-A, 42-C, 46-A, 47-A, 50-A, 60-A, 63-B, 64-A, 66-D, 68-A, 70-D, 74-B, 77-D, 80-B, 81-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 88-D, 90-C
JO'RAYEV MUROD 7258 108.5 ball 7 ball 21 ball 17 ball 1-B, 2-C, 4-B, 5-B, 6-C, 7-C, 8-B, 9-C, 10-D, 11-D, 14-C, 15-A, 16-C, 17-C, 18-A, 19-D, 20-D, 21-A, 22-B, 23-D, 25-D, 27-A, 29-D, , 38-C, 41-D, 44-D, 45-D, 46-D, 53-D, 54-D, 55-D, 57-D, , 61-A, 62-C, 64-D, 65-A, 69-C, 70-D, 73-B, 74-A, 77-C, 79-A, 80-C, 83-D, 88-A,
ILYOSOV ASADBEK 7243 108.4 ball 5 ball 21 ball 18 ball 1-C, 2-A, 3-A, 4-C, 5-C, 7-D, 8-C, 9-B, 10-B, 11-B, 13-C, 16-A, 17-D, 18-C, 19-D, 20-C, 21-D, 22-B, 24-B, 25-B, 26-B, 27-D, 28-C, 29-C, 30-D, 31-C, 32-C, 35-C, 36-C, 43-C, 44-C, 45-C, 48-C, 53-C, , 64-C, 66-B, 70-D, 74-D, 79-B, 81-B, 83-C, 84-A, 85-B, 87-A, 88-A, 89-A,
IBRAGIMOV ISROIL 6651 108.2 ball 5 ball 25 ball 12 ball 1-B, 2-A, 3-A, 4-A, 5-C, 7-B, 8-C, 10-A, 11-A, 12-C, 14-D, 15-A, 16-A, 18-A, 19-A, 20-B, 21-B, 22-D, 24-C, 25-A, 26-B, 27-C, 28-C, 29-D, 30-D, 34-A, 36-A, 40-A, 41-C, 53-A, , 61-B, 63-C, 64-C, 65-B, 66-A, 67-D, 71-A, 72-B, 74-A, 78-A, 79-A, 80-C, 82-A, 84-A, 85-A, 86-C, 87-C, 90-D
ALIKULOV MIRJALOL 7152 108.1 ball 6 ball 28 ball 7 ball 1-A, 3-B, 4-B, 6-A, 7-D, 9-D, 10-B, 11-B, 12-B, 14-A, 15-B, 16-C, 17-D, 18-C, 19-A, 20-A, 21-A, 22-C, 24-B, 25-B, 26-C, 27-D, 28-B, 29-A, , 34-D, 50-B, , 62-D, 63-D, 64-B, 65-B, 67-A, 68-A, 69-A, 70-D, 71-D, 72-B, 75-C, 76-D, 77-A, 78-B, 79-C, 80-D, 81-C, 82-B, 83-D, 85-A, 86-A, 88-D, 89-B,
YUNUSOVADIYORA 6502 107.4 ball 15 ball 9 ball 30 ball 5-C, 7-C, 9-A, 12-B, 13-B, 16-B, 17-A, 18-B, 20-D, 22-D, 23-C, 25-D, 26-D, 28-B, 29-A, , 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 48-C, 50-C, 51-C, 52-C, 54-C, 57-B, 58-C, 59-C, 60-C, 61-D, 62-C, 63-A, 64-B, 65-B, 66-D, 67-D, 68-B, 69-B, 70-D, 71-A, 72-C, 73-C, 74-C, 75-C, 76-C, 77-B, 78-D, 79-D, 80-B, 81-C, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 88-D, 89-A, 90-A
DILMURODOV M 6515 107.4 ball 8 ball 23 ball 13 ball 1-B, 2-C, 3-C, 4-D, 6-D, 7-C, 8-A, 10-B, 11-B, 12-A, 14-C, 15-D, 16-A, 17-D, 18-A, 20-A, 21-A, 23-D, 24-B, 26-A, 27-C, 29-D, , 34-D, 36-A, 38-A, 48-A, 54-A, 56-A, 59-A, , 63-C, 67-C, 69-B, 73-C, 75-B, 76-D, 77-B, 78-C, 79-B, 80-A, 82-B, 83-A, 84-B, 85-D, 86-D, 87-B, 89-B,
BOZORBOYEV ORTIQBEK 7106 107.1 ball 7 ball 28 ball 6 ball 2-B, 3-B, 4-C, 6-A, 8-B, 9-B, 10-A, 11-C, 12-B, 13-A, 14-A, 15-A, 17-C, 18-A, 20-A, 21-A, 23-C, 24-C, 25-C, 27-B, 28-A, 29-C, 30-B, 49-B, 57-B, , 61-C, 63-B, 64-A, 65-C, 67-A, 68-C, 69-C, 71-B, 72-C, 73-C, 74-C, 75-B, 77-B, 78-A, 79-A, 80-C, 81-B, 82-C, 83-B, 85-A, 86-B, 87-A, 88-B, 89-C,
MIRKAMOLIDDINOVAKOMILA 6940 107 ball 9 ball 11 ball 30 ball 4-C, 5-B, 6-C, 7-D, 9-A, 10-A, 11-C, 12-D, 13-D, 14-A, 16-D, 17-C, 18-D, 19-B, 23-C, 24-C, 25-B, 26-A, 27-C, 28-D, 29-B, , 33-A, 37-D, 38-C, 39-C, 41-A, 42-B, 43-A, 44-D, 46-C, 47-C, 48-D, 50-A, 51-C, 53-D, 54-D, 55-A, 57-C, 58-D, 60-C, 61-D, 62-B, 63-A, 64-D, 65-D, 66-C, 67-B, 68-B, 69-B, 70-A, 71-D, 72-A, 73-A, 74-C, 75-A, 76-D, 77-B, 78-A, 79-A, 80-D, 81-B, 82-C, 83-B, 84-A, 85-C, 86-C, 87-A, 88-A, 89-A, 90-B
ABDUXAMIDOV IBROHIM 6568 106.8 ball 6 ball 12 ball 30 ball 1-A, 2-A, 3-C, 4-C, 5-D, 7-A, 9-A, 10-C, 11-B, 12-D, 14-A, 15-A, 16-B, 17-B, 19-A, 20-A, 21-D, 22-D, 24-D, 25-C, 26-C, 27-D, 29-A, 30-A, 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 38-A, 40-A, 41-A, 45-A, 46-A, 49-A, 50-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-C, , 61-B, 62-B, 63-D, 64-D, 65-D, 66-A, 67-C, 68-C, 69-C, 70-B, 71-D, 72-D, 73-B, 74-C, 75-C, 76-C, 77-A, 78-B, 79-B, 80-D, 81-C, 82-B, 83-D, 84-B, 85-A, 86-A, 87-B, 88-B, 89-B, 90-D
TURSUNOV BEHRUZ 6650 106.8 ball 0 ball 27 ball 11 ball 1-B, 2-D, 3-C, 4-D, 5-D, 6-D, 7-C, 8-D, 9-A, 10-D, 11-D, 12-B, 13-D, 14-D, 15-B, 16-D, 17-C, 18-C, 19-B, 20-A, 21-C, 22-D, 23-B, 24-B, 25-A, 26-D, 27-A, 28-C, 29-A, 30-C, 33-D, 38-C, 60-D, 61-B, 62-C, 63-A, 64-B, 65-D, 66-B, 68-B, 72-B, 74-C, 75-C, 76-B, 79-C, 82-D, 84-D, 86-C, 87-D, 88-C, 89-A, 90-A
ISROILOVANILUFA R 6754 106.8 ball 6 ball 12 ball 30 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-C, 5-D, 6-A, 7-D, 8-B, 11-A, 12-C, 13-D, 14-D, 15-B, 16-A, 17-C, 18-A, 19-B, 20-B, 22-A, 23-B, 25-B, 26-B, 27-B, 28-C, , 31-D, 33-B, 34-B, 35-B, 36-B, 37-B, 39-B, 40-B, 41-B, 44-B, 46-B, 50-B, 51-B, 52-B, 54-B, 57-B, 58-B, 59-B, , 61-C, 62-C, 63-D, 64-C, 65-C, 66-B, 67-B, 68-D, 69-C, 70-C, 71-B, 72-D, 73-D, 74-A, 75-D, 76-A, 77-B, 78-B, 79-B, 80-D, 81-A, 82-A, 83-D, 84-B, 85-C, 86-D, 87-D, 88-D, 89-D, 90-B
SHONAZ ROVA MOHINA 7215 106.7 ball 9 ball 17 ball 21 ball 1-B, 3-D, 4-D, 5-C, 6-B, 9-D, 11-C, 12-B, 13-C, 14-C, 16-C, 17-B, 19-C, 20-A, 21-D, 23-D, 25-A, 26-D, 27-A, 28-A, 30-B, 31-A, 37-A, 39-A, 41-A, 42-B, 44-A, 47-A, 48-A, 49-A, 53-A, 54-A, 57-A, 60-A, 61-D, 62-D, 67-C, 72-C, 81-C, 85-D, 86-B, 87-A, 89-A,
QO'ChQAROVA ZUHRA 6479 106.4 ball 11 ball 25 ball 8 ball 1-C, 2-D, 3-C, 6-B, 7-D, 9-A, 10-C, 11-D, 12-A, 15-B, 16-B, 17-A, 18-D, 21-A, 23-C, 25-D, 27-A, 29-A, 30-B, 35-B, 43-B, 44-B, 45-C, 58-B, , 61-D, 63-A, 65-D, 67-B, 68-D, 71-C, 72-C, 74-D, 75-C, 76-A, 77-D, 78-B, 79-B, 80-B, 81-B, 82-D, 83-D, 85-A, 86-A, 87-B, 89-C, 90-B
SIDIKOV OLIM 6785 106.1 ball 11 ball 10 ball 30 ball 3-A, 5-D, 7-D, 8-C, 9-C, 10-A, 11-B, 13-A, 15-B, 16-D, 17-C, 18-B, 19-C, 20-B, 23-C, 24-C, 25-C, 26-A, 30-C, 32-C, 34-C, 38-C, 39-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 47-C, 48-C, 49-C, 50-C, 52-C, 53-C, 54-C, 55-D, 57-C, 60-C, 61-C, 62-D, 63-B, 64-B, 65-D, 66-D, 67-C, 68-A, 69-B, 70-C, 71-B, 72-B, 73-C, 74-C, 75-D, 76-A, 77-B, 78-D, 79-D, 80-D, 81-D, 82-C, 83-D, 84-C, 85-B, 86-D, 87-C, 88-D, 89-A, 90-A
ELMURODOVASANOBAR 6711 105.6 ball 14 ball 23 ball 9 ball 5-D, 6-A, 7-D, 8-A, 12-B, 13-A, 14-C, 15-D, 16-D, 18-B, 20-B, 22-C, 23-B, 24-C, 28-A, 30-B, 32-B, 33-B, 48-B, 50-B, 53-B, 57-B, 58-C, , 61-D, 62-C, 64-B, 65-C, 66-D, 67-D, 69-B, 70-D, 71-B, 72-D, 73-A, 74-B, 76-B, 81-D, 82-A, 84-A, 86-D, 87-A, 88-D, 89-C, 90-C
YO'LChIYEVBAHROM 7160 105.6 ball 11 ball 20 ball 15 ball 1-B, 2-C, 4-A, 7-D, 8-C, 9-D, 11-D, 14-C, 17-B, 19-C, 20-A, 21-A, 22-C, 23-B, 24-A, 26-B, 27-D, 29-D, 30-C, 35-A, 36-A, 37-A, 41-A, 42-A, 47-A, 52-A, 53-A, 55-A, 59-A, , 61-A, 64-B, 66-D, 69-C, 70-A, 71-B, 74-D, 76-D, 78-D, 79-D, 80-D, 83-A, 85-C, 87-A, 90-C
MAXKAMMOV MUXAMMADJON 7133 105.6 ball 12 ball 21 ball 13 ball 1-A, 8-B, 9-B, 10-A, 13-D, 17-A, 18-B, 19-C, 21-C, 22-A, 23-A, 24-B, 25-B, 26-A, 27-D, 28-B, 29-C, 30-D, 33-B, 34-B, 35-D, 38-B, 44-B, 48-B, 49-B, 56-B, 60-B, 65-B, 69-A, 71-D, 72-D, 74-A, 75-B, 78-C, 79-C, 80-B, 81-C, 82-B, 84-C, 85-B, 87-D, 88-A, 89-D, 90-A
OSTONOV BEXRUZ 6714 105.2 ball 7 ball 24 ball 11 ball 1-D, 2-C, 4-D, 7-D, 8-D, 9-C, 10-A, 12-D, 13-D, 14-D, 15-A, 16-D, 17-C, 18-A, 19-D, 21-A, 22-D, 23-C, 25-C, 26-C, 27-A, 29-D, 30-D, 31-B, 44-D, 46-D, 50-D, 52-D, 53-D, , 61-A, 62-B, 63-D, 64-A, 66-C, 67-C, 71-D, 72-A, 75-B, 77-C, 78-A, 79-B, 81-D, 83-C, 84-C, 85-C, 86-B, 88-B, 90-C
BAHTIYOROVBAHROM 7135 105.2 ball 19 ball 15 ball 18 ball 1-C, 5-A, 9-B, 10-A, 13-D, 19-D, 25-A, 26-B, 28-C, 29-C, 30-B, 34-C, 37-C, 38-C, 40-C, 41-C, 42-C, 47-C, 48-C, 51-C, 53-C, 54-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-D, 64-D, 65-D, 70-B, 72-C, 75-D, 78-B, 82-A, 84-A, 86-D, 88-D, 90-B
ISLOM 6947 104.9 ball 13 ball 15 ball 21 ball 1-A, 3-D, 4-D, 5-B, 8-D, 9-C, 10-A, 14-D, 16-C, 18-A, 19-D, 22-B, 23-D, 24-C, 26-D, 27-D, 29-C, , 31-D, 32-D, 33-B, 34-C, 35-B, 36-B, 40-C, 46-B, 47-A, 50-B, 51-B, 52-C, 56-B, 57-C, 58-C, , 62-A, 69-A, 74-C, 76-C, 77-A, 79-B, 82-C, 85-D, 90-D
SHAHRUH KASIMOV 7323 104.7 ball 17 ball 23 ball 7 ball 1-B, 2-B, 3-C, 6-B, 13-D, 15-D, 18-B, 19-C, 21-B, 23-A, 24-A, 28-B, 29-A, , 34-A, 36-A, 43-C, 46-C, 49-D, 52-A, 54-A, , 61-A, 63-B, 64-D, 66-D, 67-C, 68-A, 69-A, 70-D, 71-B, 72-B, 74-D, 75-C, 76-A, 77-B, 79-C, 80-B, 81-D, 82-C, 83-A, 84-D, 87-B, 88-C, 89-B,
HUSANOVAKUMUSH 6990 104.7 ball 13 ball 19 ball 15 ball 1-A, 2-A, 3-D, 5-B, 9-A, 14-B, 17-D, 18-C, 21-A, 22-B, 23-D, 24-B, 26-C, 27-D, 28-C, 29-C, 30-C, 33-A, 34-A, 36-A, 37-D, 38-D, 43-A, 44-A, 48-A, 50-D, 51-C, 57-A, , 63-D, 65-C, 73-D, 77-A, 78-A, 79-A, 80-B, 81-D, 83-A, 84-A, 85-A, 86-D, 87-D, 89-C, 90-C
FAYZULLAYEV NASRULLO 6697 104.5 ball 12 ball 22 ball 11 ball 1-B, 3-B, 4-B, 6-C, 8-C, 10-A, 13-B, 14-A, 15-C, 16-B, 17-A, 18-D, 19-A, 21-B, 22-D, 25-D, 27-A, 29-D, , 31-B, 32-B, 33-B, 37-B, 42-B, 48-B, 53-A, 60-B, 61-A, 62-C, 63-A, 65-C, 66-B, 68-B, 70-C, 72-A, 75-D, 78-C, 79-B, 80-C, 81-D, 82-D, 83-C, 85-C, 87-C, 88-B, 90-C
XAMITOV NODIRXO'JA 7084 104.4 ball 7 ball 19 ball 18 ball 2-C, 3-B, 5-D, 6-C, 7-B, 8-D, 9-A, 10-A, 11-B, 12-C, 13-B, 14-B, 15-A, 16-D, 17-B, 18-A, 19-D, 21-B, 22-D, 23-A, 26-A, 28-C, 30-D, 31-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 44-C, 47-C, 48-D, 49-C, 60-C, 62-A, 64-B, 67-C, 68-B, 70-A, 78-D, 81-D, 82-A, 85-C, 86-B, 88-A, 90-C
MUTALIPOV IBROHIM 6768 104.3 ball 11 ball 25 ball 7 ball 1-B, 3-D, 4-B, 5-D, 10-A, 12-A, 13-C, 14-C, 15-C, 19-D, 20-A, 21-C, 22-B, 23-D, 24-D, 26-B, 28-A, 29-B, 30-C, 36-D, 46-D, 51-D, 55-D, 57-D, , 61-C, 63-B, 64-B, 65-A, 68-C, 69-A, 70-B, 71-B, 72-C, 73-B, 75-C, 76-B, 77-A, 78-A, 79-C, 80-A, 84-A, 85-A, 86-C, 87-A, 88-C, 89-B, 90-A
SULAYMONOVA FERUZA 7296 104.3 ball 16 ball 9 ball 28 ball 1-C, 3-B, 4-A, 6-A, 10-A, 12-A, 15-C, 17-A, 18-C, 19-B, 24-D, 25-A, 26-D, 29-A, , 31-C, 33-A, 34-D, 35-A, 36-C, 37-D, 40-B, 41-D, 42-C, 44-A, 46-A, 47-C, 49-A, 50-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 57-C, 58-A, 59-A, , 71-C, 89-A,
QO'ChQAROVA FOTIMA 6488 104 ball 6 ball 26 ball 8 ball 1-A, 2-A, 3-C, 4-D, 5-C, 6-C, 7-A, 8-D, 9-C, 10-C, 11-A, 12-C, 14-C, 16-D, 17-C, 18-C, 19-D, 20-A, 21-C, 22-A, 24-D, 26-C, 29-C, 30-A, 31-C, 40-A, 59-D, 60-D, 62-D, 63-B, 64-D, 67-B, 68-A, 69-D, 71-A, 73-B, 74-D, 75-B, 76-D, 77-D, 78-B, 79-B, 80-B, 81-B, 84-B, 85-A, 86-A, 87-B, 89-D, 90-B
YUSUPOV SHAHZOD 7023 103.7 ball 16 ball 21 ball 10 ball 2-C, 4-D, 6-B, 7-B, 10-A, 13-D, 14-C, 15-D, 18-A, 19-B, 22-D, 24-D, 25-C, 28-C, , 31-C, 33-C, 41-D, 42-D, 45-D, 47-B, 53-A, 57-B, 58-B, , 61-B, 62-D, 63-A, 66-D, 67-D, 68-A, 71-D, 73-C, 74-D, 76-B, 77-C, 80-B, 81-A, 82-D, 83-A, 84-A, 86-C, 87-C, 88-B, 90-C
AKHMEDOVA NASIBA 7343 103.7 ball 10 ball 15 ball 22 ball 1-A, 2-C, 6-B, 7-D, 8-B, 9-D, 10-C, 11-A, 12-B, 13-D, 15-C, 16-D, 17-C, 18-D, 19-A, 20-A, 22-B, 26-B, 28-D, 29-A, , 31-B, 32-B, 33-A, 35-A, 36-B, 39-C, 42-A, 46-A, 47-A, 48-A, 50-A, 55-A, 56-A, 57-A, 58-A, , 67-D, 69-C, 70-D, 71-A, 75-C, 79-A, 83-C, 85-C,
XASANOV BUNYOD 6984 103.6 ball 9 ball 16 ball 21 ball 1-D, 2-C, 7-D, 8-A, 10-A, 12-D, 13-D, 14-B, 16-D, 17-D, 19-C, 20-C, 21-C, 22-A, 23-C, 24-C, 25-B, 26-B, 27-C, 28-C, 30-B, 31-D, 32-C, 34-C, 36-B, 37-C, 43-C, 48-C, 49-B, 50-B, 51-D, 53-A, 55-D, 56-D, 60-C, 61-D, 67-C, 69-B, 79-B, 82-A, 84-D, 86-C, 89-C, 90-C
QODIROVA SAYYORA 6698 103.5 ball 9 ball 18 ball 18 ball 2-A, 6-C, 7-D, 8-B, 9-C, 10-A, 11-D, 12-A, 13-A, 14-B, 15-D, 18-A, 19-D, 20-A, 21-D, 22-A, 23-D, 25-B, 26-C, 27-B, 29-B, , 32-D, 34-D, 36-D, 40-D, 41-D, 43-D, 44-D, 49-D, 52-D, 56-D, 57-D, 58-D, , 61-A, 62-C, 63-B, 67-A, 68-D, 73-B, 74-D, 77-A, 80-A, 81-B, 83-A, 88-C,
BABAYEV JAMSHID 7339 103.4 ball 7 ball 18 ball 19 ball 2-A, 4-D, 5-B, 7-B, 8-D, 9-B, 10-D, 11-B, 12-B, 13-A, 15-A, 16-D, 17-D, 18-B, 19-D, 20-B, 21-A, 22-D, 23-A, 24-A, 25-A, 28-B, 29-B, , 32-A, 33-A, 36-C, 39-A, 42-C, 44-A, 46-A, 49-A, 51-A, 58-D, 59-D, 60-A, 63-D, 65-C, 72-D, 73-D, 74-C, 76-B, 78-D, 81-B, 84-A, 85-A, 90-B
SULTANOV AZIZBEK 6954 103.3 ball 10 ball 23 ball 10 ball 3-B, 4-A, 5-A, 6-D, 7-A, 8-D, 9-D, 11-D, 12-B, 15-D, 17-D, 19-A, 20-B, 22-A, 23-B, 24-D, 25-C, 27-C, 29-B, 30-C, 32-C, 34-B, 40-B, 42-B, 46-D, 51-D, 52-B, , 61-C, 62-D, 66-A, 67-D, 70-C, 72-C, 73-D, 75-B, 77-D, 78-B, 79-C, 80-C, 81-C, 84-D, 85-B, 86-A, 87-B, 88-C, 89-A, 90-A
IDIEVAFAZOLATBONU 6924 103.3 ball 10 ball 23 ball 10 ball 1-A, 2-B, 3-C, 4-B, 6-B, 7-A, 8-B, 10-D, 11-C, 12-D, 13-B, 14-D, 15-B, 16-D, 18-B, 19-C, 25-A, 27-B, 28-D, 29-A, , 33-C, 34-B, 35-C, 37-B, 38-C, 48-B, 56-A, , 61-B, 62-A, 63-C, 64-C, 68-D, 69-A, 70-B, 71-B, 72-C, 74-D, 78-C, 80-C, 83-B, 84-A, 85-D, 86-D, 87-A, 88-A, 89-A, 90-B
ANVAROVALI 7114 103.3 ball 7 ball 20 ball 16 ball 1-D, 3-B, 4-B, 5-A, 6-B, 7-A, 8-D, 10-D, 11-A, 12-B, 13-B, 15-D, 16-D, 18-B, 19-D, 20-B, 21-C, 22-D, 23-C, 24-C, 25-C, 28-B, 29-B, , 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 41-A, 43-A, 47-A, 50-A, 53-C, 55-A, , 62-C, 63-B, 65-B, 68-B, 70-D, 72-D, 73-C, 74-B, 75-D, 77-A, 83-C, 85-D, 86-C, 90-B
TULEShEV TO'LQIN 7263 103.3 ball 8 ball 21 ball 14 ball 1-C, 2-B, 3-C, 5-C, 6-C, 7-D, 8-C, 9-B, 10-A, 11-A, 12-B, 13-A, 15-C, 16-C, 17-C, 18-D, 19-C, 21-A, 25-B, 26-A, 28-D, 30-C, 35-B, 36-B, 40-B, 51-B, 52-B, 53-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-B, 62-A, 65-A, 66-B, 73-B, 74-B, 76-A, 77-B, 78-D, 80-B, 81-B, 84-A, 85-C, 86-D, 88-B, 90-D
KOMILJONOVMUSLIMBEK 6722 103 ball 7 ball 26 ball 7 ball 1-D, 2-B, 4-B, 5-A, 6-B, 7-A, 9-A, 10-B, 12-B, 13-B, 15-A, 17-C, 18-A, 19-B, 20-A, 21-B, 22-D, 23-B, 24-C, 26-C, 27-D, 29-B, 30-B, 31-D, 33-D, 36-D, 50-C, , 61-A, 62-A, 63-A, 64-D, 65-B, 66-A, 69-D, 70-C, 73-C, 74-D, 76-C, 78-A, 79-A, 80-A, 81-A, 82-C, 83-C, 84-A, 85-B, 86-B, 87-A, 88-C, 90-A
BOTIROVBEHZOD 6736 103 ball 6 ball 25 ball 9 ball 2-C, 3-D, 4-B, 5-A, 6-D, 7-B, 10-B, 11-B, 12-D, 13-C, 14-C, 15-D, 16-B, 17-B, 19-B, 20-C, 21-A, 22-B, 23-D, 25-C, 26-A, 28-B, 29-A, 30-D, 32-A, 44-A, 46-A, 47-B, 55-A, , 62-D, 63-B, 64-C, 65-D, 66-C, 67-A, 68-B, 69-A, 70-A, 71-A, 72-D, 74-A, 75-D, 76-D, 77-C, 79-D, 84-D, 86-C, 88-D, 89-B, 90-B
JALOLIDDINOV SAXOBIDDIN 7079 102.4 ball 7 ball 17 ball 20 ball 1-B, 2-B, 3-C, 4-C, 5-B, 6-D, 7-D, 8-D, 9-B, 10-B, 13-C, 14-D, 16-B, 19-D, 20-B, 21-B, 22-D, 24-B, 25-C, 27-C, 28-C, 29-C, 30-D, 32-C, 34-C, 38-C, 39-C, 41-C, 44-C, 49-C, 52-C, 54-C, 56-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-D, 65-C, 67-C, 72-C, 78-B, 82-D, 84-D, 85-B, 86-B, 90-A
DAVUROV FAXRIDDIN 6708 102.3 ball 12 ball 24 ball 7 ball 1-A, 2-C, 4-A, 6-C, 7-A, 8-D, 9-C, 10-A, 14-D, 15-C, 16-A, 17-C, 18-A, 19-D, 20-D, 21-D, 22-A, 24-D, , 32-B, 34-B, 35-B, 37-B, 45-B, 52-A, , 61-D, 62-C, 63-A, 66-B, 67-A, 68-B, 71-D, 72-D, 73-D, 74-B, 75-B, 76-D, 77-D, 78-A, 79-B, 81-B, 82-A, 83-B, 84-A, 85-D, 86-B, 87-A, 88-B,
ALIJONOV NODIR 6465 102.3 ball 20 ball 11 ball 22 ball 1-C, 4-D, 7-D, 10-C, 14-D, 15-B, 22-A, 24-D, 25-A, 27-D, , 31-D, 32-D, 33-D, 36-D, 38-D, 39-D, 40-D, 41-D, 45-D, 47-D, 48-D, 51-D, 53-A, 54-D, 55-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-D, 67-B, 69-C, 78-A, 79-A, 82-C, 86-A, 87-C, 89-D,
BEKZODJONIDIEV 6921 102.2 ball 9 ball 23 ball 10 ball 3-C, 5-C, 6-A, 7-C, 8-A, 9-A, 11-B, 12-A, 13-B, 14-D, 15-D, 16-A, 19-D, 20-B, 21-A, 22-C, 23-B, 24-B, 25-A, 28-D, 30-C, 33-A, 36-C, 39-B, 43-C, 46-B, 48-C, 50-C, , 61-D, 63-D, 64-C, 65-B, 67-B, 68-C, 69-B, 70-A, 71-C, 72-D, 73-D, 76-C, 78-C, 79-C, 84-C, 85-A, 86-A, 88-D, 89-B, 90-A
SADILLAYEV MAHKAMJON 6586 101.9 ball 14 ball 13 ball 22 ball 2-C, 5-A, 6-A, 7-A, 9-B, 10-D, 11-A, 13-C, 16-B, 19-A, 20-C, 23-D, 24-B, 26-A, 29-A, 30-D, 31-A, 34-A, 35-A, 36-A, 39-A, 40-A, 44-A, 45-A, 46-A, 48-A, 51-A, 52-A, 53-A, 55-A, 57-A, 58-A, 59-A, , 61-B, 69-A, 75-A, 82-A, 85-A, 86-C, 87-C, 88-A,
ABIDJONOVA HILOLA 7280 101.5 ball 9 ball 16 ball 20 ball 2-C, 3-B, 4-A, 5-C, 6-C, 7-A, 10-C, 11-C, 12-C, 15-B, 16-B, 17-B, 18-B, 19-D, 20-D, 21-B, 22-C, 25-D, 27-D, 28-C, 29-B, , 31-A, 32-A, 35-A, 36-D, 40-A, 41-A, 44-A, 45-A, 50-A, 54-A, 56-A, 57-A, 58-A, 60-A, 62-C, 63-D, 68-A, 71-A, 75-D, 79-A, 81-B, 85-C, 87-B, 90-B
FAYZULLAYEV AZIZBEK 6662 101.3 ball 6 ball 17 ball 20 ball 1-D, 3-C, 4-A, 5-B, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 11-C, 13-A, 14-B, 15-B, 16-C, 17-A, 18-A, 20-A, 21-B, 22-B, 23-D, 24-B, 25-B, 27-B, 28-C, 30-D, 31-B, 32-B, 35-B, 36-B, 37-B, 40-B, 43-B, 45-B, 48-B, 50-B, 51-B, 52-C, 53-B, , 65-B, 72-A, 74-D, 78-D, 80-A, 81-C, 84-D, 86-A, 87-A, 90-D
ODILXO'JAYEV ABBOS 6494 101.1 ball 9 ball 24 ball 8 ball 2-D, 3-D, 4-B, 6-C, 7-B, 9-D, 10-C, 11-C, 12-D, 14-D, 16-D, 17-D, 18-D, 20-C, 22-C, 23-C, 24-D, 25-D, 27-B, 28-D, 30-D, 39-A, 43-A, 44-A, 54-C, 56-A, 57-A, , 63-C, 64-D, 65-B, 66-D, 67-D, 68-D, 69-B, 73-A, 74-B, 77-D, 78-C, 79-D, 80-B, 81-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-B, 88-D, 89-C, 90-C
ZOKIRJO 7147 100.9 ball 2 ball 21 ball 16 ball 1-D, 2-C, 3-C, 4-C, 5-D, 6-A, 7-B, 8-A, 9-B, 11-D, 12-B, 13-A, 14-D, 15-B, 16-D, 17-B, 18-A, 19-A, 21-B, 22-A, 23-D, 24-B, 25-C, 26-D, 27-C, 28-C, 29-C, 30-A, 33-B, 34-B, 38-B, 41-B, 43-B, 50-B, 52-B, 53-B, 55-B, , 61-C, 62-B, 63-C, 64-B, 65-A, 67-B, 69-C, 71-D, 72-B, 75-C, 83-C, 84-B, 88-B, 90-D
YURSUNJONOVA DILNOZA 7009 100.3 ball 17 ball 6 ball 30 ball 2-B, 5-C, 6-A, 7-D, 8-B, 13-C, 15-D, 16-C, 17-D, 19-B, 23-B, 26-B, 29-B, , 31-D, 32-D, 33-D, 35-A, 36-D, 37-B, 38-A, 39-A, 40-D, 41-D, 43-A, 44-A, 45-C, 46-B, 47-A, 48-D, 49-B, 50-C, 51-A, 52-B, 53-C, 54-A, 57-B, 58-A, , 61-D, 62-B, 63-D, 64-B, 65-B, 66-B, 67-C, 68-D, 69-C, 70-A, 71-B, 72-C, 73-A, 74-A, 75-A, 76-D, 77-D, 78-D, 79-A, 80-D, 81-D, 82-A, 83-C, 84-C, 85-C, 86-A, 87-B, 88-D, 89-C, 90-B
TIMUR RAJABOV 6987 100.1 ball 6 ball 20 ball 15 ball 1-C, 2-B, 3-B, 5-D, 6-A, 7-C, 8-C, 9-C, 10-A, 12-A, 13-C, 14-B, 15-D, 17-B, 18-B, 19-A, 20-C, 21-A, 22-D, 23-D, 24-D, 28-C, 29-C, 30-D, 32-D, 36-D, 37-C, 38-A, 46-D, 48-A, 51-D, 55-D, 57-C, 60-D, 61-C, 62-B, 63-B, 64-D, 70-A, 72-D, 76-C, 78-B, 82-A, 83-D, 84-B, 85-A, 87-B, 88-B, 90-D
AZIMOVA MOHIChEXRA 6574 100 ball 6 ball 22 ball 12 ball 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 6-A, 7-D, 9-C, 10-B, 11-C, 12-B, 13-D, 14-D, 16-B, 18-B, 20-A, 21-A, 22-C, 23-A, 24-B, 26-C, 27-D, 28-C, 30-D, 31-C, 36-C, 39-C, 41-B, 48-C, 49-C, 52-C, 60-C, 62-C, 63-B, 64-B, 66-A, 67-D, 68-A, 69-B, 70-A, 74-B, 76-A, 77-B, 78-D, 79-A, 81-D, 82-D, 86-A, 88-A, 90-C
INOG'OMJONOV SOBITJON 6951 99.9 ball 17 ball 14 ball 18 ball 1-C, 9-A, 13-B, 15-B, 16-B, 17-B, 19-D, 23-D, 24-A, 25-D, 27-C, 28-C, 29-A, , 31-C, 32-D, 33-B, 35-C, 36-C, 38-A, 39-D, 40-C, 43-C, 49-C, 50-B, 51-D, 52-C, 54-C, 59-B, 60-D, 61-C, 66-D, 69-B, 72-C, 73-A, 74-D, 75-A, 76-D, 77-A, 80-C, 86-B, 87-C,
DJUMANOVA MUNISA 6790 99.9 ball 5 ball 23 ball 11 ball 1-B, 2-D, 3-B, 4-D, 5-B, 6-D, 10-C, 11-A, 12-C, 13-C, 14-D, 15-D, 16-A, 17-C, 18-B, 19-C, 21-C, 22-D, 23-B, 24-C, 26-A, 27-A, 28-C, 29-A, 30-C, 34-C, 37-C, 48-C, 50-C, 52-C, 54-C, 59-C, , 61-B, 62-C, 64-B, 65-C, 66-B, 67-C, 68-A, 69-D, 72-A, 73-A, 74-C, 77-B, 78-A, 80-A, 81-C, 82-B, 88-B, 89-B, 90-A
NAJMIYEVSHOHISLOM 7226 99.5 ball 12 ball 17 ball 16 ball 2-C, 3-C, 4-D, 7-A, 9-C, 11-B, 13-D, 15-B, 17-C, 18-B, 19-D, 21-D, 22-A, 23-A, 25-B, 27-D, 28-B, 30-B, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 39-A, 40-A, 42-A, 43-A, 46-A, 47-A, 50-A, 56-A, 57-A, , 61-D, 63-B, 65-A, 66-D, 74-D, 76-C, 80-D, 81-C, 83-B, 86-A, 87-D, 88-D, 89-B, 90-A
EShQUVVATOVA 6728 99.4 ball 9 ball 16 ball 19 ball 1-C, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D, 6-B, 7-B, 8-C, 9-A, 12-A, 16-C, 17-B, 18-D, 21-C, 22-D, 23-B, 24-B, 25-A, 26-C, 28-C, 29-C, , 32-D, 36-D, 37-D, 39-D, 42-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 49-D, 50-D, 51-D, 53-D, 56-D, , 61-D, 68-C, 73-D, 77-D, 79-C, 80-C, 81-C, 82-B, 86-C, 87-B, 89-A,
OLIMXO'JAYEV ODILXO'JA 7108 99.4 ball 7 ball 14 ball 23 ball 1-B, 2-D, 3-C, 6-C, 7-A, 8-A, 9-A, 10-C, 11-D, 12-A, 13-A, 14-B, 15-D, 17-C, 18-C, 19-B, 20-A, 21-A, 22-B, 26-B, 27-C, 28-A, 30-C, 31-C, 34-C, 36-C, 39-C, 40-C, 43-C, 45-C, 46-C, 48-C, 50-C, 51-C, 52-C, 54-C, 58-C, 59-C, 60-C, 69-A, 71-C, 73-D, 75-B, 80-C, 81-C, 90-A
ZOXIDOVA UMIDA 7190 99.2 ball 8 ball 19 ball 15 ball 2-D, 7-C, 8-B, 9-B, 11-C, 12-B, 14-D, 15-A, 16-D, 17-C, 18-C, 19-D, 20-C, 21-A, 22-D, 23-B, 24-C, 25-C, 26-B, 27-A, 29-A, 30-B, 31-C, 33-C, 35-C, 42-C, 45-D, 48-C, 53-C, 54-C, 55-C, 56-C, 57-C, , 61-D, 63-D, 65-C, 67-C, 69-D, 71-D, 72-D, 74-A, 75-D, 76-B, 77-D, 81-D, 87-A, 88-C, 89-B,
MANNOPOVJAMShID 6741 99.1 ball 6 ball 19 ball 16 ball 1-C, 2-D, 3-B, 4-B, 5-A, 6-A, 7-D, 8-B, 9-B, 10-B, 11-B, 12-D, 13-D, 15-C, 16-C, 18-C, 20-B, 21-A, 22-A, 23-B, 24-D, 25-A, 26-C, 29-D, , 32-D, 37-B, 42-B, 43-B, 52-B, 54-B, 55-B, 57-B, 58-B, 59-B, 60-B, 66-C, 67-C, 68-D, 69-A, 70-A, 72-B, 77-D, 79-B, 81-A, 84-B, 86-D, 87-D, 89-D, 90-B
LUTFULLAYEVA MADINA 7214 99.1 ball 9 ball 22 ball 10 ball 1-D, 2-C, 3-D, 4-A, 9-B, 11-B, 12-C, 14-D, 15-D, 19-B, 20-B, 21-A, 22-C, 23-D, 24-A, 25-B, 26-D, 27-D, 28-C, 29-C, 30-D, 39-B, 47-B, 50-B, 53-B, 54-B, 55-C, 59-B, 60-B, 61-A, 62-C, 63-D, 64-C, 67-A, 70-B, 73-A, 74-A, 76-C, 77-D, 79-C, 80-A, 81-C, 83-C, 84-C, 85-A, 86-A, 88-D, 89-A, 90-C
ISMOILOV KOMILJON 6977 98.8 ball 10 ball 8 ball 30 ball 1-C, 3-D, 4-B, 5-A, 7-C, 8-B, 9-C, 10-C, 13-C, 14-B, 16-B, 18-C, 19-B, 20-B, 21-A, 22-B, 23-A, 24-D, 25-A, 26-A, , 31-C, 32-C, 33-A, 34-B, 37-A, 38-D, 39-C, 40-D, 41-A, 42-A, 44-C, 48-C, 49-C, 50-A, 52-C, 54-A, 55-A, 56-A, 57-B, 58-D, 59-A, 60-C, 61-C, 62-D, 63-B, 64-D, 65-C, 66-C, 67-B, 68-C, 69-A, 70-B, 71-B, 72-A, 73-A, 74-C, 75-A, 76-A, 77-A, 78-B, 79-A, 80-B, 81-C, 82-D, 83-A, 84-A, 85-A, 86-C, 87-C, 88-A, 89-D, 90-D
USMONOVABDURAUF 6481 98.6 ball 7 ball 9 ball 30 ball 1-A, 2-D, 4-B, 5-A, 6-D, 7-B, 9-B, 10-D, 11-B, 12-A, 13-B, 14-C, 15-A, 17-B, 18-B, 19-B, 22-A, 23-C, 24-C, 25-C, 26-B, 28-D, 29-D, , 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 37-A, 39-A, 41-A, 42-A, 44-A, 46-A, 47-A, 49-A, 50-A, 52-A, 54-A, 56-A, 58-A, 59-A, 60-A, 61-C, 62-C, 63-B, 64-D, 65-A, 66-A, 67-C, 68-A, 69-D, 70-C, 71-D, 72-A, 73-A, 74-D, 75-D, 76-A, 77-B, 78-C, 79-D, 80-C, 81-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-C, 87-C, 88-D, 89-B, 90-B
NOZIMA MADAMINOVA 7352 98.4 ball 12 ball 18 ball 14 ball 3-D, 5-C, 6-A, 7-C, 8-A, 9-B, 12-D, 13-B, 15-C, 18-C, 19-A, 21-A, 22-C, 25-A, 26-B, 27-C, 29-D, 30-C, 31-B, 32-B, 36-A, 37-C, 45-A, 48-A, 50-A, 53-A, 55-A, 57-C, 58-A, 60-B, 62-B, 63-C, 64-D, 65-A, 69-A, 70-D, 74-D, 77-B, 78-D, 79-C, 80-D, 85-D, 86-D, 87-C, 89-B, 90-B
HAMIDOV AKRAM 7174 98.2 ball 7 ball 17 ball 18 ball 2-B, 3-C, 5-D, 7-B, 8-D, 9-A, 10-A, 12-D, 13-C, 14-B, 15-B, 16-D, 17-C, 18-D, 19-B, 20-D, 22-B, 23-A, 24-A, 25-A, 27-C, 29-D, 30-C, 31-B, 34-D, 35-B, 37-B, 38-B, 44-B, 45-B, 49-B, 51-B, 54-B, 57-B, 58-B, 59-B, , 64-D, 65-C, 69-B, 71-B, 74-C, 76-B, 81-D, 84-D, 85-D, 87-A, 88-A, 89-B,
ILHOMOV ALISHER 6589 98.1 ball 12 ball 24 ball 5 ball 1-A, 2-B, 3-D, 6-D, 7-C, 8-D, 12-A, 14-B, 15-A, 16-D, 17-D, 19-A, 20-A, 21-C, 23-C, 24-D, 25-C, 29-C, , 32-C, 33-C, 35-C, 38-C, 50-B, 55-C, , 61-C, 62-A, 63-A, 64-C, 67-B, 68-B, 70-C, 71-A, 74-C, 75-D, 76-C, 77-C, 78-D, 79-D, 80-A, 81-B, 82-B, 83-A, 84-A, 85-A, 86-D, 87-A, 88-D, 89-C, 90-A
SHOKIROV AZIZ 6704 98.1 ball 9 ball 21 ball 11 ball 2-A, 6-B, 7-D, 8-D, 9-A, 10-D, 12-D, 13-B, 14-D, 15-D, 16-A, 18-C, 19-D, 20-B, 21-D, 24-B, 25-A, 26-A, 28-D, 29-A, 30-D, 33-D, 34-D, 41-D, 48-D, 50-D, 51-D, 56-D, 57-D, 59-D, , 61-C, 63-D, 64-D, 65-A, 67-A, 71-D, 72-D, 73-D, 76-B, 78-D, 79-A, 80-A, 83-C, 85-B, 86-B, 87-A, 88-C, 89-D, 90-A
MIRZAYEVA ShAXRUZA 6584 98 ball 6 ball 20 ball 14 ball 2-D, 3-B, 5-B, 6-D, 7-A, 8-B, 9-A, 10-A, 11-A, 12-D, 13-D, 14-C, 15-A, 16-A, 17-D, 20-A, 21-A, 22-A, 23-C, 24-C, 26-A, 27-B, 28-C, 30-A, 37-C, 40-C, 43-C, 47-C, 48-C, 49-C, 51-A, 54-C, 59-C, 60-C, 61-D, 62-B, 63-B, 64-C, 67-A, 74-C, 75-A, 77-C, 79-B, 82-D, 83-D, 84-B, 87-B, 88-D, 89-C, 90-B
BOTIROV OLIMJON 7151 97.6 ball 5 ball 27 ball 4 ball 1-A, 2-B, 3-D, 4-D, 6-C, 7-A, 8-C, 9-D, 10-A, 11-D, 13-D, 14-C, 15-A, 16-A, 17-B, 18-B, 19-B, 20-A, 21-A, 23-D, 24-A, 25-C, 26-D, 28-C, 29-C, , 34-C, 53-C, 56-C, , 62-D, 63-A, 65-D, 66-A, 67-D, 68-A, 69-A, 70-C, 71-C, 72-B, 73-D, 74-A, 75-D, 76-D, 77-B, 79-D, 80-C, 81-A, 83-D, 84-D, 85-A, 86-A, 87-C, 88-B, 89-C, 90-B
BEKMIRZAYEVShOHABBOS 6801 97.5 ball 15 ball 18 ball 12 ball 2-B, 6-D, 8-D, 12-C, 13-D, 14-A, 15-B, 19-C, 20-A, 22-C, 23-A, 25-B, 27-B, 28-B, 29-C, , 32-C, 34-C, 36-C, 37-C, 39-C, 44-C, 46-C, 48-C, 49-C, 53-C, 57-A, 58-C, , 62-C, 64-D, 66-A, 69-C, 72-A, 73-C, 75-C, 76-B, 77-D, 78-D, 79-D, 81-D, 83-D, 85-C, 86-D, 88-D, 89-A, 90-A
XOShIMOVADURDONA 6685 97.4 ball 12 ball 17 ball 15 ball 5-D, 8-B, 10-D, 13-A, 14-A, 15-D, 17-B, 18-A, 19-B, 20-B, 21-B, 22-A, 24-C, 25-C, 26-A, 28-C, 29-B, 30-D, 31-D, 33-D, 35-D, 37-D, 38-D, 39-D, 41-A, 43-D, 49-D, 50-D, 55-D, 56-D, 58-D, , 61-B, 64-A, 70-D, 71-C, 72-C, 73-D, 74-D, 78-D, 81-C, 82-B, 83-C, 84-B, 86-C, 87-B, 89-A,
SALIOVA 6790 97.3 ball 13 ball 20 ball 10 ball 1-B, 2-D, 3-B, 4-D, 5-B, 7-D, 8-B, 9-C, 13-C, 15-D, 17-C, 21-C, 24-C, 25-C, 27-A, 29-A, 30-C, 32-C, 35-C, 36-C, 38-C, 39-C, 42-C, 50-C, 57-C, 58-C, 59-C, , 61-B, 62-C, 63-B, 66-B, 67-C, 69-D, 70-A, 71-D, 72-A, 74-C, 76-C, 77-B, 80-A, 82-B, 83-A, 84-B, 85-D, 87-B, 89-B, 90-A
JO'RAQULOV SARDOR 6752 97.3 ball 7 ball 14 ball 22 ball 1-C, 3-D, 5-B, 6-C, 8-C, 9-C, 10-B, 11-C, 12-A, 14-D, 15-C, 17-A, 18-D, 19-C, 20-D, 22-D, 23-A, 24-A, 25-B, 26-B, 27-C, 28-B, 30-D, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 39-D, 40-C, 44-C, 45-C, 46-C, 51-C, 55-C, 56-C, 59-C, 60-C, 62-C, 66-C, 69-A, 78-B, 81-A, 82-D, 86-B, 88-D,
ISMOILOV ISMIL 6778 97.1 ball 9 ball 20 ball 12 ball 1-B, 2-B, 5-A, 6-D, 7-A, 8-B, 10-A, 11-D, 12-D, 14-D, 15-A, 18-B, 19-B, 20-D, 22-B, 25-B, 26-B, 27-C, 28-A, 29-C, 30-A, 33-A, 35-A, 36-A, 37-A, 38-C, 49-A, 52-A, 55-A, 56-A, 58-A, , 63-D, 64-A, 67-B, 69-A, 71-B, 72-A, 73-D, 74-C, 78-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 88-D, 89-C, 90-C
GULMUR ODOVA IRODAXON 7141 97.1 ball 8 ball 19 ball 14 ball 2-A, 4-D, 5-B, 7-D, 8-B, 9-D, 11-B, 12-C, 13-D, 15-C, 16-C, 18-C, 19-A, 20-A, 21-A, 23-B, 24-C, 26-B, 27-D, 28-C, 29-A, 30-D, 35-C, 40-C, 41-D, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 54-C, 55-C, 56-C, 58-C, , 62-A, 64-A, 66-A, 68-D, 69-D, 70-A, 72-D, 73-D, 74-C, 75-B, 80-A, 82-A, 87-B, 88-D, 89-B, 90-C
AKRAMOVAA DURDONA 6605 96.8 ball 11 ball 7 ball 30 ball 1-A, 3-C, 4-A, 5-B, 6-D, 9-C, 10-B, 12-D, 13-B, 14-B, 15-B, 16-B, 17-B, 19-D, 22-B, 26-A, 27-D, 28-B, 30-A, 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 35-C, 36-A, 38-A, 39-A, 41-A, 42-A, 44-A, 45-A, 46-A, 48-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-A, 54-A, 55-A, 57-A, 58-A, 60-A, 61-A, 62-B, 63-A, 64-A, 65-D, 66-B, 67-C, 68-B, 69-B, 70-C, 71-D, 72-D, 73-A, 74-A, 75-D, 76-D, 77-A, 78-B, 79-D, 80-B, 81-A, 82-D, 83-B, 84-D, 85-C, 86-C, 87-D, 88-D, 89-D, 90-B
FARMANOVA FARANGIS 6928 96.5 ball 15 ball 17 ball 13 ball 3-A, 4-D, 6-A, 8-C, 9-B, 10-D, 11-C, 12-A, 14-D, 17-C, 19-C, 21-B, 23-C, 24-B, 30-C, 31-A, 35-A, 36-D, 40-C, 41-C, 42-A, 44-C, 49-A, 51-C, 53-A, 55-A, 56-C, 60-C, 61-C, 64-A, 66-D, 69-C, 72-B, 73-B, 78-A, 79-B, 80-C, 81-D, 82-A, 83-B, 85-B, 87-D, 88-B, 89-A, 90-A
G'OYYBOVA SAODAT 7297 96.2 ball 8 ball 16 ball 18 ball 1-D, 2-D, 4-B, 5-D, 6-B, 8-C, 9-B, 10-D, 12-A, 15-A, 16-D, 18-C, 20-D, 21-D, 22-C, 23-B, 25-C, 26-B, 27-A, 28-A, 29-B, 30-B, 34-D, 37-A, 41-A, 43-A, 44-D, 45-D, 46-A, 47-D, 50-C, 51-D, 52-D, 55-D, 58-D, 59-C, , 64-D, 67-B, 68-C, 70-B, 73-D, 74-D, 75-A, 77-C, 80-A, 83-B, 84-A, 89-A,
TO'XTAMURATOVA JADIRA 7276 96 ball 8 ball 20 ball 12 ball 1-B, 2-C, 3-C, 5-D, 6-C, 7-B, 8-D, 9-A, 11-A, 14-A, 17-A, 18-A, 19-D, 20-B, 22-A, 23-A, 24-C, 25-B, 26-A, 27-B, 28-A, 29-D, , 32-A, 39-A, 40-A, 41-A, 46-A, 47-A, 48-A, 51-A, 53-A, 57-A, , 61-B, 62-C, 63-A, 65-A, 66-A, 67-C, 68-A, 70-B, 73-C, 74-B, 75-C, 79-C, 81-A, 82-C, 83-B, 87-B, 88-D, 89-A,
TO'LQINOVSOBIR 6637 95.9 ball 8 ball 22 ball 9 ball 2-B, 3-A, 4-C, 6-D, 7-B, 8-A, 9-B, 11-B, 12-C, 13-C, 14-B, 15-B, 16-D, 19-C, 20-D, 22-B, 23-B, 24-B, 25-B, 26-D, 28-B, 29-A, , 33-D, 34-D, 35-D, 38-D, 43-D, 54-B, 56-D, 60-D, 63-D, 64-C, 66-A, 68-D, 70-D, 72-C, 74-C, 76-C, 77-D, 79-C, 80-A, 81-D, 82-C, 83-C, 84-C, 85-C, 86-A, 87-A, 88-C, 89-B, 90-B
TASHMUHAMEDOVA SHODIYA 6975 95.8 ball 16 ball 11 ball 21 ball 1-C, 2-B, 3-A, 10-A, 11-C, 15-D, 18-A, 19-D, 23-C, 24-A, 26-B, 27-C, 28-C, 29-D, , 31-D, 32-B, 33-B, 34-A, 38-B, 39-B, 41-B, 42-D, 43-C, 44-B, 45-B, 48-B, 49-B, 50-C, 51-D, 53-B, 56-C, 59-B, 60-B, 61-A, 63-B, 65-C, 68-B, 72-A, 73-A, 75-B, 79-B, 80-B,
FOZILOV ABDULAZIZ 6716 95.8 ball 6 ball 22 ball 10 ball 1-B, 3-C, 4-B, 5-B, 6-C, 8-B, 9-A, 10-B, 11-A, 12-B, 13-A, 14-D, 16-D, 17-B, 18-B, 19-C, 20-C, 23-B, 24-D, 26-A, 27-B, 28-D, 29-C, 30-A, 39-B, 45-B, 47-B, 48-B, 49-B, 51-B, 53-B, 57-C, , 64-C, 65-B, 67-C, 68-D, 70-D, 71-C, 73-B, 76-B, 77-D, 78-A, 79-B, 80-D, 81-A, 83-D, 84-B, 85-C, 86-D, 87-D, 88-D, 89-D,
ESHQOBILOVADURDONA 7033 95.7 ball 17 ball 14 ball 16 ball 1-A, 5-D, 7-C, 8-B, 11-C, 12-D, 13-C, 16-B, 20-A, 21-C, 24-B, 26-B, 30-A, 31-C, 32-B, 34-B, 36-C, 37-B, 39-C, 42-C, 45-B, 47-C, 48-C, 49-A, 51-B, 52-A, 53-A, 56-B, 57-A, , 61-C, 70-A, 72-C, 79-C, 80-C, 81-C, 82-A, 83-A, 84-B, 85-B, 86-A, 88-B, 89-C, 90-D
G'AYRATOV BILOLIDDIN 6612 95.5 ball 15 ball 16 ball 14 ball 1-C, 2-C, 3-C, 9-A, 13-B, 14-C, 15-A, 17-D, 19-B, 20-A, 24-B, 25-D, 26-D, 28-A, 30-C, 33-B, 35-B, 39-B, 42-B, 43-B, 44-B, 47-B, 49-B, 50-B, 51-B, 53-B, 57-B, 59-B, 60-D, 63-A, 65-A, 68-D, 69-C, 70-B, 71-C, 72-A, 73-B, 81-C, 82-A, 84-A, 85-B, 86-C, 88-C, 89-D, 90-D
ABDUVAXOBOV ABDUAZIM 6676 95.3 ball 10 ball 15 ball 18 ball 1-D, 2-A, 3-D, 5-A, 7-C, 8-D, 9-A, 13-A, 15-A, 17-A, 18-B, 19-A, 20-B, 21-C, 22-D, 23-A, 25-C, 26-B, 29-A, 30-D, 31-A, 33-A, 34-A, 38-A, 40-A, 43-A, 44-A, 45-A, 47-A, 48-A, 49-A, 50-A, 52-A, 55-A, 56-A, , 62-D, 63-B, 71-D, 74-D, 75-D, 77-D, 80-C, 83-C, 84-B, 86-A, 89-B, 90-C
VOKHID OVKAMOLIDDIN 6613 95.2 ball 9 ball 16 ball 17 ball 2-B, 3-A, 4-D, 5-A, 8-D, 9-C, 10-B, 11-A, 13-B, 14-A, 16-A, 17-B, 20-B, 21-B, 23-C, 24-B, 25-D, 26-C, 27-C, 28-B, 30-C, 31-D, 32-B, 33-B, 34-B, 35-B, 39-B, 41-B, 45-B, 46-B, 47-B, 49-B, 50-B, 54-B, 55-B, , 62-B, 63-B, 65-C, 68-D, 69-B, 73-B, 74-A, 79-C, 81-D, 82-D, 84-C, 86-B, 88-B,
AHMADJON AKMALJONOV 6663 95 ball 7 ball 18 ball 15 ball 1-D, 2-A, 3-C, 4-D, 5-C, 6-A, 7-A, 9-A, 10-D, 11-D, 12-A, 14-A, 16-D, 17-A, 18-A, 20-A, 21-A, 22-C, 23-C, 26-D, 27-A, 28-A, 29-C, , 31-A, 34-A, 36-A, 40-A, 43-A, 44-B, 50-A, 51-A, 55-A, 57-A, 59-A, 60-A, 62-B, 63-A, 66-A, 72-D, 73-A, 77-B, 80-D, 82-C, 83-C, 85-C, 86-D, 87-D, 88-C, 89-B, 90-B
TOShBUXOROV ASLBEK 7350 95 ball 9 ball 20 ball 11 ball 1-A, 3-C, 4-C, 5-A, 6-C, 8-A, 9-B, 10-B, 11-C, 12-C, 13-B, 18-A, 19-A, 22-A, 23-C, 25-B, 26-C, 27-B, 28-B, 29-B, 30-A, 37-A, 38-D, 40-C, 42-D, 45-A, 52-D, 53-D, 54-D, 56-A, 60-C, 63-B, 64-D, 65-A, 66-A, 67-B, 68-D, 69-D, 72-C, 73-A, 75-C, 77-B, 78-C, 80-B, 83-A, 84-A, 85-A, 86-C, 89-D, 90-A
G'ULOMIDDINOVA MOHIRA 6971 94.5 ball 12 ball 12 ball 21 ball 1-B, 3-B, 4-A, 6-D, 7-D, 8-B, 12-C, 17-D, 20-D, 21-D, 22-B, 23-C, 24-B, 25-A, 26-C, 27-B, 28-C, 30-C, 31-B, 33-B, 35-C, 37-C, 38-C, 39-B, 40-C, 41-B, 42-B, 45-B, 46-A, 48-B, 51-A, 52-D, 53-C, 55-B, 58-B, 60-B, 68-D, 78-B, 79-B, 81-B, 84-D, 86-A, 88-B, 89-A, 90-A
ISMOILOV ISMOIL 6523 94.3 ball 13 ball 17 ball 13 ball 2-C, 3-A, 5-A, 6-C, 8-A, 9-C, 11-C, 13-C, 15-B, 16-A, 18-D, 20-A, 22-A, 23-B, 24-D, 25-B, 27-A, , 33-A, 34-A, 36-A, 38-A, 41-A, 42-A, 44-A, 49-A, 50-D, 51-A, 57-A, 58-A, 59-A, , 62-A, 67-B, 68-A, 69-D, 72-B, 73-B, 74-B, 76-A, 78-A, 80-C, 82-B, 83-C, 84-B, 85-D, 87-B, 89-B, 90-C
AFZALOVA AZIZA 6682 94.2 ball 8 ball 14 ball 20 ball 2-D, 3-B, 5-C, 6-A, 7-A, 8-C, 9-D, 10-D, 12-D, 13-D, 14-B, 15-D, 18-D, 19-C, 20-D, 21-C, 24-B, 26-A, 27-C, 28-B, 29-B, 30-A, 31-D, 34-D, 36-D, 38-D, 40-D, 42-D, 43-D, 50-D, 51-D, 52-B, 53-D, 54-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-D, 61-D, 62-B, 64-D, 71-C, 77-C, 82-A, 83-B, 86-C, 87-B, 90-B
TOJIBOYEV NURIDDIN 7270 94.2 ball 9 ball 15 ball 18 ball 2-C, 3-A, 4-D, 5-D, 7-D, 8-C, 9-C, 10-A, 12-B, 14-C, 15-D, 16-C, 18-A, 19-D, 23-D, 25-A, 26-C, 27-C, 28-D, 29-B, 30-B, 31-B, 34-D, 36-B, 37-B, 39-B, 42-B, 46-B, 49-B, 50-B, 51-B, 52-B, 54-B, 56-B, 58-B, 59-B, , 61-D, 65-C, 69-B, 72-B, 75-D, 76-A, 80-B, 81-C, 84-B, 85-D, 88-C, 90-B
FARANGIZSh 6983 94.2 ball 9 ball 15 ball 18 ball 1-B, 2-C, 3-C, 4-D, 7-A, 8-D, 10-C, 12-D, 14-B, 15-D, 16-A, 17-B, 20-C, 21-B, 22-D, 23-A, 25-D, 26-A, 27-C, 28-D, 30-B, 32-B, 33-C, 37-C, 39-C, 40-C, 41-B, 43-C, 44-B, 46-B, 49-C, 50-D, 51-C, 55-C, 58-D, 60-B, 61-C, 62-B, 64-A, 65-A, 66-B, 68-C, 69-B, 73-D, 74-A, 77-A, 84-A, 87-C,
XAKIMALIYEV KAMOLIDDIN 7026 94.2 ball 12 ball 18 ball 12 ball 1-C, 2-B, 3-D, 4-A, 6-D, 7-A, 8-C, 10-D, 11-A, 12-D, 15-D, 16-B, 17-D, 20-C, 21-A, 22-A, 26-A, 30-D, 32-A, 33-B, 34-D, 36-B, 37-B, 40-A, 43-A, 47-D, 51-B, 53-C, 56-D, 59-A, , 61-D, 63-A, 64-A, 65-B, 66-D, 73-C, 74-D, 75-D, 76-A, 78-B, 79-A, 81-C, 82-A, 83-B, 84-D, 86-B, 87-C, 89-C,
TURDIYEVA MADINA 7039 94 ball 26 ball 15 ball 9 ball 1-C, 3-C, 26-D, 30-A, 32-A, 34-B, 36-A, 38-A, 39-C, 41-A, 47-B, 48-C, 50-D, 51-B, 52-C, 54-C, 56-C, 57-A, 60-C, 61-C, 62-D, 66-D, 67-B, 69-B, 70-B, 71-A, 72-D, 73-C, 74-C, 77-A, 78-A, 79-C, 82-C, 83-D, 84-D, 85-D, 86-C, 87-B, 88-A, 90-B
SADRIDDINOV JAFAR 6981 94 ball 5 ball 15 ball 20 ball 1-A, 3-B, 4-A, 5-B, 7-B, 9-D, 10-B, 11-D, 12-C, 15-C, 16-A, 17-A, 18-C, 19-D, 20-A, 21-B, 22-C, 23-A, 24-A, 25-C, 26-A, 27-C, 28-D, 29-D, 30-B, 32-B, 36-B, 37-A, 42-C, 43-B, 44-D, 46-A, 47-D, 52-A, 53-B, 54-B, 55-A, 56-B, 57-A, 59-A, , 70-B, 74-C, 75-C, 76-D, 82-D, 83-B, 85-D, 87-A, 88-A, 90-B
RAMANOV TURON 7257 94 ball 9 ball 19 ball 12 ball 1-A, 2-D, 3-C, 4-A, 5-C, 9-D, 10-D, 12-D, 13-D, 14-D, 15-A, 17-C, 18-B, 20-B, 22-C, 24-A, 25-C, 26-A, 27-B, 28-A, 30-A, 33-C, 34-C, 40-C, 41-C, 42-C, 50-C, 51-C, 54-A, 55-C, 59-C, 60-C, 62-C, 64-C, 65-B, 66-C, 68-C, 74-C, 75-D, 76-D, 77-A, 79-D, 80-B, 82-A, 83-D, 86-D, 87-A, 88-C, 89-B, 90-C
QODIRBEKOVA DILOROM 7149 93.9 ball 10 ball 22 ball 7 ball 1-C, 2-B, 3-C, 4-C, 5-B, 6-C, 7-D, 10-A, 11-D, 12-A, 15-C, 17-C, 18-A, 19-A, 21-D, 25-C, 26-B, 28-D, 29-D, 30-B, 37-C, 41-C, 43-C, 44-C, 45-C, 47-C, 54-C, 59-A, , 61-B, 62-C, 63-D, 65-A, 67-A, 68-D, 69-C, 70-D, 72-C, 73-D, 74-B, 75-D, 76-C, 78-C, 79-B, 81-D, 82-C, 83-A, 84-D, 86-B, 88-B, 89-C, 90-C
ABDUAZIMOV ALIShE R 7155 93.8 ball 4 ball 18 ball 16 ball 1-B, 2-C, 3-B, 4-C, 5-D, 6-A, 7-D, 8-A, 9-D, 10-D, 11-D, 13-B, 14-B, 15-B, 17-A, 18-C, 19-A, 20-A, 22-C, 23-B, 25-A, 26-B, 27-C, 28-D, 29-D, 30-C, 31-D, 33-D, 37-B, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 47-D, 54-D, 55-D, 59-D, 60-D, 61-D, 62-D, 66-D, 67-A, 68-A, 70-A, 73-A, 79-C, 80-B, 81-B, 83-B, 86-A, 87-D, 89-A,
QODIROV ShAHRIDDIN 7158 93.8 ball 8 ball 22 ball 8 ball 1-D, 2-A, 3-D, 4-D, 5-A, 6-D, 7-C, 9-C, 10-A, 13-A, 14-A, 15-B, 16-B, 18-D, 20-C, 21-C, 23-A, 26-A, 27-B, 28-D, 29-D, 30-B, 31-A, 34-A, 40-A, 47-A, 49-A, 51-C, 59-A, 60-A, 61-D, 62-A, 63-C, 64-C, 65-B, 67-A, 68-A, 69-A, 72-C, 74-B, 75-A, 77-D, 78-D, 79-B, 81-B, 82-D, 84-C, 85-D, 86-C, 88-C, 89-D, 90-C
TOIROV ULUGBEKH 7211 93.6 ball 5 ball 23 ball 8 ball 1-B, 2-A, 4-D, 5-D, 6-B, 7-A, 9-B, 11-A, 12-D, 13-A, 14-A, 15-A, 16-D, 17-A, 18-B, 19-C, 20-C, 22-A, 23-C, 24-B, 25-D, 26-C, 28-A, 29-A, 30-B, 33-B, 37-B, 40-B, 41-B, 44-B, 59-B, 60-B, 61-C, 63-B, 64-B, 65-D, 66-C, 68-B, 69-B, 70-A, 72-B, 73-B, 74-D, 75-C, 79-A, 80-D, 81-C, 83-A, 84-A, 85-D, 86-D, 87-B, 89-A, 90-A
NEMATOV KAMOLIDDIN 7159 93.5 ball 3 ball 23 ball 9 ball 1-C, 2-A, 3-C, 5-B, 6-D, 7-C, 8-D, 9-C, 10-B, 11-D, 12-C, 13-B, 14-B, 15-D, 16-C, 17-A, 18-B, 19-B, 21-A, 22-B, 23-A, 24-A, 25-A, 26-D, 27-D, 28-C, 30-D, 33-C, 36-C, 38-C, 42-C, 47-C, 54-C, 60-C, 61-C, 62-A, 63-C, 66-D, 67-A, 68-B, 70-D, 71-D, 73-B, 74-C, 75-B, 76-C, 78-B, 79-D, 80-D, 83-A, 84-D, 85-D, 86-D, 87-D, 90-B
KAMOLIDINOVNURIDDIN 6989 93.4 ball 12 ball 13 ball 19 ball 4-A, 8-B, 9-A, 10-A, 12-D, 14-B, 15-B, 16-C, 18-A, 19-D, 22-D, 24-B, 25-A, 26-B, 27-A, 28-A, 29-A, 30-C, 31-A, 32-A, 34-D, 35-A, 40-B, 41-C, 42-D, 46-D, 47-D, 48-A, 50-D, 52-A, 53-C, 54-A, 55-A, 59-A, 60-A, 62-D, 63-D, 71-A, 72-A, 78-C, 79-A, 80-B, 81-C, 84-D, 89-B, 90-A
AZIMOVAMOHINABONU 6777 92.8 ball 4 ball 17 ball 17 ball 1-A, 2-D, 3-A, 4-C, 5-A, 6-C, 7-B, 8-C, 9-B, 10-A, 11-A, 12-C, 13-B, 14-C, 15-B, 17-D, 19-D, 20-C, 21-C, 22-D, 23-C, 25-D, 26-A, 27-D, 29-C, 30-C, 31-C, 35-C, 36-C, 38-C, 45-C, 47-C, 48-C, 49-C, 51-C, 53-C, 54-C, 56-C, 57-C, , 63-D, 64-B, 65-D, 67-D, 71-B, 72-D, 76-B, 77-A, 79-D, 83-C, 84-D, 85-A, 90-D
PARDAYEV JAMShID 7256 92.7 ball 11 ball 26 ball 0 ball 1-C, 3-D, 4-B, 5-B, 8-D, 9-B, 10-B, 13-B, 14-C, 15-A, 16-D, 19-B, 20-A, 21-C, 22-B, 23-A, 25-D, 28-A, 30-D, 33-A, 48-A, 53-A, 59-A, , 61-A, 62-C, 63-D, 64-B, 65-B, 66-D, 67-A, 68-D, 69-B, 70-C, 71-D, 72-B, 73-C, 74-A, 75-B, 76-B, 77-C, 78-A, 79-A, 80-A, 81-D, 82-C, 83-C, 84-B, 85-A, 86-A, 87-B, 88-B, 89-A, 90-D
MAKSUDXO'DJAYEVA SHAXZODA 6719 92.4 ball 18 ball 18 ball 8 ball 4-A, 5-A, 7-A, 11-B, 18-A, 19-A, 21-D, 22-A, 24-B, 26-D, 28-A, 29-A, , 33-D, 41-A, 42-A, 44-A, 46-A, 48-A, 49-A, 51-A, 55-A, 56-A, 57-A, 59-A, , 61-A, 63-A, 64-D, 66-B, 67-C, 68-C, 70-C, 72-C, 73-D, 74-A, 75-A, 76-A, 77-A, 78-B, 79-C, 82-C, 84-C, 85-D, 86-D, 87-C, 88-C, 90-B
OBIDOV 7028 92.4 ball 16 ball 16 ball 12 ball 1-C, 2-A, 3-C, 6-B, 10-C, 11-D, 13-D, 15-C, 18-D, 19-B, 21-D, 24-C, 26-A, 27-C, , 33-C, 34-C, 35-C, 38-A, 40-A, 45-D, 49-A, 50-A, 55-D, 56-B, 57-A, 58-D, 59-D, 60-D, 61-A, 63-A, 65-B, 66-C, 67-B, 68-A, 70-A, 72-D, 74-D, 78-B, 79-C, 80-A, 81-A, 82-C, 83-B, 85-D, 87-D, 89-D,
HABIBULLAEV HUSNIDDIN 7351 92.2 ball 15 ball 19 ball 8 ball 1-C, 5-D, 9-A, 13-C, 15-C, 17-B, 19-A, 20-C, 21-C, 24-C, 25-D, 26-B, 27-D, 29-D, 30-A, 42-A, 43-A, 45-A, 47-D, 48-A, 51-A, 55-A, 56-A, 57-C, 58-A, 60-C, 61-A, 62-C, 64-D, 65-D, 66-D, 67-D, 68-A, 71-C, 73-B, 75-A, 78-D, 80-A, 81-D, 82-B, 83-D, 84-B, 85-C, 86-D, 87-C, 88-C, 89-B, 90-A
BAHODIROVA MAHBUBA 7233 92 ball 7 ball 15 ball 18 ball 1-D, 3-A, 4-B, 5-B, 8-A, 9-B, 10-C, 12-A, 13-B, 14-D, 15-B, 16-B, 17-B, 18-C, 19-B, 20-A, 21-D, 22-D, 23-A, 25-B, 26-D, 28-D, 30-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 39-D, 44-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 52-D, 53-D, 55-D, 58-D, 60-D, 61-C, 64-C, 71-D, 73-B, 77-A, 78-D, 80-D, 83-D, 84-C, 86-B, 88-C, 90-B
XUDOYBERGANOV DOVUDBEK 7150 92 ball 6 ball 14 ball 20 ball 2-B, 3-B, 4-B, 5-C, 7-A, 8-C, 9-C, 10-C, 11-D, 13-D, 14-A, 15-A, 16-B, 17-C, 19-A, 20-C, 21-C, 23-B, 24-C, 25-D, 27-D, 28-D, 29-D, 30-A, 31-C, 32-C, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 39-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 48-C, 49-B, 50-C, , 62-B, 69-B, 72-B, 77-A, 79-B, 81-A, 83-A, 85-B, 87-D, 90-D
NURUTDINOV SHOXRUH 7337 91.9 ball 6 ball 16 ball 17 ball 1-A, 2-C, 3-A, 5-B, 7-C, 8-A, 9-B, 10-B, 11-B, 12-A, 14-D, 15-A, 16-C, 17-C, 18-C, 19-A, 21-D, 22-A, 23-B, 26-B, 27-D, 28-D, 29-D, 30-B, 31-B, 34-B, 37-B, 40-B, 42-B, 43-A, 44-B, 45-A, 46-B, 47-B, 50-B, 54-B, 56-A, 60-B, 62-B, 63-C, 64-A, 69-C, 71-A, 72-B, 75-C, 78-B, 80-D, 82-B, 85-D, 88-D, 89-C,
BOKH DIROV SHAKHBOZ 7336 91.9 ball 8 ball 18 ball 13 ball 2-D, 4-C, 6-A, 7-C, 8-D, 11-C, 12-B, 13-A, 16-B, 17-B, 18-D, 19-B, 20-C, 21-A, 22-B, 23-D, 24-C, 25-C, 26-D, 27-A, 28-A, 30-D, 33-A, 36-D, 38-B, 39-C, 41-D, 44-D, 45-D, 49-B, 50-D, 53-C, 54-C, 58-D, , 61-D, 62-B, 63-A, 67-C, 69-A, 70-B, 71-B, 72-B, 73-C, 77-B, 79-D, 80-A, 84-C, 86-C, 87-C, 88-D, 90-D
UBAYDULLAYV ASADBEK 6678 91.5 ball 9 ball 6 ball 30 ball 2-D, 5-B, 6-D, 8-B, 10-D, 11-A, 12-A, 13-D, 14-B, 17-A, 18-D, 19-D, 20-A, 21-D, 22-D, 23-C, 25-D, 27-C, 28-C, 29-C, 30-C, 31-D, 32-A, 34-D, 35-D, 37-D, 38-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 52-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-D, 61-C, 62-A, 63-A, 64-D, 65-C, 66-B, 67-C, 68-D, 69-C, 70-A, 71-C, 72-D, 73-A, 74-A, 75-D, 76-A, 77-D, 78-B, 79-D, 80-C, 81-B, 82-B, 83-C, 84-C, 85-C, 86-D, 87-C, 88-D, 89-A, 90-C
DAUROVA GULNO Z 6485 91.4 ball 16 ball 15 ball 13 ball 1-B, 2-B, 3-A, 6-C, 7-C, 10-B, 12-C, 16-C, 17-A, 20-B, 22-C, 23-D, 26-D, 30-B, 31-B, 32-B, 33-B, 34-B, 37-B, 42-B, 43-B, 44-B, 47-B, 49-B, 52-B, 54-B, 56-B, 58-B, 60-B, 61-B, 65-B, 67-B, 69-C, 70-A, 71-B, 72-A, 75-A, 77-D, 78-D, 79-D, 80-A, 81-C, 86-A, 87-A, 89-A, 90-D
NODIRMUHAMEDOV SUNNAT 6534 91 ball 10 ball 17 ball 13 ball 1-C, 4-D, 6-C, 7-C, 8-C, 9-C, 11-D, 13-D, 14-A, 15-B, 16-B, 17-A, 18-A, 19-D, 22-C, 25-C, 26-B, 27-D, 28-C, 29-C, , 35-A, 36-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-A, 44-A, 49-A, 52-A, 55-A, 56-A, 57-A, 59-C, , 62-B, 63-D, 64-B, 65-A, 66-A, 68-B, 70-D, 71-A, 73-A, 74-D, 77-A, 79-B, 80-D, 82-B, 83-D, 88-B, 89-B,
DONIYOROV ELBEK 6521 90.5 ball 5 ball 22 ball 8 ball 2-C, 3-B, 4-D, 7-A, 8-D, 10-B, 11-A, 12-B, 13-B, 14-C, 15-B, 16-D, 17-C, 18-D, 19-B, 20-A, 22-A, 23-D, 24-B, 25-A, 26-A, 27-B, 28-B, 29-C, 30-B, 32-D, 36-D, 44-D, 46-D, 47-D, 50-D, 53-D, 58-D, , 62-D, 65-D, 66-B, 67-B, 68-D, 69-C, 72-D, 73-A, 74-A, 76-D, 77-C, 78-B, 80-B, 81-B, 82-C, 84-B, 85-A, 86-A, 87-B, 88-C, 89-D, 90-B
URINOVJAVLONBEK 7132 90.2 ball 14 ball 16 ball 12 ball 3-A, 5-C, 10-D, 11-B, 15-A, 17-D, 18-B, 20-A, 21-A, 23-D, 24-A, 25-B, 26-D, 27-B, 28-B, 29-B, , 32-A, 41-A, 42-A, 44-A, 45-A, 46-A, 48-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-A, 57-A, 58-A, 60-A, 62-A, 63-D, 64-B, 65-C, 66-C, 67-C, 70-C, 72-B, 74-C, 78-B, 79-B, 80-A, 84-D, 85-C, 86-D, 88-D, 89-B, 90-B
TURABAEV UMIDJON 7218 90.2 ball 13 ball 15 ball 14 ball 1-D, 3-A, 4-D, 9-D, 10-B, 11-A, 13-B, 16-A, 18-D, 20-B, 21-A, 22-D, 24-D, 26-B, 27-D, 28-B, 30-A, 31-D, 34-D, 35-D, 39-D, 40-D, 44-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 53-D, 54-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 61-D, 62-C, 63-A, 64-C, 65-A, 67-A, 71-C, 80-B, 81-A, 82-C, 83-C, 84-C, 85-C, 88-A, 89-C, 90-D
KARIMOV NASIBULLO 6703 90.1 ball 9 ball 13 ball 19 ball 2-D, 3-A, 4-D, 5-C, 6-A, 7-C, 8-C, 10-C, 11-B, 12-C, 13-B, 14-D, 16-D, 18-A, 20-D, 22-D, 24-A, 25-B, 27-B, 29-B, 30-C, 31-D, 32-C, 35-D, 37-D, 39-D, 44-D, 45-D, 46-D, 48-D, 49-D, 50-D, 52-D, 54-D, 56-D, 58-D, 59-D, 60-D, 62-C, 63-C, 64-C, 67-B, 71-D, 74-B, 83-B, 84-C, 85-D, 87-C, 90-B
NURALIYEV SARDOR 7121 90.1 ball 12 ball 16 ball 13 ball 2-C, 4-D, 5-D, 7-B, 9-D, 11-A, 13-D, 15-C, 16-B, 17-C, 18-B, 20-D, 21-A, 22-C, 25-D, 26-B, 28-A, 29-A, , 31-C, 35-C, 36-C, 39-C, 40-C, 41-C, 43-C, 44-C, 50-C, 51-C, 52-C, 53-C, 57-C, 59-C, , 64-B, 67-A, 69-B, 70-C, 72-C, 73-C, 74-B, 75-D, 76-B, 77-B, 78-D, 79-C, 81-C, 83-C, 84-D, 85-C, 89-A,
IBROHIMOV RUSTAM 6748 90.1 ball 8 ball 12 ball 21 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-C, 5-D, 7-B, 8-B, 10-D, 11-B, 12-D, 13-C, 14-B, 15-A, 16-A, 18-D, 19-D, 23-B, 24-A, 25-B, 26-B, 29-C, 30-A, 31-C, 32-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-D, 40-C, 44-C, 45-C, 46-C, 47-C, 48-C, 49-C, 50-C, 53-C, 54-C, 56-C, 60-C, 62-D, 70-D, 72-C, 75-B, 80-A, 84-A, 86-B, 89-C, 90-A
MULLAJANOVA SARVINOZ 6936 90 ball 12 ball 18 ball 10 ball 1-B, 2-B, 3-D, 4-A, 5-A, 6-B, 7-D, 8-A, 9-B, 10-A, 11-B, 12-A, 13-C, 17-A, 19-B, 25-A, 27-D, 30-C, 33-A, 34-A, 35-A, 38-C, 46-A, 47-A, 49-C, 51-C, 52-A, 56-A, 59-C, 60-A, 64-A, 65-B, 67-A, 68-D, 70-D, 72-C, 73-A, 74-C, 76-D, 78-B, 80-D, 82-B, 83-C, 84-A, 85-B, 86-B, 87-A, 88-A, 89-A, 90-C
NOSIROVULUG'BEK 6948 89.9 ball 9 ball 17 ball 13 ball 3-C, 4-A, 6-C, 7-B, 8-A, 9-C, 10-C, 12-A, 13-D, 14-B, 17-C, 18-D, 19-A, 20-A, 23-A, 24-D, 25-D, 26-D, 27-C, 28-B, 30-C, 31-A, 33-A, 37-C, 38-B, 40-A, 43-C, 44-C, 45-C, 48-C, 49-A, 57-C, 58-A, 59-B, , 61-D, 62-B, 63-B, 64-D, 65-C, 67-A, 69-D, 71-B, 73-C, 76-C, 79-B, 80-C, 81-A, 83-C, 84-D, 88-C, 89-C,
ABDULXAY 6757 89.9 ball 11 ball 19 ball 9 ball 1-D, 4-A, 7-A, 8-C, 9-D, 10-A, 13-A, 15-D, 17-B, 18-A, 19-C, 20-A, 21-D, 22-B, 23-B, 25-C, 28-A, 29-C, 30-B, 37-C, 41-C, 42-C, 48-C, 49-C, 50-C, 52-C, 53-C, 55-A, 57-C, 58-C, , 61-A, 62-B, 63-B, 65-A, 67-A, 68-D, 69-A, 70-B, 71-C, 74-B, 78-B, 79-C, 80-C, 81-C, 82-A, 84-A, 85-B, 86-C, 88-C, 89-D, 90-D
ABDURAYIMOV SUHROB 7347 89.6 ball 6 ball 20 ball 10 ball 1-B, 2-D, 4-D, 5-A, 6-D, 7-D, 8-D, 9-C, 12-B, 13-C, 14-B, 15-C, 16-A, 17-C, 18-C, 20-A, 21-A, 22-B, 23-B, 25-D, 27-C, 28-D, 29-A, 30-C, 31-D, 32-B, 35-C, 42-B, 43-B, 45-B, 54-B, 56-C, 58-D, 59-B, , 64-C, 65-D, 67-A, 68-A, 69-A, 70-D, 72-A, 74-B, 75-B, 76-D, 78-D, 79-C, 81-A, 82-B, 84-A, 85-A, 86-B, 87-C, 89-D, 90-D
IKRAMOVAASAL 6930 89.2 ball 13 ball 14 ball 15 ball 3-C, 4-A, 5-D, 7-B, 9-D, 10-B, 11-C, 12-B, 14-A, 17-A, 19-B, 20-C, 21-A, 22-D, 26-B, 29-A, 30-C, 32-A, 37-D, 38-A, 39-D, 40-A, 42-A, 43-D, 45-D, 47-B, 49-B, 53-D, 54-D, 55-A, 57-A, 58-C, 60-A, 61-B, 63-A, 65-A, 66-D, 68-B, 70-D, 72-C, 73-D, 77-C, 78-C, 79-A, 80-D, 81-B, 86-B, 87-D,
NORMAMATOV ShAHZODBEK 6599 89.1 ball 4 ball 7 ball 30 ball 1-C, 2-C, 4-D, 5-B, 6-A, 7-A, 8-B, 10-A, 11-B, 12-A, 13-C, 14-A, 15-D, 16-A, 18-A, 19-A, 20-A, 22-D, 23-B, 24-B, 25-A, 26-B, 27-D, 28-A, 29-A, 30-C, 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 41-D, 42-D, 43-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 52-D, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 61-B, 62-B, 63-A, 64-D, 65-C, 66-D, 67-C, 68-A, 69-A, 70-D, 71-A, 72-B, 73-A, 74-B, 75-D, 76-B, 77-D, 78-D, 79-B, 80-B, 81-B, 82-A, 83-A, 84-B, 85-C, 86-C, 87-B, 88-A, 89-D, 90-B
UMID 6969 89 ball 13 ball 18 ball 9 ball 1-A, 2-A, 4-C, 6-D, 7-A, 9-D, 10-B, 11-A, 12-A, 13-D, 14-B, 15-A, 21-D, 23-B, 24-D, 26-D, 27-C, , 34-D, 35-D, 36-D, 38-D, 41-D, 47-D, 50-A, 52-A, 55-B, 56-B, 58-D, 59-B, , 61-D, 62-B, 65-B, 68-C, 69-C, 70-B, 71-D, 73-C, 75-C, 76-C, 77-B, 78-B, 79-B, 80-A, 83-A, 84-C, 85-B, 87-A, 88-A, 89-A, 90-B
G'AYBULLAYEV ASADBEK 7187 88.9 ball 7 ball 14 ball 18 ball 1-A, 2-D, 3-C, 4-C, 5-A, 6-C, 8-D, 9-B, 10-C, 13-B, 14-B, 16-D, 17-A, 18-A, 19-C, 21-D, 22-C, 23-D, 24-D, 25-D, 26-B, 27-B, 30-B, 35-A, 36-A, 37-A, 41-A, 42-A, 43-A, 46-A, 48-A, 49-A, 50-A, 53-A, 55-A, 56-A, 57-A, 58-A, 60-A, 63-C, 64-C, 65-D, 68-C, 70-A, 71-B, 72-B, 74-C, 75-A, 79-C, 83-A, 90-D
IMOMOV MAHMUD 7104 88.9 ball 9 ball 16 ball 14 ball 1-C, 2-A, 3-C, 4-D, 5-A, 7-D, 9-D, 10-D, 14-A, 15-C, 17-D, 18-C, 19-C, 22-C, 23-A, 24-A, 25-A, 26-C, 27-D, 29-A, 30-D, 31-B, 37-B, 38-B, 40-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 49-B, 53-B, 54-B, 55-B, 56-B, 57-B, , 65-B, 68-C, 69-B, 70-A, 71-A, 76-A, 81-B, 82-A, 83-B, 84-A, 85-B, 86-D, 87-D, 88-C, 89-A, 90-D
O'KTAMOV ShAHZOD 6725 88.8 ball 8 ball 17 ball 13 ball 1-B, 3-A, 5-C, 6-D, 7-D, 9-D, 10-C, 11-A, 12-D, 13-B, 14-A, 15-C, 16-C, 18-B, 19-B, 20-D, 22-C, 23-C, 25-C, 26-A, 27-C, 28-C, , 31-C, 32-C, 34-A, 36-C, 40-C, 45-C, 46-C, 50-C, 52-C, 55-C, 56-C, 59-C, 60-C, 63-C, 64-B, 71-B, 72-C, 73-A, 74-B, 76-D, 79-D, 80-C, 81-A, 82-A, 84-D, 85-B, 86-C, 88-C, 89-C, 90-D
JO'RABEKOV DILSHOD 7228 88.8 ball 10 ball 19 ball 9 ball 1-D, 2-C, 4-A, 5-D, 7-C, 8-D, 9-A, 10-B, 11-B, 13-C, 15-B, 19-B, 20-B, 21-D, 22-D, 25-C, 26-D, 27-A, 28-D, 30-C, 31-A, 32-A, 35-A, 39-A, 41-B, 43-A, 48-A, 50-A, 52-A, 53-A, 57-A, , 61-B, 62-C, 63-A, 64-C, 66-D, 68-D, 70-D, 71-B, 73-B, 74-C, 75-B, 76-B, 77-C, 82-C, 83-D, 84-B, 85-A, 86-D, 87-B, 88-A, 89-B,
SUVONOV SHUHRAT 6611 88.7 ball 9 ball 20 ball 8 ball 1-A, 2-B, 4-B, 5-C, 6-A, 8-A, 9-D, 10-A, 11-D, 14-C, 15-A, 17-B, 18-B, 19-A, 20-B, 21-A, 22-C, 26-A, 27-D, 28-A, 30-D, 33-A, 34-A, 37-A, 44-A, 45-D, 46-A, 47-A, 49-A, 56-A, 59-A, , 61-B, 62-C, 64-C, 66-C, 68-B, 69-D, 70-C, 71-D, 72-D, 74-D, 75-C, 76-C, 78-B, 79-B, 80-D, 81-C, 83-D, 84-B, 85-A, 87-B, 89-B, 90-D
ISMOILOVTEMUR 7183 88.7 ball 7 ball 18 ball 12 ball 1-D, 2-B, 3-D, 5-C, 6-C, 7-D, 8-B, 9-C, 10-C, 11-C, 13-B, 15-D, 16-A, 17-C, 18-A, 19-A, 20-C, 22-A, 26-D, 27-D, 28-C, 29-C, 30-D, 33-C, 34-C, 35-C, 37-C, 38-C, 42-C, 43-C, 45-C, 50-C, 51-C, 58-C, 60-C, 61-D, 63-A, 65-A, 68-D, 70-B, 71-D, 72-A, 73-D, 74-A, 75-D, 78-B, 79-A, 80-D, 81-A, 82-C, 83-D, 85-C, 89-B,
ABDUQAFFOROV ABDUQODIR 6745 88 ball 12 ball 16 ball 12 ball 1-A, 4-C, 5-D, 6-B, 8-B, 10-A, 12-B, 13-A, 16-B, 17-D, 18-B, 21-B, 23-A, 24-B, 25-B, 26-D, 28-C, 30-D, 31-B, 33-B, 34-C, 35-B, 36-B, 37-B, 38-B, 41-B, 42-B, 44-B, 45-B, 49-B, 51-B, 53-B, , 61-A, 62-D, 63-C, 65-D, 66-A, 67-C, 68-A, 69-D, 70-B, 71-D, 77-A, 79-C, 81-B, 82-B, 84-C, 87-D, 89-D, 90-C
ISROILOVA XOLBUVI 7237 87.9 ball 14 ball 20 ball 5 ball 2-D, 5-C, 7-B, 8-B, 9-A, 10-B, 13-D, 14-C, 15-A, 16-D, 17-B, 18-A, 19-D, 22-D, 28-A, 29-B, , 34-C, 36-D, 39-C, 41-C, 45-C, 49-C, 53-C, 54-C, 55-C, 58-C, , 61-D, 62-B, 63-A, 66-C, 67-D, 68-D, 69-C, 71-B, 72-A, 73-B, 75-B, 76-A, 77-D, 78-C, 79-D, 81-C, 82-A, 83-B, 84-B, 85-C, 86-C, 87-B, 88-C, 89-A, 90-D
HIKMATOV ABDULLOH 7180 87.9 ball 9 ball 15 ball 15 ball 1-D, 2-A, 3-B, 4-D, 5-D, 7-A, 8-B, 9-D, 11-A, 12-B, 13-B, 14-D, 15-B, 18-D, 19-B, 20-D, 21-A, 22-B, 26-C, 27-C, 30-C, 31-B, 34-B, 39-B, 42-B, 43-B, 44-B, 45-B, 48-B, 51-B, 52-B, 53-B, 54-B, 55-B, 57-B, 59-B, , 62-B, 65-B, 66-C, 68-C, 69-D, 71-D, 72-A, 74-D, 81-B, 82-D, 84-A, 85-A, 86-B, 88-C, 90-D
YANGIEVASITORA 6973 87.8 ball 11 ball 19 ball 8 ball 2-A, 3-C, 4-B, 6-A, 7-A, 10-D, 12-A, 13-B, 15-D, 16-B, 19-B, 20-D, 21-A, 22-A, 23-A, 24-D, 27-B, 28-C, 30-A, 32-A, 33-B, 39-C, 42-A, 48-A, 49-B, 53-B, 54-D, 55-B, 58-B, 60-B, 61-D, 62-A, 63-C, 64-A, 65-D, 66-B, 67-D, 68-A, 69-B, 70-B, 74-B, 76-A, 78-A, 79-A, 80-B, 83-B, 84-D, 85-A, 87-B, 88-B, 89-B, 90-A
ABSALAMOV NIZOMIDDIN 6737 87.8 ball 9 ball 17 ball 12 ball 1-C, 2-C, 3-B, 6-D, 8-C, 10-D, 11-B, 12-B, 13-A, 14-D, 16-A, 17-C, 21-C, 22-A, 23-C, 24-A, 25-B, 26-C, 28-C, 29-C, 30-D, 32-D, 34-D, 37-D, 39-D, 40-D, 44-D, 47-D, 50-D, 52-D, 53-D, 54-D, 56-B, 59-D, , 61-A, 63-A, 65-B, 66-D, 68-A, 71-D, 72-C, 74-B, 76-D, 77-D, 80-A, 82-B, 83-B, 84-A, 85-C, 88-B, 89-D, 90-A
MAHAMADUMAROVA RUXSORA 6729 87.8 ball 6 ball 14 ball 18 ball 2-A, 3-A, 4-C, 5-B, 6-B, 8-A, 9-B, 11-B, 12-C, 13-D, 14-D, 15-D, 16-D, 17-C, 18-C, 19-A, 21-C, 22-C, 24-B, 25-B, 26-D, 27-D, 29-D, 30-B, 34-D, 35-D, 36-D, 38-D, 39-C, 40-D, 41-D, 42-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 56-D, 57-D, 58-D, 60-D, 67-B, 69-B, 71-C, 73-D, 76-B, 78-A, 79-D, 81-C, 86-B, 87-B, 89-B, 90-D
MAHMUDOV MUHIDDIN 6986 87.7 ball 9 ball 19 ball 9 ball 1-A, 2-C, 3-C, 4-B, 9-A, 11-D, 12-D, 13-B, 14-A, 15-B, 16-A, 17-B, 18-A, 19-B, 20-C, 21-C, 22-D, 23-C, 24-A, 26-D, 29-B, , 33-A, 39-D, 40-A, 42-A, 45-B, 48-A, 49-A, 51-B, 52-D, 54-A, 57-B, , 61-C, 62-B, 63-B, 65-B, 67-A, 68-C, 69-D, 70-C, 74-D, 76-C, 77-D, 78-A, 79-D, 80-B, 82-A, 84-D, 85-A, 86-A, 87-D, 88-D, 90-C
YUSUFBEKOVLAZIZBEK 7222 87.7 ball 9 ball 19 ball 9 ball 1-D, 2-C, 3-D, 6-A, 7-A, 8-C, 9-C, 10-B, 11-B, 13-D, 14-D, 15-D, 17-B, 18-D, 21-B, 22-A, 23-B, 24-A, 26-A, 27-C, 30-C, 31-D, 32-D, 33-A, 42-D, 44-D, 46-D, 47-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-D, 61-B, 62-D, 65-C, 66-A, 68-A, 69-B, 71-A, 72-B, 73-D, 74-A, 75-C, 76-C, 77-D, 79-B, 80-D, 82-B, 83-B, 85-C, 86-D, 88-B, 89-D,
MAVLONOV IBROHIM B BE 7303 87.6 ball 4 ball 16 ball 16 ball 1-A, 2-C, 3-B, 4-A, 6-C, 7-B, 8-A, 9-C, 10-C, 11-B, 12-B, 13-A, 14-C, 15-B, 17-B, 18-B, 20-B, 21-A, 22-D, 23-A, 24-D, 25-A, 26-A, 28-D, 29-B, 30-C, 34-C, 37-C, 39-A, 40-A, 42-B, 43-A, 44-A, 46-B, 48-C, 49-A, 50-A, 52-A, 54-A, 56-A, , 63-C, 65-D, 68-D, 71-A, 74-D, 78-A, 81-B, 82-A, 83-D, 84-C, 85-D, 86-D, 89-B, 90-B
USMONOV XOJIAKBAR 6493 87.5 ball 7 ball 21 ball 7 ball 1-D, 2-D, 3-B, 4-C, 5-A, 6-D, 7-B, 9-B, 10-A, 11-A, 12-A, 15-A, 16-A, 17-D, 18-A, 19-C, 20-D, 22-A, 23-A, 24-C, 26-C, 27-D, 30-A, 36-A, 38-A, 41-D, 47-A, 48-A, 49-A, 50-A, 53-A, 57-A, , 61-D, 62-A, 63-A, 64-C, 65-D, 67-D, 68-A, 69-A, 71-A, 73-C, 74-C, 76-C, 77-D, 78-D, 80-C, 81-D, 82-A, 84-A, 85-B, 87-A, 88-A, 89-A, 90-C
TOHIROVA DILAFRU Z 7203 87.5 ball 4 ball 18 ball 13 ball 1-C, 2-C, 4-A, 5-A, 6-C, 7-B, 8-A, 9-A, 10-D, 11-A, 12-D, 13-D, 14-B, 15-B, 17-C, 18-A, 19-C, 21-B, 22-D, 23-C, 24-B, 25-A, 26-C, 27-A, 29-D, 30-A, 31-D, 33-D, 36-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 47-D, 49-D, 50-D, 53-D, 57-D, , 61-D, 62-A, 63-B, 64-C, 65-C, 66-D, 67-C, 69-B, 70-B, 72-C, 74-A, 76-B, 78-A, 80-A, 82-B, 83-C, 88-C,
TOJIYEVJVVOXIR 7241 87.4 ball 9 ball 25 ball 0 ball 4-D, 5-A, 6-A, 7-B, 8-A, 9-C, 10-A, 11-A, 12-A, 14-C, 18-C, 19-B, 20-B, 21-A, 23-C, 24-B, 25-C, 27-C, 28-D, 29-C, 30-B, 32-C, 39-C, 45-C, 51-C, 52-A, , 61-C, 62-A, 63-A, 64-B, 65-D, 66-B, 67-C, 68-A, 69-A, 70-D, 71-B, 72-D, 73-A, 74-B, 75-B, 76-C, 77-D, 78-C, 79-D, 80-D, 81-D, 82-A, 83-B, 84-D, 85-A, 86-D, 87-C, 88-A, 89-A, 90-C
KHASANOV DILMUROD 7311 87.3 ball 12 ball 9 ball 22 ball 1-D, 2-B, 3-D, 5-B, 6-A, 7-C, 8-B, 9-B, 10-D, 11-C, 13-A, 16-A, 17-C, 22-B, 26-D, 27-B, 28-A, 30-A, 34-A, 35-A, 36-B, 37-D, 38-B, 39-B, 40-D, 41-D, 42-B, 43-D, 44-A, 45-D, 46-B, 47-D, 48-C, 49-D, 52-B, 54-B, 56-B, 57-B, 59-B, , 63-C, 66-B, 68-A, 69-C, 78-A, 79-D, 83-C, 88-D,
XAMIDOVA DINORA 6782 87.1 ball 15 ball 16 ball 10 ball 1-B, 3-D, 7-D, 9-C, 10-B, 11-C, 14-C, 16-C, 17-A, 18-C, 20-C, 21-A, 24-B, 28-C, 30-C, 32-C, 37-C, 38-C, 40-C, 41-C, 42-C, 44-C, 46-C, 47-C, 49-C, 50-C, 51-D, 53-C, 54-C, , 61-D, 63-B, 64-D, 65-A, 66-A, 72-A, 74-D, 75-A, 77-B, 78-A, 79-D, 80-D, 81-D, 83-B, 84-D, 85-C, 86-C, 87-D, 88-B, 89-A,
NABIYEVA MUNIRA 7037 87 ball 13 ball 16 ball 11 ball 2-A, 4-C, 7-B, 13-D, 14-A, 15-A, 16-B, 17-A, 19-C, 20-A, 21-C, 23-D, 25-C, 26-A, 28-C, 29-D, 30-D, 41-D, 42-C, 44-B, 45-D, 47-C, 48-C, 49-A, 50-A, 51-C, 52-A, 53-D, 54-C, 58-D, 60-D, 61-C, 62-A, 66-D, 67-B, 68-C, 69-A, 73-B, 74-D, 75-B, 77-A, 79-D, 81-D, 83-A, 84-B, 85-D, 86-A, 87-C, 88-B, 89-B,
JO'RAYEVA MADINABONU 6789 86.9 ball 10 ball 15 ball 14 ball 1-D, 4-D, 5-C, 6-C, 8-D, 9-D, 11-D, 12-A, 14-C, 15-A, 16-D, 17-D, 18-B, 19-A, 20-A, 21-B, 22-D, 25-D, 27-B, 29-B, , 31-D, 32-D, 34-D, 35-D, 38-D, 39-D, 40-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 50-D, 60-D, 61-B, 62-D, 63-B, 64-D, 65-D, 66-B, 67-C, 72-A, 73-B, 80-D, 85-B, 86-D, 87-D, 88-D, 89-D, 90-C
ILKHA 6922 86.7 ball 8 ball 17 ball 12 ball 1-D, 2-D, 4-A, 5-A, 6-B, 8-C, 9-A, 11-D, 12-A, 14-A, 15-C, 16-B, 18-D, 19-C, 20-C, 21-B, 23-D, 24-D, 25-D, 26-B, 29-D, 30-A, 33-A, 35-A, 37-D, 39-C, 41-A, 43-D, 48-A, 49-D, 50-D, 52-C, 53-D, 54-D, 59-D, , 61-B, 62-A, 65-D, 66-A, 67-B, 72-B, 73-A, 74-A, 75-C, 76-D, 77-D, 81-D, 83-B, 84-D, 85-C, 86-C, 89-B, 90-C
PO'LATOV JAHONGIR 6700 86.6 ball 7 ball 18 ball 11 ball 1-D, 2-D, 3-C, 4-A, 5-C, 6-C, 8-A, 9-D, 11-B, 12-D, 13-A, 14-D, 15-C, 16-A, 17-C, 19-C, 21-D, 22-A, 23-D, 24-D, 27-D, 28-D, 30-D, 32-B, 36-B, 40-B, 41-B, 44-B, 45-B, 50-B, 52-B, 55-B, 57-C, 58-B, 60-B, 61-D, 69-D, 70-D, 72-B, 73-B, 74-B, 76-D, 77-A, 78-C, 79-D, 81-D, 82-A, 83-D, 84-A, 86-D, 87-A, 88-D, 89-C, 90-C
NORBOYEVAMUNISA 7078 86.5 ball 7 ball 20 ball 8 ball 1-D, 3-B, 4-C, 5-D, 6-C, 7-D, 9-B, 11-B, 12-D, 13-B, 14-B, 15-C, 16-D, 17-C, 18-D, 22-C, 23-B, 24-D, 26-B, 27-C, 28-D, 29-D, 30-C, 35-A, 36-A, 39-A, 42-A, 44-A, 46-A, 47-B, 49-A, 54-A, 57-A, , 61-C, 62-D, 63-B, 64-B, 65-B, 67-B, 68-A, 69-D, 71-A, 73-B, 74-A, 76-C, 77-D, 78-C, 80-B, 81-D, 83-A, 86-B, 87-D, 88-B, 89-C, 90-C
ShAVKATOV AZIMJON 6524 86.4 ball 6 ball 21 ball 7 ball 1-B, 2-D, 3-B, 5-D, 6-D, 8-D, 9-B, 10-D, 11-D, 13-D, 14-D, 15-B, 16-C, 17-B, 18-D, 20-D, 21-C, 22-D, 23-C, 24-C, 26-A, 27-A, 28-B, 30-B, 31-D, 33-D, 36-D, 38-D, 40-D, 48-D, 50-B, 52-D, 58-D, , 62-D, 64-A, 65-B, 66-A, 68-D, 69-C, 72-D, 73-A, 74-D, 75-B, 76-D, 77-D, 78-C, 79-B, 80-B, 81-B, 82-A, 83-B, 84-A, 85-D, 86-B, 87-A, 88-B,
ABDURAIMOV ASLBEK 6657 86.4 ball 6 ball 21 ball 7 ball 1-D, 2-B, 3-A, 5-D, 6-C, 7-B, 8-A, 9-A, 10-D, 11-A, 12-C, 14-B, 17-C, 18-A, 19-D, 20-A, 22-C, 24-A, 25-B, 26-B, 27-B, 28-A, 29-B, 30-A, 31-A, 32-A, 41-A, 43-A, 46-B, 51-A, 54-A, 56-A, 58-A, , 61-B, 62-D, 64-A, 67-C, 68-C, 69-D, 70-D, 71-A, 72-B, 74-B, 75-D, 76-C, 77-D, 78-C, 79-D, 82-B, 83-D, 84-B, 85-C, 86-D, 88-D, 89-A, 90-A
BASIROV SADDAM 6567 85.9 ball 10 ball 14 ball 15 ball 1-B, 2-A, 3-C, 5-D, 7-C, 8-A, 10-D, 12-A, 13-C, 16-C, 17-C, 18-A, 19-A, 20-B, 22-C, 23-A, 24-D, 26-D, 27-B, 30-B, 32-D, 34-D, 35-D, 36-D, 38-B, 40-D, 41-D, 47-D, 50-D, 51-D, 52-D, 54-D, 55-D, 57-D, 58-D, 60-D, 62-A, 63-D, 64-C, 67-D, 68-C, 70-D, 72-D, 73-D, 78-B, 79-C, 80-C, 81-C, 83-C, 87-A, 88-C,
HIKMATOVMOHIR 6546 85.9 ball 12 ball 16 ball 11 ball 1-A, 2-B, 4-D, 5-A, 6-A, 7-D, 10-B, 11-D, 12-D, 14-B, 15-B, 16-D, 17-B, 19-D, 20-A, 28-D, 29-B, 30-A, 31-C, 38-C, 39-D, 41-C, 43-C, 48-C, 50-C, 51-C, 53-C, 55-C, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, , 62-B, 67-B, 70-A, 71-A, 72-D, 74-C, 75-D, 76-A, 77-B, 79-B, 80-D, 81-A, 82-B, 83-D, 84-B, 87-B, 88-B, 89-B, 90-D
XUSANOVA ShIRIN 6532 85.9 ball 12 ball 16 ball 11 ball 1-A, 3-D, 5-C, 7-B, 8-B, 9-A, 14-D, 17-D, 18-C, 19-B, 20-A, 21-A, 22-D, 24-A, 26-A, 27-A, 29-A, 30-C, 33-C, 36-C, 37-C, 44-C, 45-C, 47-C, 48-C, 49-C, 50-C, 52-C, 53-C, 55-C, 56-D, 57-C, , 61-D, 62-C, 63-C, 65-C, 66-A, 68-A, 69-A, 71-D, 72-C, 73-C, 75-A, 76-C, 77-A, 82-A, 83-A, 85-D, 86-D, 88-A, 89-C,
JO'RAEV JOHONGIRXO'JA 6776 85.9 ball 8 ball 12 ball 19 ball 1-B, 2-C, 4-B, 5-D, 6-A, 7-A, 10-A, 11-C, 13-B, 14-A, 15-A, 16-A, 17-A, 20-A, 21-C, 22-A, 23-D, 24-C, 26-A, 27-D, 29-D, 30-C, 32-A, 33-A, 35-A, 37-A, 39-A, 40-A, 43-A, 44-A, 47-A, 48-A, 49-A, 51-A, 52-A, 53-A, 55-A, 56-A, 59-A, 60-A, 62-B, 66-C, 69-D, 74-C, 76-C, 78-D, 79-C, 81-D, 82-C, 87-B, 90-A
ABDUKARIMOVA 6769 85.9 ball 8 ball 12 ball 19 ball 1-A, 2-C, 3-A, 4-D, 5-C, 6-D, 7-C, 9-C, 10-C, 15-C, 16-D, 17-B, 20-C, 21-B, 22-C, 23-B, 24-A, 25-C, 26-D, 27-B, 28-A, 30-C, 31-C, 32-C, 35-C, 38-C, 40-C, 41-C, 42-C, 44-C, 45-C, 47-C, 48-C, 49-C, 50-C, 52-A, 54-C, 55-C, 58-C, 60-C, 63-B, 64-C, 65-D, 71-B, 72-A, 73-A, 76-D, 80-B, 82-D, 83-D, 89-C,
XODJAYEV ISMAT 7191 85.8 ball 11 ball 17 ball 10 ball 1-B, 3-D, 5-B, 6-A, 7-C, 8-C, 9-D, 12-C, 15-D, 17-D, 18-A, 20-D, 21-D, 22-B, 23-C, 24-D, 25-A, 26-C, 27-A, , 36-D, 38-D, 39-D, 40-D, 41-D, 45-D, 47-D, 49-D, 52-D, 54-D, 55-D, 58-D, 59-D, , 61-D, 64-D, 65-B, 66-D, 67-B, 69-C, 72-C, 73-B, 74-D, 75-D, 76-A, 77-C, 79-B, 80-A, 82-C, 83-C, 85-B, 86-C, 87-B, 88-B,
IShIMOVAMARJONA 6646 85.7 ball 7 ball 15 ball 15 ball 2-D, 3-B, 4-C, 5-D, 6-B, 7-B, 8-C, 9-B, 10-B, 12-B, 13-C, 14-C, 15-B, 16-D, 17-B, 19-D, 20-B, 22-B, 24-D, 25-B, 27-D, 28-C, 29-B, , 31-B, 32-B, 33-B, 34-B, 35-B, 36-A, 37-B, 40-B, 42-B, 43-B, 51-B, 54-B, 58-B, 59-B, 60-B, 62-C, 64-D, 66-C, 67-A, 70-C, 74-D, 76-D, 79-D, 81-D, 84-B, 86-D, 87-B, 88-D, 89-A, 90-A
ZOK IOV ABDULATIF 6556 85.7 ball 8 ball 16 ball 13 ball 2-B, 4-D, 5-B, 6-D, 7-A, 8-D, 9-B, 11-A, 13-C, 14-A, 15-A, 16-A, 19-C, 20-B, 21-A, 22-A, 23-A, 24-D, 25-A, 27-C, 29-D, 30-C, 31-D, 32-D, 34-D, 36-D, 39-D, 42-D, 44-D, 45-D, 51-D, 52-B, 54-D, 56-D, 58-D, 60-D, 61-B, 63-D, 64-A, 66-C, 67-C, 68-D, 69-D, 78-B, 79-C, 80-C, 81-C, 83-A, 84-C, 85-B, 86-B, 88-A, 90-C
RUSTAM FF 6917 85.6 ball 7 ball 17 ball 12 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-C, 5-B, 7-B, 9-C, 11-D, 12-B, 13-D, 15-D, 17-D, 18-D, 19-C, 21-B, 22-C, 24-D, 25-C, 26-C, 27-D, 28-D, 29-B, 30-B, 31-B, 34-B, 38-B, 39-B, 40-B, 42-D, 43-D, 44-B, 47-B, 48-B, 49-D, 55-B, 59-B, , 64-C, 65-D, 66-C, 68-A, 69-C, 73-B, 74-B, 79-B, 80-B, 81-B, 82-D, 83-B, 84-C, 85-D, 86-A, 87-D, 88-B, 90-A
OMONXO'JAYEV SAIDABROR 7294 85.5 ball 6 ball 18 ball 11 ball 1-C, 2-B, 3-B, 4-B, 7-D, 8-C, 9-C, 10-B, 11-B, 12-A, 13-C, 14-C, 16-A, 17-A, 18-D, 19-A, 21-B, 22-C, 23-A, 25-C, 26-B, 28-C, 29-D, 30-A, 33-D, 36-D, 37-C, 40-D, 41-B, 42-B, 45-B, 46-C, 48-C, 55-C, 58-C, 60-B, 61-C, 62-A, 64-A, 65-B, 68-D, 69-B, 70-B, 72-C, 73-C, 74-D, 76-B, 78-D, 79-C, 80-A, 83-C, 85-D, 86-B, 87-B, 90-D
LUTFULLAYVVAAMUXLISA 6596 85.1 ball 11 ball 10 ball 20 ball 2-B, 3-B, 4-A, 5-B, 9-B, 10-A, 11-B, 13-B, 16-D, 17-D, 18-C, 19-B, 21-C, 23-A, 24-B, 25-D, 26-C, 28-C, 29-A, , 32-D, 33-A, 34-D, 38-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 50-D, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, , 61-D, 62-B, 66-C, 69-B, 71-D, 73-A, 75-C, 78-D, 80-B, 86-B,
MURADOV ULUBEK 6514 85.1 ball 14 ball 13 ball 14 ball 3-C, 4-A, 5-C, 6-B, 9-A, 12-C, 14-D, 16-C, 18-A, 19-D, 21-B, 22-B, 24-D, 27-B, 28-C, 30-C, 33-C, 36-C, 37-C, 39-C, 41-C, 42-C, 45-C, 47-C, 48-C, 50-C, 51-C, 52-D, 53-C, 54-C, 57-C, 59-C, 60-C, 61-B, 62-B, 68-D, 69-A, 70-D, 71-B, 73-C, 74-C, 78-D, 79-C, 80-D, 81-A, 86-D, 87-D, 89-D, 90-C
ALIYEVA BONU 6628 85 ball 15 ball 16 ball 9 ball 1-D, 2-B, 3-B, 5-A, 6-B, 8-D, 10-D, 11-A, 12-C, 16-B, 19-A, 21-C, 22-C, 24-D, 25-C, , 34-B, 35-B, 38-B, 39-B, 40-B, 41-B, 44-B, 46-B, 49-B, 50-B, 54-B, 55-B, 56-D, 59-B, , 61-B, 63-D, 64-C, 66-D, 67-D, 68-B, 69-B, 70-C, 72-C, 74-D, 75-A, 76-C, 77-D, 78-D, 79-B, 81-A, 84-B, 86-C, 87-C, 88-C, 89-C,
OTABEK SHUKUROV 6588 84.9 ball 12 ball 15 ball 12 ball 2-A, 4-A, 5-B, 6-A, 7-D, 11-A, 13-D, 14-B, 15-A, 16-B, 18-B, 19-D, 21-A, 22-D, 23-B, 27-D, 28-A, 29-B, , 31-C, 34-C, 35-C, 38-C, 39-C, 41-C, 43-C, 47-C, 49-C, 50-A, 51-C, 52-C, 54-C, 56-C, 58-C, , 61-C, 62-A, 64-B, 65-A, 66-B, 68-A, 70-C, 72-C, 73-C, 74-D, 76-D, 77-B, 78-A, 79-B, 81-B, 82-A, 86-B, 90-D
SULTONOV MIRODIL 6601 84.6 ball 8 ball 17 ball 11 ball 2-B, 3-C, 6-C, 7-A, 8-A, 11-C, 13-D, 14-A, 16-B, 17-D, 18-A, 19-D, 20-C, 21-B, 23-D, 24-A, 25-B, 26-D, 27-C, 28-C, 29-C, 30-B, 31-D, 32-D, 37-D, 42-D, 43-D, 45-D, 46-D, 49-D, 50-D, 52-D, 53-D, 57-B, 58-D, , 62-C, 64-A, 65-D, 66-D, 68-B, 70-C, 72-D, 74-D, 75-C, 79-C, 80-A, 81-B, 82-B, 83-A, 84-A, 87-A, 88-C, 89-D, 90-A
MIRZOXXDOV MIRKAMOL 6557 84.5 ball 5 ball 16 ball 14 ball 2-B, 3-B, 4-D, 5-D, 6-C, 7-D, 10-C, 12-B, 13-C, 14-C, 15-D, 16-C, 17-D, 18-C, 20-C, 21-D, 22-D, 23-C, 24-C, 25-C, 26-C, 27-C, 28-B, 29-B, 30-B, 31-C, 34-C, 36-C, 38-C, 42-C, 46-C, 47-C, 50-C, 53-D, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-B, 63-B, 64-B, 65-D, 70-C, 71-A, 72-D, 75-B, 78-D, 79-C, 80-D, 82-A, 85-B, 86-D, 88-D, 89-D,
SAYFULLAYEV SOHIBJON 7153 84.5 ball 7 ball 18 ball 10 ball 1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D, 6-A, 7-A, 9-C, 10-B, 11-D, 12-D, 13-C, 15-B, 16-C, 17-C, 19-D, 21-B, 22-D, 23-A, 25-A, 26-D, 29-A, 30-C, 33-B, 34-B, 35-B, 37-B, 38-B, 42-B, 43-B, 48-B, 49-B, 52-B, 56-B, 59-C, , 61-D, 62-D, 63-D, 65-B, 67-A, 70-B, 71-A, 72-B, 74-B, 75-A, 76-D, 77-C, 78-B, 80-A, 81-B, 83-C, 84-B, 85-C, 86-C, 89-B,
KURBANOVAMADINA 6699 84.4 ball 3 ball 16 ball 15 ball 1-A, 2-B, 3-C, 4-B, 5-B, 6-A, 7-A, 8-A, 9-A, 10-A, 11-D, 12-C, 13-D, 15-A, 16-A, 17-C, 18-B, 19-C, 20-D, 21-A, 22-C, 23-D, 24-C, 25-D, 26-A, 27-A, 29-B, , 34-A, 38-A, 39-A, 40-A, 42-A, 44-A, 45-A, 47-A, 48-C, 52-A, 54-A, 58-A, 59-A, 60-A, 63-C, 65-B, 70-D, 71-B, 72-D, 73-D, 74-B, 76-A, 78-A, 80-C, 82-B, 83-B, 85-B, 87-C, 88-B,
TURDIYEV TIMUR 7113 84.1 ball 11 ball 9 ball 21 ball 1-A, 4-D, 6-B, 7-B, 9-A, 10-D, 11-C, 12-B, 14-A, 15-C, 16-C, 19-D, 20-D, 22-C, 23-A, 24-B, 26-A, 27-C, 30-C, 31-A, 35-A, 36-A, 37-A, 38-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-C, 44-A, 45-A, 46-A, 48-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 57-A, 58-A, 60-A, 61-C, 64-A, 65-A, 68-C, 77-C, 80-C, 81-C, 84-C, 87-B,
RAShIDOV FIRDAVS 6652 84 ball 14 ball 14 ball 12 ball 1-A, 2-D, 3-C, 4-A, 7-B, 9-B, 10-B, 11-C, 12-A, 14-D, 17-B, 18-B, 20-C, 24-C, 26-A, 30-B, 32-B, 37-B, 39-B, 40-B, 41-B, 42-B, 44-B, 45-B, 46-B, 47-B, 51-B, 53-D, 54-B, 55-B, 56-B, 59-B, , 62-C, 66-D, 69-A, 71-A, 72-A, 73-C, 74-D, 75-D, 77-B, 80-D, 82-C, 84-C, 85-C, 86-D, 87-D, 88-C, 89-B, 90-B
UUUG'BEKOV SIROJIDDIN 6634 84 ball 13 ball 13 ball 14 ball 2-C, 7-D, 8-C, 9-A, 10-C, 11-C, 12-D, 14-A, 15-A, 16-B, 20-B, 21-B, 23-D, 25-A, 27-C, 28-D, 29-D, , 31-C, 32-C, 36-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 47-C, 49-C, 50-C, 52-C, 53-C, 54-C, 55-C, 58-C, 59-C, , 62-D, 63-B, 66-C, 67-A, 71-C, 72-D, 75-C, 77-C, 80-D, 81-D, 83-A, 84-D, 87-D, 88-A, 89-C, 90-D
ISROILOVA ROZIYA 7035 83.9 ball 16 ball 18 ball 5 ball 1-C, 2-C, 7-C, 9-B, 10-A, 15-A, 16-A, 17-D, 23-B, 24-C, 27-A, 28-C, 29-C, 30-B, 33-B, 35-A, 37-B, 38-C, 42-C, 43-A, 45-B, 46-B, 48-A, 53-B, 56-A, 60-B, 61-A, 62-C, 63-C, 65-B, 66-D, 67-C, 69-D, 70-D, 71-B, 72-B, 73-A, 74-A, 76-B, 77-D, 80-B, 81-A, 82-C, 83-A, 84-A, 85-A, 86-D, 87-D, 88-B, 89-B, 90-D
ZOIROVA DILDORA 6653 83.6 ball 24 ball 11 ball 11 ball 7-D, 10-B, 22-D, 24-D, 26-C, 30-B, 31-D, 33-D, 34-D, 36-D, 41-D, 42-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 50-D, 51-D, 53-D, 54-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-A, 60-D, 61-A, 62-A, 63-C, 64-C, 65-A, 66-D, 71-B, 72-A, 73-D, 74-D, 75-D, 76-C, 77-D, 82-A, 84-A, 85-C, 86-D, 87-A, 88-D,
USMONOV AZIZBEK 6525 83.6 ball 7 ball 15 ball 14 ball 1-C, 2-D, 4-C, 5-B, 6-C, 7-A, 9-D, 10-D, 13-D, 14-B, 15-C, 16-B, 17-D, 18-C, 19-A, 21-D, 22-A, 24-B, 25-D, 26-A, 27-B, 29-D, 30-D, 32-B, 33-B, 35-B, 37-B, 39-B, 42-B, 43-B, 44-B, 46-B, 49-B, 50-A, 51-B, 55-B, 56-B, 59-B, , 62-C, 65-D, 68-D, 74-B, 75-B, 76-C, 78-D, 79-D, 80-D, 81-D, 82-C, 83-C, 84-D, 85-A, 88-C, 90-D
JO'RAYEV AZIZBEK 7267 83.6 ball 10 ball 18 ball 8 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-D, 5-C, 6-C, 7-C, 8-D, 9-A, 11-A, 14-D, 19-B, 20-C, 21-D, 22-A, 23-C, 26-D, 28-A, 29-D, 30-D, 31-D, 33-D, 36-D, 38-D, 41-D, 44-D, 47-D, 48-D, 55-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 61-B, 62-B, 63-C, 65-B, 66-A, 67-A, 68-B, 69-C, 70-A, 71-A, 72-C, 73-B, 74-B, 78-C, 82-B, 83-A, 84-C, 85-C, 86-B, 87-D, 89-D, 90-D
NORMO'MINOV 7248 83.2 ball 0 ball 16 ball 16 ball 1-B, 2-B, 3-B, 4-D, 5-B, 6-A, 7-D, 8-C, 9-D, 10-A, 11-A, 12-B, 13-D, 14-D, 15-A, 16-A, 17-A, 18-A, 19-C, 20-A, 21-A, 22-C, 23-D, 24-C, 25-B, 26-C, 27-D, 28-A, 29-B, 30-A, 34-C, 36-C, 37-C, 38-C, 40-C, 42-C, 49-C, 50-C, 53-C, 54-C, 55-D, 56-C, 59-C, 60-C, 61-A, 67-B, 71-A, 72-A, 74-B, 75-C, 76-C, 77-D, 78-B, 79-B, 80-C, 81-B, 84-C, 87-A,
ABDUMANAPOV SARVAR 6788 82.7 ball 10 ball 15 ball 12 ball 1-D, 2-D, 4-A, 5-D, 8-D, 9-C, 11-C, 12-B, 13-A, 14-D, 15-C, 16-A, 17-C, 18-A, 19-A, 21-D, 23-C, 25-A, 26-B, 29-A, , 31-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 41-C, 43-C, 45-C, 46-C, 49-C, 50-C, 51-C, 53-C, 58-A, 59-C, , 61-A, 65-C, 66-B, 69-B, 70-C, 71-B, 73-D, 76-D, 77-A, 78-C, 79-C, 81-C, 83-A, 84-C, 85-D, 86-D, 88-A, 90-C
MEY IYEVMARUF 6800 82.7 ball 10 ball 15 ball 12 ball 1-C, 3-C, 4-A, 5-A, 6-C, 8-B, 9-A, 12-A, 13-C, 14-D, 15-A, 18-D, 21-C, 22-D, 23-D, 24-C, 25-A, 27-B, 29-A, 30-A, 33-D, 34-D, 35-D, 38-D, 39-D, 41-D, 43-D, 48-D, 50-D, 52-D, 53-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-D, 62-D, 64-B, 67-D, 69-C, 70-B, 71-A, 72-B, 73-D, 76-D, 77-D, 79-B, 81-B, 82-A, 83-A, 84-B, 85-C, 86-C, 90-B
BEKMURODOVELDOR 6649 82.5 ball 9 ball 18 ball 8 ball 1-B, 3-B, 4-A, 5-A, 6-C, 7-B, 8-D, 10-C, 11-C, 15-D, 16-B, 17-D, 18-C, 19-C, 20-A, 21-B, 25-C, 26-C, 27-C, 28-D, 29-B, , 31-C, 35-C, 38-C, 39-C, 41-C, 42-C, 44-B, 49-C, 55-C, 56-C, 58-C, 60-C, 61-B, 62-A, 64-B, 66-D, 67-A, 70-A, 72-D, 73-D, 74-D, 75-A, 76-C, 77-A, 78-D, 79-A, 80-A, 81-A, 84-B, 85-D, 86-A, 88-A, 89-C, 90-C
AZEZ MALIK 6707 82.5 ball 7 ball 16 ball 12 ball 3-D, 4-A, 5-A, 6-C, 7-C, 8-B, 9-A, 10-B, 11-B, 12-D, 13-A, 14-D, 15-D, 17-B, 18-D, 19-A, 22-D, 23-D, 26-D, 27-C, 28-B, 29-D, 30-D, 31-D, 38-D, 39-D, 40-D, 42-D, 44-D, 48-D, 49-D, 51-D, 52-D, 55-D, 56-D, 58-D, 59-D, , 61-C, 63-B, 64-A, 66-D, 67-A, 68-A, 70-B, 73-B, 74-D, 80-A, 81-D, 82-B, 83-A, 84-B, 86-C, 87-B, 88-B, 90-A
MANNOPOV JAHONGIR 7115 82.5 ball 8 ball 17 ball 10 ball 1-A, 2-A, 3-C, 4-C, 5-C, 6-B, 8-B, 12-D, 15-D, 16-D, 17-B, 19-D, 21-A, 22-D, 23-B, 24-C, 25-C, 26-B, 27-A, 28-A, 29-A, 30-B, 31-B, 32-B, 33-B, 34-B, 36-B, 39-B, 41-B, 42-B, 47-B, 48-B, 49-B, 56-B, 57-B, , 63-D, 64-D, 65-A, 66-B, 67-C, 70-C, 71-C, 72-A, 74-A, 75-B, 78-D, 79-A, 80-B, 81-D, 82-C, 83-D, 86-B, 88-D, 89-B, 90-B
AZAMOV OTABEK 6591 82.4 ball 6 ball 17 ball 11 ball 1-D, 3-D, 4-D, 5-C, 6-D, 7-B, 8-B, 9-D, 10-B, 11-C, 12-B, 13-B, 16-B, 17-D, 19-B, 20-B, 21-B, 22-C, 23-D, 25-B, 26-B, 27-C, 29-C, 30-B, 38-D, 40-B, 41-B, 42-B, 47-B, 48-B, 49-B, 50-B, 56-B, 57-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-B, 63-C, 64-B, 66-A, 69-C, 70-C, 71-A, 72-A, 73-C, 74-A, 76-A, 77-C, 78-A, 82-C, 84-C, 85-A, 87-C, 89-B, 90-B
MURADULLAEVMUZAMMILHONJON 7333 82.3 ball 7 ball 20 ball 6 ball 1-A, 2-A, 3-B, 4-C, 5-A, 6-D, 7-C, 9-D, 10-D, 11-D, 12-B, 13-B, 15-C, 19-A, 20-D, 21-B, 22-A, 23-B, 24-B, 27-C, 28-D, 29-D, 30-C, 37-D, 40-A, 41-C, 45-C, 46-A, 49-A, 52-D, 54-A, 55-C, 58-A, , 61-C, 62-D, 63-B, 64-A, 65-A, 68-A, 69-A, 70-D, 71-D, 73-C, 75-C, 76-C, 77-C, 79-D, 80-B, 81-B, 82-B, 83-C, 84-A, 85-C, 86-B, 87-D, 88-D, 89-C,
RIZAYEVA SHAHZODA 6507 82 ball 13 ball 11 ball 16 ball 1-A, 2-B, 6-B, 9-D, 11-D, 14-A, 15-D, 16-D, 18-C, 22-D, 23-D, 24-A, 25-C, 26-A, 27-A, 28-D, 30-D, 31-A, 37-A, 38-A, 39-A, 40-A, 43-A, 47-A, 48-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, 60-A, 65-B, 67-C, 68-C, 73-C, 74-C, 77-B, 78-B, 82-A, 83-A, 84-B, 86-D, 88-A, 89-C, 90-B
SADRIDDINOVA SEVINCh 6647 81.8 ball 12 ball 14 ball 12 ball 1-D, 2-A, 4-B, 7-B, 11-A, 13-C, 14-C, 17-D, 18-B, 19-A, 20-A, 21-B, 22-B, 23-B, 24-B, 25-C, 28-C, 29-D, , 31-B, 32-B, 34-B, 35-B, 36-B, 42-B, 46-B, 49-B, 50-B, 52-C, 53-B, 54-B, 55-B, 57-B, 58-B, 59-B, , 61-B, 62-A, 63-A, 65-D, 68-C, 70-A, 71-B, 72-B, 76-B, 79-D, 80-A, 81-C, 82-C, 83-A, 84-A, 88-D, 89-B, 90-A
USTABOYEV AZIMBOY 7240 81.8 ball 10 ball 12 ball 16 ball 1-D, 2-C, 3-C, 7-C, 8-D, 9-B, 10-B, 11-C, 12-C, 14-B, 16-C, 20-B, 21-A, 22-B, 24-A, 25-D, 27-C, 28-B, 29-D, 30-B, 31-C, 36-A, 37-A, 38-A, 39-A, 41-A, 42-A, 43-A, 44-A, 46-A, 49-A, 51-A, 54-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, 60-A, 61-D, 62-D, 63-C, 64-D, 65-C, 69-A, 78-B, 80-D, 82-D, 84-D, 85-B, 87-B, 88-A, 89-C,
SAPARBAEV KHUSNIDDIN 6960 81.7 ball 12 ball 16 ball 9 ball 1-C, 2-C, 6-B, 7-A, 10-A, 11-A, 13-B, 14-B, 16-D, 18-D, 20-C, 21-B, 22-A, 23-C, 26-B, 28-C, 29-A, 30-D, 31-D, 32-A, 34-B, 37-B, 39-B, 41-B, 42-A, 48-D, 49-B, 51-A, 53-B, 54-B, 56-B, 58-A, , 61-D, 62-A, 64-B, 65-C, 66-D, 67-A, 68-D, 69-D, 71-B, 74-B, 75-D, 76-A, 78-B, 79-D, 82-C, 83-A, 85-A, 86-D, 87-A, 88-B, 90-C
BUZURXONOV NURMUHAMMAD 6496 81.7 ball 12 ball 16 ball 9 ball 5-D, 6-C, 8-C, 10-A, 11-D, 13-D, 16-A, 17-A, 19-C, 20-C, 22-D, 23-C, 24-C, 25-C, 27-A, 28-A, 29-D, 30-D, 32-B, 34-B, 40-B, 43-B, 44-C, 48-B, 50-B, 51-B, 52-B, 55-B, 56-B, 57-B, 58-B, 59-B, , 61-D, 62-D, 65-A, 66-B, 67-A, 68-D, 69-D, 73-D, 74-B, 75-A, 76-A, 78-A, 80-D, 81-B, 82-B, 83-D, 84-D, 85-D, 87-D, 89-A, 90-D
TOJIBOYEVBOBUR 7300 81.7 ball 9 ball 13 ball 15 ball 2-C, 3-A, 6-D, 8-D, 10-B, 11-D, 12-A, 14-C, 15-D, 16-C, 17-C, 18-D, 19-A, 20-B, 22-C, 23-D, 24-A, 25-A, 27-B, 28-D, 30-A, 31-A, 33-D, 35-A, 36-C, 37-A, 38-B, 39-B, 43-B, 44-C, 45-A, 47-A, 48-C, 49-A, 51-A, 54-A, 58-A, 59-B, , 61-A, 62-B, 64-A, 67-C, 69-C, 71-B, 74-B, 76-C, 78-B, 81-B, 82-A, 85-A, 87-D, 89-B, 90-B
NIShONBOEV OTABEK 7251 81.7 ball 12 ball 16 ball 9 ball 1-D, 2-D, 4-B, 5-A, 8-D, 10-D, 11-C, 14-B, 15-A, 16-A, 17-D, 18-A, 19-A, 21-C, 22-B, 27-A, 29-B, 30-B, 32-D, 34-D, 36-D, 38-D, 39-D, 40-D, 42-D, 43-D, 45-D, 48-D, 51-D, 52-D, 54-D, 58-D, , 61-C, 62-D, 64-A, 65-D, 67-B, 68-D, 69-C, 72-B, 73-B, 74-A, 75-A, 77-D, 78-A, 79-D, 80-B, 81-B, 82-C, 83-C, 84-D, 89-C, 90-A
O'LMASOVA SADOQAT 7100 81.7 ball 7 ball 11 ball 19 ball 2-D, 3-C, 5-D, 8-A, 9-A, 10-B, 11-C, 12-A, 13-C, 14-D, 15-C, 16-C, 18-A, 20-A, 21-D, 22-C, 24-D, 25-D, 26-B, 27-B, 28-A, 29-A, 30-B, 32-A, 34-A, 35-A, 37-A, 38-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 45-A, 48-A, 49-A, 51-A, 52-A, 53-A, 55-C, 57-A, 58-A, 59-A, , 66-A, 72-D, 73-A, 74-A, 77-D, 80-A, 81-C, 84-B, 86-C, 87-A, 88-C,
JO'RAQULOV OBIDJON 7051 81.7 ball 13 ball 17 ball 7 ball 2-D, 7-D, 8-A, 9-B, 11-C, 13-D, 16-B, 17-D, 18-B, 19-C, 20-B, 21-C, 22-C, 25-A, 27-B, 28-A, 30-B, 31-A, 34-C, 35-A, 37-B, 38-A, 41-B, 43-C, 44-D, 49-D, 52-A, 54-D, 57-D, 58-A, , 61-A, 62-C, 63-A, 64-A, 65-A, 66-D, 67-C, 68-D, 69-C, 73-D, 74-A, 75-D, 78-A, 79-D, 80-A, 81-A, 82-D, 83-C, 84-C, 85-C, 86-D, 88-A, 89-C,
UBAYDULLAYEVAIRODA 6648 81.6 ball 5 ball 11 ball 20 ball 1-D, 2-C, 4-D, 5-B, 7-D, 8-B, 9-D, 11-C, 13-B, 14-B, 15-D, 16-C, 17-D, 18-B, 19-D, 21-C, 22-D, 23-C, 24-B, 25-D, 26-D, 27-B, 28-D, 29-A, 30-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 39-D, 42-D, 44-D, 45-D, 47-D, 49-D, 51-D, 53-D, 54-D, 55-B, 56-D, 57-D, 60-D, 61-B, 62-C, 63-D, 67-A, 68-C, 73-B, 83-D, 85-C, 87-B, 90-D
ZUXUROVA N 7178 81.6 ball 9 ball 15 ball 12 ball 1-B, 5-C, 6-D, 9-D, 10-C, 11-A, 12-C, 13-A, 14-C, 15-D, 16-D, 17-D, 19-B, 20-B, 22-A, 23-C, 24-D, 25-B, 26-C, 28-D, 29-D, , 32-D, 33-D, 34-D, 36-D, 40-D, 41-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 48-D, 49-D, 51-D, 52-D, 55-D, , 61-B, 62-D, 64-A, 66-D, 69-C, 70-C, 73-C, 74-D, 78-A, 79-D, 80-D, 81-A, 83-D, 85-B, 86-B, 87-A, 89-D, 90-A
SULTANOVAXUSNORA 6991 81.6 ball 7 ball 13 ball 16 ball 2-D, 5-A, 6-D, 7-C, 9-B, 10-A, 11-A, 12-D, 13-D, 14-A, 15-C, 17-C, 18-B, 19-B, 20-B, 22-A, 23-B, 24-C, 26-C, 27-B, 28-A, 29-C, 30-A, 33-A, 34-A, 35-B, 36-A, 41-B, 42-C, 44-B, 49-A, 50-A, 51-C, 53-C, 55-C, 56-A, 57-D, 58-A, 59-A, 60-A, 62-C, 63-D, 64-B, 73-B, 75-C, 77-A, 78-B, 80-B, 83-C, 84-D, 85-A, 86-A, 87-D, 89-D,
DARIMANOVSHOHRUXXON 7173 81.6 ball 9 ball 15 ball 12 ball 1-B, 2-D, 4-D, 5-C, 6-A, 11-D, 12-C, 13-A, 16-B, 17-C, 18-D, 19-B, 20-C, 21-A, 23-A, 24-A, 25-A, 26-D, 27-D, 28-C, 29-C, , 31-A, 32-A, 33-A, 35-A, 37-A, 40-A, 42-A, 46-A, 47-A, 50-A, 54-A, 55-D, 56-A, 59-A, 60-A, 61-B, 64-C, 68-A, 70-D, 72-B, 73-B, 74-D, 76-A, 77-D, 79-D, 81-D, 82-C, 83-D, 84-B, 85-A, 88-B, 89-B, 90-D
ABDUSAMATOV O'RINBEK 6674 81.4 ball 7 ball 17 ball 10 ball 2-B, 3-A, 5-C, 6-D, 7-A, 8-C, 9-C, 10-A, 11-A, 12-D, 13-D, 14-C, 15-C, 16-D, 17-A, 19-D, 20-A, 21-D, 23-D, 24-D, 25-A, 26-D, 30-D, 31-D, 37-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 46-D, 48-D, 51-D, 52-D, 55-D, 56-D, 59-A, , 61-B, 62-A, 64-D, 65-B, 66-C, 67-A, 69-A, 71-A, 72-B, 74-C, 75-B, 77-B, 78-D, 82-D, 83-A, 84-D, 86-A, 87-D, 88-A, 89-C,
SAIDAKBAROV IBROXIMBEK 7103 81.2 ball 6 ball 20 ball 6 ball 1-B, 4-B, 5-C, 6-C, 8-A, 10-D, 12-D, 13-C, 14-D, 15-A, 16-A, 17-B, 18-D, 19-A, 20-A, 21-A, 22-D, 23-B, 24-C, 25-A, 26-B, 27-D, 29-C, 30-D, 36-C, 38-B, 39-C, 40-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 47-C, 54-C, , 61-B, 63-D, 65-B, 67-D, 68-A, 69-A, 70-D, 71-A, 72-A, 75-B, 76-A, 77-B, 78-C, 79-C, 80-A, 81-D, 82-B, 83-D, 84-A, 85-D, 86-A, 87-D, 88-D, 89-C,
YO'LChIYEV UMID 7041 81.1 ball 15 ball 10 ball 16 ball 2-B, 3-A, 4-C, 5-C, 6-B, 7-A, 9-D, 11-C, 13-C, 14-B, 16-B, 17-C, 18-C, 19-A, 23-C, , 31-D, 32-D, 33-B, 34-B, 35-C, 39-C, 41-C, 42-D, 43-C, 45-A, 47-B, 48-B, 50-B, 52-C, 53-A, 54-A, 55-C, 57-B, 58-B, 60-B, 63-B, 68-D, 71-C, 74-B, 75-A, 77-D, 78-B, 82-B, 84-C, 85-C, 86-B, 88-C, 89-D, 90-A
SHERALI JO'RYEV 6964 80.7 ball 8 ball 11 ball 18 ball 1-C, 2-D, 3-C, 6-B, 7-C, 8-A, 9-D, 10-C, 11-A, 13-A, 15-A, 16-A, 18-A, 20-C, 21-C, 22-B, 23-B, 24-A, 25-D, 28-C, 29-D, 30-D, 31-C, 33-C, 36-A, 37-A, 38-C, 39-B, 40-C, 42-C, 45-A, 46-D, 48-B, 50-A, 52-A, 54-A, 55-C, 56-C, 57-C, 59-A, 60-B, 67-B, 69-C, 70-D, 72-D, 73-A, 76-A, 77-B, 78-A, 79-A, 80-C, 81-B, 89-C,
KADAMBAEVAMAFTUNA 7298 80.7 ball 8 ball 11 ball 18 ball 4-C, 5-D, 6-D, 8-D, 9-C, 11-A, 12-D, 13-B, 15-C, 16-A, 17-C, 18-C, 19-C, 20-C, 21-B, 22-B, 23-A, 24-B, 26-D, 27-D, 29-A, 30-D, 33-B, 34-D, 35-D, 37-D, 39-D, 40-D, 43-D, 44-B, 48-D, 49-B, 50-C, 51-D, 52-C, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 59-C, 60-C, 61-C, 62-A, 65-B, 66-A, 67-B, 68-D, 70-A, 81-D, 84-A, 85-A, 87-A, 90-B
MUHIDDINOVMIRJALOL 6593 80.6 ball 12 ball 17 ball 7 ball 2-C, 3-C, 4-C, 8-A, 10-C, 12-A, 14-C, 16-A, 17-C, 18-A, 19-B, 20-D, 22-D, 23-D, 25-D, 27-C, 29-A, 30-D, 31-B, 32-B, 36-B, 38-B, 39-B, 40-B, 43-C, 47-B, 48-B, 50-B, 53-B, 57-B, 60-B, 61-C, 62-A, 63-B, 64-D, 65-C, 67-D, 69-A, 70-D, 71-C, 73-A, 74-A, 75-D, 77-C, 78-C, 80-A, 82-B, 84-D, 85-C, 86-A, 87-A, 88-A, 89-A, 90-D
BOTIROV BEHRUZ 6738 80.6 ball 11 ball 16 ball 9 ball 1-D, 3-D, 4-A, 9-D, 12-C, 14-D, 15-D, 16-D, 17-D, 18-D, 19-C, 20-B, 24-D, 25-A, 26-C, 27-A, 28-D, 29-D, 30-A, 31-A, 33-B, 35-B, 38-B, 39-B, 43-B, 45-B, 48-B, 50-B, 51-B, 54-B, 55-B, 56-B, 57-B, , 61-D, 66-D, 69-B, 71-C, 72-D, 73-C, 75-B, 76-C, 77-B, 78-A, 79-C, 80-C, 81-C, 82-D, 83-C, 84-D, 86-C, 87-D, 88-C, 89-A, 90-A
SODIQMUHAMMADFAZLULLOH 6537 80.5 ball 10 ball 17 ball 8 ball 1-D, 2-C, 4-C, 6-B, 7-B, 9-D, 10-D, 11-B, 12-A, 15-A, 16-C, 17-C, 18-A, 20-D, 23-B, 26-C, 27-A, 28-C, 29-D, 30-B, 31-C, 32-C, 34-C, 39-C, 41-C, 44-D, 46-C, 47-C, 48-C, 49-C, 55-C, 56-C, 60-C, 61-A, 62-C, 63-C, 65-A, 67-D, 70-B, 71-C, 73-C, 74-C, 75-A, 76-D, 78-D, 79-D, 80-A, 83-A, 84-A, 85-A, 86-D, 87-A, 88-D, 89-C, 90-A
JAHONGIROV ELBEK 6968 80.4 ball 5 ball 14 ball 15 ball 1-A, 2-A, 3-D, 4-C, 5-D, 7-D, 10-B, 11-C, 12-A, 13-C, 14-A, 15-C, 16-D, 17-B, 19-C, 21-D, 22-B, 23-D, 24-D, 25-C, 26-C, 27-B, 28-A, 29-A, 30-A, 31-A, 33-D, 34-A, 35-A, 38-B, 39-C, 44-A, 46-B, 47-B, 49-A, 50-A, 54-A, 57-B, 58-A, 59-A, 60-C, 64-D, 68-C, 69-D, 70-D, 73-B, 76-B, 77-D, 78-B, 80-D, 81-B, 82-C, 83-B, 85-C, 86-C, 90-B
NISHONOVA AZIZA 6561 80.4 ball 7 ball 16 ball 11 ball 3-A, 7-B, 8-D, 9-D, 11-B, 12-B, 13-C, 14-D, 16-C, 17-D, 18-B, 19-D, 20-B, 21-D, 22-D, 23-B, 24-D, 25-C, 26-D, 27-D, 28-B, 29-C, 30-D, 32-D, 33-D, 34-D, 37-D, 38-D, 39-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 50-D, 52-D, 54-B, , 61-A, 63-C, 64-C, 65-A, 68-A, 72-B, 73-C, 74-C, 75-D, 76-A, 77-C, 78-C, 79-A, 80-A, 81-A, 82-B, 83-B, 88-B, 90-A
MAMATOVA KAMOLA 6730 80.4 ball 8 ball 17 ball 9 ball 1-B, 2-B, 3-C, 4-D, 5-A, 6-A, 10-D, 13-A, 14-A, 15-A, 16-D, 17-D, 18-A, 19-A, 20-D, 21-A, 22-A, 23-A, 24-C, 25-A, 26-B, 29-C, , 33-A, 34-A, 35-A, 38-A, 42-A, 43-A, 45-A, 46-A, 53-A, 54-A, 56-A, 59-A, 60-A, 61-D, 62-B, 63-D, 64-B, 66-C, 67-A, 69-D, 70-A, 71-D, 74-B, 75-C, 77-B, 78-B, 79-B, 80-A, 82-B, 83-A, 84-B, 85-C, 87-B, 89-B,
A 7227 80.3 ball 8 ball 19 ball 6 ball 1-C, 2-D, 3-C, 4-D, 6-B, 7-B, 8-B, 10-C, 12-C, 13-A, 14-A, 15-B, 16-C, 17-B, 20-C, 23-B, 24-B, 26-B, 27-A, 28-B, 29-A, 30-A, 31-D, 33-D, 36-D, 38-D, 39-D, 42-D, 44-D, 45-D, 47-D, 48-D, 49-A, , 61-A, 62-B, 64-C, 66-A, 67-B, 68-B, 69-B, 70-D, 71-B, 72-B, 74-C, 75-A, 76-C, 77-D, 78-D, 79-B, 80-C, 84-C, 85-D, 86-A, 87-B, 88-C, 89-B, 90-D
BOZORBOYEVA NASIBA 7143 80.3 ball 7 ball 18 ball 8 ball 1-B, 2-B, 4-A, 7-D, 8-B, 9-A, 11-D, 12-B, 13-B, 14-B, 15-D, 16-D, 17-A, 18-D, 19-D, 20-B, 21-A, 22-D, 24-B, 25-B, 27-A, 28-A, 29-A, , 32-A, 35-A, 36-A, 37-A, 40-B, 42-A, 45-A, 46-A, 49-A, 50-A, 54-A, 56-A, , 61-C, 63-B, 64-C, 66-B, 69-C, 70-B, 71-D, 72-B, 74-C, 75-B, 76-D, 78-B, 79-C, 80-A, 81-C, 82-B, 83-C, 84-D, 86-C, 87-B, 89-B, 90-D
ABLAKULOVA MARJONA 7001 80.2 ball 18 ball 10 ball 14 ball 1-C, 2-A, 7-C, 9-D, 11-A, 12-C, 14-D, 17-C, 18-A, 19-D, 20-B, 23-A, , 32-A, 33-D, 36-D, 38-A, 39-C, 40-D, 41-A, 42-A, 43-D, 44-A, 45-A, 47-D, 48-D, 49-B, 51-D, 52-C, 56-A, 58-D, 59-D, 60-A, 61-D, 62-A, 63-B, 65-C, 71-D, 73-C, 75-D, 76-A, 78-A, 79-B, 80-A, 83-D, 84-A, 87-C, 88-C, 90-B
MADJI OV ZIYODULLOH 6570 79.6 ball 10 ball 14 ball 12 ball 1-C, 3-B, 4-D, 5-D, 6-D, 7-B, 8-D, 10-C, 11-B, 12-C, 13-A, 16-C, 18-B, 19-B, 22-B, 26-B, 27-A, 28-D, 29-A, 30-A, 33-B, 35-B, 37-B, 38-B, 41-B, 42-B, 45-B, 47-B, 48-B, 49-B, 52-B, 54-B, 56-B, 57-B, 58-B, 59-B, , 61-A, 63-A, 65-D, 66-D, 69-C, 70-D, 73-D, 74-A, 76-A, 77-B, 78-D, 80-D, 81-B, 85-A, 86-D, 87-D, 89-D, 90-C
ShERALIYEV JAHONGIR 6619 79.6 ball 7 ball 11 ball 18 ball 1-D, 3-B, 4-C, 7-C, 8-C, 9-B, 10-C, 11-C, 12-D, 13-C, 15-B, 16-A, 17-A, 19-B, 20-C, 21-C, 22-D, 23-A, 24-B, 25-A, 26-A, 27-A, 28-B, , 31-C, 35-C, 37-C, 38-C, 39-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 46-C, 47-C, 50-C, 52-C, 53-C, 54-C, 55-C, 57-C, 58-C, 59-C, , 64-C, 66-A, 67-D, 72-C, 77-B, 80-A, 82-B, 83-A, 84-B, 85-D, 89-B, 90-A
MATKARIMOV SARVARBEK 6756 79.6 ball 8 ball 12 ball 16 ball 1-B, 2-C, 3-D, 5-C, 6-D, 8-A, 9-D, 12-C, 13-B, 14-D, 16-B, 17-A, 19-C, 20-A, 22-B, 23-D, 24-D, 26-D, 27-D, 28-D, 29-A, 30-C, 31-A, 34-A, 35-A, 36-A, 38-A, 40-A, 43-A, 45-A, 46-A, 47-A, 48-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 57-A, 58-A, 60-A, 63-C, 64-A, 67-C, 68-D, 71-A, 72-A, 73-B, 78-B, 79-B, 82-B, 83-D, 86-C, 89-B, 90-D
NUR 7346 79.4 ball 7 ball 15 ball 12 ball 1-D, 2-A, 3-D, 4-C, 5-B, 6-C, 7-D, 9-C, 10-D, 11-D, 13-D, 14-B, 15-C, 18-B, 19-A, 20-A, 21-A, 22-C, 23-B, 24-D, 25-A, 29-D, 30-C, 35-A, 36-C, 37-C, 38-A, 39-A, 44-C, 45-C, 47-B, 51-A, 53-A, 54-A, 55-B, 56-A, 57-C, 60-A, 61-A, 64-D, 66-C, 70-D, 73-C, 74-B, 75-A, 76-B, 78-B, 79-A, 81-D, 82-D, 83-C, 84-D, 85-D, 88-C, 89-A, 90-D
HAMIDULLAYEV UMAR 6563 79.1 ball 4 ball 18 ball 9 ball 1-D, 2-D, 4-B, 6-C, 7-A, 8-D, 9-D, 10-C, 11-B, 12-B, 14-B, 15-D, 16-A, 17-D, 18-C, 19-C, 20-D, 21-C, 22-C, 23-C, 24-C, 25-A, 26-A, 27-B, 28-C, 29-A, , 33-C, 34-C, 35-C, 38-C, 41-C, 42-C, 45-C, 49-D, 50-C, 53-C, 57-C, 58-C, , 61-C, 62-D, 63-B, 64-A, 66-B, 67-C, 68-C, 72-A, 73-B, 77-B, 79-A, 80-C, 81-D, 82-D, 83-C, 84-C, 85-C, 86-A, 88-A, 89-B, 90-C
IBROHIMOV ABROR 6575 78.8 ball 10 ball 9 ball 19 ball 3-B, 4-D, 5-C, 6-D, 10-D, 12-B, 13-A, 15-A, 17-C, 18-C, 19-B, 20-C, 22-B, 23-C, 24-B, 25-A, 26-B, 28-B, 29-A, 30-D, 33-B, 36-A, 37-A, 38-A, 39-A, 40-A, 43-A, 44-A, 45-A, 47-A, 48-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, 60-A, 61-A, 70-A, 72-A, 73-D, 75-D, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 87-C, 90-B
BAXRIDDINOV OG'ABEK 6673 78.8 ball 2 ball 22 ball 4 ball 1-C, 2-A, 3-B, 4-D, 5-B, 6-B, 7-C, 8-D, 9-A, 10-B, 11-B, 12-B, 13-C, 14-B, 15-C, 16-B, 17-B, 18-C, 19-D, 20-A, 21-D, 22-A, 24-B, 25-B, 27-C, 28-B, 29-C, 30-D, 37-B, 40-C, 42-B, 43-B, 45-B, 46-B, 47-B, 53-B, , 61-A, 62-D, 63-D, 64-A, 65-B, 66-B, 67-B, 68-B, 69-B, 70-D, 71-A, 73-D, 75-A, 76-D, 77-A, 78-B, 79-D, 80-A, 83-A, 84-D, 85-B, 86-A, 87-A, 88-A, 89-A, 90-D
NURBAYEV MANSURJON 6490 78.7 ball 10 ball 11 ball 16 ball 1-B, 5-B, 7-B, 8-D, 10-C, 11-D, 13-D, 15-B, 16-A, 18-C, 19-A, 20-A, 21-C, 23-A, 24-C, 25-D, 27-B, 28-A, 29-A, 30-B, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 43-A, 44-A, 46-A, 48-A, 49-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-B, 59-A, 60-A, 62-D, 65-C, 67-A, 69-C, 78-C, 79-C, 80-D, 82-C, 83-C, 84-C, 85-C, 86-D, 87-D, 89-B,
NOSIRBOYEV 6695 78.5 ball 11 ball 16 ball 8 ball 1-C, 3-C, 4-B, 5-A, 6-C, 7-D, 8-C, 16-D, 17-B, 18-B, 19-D, 20-C, 22-C, 23-B, 25-A, 26-B, 27-B, 28-B, 29-B, , 34-A, 38-A, 39-A, 40-A, 41-A, 43-A, 45-A, 47-A, 49-A, 52-A, 54-A, 55-A, 57-A, 58-A, , 62-A, 64-C, 65-D, 66-B, 68-C, 69-A, 71-A, 73-C, 76-D, 77-C, 78-D, 79-C, 80-D, 82-C, 83-C, 84-C, 85-C, 86-D, 87-D, 88-C, 89-B, 90-B
NORMUHAMMEDOV MIRODIL 7207 78.4 ball 9 ball 16 ball 9 ball 2-A, 4-D, 5-B, 7-B, 8-B, 9-A, 10-D, 11-C, 13-B, 14-A, 15-D, 19-C, 20-D, 21-B, 22-B, 23-D, 25-B, 26-C, 27-B, 28-B, 30-A, 31-A, 33-A, 37-A, 38-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-D, 46-A, 50-A, 52-A, 57-A, 58-A, 59-A, , 62-A, 64-A, 65-B, 66-C, 67-B, 68-A, 70-D, 72-B, 73-C, 75-D, 77-C, 79-C, 80-B, 81-C, 82-C, 83-C, 85-C, 86-A, 88-D, 89-C, 90-D
MOHINU RABDURAHMONOVA 7282 78.4 ball 8 ball 15 ball 11 ball 2-C, 3-C, 4-C, 6-C, 7-B, 8-B, 9-A, 10-A, 12-D, 13-D, 14-A, 16-A, 17-D, 19-B, 21-B, 22-C, 23-D, 24-C, 26-D, 28-D, 29-B, 30-B, 31-C, 32-C, 36-C, 37-C, 38-C, 39-C, 42-C, 43-C, 46-C, 49-C, 50-C, 53-C, 55-C, 56-C, 59-C, , 61-D, 65-C, 66-B, 67-B, 69-D, 71-D, 73-A, 74-C, 75-A, 77-A, 79-B, 80-B, 82-A, 83-A, 84-D, 85-B, 86-B, 87-B, 89-C,
ORIBXONOVADURDONA 6629 78.1 ball 19 ball 11 ball 11 ball 1-A, 2-B, 4-B, 10-A, 11-C, 12-D, 13-D, 14-B, 16-A, 19-A, 29-C, , 31-A, 32-A, 35-A, 38-A, 39-A, 41-A, 42-A, 43-A, 44-A, 45-A, 47-A, 49-A, 50-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-C, 58-A, 60-A, 63-D, 67-C, 68-D, 69-D, 70-B, 71-D, 72-A, 73-A, 75-C, 76-D, 77-A, 78-A, 80-B, 81-C, 82-A, 83-B, 86-D, 87-A, 88-A,
MO'MINOV AHZOD 7235 78.1 ball 5 ball 18 ball 8 ball 1-D, 2-A, 3-C, 4-A, 5-D, 6-D, 7-A, 8-A, 10-D, 11-D, 13-C, 14-A, 15-D, 16-D, 17-D, 18-C, 19-A, 20-C, 21-C, 22-C, 23-D, 25-A, 26-C, 27-D, 30-D, 36-C, 38-C, 42-C, 43-C, 46-C, 48-C, 49-C, 50-C, 54-C, 55-C, 57-C, 60-C, 63-B, 65-D, 66-B, 67-B, 69-B, 70-D, 71-C, 72-B, 73-D, 74-D, 75-D, 78-A, 79-D, 80-A, 81-D, 82-A, 83-A, 85-D, 86-A, 87-A, 88-A, 90-C
MAMATQULOVA MOHLAROYIM 7032 77.8 ball 15 ball 13 ball 10 ball 1-D, 2-B, 8-B, 10-D, 11-C, 12-B, 17-B, 19-C, 20-D, 22-D, 25-C, 26-C, 27-A, 28-C, 30-D, 31-D, 36-D, 37-C, 39-C, 42-B, 43-D, 44-B, 46-B, 47-C, 48-C, 49-B, 51-B, 52-C, 54-D, 56-D, 58-B, 60-C, 61-A, 62-D, 65-C, 67-C, 69-C, 70-D, 71-C, 72-A, 75-B, 76-D, 78-D, 80-A, 81-A, 83-D, 84-A, 85-B, 86-D, 88-B, 89-B, 90-C
RASHIDOV SHAROF 6979 77.6 ball 9 ball 11 ball 16 ball 2-C, 3-D, 5-D, 6-B, 7-C, 8-C, 9-B, 12-A, 13-C, 15-C, 16-D, 18-A, 19-D, 20-D, 21-A, 22-B, 23-D, 26-D, 27-A, 28-D, 29-B, , 32-C, 36-C, 37-D, 40-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-D, 45-D, 48-C, 49-A, 51-C, 53-C, 54-B, 55-D, 56-D, 57-C, 58-D, 59-C, , 61-A, 65-A, 66-D, 73-B, 74-D, 76-C, 79-C, 81-C, 82-D, 84-A, 86-B, 87-D, 88-C, 89-B,
YAXShIBOYEV ULUG'BEK 6620 77.6 ball 11 ball 13 ball 12 ball 4-B, 7-B, 8-D, 9-A, 10-B, 11-D, 12-A, 14-C, 15-D, 16-A, 17-A, 19-C, 21-D, 23-A, 25-B, 27-B, 28-B, 29-D, 30-C, 31-B, 32-B, 33-B, 35-B, 36-B, 42-B, 43-A, 45-B, 47-B, 48-B, 49-B, 50-B, 54-B, 55-B, 56-B, 58-B, 59-B, , 61-D, 62-C, 63-A, 64-D, 71-A, 72-D, 73-A, 74-A, 75-B, 76-D, 77-D, 79-A, 81-A, 83-B, 85-C, 86-C, 89-D, 90-A
SHXJAHON 7260 77.6 ball 10 ball 12 ball 14 ball 1-D, 2-D, 3-B, 4-A, 5-D, 6-D, 7-D, 10-A, 12-A, 13-A, 16-A, 17-A, 18-D, 20-A, 21-A, 22-A, 23-D, 25-C, 27-A, 29-C, , 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 38-D, 39-D, 40-D, 43-B, 45-D, 46-D, 47-D, 49-D, 53-D, 58-D, 59-D, 60-D, 63-D, 65-C, 66-D, 67-B, 69-B, 72-A, 75-C, 76-D, 79-A, 80-C, 81-B, 83-D, 86-A, 87-A, 88-D, 89-C,
QARSHIYV 6750 77.5 ball 0 ball 25 ball 0 ball 1-C, 2-A, 3-B, 4-B, 5-A, 6-B, 7-C, 8-D, 9-D, 10-A, 11-B, 12-A, 13-A, 14-D, 15-B, 16-D, 17-C, 18-B, 19-D, 20-B, 21-D, 22-A, 23-B, 24-B, 25-B, 26-B, 27-D, 28-C, 29-B, 30-C, 32-B, 33-B, 37-B, 49-B, 53-D, , 61-B, 62-A, 63-C, 64-D, 65-A, 66-B, 67-C, 68-D, 69-C, 70-D, 71-C, 72-C, 73-D, 74-A, 75-C, 76-A, 77-D, 78-A, 79-D, 80-A, 81-C, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-A, 87-A, 88-D, 89-B, 90-B
TO'LAShEVMUXAMMADDIYOR 6526 77.4 ball 8 ball 14 ball 12 ball 1-C, 2-C, 4-D, 5-D, 7-A, 8-D, 9-C, 11-C, 13-D, 15-C, 16-B, 18-D, 19-A, 20-A, 21-B, 22-A, 24-B, 25-C, 26-B, 27-C, 28-D, 29-D, , 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 38-C, 39-C, 40-C, 43-C, 46-C, 48-C, 50-C, 52-C, 56-C, 57-D, 59-C, , 61-A, 63-C, 66-A, 68-A, 69-D, 70-B, 71-D, 72-A, 75-D, 77-D, 78-D, 79-C, 81-B, 82-B, 83-A, 85-A, 89-D, 90-A
RAJABOV AKOBIR 6519 77.4 ball 10 ball 16 ball 8 ball 2-C, 4-B, 5-A, 6-D, 8-C, 9-A, 10-D, 12-B, 13-A, 15-C, 16-B, 17-B, 18-C, 20-D, 22-D, 24-C, 25-C, 26-B, 28-A, 29-D, , 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 40-A, 45-A, 47-A, 48-A, 50-A, 52-A, 54-A, 55-A, 57-A, 58-A, , 61-B, 62-C, 63-A, 64-A, 65-C, 66-B, 67-A, 68-B, 69-A, 70-C, 73-D, 74-C, 75-D, 76-C, 77-C, 78-B, 80-A, 81-D, 82-D, 85-C, 86-A, 88-A,
XAMIDULLAYEVHURMATILLA 7097 77.4 ball 4 ball 10 ball 20 ball 1-A, 2-C, 3-B, 4-C, 5-A, 6-C, 7-C, 8-D, 9-C, 10-A, 11-D, 12-D, 13-B, 15-A, 16-C, 18-A, 19-A, 21-D, 22-A, 23-D, 24-D, 25-D, 26-B, 27-B, 28-C, 30-B, 31-D, 32-D, 34-D, 36-D, 37-A, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 45-D, 47-D, 50-D, 51-D, 53-D, 54-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-D, 63-D, 68-B, 71-A, 72-B, 74-B, 82-B, 83-B, 86-B, 87-C, 90-D
HASANOV ADHAM 7310 77.3 ball 8 ball 16 ball 9 ball 1-D, 2-D, 4-D, 5-A, 6-C, 7-A, 8-D, 9-A, 10-C, 13-D, 14-A, 16-C, 17-A, 18-C, 20-A, 21-D, 22-D, 24-C, 25-A, 27-D, 29-D, 30-C, 31-D, 33-A, 34-A, 36-A, 37-D, 40-A, 41-D, 43-A, 44-A, 48-A, 52-C, 53-C, 55-A, 57-A, , 61-C, 62-B, 64-A, 67-B, 68-D, 69-A, 70-A, 72-A, 73-C, 74-A, 76-B, 79-C, 80-C, 81-B, 82-C, 83-D, 85-B, 86-D, 87-D, 88-B, 89-B,
UMAROV ORIFJON 7275 77 ball 8 ball 22 ball 0 ball 2-C, 3-C, 6-D, 8-C, 9-B, 10-D, 12-A, 13-C, 15-A, 16-C, 17-A, 19-A, 21-D, 22-C, 23-B, 24-C, 25-C, 26-A, 27-C, 28-B, 29-A, 30-B, 36-B, 37-B, 39-B, 42-B, 43-B, 49-B, 57-B, 58-B, , 61-B, 62-D, 63-C, 64-B, 65-D, 66-D, 67-A, 68-A, 69-A, 70-C, 71-A, 72-D, 73-A, 74-D, 75-C, 76-B, 77-C, 78-B, 79-A, 80-A, 81-D, 82-B, 83-A, 84-D, 85-D, 86-A, 87-C, 88-D, 89-B, 90-C
DADAXANOV ABDULLOH 7217 77 ball 15 ball 8 ball 17 ball 2-C, 3-D, 9-A, 11-B, 12-D, 14-B, 15-C, 16-B, 17-A, 20-A, 22-D, 24-B, 26-D, 27-D, 30-B, 31-B, 33-B, 34-B, 35-B, 36-B, 39-B, 40-B, 41-B, 43-D, 47-B, 48-B, 49-B, 50-B, 51-B, 52-B, 53-B, 54-B, 56-B, 57-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-C, 63-D, 67-B, 68-C, 70-A, 72-A, 73-B, 78-B, 79-A, 81-B, 82-A, 85-B, 90-C
AHADOV MUZAFFAR 7175 76.8 ball 16 ball 13 ball 9 ball 2-D, 3-D, 6-B, 7-A, 10-C, 11-B, 13-A, 14-D, 22-A, 23-C, 24-D, 25-D, 27-B, 28-B, , 31-D, 32-D, 34-D, 36-D, 37-D, 41-D, 42-D, 43-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 50-D, 52-D, 53-A, 55-D, 56-D, , 61-D, 63-D, 64-A, 65-A, 67-A, 69-C, 70-B, 71-C, 72-B, 74-A, 75-D, 76-B, 79-B, 80-B, 81-C, 83-A, 85-C, 86-C, 87-D, 88-B, 90-A
BEGALIYEV ABDUG'AFFOR 7238 76.8 ball 14 ball 11 ball 13 ball 1-A, 2-B, 4-A, 5-A, 8-A, 9-C, 11-B, 13-C, 14-C, 15-A, 18-C, 19-A, 20-B, 25-B, 28-D, 29-C, , 31-A, 34-D, 35-A, 36-A, 38-A, 41-A, 42-A, 43-A, 45-A, 46-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, 60-A, 61-A, 62-C, 63-A, 65-B, 66-B, 70-A, 71-B, 74-B, 77-A, 79-A, 80-B, 81-D, 85-C, 86-D, 87-B, 88-A, 89-B,
ABDUNABIYEV ISMOIL 7087 76.6 ball 9 ball 10 ball 17 ball 2-B, 3-A, 4-D, 5-A, 7-C, 8-C, 10-B, 11-C, 13-D, 14-D, 15-D, 16-D, 18-B, 19-A, 20-D, 23-C, 24-C, 26-B, 27-B, 28-D, 29-D, , 32-D, 33-B, 34-B, 36-B, 38-B, 39-B, 40-B, 42-B, 44-B, 45-B, 46-B, 48-B, 49-B, 50-B, 52-B, 54-B, 55-B, 56-B, 58-B, 60-B, 63-C, 66-B, 67-D, 68-C, 70-D, 72-A, 74-A, 76-A, 79-D, 80-C, 81-D, 85-B, 90-C
MUShTARIY KARIMJONOVA 6487 76.6 ball 9 ball 10 ball 17 ball 1-A, 5-C, 6-D, 7-C, 8-A, 12-B, 13-B, 15-C, 16-C, 17-B, 18-C, 19-D, 20-A, 22-B, 23-D, 24-A, 25-D, 26-C, 27-C, 29-C, 30-B, 31-C, 32-C, 33-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 39-C, 43-C, 45-C, 46-C, 47-C, 49-C, 50-C, 53-C, 55-C, 56-B, 57-C, 58-C, 59-C, , 61-B, 62-A, 63-D, 70-B, 73-C, 74-C, 75-D, 80-D, 82-B, 87-B, 88-D, 89-A, 90-A
MUKHIDDINOVA SHAKHNOZAXON 6950 76.5 ball 13 ball 16 ball 6 ball 1-D, 3-D, 8-B, 9-C, 10-A, 11-A, 13-D, 14-A, 16-C, 19-C, 23-D, 24-D, 25-D, 27-B, 28-B, 29-A, 30-D, 31-D, 35-D, 38-D, 40-B, 41-B, 43-D, 44-D, 46-C, 50-C, 52-C, 56-C, 58-D, 59-D, 60-C, 61-D, 62-A, 63-B, 64-B, 66-B, 67-C, 68-D, 69-A, 70-D, 71-B, 72-D, 73-A, 74-A, 75-C, 76-A, 79-B, 80-B, 81-B, 82-A, 84-D, 85-A, 87-A, 88-B, 90-C
TULAGANOVA LOBAR 7031 76.5 ball 10 ball 13 ball 12 ball 2-C, 3-C, 5-C, 6-C, 7-A, 8-C, 9-A, 11-C, 12-B, 15-D, 16-C, 17-C, 18-D, 21-C, 22-B, 24-C, 25-A, 26-A, 27-A, 29-B, , 31-A, 32-C, 35-A, 36-D, 40-D, 41-A, 42-C, 43-A, 44-A, 45-A, 52-B, 53-D, 54-D, 56-D, 57-A, 59-D, 60-C, 61-D, 64-C, 65-C, 67-B, 70-B, 72-A, 74-D, 75-B, 76-D, 79-D, 80-A, 82-D, 83-C, 84-A, 85-B, 86-C, 87-B, 90-D
JALOLIDDINOVA DURDONA 6538 76.2 ball 8 ball 17 ball 7 ball 4-B, 6-C, 7-C, 8-C, 9-B, 10-B, 13-D, 14-C, 15-B, 16-A, 17-D, 18-C, 19-D, 20-C, 21-D, 22-A, 24-A, 26-C, 27-D, 28-A, 29-A, 30-A, 31-A, 34-A, 36-A, 42-A, 43-A, 49-A, 50-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-A, 58-C, 59-A, , 61-B, 62-C, 63-D, 65-C, 66-D, 67-D, 69-B, 71-B, 72-B, 73-B, 76-A, 77-D, 78-D, 79-D, 80-B, 81-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 88-D,
IBROHIMOVA AARIMAXON 6503 76.1 ball 4 ball 15 ball 12 ball 1-C, 2-C, 3-B, 4-D, 5-D, 6-C, 7-A, 8-A, 9-B, 10-C, 11-C, 14-C, 15-C, 16-B, 17-D, 18-C, 19-C, 20-A, 21-A, 22-A, 23-A, 25-A, 26-B, 27-C, 29-D, 30-D, 32-C, 34-C, 35-C, 36-C, 40-C, 43-D, 46-C, 49-C, 50-C, 52-C, 54-C, 55-C, 56-C, 59-C, 60-C, 61-B, 63-A, 64-D, 66-D, 68-A, 73-D, 75-C, 77-A, 78-A, 81-A, 82-C, 83-C, 84-A, 85-B, 86-B, 88-C, 89-D, 90-A
NORMUHAMMEDOVABDUMANNON 7208 76.1 ball 6 ball 17 ball 8 ball 1-A, 2-A, 3-D, 4-D, 5-D, 7-C, 8-D, 9-C, 11-A, 14-C, 15-D, 16-B, 17-A, 18-A, 19-D, 20-D, 21-B, 23-A, 25-D, 26-D, 27-B, 28-A, 29-D, 30-D, 33-B, 35-B, 39-B, 41-B, 45-B, 47-B, 48-D, 50-B, 51-B, 52-B, 54-B, 58-B, 59-B, , 62-D, 63-A, 65-C, 66-D, 68-C, 69-C, 71-C, 72-D, 73-D, 74-C, 75-D, 76-B, 77-A, 80-D, 82-A, 83-B, 84-A, 85-D, 86-A, 87-D, 88-D, 89-A,
XURRAMOV XASAN 7181 76 ball 5 ball 18 ball 7 ball 1-D, 2-A, 3-A, 4-D, 5-C, 6-A, 8-C, 9-C, 10-C, 11-A, 12-A, 13-A, 15-D, 16-D, 17-D, 18-B, 20-A, 21-A, 23-D, 24-A, 25-B, 26-D, 27-B, 28-B, 29-B, , 36-B, 38-B, 42-B, 43-B, 45-B, 46-B, 47-B, 52-B, 54-B, 55-B, 59-B, 60-B, 61-A, 62-A, 63-C, 65-D, 68-C, 69-D, 70-A, 71-A, 72-A, 73-B, 74-D, 75-A, 76-C, 77-D, 79-A, 82-C, 83-B, 84-D, 85-A, 86-B, 87-C, 88-A, 90-B
TOXIROVA ShAXRIZA 6645 75.4 ball 7 ball 11 ball 16 ball 2-C, 3-A, 4-A, 6-B, 8-B, 9-C, 11-C, 12-B, 13-B, 14-A, 15-B, 16-D, 17-A, 18-B, 19-D, 20-C, 21-D, 22-A, 24-B, 27-D, 28-B, 29-B, 30-C, 31-D, 32-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 40-D, 41-D, 42-C, 43-D, 44-D, 46-D, 49-D, 50-D, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 56-D, , 65-B, 66-D, 67-D, 68-D, 71-D, 73-B, 76-B, 77-D, 78-C, 80-B, 81-B, 83-A, 84-B, 85-C,
BAXROMOVA LAYLO 6608 75.4 ball 9 ball 13 ball 12 ball 1-D, 3-B, 4-B, 6-B, 8-A, 9-C, 10-B, 11-B, 12-B, 13-B, 14-A, 16-D, 18-C, 19-D, 20-B, 22-B, 23-A, 25-C, 26-B, 27-B, 30-D, 33-C, 35-C, 36-C, 39-C, 41-D, 46-C, 47-C, 48-C, 49-C, 50-C, 51-C, 52-C, 53-C, 55-C, 56-C, 59-C, 60-C, 62-C, 63-B, 64-B, 67-D, 68-C, 70-C, 75-A, 77-A, 79-B, 80-A, 81-D, 82-D, 83-A, 84-B, 85-C, 86-A, 87-A, 89-A,
XUSANOVA NILUFAR 7014 75.4 ball 8 ball 12 ball 14 ball 1-C, 3-A, 4-B, 5-C, 6-C, 7-B, 8-B, 9-A, 10-D, 12-B, 13-A, 15-D, 16-A, 18-A, 20-B, 23-A, 24-A, 25-A, 26-C, 28-A, 29-C, 30-C, 31-B, 32-C, 35-D, 37-C, 38-A, 39-B, 40-C, 41-C, 46-C, 47-B, 48-B, 49-A, 51-D, 52-A, 54-C, 55-B, 56-B, 58-A, , 61-D, 62-B, 63-D, 66-A, 67-B, 70-C, 71-A, 73-A, 76-C, 79-D, 81-D, 83-B, 84-C, 86-B, 89-D, 90-A
NOSIRBOYEVA ChAROS 6622 75.3 ball 7 ball 13 ball 13 ball 1-C, 2-B, 3-B, 4-A, 6-A, 7-A, 10-A, 11-C, 13-D, 14-C, 15-A, 16-A, 17-D, 20-D, 21-D, 22-B, 23-C, 24-D, 25-C, 26-B, 28-A, 29-B, 30-A, 31-A, 33-A, 34-A, 35-A, 40-A, 41-A, 44-A, 45-A, 47-A, 49-A, 50-A, 52-D, 53-A, 55-A, 58-A, 59-A, 60-A, 63-A, 65-D, 66-A, 68-D, 69-A, 72-B, 73-A, 74-A, 78-D, 79-D, 80-C, 82-D, 83-C, 85-B, 88-D, 89-D, 90-C
MOHINUR BAX IYOROVA 6486 75.7 ball 11 ball 9 ball 17 ball 2-C, 3-D, 4-B, 5-A, 6-D, 7-A, 9-B, 10-C, 11-B, 12-C, 13-B, 14-D, 15-D, 17-A, 20-A, 21-B, 22-B, 23-A, 29-A, , 32-A, 33-A, 35-A, 36-A, 37-A, 39-A, 42-A, 43-A, 44-A, 45-A, 46-B, 47-A, 49-A, 50-A, 51-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-A, 59-A, , 63-D, 64-A, 66-C, 72-A, 76-D, 77-C, 78-B, 80-C, 82-B, 87-B, 88-C, 89-A, 90-A
XOLIYOROVA MUXLISA 6623 75.5 ball 9 ball 11 ball 15 ball 1-B, 2-C, 3-A, 4-D, 5-A, 6-B, 7-A, 8-A, 9-A, 12-D, 14-C, 15-A, 16-B, 17-D, 18-B, 21-A, 22-A, 23-C, 24-B, 26-B, 28-D, , 31-C, 32-C, 33-C, 35-C, 36-C, 38-C, 39-B, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 46-C, 47-C, 49-C, 50-C, 53-C, 55-C, 57-C, 59-C, , 64-A, 65-D, 66-D, 71-D, 72-C, 74-C, 75-C, 77-B, 81-D, 82-A, 86-D, 87-A, 88-D, 89-B, 90-B
O'TKIROVANIGORA 6755 75.5 ball 10 ball 12 ball 13 ball 1-B, 3-A, 4-A, 7-B, 8-B, 9-B, 10-B, 11-B, 13-A, 14-C, 15-D, 18-D, 21-D, 22-B, 23-B, 24-A, 25-B, 26-D, 29-C, 30-D, 31-B, 33-B, 35-B, 38-B, 39-B, 42-B, 43-B, 45-B, 46-B, 47-B, 49-D, 50-B, 51-B, 53-B, 55-B, 56-B, 59-B, 60-B, 61-A, 63-D, 68-A, 70-B, 71-A, 75-D, 76-C, 78-A, 79-B, 80-A, 81-C, 82-C, 83-A, 84-A, 85-A, 86-B, 90-A
AXMEDOV SARDOR 7194 75.5 ball 9 ball 11 ball 15 ball 1-D, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A, 6-A, 7-A, 9-A, 10-D, 11-C, 12-D, 14-D, 17-D, 18-A, 19-A, 20-D, 22-A, 24-C, 27-B, 28-D, 29-D, , 31-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 38-D, 40-D, 41-D, 43-D, 45-D, 48-D, 49-D, 50-D, 51-D, 54-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 64-A, 65-B, 66-B, 67-D, 69-A, 72-A, 75-C, 76-A, 78-A, 81-A, 83-D, 87-C, 88-D, 89-D, 90-C
ASTANOV BAHODIR 6569 74.7 ball 10 ball 7 ball 20 ball 1-C, 2-C, 6-C, 7-D, 9-D, 10-C, 11-D, 14-D, 16-C, 18-D, 19-B, 20-C, 21-B, 22-A, 23-A, 24-A, 26-D, 27-C, 28-C, 30-A, 32-D, 33-D, 35-D, 36-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 50-D, 51-D, 53-D, 54-D, 55-D, 57-D, 58-B, 59-D, 60-D, 61-A, 63-B, 70-D, 78-B, 80-A, 83-A, 84-A, 86-C, 89-D, 90-A
KALANDAROVA SHOXSANAM 7328 74.6 ball 30 ball 8 ball 8 ball 1-B, 2-B, 3-C, 4-C, 5-D, 6-D, 7-A, 8-D, 9-A, 10-A, 11-A, 12-C, 13-C, 14-C, 15-B, 16-C, 17-B, 18-B, 19-A, 20-C, 21-C, 22-A, 23-B, 24-C, 25-D, 26-B, 27-D, 28-D, 29-D, 30-A, 34-D, 36-D, 37-D, 38-D, 41-D, 42-D, 43-D, 45-B, 46-D, 47-D, 48-D, 49-C, 50-C, 51-B, 52-B, 53-B, 54-D, 55-C, 56-B, 57-D, 59-C, 60-C, 61-D, 62-D, 63-A, 65-A, 66-C, 67-A, 69-A, 70-D, 71-A, 73-A, 74-A, 75-C, 76-D, 77-C, 78-D, 80-B, 81-D, 82-C, 83-C, 84-D, 86-A, 87-D,
SHODIMETOV DIYORJON 6957 74.4 ball 9 ball 12 ball 13 ball 2-B, 3-C, 4-B, 7-B, 8-D, 9-C, 10-A, 11-D, 12-A, 13-B, 15-A, 16-C, 19-A, 20-D, 21-A, 22-A, 23-C, 25-A, 27-A, 28-B, 30-B, 32-A, 33-C, 34-D, 36-C, 38-D, 41-D, 42-D, 43-D, 45-C, 46-D, 49-A, 52-C, 53-D, 54-B, 55-D, 56-A, 58-C, 59-D, , 61-A, 62-B, 66-B, 69-C, 71-D, 72-D, 73-B, 76-C, 80-D, 81-D, 82-C, 83-C, 85-A, 86-A, 87-D, 88-B, 90-A
ZOKIROV NODIRBEK 7271 74.4 ball 7 ball 10 ball 17 ball 1-D, 3-D, 4-C, 5-D, 6-B, 7-C, 8-B, 9-D, 12-D, 13-C, 14-D, 15-B, 16-C, 18-C, 19-C, 20-C, 21-C, 22-C, 23-C, 25-B, 27-D, 28-C, 29-B, , 31-C, 32-C, 33-C, 34-D, 36-C, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 44-C, 46-C, 48-C, 49-C, 52-C, 54-C, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-C, 63-D, 70-A, 73-B, 75-C, 77-D, 78-A, 79-C, 80-A, 84-C, 85-B, 86-D, 90-B
ChINPULATO VA XUMORA 6641 74.3 ball 7 ball 12 ball 14 ball 3-D, 4-A, 5-A, 6-D, 8-D, 9-D, 11-A, 12-A, 13-D, 14-B, 15-D, 16-A, 18-D, 19-B, 20-B, 21-A, 22-D, 23-D, 24-B, 25-D, 26-D, 29-D, 30-B, 32-A, 33-A, 35-A, 39-B, 42-A, 43-A, 44-A, 46-A, 47-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-A, 55-A, 57-A, 58-A, 59-A, 60-A, 62-C, 63-A, 64-B, 67-A, 68-D, 70-A, 71-A, 72-C, 74-D, 77-D, 80-D, 81-A, 86-D, 87-D, 89-B, 90-B
YAKUBOVDOSTON 6717 74.3 ball 6 ball 11 ball 16 ball 1-D, 3-B, 4-A, 5-A, 6-A, 7-A, 8-D, 9-C, 10-A, 11-C, 13-A, 14-B, 15-D, 16-B, 18-C, 19-D, 20-D, 21-A, 22-B, 23-D, 24-A, 27-A, 29-A, 30-D, 32-A, 34-A, 35-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-A, 44-A, 45-A, 46-A, 48-A, 51-A, 52-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-D, 58-A, 60-A, 61-A, 63-A, 64-C, 65-B, 72-C, 74-D, 75-A, 77-A, 82-B, 83-C, 85-D, 86-D, 87-B, 90-C
SHODMONQULOV OMONJON 7245 74.3 ball 9 ball 14 ball 10 ball 1-B, 4-B, 5-B, 8-A, 9-A, 10-C, 13-C, 15-A, 16-A, 17-C, 18-D, 19-D, 20-D, 21-C, 22-C, 23-C, 24-D, 25-C, 28-C, 29-A, 30-B, 31-B, 32-B, 35-B, 38-B, 40-B, 41-B, 42-B, 45-B, 47-B, 52-B, 53-B, 54-B, 56-B, 57-B, 59-B, 60-B, 63-B, 65-A, 66-B, 68-C, 69-C, 70-C, 71-B, 72-D, 74-B, 75-A, 77-D, 78-C, 79-C, 80-A, 81-B, 82-B, 85-C, 87-A, 88-B, 89-D,
MAMADIYOROV YULDOSh 6920 74.2 ball 7 ball 14 ball 11 ball 1-C, 2-D, 3-D, 4-A, 5-B, 7-A, 8-A, 9-B, 10-B, 11-C, 12-A, 15-D, 16-B, 18-C, 19-B, 21-B, 22-D, 25-D, 26-C, 27-D, 28-D, 29-B, 30-D, 34-D, 35-D, 37-D, 38-B, 39-D, 40-C, 43-D, 48-A, 49-A, 52-A, 54-D, 55-B, 57-D, 58-B, 59-B, 60-B, 62-A, 64-D, 66-A, 67-C, 68-C, 69-D, 71-B, 73-D, 75-C, 76-D, 77-A, 80-D, 81-C, 82-B, 83-C, 84-A, 86-B, 87-A, 89-A,
SHODMONQULOV 7247 74.2 ball 8 ball 15 ball 9 ball 1-B, 2-B, 3-C, 4-A, 6-C, 7-B, 8-D, 9-C, 11-C, 13-D, 14-C, 16-D, 18-D, 19-D, 20-B, 21-A, 22-C, 24-B, 25-C, 26-C, 27-C, 28-C, , 33-C, 37-C, 38-C, 39-C, 40-C, 42-C, 46-C, 52-C, 53-C, 55-C, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-D, 62-B, 64-A, 66-D, 67-A, 68-C, 70-B, 71-B, 73-A, 74-C, 77-A, 78-D, 79-D, 80-A, 81-D, 83-A, 85-C, 86-A, 87-A, 89-C, 90-C
XAMRAYEV SAMANDAR 6659 74 ball 7 ball 18 ball 5 ball 3-D, 5-A, 6-D, 7-D, 9-C, 10-D, 12-B, 13-C, 14-D, 15-B, 16-A, 17-B, 18-D, 19-A, 20-D, 21-D, 24-D, 25-D, 26-A, 27-B, 28-D, 29-B, 30-C, 31-A, 33-D, 35-A, 39-A, 41-A, 42-A, 43-A, 50-A, 51-A, 53-A, 55-A, 57-A, , 61-A, 62-B, 63-B, 64-A, 65-A, 66-C, 67-B, 68-D, 71-B, 72-C, 74-A, 75-C, 76-A, 77-C, 78-B, 79-B, 80-C, 82-B, 83-C, 84-B, 85-D, 86-D, 87-B, 88-B, 89-B,
ZIKRILLA SHUKURILLO 7082 73.8 ball 3 ball 18 ball 7 ball 2-C, 3-C, 4-D, 5-C, 6-B, 7-A, 8-A, 9-D, 10-A, 11-D, 12-D, 13-C, 14-B, 15-D, 16-B, 17-A, 18-A, 19-B, 20-B, 21-B, 22-C, 23-C, 24-A, 25-A, 26-C, 28-A, 29-B, , 35-D, 37-D, 38-D, 39-D, 41-D, 43-D, 46-D, 47-D, 48-D, 50-D, 54-C, 58-D, , 61-C, 62-B, 63-D, 64-A, 68-A, 71-D, 72-A, 73-C, 74-A, 75-D, 76-B, 77-A, 79-A, 80-A, 81-C, 83-B, 84-D, 85-C, 86-B, 87-A, 88-A, 89-D, 90-D
BEHRUZ HILVATOV 6978 73.3 ball 8 ball 12 ball 13 ball 1-B, 2-C, 4-B, 5-C, 6-A, 7-B, 8-C, 9-A, 11-C, 14-C, 15-D, 16-D, 17-C, 18-A, 20-B, 21-A, 22-B, 25-B, 26-A, 27-D, 28-C, 29-C, , 31-C, 32-C, 33-B, 34-A, 35-C, 36-B, 37-B, 38-B, 41-A, 42-B, 48-B, 52-C, 53-B, 55-B, 56-B, 57-A, 58-B, 60-A, 61-A, 63-C, 64-C, 65-B, 66-A, 67-D, 71-B, 72-D, 74-B, 77-D, 81-C, 84-B, 85-D, 86-A, 87-D, 88-C, 89-A,
RUSTAM SHORIYIB 6512 73.3 ball 6 ball 10 ball 17 ball 1-C, 2-D, 4-B, 6-C, 7-D, 8-C, 9-A, 10-C, 11-A, 13-A, 15-C, 16-D, 17-A, 18-C, 20-D, 21-B, 23-B, 24-D, 25-B, 26-C, 27-C, 28-D, 29-A, 30-B, 31-B, 32-B, 34-B, 35-B, 36-B, 38-B, 42-B, 43-B, 45-B, 46-B, 47-B, 48-B, 49-B, 50-B, 52-B, 54-B, 55-B, 56-C, 57-B, 60-B, 63-A, 67-D, 70-A, 71-B, 72-A, 76-C, 78-C, 81-B, 82-D, 84-D, 87-D, 89-D, 90-A
XUDAYShUKUROV 6679 73.3 ball 10 ball 14 ball 9 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-B, 6-A, 8-C, 11-B, 12-D, 13-A, 14-D, 18-A, 19-A, 21-C, 24-A, 25-C, 26-A, 27-A, 28-B, 29-D, 30-D, 32-B, 34-B, 37-B, 38-B, 39-B, 40-B, 43-B, 44-B, 45-B, 46-B, 47-B, 50-B, 51-B, 52-B, 54-B, 59-B, , 61-B, 62-B, 64-D, 65-A, 67-A, 68-C, 69-B, 70-D, 71-B, 72-D, 73-B, 74-A, 77-C, 79-D, 81-C, 82-C, 83-A, 84-A, 86-D, 88-D, 89-B,
ABDUMURODOV ShAMSIDDIN 7117 73.3 ball 10 ball 14 ball 9 ball 2-B, 3-D, 5-C, 6-C, 7-C, 8-D, 9-D, 10-C, 11-A, 13-D, 15-D, 16-D, 18-B, 19-A, 20-A, 21-A, 24-D, 25-D, 28-D, 30-C, 32-D, 33-D, 36-D, 37-D, 39-D, 40-D, 42-D, 44-D, 45-D, 47-D, 48-D, 49-D, 51-D, 53-D, 54-D, 55-D, , 61-C, 62-C, 63-D, 64-D, 66-C, 68-B, 69-C, 70-D, 71-C, 72-A, 73-A, 74-A, 76-A, 77-B, 79-D, 80-D, 82-D, 83-B, 84-D, 85-C, 88-C,
AMRIDDINOVXURShIDBEK 7205 73.2 ball 9 ball 15 ball 8 ball 1-A, 3-D, 4-C, 7-A, 8-D, 9-A, 10-A, 11-D, 12-C, 13-C, 14-C, 17-A, 18-D, 19-B, 21-D, 22-C, 24-D, 25-D, 26-D, 29-C, 30-C, 34-B, 35-B, 39-B, 41-B, 42-B, 46-B, 47-B, 48-B, 51-B, 52-B, 53-B, 54-B, 55-A, 58-B, 59-B, , 62-D, 63-C, 67-A, 68-D, 69-C, 70-C, 72-B, 73-B, 74-C, 75-D, 76-C, 78-D, 79-B, 80-A, 81-C, 82-D, 84-A, 85-D, 86-D, 87-D, 89-B, 90-B
TURSUNBOYEEASHIRINA 7229 73.1 ball 6 ball 14 ball 11 ball 1-B, 2-D, 3-D, 4-C, 5-B, 6-A, 8-C, 9-A, 10-B, 13-D, 14-D, 15-D, 16-C, 18-C, 19-C, 20-A, 22-D, 23-A, 24-D, 25-D, 26-D, 27-D, 28-A, 30-A, 31-B, 34-B, 36-B, 37-B, 38-B, 39-B, 41-B, 44-B, 48-B, 50-B, 52-B, 53-A, 54-B, 57-B, 59-B, 60-B, 62-D, 64-D, 65-D, 68-B, 69-A, 70-A, 72-A, 73-C, 76-B, 77-A, 78-C, 81-A, 82-B, 84-C, 85-A, 86-D, 87-D, 89-D, 90-C
ABDUG'AFFOROV BBDUBAKIR 7287 73 ball 6 ball 16 ball 8 ball 1-A, 2-B, 4-D, 5-C, 6-D, 7-C, 8-A, 10-B, 11-C, 12-B, 13-C, 14-A, 15-B, 16-B, 17-B, 18-C, 19-B, 20-A, 21-B, 22-C, 25-A, 26-D, 29-B, 30-C, 33-B, 37-B, 38-B, 40-B, 41-B, 42-B, 44-B, 46-B, 47-B, 51-B, 56-B, 57-B, 59-B, 60-B, 62-D, 63-B, 64-A, 66-C, 67-C, 68-B, 69-B, 70-D, 71-D, 73-C, 74-A, 75-B, 78-A, 81-D, 82-C, 83-D, 84-C, 85-C, 86-C, 87-C, 89-D, 90-B
ABDUKARIMOVA MADINABONU 6484 72.9 ball 15 ball 6 ball 18 ball 1-D, 3-C, 5-D, 6-D, 7-B, 8-A, 9-A, 11-C, 12-D, 13-D, 15-C, 19-B, 21-A, 24-B, 27-D, , 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 38-D, 39-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 63-C, 64-A, 68-A, 69-C, 72-C, 79-A, 82-D, 84-A, 85-B, 87-A, 88-D, 89-C,
SAPORBOYEVAMAFTUNA 6912 72.9 ball 3 ball 15 ball 11 ball 1-D, 2-A, 3-D, 4-D, 6-C, 7-C, 8-C, 9-C, 10-D, 11-B, 13-D, 14-B, 15-B, 16-D, 17-C, 18-C, 19-D, 21-B, 22-D, 23-D, 24-D, 25-D, 26-C, 27-C, 28-B, 29-D, 30-C, 32-A, 37-B, 38-B, 39-B, 40-B, 41-A, 48-B, 49-B, 50-D, 51-A, 53-D, 54-A, 57-A, 59-C, 60-D, 62-D, 64-B, 66-B, 67-A, 68-C, 73-A, 74-A, 75-D, 76-B, 79-B, 80-C, 81-D, 82-D, 83-C, 84-D, 85-D, 87-D, 88-B, 90-C
TURSUNOV ShAXZOD 6961 72.8 ball 14 ball 7 ball 17 ball 3-C, 4-D, 8-D, 9-D, 11-A, 12-B, 14-B, 15-B, 17-C, 18-D, 21-A, 24-A, 26-A, 27-C, 28-D, 29-A, , 31-B, 32-D, 33-D, 34-B, 35-D, 36-D, 39-C, 40-C, 41-D, 42-D, 43-C, 46-A, 48-D, 49-C, 50-D, 52-C, 53-A, 54-D, 55-D, 56-C, 57-D, 58-C, 59-D, , 61-A, 64-C, 65-D, 68-B, 70-C, 72-D, 75-A, 76-D, 80-D, 81-D, 82-C, 87-C, 90-B
XOShIMOVAMUNOJAT 7005 72.5 ball 13 ball 12 ball 10 ball 1-A, 2-D, 3-D, 4-D, 7-D, 9-D, 11-B, 14-C, 19-C, 20-B, 21-D, 22-D, 23-A, 24-D, 25-D, 27-B, 30-C, 31-A, 33-D, 34-A, 35-D, 37-A, 38-C, 39-B, 41-D, 42-A, 44-D, 47-A, 48-C, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, 58-A, 60-D, 61-D, 63-C, 65-D, 66-A, 67-C, 68-B, 69-A, 70-C, 71-A, 72-B, 76-D, 78-C, 79-D, 80-A, 81-A, 82-D, 83-C, 85-B, 87-B, 89-B,
NEMATILLAYEVA SABOHAT 7279 72.4 ball 11 ball 12 ball 11 ball 3-B, 4-C, 5-C, 6-A, 8-A, 9-C, 10-B, 11-A, 12-A, 13-C, 14-C, 17-D, 18-B, 22-B, 23-C, 25-D, 26-C, 27-D, 30-D, 33-B, 34-B, 35-B, 38-B, 40-B, 43-B, 45-B, 46-B, 47-B, 49-A, 50-B, 51-B, 52-B, 53-B, 55-B, 57-B, 58-B, 60-B, 63-A, 64-D, 71-D, 72-A, 73-D, 74-A, 75-B, 76-C, 77-D, 78-B, 79-B, 80-C, 82-B, 83-C, 84-C, 85-B, 86-B, 87-A, 90-C
SAYDAHMADOVA SIMORA 6610 72.3 ball 10 ball 13 ball 10 ball 1-C, 2-A, 3-A, 5-C, 6-A, 8-A, 10-D, 11-B, 12-A, 13-C, 16-A, 18-D, 20-A, 21-C, 23-A, 24-B, 25-D, 26-D, 27-A, 28-B, , 31-D, 32-D, 36-D, 38-D, 40-D, 41-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-C, 48-D, 49-D, 51-D, 52-D, 53-D, 56-D, 59-D, , 62-D, 63-C, 64-A, 66-B, 67-A, 68-D, 69-C, 70-B, 71-A, 72-D, 74-D, 76-B, 79-B, 81-B, 83-A, 84-B, 85-C, 86-C, 88-A, 90-B
AXMADBEKOV ALIMARDON 7129 72.3 ball 8 ball 11 ball 14 ball 1-C, 5-A, 6-A, 7-D, 8-A, 10-C, 11-C, 12-C, 13-D, 14-A, 15-A, 17-D, 18-B, 19-C, 22-C, 23-D, 24-D, 25-D, 26-C, 27-B, 29-D, 30-B, 31-B, 34-B, 35-B, 36-B, 37-B, 39-B, 41-B, 43-B, 45-B, 47-B, 48-B, 49-B, 50-B, 52-B, 53-B, 54-B, 55-D, 56-B, 60-B, 62-C, 64-C, 65-B, 66-B, 69-D, 70-D, 72-D, 74-D, 75-D, 78-B, 81-D, 82-C, 83-A, 84-C, 88-D, 90-D
DONIYORBEKISAMOV 7344 72.3 ball 13 ball 16 ball 4 ball 2-A, 3-B, 4-D, 5-D, 6-C, 7-B, 9-B, 12-C, 13-A, 15-A, 16-A, 18-B, 23-D, 24-A, 27-B, 28-A, 29-A, , 31-D, 32-D, 34-D, 36-A, 38-C, 39-B, 44-D, 47-D, 48-C, 50-D, 51-D, 52-C, 54-B, 57-D, , 61-C, 62-B, 63-D, 64-C, 65-D, 66-D, 67-B, 68-B, 69-C, 71-B, 72-A, 73-B, 74-A, 75-C, 76-A, 77-B, 78-A, 79-C, 80-C, 81-D, 83-B, 84-C, 85-C, 86-D, 87-B, 88-D,
OMONOVA ZARNIGOR 7144 72.2 ball 8 ball 13 ball 11 ball 2-D, 3-B, 4-B, 5-A, 6-C, 7-A, 8-C, 9-B, 10-B, 11-A, 14-D, 16-C, 18-C, 20-D, 21-D, 22-B, 23-B, 24-C, 25-C, 27-A, 28-C, 29-D, , 31-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 47-C, 48-C, 50-A, 51-C, 53-C, 59-C, 60-C, 63-B, 66-B, 67-C, 70-A, 71-A, 72-C, 73-B, 76-C, 77-B, 78-C, 79-C, 81-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 89-A,
ABDUZOHIDOVOBIDJON 6536 72.1 ball 9 ball 16 ball 6 ball 1-A, 3-A, 4-D, 5-A, 6-D, 8-A, 11-A, 13-C, 14-C, 15-A, 16-A, 18-D, 19-D, 21-D, 22-A, 23-B, 24-C, 25-A, 27-C, 29-A, 30-A, 32-B, 34-B, 37-B, 38-B, 39-B, 43-B, 44-B, 48-B, 50-B, 52-B, 53-B, 55-B, 56-B, 59-A, , 61-C, 62-C, 64-B, 65-C, 68-D, 69-D, 70-B, 72-A, 73-B, 74-C, 76-D, 77-D, 78-D, 79-D, 80-D, 81-D, 83-C, 84-D, 85-A, 86-A, 87-D, 88-C, 89-B, 90-D
BEGIMQULOV MUHAMMADJON 6949 72.1 ball 8 ball 15 ball 8 ball 1-C, 3-B, 4-B, 5-D, 7-D, 8-C, 9-D, 10-B, 12-B, 13-D, 14-B, 15-C, 17-C, 19-B, 20-A, 22-A, 24-C, 25-D, 27-C, 28-A, 29-A, 30-C, 33-D, 38-D, 39-A, 40-A, 42-B, 44-C, 45-A, 47-D, 48-A, 49-D, 52-A, 53-D, 55-B, 56-D, 58-A, , 62-D, 63-C, 64-A, 66-A, 67-C, 68-D, 69-D, 70-D, 71-B, 72-D, 73-C, 74-C, 75-B, 76-A, 78-C, 80-C, 81-D, 84-A, 86-D, 87-D, 88-A, 89-B,
SOBIROVANVAR 7083 71.8 ball 19 ball 11 ball 8 ball 1-A, 3-B, 5-C, 11-A, 14-B, 15-B, 17-C, 18-B, 22-D, 28-B, 30-D, 31-A, 32-A, 34-A, 37-A, 38-A, 40-A, 42-A, 43-A, 47-A, 48-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 56-B, 57-A, 59-A, 60-A, 62-D, 63-D, 65-B, 66-B, 67-D, 70-A, 71-D, 73-D, 74-A, 75-B, 77-B, 79-D, 80-A, 81-B, 82-D, 84-A, 85-A, 86-D, 87-B, 88-D, 89-A, 90-C
AZIZOVANILUFAR 6531 71.5 ball 12 ball 10 ball 13 ball 1-C, 2-C, 3-B, 4-A, 6-B, 7-D, 9-A, 11-A, 12-C, 14-D, 15-C, 16-C, 19-D, 22-D, 23-D, 24-A, 25-B, 27-C, , 32-C, 33-C, 35-C, 36-C, 38-C, 40-C, 41-C, 45-C, 46-C, 48-C, 49-C, 50-C, 51-C, 54-C, 55-C, 56-D, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 62-D, 64-C, 68-A, 69-A, 70-D, 71-B, 72-C, 75-A, 78-D, 79-D, 82-D, 83-B, 85-C, 86-C, 87-D, 88-D, 89-D,
MAVLON VANI INA 6919 71.5 ball 11 ball 9 ball 15 ball 1-D, 2-B, 4-A, 7-B, 8-B, 10-D, 11-C, 15-D, 16-C, 17-C, 19-C, 20-A, 22-C, 23-A, 24-D, 25-C, 26-A, 28-C, 29-B, , 32-D, 34-A, 37-D, 38-D, 39-B, 40-D, 42-A, 43-A, 44-D, 45-A, 48-A, 50-D, 51-D, 52-C, 53-D, 54-D, 56-D, 57-D, 58-A, 59-D, 60-A, 62-A, 66-C, 67-A, 70-D, 71-B, 72-A, 73-B, 74-C, 75-C, 78-C, 79-A, 81-B, 86-B, 87-D, 90-A
SHUKUROVA MUSHTARIY 6918 71.5 ball 10 ball 8 ball 17 ball 1-D, 2-A, 3-D, 4-D, 6-D, 7-C, 9-C, 11-B, 12-A, 13-C, 14-B, 16-C, 18-B, 19-C, 20-B, 22-C, 23-B, 25-A, 26-C, 27-A, , 33-C, 34-C, 35-B, 36-C, 37-B, 39-A, 41-C, 43-B, 44-B, 45-B, 47-C, 48-A, 50-D, 51-D, 52-C, 53-C, 54-D, 55-C, 56-D, 58-C, 59-C, 60-D, 61-A, 62-B, 63-B, 65-C, 67-D, 70-C, 71-C, 75-C, 81-C, 82-D, 84-A, 85-D, 90-C
RAVShANOV ALIShER 6583 71.3 ball 0 ball 23 ball 0 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-A, 5-A, 6-D, 7-D, 8-D, 9-A, 10-B, 11-C, 12-D, 13-D, 14-C, 15-C, 16-D, 17-A, 18-B, 19-D, 20-C, 21-D, 22-B, 23-D, 24-C, 25-B, 26-D, 27-B, 28-A, 29-B, 30-D, 36-D, 41-D, 45-D, 46-B, 51-D, 56-D, 60-D, 61-B, 62-A, 63-A, 64-B, 65-D, 66-A, 67-D, 68-A, 69-D, 70-C, 71-B, 72-B, 73-C, 74-D, 75-B, 76-A, 77-A, 78-D, 79-D, 80-B, 81-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 88-D, 89-C, 90-C
AZIMOVAMADINA 7107 71.3 ball 0 ball 23 ball 0 ball 1-A, 2-B, 3-C, 4-B, 5-C, 6-B, 7-B, 8-A, 9-D, 10-C, 11-A, 12-A, 13-B, 14-D, 15-B, 16-A, 17-D, 18-D, 19-C, 20-C, 21-C, 22-D, 23-D, 24-B, 25-B, 26-D, 27-A, 28-B, 29-C, 30-A, 33-C, 34-C, 38-C, 42-C, 51-C, 52-C, 54-C, , 61-B, 62-C, 63-C, 64-D, 65-C, 66-A, 67-A, 68-B, 69-D, 70-B, 71-C, 72-C, 73-D, 74-A, 75-A, 76-A, 77-A, 78-D, 79-C, 80-A, 81-B, 82-A, 83-D, 84-D, 85-C, 86-A, 87-B, 88-C, 89-C, 90-B
ZOIRJONOV HUSNIDDIN 7088 71.3 ball 12 ball 14 ball 7 ball 1-A, 4-B, 5-C, 6-C, 8-A, 9-B, 13-C, 14-D, 18-B, 19-D, 21-D, 24-B, 25-D, 26-C, 27-A, 28-B, 29-B, 30-A, 33-C, 35-C, 37-C, 41-C, 42-C, 43-C, 46-A, 47-C, 50-C, 51-C, 52-C, 54-C, 55-C, 57-C, 58-C, 60-C, 61-C, 64-A, 65-A, 67-C, 68-B, 69-D, 70-D, 71-D, 72-C, 73-A, 74-B, 76-B, 77-D, 78-C, 82-B, 83-D, 84-D, 85-A, 86-B, 87-B, 88-B, 89-D, 90-A
AVAZMURODOVMUQUMJON 6670 71.2 ball 10 ball 14 ball 8 ball 1-D, 2-D, 3-A, 4-A, 5-C, 6-C, 7-A, 8-B, 9-D, 10-A, 14-D, 15-A, 16-B, 20-D, 22-D, 23-D, 26-B, 27-D, 29-D, 30-A, 33-A, 36-A, 37-A, 40-A, 41-A, 44-A, 45-A, 46-A, 47-A, 48-A, 49-A, 50-A, 53-A, 54-A, 55-A, 60-A, 61-A, 63-B, 64-A, 65-C, 67-C, 68-B, 69-A, 70-A, 71-A, 72-C, 73-B, 74-B, 75-D, 76-C, 79-B, 80-C, 82-B, 84-B, 85-D, 86-D, 87-B, 89-B,
SHUKUROV SHUKRULLO 6934 71.2 ball 14 ball 18 ball 0 ball 1-A, 2-B, 5-C, 7-B, 9-B, 13-C, 14-D, 15-D, 16-B, 17-B, 18-B, 20-D, 21-A, 23-D, 28-D, 30-D, 31-C, 33-B, 35-B, 37-C, 39-B, 41-A, 43-B, 47-A, 53-B, 54-B, 58-A, 59-B, , 61-D, 62-B, 63-B, 64-C, 65-B, 66-B, 67-D, 68-D, 69-A, 70-C, 71-A, 72-B, 73-A, 74-A, 75-D, 76-A, 77-D, 78-B, 79-A, 80-B, 81-C, 82-C, 83-B, 84-D, 85-A, 86-C, 87-B, 88-B, 89-B, 90-A
KARIMOV JAMShID 7157 71.1 ball 9 ball 15 ball 7 ball 1-C, 3-C, 4-B, 5-B, 7-A, 8-D, 9-D, 11-A, 14-B, 15-D, 17-D, 19-C, 22-A, 23-A, 24-D, 25-D, 26-A, 27-B, 28-D, 29-C, 30-B, 32-D, 33-D, 34-D, 36-D, 37-D, 40-D, 41-D, 42-D, 44-D, 48-D, 49-D, 53-D, 57-D, 59-D, 60-B, 61-B, 64-D, 65-A, 66-B, 68-C, 70-D, 71-A, 72-B, 73-A, 74-C, 75-A, 76-D, 77-C, 78-B, 79-C, 81-B, 82-A, 83-D, 84-D, 85-A, 86-A, 88-B, 89-A,
NOSIRJONOVNOSIR 7199 70.9 ball 5 ball 15 ball 9 ball 1-D, 2-A, 4-B, 5-C, 6-A, 7-A, 8-D, 9-D, 10-C, 11-B, 13-C, 14-B, 15-C, 16-C, 17-D, 19-D, 20-A, 21-A, 22-D, 23-C, 24-A, 25-B, 27-B, 29-B, 30-D, 31-C, 34-C, 37-C, 39-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 47-C, 48-C, 55-C, 56-C, 57-C, 58-C, , 61-B, 62-C, 64-B, 65-B, 66-A, 67-A, 70-D, 71-B, 73-A, 74-C, 75-D, 76-A, 78-C, 80-B, 81-B, 82-C, 83-A, 85-C, 87-D, 88-D, 89-B,
BAXTIYAROVA DINARA 6483 70.5 ball 10 ball 7 ball 18 ball 1-B, 3-D, 4-B, 5-D, 6-D, 8-A, 9-A, 10-D, 11-A, 13-A, 14-B, 16-D, 19-C, 20-D, 21-D, 22-C, 23-C, 25-C, 26-C, 29-B, , 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 38-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 44-A, 46-A, 47-A, 48-A, 49-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-A, 58-A, 60-A, 62-A, 63-B, 70-C, 73-C, 76-D, 80-B, 84-D, 86-B, 87-B, 88-D, 89-C, 90-C
6550 70.3 ball 10 ball 11 ball 12 ball
SEITOOVXSOMIDDIN 6535 70.2 ball 8 ball 11 ball 13 ball 1-C, 3-D, 4-A, 5-C, 6-C, 7-C, 9-A, 10-A, 11-A, 13-B, 14-B, 16-A, 17-D, 18-C, 19-C, 22-C, 23-B, 24-D, 26-D, 27-B, 29-D, 30-B, 31-C, 32-C, 33-C, 36-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 47-C, 48-C, 49-C, 54-C, 57-C, 60-C, 63-B, 65-A, 67-A, 68-A, 70-B, 73-D, 76-D, 77-C, 79-D, 80-B, 84-D, 85-A, 86-B, 87-B, 88-B, 89-B, 90-D
NURULLAYEVDAVRON 7210 70.2 ball 10 ball 13 ball 9 ball 1-C, 2-D, 4-B, 6-C, 9-B, 10-A, 13-D, 14-A, 15-D, 16-C, 19-C, 21-C, 22-D, 23-A, 25-A, 26-C, 27-C, 28-C, 29-C, 30-D, 31-A, 32-A, 35-A, 36-A, 37-A, 38-A, 40-A, 42-A, 44-A, 45-A, 46-A, 50-A, 54-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, , 61-C, 62-C, 63-B, 66-C, 67-C, 68-B, 69-A, 71-D, 72-A, 73-C, 74-A, 76-D, 77-D, 79-C, 80-A, 83-A, 84-C, 85-B, 86-D, 87-B, 89-A,
AHMEDOVAAIZA 7223 70.1 ball 8 ball 13 ball 10 ball 1-A, 4-A, 5-D, 6-B, 7-A, 8-A, 9-D, 10-C, 12-C, 13-A, 14-B, 15-D, 16-D, 19-C, 20-A, 21-D, 22-D, 23-B, 25-C, 27-D, 28-D, 29-B, , 31-D, 33-D, 34-D, 36-D, 37-D, 44-D, 45-D, 46-D, 49-D, 50-D, 52-D, 54-A, 55-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-D, 62-A, 63-C, 65-C, 67-A, 70-D, 71-C, 72-D, 73-B, 75-C, 76-A, 78-B, 81-A, 82-D, 83-A, 84-C, 85-C, 86-D, 87-D, 88-C, 90-A
AYDARO'V ISLOM 7261 70 ball 8 ball 15 ball 7 ball 1-A, 2-D, 3-A, 4-A, 6-C, 7-D, 8-C, 9-A, 11-A, 14-D, 15-C, 16-B, 17-C, 18-B, 19-C, 20-D, 21-C, 22-B, 23-A, 28-D, 29-A, 30-C, 31-C, 33-C, 35-C, 37-C, 38-C, 39-C, 42-C, 45-C, 51-C, 54-C, 56-C, 57-C, 58-B, 59-C, 60-C, 61-B, 63-A, 64-C, 65-A, 67-D, 69-D, 70-B, 71-A, 72-D, 73-A, 74-B, 75-C, 76-D, 79-D, 80-C, 81-D, 83-C, 84-C, 85-D, 86-A, 87-B, 88-D, 90-A
G'AYRATOVA XABIBA 7281 70 ball 6 ball 13 ball 11 ball 2-B, 3-C, 4-C, 5-B, 6-B, 7-B, 9-B, 10-B, 11-A, 12-B, 13-C, 15-C, 16-D, 17-C, 18-D, 19-B, 20-D, 21-D, 22-D, 24-A, 25-B, 27-A, 28-A, 29-B, , 33-B, 35-B, 37-B, 38-B, 40-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 46-B, 47-B, 48-B, 49-B, 52-B, 54-B, 57-B, 58-B, , 61-A, 63-C, 68-D, 69-A, 71-B, 73-A, 74-A, 76-A, 77-A, 78-A, 80-C, 81-D, 83-D, 84-A, 85-C, 86-B, 87-D, 89-B, 90-D
ABDUVALIYEV ELYOR 7259 69.9 ball 6 ball 15 ball 8 ball 1-B, 2-B, 3-D, 4-A, 6-B, 8-A, 9-A, 10-B, 12-A, 14-C, 15-D, 16-B, 18-B, 19-C, 20-B, 21-A, 22-D, 23-D, 24-C, 26-C, 27-D, 28-C, 29-B, 30-D, 31-B, 33-B, 36-B, 37-B, 40-B, 41-D, 44-B, 50-B, 52-B, 53-B, 54-B, 55-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-B, 63-D, 64-C, 65-C, 67-A, 69-D, 70-A, 71-A, 72-D, 73-A, 74-C, 76-B, 77-D, 80-C, 81-C, 83-D, 84-A, 85-B, 87-B, 88-B, 89-A, 90-B
SMAULZOAHFIFDADRI N O V 7293 69.5 ball 15 ball 11 ball 9 ball 1-A, 3-C, 6-B, 9-A, 10-C, 13-D, 15-A, 16-C, 17-D, 22-B, 25-C, 26-D, 27-B, 28-B, 30-A, 31-A, 35-B, 36-A, 39-A, 40-A, 41-D, 42-B, 43-C, 44-B, 46-A, 47-D, 50-A, 51-B, 52-A, 54-A, 55-A, 57-A, 58-A, 59-D, , 61-C, 62-D, 64-C, 65-C, 68-C, 69-D, 71-B, 72-C, 75-D, 77-D, 78-B, 79-B, 80-C, 81-B, 82-B, 83-C, 84-D, 85-D, 88-D, 89-D, 90-C
QODIROV ABDUSATTOO 6766 69.4 ball 11 ball 9 ball 14 ball 2-D, 4-A, 8-A, 9-C, 12-A, 13-D, 16-B, 17-C, 18-A, 19-B, 20-A, 21-B, 22-D, 23-C, 25-A, 26-C, 27-C, 29-C, 30-B, 31-C, 32-C, 33-C, 36-C, 38-C, 39-C, 40-C, 43-C, 46-C, 47-C, 48-C, 49-C, 51-C, 52-C, 53-C, 54-C, 55-C, 56-C, 58-C, 59-C, 60-C, 62-D, 63-C, 64-B, 68-B, 70-A, 71-C, 75-B, 76-B, 77-B, 78-D, 79-A, 80-C, 81-D, 83-C, 88-A, 90-C
ABDDLLAYEV IBROHIM 6631 69.3 ball 11 ball 11 ball 11 ball 1-B, 2-D, 6-A, 7-A, 8-B, 9-B, 10-A, 13-B, 14-A, 16-C, 17-C, 18-D, 19-C, 20-D, 22-C, 25-D, 26-A, 27-C, 29-D, , 31-B, 32-B, 33-B, 35-B, 37-B, 39-B, 40-B, 41-B, 43-B, 45-B, 46-B, 47-B, 48-B, 49-B, 51-B, 54-B, 56-B, 58-B, 59-A, , 63-D, 66-A, 67-D, 69-B, 71-B, 72-C, 73-D, 74-D, 76-B, 77-B, 79-B, 81-B, 82-A, 83-A, 84-B, 87-B, 88-A, 89-D, 90-B
KO'ChAROVAMAFTTNA 7022 69.3 ball 12 ball 12 ball 9 ball 1-C, 3-D, 4-B, 5-A, 6-C, 7-B, 8-D, 10-D, 11-A, 14-A, 16-A, 18-C, 20-C, 21-C, 23-C, 24-B, 27-D, 29-A, , 32-B, 33-A, 35-A, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 44-C, 47-C, 48-C, 50-B, 52-C, 53-A, 55-D, 56-B, 57-C, 58-A, 59-B, , 61-B, 62-D, 63-A, 67-D, 70-B, 71-C, 72-D, 73-A, 74-B, 75-A, 77-C, 79-D, 80-D, 81-D, 82-C, 83-C, 84-B, 85-B, 86-C, 87-A, 89-D,
BAZARBAEV DAVRON 7314 69.3 ball 12 ball 12 ball 9 ball 2-C, 3-C, 4-B, 5-A, 6-D, 9-B, 11-D, 17-B, 18-A, 19-A, 20-A, 22-C, 23-D, 25-C, 27-A, 28-B, 29-D, 30-A, 31-C, 33-C, 34-D, 35-C, 37-D, 39-D, 40-D, 42-D, 46-A, 48-D, 49-A, 50-D, 53-C, 55-A, 56-A, 57-A, 59-D, 60-A, 61-D, 62-B, 63-B, 64-B, 66-C, 67-C, 69-B, 71-D, 72-C, 74-C, 76-D, 79-B, 80-D, 81-A, 83-C, 84-C, 85-A, 86-A, 87-B, 89-D, 90-B
XOLDAROV SARDOR 6542 69.2 ball 9 ball 11 ball 12 ball 1-B, 2-C, 4-B, 6-D, 9-D, 10-A, 11-C, 12-D, 14-B, 15-A, 17-A, 18-D, 19-B, 20-A, 21-C, 23-A, 24-C, 26-A, 27-B, 28-D, 29-B, , 32-B, 33-B, 34-A, 35-B, 36-B, 37-B, 38-B, 42-B, 45-B, 47-B, 48-B, 50-B, 51-B, 53-B, 55-B, 57-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-D, 62-A, 63-D, 64-A, 65-C, 66-D, 71-A, 73-B, 75-B, 76-A, 79-B, 80-D, 81-C, 84-D, 85-D, 86-B, 88-B, 90-D
ABDUKABIROVBOTIR 6482 69.2 ball 5 ball 7 ball 20 ball 1-C, 2-C, 3-A, 4-A, 5-A, 6-C, 7-D, 8-A, 9-A, 10-D, 12-D, 13-A, 14-A, 16-A, 17-D, 18-C, 20-C, 21-D, 22-A, 23-A, 25-A, 27-D, 28-A, 29-C, 30-D, 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 38-A, 39-A, 40-D, 41-A, 42-A, 44-A, 45-A, 48-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 56-A, 57-A, 58-A, 60-A, 63-D, 64-C, 66-C, 67-C, 69-D, 73-C, 78-B, 79-C, 84-C, 87-C,
SAPAYEVADURDONA 7003 69.1 ball 7 ball 11 ball 13 ball 1-C, 2-B, 3-C, 4-C, 6-C, 7-A, 8-B, 9-B, 10-D, 11-B, 13-A, 14-D, 15-C, 16-D, 17-B, 19-D, 20-C, 21-C, 24-C, 25-C, 28-C, 29-A, 30-D, 31-D, 33-D, 34-C, 35-C, 36-A, 37-D, 39-B, 40-B, 41-C, 45-D, 46-D, 49-C, 52-C, 53-D, 55-B, 56-D, 57-D, 58-D, 60-D, 64-C, 65-D, 67-B, 72-A, 73-A, 74-D, 75-C, 76-C, 77-B, 78-D, 79-B, 80-B, 84-C, 86-A, 87-D, 88-C, 90-D
NEMATULLAYEV HASAN 6643 69 ball 6 ball 12 ball 12 ball 1-C, 2-A, 3-D, 4-B, 5-B, 6-D, 7-B, 9-B, 10-C, 12-B, 13-C, 15-A, 17-D, 18-A, 19-C, 20-B, 22-A, 24-D, 25-C, 26-B, 27-B, 28-B, 29-C, 30-B, 31-C, 32-C, 34-C, 37-C, 38-C, 39-C, 42-C, 43-C, 44-C, 46-C, 47-C, 49-C, 50-C, 51-C, 52-C, 53-C, 54-C, 60-C, 63-C, 64-D, 65-A, 68-D, 69-C, 70-C, 72-A, 76-A, 78-C, 79-B, 81-D, 82-D, 83-A, 84-B, 86-A, 87-A, 89-A, 90-B
JORULLOH 6763 69 ball 5 ball 11 ball 14 ball 2-B, 3-D, 5-A, 6-C, 7-B, 8-A, 11-D, 12-B, 13-B, 14-D, 15-C, 16-D, 17-A, 18-A, 19-C, 20-B, 21-B, 22-D, 23-B, 24-D, 25-B, 26-C, 27-D, 28-A, 30-B, 32-A, 33-A, 35-A, 36-A, 37-A, 39-A, 42-A, 43-A, 44-A, 45-A, 46-A, 48-A, 51-A, 53-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, 60-A, 62-C, 67-B, 68-D, 69-A, 71-C, 72-D, 75-A, 76-D, 78-A, 82-D, 83-D, 85-D, 86-C, 87-C, 88-D, 90-B
MAQSUDXONOVJASURBEK 6498 68.9 ball 7 ball 15 ball 7 ball 1-B, 3-C, 4-C, 5-D, 6-D, 7-A, 9-D, 10-C, 11-B, 12-B, 13-A, 15-D, 16-A, 17-A, 18-B, 19-C, 20-C, 22-C, 24-A, 25-B, 26-C, 27-A, 30-C, 35-C, 36-C, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 44-C, 45-C, 46-C, 50-C, 51-C, 53-C, 54-C, 58-C, 59-C, , 64-A, 65-C, 67-C, 68-A, 69-C, 70-A, 71-A, 72-D, 73-B, 75-D, 76-A, 77-C, 78-B, 80-B, 81-A, 83-C, 84-C, 85-C, 86-B, 87-B, 88-C, 89-D, 90-D
VAHOB V BILOLIDDIN 7253 68.9 ball 7 ball 15 ball 7 ball 1-C, 4-D, 5-B, 6-C, 7-B, 10-B, 11-C, 12-B, 13-B, 14-A, 15-A, 16-A, 17-D, 20-B, 21-B, 22-D, 23-C, 24-C, 26-C, 27-A, 28-A, 29-A, 30-B, 31-A, 32-A, 34-A, 35-A, 36-A, 39-A, 41-A, 42-A, 44-A, 45-A, 46-A, 48-A, 50-A, 55-A, 57-A, , 61-C, 62-D, 63-A, 64-A, 65-D, 66-B, 67-C, 68-B, 69-B, 71-D, 76-C, 77-A, 78-B, 80-C, 82-D, 83-C, 84-B, 85-A, 86-B, 87-A, 88-A, 89-D, 90-C
KALONXONOVAMALOHAT 7043 68.8 ball 16 ball 5 ball 17 ball 3-A, 5-B, 6-C, 8-A, 10-D, 11-D, 12-A, 13-A, 14-B, 16-B, 23-D, 27-C, 28-A, 29-A, , 31-D, 32-D, 33-A, 34-C, 36-C, 37-D, 38-C, 40-A, 43-C, 44-A, 45-C, 46-A, 47-A, 48-C, 49-C, 50-C, 51-D, 52-A, 53-C, 54-C, 56-A, 57-C, 58-D, 59-A, 60-D, 64-D, 65-B, 66-D, 68-C, 71-A, 73-A, 77-B, 78-A, 82-C, 84-A, 86-B, 87-D, 90-C
DONIYEVA ZARNIGOR 6656 68.5 ball 15 ball 10 ball 10 ball 3-C, 6-D, 7-A, 8-C, 9-D, 11-D, 13-D, 14-D, 15-A, 17-B, 21-D, 22-C, 23-A, 25-D, 28-B, , 31-D, 33-D, 35-D, 37-D, 40-D, 41-D, 43-D, 46-D, 47-D, 48-D, 50-D, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-C, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 62-B, 63-C, 65-A, 66-B, 68-D, 70-A, 72-D, 73-D, 74-B, 75-B, 76-D, 77-A, 78-C, 79-B, 82-B, 83-A, 84-B, 87-B, 89-B, 90-A
ASROROVA DILAFRUZ 6734 68.5 ball 12 ball 7 ball 16 ball 1-B, 2-A, 3-D, 5-B, 6-D, 7-B, 11-A, 14-A, 15-B, 16-A, 18-D, 20-C, 22-D, 23-C, 24-D, 25-D, 26-D, 29-D, , 31-D, 34-D, 35-D, 36-D, 38-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 48-D, 49-D, 50-C, 51-D, 53-D, 54-D, 55-D, 58-D, 59-D, 60-D, 64-D, 68-D, 69-B, 72-A, 74-D, 77-D, 81-B, 82-D, 83-C, 84-D, 86-A, 87-D, 89-D, 90-C
NURALIEVULUGBEK 7353 68.5 ball 11 ball 6 ball 18 ball 1-C, 2-C, 4-C, 5-B, 6-D, 9-D, 11-A, 12-A, 17-C, 19-B, 21-C, 22-B, 23-D, 24-D, 25-D, 26-B, 27-A, 28-C, 30-A, 31-C, 32-C, 33-B, 34-C, 35-B, 36-B, 37-D, 38-D, 39-B, 40-A, 42-C, 45-C, 46-B, 48-C, 50-B, 51-B, 52-C, 53-B, 54-B, 55-B, 56-D, 57-D, 58-B, 59-B, , 61-C, 62-B, 68-C, 71-D, 72-A, 73-B, 79-B, 80-B, 83-B, 87-C, 88-C, 90-B
IKROMJONOVA ChAROSOY 6624 68.4 ball 13 ball 10 ball 11 ball 1-C, 3-D, 4-B, 6-C, 7-D, 9-A, 12-A, 13-B, 14-D, 15-B, 16-A, 18-D, 22-A, 24-B, 26-D, 28-D, 29-D, , 32-D, 33-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 41-D, 43-D, 44-D, 46-D, 47-D, 49-D, 50-D, 51-D, 53-D, 54-D, 55-D, 57-D, 59-D, 60-A, 62-B, 68-B, 69-B, 70-A, 71-B, 72-D, 73-D, 74-C, 76-B, 78-D, 79-C, 80-D, 81-A, 83-D, 84-C, 85-B, 87-D, 89-D, 90-C
QOSIMJONOVA LAZOKAT 6753 68.3 ball 11 ball 10 ball 12 ball 2-C, 3-A, 4-D, 6-A, 9-C, 11-A, 12-C, 14-A, 15-A, 16-B, 17-D, 18-B, 19-B, 20-B, 21-A, 26-A, 28-D, 29-A, 30-A, 31-A, 32-A, 35-A, 36-A, 37-A, 39-A, 40-A, 41-A, 43-B, 44-A, 45-A, 47-A, 48-A, 49-A, 51-A, 52-A, 54-A, 55-A, 58-A, 59-A, , 61-B, 63-B, 67-B, 68-C, 69-A, 70-B, 71-B, 74-D, 75-B, 78-A, 80-A, 82-C, 83-C, 84-C, 87-A, 88-C, 89-D, 90-D
UNAROV BEKZOD 6585 68.2 ball 0 ball 22 ball 0 ball 1-C, 2-B, 3-D, 4-D, 5-B, 6-D, 7-C, 8-C, 9-C, 10-A, 11-A, 12-D, 13-C, 14-C, 15-B, 16-B, 17-C, 18-A, 19-C, 20-B, 21-A, 22-D, 23-C, 24-C, 25-C, 26-C, 27-B, 28-D, 29-A, 30-B, 33-C, 34-C, 48-C, 49-C, 50-C, 51-C, 55-C, 58-C, , 61-C, 62-C, 63-D, 64-A, 65-B, 66-C, 67-D, 68-B, 69-C, 70-B, 71-D, 72-B, 73-A, 74-C, 75-C, 76-D, 77-B, 78-D, 79-D, 80-B, 81-A, 82-A, 83-B, 84-D, 85-C, 86-B, 87-B, 88-B, 89-B, 90-D
XUDOYBERGANOVA DILDORA 7264 68.2 ball 10 ball 11 ball 11 ball 1-D, 3-C, 5-C, 6-D, 7-A, 9-D, 10-A, 11-B, 12-A, 14-A, 15-D, 16-B, 18-B, 22-D, 23-A, 24-C, 25-D, 27-A, 28-A, 29-C, , 32-A, 33-A, 37-A, 38-A, 39-A, 40-B, 42-A, 43-A, 44-A, 46-A, 47-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, , 62-B, 66-C, 67-D, 68-C, 69-A, 71-D, 72-B, 74-B, 76-D, 77-A, 78-D, 80-C, 82-B, 83-A, 84-A, 85-A, 87-D, 88-C, 89-D,
XAKIMOVA MAFTUNA 6644 68.1 ball 8 ball 11 ball 12 ball 1-C, 2-B, 3-C, 5-D, 6-D, 7-D, 8-A, 9-C, 12-B, 13-A, 14-A, 15-A, 16-B, 19-D, 21-C, 22-A, 24-D, 25-D, 26-C, 27-A, 28-A, 29-B, , 32-A, 33-A, 36-A, 38-A, 39-A, 40-A, 42-A, 44-D, 45-A, 46-A, 50-A, 51-A, 52-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-A, 58-A, 60-A, 61-C, 62-D, 63-B, 64-B, 65-D, 67-D, 69-B, 75-A, 77-B, 82-D, 83-C, 84-D, 85-A, 86-A, 87-D, 88-D, 89-D, 90-C
NURMAMATOV TEMUR 6751 68.1 ball 7 ball 10 ball 14 ball 1-C, 3-A, 4-B, 5-B, 6-A, 7-D, 8-C, 9-C, 10-A, 11-C, 12-C, 14-A, 15-D, 16-C, 17-B, 18-A, 19-B, 22-C, 24-B, 25-D, 26-C, 27-C, 29-D, , 31-C, 35-C, 36-C, 38-C, 41-A, 42-C, 43-C, 45-C, 46-C, 47-C, 48-C, 49-C, 51-C, 52-C, 54-C, 55-C, 56-C, 57-C, 59-C, 60-C, 63-A, 64-D, 66-C, 67-D, 70-C, 71-C, 72-C, 74-A, 78-B, 79-C, 82-D, 83-D, 84-C, 85-A, 86-A, 90-C
XOTAMALIYEV 7185 68.1 ball 8 ball 11 ball 12 ball 1-C, 2-A, 3-C, 5-A, 6-A, 8-A, 9-D, 10-A, 11-D, 12-C, 13-C, 17-B, 18-D, 19-C, 22-C, 23-B, 25-D, 26-B, 27-D, 28-D, 29-D, 30-C, 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 38-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 44-A, 47-A, 49-A, 52-A, 53-A, 54-A, 56-A, 57-A, 58-C, 60-C, 62-B, 63-B, 64-D, 65-B, 66-C, 67-A, 70-A, 73-C, 75-A, 76-B, 77-A, 79-D, 80-A, 81-D, 83-A, 87-A, 89-C, 90-B
AZIZ MIRZAEV 7348 68.1 ball 6 ball 9 ball 16 ball 1-A, 2-D, 3-B, 4-D, 5-A, 7-A, 8-B, 9-A, 11-D, 12-B, 13-D, 14-B, 15-C, 16-D, 17-C, 18-A, 20-A, 21-C, 22-D, 23-C, 25-C, 26-B, 29-A, 30-B, 31-C, 32-D, 33-B, 34-D, 36-B, 37-B, 40-D, 41-B, 42-D, 46-D, 47-B, 48-C, 49-C, 50-D, 52-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-C, 59-D, 60-D, 63-C, 64-D, 65-B, 71-A, 72-B, 75-D, 76-B, 79-A, 82-B, 83-C, 85-A, 87-A, 88-C, 89-C,
MUHUTD NOOV AB URASUL 6639 68 ball 7 ball 12 ball 11 ball 2-B, 4-B, 5-C, 6-A, 7-B, 8-B, 10-A, 11-C, 13-B, 14-C, 15-D, 16-A, 17-A, 19-D, 20-C, 21-C, 22-D, 23-C, 24-C, 25-C, 27-A, 28-C, 29-D, , 31-D, 32-D, 34-D, 35-D, 38-D, 40-D, 42-D, 44-D, 45-D, 46-D, 48-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-C, 58-D, 59-D, 60-D, 63-B, 64-A, 65-D, 66-B, 69-D, 70-D, 71-C, 72-D, 73-D, 74-D, 78-A, 79-B, 81-C, 82-C, 84-B, 86-A, 87-A, 88-A, 89-A,
BAXROMOVANIGINA 6735 68 ball 5 ball 10 ball 15 ball 1-B, 2-A, 4-D, 7-A, 8-A, 9-A, 10-D, 11-A, 12-B, 13-B, 14-D, 15-A, 17-A, 18-A, 19-B, 20-A, 21-B, 22-A, 24-D, 25-A, 26-D, 27-D, 28-A, 29-B, 30-D, 31-A, 33-A, 36-A, 40-A, 42-A, 43-A, 44-A, 45-A, 46-A, 48-A, 49-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-D, 56-A, 57-A, 58-A, 60-A, 64-B, 65-A, 66-C, 68-A, 71-D, 72-B, 74-A, 81-B, 82-A, 83-A, 85-A, 86-D, 87-D, 88-A, 90-C
AChILOVAZIZ 7246 68 ball 8 ball 13 ball 9 ball 1-A, 2-B, 3-D, 5-C, 6-B, 8-A, 9-D, 11-C, 12-B, 13-D, 14-A, 15-B, 16-B, 17-C, 19-B, 21-C, 22-D, 25-B, 26-B, 28-A, 29-D, 30-B, 32-D, 33-D, 34-D, 36-D, 37-D, 38-D, 39-D, 41-D, 42-D, 43-D, 46-D, 47-D, 51-B, 52-D, 54-D, 55-D, 59-D, , 61-C, 62-A, 63-A, 65-D, 67-D, 68-C, 69-B, 70-C, 71-D, 72-C, 73-A, 74-C, 76-A, 78-C, 80-A, 81-C, 82-A, 85-B, 86-D, 89-D, 90-C
ZUXRIDDINOV MAVLONBEK 6618 67.9 ball 6 ball 13 ball 10 ball 1-B, 2-A, 3-A, 4-B, 6-C, 8-D, 9-D, 10-C, 12-A, 13-A, 14-B, 15-B, 17-B, 19-D, 20-A, 22-A, 23-B, 24-A, 25-D, 26-C, 27-D, 28-B, 29-C, 30-A, 31-A, 32-A, 33-A, 35-A, 37-A, 38-A, 39-A, 42-A, 44-A, 46-A, 49-A, 51-A, 52-B, 53-A, 54-A, 57-A, 59-A, , 61-A, 62-A, 64-B, 65-D, 66-C, 70-A, 71-D, 72-C, 74-D, 75-A, 77-A, 79-D, 82-D, 83-C, 84-D, 85-B, 86-B, 87-D, 89-D, 90-C
XUDOYBERGANOV DAVRON 6669 67.9 ball 5 ball 12 ball 12 ball 1-B, 2-A, 3-C, 4-A, 5-B, 6-D, 7-D, 8-D, 9-D, 10-B, 11-C, 14-D, 15-D, 17-C, 18-B, 19-A, 20-C, 21-D, 23-B, 24-D, 25-A, 27-D, 28-B, 29-D, 30-C, 32-D, 33-D, 34-D, 38-D, 39-B, 40-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 50-D, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, 58-D, 59-D, , 62-B, 63-D, 64-D, 66-D, 67-C, 68-D, 70-B, 71-B, 72-A, 75-D, 76-C, 78-C, 79-C, 80-B, 82-C, 83-C, 86-B, 88-C,
ShOHZODA XAKIMOVA 7315 67.9 ball 11 ball 18 ball 0 ball 1-B, 3-A, 4-D, 5-B, 10-B, 11-C, 13-B, 15-D, 16-D, 18-C, 19-A, 20-B, 21-C, 23-D, 24-C, 26-D, 27-C, 28-B, 30-D, 33-D, 35-C, 38-D, 39-B, 40-D, 41-C, 43-B, 44-D, 48-D, 54-C, 57-D, 58-B, , 61-B, 62-A, 63-A, 64-D, 65-C, 66-B, 67-A, 68-D, 69-D, 70-C, 71-C, 72-B, 73-C, 74-C, 75-B, 76-A, 77-D, 78-A, 79-C, 80-D, 81-C, 82-B, 83-A, 84-B, 85-C, 86-A, 87-A, 88-D, 89-A, 90-C
ABDUMAJIDOVABDUHAKIM 7236 67.8 ball 5 ball 14 ball 9 ball 1-A, 2-D, 4-A, 5-A, 6-A, 7-A, 8-D, 10-A, 11-C, 12-A, 13-A, 15-A, 18-D, 19-A, 20-A, 21-C, 22-D, 23-D, 24-C, 25-D, 26-D, 27-C, 28-C, 29-C, 30-C, 31-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 39-C, 40-C, 44-C, 46-C, 47-C, 48-C, 51-C, 52-C, 54-C, 56-C, 59-C, , 61-D, 62-A, 63-D, 65-B, 66-A, 68-A, 69-B, 73-A, 75-A, 76-B, 77-D, 78-B, 79-A, 80-D, 82-A, 83-A, 85-A, 86-B, 87-B, 88-D, 89-D,
ABDUMALIKOVOG'ABEK 6544 67.7 ball 0 ball 11 ball 16 ball 1-D, 2-C, 3-A, 4-A, 5-C, 6-C, 7-B, 8-D, 9-A, 10-C, 11-B, 12-C, 13-A, 14-C, 15-A, 16-B, 17-C, 18-D, 19-C, 20-D, 21-B, 22-C, 23-A, 24-B, 25-B, 26-C, 27-C, 28-D, 29-B, 30-C, 32-C, 33-C, 37-C, 38-C, 39-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 49-C, 51-C, 53-C, 54-C, 56-C, 57-C, 58-C, 60-B, 62-D, 64-D, 69-C, 70-B, 71-A, 73-C, 75-C, 83-D, 84-D, 85-D, 86-B, 88-D, 89-A, 90-A
MAQSUDBEKOV KAMOLIDDIN 6513 67.7 ball 18 ball 8 ball 11 ball 6-D, 8-D, 9-B, 10-A, 11-C, 18-D, 20-A, 22-B, 24-B, 26-C, 29-A, 30-D, 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-C, 43-C, 45-C, 46-C, 48-C, 49-A, 50-C, 51-C, 52-C, 53-C, 55-C, 57-C, 59-C, , 61-B, 62-B, 64-A, 67-C, 68-B, 70-C, 73-D, 75-B, 78-B, 79-C, 81-C, 82-A, 83-A, 84-C, 85-D, 86-D, 88-A, 89-B, 90-C
ABDUHAMIDOV ABDULLOH 6553 67.3 ball 13 ball 11 ball 9 ball 2-A, 3-B, 5-A, 6-D, 7-D, 8-A, 9-C, 12-A, 13-A, 14-C, 16-B, 17-A, 18-B, 21-B, 22-D, 25-B, 27-D, , 32-B, 34-B, 35-B, 36-B, 37-B, 39-B, 40-B, 41-B, 42-B, 44-B, 45-B, 46-A, 47-B, 53-B, 54-B, 55-B, 56-B, 57-B, 59-B, , 61-A, 63-C, 64-A, 65-C, 66-D, 67-D, 68-B, 71-A, 72-A, 75-C, 76-A, 77-D, 80-D, 81-B, 82-B, 83-D, 85-A, 86-D, 87-D, 88-D, 89-D,
AKTAMOV JAVOHIR 6582 67.3 ball 11 ball 9 ball 13 ball 3-C, 4-D, 5-A, 6-C, 7-D, 8-C, 9-C, 10-C, 12-A, 13-C, 14-C, 15-B, 16-C, 17-D, 18-B, 19-A, 21-B, 23-D, 29-B, , 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-A, 38-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 46-C, 47-C, 48-C, 49-C, 50-C, 51-C, 52-C, 55-C, 56-C, 57-C, 60-C, 61-D, 62-A, 65-B, 66-B, 67-A, 69-A, 72-C, 73-A, 75-B, 76-B, 78-B, 79-D, 80-A, 81-C, 85-B, 86-A, 89-A,
ALIMOVA AZIZA 6758 67.1 ball 9 ball 11 ball 11 ball 1-B, 2-C, 4-D, 7-A, 8-B, 9-C, 11-B, 12-A, 15-C, 16-C, 17-A, 18-B, 19-A, 21-D, 22-C, 23-C, 24-C, 25-A, 26-D, 27-A, 28-C, , 31-C, 32-A, 34-C, 36-C, 37-C, 38-C, 40-C, 42-C, 43-C, 44-C, 46-C, 48-C, 50-C, 51-C, 55-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-D, 64-D, 67-C, 70-A, 71-A, 72-B, 74-A, 75-C, 79-D, 80-C, 81-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-C, 87-C, 88-D, 89-B,
MIRFOZILOV MIRJALIL 6541 67 ball 8 ball 12 ball 10 ball 1-C, 3-D, 7-B, 9-D, 10-D, 11-B, 12-C, 13-B, 14-A, 15-B, 16-A, 17-B, 18-A, 20-A, 22-B, 23-D, 24-B, 25-A, 27-C, 28-C, 29-B, 30-A, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 39-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-D, 46-C, 47-C, 49-C, 50-C, 51-C, 52-C, 55-C, 57-C, , 62-A, 63-C, 68-B, 69-B, 70-D, 72-A, 73-C, 74-A, 76-B, 77-C, 79-B, 81-D, 82-D, 83-A, 84-B, 86-A, 87-A, 88-A, 89-A, 90-B
SHOHMURODOV SHOHJAHON 7184 66.9 ball 4 ball 10 ball 15 ball 1-B, 2-A, 3-A, 4-D, 6-C, 7-B, 10-D, 11-D, 12-C, 13-A, 14-D, 15-B, 17-C, 18-D, 19-B, 20-D, 21-A, 22-B, 23-A, 24-A, 25-A, 26-C, 27-C, 28-D, 29-D, 30-C, 32-B, 33-B, 34-B, 39-B, 40-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 45-D, 46-B, 47-B, 48-B, 50-B, 52-B, 53-B, 55-B, 56-B, 58-B, 60-B, 62-A, 64-A, 66-D, 67-D, 68-B, 69-B, 72-D, 76-B, 77-C, 78-D, 79-A, 82-A, 83-B, 85-D, 89-A,
MUSTAFAYEV DIYOR 6962 66.3 ball 12 ball 9 ball 12 ball 1-C, 2-A, 6-B, 7-C, 8-C, 9-D, 11-B, 12-D, 13-C, 14-D, 16-C, 17-B, 20-C, 21-A, 24-D, 26-B, 29-D, 30-C, 31-A, 32-B, 33-A, 35-C, 38-C, 39-C, 40-C, 45-C, 46-C, 47-B, 48-D, 49-D, 50-C, 52-D, 54-C, 55-D, 56-C, 57-D, 58-C, 59-C, 60-D, 62-A, 63-C, 64-A, 66-D, 67-D, 70-B, 73-D, 74-B, 75-A, 76-C, 77-D, 79-C, 82-D, 83-C, 86-B, 87-D, 88-C, 90-B
SHAMSIDDINOV DONIYOR 6614 66 ball 7 ball 10 ball 13 ball 1-C, 2-A, 3-A, 4-A, 5-B, 6-D, 7-A, 9-C, 10-A, 11-D, 12-C, 13-D, 14-A, 15-B, 16-A, 18-B, 20-A, 22-B, 23-A, 24-D, 25-D, 27-D, 29-A, , 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 38-D, 39-D, 41-D, 42-D, 44-D, 45-D, 46-D, 48-D, 49-D, 50-C, 51-D, 53-D, 55-D, 56-D, 59-D, 60-D, 62-B, 66-D, 68-D, 69-A, 70-D, 71-B, 72-D, 74-B, 76-D, 78-A, 79-B, 81-C, 84-B, 86-A, 87-A, 89-A, 90-B
MURADULLAYEV MARDON 6615 66 ball 8 ball 11 ball 11 ball 1-C, 2-C, 3-C, 5-A, 6-D, 7-C, 9-C, 10-C, 11-D, 12-A, 13-A, 14-A, 15-D, 16-B, 18-B, 21-D, 22-B, 23-D, 25-A, 26-A, 28-D, 30-D, 31-C, 32-D, 35-C, 39-C, 40-C, 42-C, 43-C, 45-C, 47-C, 48-C, 49-C, 50-C, 51-C, 52-C, 54-C, 55-C, 57-C, 58-C, 60-C, 62-B, 63-B, 64-C, 65-B, 66-C, 68-B, 71-A, 73-B, 75-D, 77-C, 79-C, 81-C, 82-D, 83-D, 84-C, 85-A, 87-C, 88-D, 90-C
OMONTURDIYEVA GO'ZAL 6633 65.9 ball 6 ball 11 ball 12 ball 1-C, 2-C, 6-C, 7-A, 8-B, 9-D, 10-B, 11-B, 12-A, 14-C, 16-A, 17-D, 18-C, 19-B, 20-C, 21-A, 22-D, 23-C, 25-A, 26-D, 27-D, 28-A, 29-B, 30-A, 31-C, 33-C, 37-C, 38-C, 42-C, 43-C, 45-C, 46-C, 48-C, 50-C, 51-C, 52-A, 53-C, 55-C, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-B, 62-B, 64-A, 65-B, 66-C, 67-A, 69-B, 71-B, 73-D, 74-B, 75-A, 78-A, 82-D, 84-D, 85-B, 87-D, 89-C, 90-C
KAMOLIDDINOV SIROJIDDIN 6692 65.9 ball 5 ball 10 ball 14 ball 1-D, 3-A, 5-B, 6-A, 7-A, 8-D, 9-A, 11-B, 12-D, 13-D, 14-D, 15-A, 16-C, 18-D, 19-B, 20-B, 21-D, 23-D, 24-A, 25-C, 26-D, 27-C, 28-B, 29-D, 30-D, 32-C, 33-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 42-C, 43-C, 45-C, 46-C, 47-C, 48-B, 50-C, 51-C, 52-C, 55-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-A, 65-B, 67-B, 69-C, 71-D, 75-A, 76-A, 78-B, 79-D, 83-A, 85-A, 86-D, 87-A, 88-D, 89-B, 90-A
SAYFUDDIN VA AXZODA 7266 65.9 ball 10 ball 15 ball 4 ball 1-B, 6-D, 7-C, 9-A, 10-D, 11-B, 13-D, 14-C, 15-C, 17-B, 19-B, 20-B, 21-C, 22-B, 23-C, 24-C, 25-B, 26-C, 28-D, 29-C, , 31-A, 39-A, 43-C, 44-A, 46-A, 48-A, 49-A, 50-A, 52-A, 53-A, 54-A, 56-A, 58-A, 59-A, 60-A, 61-D, 62-D, 63-D, 64-C, 65-D, 68-D, 69-A, 70-A, 71-D, 72-B, 73-A, 74-B, 75-A, 76-C, 77-A, 78-C, 80-C, 81-A, 82-B, 83-A, 84-D, 85-B, 87-A, 88-A, 89-D, 90-C
ABDURAHMONOVA MUNISA 7131 65.8 ball 5 ball 12 ball 11 ball 1-C, 2-C, 3-D, 4-C, 5-D, 6-B, 7-B, 8-B, 9-A, 11-A, 12-A, 13-D, 14-B, 15-D, 16-B, 17-A, 18-D, 19-C, 22-A, 23-A, 24-D, 25-D, 26-A, 28-D, 30-B, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 39-D, 40-C, 41-C, 44-C, 48-C, 49-C, 50-C, 51-C, 53-C, 56-C, 58-C, 59-C, , 61-A, 62-D, 65-B, 66-B, 70-A, 72-D, 73-A, 74-B, 75-D, 76-C, 77-D, 78-D, 80-D, 81-C, 82-A, 83-C, 87-D, 88-B, 90-B
ISROILOV SARDOR 6664 65.7 ball 4 ball 13 ball 10 ball 1-C, 2-B, 3-A, 4-C, 5-A, 7-A, 8-B, 9-B, 10-C, 11-A, 12-A, 13-C, 14-D, 16-D, 18-A, 20-C, 21-A, 22-C, 23-D, 24-D, 25-A, 26-B, 27-A, 28-B, 29-D, 30-A, 32-A, 33-A, 35-C, 37-A, 38-A, 39-A, 40-A, 44-A, 45-A, 46-A, 47-A, 50-A, 51-A, 53-A, 54-A, 55-A, 57-A, , 61-C, 65-C, 67-D, 68-C, 69-A, 70-B, 73-C, 74-D, 75-B, 76-A, 78-C, 80-D, 81-D, 82-A, 85-C, 86-D, 87-A, 88-D, 89-B, 90-B
NEMATOVShAVKAT 7201 65.5 ball 11 ball 3 ball 21 ball 1-A, 2-C, 3-B, 5-A, 6-D, 8-D, 9-C, 10-D, 11-A, 12-C, 13-B, 17-D, 18-D, 20-A, 22-B, 23-B, 26-B, 27-C, 28-D, , 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 38-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 51-D, 52-D, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-C, 60-D, 69-C, 73-D, 75-C, 76-B, 77-B, 81-B, 82-B, 87-B, 89-B,
TO'RAYEV UMIDJON 6638 65.1 ball 0 ball 21 ball 0 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-B, 5-B, 6-C, 7-D, 8-C, 9-A, 10-A, 11-D, 12-D, 13-A, 14-D, 15-D, 16-A, 17-D, 18-D, 19-D, 20-D, 21-D, 22-A, 23-B, 24-B, 25-C, 26-C, 27-C, 28-A, 29-D, 30-B, 32-D, 33-A, 34-D, 35-D, 36-D, 41-D, 43-D, 45-D, 58-D, , 61-C, 62-A, 63-C, 64-A, 65-D, 66-A, 67-B, 68-C, 69-B, 70-D, 71-A, 72-D, 73-C, 74-D, 75-D, 76-C, 77-A, 78-C, 79-D, 80-D, 81-D, 82-A, 83-D, 84-A, 85-C, 86-D, 87-A, 88-D, 89-B, 90-B
MAXSUDOV XONDAMIR 6510 65.1 ball 10 ball 10 ball 11 ball 1-D, 3-C, 4-A, 5-D, 7-C, 8-C, 10-D, 12-C, 15-D, 16-B, 19-B, 20-B, 21-D, 23-B, 24-B, 25-B, 27-B, 28-A, 29-A, 30-B, 31-B, 32-B, 34-B, 35-B, 36-B, 38-B, 40-B, 41-B, 44-B, 46-B, 47-B, 48-B, 50-B, 51-B, 53-B, 54-B, 55-A, 56-B, 58-B, 59-B, , 61-A, 63-D, 64-D, 67-B, 68-A, 70-B, 71-A, 72-D, 73-C, 75-A, 76-B, 77-D, 78-D, 79-B, 80-B, 85-C, 86-C, 87-B, 88-A,
TO'LAGANOVSHAHZOD 6795 65.1 ball 8 ball 8 ball 15 ball 1-D, 2-B, 3-D, 4-D, 6-C, 7-A, 9-B, 10-C, 11-C, 12-A, 13-C, 14-A, 18-C, 19-C, 20-D, 21-C, 23-B, 24-D, 25-B, 27-D, 28-C, 30-A, 31-C, 32-C, 33-C, 36-C, 37-C, 39-C, 40-C, 41-C, 43-C, 45-D, 47-C, 48-C, 49-C, 51-C, 52-C, 53-C, 54-C, 55-C, 56-C, 57-C, 59-C, 60-C, 61-A, 64-D, 66-A, 68-C, 69-C, 70-C, 71-C, 75-D, 77-D, 79-A, 81-A, 82-D, 83-D, 84-A, 90-A
BAXTIYOROV AZAMAT 7092 65 ball 11 ball 13 ball 6 ball 4-C, 5-A, 7-B, 9-C, 10-B, 11-D, 12-B, 13-A, 14-D, 16-C, 17-D, 18-A, 21-C, 22-D, 25-A, 26-B, 27-A, 29-A, 30-D, 37-B, 39-B, 40-B, 41-B, 45-B, 46-B, 47-B, 48-B, 49-B, 50-B, 51-B, 52-B, 54-B, 55-B, 57-B, 58-B, 59-B, , 62-C, 64-C, 65-C, 66-C, 67-D, 68-B, 69-A, 70-C, 71-D, 73-B, 74-B, 75-D, 76-A, 77-A, 78-A, 80-C, 81-A, 82-A, 83-A, 86-D, 87-C, 88-A, 89-D, 90-D
SAIDQULOVAMAHFUZA 7216 65 ball 7 ball 9 ball 14 ball 1-B, 2-A, 3-A, 4-A, 5-D, 7-A, 8-D, 9-D, 11-A, 12-A, 13-D, 14-A, 17-A, 18-D, 20-C, 21-D, 22-C, 24-B, 25-C, 27-B, 28-B, 29-A, 30-D, 31-D, 32-D, 33-D, 34-A, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 41-D, 44-D, 47-D, 48-D, 50-D, 51-D, 53-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-D, 61-D, 62-D, 64-D, 69-A, 71-C, 72-B, 73-B, 75-C, 77-B, 78-B, 79-A, 83-D, 84-D, 86-A, 88-D, 90-B
ABDUSATTOROVBEHZOD 6616 64.9 ball 6 ball 10 ball 13 ball 1-B, 2-C, 3-B, 5-C, 6-B, 7-B, 8-A, 9-A, 11-C, 12-B, 14-A, 15-C, 17-C, 18-A, 20-C, 21-B, 22-A, 23-C, 24-A, 25-C, 26-C, 27-C, 28-A, 30-B, 31-C, 32-C, 35-C, 36-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-C, 44-C, 47-C, 48-C, 49-C, 50-A, 51-C, 54-C, 55-C, 56-C, 57-C, 59-C, 60-C, 61-D, 65-C, 68-D, 70-C, 71-D, 72-C, 73-A, 74-C, 75-C, 76-A, 77-D, 82-D, 83-D, 85-A, 86-A, 88-D, 89-C,
TURSUNBOYEV MURODJON 6938 64.9 ball 8 ball 12 ball 9 ball 2-A, 3-A, 5-D, 6-C, 7-A, 8-D, 10-D, 11-A, 13-A, 14-C, 15-A, 16-D, 18-B, 19-B, 22-D, 23-D, 24-D, 25-B, 26-D, 27-B, 29-A, 30-B, 31-B, 37-B, 38-A, 40-B, 41-C, 43-B, 44-B, 45-C, 47-B, 50-B, 51-B, 52-C, 53-C, 54-D, 55-B, 56-D, 57-D, 58-D, , 62-A, 63-A, 64-B, 65-B, 66-B, 67-A, 68-D, 75-A, 76-D, 77-C, 79-D, 80-D, 81-D, 82-B, 83-B, 84-D, 85-C, 86-C, 88-A, 89-B, 90-C
NARZULLAYEV JAHONGIR 7272 64.8 ball 8 ball 14 ball 6 ball 1-C, 3-D, 4-C, 5-C, 6-B, 7-C, 8-B, 9-C, 10-D, 12-C, 13-D, 14-D, 15-B, 16-D, 18-B, 20-D, 21-C, 22-A, 23-A, 24-B, 27-A, 30-D, 33-C, 35-C, 37-C, 39-C, 41-C, 43-C, 47-C, 48-C, 51-C, 52-C, 53-B, 54-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-B, 64-A, 65-B, 67-A, 68-D, 70-B, 71-D, 72-A, 73-C, 74-A, 76-A, 77-D, 78-B, 79-C, 80-D, 81-D, 82-A, 84-D, 85-D, 86-B, 87-D, 88-A, 89-A, 90-A
ABBOSOV BEKZO D 7085 64.7 ball 7 ball 15 ball 5 ball 1-A, 2-C, 3-B, 4-B, 5-B, 6-A, 7-D, 8-B, 9-D, 10-B, 11-A, 12-D, 13-D, 14-B, 15-C, 16-C, 17-A, 18-D, 19-A, 23-C, 26-A, 28-B, 30-D, 31-C, 32-C, 33-C, 35-C, 37-C, 38-C, 39-C, 45-C, 46-C, 50-C, 51-C, 52-C, 53-C, 55-C, 60-C, 61-A, 62-D, 63-A, 64-D, 65-C, 66-B, 67-C, 69-C, 70-D, 71-A, 72-A, 74-B, 75-C, 77-D, 78-B, 79-A, 80-A, 81-A, 82-B, 83-B, 84-D, 85-A, 87-B, 88-A, 89-B,
G'ULOMJONOVQODIRJON 7169 64.6 ball 3 ball 13 ball 10 ball 1-C, 2-A, 3-C, 4-B, 5-D, 6-B, 7-A, 8-B, 9-D, 10-D, 11-C, 12-C, 13-C, 14-B, 15-B, 17-A, 19-B, 21-A, 22-B, 23-A, 24-A, 25-A, 26-D, 27-D, 28-C, 29-C, 30-D, 32-C, 33-C, 35-C, 36-C, 38-C, 40-C, 42-C, 44-A, 45-C, 48-C, 49-C, 50-C, 52-C, 53-C, 55-C, 57-C, 59-C, , 61-A, 62-B, 63-A, 66-D, 67-C, 68-A, 69-C, 73-D, 75-C, 76-A, 77-D, 78-D, 79-D, 80-B, 81-D, 82-A, 83-D, 84-D, 87-B, 89-D,
ABDUMALIKRASULJON 7198 64.6 ball 0 ball 10 ball 16 ball 1-A, 2-A, 3-C, 4-A, 5-D, 6-A, 7-C, 8-D, 9-B, 10-C, 11-D, 12-A, 13-B, 14-D, 15-A, 16-B, 17-B, 18-D, 19-D, 20-A, 21-C, 22-D, 23-C, 24-C, 25-C, 26-B, 27-B, 28-A, 29-A, 30-B, 31-A, 33-A, 34-A, 36-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 44-A, 46-A, 47-A, 49-A, 50-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-A, 58-A, 60-D, 61-B, 64-C, 67-A, 68-D, 72-B, 73-C, 76-B, 79-D, 81-A, 83-D, 85-D, 86-B, 87-B, 88-B,
NAZAROVA FERUZA 7048 64.6 ball 19 ball 8 ball 9 ball 9-A, 10-D, 14-C, 18-C, 19-D, 21-C, 25-B, 26-A, 27-B, 28-A, 30-A, 32-A, 33-D, 34-C, 35-D, 36-D, 37-C, 38-D, 42-D, 43-D, 44-B, 46-A, 47-A, 48-B, 49-A, 50-D, 52-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-D, 58-C, 60-B, 62-D, 63-C, 66-A, 67-C, 68-C, 69-C, 70-C, 71-D, 72-A, 74-B, 75-D, 76-A, 78-D, 79-B, 80-B, 81-B, 82-A, 84-D, 85-B, 87-A, 90-A
ALIMOOA MUNOJAT 7334 64.6 ball 0 ball 10 ball 16 ball 1-C, 2-D, 3-A, 4-C, 5-A, 6-A, 7-A, 8-B, 9-D, 10-B, 11-D, 12-C, 13-C, 14-C, 15-D, 16-D, 17-B, 18-D, 19-B, 20-B, 21-B, 22-A, 23-C, 24-D, 25-B, 26-C, 27-A, 28-D, 29-D, 30-A, 33-D, 35-D, 37-C, 38-A, 39-D, 40-D, 42-D, 43-A, 44-C, 45-D, 46-D, 47-A, 48-C, 50-A, 52-A, 53-D, 54-C, 57-D, 59-D, 60-D, 61-B, 62-D, 65-A, 69-D, 74-A, 75-A, 76-A, 78-C, 79-C, 81-B, 82-A, 86-C, 88-A, 89-C,
MAMADIYOROVA NOZIMA 6767 64.4 ball 13 ball 6 ball 15 ball 1-B, 2-A, 3-B, 5-B, 6-A, 7-C, 8-D, 10-C, 13-A, 16-C, 18-B, 19-A, 20-C, 22-B, 24-D, 26-B, 27-B, , 31-C, 32-C, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 40-C, 41-C, 43-C, 45-C, 46-C, 47-C, 48-C, 50-C, 51-C, 52-C, 53-C, 55-C, 56-C, 57-A, 58-C, 59-C, 60-C, 61-C, 62-C, 65-B, 70-B, 72-C, 73-D, 76-B, 78-B, 79-D, 80-B, 82-A, 84-D, 87-B, 88-B, 90-D
TO'LAGANOVA MUSLIMA 6543 64.3 ball 11 ball 6 ball 16 ball 2-C, 4-C, 5-A, 7-A, 9-D, 11-C, 14-B, 15-A, 16-D, 17-D, 18-D, 19-B, 20-A, 23-B, 24-A, 25-A, 26-C, 29-C, 30-D, 31-C, 32-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-C, 43-D, 44-C, 45-C, 47-C, 48-C, 50-C, 51-C, 52-C, 53-C, 54-C, 55-C, 56-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-D, 64-C, 67-B, 68-B, 69-C, 71-C, 73-D, 74-B, 76-A, 78-C, 82-A, 83-A, 85-D, 90-B
ShARIPOVA 6530 64.1 ball 8 ball 7 ball 16 ball 1-B, 2-C, 3-A, 4-C, 5-A, 6-C, 7-B, 9-D, 10-A, 11-B, 13-B, 14-A, 17-A, 19-D, 20-C, 21-B, 22-B, 23-C, 25-B, 26-D, 28-B, 30-B, 31-B, 32-B, 33-B, 34-B, 36-B, 37-A, 38-B, 39-B, 40-B, 41-B, 43-B, 45-B, 47-B, 48-B, 49-B, 50-B, 51-B, 52-B, 53-B, 54-B, 56-B, 58-B, 59-B, , 64-C, 65-B, 68-A, 69-C, 73-D, 74-A, 75-D, 80-A, 81-D, 82-D, 83-A, 87-A, 88-A, 89-A,
RUSTAMOV ABDULXAMID 6667 63.9 ball 8 ball 11 ball 10 ball 1-A, 2-D, 3-B, 5-B, 7-D, 8-C, 9-B, 10-B, 11-C, 13-D, 15-B, 16-A, 17-B, 19-D, 20-D, 21-C, 23-A, 24-C, 25-A, 26-D, 27-B, 30-C, 32-B, 33-B, 34-D, 35-B, 37-B, 38-B, 40-B, 44-B, 45-B, 46-B, 47-B, 48-B, 50-B, 52-B, 54-B, 55-B, 56-B, 57-B, 60-B, 63-A, 64-A, 65-C, 66-C, 70-D, 71-C, 73-D, 75-A, 76-D, 78-B, 79-D, 80-C, 81-B, 82-B, 83-C, 84-D, 86-C, 88-C, 89-C, 90-D
QOOULOVA MARVABONU 6552 63.9 ball 5 ball 8 ball 16 ball 1-C, 2-B, 3-D, 4-A, 7-A, 8-A, 9-B, 10-C, 11-C, 12-D, 13-A, 14-B, 15-B, 16-C, 18-D, 19-B, 20-D, 21-C, 22-B, 23-B, 24-B, 25-A, 26-B, 27-A, 28-B, , 32-B, 34-B, 36-B, 38-B, 39-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 45-B, 46-B, 47-A, 48-B, 50-B, 51-B, 52-B, 53-B, 54-B, 57-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-A, 62-A, 63-D, 67-B, 69-B, 70-C, 72-C, 81-B, 83-A, 84-B, 86-D, 88-A, 89-C, 90-B
ALIShER 7349 63.9 ball 5 ball 8 ball 16 ball 4-D, 6-A, 7-C, 8-A, 9-D, 10-D, 11-D, 12-B, 13-C, 14-A, 15-B, 16-C, 17-D, 18-B, 19-D, 20-A, 21-B, 22-D, 23-C, 24-A, 25-A, 26-C, 28-B, 29-B, 30-C, 31-D, 32-D, 33-B, 35-B, 38-A, 39-B, 40-D, 41-D, 42-D, 44-D, 45-B, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 51-A, 52-A, 54-D, 57-A, 58-A, 59-A, , 61-D, 62-C, 63-C, 65-A, 71-A, 72-A, 74-C, 78-B, 80-C, 82-A, 84-D, 85-A, 86-C, 88-B,
G'OIPOV DAVRON 6941 63.8 ball 6 ball 11 ball 11 ball 1-B, 2-A, 3-D, 5-B, 6-A, 7-D, 8-A, 9-B, 10-A, 12-D, 13-B, 14-C, 15-A, 16-C, 17-D, 18-A, 20-D, 21-B, 22-A, 23-B, 27-A, 28-A, 29-A, 30-C, 31-B, 32-D, 33-A, 34-D, 35-D, 37-D, 38-D, 40-D, 42-A, 44-D, 46-C, 47-C, 48-D, 49-D, 50-D, 52-D, 53-C, 57-A, 58-A, , 61-B, 63-C, 64-C, 65-B, 66-C, 68-D, 71-C, 73-D, 74-B, 76-B, 79-D, 80-D, 81-D, 84-B, 86-A, 87-C, 88-D, 89-A, 90-A
AKBARJONOVA ShAFOAT 7105 63.7 ball 4 ball 11 ball 12 ball 1-B, 2-B, 4-D, 5-A, 6-A, 7-D, 8-C, 9-B, 11-C, 12-C, 13-D, 14-C, 15-C, 16-D, 17-C, 18-D, 19-B, 20-B, 22-A, 23-A, 25-C, 26-A, 27-D, 28-C, 29-B, 30-D, 31-D, 32-D, 33-D, 36-D, 37-D, 38-D, 39-D, 40-D, 42-D, 43-D, 45-D, 47-D, 48-B, 49-D, 50-D, 54-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 61-C, 63-B, 64-B, 65-B, 66-B, 69-B, 70-C, 71-D, 72-A, 73-C, 75-A, 76-D, 78-C, 79-B, 83-B, 84-A, 85-D, 88-C,
BEKNAZAROVASHAKHZODA 7010 63.2 ball 11 ball 7 ball 14 ball 1-A, 2-A, 4-C, 5-A, 7-A, 8-D, 10-D, 11-A, 14-C, 17-D, 18-D, 20-C, 21-B, 22-A, 24-C, 25-B, 26-A, 28-C, 29-C, , 31-C, 32-D, 33-C, 34-A, 35-D, 36-A, 37-A, 38-C, 40-A, 41-B, 44-D, 45-D, 47-A, 49-B, 50-A, 51-A, 52-C, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-B, 59-C, , 61-A, 64-A, 65-B, 66-D, 72-D, 73-C, 74-B, 75-D, 77-D, 78-D, 81-C, 83-A, 85-D, 86-A, 88-D, 89-C,
RUSTAMOVA MADINA 6580 63.1 ball 11 ball 9 ball 11 ball 1-C, 2-B, 4-A, 5-D, 7-C, 9-B, 11-A, 12-C, 13-D, 15-D, 18-C, 20-C, 23-C, 25-A, 26-B, 27-A, 28-B, 29-C, 30-B, 33-C, 34-C, 37-C, 38-C, 39-C, 40-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 47-C, 48-C, 49-A, 50-C, 52-C, 54-C, 55-C, 57-C, 58-C, 59-C, , 63-C, 64-D, 65-C, 67-A, 69-B, 71-B, 73-B, 75-A, 76-B, 78-B, 81-C, 82-A, 83-C, 85-B, 86-C, 87-A, 88-C, 89-D, 90-D
QOSIMOV TEMUR 7305 63 ball 5 ball 5 ball 20 ball 1-B, 3-B, 5-A, 6-C, 7-A, 8-B, 9-D, 10-B, 11-A, 12-D, 13-D, 14-B, 15-C, 16-D, 17-D, 18-C, 19-D, 20-B, 21-A, 22-A, 23-B, 25-C, 27-C, 29-D, 30-A, 31-C, 32-C, 33-D, 34-A, 35-B, 36-D, 37-D, 39-B, 40-D, 41-D, 43-C, 44-B, 45-D, 46-D, 47-B, 49-B, 50-D, 52-D, 53-B, 54-A, 56-B, 57-C, 58-D, 59-D, 60-B, 62-B, 63-B, 71-A, 72-A, 73-A, 75-A, 78-A, 80-A, 81-D, 89-C,
MIRG'ULOMOVMIRAZIZ 6740 63 ball 10 ball 10 ball 10 ball 2-A, 4-C, 7-D, 10-B, 11-A, 12-A, 13-B, 14-A, 16-D, 19-A, 20-B, 21-C, 22-B, 23-A, 24-D, 25-A, 27-C, 28-B, 29-A, 30-C, 31-A, 32-A, 33-A, 36-A, 38-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 45-B, 46-A, 47-A, 49-A, 50-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 59-A, 60-A, 61-B, 62-C, 63-B, 65-A, 67-D, 68-D, 72-D, 73-C, 74-D, 75-C, 77-D, 78-A, 80-B, 82-C, 83-C, 85-C, 86-B, 87-B, 88-C, 89-A,
AXMEDOV FARRUX 6559 62.9 ball 11 ball 13 ball 5 ball 1-B, 2-C, 3-B, 5-B, 8-D, 10-A, 11-C, 12-B, 14-A, 15-A, 18-B, 22-C, 23-C, 24-B, 26-B, 27-D, 28-B, 29-A, 30-D, 32-B, 33-B, 35-B, 39-B, 40-B, 42-D, 47-B, 49-B, 50-B, 51-B, 52-B, 54-B, 55-B, 57-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-B, 62-A, 63-A, 64-C, 65-D, 66-C, 67-D, 68-D, 69-C, 70-D, 71-A, 75-D, 76-A, 77-A, 78-C, 79-D, 80-D, 81-D, 82-C, 83-D, 84-C, 86-D, 87-C, 88-D, 89-B,
RAHMATULLAYEV ABDULLOH 7224 62.9 ball 7 ball 9 ball 13 ball 1-A, 2-C, 4-B, 6-C, 8-A, 9-A, 10-A, 11-B, 12-C, 13-B, 14-A, 16-D, 17-B, 18-C, 19-A, 20-A, 21-C, 22-A, 24-A, 26-A, 27-A, 28-D, 29-B, , 31-A, 34-A, 35-A, 37-A, 38-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-A, 44-A, 45-A, 46-A, 47-A, 48-A, 49-A, 51-A, 53-A, 55-A, 56-A, 59-A, 60-A, 62-D, 63-B, 66-B, 68-A, 70-B, 71-C, 72-C, 73-B, 75-A, 76-B, 78-D, 79-A, 82-D, 84-B, 86-C, 87-B, 88-D,
JO'RAYV TIMUR 7330 62.9 ball 11 ball 13 ball 5 ball 2-C, 3-D, 4-B, 5-B, 7-D, 8-A, 9-C, 10-A, 12-D, 15-D, 17-D, 18-D, 19-B, 22-B, 23-C, 26-B, 27-A, 28-D, 29-C, , 31-B, 34-B, 35-A, 36-A, 39-D, 40-B, 43-A, 44-C, 45-A, 47-A, 49-A, 50-A, 52-B, 54-D, 55-A, 56-A, 57-A, , 61-D, 62-A, 63-B, 64-D, 65-B, 67-B, 69-D, 70-C, 71-D, 72-C, 73-B, 74-A, 75-B, 76-D, 77-C, 78-C, 79-B, 80-A, 81-D, 82-D, 83-B, 84-D, 87-B, 89-C, 90-B
JUMAYEVOLTINBEK 6935 62.8 ball 9 ball 13 ball 6 ball 2-D, 3-D, 4-A, 6-C, 10-B, 11-A, 13-B, 14-C, 15-D, 16-A, 17-B, 18-D, 22-D, 23-A, 24-C, 25-D, 26-C, 27-A, 28-D, 29-B, 30-A, 33-A, 36-D, 37-D, 38-B, 39-D, 40-A, 41-A, 42-D, 44-D, 45-A, 47-D, 49-D, 50-D, 51-C, 55-A, 56-D, 58-D, , 62-A, 64-A, 65-D, 66-B, 68-B, 69-A, 70-B, 71-C, 72-A, 73-A, 74-C, 75-D, 76-C, 78-B, 79-B, 80-A, 81-D, 82-D, 83-A, 84-C, 86-D, 87-A, 88-A, 90-B
QO'LDOShEV BEKZOD 6590 62.7 ball 8 ball 14 ball 5 ball 1-A, 2-A, 3-A, 4-C, 5-D, 6-D, 8-A, 10-B, 13-D, 14-C, 15-B, 16-A, 18-A, 20-C, 21-B, 22-D, 23-D, 26-A, 27-A, 28-B, 29-D, 30-D, 32-A, 34-A, 35-A, 38-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 45-A, 47-A, 48-A, 50-A, 52-A, 54-D, 56-A, , 61-C, 62-C, 63-A, 64-D, 65-A, 66-C, 67-B, 69-C, 70-A, 71-D, 74-D, 76-D, 77-A, 78-D, 79-D, 80-C, 81-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-C, 88-D, 89-B, 90-B
MUMINOV JAVOHIR 7316 62.7 ball 8 ball 14 ball 5 ball 1-D, 2-C, 3-A, 5-D, 6-A, 7-B, 8-B, 10-B, 11-A, 13-B, 14-B, 15-D, 17-D, 18-C, 19-D, 20-C, 21-C, 22-B, 23-A, 25-D, 28-D, 30-D, 32-C, 37-B, 38-C, 42-C, 43-C, 47-C, 48-C, 49-D, 50-C, 51-D, 53-C, 55-C, 56-B, 57-C, 59-C, 60-A, 61-A, 62-B, 63-A, 64-D, 68-C, 69-A, 70-D, 72-A, 73-A, 74-B, 75-D, 76-D, 77-A, 78-C, 79-C, 80-B, 81-B, 82-A, 83-B, 84-C, 85-C, 86-B, 88-A, 89-D, 90-B
MUHAMMADNAZIROMMUHAMMADAL 7254 62.7 ball 7 ball 13 ball 7 ball 2-A, 3-A, 6-A, 7-C, 8-C, 9-A, 10-A, 12-B, 13-D, 15-B, 16-C, 17-A, 18-A, 19-A, 20-C, 21-D, 22-B, 24-A, 25-C, 26-B, 27-A, 28-C, 29-C, , 32-A, 33-A, 34-A, 37-A, 40-A, 41-A, 43-A, 46-A, 47-A, 48-A, 50-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 59-A, 60-A, 61-C, 62-B, 64-B, 65-D, 66-A, 67-A, 69-D, 70-C, 71-D, 72-C, 73-D, 74-A, 75-A, 76-B, 77-A, 80-A, 81-C, 83-D, 84-D, 85-C, 86-D, 87-C, 89-D,
TO'XTAMURODOV BEGZOD 7209 62.7 ball 6 ball 12 ball 9 ball 1-A, 2-A, 3-D, 4-C, 5-D, 6-D, 7-A, 8-A, 9-C, 11-D, 12-D, 13-D, 16-A, 17-D, 18-A, 19-B, 20-B, 21-B, 22-B, 23-D, 24-D, 25-D, 26-C, 27-B, , 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 38-C, 40-C, 42-C, 43-C, 44-C, 46-C, 47-C, 49-C, 50-C, 54-C, 56-C, 59-C, , 61-B, 63-A, 64-A, 65-A, 66-A, 67-B, 68-C, 71-B, 72-D, 73-B, 74-D, 75-B, 76-A, 78-D, 79-B, 80-A, 83-B, 84-C, 85-D, 89-B, 90-D
ERKINOVABDURAShID 7112 62.4 ball 3 ball 15 ball 6 ball 1-A, 2-A, 3-C, 4-B, 5-B, 7-A, 8-C, 9-A, 10-D, 11-C, 12-C, 13-A, 15-A, 16-D, 17-D, 18-B, 19-C, 20-A, 21-B, 23-D, 24-A, 25-A, 26-D, 27-B, 28-B, 29-B, 30-D, 33-A, 34-A, 37-A, 38-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 45-A, 47-A, 51-A, 52-A, 55-A, 56-A, 58-B, , 61-A, 62-B, 63-C, 64-A, 66-B, 67-A, 68-C, 69-A, 71-C, 72-A, 73-C, 74-B, 75-C, 77-D, 78-A, 79-D, 81-A, 82-B, 83-C, 84-B, 85-C, 87-D, 88-B, 89-A,
JNARGIZABONU 7000 62.3 ball 16 ball 9 ball 8 ball 1-A, 2-B, 6-B, 9-A, 11-A, 12-D, 16-B, 19-B, 20-C, 21-B, 23-C, 26-D, 28-B, 29-D, , 31-B, 32-C, 33-C, 34-D, 35-B, 37-C, 39-A, 40-A, 41-B, 42-B, 44-C, 46-D, 47-D, 50-C, 52-B, 54-C, 55-C, 56-D, 58-B, 59-B, 60-A, 62-B, 63-B, 64-D, 65-A, 66-C, 67-D, 68-B, 69-A, 70-B, 71-A, 73-C, 75-D, 76-C, 77-D, 78-D, 79-D, 81-A, 82-D, 84-C, 86-B, 87-A, 88-A,
BOBOMURODOV AZIZBEK 6762 62.1 ball 11 ball 8 ball 12 ball 1-A, 2-C, 6-C, 7-B, 8-D, 10-A, 11-B, 14-C, 15-D, 16-B, 19-D, 21-B, 24-A, 25-C, 26-A, 27-A, 28-B, 29-B, 30-A, 32-A, 33-A, 34-A, 36-A, 37-A, 38-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 44-A, 46-A, 47-B, 48-A, 49-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-A, 60-A, 61-B, 62-D, 65-B, 67-A, 69-B, 70-C, 71-B, 72-B, 73-C, 75-C, 76-B, 82-C, 83-C, 85-C, 86-A, 87-A, 88-C, 89-D,
SHODMONOVABDULVOHID 7110 61.8 ball 8 ball 11 ball 9 ball 1-D, 2-B, 3-B, 5-C, 6-D, 7-C, 8-A, 9-A, 10-B, 11-D, 12-A, 13-C, 14-B, 18-A, 19-B, 20-A, 23-D, 24-A, 26-D, 28-C, 29-C, 30-B, 36-A, 37-A, 39-A, 40-A, 42-A, 43-A, 44-A, 45-A, 46-A, 47-A, 48-A, 50-A, 52-A, 53-A, 54-A, 56-A, 57-A, 59-A, 60-A, 61-A, 62-D, 64-B, 65-C, 66-B, 68-C, 69-A, 72-A, 73-D, 74-C, 75-D, 76-C, 77-A, 78-D, 81-A, 82-D, 84-A, 85-D, 86-D, 87-D, 90-B
FAYZIEV SOBIR 7086 61.8 ball 6 ball 9 ball 13 ball 1-B, 2-B, 3-A, 4-D, 5-A, 6-A, 7-A, 9-A, 11-C, 13-D, 14-C, 15-B, 18-D, 19-C, 20-A, 21-B, 22-C, 23-D, 24-A, 26-D, 27-B, 28-B, 29-B, 30-D, 32-A, 33-A, 35-A, 36-A, 37-A, 38-A, 39-A, 41-A, 42-B, 43-A, 48-A, 49-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 57-A, 58-A, 59-A, 60-A, 61-A, 62-D, 63-D, 65-C, 68-A, 69-C, 74-C, 75-A, 77-B, 80-A, 83-B, 85-C, 86-B, 87-B, 88-A, 89-A, 90-C
TOSHEVMUHAMMADAMIN 6694 61.7 ball 8 ball 13 ball 6 ball 1-B, 2-A, 3-A, 5-C, 6-B, 7-B, 8-D, 9-B, 11-C, 13-A, 14-D, 16-D, 17-B, 18-A, 20-B, 21-B, 22-B, 25-B, 26-B, 28-C, 29-A, 30-C, 31-D, 32-D, 33-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 47-A, 48-D, 50-D, 51-D, 53-D, 54-D, 57-D, 59-D, 60-D, 61-C, 62-D, 63-D, 64-A, 65-D, 66-A, 68-B, 70-D, 72-D, 73-A, 74-A, 75-B, 76-C, 77-C, 79-A, 80-A, 81-A, 82-C, 83-C, 85-B, 86-B, 87-A, 88-C, 90-A
YAXSHIMURODOV ABROR 6509 61.7 ball 6 ball 11 ball 10 ball 1-C, 2-C, 3-A, 4-A, 6-C, 7-B, 8-A, 10-D, 11-D, 12-D, 13-C, 14-B, 15-B, 17-D, 18-C, 19-A, 20-C, 21-C, 22-B, 24-B, 25-C, 27-C, 28-A, 30-C, 31-B, 32-B, 35-B, 37-B, 38-B, 42-B, 43-B, 45-B, 46-B, 47-B, 48-B, 49-B, 50-B, 51-D, 52-B, 53-B, 55-B, 57-B, 60-B, 62-A, 63-A, 64-D, 65-D, 68-C, 71-A, 72-C, 74-D, 75-A, 76-D, 77-A, 78-B, 80-C, 82-D, 84-D, 85-B, 86-B, 87-D, 89-D, 90-C
QOBILVV XUOYUUN 6796 61.7 ball 6 ball 11 ball 10 ball 1-D, 2-B, 4-B, 5-D, 6-C, 7-D, 8-C, 9-C, 11-D, 14-D, 15-A, 16-A, 17-C, 18-A, 19-A, 20-A, 21-A, 22-A, 23-B, 25-A, 27-C, 28-C, 29-A, 30-B, 31-A, 34-A, 36-A, 37-A, 39-A, 40-A, 42-A, 43-A, 44-A, 49-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-C, 57-A, 58-A, 59-A, , 64-C, 65-A, 66-A, 67-C, 69-A, 70-C, 71-C, 74-B, 75-C, 76-D, 78-A, 79-A, 80-D, 82-A, 83-D, 84-A, 86-B, 88-A, 89-A, 90-D
ISRAILOV SARVAR 7162 61.6 ball 8 ball 15 ball 3 ball 1-D, 4-A, 5-C, 6-C, 7-C, 8-A, 10-C, 11-D, 13-C, 15-A, 16-C, 17-D, 19-D, 20-D, 21-D, 22-B, 24-C, 25-C, 26-B, 27-A, 28-C, 29-D, , 31-B, 36-B, 38-B, 39-B, 40-B, 42-B, 43-B, 49-B, 50-B, 52-B, 53-B, 55-B, 56-B, 57-B, 60-B, 61-A, 62-B, 64-C, 65-C, 66-D, 67-C, 68-B, 69-D, 70-C, 71-A, 72-D, 73-A, 74-C, 77-D, 78-C, 79-D, 80-B, 81-A, 82-A, 83-D, 84-D, 85-C, 86-A, 87-B, 88-B, 89-C, 90-C
YUSUOVVA NIGORA 6999 61.5 ball 18 ball 6 ball 11 ball 1-D, 3-C, 6-D, 8-A, 10-A, 12-A, 13-B, 14-C, 15-C, 18-D, 24-A, 26-A, , 31-C, 32-A, 33-A, 34-D, 35-D, 36-D, 37-B, 38-A, 40-D, 41-A, 42-C, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-B, 49-D, 51-C, 54-C, 55-C, 56-D, 57-C, 58-A, 60-D, 62-D, 64-D, 65-C, 67-D, 69-A, 70-A, 72-D, 73-C, 74-A, 75-B, 76-B, 77-D, 80-C, 81-C, 83-B, 84-D, 87-A, 89-D, 90-A
FAYZIDDINLOLAYEV 7242 61.5 ball 5 ball 14 ball 6 ball 1-A, 2-A, 3-A, 4-D, 5-C, 6-D, 8-D, 9-B, 10-B, 11-A, 12-A, 13-A, 14-A, 15-C, 16-C, 17-B, 18-C, 19-B, 20-A, 21-C, 25-C, 26-B, 27-A, 28-A, 30-D, 32-A, 35-A, 39-A, 41-A, 42-A, 44-A, 46-A, 47-A, 48-A, 51-A, 52-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-A, 59-A, , 61-D, 62-C, 63-D, 64-A, 66-D, 67-D, 68-C, 69-B, 71-B, 72-B, 73-B, 75-A, 76-D, 79-B, 80-D, 81-A, 82-D, 83-B, 84-B, 85-C, 86-B, 88-C, 89-A, 90-A
Sh A R I P OVV A GULJ MOL 6749 61.2 ball 12 ball 6 ball 14 ball 1-B, 2-A, 4-B, 5-D, 8-A, 11-D, 14-B, 15-C, 16-B, 17-B, 19-A, 20-C, 23-B, 25-A, 26-C, 27-B, 28-D, 30-D, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 37-A, 38-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 45-A, 46-A, 47-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 60-A, 62-B, 64-C, 65-D, 68-C, 70-A, 72-A, 74-C, 75-D, 78-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-C, 88-D, 89-B,
ABDURAHMONOVAD 7029 61.1 ball 12 ball 8 ball 11 ball 3-C, 6-B, 7-C, 8-A, 9-B, 10-C, 11-A, 12-C, 13-A, 14-B, 17-B, 18-B, 19-D, 24-C, 26-B, 27-A, 29-A, 30-D, 33-B, 34-A, 35-A, 37-C, 38-C, 40-D, 43-A, 44-A, 45-B, 46-B, 47-C, 50-C, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-B, 56-B, 57-D, 58-B, 59-A, 60-B, 64-C, 65-C, 67-D, 68-D, 70-B, 71-C, 72-C, 76-A, 78-B, 79-D, 81-D, 82-A, 84-B, 85-B, 86-A, 87-C, 88-B, 89-D, 90-C
AMANOVAMADINAA 7042 61 ball 10 ball 8 ball 12 ball 1-D, 2-D, 4-A, 5-D, 6-D, 7-C, 10-B, 11-D, 12-B, 13-C, 15-A, 16-B, 18-D, 20-B, 23-A, 24-B, 25-A, 26-B, 27-C, 29-D, , 31-B, 33-A, 34-A, 35-A, 36-B, 40-C, 41-A, 43-D, 44-D, 45-A, 46-A, 47-A, 48-A, 49-A, 50-B, 52-D, 53-B, 55-C, 57-D, 58-D, 59-A, 60-D, 63-A, 65-C, 66-B, 67-C, 68-D, 74-D, 78-D, 79-D, 80-C, 81-A, 82-D, 83-A, 84-A, 85-A, 87-B, 88-C, 89-C, 90-B
ShOKIROV IBROHIM 7312 60.9 ball 9 ball 9 ball 11 ball 2-B, 4-B, 8-C, 9-C, 10-D, 11-C, 12-A, 13-C, 14-C, 15-D, 17-A, 18-A, 20-C, 21-B, 22-B, 24-D, 25-A, 26-B, 27-D, 28-D, 29-D, , 33-D, 35-C, 36-D, 37-D, 38-B, 39-D, 42-C, 43-D, 45-D, 47-C, 48-B, 49-B, 50-C, 51-D, 52-D, 53-C, 54-C, 56-D, 57-D, 58-D, 60-C, 63-D, 64-D, 66-A, 67-C, 69-B, 70-B, 71-B, 72-C, 73-A, 74-D, 75-D, 80-D, 81-A, 82-C, 83-B, 85-C, 86-A, 88-B, 89-A,
XAMIDULLAYEVA ShAHZODA 7163 60.8 ball 6 ball 8 ball 14 ball 1-D, 2-A, 3-C, 5-B, 6-D, 7-A, 8-D, 9-B, 10-C, 11-D, 12-A, 14-B, 15-D, 16-D, 17-C, 18-A, 19-A, 20-D, 21-D, 22-A, 23-B, 26-B, 27-C, 30-A, 32-D, 33-D, 36-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-B, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, 56-D, 58-D, 59-D, 60-D, 61-B, 62-D, 65-A, 67-A, 69-C, 70-D, 71-B, 73-C, 75-C, 77-D, 81-B, 82-C, 83-B, 84-A, 87-B, 89-C,
MUSLIMOV XOJIAKBAR 6560 60.7 ball 5 ball 9 ball 13 ball 1-A, 2-D, 3-B, 5-A, 6-D, 7-A, 8-A, 9-D, 10-C, 11-B, 12-A, 13-C, 15-C, 16-A, 17-A, 19-D, 20-C, 22-A, 23-C, 24-A, 26-B, 27-B, 28-B, 29-A, 30-A, 31-C, 32-C, 33-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 39-C, 41-C, 43-C, 46-C, 47-C, 48-C, 51-C, 53-C, 54-C, 55-A, 56-C, 57-C, 59-C, 60-C, 63-D, 64-A, 66-D, 68-C, 69-B, 70-A, 75-D, 76-C, 77-B, 78-C, 81-D, 82-B, 84-B, 87-B, 88-D, 89-A, 90-A
QUChQOROVSALOXIDDIN 6462 60.7 ball 8 ball 12 ball 7 ball 1-A, 2-A, 3-C, 4-D, 5-B, 7-C, 8-A, 9-D, 10-D, 11-A, 15-B, 16-D, 18-D, 19-A, 20-D, 22-D, 23-B, 25-D, 26-B, 27-D, 29-B, 30-C, 31-D, 32-D, 35-D, 37-D, 39-A, 41-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 50-D, 52-D, 53-D, 54-D, 56-D, 57-D, 59-D, , 61-D, 63-D, 64-C, 65-C, 68-B, 69-C, 70-C, 72-A, 73-B, 74-D, 76-A, 77-D, 78-B, 79-C, 81-C, 82-B, 83-C, 85-D, 86-C, 87-B, 88-C, 89-A, 90-A
ShOKIRJONOV 7285 60.7 ball 7 ball 11 ball 9 ball 2-D, 3-B, 4-C, 6-B, 8-D, 10-A, 11-B, 12-A, 13-A, 14-B, 15-B, 16-B, 19-B, 20-D, 21-C, 22-B, 23-D, 24-D, 25-A, 27-B, 28-C, 29-D, 30-B, 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 39-D, 41-D, 42-D, 43-D, 46-D, 47-D, 48-D, 50-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, 58-D, 59-D, , 63-C, 64-D, 65-A, 66-B, 67-D, 68-D, 69-A, 70-C, 72-D, 73-B, 74-D, 76-B, 77-C, 78-D, 81-B, 83-D, 86-C, 87-C, 88-D, 89-B, 90-A
TOJIEV MUROD 6547 60.6 ball 7 ball 13 ball 6 ball 2-A, 3-A, 4-C, 5-C, 6-D, 11-A, 12-B, 13-D, 14-A, 15-A, 16-C, 17-A, 18-D, 19-A, 20-C, 21-A, 23-A, 24-D, 26-B, 27-B, 28-D, 29-C, 30-A, 31-A, 33-A, 38-A, 39-D, 41-A, 42-A, 45-A, 46-A, 47-A, 50-A, 52-A, 53-A, 54-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, , 63-B, 64-B, 66-C, 68-A, 69-C, 70-D, 71-D, 72-C, 73-B, 74-A, 76-B, 77-A, 78-A, 79-C, 80-B, 81-A, 83-C, 84-C, 85-C, 86-B, 87-B, 88-C, 89-D, 90-D
AXMEDOV MUXRIDDIN 7225 60.5 ball 3 ball 11 ball 11 ball 1-D, 2-A, 3-D, 4-B, 5-D, 6-A, 7-D, 8-B, 10-A, 11-D, 12-B, 13-C, 14-A, 16-B, 17-C, 18-A, 19-A, 20-D, 21-C, 22-D, 23-A, 24-C, 25-C, 26-C, 27-C, 29-B, 30-C, 31-D, 32-D, 35-D, 36-D, 37-D, 39-D, 41-D, 42-D, 43-D, 45-D, 46-D, 47-D, 50-D, 51-D, 52-D, 54-D, 58-D, 59-D, 60-D, 61-A, 62-B, 64-A, 65-B, 66-B, 68-D, 70-D, 71-B, 72-B, 74-A, 75-A, 76-A, 77-C, 80-C, 82-A, 84-A, 85-D, 87-A, 90-D
GANIYEV ASAD 6617 60.3 ball 3 ball 15 ball 5 ball 1-D, 2-D, 3-A, 4-D, 5-A, 6-B, 7-B, 9-C, 10-D, 11-D, 12-A, 13-D, 14-D, 15-C, 16-C, 17-C, 19-D, 20-C, 21-D, 22-B, 24-C, 25-B, 26-D, 27-A, 28-B, 29-D, 30-B, 31-D, 34-B, 36-D, 37-D, 39-D, 40-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 51-D, 57-D, 59-D, 60-D, 61-D, 62-C, 63-A, 64-D, 65-B, 66-C, 68-D, 69-D, 71-A, 73-D, 74-B, 75-B, 76-C, 77-C, 78-D, 79-C, 81-A, 82-A, 83-B, 84-C, 85-D, 86-B, 88-B, 89-B, 90-C
SUYUNOVA ZAMIRA 6995 60.2 ball 13 ball 6 ball 13 ball 2-A, 4-B, 5-C, 8-A, 10-C, 12-C, 13-A, 14-B, 16-C, 17-A, 19-D, 21-D, 24-A, 25-D, 28-A, 29-D, 30-B, 31-A, 32-B, 33-C, 34-C, 37-A, 38-B, 39-C, 40-C, 41-A, 43-C, 44-B, 46-D, 47-C, 48-A, 49-C, 50-D, 51-C, 52-B, 54-A, 55-C, 56-A, 58-C, 59-D, 60-B, 62-D, 63-C, 69-A, 71-B, 73-C, 74-D, 75-D, 76-B, 79-D, 81-D, 82-C, 84-B, 85-B, 86-C, 88-B, 89-D, 90-A
ALIMUXAMEDOV ASQAR 6693 60 ball 9 ball 6 ball 15 ball 1-D, 2-A, 3-B, 5-C, 6-D, 7-A, 8-B, 9-A, 12-B, 13-C, 15-D, 16-A, 18-A, 20-C, 21-C, 22-B, 23-A, 24-A, 28-A, 29-D, 30-A, 31-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 45-D, 47-D, 48-D, 49-D, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 56-A, 57-D, 59-D, 60-D, 61-A, 68-C, 73-D, 74-D, 77-B, 78-D, 81-B, 82-A, 83-A, 84-B, 85-C, 86-C, 88-A, 89-D, 90-B
XALDAROV ELDOR 6540 60 ball 11 ball 8 ball 11 ball 1-A, 3-B, 4-A, 5-A, 7-D, 8-C, 9-A, 10-A, 11-A, 13-B, 16-C, 17-D, 18-D, 20-D, 21-B, 24-D, 25-B, 26-A, 27-C, , 31-A, 33-A, 35-A, 36-A, 37-C, 38-A, 40-A, 41-A, 43-A, 44-A, 45-A, 46-A, 48-A, 49-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 57-A, 58-A, 59-A, , 64-B, 65-D, 66-B, 67-B, 68-A, 69-C, 71-D, 72-C, 74-D, 75-D, 76-B, 77-D, 78-C, 85-A, 86-A, 87-D, 88-D, 89-D, 90-C
MAHAMEDOV ULUG'BEK 6690 59.8 ball 10 ball 11 ball 7 ball 1-B, 2-C, 6-D, 7-B, 9-D, 15-B, 16-B, 17-C, 19-C, 20-B, 21-A, 22-B, 23-A, 24-A, 25-C, 26-D, 27-C, 28-B, 29-B, 30-B, 31-B, 34-B, 35-B, 37-B, 38-B, 39-B, 40-B, 41-B, 43-C, 45-B, 46-B, 48-B, 49-B, 53-B, 54-B, 55-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-C, 62-A, 66-A, 67-D, 69-C, 70-C, 71-B, 72-A, 73-B, 74-C, 75-B, 76-A, 78-B, 79-C, 80-B, 81-A, 83-C, 85-C, 86-B, 87-B, 88-C, 89-D, 90-D
AVADULLAEV MANSURBEK 6587 59.8 ball 9 ball 10 ball 9 ball 1-B, 2-D, 3-B, 5-B, 7-A, 8-C, 10-A, 11-D, 12-B, 14-B, 15-A, 16-C, 18-D, 21-A, 23-B, 25-A, 26-D, 27-C, 28-D, 29-B, 30-C, 31-D, 32-D, 35-D, 36-D, 38-D, 39-D, 40-D, 42-D, 43-D, 46-D, 47-D, 49-D, 52-B, 53-D, 54-D, 55-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-D, 62-D, 65-B, 66-C, 67-A, 70-A, 71-B, 72-D, 75-D, 76-A, 77-D, 78-A, 79-C, 80-A, 81-D, 82-C, 83-C, 84-C, 85-C, 86-A, 87-A, 88-C,
MASHRUHANOVV HADIChAAHON 7342 59.8 ball 9 ball 10 ball 9 ball 1-C, 2-C, 3-B, 4-B, 5-A, 7-D, 8-D, 9-A, 10-C, 11-D, 12-B, 14-A, 18-B, 19-C, 21-D, 22-C, 23-B, 26-B, 27-A, 28-A, 29-A, , 32-B, 33-B, 37-B, 38-C, 39-B, 40-B, 42-B, 43-C, 44-B, 46-C, 47-C, 49-B, 50-B, 51-B, 52-C, 53-A, 56-B, 58-C, 59-A, 60-B, 61-A, 62-C, 63-B, 64-B, 65-C, 67-A, 68-C, 70-A, 72-C, 73-D, 74-D, 75-C, 78-D, 79-B, 80-D, 81-A, 82-B, 83-A, 85-A, 87-D, 89-A,
ORTIQOVNURBEK 7119 59.7 ball 7 ball 10 ball 10 ball 1-B, 2-B, 4-D, 5-C, 6-B, 7-B, 8-C, 10-D, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C, 16-B, 17-D, 18-D, 22-D, 23-B, 24-C, 26-B, 27-D, 28-C, 29-C, 30-D, 31-C, 32-C, 33-C, 35-C, 36-C, 38-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 47-C, 50-C, 51-C, 52-C, 53-C, 55-C, 56-C, 58-B, 59-C, 60-C, 61-C, 62-C, 67-C, 68-A, 69-A, 71-D, 72-D, 75-C, 76-C, 77-B, 78-D, 79-C, 80-B, 82-D, 83-C, 84-B, 85-A, 87-B, 88-C, 89-A,
ABDURAShID ABDURAHIMOV 7098 59.7 ball 3 ball 6 ball 18 ball 1-C, 2-D, 5-C, 6-C, 7-B, 8-B, 9-B, 10-B, 11-C, 12-C, 13-A, 15-D, 16-A, 17-D, 18-B, 19-A, 20-B, 21-B, 22-A, 23-D, 24-D, 25-D, 26-A, 27-C, 28-B, 29-D, 30-C, 32-B, 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 38-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-A, 44-A, 45-A, 47-A, 48-A, 49-A, 50-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 57-A, 58-A, 59-A, 60-A, 61-D, 62-D, 66-D, 67-D, 68-B, 72-A, 74-D, 80-D, 85-B, 86-D, 87-B, 90-C
MADRAXIMOV XASAN 7288 59.7 ball 9 ball 12 ball 6 ball 1-C, 2-B, 3-C, 4-D, 6-A, 7-D, 9-A, 10-D, 13-D, 14-B, 15-D, 17-A, 18-A, 19-A, 20-B, 22-A, 23-D, 25-B, 27-B, 28-B, 30-D, 31-D, 32-A, 37-A, 39-A, 40-A, 42-A, 43-A, 46-A, 48-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 57-A, 60-A, 61-B, 62-B, 65-B, 66-D, 67-C, 68-B, 69-D, 71-B, 72-D, 73-C, 75-B, 76-B, 77-A, 79-D, 80-B, 81-C, 82-C, 83-C, 84-A, 85-A, 86-C, 87-D, 88-D, 90-C
KAMOLIDDINOVASADBEK 7111 59.6 ball 8 ball 13 ball 5 ball 1-D, 4-C, 5-C, 9-C, 10-B, 11-D, 12-C, 13-C, 14-A, 15-A, 16-A, 17-D, 18-D, 19-A, 20-C, 23-B, 24-B, 25-B, 26-D, 27-D, 28-C, 29-C, , 31-C, 33-C, 34-C, 35-C, 37-C, 40-C, 42-C, 43-C, 47-C, 51-C, 52-C, 53-C, 54-C, 56-C, 58-C, 59-C, 60-C, 62-C, 63-C, 64-B, 65-C, 68-A, 70-C, 71-C, 73-D, 74-A, 75-D, 76-B, 77-C, 78-B, 79-B, 80-D, 81-B, 82-A, 83-D, 84-B, 85-A, 86-D, 87-B, 88-B, 89-A, 90-D
NARZIYEVA HUSNIYA 7017 59.1 ball 12 ball 6 ball 13 ball 2-D, 4-C, 6-A, 9-B, 10-C, 11-B, 13-D, 14-B, 15-C, 16-D, 20-D, 21-B, 22-C, 23-D, 24-C, 25-D, 29-C, 30-A, 31-C, 33-A, 34-A, 35-B, 38-D, 39-C, 40-A, 42-C, 43-C, 44-A, 46-C, 47-C, 48-D, 49-D, 50-A, 51-A, 52-C, 53-A, 54-D, 56-A, 57-D, 58-C, 59-A, 60-A, 64-B, 67-B, 68-D, 70-C, 73-C, 74-A, 75-C, 77-A, 79-A, 80-C, 82-A, 83-D, 85-B, 86-D, 87-B, 89-B, 90-A
EShMUROTOVA MARJONA 6621 58.7 ball 10 ball 12 ball 5 ball 1-D, 2-D, 4-B, 5-D, 6-B, 7-B, 8-D, 10-D, 11-B, 12-D, 13-D, 16-D, 17-A, 18-D, 22-C, 24-C, 25-C, 26-C, 28-C, 29-A, , 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 36-C, 37-C, 40-C, 43-B, 44-C, 48-C, 50-C, 51-C, 54-C, 55-C, 56-C, 57-C, 59-C, 60-C, 62-D, 63-C, 64-D, 66-C, 68-B, 69-C, 70-D, 71-D, 72-A, 73-A, 74-C, 76-C, 77-D, 78-C, 79-D, 80-A, 81-B, 82-B, 83-A, 84-A, 85-A, 86-D, 87-A, 89-C, 90-A
ISMOILOVANILUFAR 6609 58.7 ball 8 ball 10 ball 9 ball 1-D, 2-D, 3-C, 4-D, 6-B, 7-B, 8-B, 9-D, 11-C, 12-B, 13-B, 14-B, 15-C, 16-A, 17-D, 20-C, 22-C, 23-A, 24-C, 26-A, 28-A, 30-A, 31-B, 33-B, 34-B, 35-B, 36-B, 37-B, 39-B, 40-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 46-B, 47-B, 50-B, 51-A, 52-B, 53-B, 55-B, 56-B, , 61-A, 64-A, 65-D, 66-B, 68-D, 69-B, 70-A, 71-A, 73-C, 76-D, 77-C, 78-A, 79-B, 80-D, 82-C, 83-D, 84-D, 86-B, 88-B, 89-A, 90-D
RASULOVJAVOHIR 7177 58.7 ball 7 ball 9 ball 11 ball 1-A, 3-C, 4-D, 5-D, 6-A, 7-C, 8-B, 9-D, 10-C, 12-B, 13-D, 14-B, 16-A, 17-D, 20-A, 21-A, 23-D, 24-A, 25-B, 26-D, 27-B, 28-B, 29-B, , 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 37-A, 38-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-C, 45-A, 48-A, 50-A, 52-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, 60-A, 63-A, 65-C, 66-C, 67-C, 68-D, 69-A, 70-A, 73-C, 74-A, 76-D, 77-B, 78-D, 79-A, 82-D, 83-B, 85-A, 86-B, 88-D, 90-D
XAJIQURBONO'VA NILUFAR 7047 58.7 ball 8 ball 10 ball 9 ball 3-C, 4-D, 5-B, 6-C, 7-B, 8-D, 11-A, 12-A, 14-D, 15-C, 16-D, 18-C, 19-C, 20-C, 21-D, 22-C, 24-D, 25-B, 26-C, 27-A, 29-C, 30-C, 31-C, 32-C, 33-B, 34-A, 39-B, 41-C, 43-C, 44-D, 45-D, 46-D, 49-B, 50-D, 51-B, 52-C, 53-B, 54-B, 55-B, 57-B, 59-C, 60-B, 61-D, 62-C, 63-C, 64-D, 65-C, 66-D, 69-B, 70-C, 73-B, 75-D, 77-C, 78-B, 79-D, 82-D, 83-C, 85-B, 86-C, 87-B, 88-B, 89-B, 90-D
RAXMATXONOVAFOTIMA 7308 58.7 ball 8 ball 10 ball 9 ball 2-B, 3-D, 4-A, 5-B, 6-D, 7-D, 9-C, 11-C, 13-B, 14-D, 15-C, 16-D, 17-D, 18-B, 21-D, 22-D, 23-A, 25-A, 26-A, 28-B, 29-C, 30-A, 31-A, 33-A, 34-D, 35-A, 37-D, 38-D, 39-A, 40-B, 42-D, 45-D, 47-A, 48-A, 51-A, 52-D, 53-A, 55-A, 56-A, 57-B, 58-A, 59-C, , 61-B, 62-B, 63-C, 64-A, 66-A, 67-C, 70-D, 71-D, 72-C, 74-B, 75-A, 76-B, 78-C, 79-D, 80-D, 82-C, 83-D, 84-A, 85-B, 87-C, 89-B,
NORMUMINOVSSMANDAR 6985 58.7 ball 9 ball 11 ball 7 ball 2-A, 3-A, 4-D, 5-A, 6-B, 7-D, 8-B, 9-A, 13-B, 14-A, 16-C, 19-A, 20-D, 21-B, 22-C, 23-D, 24-B, 27-D, 28-A, 29-C, 30-B, 32-B, 34-B, 35-A, 37-C, 39-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-C, 45-C, 49-D, 52-C, 53-B, 54-C, 55-C, 56-C, 57-C, 58-D, 60-D, 61-C, 63-D, 64-D, 65-D, 66-A, 67-C, 70-A, 71-B, 74-C, 76-A, 77-A, 78-B, 79-D, 80-C, 82-B, 83-C, 84-A, 85-D, 86-B, 87-C, 88-C, 89-C, 90-D
RAXMATOV KOMILJON 7331 58.5 ball 6 ball 12 ball 7 ball 1-B, 2-A, 3-B, 4-A, 5-C, 6-A, 7-C, 8-C, 9-B, 11-D, 12-A, 13-D, 14-B, 16-B, 17-C, 18-C, 19-A, 21-B, 22-A, 24-D, 25-D, 27-C, 28-B, 30-C, 31-B, 32-A, 34-C, 36-A, 37-C, 38-A, 39-C, 41-B, 43-A, 46-B, 50-B, 51-A, 52-B, 55-B, 57-A, 58-B, 59-B, 60-A, 61-A, 62-D, 63-D, 64-A, 67-B, 68-B, 69-D, 70-A, 71-A, 72-C, 73-D, 74-C, 78-B, 79-B, 80-A, 81-C, 83-B, 84-A, 85-B, 86-A, 87-C, 88-A, 89-A,
ISMATOVA MUXLISA 6604 58.3 ball 4 ball 14 ball 5 ball 1-C, 2-B, 3-C, 5-C, 7-C, 8-D, 9-B, 10-B, 12-C, 13-C, 14-B, 15-A, 16-C, 17-A, 19-C, 20-A, 21-A, 22-C, 23-D, 24-D, 25-A, 26-D, 27-D, 28-C, 29-B, 30-D, 33-C, 34-C, 35-C, 37-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-C, 43-C, 44-C, 46-C, 49-D, 50-C, 55-C, 57-C, 58-C, , 63-B, 64-C, 66-C, 67-B, 68-D, 70-B, 71-B, 73-C, 74-D, 75-A, 76-D, 77-D, 78-C, 79-C, 80-C, 81-C, 82-D, 83-D, 84-C, 85-A, 86-A, 87-C, 88-D, 89-B, 90-C
OZODO'VASHAXO DA 7006 58.3 ball 16 ball 5 ball 12 ball 1-B, 5-B, 6-B, 7-A, 8-C, 11-A, 14-C, 16-C, 18-D, 21-B, 23-A, 25-D, 26-C, 27-A, , 31-C, 32-C, 33-A, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-B, 39-C, 40-C, 41-B, 43-C, 46-B, 47-C, 48-C, 49-B, 50-B, 53-A, 54-D, 55-D, 56-B, 57-A, 58-A, 59-B, 60-A, 62-B, 63-A, 64-B, 66-A, 68-D, 71-C, 73-D, 74-C, 76-B, 79-B, 80-B, 82-A, 83-A, 84-C, 85-C, 86-A, 88-C, 90-D
ISMATILLAYEVA SARVINOZ 7016 58.3 ball 17 ball 6 ball 10 ball 1-A, 2-A, 3-D, 4-D, 5-A, 7-C, 8-B, 9-D, 15-A, 20-C, 21-A, 22-C, 26-C, , 31-D, 34-A, 35-A, 37-D, 38-D, 39-D, 41-A, 42-C, 43-D, 44-A, 45-C, 46-C, 47-D, 49-D, 50-D, 51-B, 52-D, 53-C, 54-C, 55-C, 56-B, 57-A, 58-A, 59-D, , 61-B, 62-C, 66-A, 68-D, 69-C, 71-A, 72-D, 73-C, 75-B, 77-D, 81-C, 82-B, 83-D, 84-C, 85-A, 86-D, 87-A, 88-A, 89-A, 90-B
ISMOOLIY MUHAMMAD ALI 7273 58.1 ball 0 ball 14 ball 7 ball 1-C, 2-A, 3-A, 4-C, 5-A, 6-D, 7-C, 8-C, 9-B, 10-B, 11-B, 12-C, 13-A, 14-B, 15-C, 16-C, 17-B, 18-C, 19-D, 20-B, 21-A, 22-C, 23-B, 24-D, 25-C, 26-D, 27-A, 28-A, 29-D, 30-C, 32-C, 33-C, 34-C, 37-C, 39-C, 41-C, 44-C, 45-C, 47-C, 50-C, 51-C, 55-C, 56-C, 57-C, 59-C, 60-A, 61-D, 62-D, 66-C, 67-A, 69-B, 70-C, 71-D, 72-D, 73-A, 75-D, 76-B, 77-A, 78-C, 79-B, 80-B, 82-C, 83-C, 84-A, 85-A, 86-D, 88-C, 89-C, 90-D
NAZOKAT SOBIROVA 6571 57.9 ball 10 ball 7 ball 12 ball 1-C, 2-D, 3-A, 4-C, 6-B, 8-B, 9-B, 10-C, 11-D, 13-A, 16-A, 17-B, 18-A, 22-A, 23-B, 24-A, 25-B, 26-A, 28-D, 29-A, , 31-B, 32-B, 33-B, 38-B, 39-B, 40-B, 41-B, 42-B, 43-D, 44-B, 47-B, 48-B, 49-B, 50-B, 51-B, 52-B, 53-B, 55-B, 56-B, 57-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-A, 62-A, 63-C, 64-B, 65-A, 66-D, 68-B, 69-C, 73-C, 75-D, 76-A, 79-C, 81-D, 83-A, 86-C, 88-C, 89-B, 90-A
NORBEKOVA MUXLISA 7046 57.8 ball 9 ball 8 ball 11 ball 1-A, 2-A, 3-B, 4-D, 8-B, 9-A, 10-C, 11-C, 12-A, 13-A, 14-C, 18-D, 19-B, 20-C, 22-D, 23-C, 24-C, 25-C, 26-B, 28-C, 30-C, 31-D, 32-A, 36-D, 37-C, 38-C, 39-B, 41-D, 42-C, 43-D, 44-D, 46-B, 49-D, 51-D, 52-D, 53-C, 54-B, 55-D, 56-B, 57-D, 58-B, 59-B, 60-D, 61-C, 62-B, 63-A, 64-B, 65-C, 66-B, 67-D, 68-A, 69-B, 71-D, 72-C, 77-C, 82-C, 83-A, 84-A, 86-D, 87-D, 89-B, 90-D
G'OFURJONOVA 6786 57.7 ball 9 ball 10 ball 8 ball 2-D, 3-C, 5-B, 7-C, 10-C, 12-B, 14-C, 15-D, 16-C, 17-D, 18-C, 19-D, 20-C, 21-D, 22-A, 23-B, 26-C, 27-B, 28-A, 29-D, 30-B, 31-A, 32-A, 33-D, 35-A, 36-A, 37-A, 38-A, 41-A, 44-A, 45-A, 46-A, 47-A, 48-A, 49-A, 51-A, 52-A, 53-A, 56-A, 57-A, 60-A, 62-D, 63-D, 66-D, 67-A, 68-D, 69-C, 70-B, 71-C, 72-A, 75-B, 76-D, 77-A, 78-A, 79-D, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 87-C, 88-D, 89-B, 90-B
AXMEDOVA ZILOLA 6508 57.5 ball 5 ball 10 ball 10 ball 1-A, 2-D, 4-C, 5-D, 6-C, 7-C, 8-A, 9-D, 10-A, 13-D, 14-D, 15-C, 16-A, 17-A, 18-C, 19-C, 20-A, 22-C, 23-D, 24-C, 25-A, 26-C, 27-C, 28-C, 30-C, 31-A, 33-A, 34-B, 38-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 45-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, 60-A, 61-D, 62-C, 63-D, 64-C, 65-B, 66-B, 67-A, 68-A, 71-B, 72-D, 76-C, 77-C, 79-B, 80-B, 83-C, 84-B, 85-A, 86-A, 87-B, 88-C,
ASADBEKShERQO'ZIYEV 6495 57.4 ball 5 ball 12 ball 7 ball 2-B, 3-D, 4-D, 5-B, 6-D, 7-C, 8-C, 9-D, 10-D, 12-C, 13-B, 14-A, 15-D, 16-D, 17-A, 19-A, 20-D, 21-D, 22-A, 23-B, 24-A, 26-C, 27-B, 29-C, 30-A, 32-D, 33-D, 36-D, 39-D, 40-D, 42-D, 43-D, 44-D, 45-D, 47-D, 49-D, 50-A, 51-D, 53-D, 55-D, 56-D, 57-D, 59-D, , 61-A, 62-D, 63-B, 65-B, 66-D, 67-C, 69-A, 70-B, 71-B, 73-C, 74-A, 75-B, 79-D, 80-D, 81-D, 82-A, 83-D, 84-A, 85-B, 87-A, 88-D, 89-C, 90-C
MMAAYUSUPOVAMADINA 6489 57.2 ball 16 ball 6 ball 10 ball 2-D, 5-B, 10-A, 11-A, 13-C, 15-A, 16-C, 20-C, 21-D, 22-B, 23-B, 25-D, 26-B, 27-D, , 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, , 62-D, 64-D, 66-A, 69-B, 70-A, 71-D, 73-A, 74-B, 75-B, 76-B, 77-C, 79-A, 80-D, 82-C, 83-D, 85-D, 86-A, 87-D, 88-A, 90-D
G'ANISHER BOBOYOROV 6970 57 ball 0 ball 15 ball 5 ball 1-B, 2-B, 3-A, 4-A, 5-B, 6-C, 7-B, 8-C, 9-C, 10-A, 11-D, 12-D, 13-A, 14-C, 15-B, 16-D, 17-D, 18-A, 19-A, 20-B, 21-D, 22-D, 23-C, 24-A, 25-C, 26-B, 27-C, 28-B, 29-A, 30-A, 33-D, 36-D, 38-A, 39-A, 40-B, 41-A, 45-A, 46-A, 47-A, 49-A, 50-D, 51-A, 56-C, 57-A, 60-B, 61-B, 62-D, 63-D, 64-A, 65-B, 66-B, 67-C, 68-B, 69-A, 70-C, 71-B, 72-D, 73-D, 74-A, 75-B, 76-A, 77-A, 78-D, 79-B, 81-B, 82-D, 83-B, 86-C, 87-D, 90-C
JUMANAZAROV JAHONGIR 6953 56.9 ball 1 ball 18 ball 0 ball 2-D, 3-B, 4-B, 5-C, 6-B, 7-D, 8-D, 9-C, 10-B, 11-B, 12-D, 13-D, 14-A, 15-A, 16-A, 17-B, 18-D, 19-C, 20-A, 21-C, 22-D, 23-D, 24-C, 25-D, 26-A, 27-C, 28-A, 29-A, 30-C, 33-D, 35-D, 37-B, 39-D, 44-B, 45-A, 48-D, 51-D, 52-B, 53-B, 55-D, 59-D, , 61-C, 62-B, 63-B, 64-D, 65-A, 66-D, 67-D, 68-D, 69-D, 70-A, 71-C, 72-B, 73-C, 74-C, 75-D, 76-B, 77-C, 78-B, 79-D, 80-C, 81-B, 82-A, 83-B, 84-D, 85-A, 86-A, 87-D, 88-D, 89-D, 90-B
ABDULLAYEV AZIZBEK 6974 56.9 ball 12 ball 8 ball 9 ball 5-B, 8-D, 9-C, 10-A, 12-B, 14-A, 15-B, 16-C, 17-B, 20-C, 21-D, 22-D, 23-B, 25-D, 26-A, 28-C, 29-D, 30-C, 31-B, 33-C, 34-C, 35-A, 36-C, 37-C, 38-A, 42-C, 43-D, 44-C, 45-C, 46-D, 47-C, 48-A, 49-D, 51-C, 52-B, 54-D, 56-C, 58-D, 59-D, 60-C, 61-C, 62-C, 64-B, 66-B, 68-A, 69-A, 71-C, 72-C, 73-D, 75-D, 76-A, 78-B, 79-A, 80-C, 81-B, 84-A, 85-A, 87-B, 88-A, 89-D, 90-D
ASATULLAYEVA MOHIRA 6501 56.8 ball 10 ball 8 ball 10 ball 2-D, 3-B, 4-C, 5-A, 7-C, 8-A, 9-C, 10-B, 13-C, 15-B, 16-C, 19-A, 20-B, 22-B, 23-C, 24-C, 26-A, 27-A, 28-C, 29-C, , 31-A, 32-A, 34-A, 35-A, 37-B, 38-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 44-A, 45-A, 47-A, 48-A, 51-A, 52-A, 54-A, 55-A, 57-A, 58-A, 59-A, , 61-A, 62-D, 64-B, 65-B, 67-A, 68-A, 70-C, 72-A, 74-C, 76-C, 77-C, 79-C, 80-D, 81-A, 82-C, 83-C, 85-C, 88-C, 89-B, 90-B
MIRG'ULOMOVMIRAZIZ 6508 56.8 ball 11 ball 9 ball 8 ball 1-A, 5-D, 6-C, 7-C, 8-A, 9-D, 11-B, 13-D, 14-D, 15-C, 18-C, 19-C, 20-A, 21-B, 22-C, 23-D, 25-A, 26-C, 28-C, , 31-A, 32-A, 34-B, 35-A, 36-A, 39-A, 41-A, 42-A, 44-A, 45-A, 47-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 58-A, 59-A, 60-A, 62-C, 63-D, 64-C, 65-B, 66-B, 69-D, 71-B, 72-D, 73-B, 75-D, 76-C, 77-C, 78-D, 81-B, 82-C, 83-C, 84-B, 85-A, 86-A, 88-C, 89-D, 90-B
KENJAEVADILNOZA 7027 56.8 ball 9 ball 7 ball 12 ball 1-C, 3-B, 4-C, 6-D, 8-B, 9-D, 10-B, 11-D, 12-C, 15-C, 17-B, 18-B, 19-B, 20-A, 22-B, 23-B, 25-A, 26-C, 27-A, 29-D, 30-C, 31-C, 32-C, 33-A, 35-C, 36-B, 37-B, 38-A, 43-B, 44-B, 46-B, 47-C, 48-D, 49-C, 50-A, 51-C, 52-C, 53-B, 55-A, 56-A, 57-D, 58-B, 59-C, 60-C, 61-A, 62-B, 65-D, 68-D, 70-A, 71-C, 75-D, 77-D, 79-D, 80-C, 81-A, 82-D, 83-B, 84-C, 85-C, 86-B, 88-A, 89-A,
QURBONO 6566 56.7 ball 9 ball 9 ball 9 ball 1-D, 2-B, 3-A, 4-A, 5-B, 6-C, 8-C, 10-B, 11-A, 12-B, 13-A, 14-D, 15-B, 16-A, 19-D, 20-A, 21-D, 22-C, 24-C, 25-B, 30-C, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-A, 40-C, 43-C, 45-C, 46-C, 47-C, 49-C, 50-C, 51-C, 53-C, 54-C, 55-C, 57-C, 59-C, 60-C, 62-B, 63-A, 65-B, 67-B, 68-A, 69-B, 70-A, 71-A, 73-D, 75-B, 76-D, 77-C, 79-D, 80-B, 81-C, 82-C, 83-B, 84-D, 85-A, 87-B, 89-B,
MIRSOATOV ELShOD 6923 56.7 ball 9 ball 9 ball 9 ball 2-B, 3-B, 5-A, 8-B, 9-D, 10-C, 11-C, 12-C, 13-B, 14-B, 15-D, 18-D, 19-D, 20-A, 21-D, 24-B, 25-B, 26-A, 27-C, 28-C, 30-D, 31-A, 32-A, 33-A, 36-A, 37-C, 39-A, 40-A, 41-A, 43-C, 44-D, 45-A, 47-A, 48-C, 51-A, 52-C, 53-A, 54-C, 55-B, 56-D, 58-C, 60-A, 62-A, 63-C, 64-A, 66-C, 67-D, 68-C, 69-A, 70-C, 71-B, 72-B, 73-B, 74-B, 75-C, 77-D, 79-A, 81-C, 82-D, 84-A, 85-A, 86-C, 90-D
SHORUSTAMOV SHAMSIDDIN 6668 56.6 ball 10 ball 12 ball 4 ball 1-A, 2-C, 3-C, 5-B, 6-D, 8-B, 10-B, 12-D, 13-A, 15-A, 16-A, 17-A, 18-A, 19-D, 23-B, 24-D, 26-D, 28-C, 29-A, 30-B, 31-B, 32-B, 34-B, 36-B, 40-B, 42-B, 43-C, 44-B, 45-B, 46-B, 48-B, 49-B, 51-B, 52-B, 53-B, 57-B, 58-B, 60-B, 61-C, 64-B, 65-A, 66-B, 67-D, 69-B, 70-D, 71-A, 72-D, 73-D, 74-B, 75-A, 76-B, 77-C, 78-B, 79-D, 80-D, 81-D, 82-A, 83-D, 84-A, 85-B, 86-D, 88-D, 89-C, 90-C
ERKINOV ABDULLOH 6578 56.6 ball 8 ball 10 ball 8 ball 1-C, 2-C, 3-A, 4-A, 5-A, 6-D, 7-C, 8-A, 9-D, 12-A, 13-A, 15-A, 16-B, 17-D, 18-A, 20-D, 21-C, 22-C, 25-B, 26-A, 29-A, 30-C, 31-A, 34-A, 35-A, 36-A, 37-A, 40-A, 41-A, 43-A, 45-A, 46-A, 47-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 58-A, 60-A, 61-C, 62-C, 63-B, 65-C, 66-A, 69-C, 70-C, 71-A, 73-D, 74-D, 75-C, 76-D, 77-A, 79-A, 80-D, 81-C, 82-A, 83-D, 86-B, 87-A, 88-A, 90-D
ERGAShEVA FAROG'AT 6799 56.6 ball 7 ball 9 ball 10 ball 1-C, 2-B, 3-C, 7-C, 8-C, 9-A, 12-A, 13-C, 14-C, 15-D, 16-A, 17-D, 18-A, 20-D, 21-B, 22-C, 23-B, 25-B, 26-C, 27-D, 28-A, 29-D, 30-B, 31-B, 32-B, 34-B, 35-B, 37-B, 38-B, 39-B, 40-B, 42-B, 44-A, 45-B, 46-B, 48-B, 49-B, 50-B, 51-B, 54-B, 55-B, 56-B, 57-B, 60-B, 61-A, 64-A, 66-D, 68-A, 69-B, 70-D, 71-D, 72-C, 73-B, 74-D, 75-A, 76-A, 80-D, 81-C, 83-D, 85-D, 86-B, 87-D, 88-B, 90-D
HABIBULLAYEV HUMOMIDDIN 6705 56.6 ball 8 ball 10 ball 8 ball 2-C, 4-D, 6-B, 7-A, 8-A, 9-D, 10-A, 11-A, 12-D, 15-D, 16-D, 17-D, 18-D, 20-C, 21-A, 22-D, 23-D, 24-C, 25-D, 26-B, 29-B, 30-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 38-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 45-D, 47-D, 49-D, 50-D, 53-D, 54-D, 55-B, 56-D, 59-D, 60-D, 61-C, 63-D, 64-D, 66-B, 67-D, 68-C, 69-D, 71-C, 72-B, 73-C, 74-B, 76-A, 79-D, 80-B, 81-A, 82-A, 83-B, 85-B, 86-D, 88-D, 89-C, 90-B
TURG'UNOV DONIYOR 7093 56.6 ball 8 ball 10 ball 8 ball 3-C, 4-D, 6-B, 7-A, 8-B, 9-D, 10-D, 11-C, 14-B, 16-D, 17-D, 18-A, 19-C, 20-C, 22-A, 23-D, 24-B, 25-C, 26-D, 27-A, 28-B, 30-A, 32-B, 34-B, 36-B, 37-B, 38-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 45-B, 46-B, 48-B, 49-B, 51-B, 54-B, 56-B, 57-B, 58-C, 59-B, 60-B, 61-A, 62-D, 63-C, 64-D, 65-D, 66-A, 67-B, 68-C, 71-B, 72-C, 74-D, 75-C, 77-C, 78-A, 80-A, 81-C, 82-B, 84-B, 85-D, 87-C, 88-D, 89-D,
RISKULOVA GULOYIM 7278 56.4 ball 5 ball 11 ball 8 ball 2-C, 3-C, 4-B, 5-B, 6-C, 7-B, 8-B, 9-C, 10-A, 11-D, 12-B, 13-D, 14-A, 15-C, 16-A, 17-B, 18-B, 19-B, 21-C, 22-D, 23-A, 26-D, 27-B, 29-C, 30-B, 31-A, 33-A, 34-A, 36-A, 37-A, 39-A, 40-A, 41-B, 42-A, 43-A, 46-A, 47-A, 48-A, 52-A, 53-A, 54-A, 56-A, 59-A, 60-A, 61-C, 63-C, 65-B, 66-C, 68-B, 69-A, 70-A, 72-C, 73-A, 74-D, 75-C, 76-B, 77-D, 78-A, 79-B, 81-A, 83-C, 85-C, 86-C, 87-D, 88-C, 89-A,
TOShTURONOV HOSILBEK 6548 55.9 ball 12 ball 7 ball 10 ball 1-C, 2-C, 3-B, 4-C, 5-D, 8-C, 11-B, 12-A, 14-D, 16-D, 19-C, 20-D, 22-A, 25-C, 27-B, 28-A, 29-C, 30-C, 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 38-C, 39-C, 40-D, 41-C, 42-C, 44-C, 46-C, 47-C, 48-C, 49-C, 50-C, 52-C, 53-C, 55-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 62-A, 63-A, 65-C, 66-B, 67-A, 68-C, 69-D, 71-C, 73-D, 75-B, 79-D, 80-A, 81-B, 83-A, 84-A, 85-A, 86-D, 88-D, 89-C, 90-A
XUSANOV JAUUR 6959 55.8 ball 9 ball 6 ball 13 ball 2-C, 3-A, 5-B, 6-B, 7-C, 8-A, 9-C, 10-B, 12-D, 15-A, 17-C, 18-A, 21-A, 22-B, 23-C, 24-B, 25-C, 26-D, 28-B, 29-D, 30-B, 31-C, 32-C, 33-C, 37-A, 38-B, 39-A, 40-C, 41-C, 42-C, 43-D, 44-C, 45-C, 46-C, 47-B, 49-A, 50-D, 51-B, 52-A, 53-B, 54-C, 55-A, 57-A, 58-C, 60-A, 61-D, 63-C, 64-A, 68-D, 69-A, 70-C, 71-A, 73-C, 75-D, 76-B, 77-A, 79-A, 80-C, 84-D, 86-B, 89-C, 90-A
ShODMONOVA HULKAR 6603 55.8 ball 12 ball 9 ball 7 ball 3-A, 6-C, 7-B, 8-A, 10-D, 12-C, 14-B, 15-B, 17-C, 19-A, 22-B, 23-A, 24-B, 25-C, 26-A, 28-C, 29-D, 30-D, 31-C, 33-C, 34-C, 36-C, 37-C, 38-A, 39-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 47-C, 49-C, 50-C, 51-C, 53-C, 54-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-B, 63-D, 64-C, 65-B, 66-D, 68-D, 69-C, 70-C, 71-B, 72-C, 73-C, 75-A, 76-D, 77-C, 78-B, 79-D, 80-D, 81-D, 82-B, 83-D, 86-D, 88-D, 90-A
NURITDINOV JANDOS 7076 55.8 ball 0 ball 18 ball 0 ball 1-A, 2-D, 3-D, 4-B, 5-C, 6-C, 7-D, 8-B, 9-A, 10-A, 11-C, 12-A, 13-B, 14-D, 15-D, 16-C, 17-C, 18-D, 19-A, 20-D, 21-D, 22-A, 23-C, 24-D, 25-B, 26-C, 27-B, 28-B, 29-B, 30-A, 34-A, 35-A, 37-A, 38-A, 39-A, 46-A, 47-A, 49-A, 55-A, 58-A, 59-A, 60-A, 61-D, 62-A, 63-B, 64-A, 65-B, 66-D, 67-D, 68-B, 69-B, 70-D, 71-D, 72-C, 73-A, 74-D, 75-D, 76-C, 77-B, 78-B, 79-D, 80-A, 81-C, 82-A, 83-D, 84-B, 85-A, 86-C, 87-B, 88-A, 89-C, 90-D
MUXITDINOV NASRIDDIN 6522 55.7 ball 11 ball 10 ball 6 ball 1-C, 2-C, 3-A, 4-D, 6-B, 8-D, 9-B, 10-A, 12-C, 14-C, 16-A, 18-C, 20-A, 21-D, 24-B, 25-C, 27-C, 28-C, 29-A, , 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 37-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 45-C, 47-C, 48-C, 50-C, 51-C, 52-C, 53-C, 55-C, 56-C, 59-C, , 62-B, 63-A, 64-B, 65-A, 66-D, 67-B, 69-A, 70-C, 71-A, 72-A, 75-B, 76-D, 77-B, 78-D, 79-B, 80-D, 81-C, 83-D, 85-D, 86-B, 87-D, 88-B, 89-A, 90-D
TOSh TEMIROVA MUHABBAT 6696 55.6 ball 9 ball 10 ball 7 ball 2-D, 3-B, 4-B, 5-A, 6-B, 7-B, 8-C, 9-B, 12-B, 13-D, 15-D, 16-D, 17-B, 18-C, 19-A, 20-A, 21-A, 25-D, 26-D, 28-D, 29-C, , 33-B, 34-B, 36-B, 37-B, 39-B, 40-B, 42-C, 43-B, 45-B, 46-B, 47-B, 49-B, 50-B, 51-B, 54-B, 56-B, 57-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-A, 62-A, 64-A, 66-C, 68-B, 69-B, 72-B, 74-B, 75-D, 76-B, 77-D, 78-B, 79-D, 80-A, 81-C, 83-A, 84-D, 85-B, 86-A, 87-A, 88-A, 89-A, 90-D
HUSANOVA MADINA 7212 55.4 ball 5 ball 10 ball 9 ball 1-B, 2-D, 3-D, 5-D, 6-D, 7-D, 8-C, 9-B, 11-C, 12-C, 13-D, 14-A, 16-D, 17-D, 18-C, 19-D, 20-B, 21-C, 23-B, 24-C, 25-B, 26-A, 28-A, 29-B, 30-A, 31-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 39-D, 40-D, 41-D, 44-D, 45-D, 48-D, 49-D, 50-D, 51-D, 53-D, 57-D, 59-D, 60-D, 62-B, 63-D, 64-C, 66-D, 67-B, 68-D, 69-B, 72-C, 73-B, 74-A, 75-B, 76-D, 77-A, 78-D, 81-A, 82-D, 83-C, 84-B, 86-C, 87-A, 90-B
LUTFULLAYEVA MALIKA 7290 55.4 ball 7 ball 12 ball 5 ball 2-C, 3-A, 5-A, 7-D, 9-C, 10-B, 11-C, 12-D, 13-B, 15-C, 17-B, 18-D, 19-C, 20-B, 21-A, 23-A, 24-D, 25-C, 26-A, 27-B, 28-A, 29-C, 30-C, 32-C, 33-C, 34-C, 36-C, 37-C, 38-C, 40-C, 43-C, 44-D, 47-C, 49-C, 50-C, 53-C, 54-C, 55-C, 57-C, 58-C, 59-C, , 61-C, 63-D, 64-C, 65-C, 66-B, 67-C, 68-D, 69-C, 70-A, 71-C, 72-B, 73-A, 74-C, 75-D, 77-B, 79-C, 80-A, 81-B, 82-A, 83-B, 84-D, 86-B, 87-C, 89-B, 90-D
UMARTAYEVTEMURBEK 6691 54.5 ball 7 ball 9 ball 9 ball 1-B, 2-B, 3-C, 4-C, 5-C, 7-D, 8-D, 9-A, 10-B, 11-D, 13-D, 15-D, 17-A, 18-D, 19-A, 20-B, 21-C, 22-A, 23-C, 24-D, 25-D, 28-D, 30-A, 32-D, 35-D, 37-D, 38-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 48-D, 49-D, 50-D, 52-D, 54-D, 55-C, 56-D, 58-D, 59-D, , 61-C, 62-C, 63-A, 64-C, 65-A, 67-D, 68-A, 69-B, 70-B, 71-B, 73-B, 74-C, 75-D, 76-A, 77-C, 78-A, 79-C, 83-C, 85-C, 87-A, 90-D
DAVRONOV DOSTONBEK 6681 54.5 ball 8 ball 10 ball 7 ball 1-B, 4-D, 5-D, 6-A, 7-C, 8-D, 9-A, 10-C, 11-B, 13-D, 14-B, 15-B, 17-A, 18-C, 19-A, 22-D, 23-C, 24-D, 25-D, 27-D, 28-D, 30-D, 31-D, 36-D, 38-D, 39-D, 42-D, 43-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 52-D, 53-D, 54-C, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 61-C, 62-D, 63-A, 65-B, 66-A, 68-D, 69-B, 71-A, 74-B, 75-D, 76-D, 77-B, 78-A, 80-B, 81-B, 82-A, 83-A, 84-B, 85-C, 87-B, 88-A, 89-D, 90-B
YULDAShEVBAHRIDDIN 7186 54.5 ball 7 ball 9 ball 9 ball 1-A, 3-C, 4-D, 5-D, 6-D, 7-B, 8-D, 10-D, 11-B, 13-C, 14-D, 15-C, 17-B, 18-C, 19-C, 20-D, 21-A, 23-B, 24-D, 25-D, 27-A, 28-A, 30-B, 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 47-D, 48-D, 49-C, 50-D, 52-D, 55-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 61-C, 62-A, 63-B, 64-C, 65-D, 66-C, 67-D, 71-D, 72-C, 73-B, 75-B, 78-D, 79-A, 81-B, 82-D, 84-D, 86-B, 87-D, 88-B, 89-A, 90-A
ISMATULLAYEVA ZUHRA 6517 54.3 ball 6 ball 12 ball 5 ball 2-C, 3-D, 4-D, 5-A, 6-C, 7-A, 8-C, 9-C, 10-C, 11-C, 12-D, 13-C, 14-C, 15-D, 16-D, 18-A, 22-A, 23-C, 24-C, 25-A, 26-A, 27-A, 29-C, 30-D, 32-C, 35-C, 36-A, 37-C, 38-C, 39-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 47-C, 49-C, 53-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-D, 63-D, 65-B, 66-D, 67-A, 68-D, 69-A, 70-A, 71-A, 74-C, 75-C, 77-C, 78-A, 79-A, 80-A, 81-A, 82-D, 83-D, 84-A, 85-B, 86-B, 87-A, 88-D, 89-C, 90-A
BOBOQULOVA DINARA 7015 53.9 ball 15 ball 8 ball 6 ball 2-D, 5-B, 6-A, 8-C, 9-B, 10-C, 13-A, 14-B, 17-A, 19-D, 20-B, 23-D, 25-D, 27-D, 29-B, , 31-A, 32-B, 33-A, 34-A, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 41-A, 42-B, 45-B, 47-B, 48-A, 49-A, 50-B, 51-A, 52-D, 53-A, 55-C, 57-A, 59-D, 60-D, 61-A, 63-C, 65-B, 66-B, 67-D, 68-B, 69-C, 71-D, 72-D, 73-C, 75-B, 77-C, 78-A, 79-D, 80-C, 81-A, 82-D, 83-B, 84-C, 85-C, 86-B, 88-A, 89-A, 90-B
AYXO'DJAEVA ShAX IZODA 7018 53.9 ball 12 ball 5 ball 12 ball 1-C, 2-B, 3-A, 5-A, 9-A, 11-D, 14-B, 15-B, 16-A, 17-B, 23-C, 24-B, 25-B, 26-B, 27-B, 28-A, 29-D, 30-B, 31-C, 32-D, 33-A, 34-C, 35-A, 37-B, 38-C, 40-A, 41-C, 42-B, 43-B, 44-C, 45-C, 46-C, 47-C, 48-A, 49-B, 50-D, 51-A, 52-C, 55-B, 57-C, 58-B, 59-C, 60-B, 61-D, 62-D, 63-B, 64-A, 65-D, 67-A, 69-A, 71-D, 77-A, 80-D, 81-C, 82-A, 84-C, 85-C, 86-B, 88-D, 89-D, 90-B
JALILOVAVASILA 7179 53.8 ball 13 ball 8 ball 7 ball 1-C, 2-D, 3-C, 5-A, 6-A, 7-A, 8-B, 14-B, 15-C, 17-D, 18-C, 19-D, 22-D, 23-A, 24-C, 29-B, 30-D, 31-C, 32-C, 34-C, 35-C, 38-C, 40-A, 41-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 47-C, 49-C, 50-C, 51-C, 52-C, 53-C, 54-C, 55-C, 56-C, 58-C, 59-C, , 61-A, 63-B, 64-D, 67-B, 68-A, 69-A, 70-B, 71-B, 72-C, 73-B, 74-A, 75-A, 76-D, 78-C, 79-C, 82-D, 83-C, 84-B, 85-C, 86-C, 87-D, 89-D, 90-C
NASULLAEV SHERZOD 6539 53.6 ball 9 ball 8 ball 9 ball 2-D, 4-C, 7-B, 8-D, 9-B, 10-D, 11-B, 12-D, 13-D, 15-C, 16-A, 17-B, 18-A, 19-B, 20-B, 21-D, 23-C, 25-A, 27-D, 29-B, 30-A, 31-B, 32-B, 34-B, 35-B, 36-B, 39-B, 40-B, 42-B, 43-B, 44-B, 45-B, 46-B, 47-B, 49-B, 50-D, 51-B, 52-B, 53-B, 54-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-C, 63-D, 64-C, 66-D, 67-D, 70-D, 71-A, 73-B, 75-B, 77-C, 78-A, 79-C, 81-C, 82-A, 83-A, 84-C, 85-B, 86-B, 87-C, 88-A, 90-C
MUXTOROVAMAXZUNA 7008 53.6 ball 6 ball 5 ball 15 ball 1-B, 2-B, 3-B, 4-C, 5-C, 6-D, 7-D, 8-A, 10-D, 11-A, 12-B, 13-A, 14-A, 15-B, 17-C, 18-B, 20-A, 21-C, 23-C, 24-A, 26-B, 27-A, 29-C, 30-C, 31-A, 32-D, 33-A, 34-B, 35-C, 36-A, 39-C, 41-B, 42-B, 43-B, 44-A, 45-C, 46-B, 47-D, 48-B, 49-A, 50-A, 52-D, 53-C, 54-C, 55-C, 56-B, 57-B, 59-B, 60-A, 61-D, 66-C, 68-C, 72-C, 75-A, 76-B, 77-D, 78-D, 79-D, 80-C, 81-C, 86-D, 87-B, 88-C, 90-B
YUSUPOVA MAQUUDA 6997 53.6 ball 8 ball 7 ball 11 ball 1-A, 2-B, 3-C, 4-C, 5-C, 6-A, 8-C, 10-D, 11-C, 13-A, 15-D, 16-B, 17-B, 20-C, 21-D, 24-A, 25-D, 26-A, 27-B, 28-A, 29-B, 30-B, 31-C, 34-A, 35-B, 36-A, 38-B, 39-B, 40-C, 41-A, 43-B, 44-A, 47-B, 48-A, 49-C, 50-A, 52-D, 53-C, 54-B, 55-B, 56-B, 57-A, 58-B, 59-B, 60-C, 63-D, 64-A, 65-B, 66-D, 68-A, 69-A, 71-C, 72-D, 73-C, 74-C, 75-C, 79-B, 80-A, 81-A, 82-B, 83-D, 85-D, 87-C, 90-C
AXMATULLAYEVA NARGIZA 6617 53.5 ball 8 ball 9 ball 8 ball 1-D, 2-D, 3-A, 4-D, 7-B, 8-A, 12-A, 14-D, 15-C, 16-C, 18-B, 19-D, 20-C, 21-D, 22-B, 23-D, 24-C, 25-B, 27-A, 28-B, 29-D, 30-B, 31-D, 32-D, 33-D, 34-B, 36-D, 38-D, 39-D, 41-D, 43-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, 56-D, 59-D, 60-D, 61-D, 62-C, 64-D, 65-B, 66-C, 68-D, 69-D, 73-D, 74-B, 75-B, 76-C, 78-D, 79-C, 80-B, 81-A, 83-B, 84-C, 85-D, 86-B, 87-B, 88-B, 90-C
ABDURAUPOV AZAMXON 6944 53.5 ball 9 ball 10 ball 6 ball 1-C, 4-D, 6-D, 8-B, 9-B, 10-C, 11-D, 12-A, 13-D, 14-A, 15-D, 17-A, 18-A, 19-A, 20-A, 21-A, 22-C, 23-D, 24-C, 28-D, 30-C, 31-D, 32-D, 33-C, 34-A, 35-D, 36-D, 38-D, 39-D, 40-A, 41-A, 42-D, 43-A, 44-D, 45-D, 46-A, 48-A, 50-C, 56-C, 57-D, 60-D, 61-B, 62-A, 64-C, 66-C, 67-A, 68-D, 69-A, 70-B, 71-D, 72-D, 73-D, 74-C, 75-A, 76-C, 79-D, 80-A, 82-B, 84-A, 85-A, 86-D, 87-A, 88-C, 89-D, 90-B
RAZZAKVAMUNISA 6528 53.5 ball 7 ball 8 ball 10 ball 2-A, 3-B, 4-C, 5-D, 6-A, 7-A, 9-C, 10-A, 12-C, 15-C, 16-C, 17-C, 18-D, 19-B, 20-A, 22-D, 23-D, 24-C, 25-C, 26-A, 27-B, 29-C, 30-C, 31-C, 33-C, 34-C, 36-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 43-C, 45-C, 46-C, 48-C, 49-C, 50-C, 52-C, 53-C, 54-C, 55-C, 57-C, 59-C, 60-C, 61-A, 62-C, 63-B, 64-D, 67-A, 69-B, 70-C, 71-C, 73-D, 74-C, 76-D, 78-D, 79-C, 81-C, 83-C, 84-A, 86-C, 87-A, 88-C, 89-B,
ABDIRAXMONOV SOBIR 7127 53.5 ball 8 ball 9 ball 8 ball 1-B, 2-C, 4-C, 5-D, 6-B, 8-C, 9-A, 10-A, 13-D, 14-B, 16-B, 17-D, 19-A, 20-A, 21-A, 22-C, 23-C, 24-B, 25-B, 26-C, 27-D, 28-B, , 31-B, 32-B, 33-B, 35-B, 37-B, 38-B, 39-B, 40-B, 42-B, 43-B, 44-B, 46-B, 47-B, 50-B, 51-B, 54-B, 55-D, 57-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-D, 62-A, 63-A, 64-A, 65-B, 66-C, 67-A, 69-D, 70-B, 71-D, 72-C, 73-A, 74-D, 75-C, 79-B, 80-B, 81-D, 82-A, 84-B, 88-D, 89-C, 90-A
MUSAXODJAYEVAMUShTARIY 7120 52.9 ball 3 ball 16 ball 0 ball 2-A, 4-B, 6-B, 7-D, 8-D, 9-B, 10-A, 11-B, 12-B, 13-D, 14-C, 15-A, 16-D, 17-C, 18-D, 19-C, 20-C, 21-C, 22-A, 23-A, 24-D, 25-D, 26-A, 27-B, 28-D, 29-C, 30-B, 32-D, 35-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 44-D, 45-D, 50-D, 51-D, 52-D, 54-D, 55-D, 57-D, , 61-A, 62-C, 63-A, 64-D, 65-D, 66-C, 67-A, 68-A, 69-C, 70-B, 71-C, 72-D, 73-C, 74-B, 75-C, 76-D, 77-A, 78-A, 79-A, 80-A, 81-B, 82-B, 83-B, 84-B, 85-A, 86-C, 87-D, 88-C, 89-D, 90-C
AXMEDOVA UMIDA 7036 52.8 ball 14 ball 8 ball 6 ball 3-A, 4-B, 7-D, 8-D, 11-C, 13-D, 14-A, 15-B, 18-D, 19-D, 20-D, 21-B, 25-A, 27-B, 29-C, 30-B, 31-D, 32-A, 33-A, 34-C, 35-A, 36-B, 37-A, 38-B, 39-B, 41-D, 43-A, 44-D, 47-A, 49-A, 50-D, 52-C, 53-A, 55-B, 56-D, 57-B, 58-B, 59-D, , 61-B, 62-B, 63-D, 64-D, 65-B, 66-B, 67-C, 68-A, 70-D, 71-C, 72-A, 73-D, 74-D, 75-D, 76-A, 77-A, 79-A, 82-A, 83-C, 85-C, 86-A, 87-B, 88-D, 90-B
ISAJANOVAIRODA 7002 52.8 ball 9 ball 3 ball 16 ball 1-B, 3-B, 4-A, 6-A, 7-A, 8-A, 9-A, 10-D, 12-C, 14-B, 16-A, 17-D, 18-D, 19-B, 20-A, 21-A, 22-A, 25-A, 27-D, 29-D, 30-C, 31-C, 33-A, 34-A, 35-A, 37-A, 38-A, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 43-A, 44-A, 45-A, 46-D, 47-A, 48-A, 49-C, 50-D, 51-D, 52-C, 53-D, 54-A, 55-A, 56-C, 57-D, 59-D, 60-C, 61-B, 62-C, 63-A, 66-C, 67-D, 74-D, 75-A, 76-C, 84-C, 86-D, 87-A, 88-C, 89-C, 90-A
RAHMATOV JASUR 6467 52.7 ball 0 ball 17 ball 0 ball 1-A, 2-A, 3-A, 4-D, 5-C, 6-A, 7-A, 8-D, 9-D, 10-A, 11-A, 12-D, 13-B, 14-B, 15-B, 16-A, 17-A, 18-A, 19-C, 20-A, 21-C, 22-D, 23-B, 24-C, 25-C, 26-D, 27-B, 28-D, 29-C, 30-A, 33-A, 36-A, 40-A, 44-A, 45-A, 47-A, 50-A, 51-A, 53-A, 54-A, 56-A, 57-A, 58-A, , 61-A, 62-C, 63-D, 64-B, 65-A, 66-C, 67-D, 68-A, 69-B, 70-D, 71-C, 72-A, 73-C, 74-D, 75-D, 76-C, 77-D, 78-A, 79-C, 80-C, 81-C, 82-A, 83-A, 84-C, 85-B, 86-B, 87-C, 88-A, 89-D, 90-C
MAMATQULOVAMUNOJAT 6527 52.6 ball 9 ball 7 ball 10 ball 1-B, 2-A, 3-A, 4-D, 5-A, 6-A, 8-A, 9-A, 11-A, 14-C, 15-A, 16-A, 17-C, 19-D, 20-C, 21-B, 25-A, 27-C, 28-D, 29-B, 30-B, 31-A, 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 38-A, 39-A, 40-A, 41-A, 43-A, 44-A, 47-A, 48-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-C, 58-A, 59-A, , 61-B, 63-A, 65-C, 66-D, 67-D, 69-A, 70-A, 72-D, 74-A, 75-A, 77-C, 78-B, 79-D, 80-B, 82-D, 83-D, 85-D, 87-B, 88-D, 89-C,
VAYDULLLYEV FARRUXBEK 6730 52.6 ball 10 ball 8 ball 8 ball 1-B, 2-B, 3-C, 6-A, 7-D, 8-C, 10-D, 11-A, 12-D, 13-A, 16-D, 17-D, 18-A, 19-A, 20-D, 22-A, 26-B, 27-C, 29-C, 30-B, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 38-A, 39-A, 40-A, 43-A, 44-A, 45-A, 46-A, 47-A, 48-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-D, 54-A, 56-A, 58-A, 59-A, , 61-D, 62-B, 63-D, 64-B, 65-D, 66-C, 67-A, 69-D, 71-D, 73-A, 74-B, 75-C, 76-D, 77-B, 78-B, 81-D, 82-B, 84-B, 85-C, 86-C, 87-B, 89-B,
ANVAROV NURIDDIN 6554 52.5 ball 10 ball 10 ball 5 ball 2-A, 3-B, 4-B, 5-C, 6-D, 7-B, 10-A, 13-B, 16-C, 18-A, 20-A, 21-B, 22-B, 23-A, 24-D, 25-A, 26-C, 27-D, 29-C, 30-A, 32-B, 33-B, 36-B, 38-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 45-B, 47-B, 48-B, 49-B, 50-B, 51-B, 53-B, 55-B, 56-B, 57-B, 59-B, 60-B, 61-B, 62-A, 63-B, 66-B, 67-B, 68-A, 69-D, 71-C, 72-D, 74-B, 75-C, 76-A, 77-A, 78-B, 80-A, 81-D, 82-D, 83-A, 84-C, 85-B, 86-A, 87-A, 88-A, 89-A, 90-C
ORIPOV AZIZJON 7313 52.5 ball 0 ball 0 ball 25 ball 1-C, 2-D, 3-B, 4-D, 5-C, 6-D, 7-D, 8-B, 9-B, 10-A, 11-C, 12-D, 13-A, 14-D, 15-B, 16-D, 17-C, 18-D, 19-C, 20-A, 21-A, 22-B, 23-D, 24-B, 25-C, 26-C, 27-B, 28-B, 29-A, 30-A, 31-A, 32-A, 33-C, 34-D, 35-A, 36-A, 37-B, 38-C, 39-A, 40-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-D, 47-A, 48-C, 49-D, 50-A, 51-C, 52-B, 53-C, 54-A, 55-D, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-D, 61-B, 62-C, 78-C, 80-A, 82-D,
TURABOYEV DILShOD 6592 52.4 ball 7 ball 9 ball 8 ball 1-C, 2-A, 3-A, 4-D, 5-C, 6-A, 7-D, 10-C, 11-D, 12-A, 13-A, 15-C, 17-D, 18-C, 19-A, 20-A, 21-D, 22-A, 23-A, 24-A, 25-A, 26-C, 27-A, , 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 36-C, 37-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-C, 43-A, 44-C, 45-C, 46-C, 48-C, 49-C, 50-C, 51-C, 53-C, 55-C, 60-C, 63-C, 64-D, 65-D, 66-D, 68-C, 69-C, 71-D, 72-D, 73-C, 74-A, 75-A, 77-C, 78-C, 79-D, 80-D, 81-D, 83-D, 85-C, 86-D, 88-D, 89-A, 90-A
ZOKIROVAMALIKA 6996 52.3 ball 4 ball 8 ball 11 ball 1-C, 3-C, 4-D, 5-B, 6-A, 7-C, 8-A, 9-D, 10-C, 11-D, 12-D, 13-B, 15-B, 16-C, 17-D, 18-D, 19-C, 20-C, 21-A, 22-C, 23-A, 24-B, 26-B, 28-B, 29-C, 30-B, 31-B, 32-B, 33-B, 35-C, 37-D, 38-C, 40-D, 41-B, 42-B, 44-B, 46-B, 47-C, 48-D, 49-C, 50-C, 52-D, 54-B, 55-D, 56-D, 57-A, 58-C, 59-B, , 61-A, 63-B, 64-A, 66-D, 67-D, 72-A, 75-B, 76-C, 77-D, 78-A, 79-A, 80-B, 82-A, 83-C, 84-B, 85-B, 86-C, 87-D, 90-C
FARMONOVAMADINA 7204 52.2 ball 5 ball 11 ball 6 ball 1-B, 2-B, 3-C, 4-C, 5-D, 6-D, 7-D, 8-B, 10-B, 11-B, 12-B, 14-B, 15-B, 18-C, 19-C, 20-B, 21-D, 22-C, 23-B, 24-B, 25-D, 26-D, 28-C, 29-D, 30-C, 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 37-C, 38-C, 40-C, 41-C, 42-C, 44-C, 45-C, 47-C, 49-C, 50-C, 52-C, 53-C, 56-C, 59-C, 60-C, 61-B, 62-A, 63-D, 66-D, 68-C, 69-C, 71-B, 72-A, 73-C, 74-C, 77-D, 78-A, 79-D, 80-D, 81-B, 82-C, 83-D, 84-A, 85-D, 86-C, 87-C, 88-C, 89-D, 90-A
AXMEDOVA MUSLIMA 6998 52.1 ball 17 ball 4 ball 10 ball 9-A, 10-C, 11-D, 12-D, 13-D, 16-A, 17-C, 18-A, 19-C, 20-B, 24-A, 27-C, 28-B, , 31-D, 32-C, 33-A, 34-D, 35-A, 36-C, 37-A, 38-B, 39-A, 40-A, 41-A, 43-A, 45-D, 46-B, 47-D, 48-A, 49-A, 50-C, 51-A, 52-C, 53-C, 55-C, 56-D, 57-A, 59-A, 60-C, 62-C, 63-D, 64-C, 65-D, 66-A, 67-C, 68-B, 69-B, 70-A, 74-A, 76-B, 77-A, 79-A, 81-B, 82-A, 83-D, 85-D, 87-C, 88-B, 90-C
ALIYEVA MAXLIYO 6491 51.8 ball 15 ball 8 ball 5 ball 1-C, 5-B, 7-B, 8-D, 9-B, 11-B, 15-D, 17-D, 23-D, 24-B, 26-A, 27-A, 28-B, 29-A, 30-D, 31-B, 32-B, 34-B, 35-B, 36-B, 37-B, 38-B, 40-B, 41-B, 42-B, 44-B, 45-B, 46-B, 48-B, 49-B, 50-B, 52-B, 53-B, 55-D, 57-B, 59-B, 60-B, 61-C, 62-D, 63-A, 64-B, 66-D, 67-B, 70-A, 71-D, 72-A, 74-D, 76-B, 77-A, 78-B, 79-A, 80-A, 81-A, 82-D, 83-A, 84-D, 85-B, 86-A, 87-D, 88-A, 89-C, 90-C
ABDUHAKIMOV RAHMATULLOH 6703 51.6 ball 9 ball 6 ball 11 ball 1-D, 2-D, 3-A, 4-D, 5-C, 6-A, 11-B, 13-B, 14-D, 16-D, 17-D, 18-A, 20-D, 21-C, 22-D, 23-D, 25-B, 26-D, 28-A, 29-B, 30-C, 31-D, 32-C, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 50-D, 51-D, 53-D, 54-D, 55-D, 56-D, 58-D, 60-D, 62-C, 65-A, 66-A, 67-B, 68-C, 69-C, 70-B, 72-A, 74-B, 76-A, 77-A, 78-B, 82-C, 84-C, 85-D, 86-D, 88-C, 89-C, 90-B
SAIDAXMEDOV SHOXRUZ 6686 51.5 ball 9 ball 8 ball 8 ball 1-D, 5-A, 7-A, 9-D, 12-B, 13-A, 14-C, 16-D, 17-D, 19-B, 20-C, 21-B, 22-A, 23-C, 24-B, 25-D, 26-B, 27-B, 28-D, 29-B, 30-C, 31-B, 34-B, 36-B, 37-B, 38-B, 40-B, 41-B, 43-B, 44-B, 45-D, 47-B, 48-B, 49-B, 50-B, 51-B, 53-B, 54-B, 55-B, 56-B, 57-B, 58-B, 59-B, , 61-D, 62-A, 63-D, 64-D, 65-C, 66-D, 67-C, 69-B, 70-C, 75-C, 76-A, 77-A, 78-A, 79-C, 80-A, 81-B, 84-A, 85-A, 86-C, 87-A, 88-C, 89-D,
XABIBULLAYEVAKOMILA 6723 51.5 ball 8 ball 7 ball 10 ball 1-A, 2-D, 3-D, 4-D, 5-A, 9-D, 10-C, 11-D, 14-B, 15-D, 16-B, 18-B, 19-B, 20-D, 21-B, 22-C, 24-D, 25-D, 26-A, 27-C, 28-A, 30-C, 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 37-A, 38-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 45-A, 46-A, 47-A, 48-A, 49-A, 51-A, 53-A, 54-A, 55-A, 57-A, 58-A, 60-A, 63-B, 64-A, 65-A, 66-D, 67-B, 68-A, 69-D, 71-D, 72-D, 73-A, 75-A, 76-C, 77-A, 80-B, 82-D, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 90-C
TURSUNBOYEVA DILRABO 7050 51.4 ball 9 ball 10 ball 5 ball 2-D, 4-A, 5-C, 7-D, 8-A, 9-A, 11-A, 13-A, 17-C, 18-C, 19-B, 20-B, 22-A, 23-C, 24-B, 25-C, 26-C, 27-B, 28-D, 29-C, 30-C, 32-A, 33-A, 34-B, 35-A, 37-B, 38-B, 41-B, 42-D, 45-B, 47-B, 48-D, 49-D, 50-C, 51-B, 52-C, 54-C, 56-C, 57-C, 58-C, 59-B, , 61-D, 62-D, 63-A, 64-B, 65-C, 66-D, 67-D, 68-C, 70-B, 71-B, 72-D, 73-B, 74-B, 75-C, 76-A, 77-C, 79-A, 81-A, 83-C, 84-B, 85-B, 86-C, 87-D, 88-B, 89-A,
ABDULLAYEVA DIYORA 6492 51.3 ball 10 ball 13 ball 0 ball 2-A, 3-B, 4-A, 5-B, 9-B, 10-D, 13-B, 14-C, 15-A, 16-C, 18-C, 21-D, 22-B, 23-B, 24-B, 25-A, 27-A, 28-B, 29-C, 30-C, 31-D, 32-D, 33-D, 35-D, 38-D, 41-D, 47-D, 49-D, 50-D, 52-D, 53-A, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 61-D, 62-B, 63-B, 64-D, 65-C, 66-A, 67-C, 68-D, 69-D, 70-D, 71-B, 72-D, 73-B, 74-B, 75-A, 76-C, 77-C, 78-C, 79-C, 80-C, 81-C, 82-B, 83-C, 84-B, 85-D, 86-C, 87-B, 88-C, 89-A, 90-A
MAMATQULOV FIRDAVS 6642 51.3 ball 4 ball 7 ball 12 ball 1-D, 2-D, 3-D, 4-A, 5-B, 7-D, 9-D, 10-C, 11-A, 12-D, 13-C, 14-D, 15-D, 16-D, 17-A, 19-A, 20-A, 21-D, 22-A, 24-B, 25-D, 26-C, 27-A, 28-B, 29-C, 30-C, 31-D, 32-D, 33-D, 34-A, 35-D, 36-D, 38-D, 39-D, 40-D, 41-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 53-D, 54-D, 55-D, 56-D, 58-D, 60-D, 65-A, 66-B, 67-C, 68-B, 70-B, 74-C, 75-A, 76-B, 78-A, 80-A, 81-A, 82-D, 83-A, 85-B, 86-A, 87-D, 88-A, 90-C
YUSUF ABDURAZZAKOV 7335 50.7 ball 13 ball 7 ball 7 ball 3-C, 6-D, 7-B, 9-C, 10-B, 11-B, 12-B, 13-A, 14-C, 16-A, 17-A, 19-A, 20-B, 22-A, 25-D, 27-C, 28-B, , 31-C, 32-A, 33-B, 34-A, 35-C, 37-D, 38-A, 40-A, 41-D, 42-A, 43-C, 44-B, 48-C, 49-A, 50-A, 51-A, 53-A, 54-A, 55-C, 56-C, 57-D, 59-D, 60-C, 61-A, 63-A, 64-B, 65-A, 66-D, 67-B, 69-D, 70-D, 73-B, 74-A, 76-A, 77-D, 78-D, 79-A, 80-B, 81-B, 82-B, 83-B, 85-B, 86-B, 87-A, 89-A, 90-D
SHAMSIDDINOVADILNOZA 6764 50.6 ball 11 ball 7 ball 8 ball 1-C, 4-B, 5-B, 7-D, 8-C, 10-D, 11-C, 13-C, 14-C, 15-A, 17-B, 20-C, 21-A, 22-C, 24-B, 25-C, 26-C, 28-D, 29-D, , 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 37-C, 39-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 49-C, 51-C, 52-C, 53-C, 55-C, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-C, 62-D, 63-C, 64-C, 65-D, 66-A, 68-A, 71-A, 72-C, 73-D, 74-D, 75-D, 76-B, 78-D, 81-C, 84-C, 85-B, 86-B, 87-C, 88-A, 89-D, 90-C
ShONAZAROVA MAFTUNA 7030 50.6 ball 12 ball 8 ball 6 ball 2-A, 4-D, 6-D, 9-B, 10-B, 11-A, 14-B, 15-A, 17-B, 18-D, 19-A, 21-B, 22-B, 23-D, 24-C, 28-B, 29-C, 30-C, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 36-B, 37-B, 38-D, 39-B, 40-A, 41-C, 43-D, 46-D, 47-A, 48-A, 49-A, 50-A, 51-D, 53-B, 55-B, 56-D, 57-C, 60-D, 61-A, 62-D, 63-A, 64-C, 65-C, 67-B, 69-D, 70-A, 71-B, 72-C, 73-C, 74-A, 75-C, 76-C, 77-B, 78-D, 79-B, 80-C, 81-C, 82-B, 83-D, 86-B, 87-A, 88-C,
SAMIG'JONOVA 6739 50.5 ball 10 ball 8 ball 7 ball 1-C, 3-B, 7-C, 8-A, 11-C, 12-C, 13-D, 14-C, 15-D, 16-A, 17-B, 18-C, 20-C, 21-C, 22-B, 23-C, 24-A, 25-D, 27-A, 29-D, , 32-C, 33-C, 34-C, 36-C, 37-C, 38-C, 40-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 47-C, 48-C, 50-C, 51-D, 52-C, 53-C, 54-C, 55-C, 57-C, 58-C, , 61-B, 62-A, 63-C, 65-D, 66-C, 67-D, 68-A, 69-C, 71-B, 72-C, 74-C, 75-B, 77-B, 78-C, 79-A, 80-B, 81-D, 82-D, 83-B, 85-B, 88-A, 89-C, 90-B
XAYDAROVA MUNIRAXON 7040 50.4 ball 8 ball 8 ball 8 ball 1-B, 2-D, 4-C, 5-D, 6-B, 7-A, 8-D, 10-B, 12-A, 14-A, 15-C, 16-B, 17-D, 18-B, 19-C, 22-B, 23-A, 25-B, 26-B, 27-C, 29-D, 30-D, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 39-B, 40-B, 41-D, 42-B, 44-B, 45-C, 46-A, 48-C, 49-B, 50-C, 51-D, 52-D, 53-C, 54-B, 56-C, 58-A, 59-D, 60-A, 61-B, 62-D, 63-D, 64-B, 68-B, 69-D, 70-A, 72-C, 74-C, 75-C, 76-D, 77-A, 78-A, 79-B, 80-D, 82-B, 84-C, 85-C, 86-A, 87-A, 88-D, 90-A
ANVAROVA MAFT NA 6775 50.4 ball 8 ball 8 ball 8 ball 2-D, 3-C, 5-C, 6-C, 7-A, 9-D, 10-B, 12-A, 13-C, 15-B, 16-D, 17-C, 18-D, 19-B, 22-A, 23-D, 24-C, 25-C, 26-C, 27-B, 28-C, 30-D, 31-C, 34-C, 35-C, 37-C, 38-C, 40-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 46-C, 47-C, 48-C, 49-C, 50-B, 52-C, 53-C, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-C, 62-A, 63-B, 64-A, 66-B, 67-B, 68-C, 69-C, 73-C, 74-C, 75-B, 76-D, 77-A, 79-A, 81-D, 83-C, 85-C, 86-A, 87-C, 88-A, 89-B, 90-C
ABDULAZIZG'OFURJONOVZO'R 6688 50.3 ball 7 ball 9 ball 7 ball 1-D, 3-C, 4-C, 6-D, 7-B, 9-D, 10-D, 11-D, 12-C, 13-D, 14-A, 16-B, 18-B, 19-D, 21-B, 23-C, 24-D, 25-B, 26-B, 27-D, 28-A, 29-D, 30-B, 33-B, 35-B, 37-B, 38-B, 39-B, 40-B, 41-B, 43-B, 44-B, 45-B, 46-B, 48-B, 49-B, 50-B, 51-B, 52-B, 54-B, 55-B, 57-B, 58-B, 60-B, 61-A, 63-D, 64-B, 65-B, 67-A, 68-D, 70-D, 72-D, 73-B, 74-C, 76-B, 77-A, 78-D, 79-D, 81-B, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-A, 88-D, 89-C, 90-C
SAIDKARIMOVA FERUZA 6767 49.7 ball 12 ball 5 ball 10 ball 2-A, 6-A, 7-C, 8-D, 9-D, 10-C, 12-D, 13-A, 16-C, 17-A, 19-A, 20-C, 23-D, 24-D, 25-A, 28-D, 29-C, 30-D, 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 47-C, 50-C, 51-C, 53-C, 54-C, 55-C, 56-C, 57-A, 58-C, 59-C, 60-C, 61-C, 62-C, 63-D, 64-C, 65-B, 66-D, 67-D, 68-A, 72-C, 73-D, 75-C, 76-B, 77-D, 79-D, 80-B, 81-A, 85-C, 86-B, 87-B, 88-B,
JAXONGIROV AKBARALI 6946 49.6 ball 0 ball 16 ball 0 ball 1-D, 2-A, 3-B, 4-B, 5-A, 6-B, 7-C, 8-D, 9-C, 10-A, 11-B, 12-D, 13-C, 14-C, 15-A, 16-B, 17-C, 18-D, 19-C, 20-C, 21-D, 22-A, 23-B, 24-D, 25-D, 26-D, 27-C, 28-D, 29-A, 30-B, 31-C, 32-D, 34-D, 37-A, 38-A, 42-C, 46-D, 49-D, 50-A, 52-C, 54-C, 57-B, 58-D, 59-D, , 61-B, 62-C, 63-C, 64-A, 65-A, 66-D, 67-A, 68-D, 69-C, 70-A, 71-C, 72-A, 73-D, 74-D, 75-B, 76-D, 77-D, 78-C, 79-D, 80-D, 81-D, 82-A, 83-D, 84-C, 85-A, 86-B, 87-A, 88-D, 89-B, 90-B
ABDUSAMADOVA FARANGIZ 6980 49.5 ball 9 ball 6 ball 10 ball 1-A, 3-A, 4-C, 5-C, 6-D, 8-B, 9-C, 11-C, 12-D, 13-B, 14-D, 17-B, 18-C, 20-D, 21-D, 22-D, 23-B, 25-D, 27-D, 28-D, 30-C, 31-D, 33-D, 35-A, 36-D, 37-C, 38-D, 39-D, 40-D, 41-C, 42-D, 43-D, 44-C, 46-B, 47-D, 48-C, 49-A, 50-D, 52-C, 53-D, 54-A, 55-A, 56-C, 57-C, 60-D, 61-C, 62-C, 64-A, 65-A, 68-C, 69-A, 70-D, 71-D, 72-D, 74-C, 75-A, 77-A, 78-D, 79-A, 80-D, 81-B, 82-B, 85-D, 86-A, 90-B
ZILOLAA 7345 49.5 ball 10 ball 7 ball 8 ball 3-A, 4-A, 6-A, 7-D, 8-B, 9-B, 10-D, 13-C, 14-C, 16-A, 18-D, 19-D, 20-A, 21-B, 23-B, 25-B, 26-C, 28-A, 29-A, 30-C, 31-B, 33-C, 34-C, 35-C, 37-A, 39-C, 40-C, 43-D, 44-A, 45-A, 46-C, 47-C, 48-C, 49-B, 50-C, 51-C, 53-A, 55-D, 56-A, 57-D, 58-D, 59-C, 60-D, 61-D, 62-C, 65-D, 67-B, 68-A, 69-A, 70-A, 71-C, 72-A, 74-B, 78-C, 79-A, 80-D, 81-C, 82-D, 83-C, 84-C, 85-A, 86-C, 87-A, 89-D, 90-D
ISMAILO'V ABDULAZIZ 6943 49.3 ball 7 ball 8 ball 8 ball 1-B, 2-B, 3-D, 4-D, 6-C, 9-C, 10-B, 12-B, 13-A, 14-D, 16-D, 17-A, 18-A, 19-D, 20-B, 22-D, 24-A, 25-C, 26-B, 27-B, 28-C, 29-D, 30-C, 31-C, 32-A, 34-B, 36-A, 38-C, 39-C, 40-B, 41-A, 42-A, 43-B, 44-B, 45-A, 46-C, 48-A, 49-C, 50-A, 51-A, 52-C, 53-B, 56-D, 57-C, 58-A, , 63-A, 64-D, 65-C, 66-D, 67-D, 68-B, 69-A, 70-C, 71-D, 73-C, 75-A, 79-A, 80-D, 82-B, 83-C, 84-A, 85-B, 86-B, 87-A, 88-A, 89-A, 90-C
NIZOMIDDIN NURIDDINOV 6733 49.3 ball 7 ball 8 ball 8 ball 1-D, 2-D, 3-C, 5-B, 6-D, 8-A, 9-A, 10-A, 13-A, 14-D, 15-B, 16-B, 18-A, 19-A, 20-B, 21-C, 22-D, 24-A, 25-C, 27-D, 28-A, 29-A, 30-A, 31-A, 32-A, 34-A, 35-A, 36-A, 38-A, 40-D, 41-A, 42-A, 43-A, 45-A, 46-A, 47-A, 48-A, 49-A, 50-A, 52-A, 54-A, 56-A, 57-A, 58-A, 60-A, 61-D, 62-D, 63-D, 64-B, 66-A, 68-B, 69-A, 70-C, 71-D, 72-A, 74-C, 75-D, 77-C, 78-D, 79-C, 81-D, 83-A, 84-C, 85-B, 87-C, 88-C, 90-A
RO'ZIYEV UMARJON 6724 49.2 ball 7 ball 10 ball 5 ball 1-C, 2-B, 3-D, 4-C, 5-C, 8-C, 9-C, 11-B, 12-C, 13-C, 14-A, 15-D, 16-B, 17-D, 21-A, 23-C, 24-B, 25-C, 26-C, 27-C, 28-B, 29-D, 30-D, 32-C, 33-C, 35-C, 37-C, 38-C, 39-C, 41-C, 42-C, 45-C, 46-C, 47-C, 48-C, 49-C, 50-B, 51-C, 52-C, 54-C, 56-C, 58-C, 60-C, 61-D, 62-C, 63-C, 64-A, 66-C, 67-B, 68-D, 71-D, 72-D, 74-A, 75-C, 76-D, 77-C, 78-A, 79-A, 80-D, 81-B, 82-B, 83-D, 84-A, 85-C, 87-D, 88-D, 89-D, 90-A
RAXM TXONOVA ZUXRA 7309 49.2 ball 5 ball 8 ball 9 ball 1-B, 2-A, 4-A, 5-C, 6-B, 7-C, 8-D, 9-B, 10-C, 11-D, 12-B, 13-D, 14-D, 15-D, 17-C, 18-D, 19-B, 20-B, 21-C, 22-D, 24-A, 26-B, 27-B, 29-D, 30-C, 31-C, 33-B, 34-D, 36-B, 37-A, 38-B, 39-A, 40-D, 41-D, 43-A, 44-D, 45-B, 46-D, 48-D, 49-B, 50-D, 51-D, 52-B, 53-D, 54-D, 58-D, 59-C, , 61-D, 63-C, 65-C, 66-A, 67-B, 68-B, 72-A, 73-B, 74-A, 75-D, 77-C, 79-A, 80-D, 81-A, 82-A, 83-D, 85-C, 86-D, 88-C, 89-A, 90-B
BAHROMOVANAFISAXON 7044 49.2 ball 5 ball 8 ball 9 ball 3-C, 4-C, 5-D, 7-B, 9-B, 10-A, 11-C, 12-D, 13-B, 14-A, 15-A, 16-C, 17-A, 19-A, 20-D, 21-B, 22-C, 23-C, 24-A, 25-A, 26-B, 27-A, 28-D, 29-B, 30-A, 34-A, 35-B, 37-C, 38-A, 39-D, 40-D, 41-A, 42-A, 45-A, 46-D, 47-D, 49-A, 50-A, 51-D, 52-A, 54-B, 55-D, 56-A, 57-A, 58-B, 59-A, 60-A, 61-D, 65-A, 66-B, 67-C, 68-D, 69-C, 70-A, 71-D, 72-B, 74-A, 75-B, 76-B, 78-D, 79-C, 81-C, 83-A, 84-B, 86-A, 87-D, 88-B, 90-D
D 6989 49 ball 3 ball 10 ball 7 ball 1-D, 2-C, 3-D, 4-A, 5-C, 6-A, 7-C, 8-B, 9-A, 12-D, 13-C, 14-B, 15-B, 16-C, 17-D, 18-A, 19-D, 20-D, 21-D, 22-D, 23-B, 24-B, 26-B, 27-A, 28-A, 29-A, 30-C, 31-A, 32-A, 33-B, 34-D, 35-A, 36-D, 39-C, 41-C, 42-D, 43-A, 47-D, 48-A, 50-D, 51-C, 53-C, 54-A, 55-A, 57-D, 59-A, 60-A, 61-B, 62-D, 64-B, 65-A, 68-D, 69-D, 70-A, 71-A, 72-A, 73-B, 74-C, 75-D, 76-B, 78-C, 79-A, 80-B, 82-C, 83-B, 84-D, 86-C, 87-B, 88-B, 89-B,
MELIBOEV HUSN 7292 48.2 ball 8 ball 10 ball 4 ball 1-D, 2-B, 3-D, 6-C, 7-A, 8-C, 12-D, 14-B, 15-D, 16-D, 17-D, 18-D, 19-C, 20-C, 22-D, 23-A, 24-A, 25-C, 26-A, 27-B, 28-C, 30-C, 33-C, 35-D, 36-B, 37-B, 38-C, 39-A, 40-C, 41-B, 43-B, 45-A, 46-C, 48-D, 51-B, 54-B, 55-A, 56-C, 57-B, 58-B, 59-B, 60-C, 61-D, 63-B, 64-A, 65-C, 66-D, 67-D, 69-C, 70-B, 71-D, 72-D, 73-B, 74-D, 75-B, 76-D, 77-D, 78-D, 79-C, 80-A, 82-D, 83-D, 84-C, 85-A, 86-D, 88-D, 89-B, 90-B
ABDUSATTOROVA SEVARA 7064 48.2 ball 8 ball 10 ball 4 ball 1-D, 2-A, 3-A, 6-B, 7-C, 8-D, 10-A, 12-A, 13-B, 14-C, 15-B, 16-C, 18-A, 19-A, 20-C, 21-B, 22-D, 25-D, 27-B, 28-D, 29-D, 30-A, 31-B, 32-D, 34-B, 36-D, 39-A, 40-D, 42-B, 43-D, 46-D, 47-D, 48-A, 49-D, 51-A, 52-D, 53-D, 55-C, 56-D, 57-D, 58-A, 59-A, , 61-B, 62-C, 63-D, 64-C, 65-A, 67-B, 68-A, 69-B, 70-D, 71-A, 72-C, 73-A, 74-D, 75-A, 76-C, 77-C, 79-B, 80-B, 81-B, 82-D, 84-C, 85-B, 86-A, 87-D, 89-C, 90-D
EGAMBERDIEV SAMANDAR 7317 48.2 ball 7 ball 9 ball 6 ball 1-B, 3-C, 4-B, 5-B, 6-D, 7-B, 8-B, 9-D, 10-A, 11-A, 12-A, 13-C, 15-C, 16-C, 17-D, 18-A, 20-B, 21-A, 24-D, 25-B, 26-B, 29-C, 30-A, 32-A, 35-B, 36-A, 37-A, 40-D, 41-B, 42-B, 43-B, 47-D, 48-A, 49-B, 50-B, 51-D, 52-A, 53-B, 54-A, 55-B, 57-C, 58-B, 59-A, 60-B, 61-C, 63-D, 64-C, 65-C, 66-D, 67-D, 68-A, 69-A, 70-C, 71-C, 73-D, 75-C, 76-C, 77-A, 78-D, 79-D, 80-C, 81-A, 83-D, 85-D, 86-A, 88-C, 89-D, 90-B
ABDIMUROTOVA UMIDA 6780 48.3 ball 7 ball 7 ball 9 ball 1-C, 2-C, 3-A, 4-A, 5-C, 6-D, 8-D, 9-B, 10-C, 11-C, 12-C, 15-C, 16-B, 17-D, 18-A, 20-A, 21-C, 23-A, 24-D, 26-C, 27-C, 28-C, 30-A, 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-A, 37-C, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 43-C, 45-C, 46-C, 47-C, 48-C, 49-C, 50-C, 54-C, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, , 61-A, 62-C, 63-A, 64-B, 65-B, 66-B, 67-C, 68-B, 69-C, 71-C, 73-D, 74-C, 75-B, 76-B, 79-C, 83-A, 84-C, 85-D, 86-D, 88-A, 90-C
UMRRIDDINOV AVAZ 7156 48.3 ball 7 ball 7 ball 9 ball 1-C, 2-A, 3-A, 5-C, 6-A, 7-B, 8-C, 11-D, 12-B, 13-D, 14-A, 15-B, 16-C, 17-B, 18-A, 19-B, 20-A, 21-D, 23-D, 25-D, 26-C, 28-A, 30-C, 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 36-A, 37-A, 38-A, 39-A, 40-A, 42-A, 43-A, 44-A, 46-A, 47-A, 50-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 58-A, 59-B, 60-A, 61-C, 62-B, 63-A, 65-C, 66-C, 69-D, 71-B, 74-B, 75-D, 76-B, 77-D, 78-D, 80-D, 81-B, 82-A, 83-A, 84-B, 85-C, 87-D, 89-B, 90-A
JUMANAZAROVA ZARINA 7004 47.7 ball 13 ball 4 ball 10 ball 1-D, 2-C, 3-D, 7-A, 8-A, 9-B, 10-D, 11-B, 12-A, 17-D, 19-B, 22-A, 23-C, 25-D, 26-C, 28-D, 29-B, , 31-B, 32-C, 34-C, 35-B, 36-B, 37-B, 39-C, 40-D, 42-B, 43-D, 44-C, 45-C, 46-A, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 51-B, 52-A, 54-C, 55-B, 56-A, 57-B, 58-C, 59-B, 60-C, 61-B, 63-B, 64-A, 65-C, 66-C, 67-A, 70-D, 71-D, 72-D, 73-C, 76-C, 78-D, 79-D, 81-A, 82-D, 84-A, 85-A, 86-C, 88-B, 90-C
ABDUSALOMOVA GULChEHRA 6506 47.3 ball 8 ball 7 ball 8 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-A, 5-B, 8-A, 10-A, 11-C, 12-A, 16-D, 17-A, 18-D, 19-C, 20-B, 21-D, 22-B, 23-D, 24-B, 26-D, 27-C, 29-D, 30-D, 34-B, 35-B, 36-B, 37-B, 38-B, 39-D, 40-B, 41-B, 42-B, 43-B, 45-B, 47-B, 48-B, 50-B, 51-B, 52-B, 53-B, 54-B, 55-B, 56-B, 57-B, 58-B, 59-B, , 61-B, 62-A, 63-A, 64-A, 67-B, 68-D, 70-C, 72-B, 73-D, 75-C, 76-B, 77-B, 78-B, 79-C, 80-A, 81-D, 82-D, 84-C, 85-B, 86-A, 88-A, 90-C
KO'ChAROVA 7024 47.1 ball 7 ball 10 ball 4 ball 1-D, 2-B, 3-B, 5-C, 6-D, 7-C, 8-C, 9-B, 10-B, 11-B, 14-D, 15-D, 18-B, 19-B, 21-C, 23-B, 24-B, 25-A, 26-A, 27-C, 28-D, 29-C, 30-D, 31-C, 32-C, 33-A, 35-A, 37-B, 38-A, 39-B, 40-C, 41-C, 44-A, 46-B, 48-B, 49-A, 51-D, 52-C, 53-B, 54-C, 55-C, 56-A, 60-C, 61-C, 62-D, 63-B, 64-B, 65-B, 66-A, 67-C, 68-C, 69-C, 70-A, 72-D, 73-B, 74-A, 77-D, 78-A, 79-C, 80-A, 81-A, 82-C, 83-D, 84-D, 85-D, 87-B, 88-A, 89-D, 90-B
BAXTYYOROV DILShOD 7142 47 ball 5 ball 10 ball 5 ball 2-C, 3-C, 4-D, 5-D, 6-D, 7-C, 8-A, 10-B, 11-A, 12-A, 13-D, 14-B, 15-C, 16-A, 17-A, 18-C, 20-B, 21-B, 23-A, 24-C, 25-B, 26-A, 27-D, 28-C, 30-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 39-D, 40-D, 42-D, 44-D, 45-D, 46-D, 50-D, 51-D, 52-D, 53-D, 55-D, 58-D, 60-D, 61-D, 62-B, 63-D, 64-C, 65-D, 66-C, 67-B, 70-A, 71-B, 73-B, 74-D, 75-C, 76-C, 77-C, 78-C, 79-A, 80-B, 81-C, 82-C, 83-A, 84-B, 85-D, 86-B, 89-B, 90-A
RAXMONOVELBEK 6982 46.5 ball 0 ball 15 ball 0 ball 1-C, 2-D, 3-A, 4-A, 5-C, 6-D, 7-D, 8-B, 9-C, 10-A, 11-D, 12-B, 13-A, 14-C, 15-A, 16-D, 17-B, 18-B, 19-C, 20-A, 21-C, 22-B, 23-B, 24-D, 25-C, 26-B, 27-C, 28-A, 29-A, 30-A, 31-A, 32-A, 33-A, 37-A, 38-A, 39-D, 41-A, 44-B, 48-D, 49-C, 50-C, 52-A, 53-D, 55-C, 57-A, , 61-B, 62-A, 63-B, 64-C, 65-D, 66-C, 67-C, 68-B, 69-D, 70-D, 71-B, 72-B, 73-B, 74-C, 75-D, 76-C, 77-D, 78-A, 79-B, 80-B, 81-B, 82-C, 83-B, 84-D, 85-C, 86-A, 87-C, 88-B, 89-A, 90-A
SHOAKBAROVSANJAR 6499 46.3 ball 10 ball 8 ball 5 ball 1-B, 2-D, 4-D, 5-C, 6-B, 7-D, 8-D, 9-D, 13-D, 16-A, 17-A, 19-C, 20-A, 22-A, 24-A, 25-C, 26-A, 28-C, 29-C, 30-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 45-D, 48-D, 49-D, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 62-B, 63-D, 64-A, 65-B, 66-D, 67-D, 68-B, 72-A, 73-D, 74-D, 75-D, 76-C, 77-B, 78-B, 79-B, 80-B, 81-B, 82-C, 83-C, 84-B, 85-A, 86-A, 87-B, 88-C, 90-B
UMARALIY V SAIDQ BIL 6732 46.3 ball 10 ball 8 ball 5 ball 1-B, 3-C, 7-D, 9-A, 11-A, 13-D, 14-B, 16-A, 17-B, 18-D, 19-D, 20-A, 21-A, 22-D, 23-D, 24-D, 27-C, 28-B, 29-C, 30-C, 31-B, 32-B, 34-B, 36-B, 38-B, 39-B, 41-B, 42-B, 43-B, 45-B, 47-B, 48-B, 50-B, 51-B, 52-B, 53-D, 54-B, 55-B, 57-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-C, 63-C, 65-C, 66-D, 67-B, 68-C, 69-A, 71-D, 72-A, 73-D, 74-C, 76-B, 78-A, 79-A, 80-D, 81-B, 82-B, 83-D, 84-A, 85-C, 86-D, 87-D, 88-D, 89-D, 90-A
BIMBETOV BOBUR 6972 46.1 ball 5 ball 7 ball 9 ball 1-B, 2-D, 3-B, 4-D, 5-B, 6-B, 7-D, 9-B, 10-A, 11-A, 12-B, 14-C, 16-D, 17-A, 18-A, 19-C, 21-C, 23-D, 24-C, 25-A, 26-B, 27-D, 28-A, 29-B, 30-A, 31-B, 32-A, 34-A, 35-A, 36-A, 40-B, 41-D, 42-B, 43-B, 44-B, 45-D, 47-D, 48-C, 49-D, 50-A, 52-B, 53-B, 55-B, 56-C, 57-B, 58-A, 59-B, 60-A, 61-A, 63-D, 66-D, 70-D, 71-B, 72-A, 73-A, 74-D, 75-A, 76-C, 78-B, 79-A, 80-B, 82-C, 83-A, 84-A, 85-A, 86-D, 87-D, 88-A, 90-C
ABDURAXMANOVA MARJONA 6716 46.1 ball 6 ball 8 ball 7 ball 2-C, 3-C, 4-B, 5-B, 6-C, 7-B, 8-B, 9-A, 10-B, 11-A, 12-B, 14-D, 16-D, 18-B, 19-C, 21-C, 22-D, 23-B, 25-B, 26-A, 27-B, 28-D, 29-C, 30-A, 31-B, 33-B, 37-B, 38-B, 39-B, 40-B, 41-B, 42-B, 44-B, 45-B, 46-B, 47-B, 49-B, 50-B, 51-B, 52-B, 54-B, 56-B, 57-C, 58-B, 59-B, 60-B, 61-A, 62-C, 63-B, 67-C, 70-D, 71-C, 72-B, 73-B, 75-C, 76-B, 77-D, 78-A, 79-B, 80-D, 81-A, 82-A, 83-D, 84-B, 85-C, 86-D, 87-D, 88-D, 90-B
AVAZOV IBROHIM 6797 46.1 ball 5 ball 7 ball 9 ball 1-B, 2-D, 3-C, 4-B, 5-D, 6-D, 7-C, 8-D, 9-C, 10-B, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C, 15-B, 16-C, 19-B, 20-B, 21-B, 22-C, 23-C, 24-C, 25-D, 26-C, 29-D, , 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 44-D, 45-D, 47-D, 48-D, 49-D, 53-B, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 62-B, 63-C, 64-D, 67-D, 69-A, 70-A, 71-D, 72-D, 73-C, 74-B, 75-A, 76-C, 78-C, 79-C, 81-D, 83-C, 84-C, 85-C, 88-C, 89-B, 90-B
ABDULLAYEVA GULNOZA 6504 46 ball 4 ball 8 ball 8 ball 1-B, 2-C, 4-A, 5-D, 6-D, 7-A, 8-D, 9-C, 10-A, 11-A, 13-A, 15-B, 16-C, 17-B, 18-C, 19-A, 20-D, 21-C, 22-A, 23-B, 25-B, 26-A, 27-C, 28-C, 29-A, 30-A, 31-A, 32-A, 33-A, 36-A, 37-A, 38-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 44-A, 47-C, 48-A, 49-A, 50-A, 51-A, 53-A, 54-A, 56-A, 57-A, 59-A, 60-A, 61-D, 62-D, 63-C, 64-D, 65-A, 66-C, 67-B, 68-C, 69-B, 71-D, 72-C, 73-A, 77-C, 78-A, 80-D, 82-C, 83-C, 84-C, 85-C, 86-D, 89-B, 90-B
SAFAROV TO'LQIN 6572 45.2 ball 7 ball 6 ball 9 ball 1-D, 2-D, 3-C, 4-B, 5-D, 6-D, 8-C, 9-B, 10-D, 11-D, 13-A, 14-A, 15-B, 18-D, 20-A, 22-D, 23-B, 24-B, 25-C, 26-D, 28-D, 29-A, 30-C, 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 37-D, 38-D, 40-D, 41-D, 42-D, 45-D, 46-D, 47-D, 49-D, 50-D, 51-D, 53-D, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-D, 61-A, 64-D, 65-D, 66-A, 67-C, 68-D, 69-B, 71-D, 73-B, 75-B, 76-D, 77-C, 78-C, 79-C, 83-B, 84-C, 86-A, 87-C, 88-B, 89-D, 90-C
MURODOV SUHROB 7301 45.1 ball 8 ball 9 ball 4 ball 4-C, 5-B, 7-B, 8-D, 10-A, 11-D, 12-D, 13-B, 15-C, 16-B, 17-C, 18-B, 20-B, 21-B, 23-C, 24-C, 25-D, 26-C, 27-A, 28-A, 29-D, 30-B, 31-D, 32-D, 33-A, 34-D, 35-B, 36-B, 37-B, 38-A, 40-B, 43-D, 45-B, 47-A, 48-B, 49-D, 50-D, 51-B, 52-B, 53-B, 54-B, 57-C, 59-B, , 61-B, 62-A, 63-D, 64-B, 65-D, 66-C, 67-C, 68-C, 69-A, 70-C, 71-D, 73-A, 75-C, 76-A, 77-D, 78-A, 79-A, 80-D, 82-A, 83-B, 84-C, 85-B, 87-B, 88-A, 89-A, 90-D
YAKUBBAYEV JAVOHIR 6466 45.1 ball 7 ball 8 ball 6 ball 2-B, 3-B, 4-C, 5-C, 6-B, 7-B, 8-A, 9-B, 12-B, 13-C, 14-B, 15-A, 16-B, 17-B, 18-C, 19-B, 21-B, 22-C, 24-A, 25-B, 27-C, 28-A, 30-A, 31-C, 33-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 41-C, 42-C, 44-C, 45-C, 46-C, 48-C, 49-C, 51-C, 52-C, 54-C, 55-C, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 62-A, 63-D, 64-A, 65-B, 66-C, 68-C, 70-C, 71-C, 73-C, 74-A, 75-D, 76-D, 77-D, 78-D, 79-D, 80-A, 81-C, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-A, 87-A, 88-D,
ERGAShEV ShOXRUX 6967 45 ball 8 ball 11 ball 1 ball 1-B, 2-B, 4-A, 6-A, 7-B, 9-C, 10-A, 11-D, 14-A, 15-D, 18-D, 19-D, 20-B, 21-C, 23-B, 24-A, 25-B, 26-C, 27-C, 28-B, 29-A, 30-B, 31-A, 32-B, 33-A, 34-B, 35-A, 36-D, 37-B, 40-C, 43-C, 47-C, 49-C, 51-B, 52-A, 53-A, 55-A, 56-B, 58-B, 59-A, 60-B, 61-D, 62-C, 63-A, 64-D, 65-A, 66-A, 67-D, 68-C, 69-A, 70-B, 71-D, 72-B, 73-C, 74-C, 75-C, 76-D, 78-A, 79-D, 80-C, 81-B, 82-B, 83-C, 84-A, 85-D, 86-B, 87-C, 88-C, 89-C, 90-D
OLLOMBERGANOVAKAMOLA 7045 45 ball 5 ball 8 ball 7 ball 1-D, 3-B, 4-A, 5-C, 8-A, 9-C, 10-D, 11-B, 12-A, 13-B, 14-A, 16-C, 17-A, 18-B, 20-B, 21-A, 22-D, 23-A, 24-A, 25-B, 26-A, 27-C, 28-C, 29-B, 30-D, 31-D, 33-C, 35-A, 36-C, 38-B, 39-A, 40-A, 41-C, 42-A, 43-C, 45-D, 46-A, 47-C, 48-B, 49-B, 50-B, 51-A, 52-D, 53-C, 54-C, 56-B, 60-C, 63-B, 64-C, 65-C, 66-B, 67-A, 68-B, 70-C, 71-D, 72-C, 74-D, 76-B, 77-C, 78-A, 79-B, 80-C, 81-C, 82-B, 84-D, 85-D, 86-B, 88-C, 89-D, 90-A
ShUXRATOVA FERUZA 7019 44.4 ball 11 ball 5 ball 8 ball 3-B, 4-D, 5-C, 7-B, 8-D, 10-A, 12-A, 14-D, 15-D, 16-A, 17-D, 19-C, 20-D, 21-C, 22-A, 26-B, 27-D, 29-D, 30-A, 31-C, 32-B, 34-D, 35-B, 36-D, 37-D, 38-B, 40-D, 41-A, 42-B, 43-C, 44-C, 45-B, 46-C, 47-C, 48-B, 49-B, 50-C, 51-B, 53-D, 55-C, 56-C, 57-C, 58-A, 59-C, , 61-B, 62-B, 65-B, 66-D, 67-A, 68-D, 70-C, 72-D, 75-C, 76-D, 77-B, 78-C, 79-D, 81-A, 82-D, 83-C, 84-B, 85-B, 86-C, 88-A, 89-A, 90-C
ORTIQBOYEVA ODINA 6738 44.4 ball 9 ball 3 ball 12 ball 2-B, 3-D, 4-A, 6-B, 7-A, 8-B, 9-D, 10-C, 11-B, 12-C, 15-D, 16-D, 17-D, 18-D, 19-C, 20-B, 21-C, 22-D, 26-C, 28-D, 30-A, 31-A, 32-B, 33-B, 34-B, 35-B, 36-B, 37-B, 38-B, 39-B, 40-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 45-B, 46-B, 47-B, 48-B, 49-B, 51-B, 52-B, 53-B, 55-B, 56-B, 57-B, 58-B, 60-B, 62-B, 65-C, 67-A, 68-B, 71-C, 72-D, 73-C, 76-C, 77-B, 79-C, 80-C, 84-D, 85-B, 86-C, 87-D, 88-C, 89-A, 90-A
ZOKIRXJAEVFIRDVS 6545 44.2 ball 8 ball 6 ball 8 ball 1-B, 2-C, 3-C, 4-A, 5-C, 8-D, 9-C, 10-A, 11-D, 12-A, 13-C, 15-D, 18-D, 19-C, 20-C, 23-A, 24-C, 26-A, 27-B, 28-C, 29-B, 30-B, 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-B, 36-D, 37-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 60-D, 62-A, 63-D, 64-D, 65-D, 67-D, 68-D, 69-C, 70-A, 71-C, 72-A, 73-C, 76-D, 77-A, 78-C, 81-C, 82-A, 84-C, 85-B, 86-B, 87-C, 88-A, 89-D,
BAXODIROVA 6550 44.2 ball 8 ball 6 ball 8 ball 1-D, 5-D, 8-C, 9-C, 10-D, 11-B, 12-A, 13-D, 14-B, 15-B, 16-A, 18-A, 20-B, 21-C, 22-D, 23-A, 24-C, 25-B, 26-A, 28-D, 29-C, 30-D, 31-B, 32-D, 33-B, 34-B, 35-B, 36-B, 38-B, 40-B, 41-B, 43-B, 44-B, 45-B, 46-B, 47-B, 48-B, 49-B, 50-B, 51-B, 53-B, 54-B, 55-B, 56-B, 59-B, 60-B, 61-A, 62-A, 63-D, 64-D, 65-C, 66-A, 67-A, 68-B, 69-B, 70-B, 72-A, 73-D, 74-C, 76-D, 78-B, 79-B, 80-A, 83-A, 85-D, 86-A, 88-A, 89-A,
YO'LChIBOYEVA DIYORA 7025 44.2 ball 9 ball 7 ball 6 ball 1-B, 2-B, 3-D, 4-A, 6-A, 7-A, 10-C, 11-D, 12-B, 16-D, 17-A, 18-D, 20-A, 21-A, 23-A, 24-C, 25-A, 26-A, 27-C, 28-A, 30-C, 33-C, 34-D, 35-A, 36-A, 37-A, 40-B, 41-C, 42-A, 43-D, 44-B, 45-C, 47-D, 48-A, 49-A, 50-D, 52-C, 53-C, 54-A, 55-C, 56-B, 57-C, 58-C, 59-D, , 61-A, 62-D, 63-C, 64-C, 65-B, 66-A, 67-B, 68-B, 70-C, 72-D, 73-B, 74-D, 75-B, 76-A, 78-D, 79-C, 82-A, 83-B, 84-D, 85-C, 87-A, 88-D, 89-D, 90-A
SADULLAXO'JAYEV JAMSHID 6665 44.1 ball 6 ball 6 ball 9 ball 1-C, 2-B, 3-C, 4-D, 5-C, 6-C, 9-A, 10-C, 12-C, 13-A, 15-A, 16-B, 18-D, 19-B, 20-A, 21-D, 22-A, 23-D, 24-B, 25-C, 26-C, 27-B, 28-B, 30-C, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 43-C, 46-C, 48-C, 50-C, 51-C, 52-C, 53-C, 54-C, 55-C, 56-C, 57-C, 58-C, 60-C, 61-C, 64-B, 65-A, 66-B, 68-D, 69-C, 72-B, 73-B, 74-B, 76-C, 77-B, 78-A, 79-D, 80-C, 81-A, 82-A, 84-D, 86-C, 87-C, 88-C, 90-D
RO'ZIMURODOV AKMAL 7146 44 ball 5 ball 7 ball 8 ball 1-D, 2-A, 3-C, 4-C, 5-B, 9-C, 10-D, 11-D, 12-A, 13-C, 14-B, 15-A, 16-D, 17-A, 18-C, 19-D, 20-A, 21-A, 22-D, 23-C, 24-A, 25-B, 27-B, 29-B, 30-D, 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 36-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 46-C, 47-B, 49-C, 50-C, 51-C, 53-C, 54-C, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, , 61-A, 62-B, 63-A, 64-C, 65-C, 66-D, 67-D, 69-B, 71-C, 73-B, 74-B, 75-C, 77-D, 79-D, 80-D, 83-C, 84-A, 86-B, 87-B, 88-D, 89-D, 90-B
ABDUKADIROVA UMIDA 7189 43.8 ball 0 ball 6 ball 12 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-C, 6-A, 7-B, 8-C, 9-D, 10-D, 11-A, 12-D, 13-D, 14-C, 15-D, 16-B, 17-A, 18-A, 19-B, 20-B, 21-B, 22-C, 23-A, 24-D, 25-B, 26-A, 27-C, 28-D, 29-D, 30-C, 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 39-D, 40-D, 41-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 50-D, 51-D, 53-C, 54-C, 55-C, 56-C, 59-C, , 61-C, 64-C, 65-A, 66-B, 67-C, 68-A, 70-B, 73-B, 75-D, 76-D, 78-A, 79-B, 80-A, 81-D, 83-B, 84-C, 86-A, 87-B,
YASHINOV JMMSHID 7250 43.6 ball 3 ball 13 ball 0 ball 1-C, 2-C, 3-D, 4-B, 5-B, 6-A, 7-C, 8-C, 10-C, 11-A, 12-D, 14-D, 15-D, 17-A, 18-C, 19-A, 20-B, 21-B, 22-B, 23-D, 24-C, 25-B, 26-A, 27-D, 28-C, 29-C, 30-C, 31-C, 33-C, 34-C, 37-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 53-C, 54-C, 55-C, 56-C, 57-C, 58-D, 60-C, 61-C, 62-D, 63-A, 64-D, 65-B, 66-B, 67-C, 68-B, 69-A, 70-D, 71-C, 72-A, 73-D, 74-A, 75-C, 76-B, 77-A, 78-D, 79-A, 80-D, 81-A, 82-B, 83-B, 84-D, 85-A, 86-D, 87-C, 88-D, 89-C, 90-A
AKHMEDOVOTABEK 6760 43.4 ball 0 ball 14 ball 0 ball 1-C, 2-A, 3-C, 4-B, 5-C, 6-C, 7-B, 8-D, 9-A, 10-A, 11-A, 12-B, 13-A, 14-D, 15-C, 16-A, 17-A, 18-A, 19-C, 20-D, 21-C, 22-A, 23-D, 24-A, 25-D, 26-B, 27-B, 28-A, 29-D, 30-A, 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 38-A, 39-A, 40-C, 41-A, 42-A, 45-A, 46-A, 48-A, 49-A, 52-A, 55-A, 58-A, , 61-A, 62-C, 63-A, 64-A, 65-A, 66-D, 67-B, 68-D, 69-C, 70-C, 71-D, 72-C, 73-D, 74-C, 75-B, 76-D, 77-D, 78-A, 79-C, 80-A, 81-D, 82-C, 83-A, 84-C, 85-B, 86-B, 87-C, 88-C, 89-C, 90-A
BO'RIYEV XURShID 7154 43.4 ball 0 ball 14 ball 0 ball 1-A, 2-D, 3-D, 4-D, 5-D, 6-C, 7-B, 8-B, 9-A, 10-A, 11-C, 12-A, 13-D, 14-B, 15-C, 16-A, 17-D, 18-B, 19-C, 20-C, 21-C, 22-B, 23-A, 24-D, 25-C, 26-A, 27-B, 28-D, 29-D, 30-B, 33-D, 34-D, 38-D, 39-D, 40-D, 43-D, 44-D, 46-A, 47-D, 50-D, 51-D, 53-D, 54-D, 57-D, 58-D, 60-D, 61-D, 62-D, 63-D, 64-D, 65-D, 66-C, 67-A, 68-B, 69-B, 70-C, 71-D, 72-A, 73-B, 74-C, 75-A, 76-A, 77-A, 78-C, 79-B, 80-A, 81-C, 82-D, 83-A, 84-D, 85-B, 86-C, 87-B, 88-A, 89-A, 90-D
ISMOILOV ISROIL 6705 43.3 ball 8 ball 3 ball 12 ball 1-D, 3-B, 4-D, 5-B, 6-B, 7-A, 8-A, 9-D, 10-A, 14-B, 15-D, 16-D, 17-D, 18-D, 21-A, 22-D, 23-D, 25-D, 26-B, 28-B, 29-B, 30-D, 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 51-D, 53-D, 55-B, 56-D, 57-D, 59-D, 60-D, 62-D, 64-D, 66-B, 70-C, 71-C, 73-C, 74-B, 75-B, 79-D, 80-B, 81-A, 82-A, 83-B, 85-B, 86-D, 87-B, 88-D, 90-B
ABDUNABIYEV ABDULLOX 6671 43 ball 7 ball 8 ball 5 ball 1-A, 2-D, 3-D, 4-B, 5-A, 6-C, 9-B, 10-B, 12-D, 13-C, 14-D, 15-D, 17-C, 19-D, 21-D, 22-C, 23-C, 24-D, 26-D, 27-B, 28-A, 29-D, 30-A, 31-D, 32-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 40-D, 41-D, 42-D, 44-D, 45-C, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 51-D, 53-D, 58-D, 59-D, 60-D, 61-C, 62-D, 63-C, 64-A, 65-B, 66-C, 67-A, 68-B, 69-C, 70-A, 71-C, 72-D, 73-A, 74-B, 75-A, 77-B, 79-C, 81-A, 82-C, 84-C, 86-B, 87-B, 88-C, 89-D, 90-D
OSTONOV QUTBIDDIN 7161 42.9 ball 8 ball 11 ball 0 ball 2-B, 4-D, 7-D, 8-C, 9-B, 10-D, 11-A, 13-B, 14-D, 16-D, 17-C, 18-C, 19-A, 20-A, 21-A, 23-C, 24-B, 25-B, 26-C, 27-D, 29-A, 30-D, 31-B, 33-B, 35-B, 36-B, 37-B, 38-B, 39-B, 41-B, 43-B, 46-B, 47-B, 48-B, 50-B, 51-B, 53-D, 55-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-C, 62-D, 63-C, 64-A, 65-C, 66-C, 67-A, 68-D, 69-B, 70-C, 71-D, 72-C, 73-B, 74-D, 75-D, 76-B, 77-B, 78-C, 79-C, 80-B, 81-A, 82-D, 83-D, 84-B, 85-D, 86-A, 87-D, 88-A, 89-A, 90-C
AXMEDOV KOMOLIDDIN 7122 42.7 ball 0 ball 7 ball 10 ball 1-A, 2-A, 3-D, 4-B, 5-D, 6-B, 7-D, 8-B, 9-C, 10-C, 11-A, 12-B, 13-C, 14-D, 15-D, 16-D, 17-A, 18-B, 19-A, 20-D, 21-D, 22-A, 23-B, 24-D, 25-C, 26-B, 27-C, 28-C, 29-C, 30-A, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 39-D, 40-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 61-A, 62-D, 63-A, 64-A, 65-B, 68-B, 70-C, 71-D, 72-C, 73-C, 76-C, 78-B, 79-B, 81-A, 83-A, 84-B, 85-B, 87-A, 88-D, 90-A
XOLMATJONOVA DON O 6993 42.1 ball 7 ball 5 ball 9 ball 1-A, 2-B, 3-B, 4-B, 6-C, 7-B, 8-D, 9-C, 10-B, 11-B, 13-C, 14-D, 15-A, 16-D, 17-A, 18-B, 19-B, 21-A, 22-C, 23-C, 24-D, 26-A, 28-A, , 31-A, 32-D, 33-A, 35-C, 36-D, 37-C, 39-B, 40-B, 41-A, 42-D, 43-A, 44-A, 45-C, 46-A, 47-C, 48-C, 49-C, 50-A, 51-D, 54-A, 55-D, 56-A, 57-C, 59-C, 60-D, 61-D, 62-A, 63-A, 64-A, 65-C, 69-A, 70-D, 71-B, 72-B, 73-C, 74-B, 75-A, 77-C, 78-D, 80-A, 81-D, 86-B, 87-B, 88-A, 89-A, 90-B
ABDULLAEV TELMAN 7304 42 ball 0 ball 0 ball 20 ball 1-C, 2-C, 3-D, 4-A, 5-D, 6-B, 7-D, 8-B, 9-B, 10-C, 11-C, 12-C, 13-A, 14-D, 15-A, 16-A, 17-B, 18-D, 19-C, 20-A, 21-D, 22-C, 23-A, 24-B, 25-B, 26-B, 27-C, 28-C, 29-B, 30-A, 31-C, 32-C, 33-C, 34-D, 35-C, 36-B, 37-B, 38-C, 39-B, 40-B, 41-D, 42-B, 43-C, 44-B, 45-C, 46-C, 47-D, 48-C, 49-A, 50-D, 51-C, 52-B, 53-C, 54-B, 55-D, 56-A, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 68-B, 72-B, 74-C, 77-D, 81-C, 82-D, 83-C, 84-B, 85-C, 90-A
FOZILOVOLIM 6779 41.9 ball 7 ball 9 ball 3 ball 1-C, 4-D, 5-C, 6-C, 7-B, 8-B, 10-D, 11-B, 12-C, 13-D, 14-C, 15-D, 16-B, 17-C, 19-C, 23-C, 24-D, 25-D, 26-C, 27-B, 28-C, 29-C, 30-C, 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 36-C, 38-C, 40-C, 41-C, 42-C, 43-C, 45-C, 46-C, 48-C, 49-C, 51-C, 52-C, 53-C, 55-C, 56-B, 59-C, 60-C, 61-A, 62-C, 63-D, 66-B, 67-D, 68-B, 69-A, 70-A, 71-D, 72-D, 73-A, 74-B, 75-C, 76-B, 77-D, 78-A, 79-D, 80-B, 81-A, 83-D, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 88-D, 89-C, 90-C
XUSANBOYEVAZEBO 6529 41.3 ball 11 ball 4 ball 8 ball 2-A, 5-A, 6-A, 8-D, 9-B, 10-B, 11-C, 13-B, 14-C, 15-B, 16-C, 17-A, 18-A, 19-C, 23-D, 24-C, 27-C, 29-A, 30-C, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 44-C, 45-C, 46-A, 48-C, 49-C, 50-C, 51-C, 53-C, 54-C, 55-C, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-C, 63-D, 64-D, 65-D, 66-A, 67-A, 68-C, 70-B, 72-D, 73-B, 75-C, 77-D, 78-C, 80-C, 81-A, 82-A, 83-C, 85-B, 86-C, 87-C, 88-C, 90-D
ROO 7072 41 ball 7 ball 6 ball 7 ball 1-D, 2-B, 4-C, 5-A, 6-B, 7-A, 8-D, 9-B, 11-A, 12-D, 13-A, 15-A, 16-C, 17-A, 19-B, 22-B, 23-C, 25-C, 26-D, 27-D, 28-A, 29-A, 30-D, 31-A, 33-A, 34-A, 36-D, 37-D, 38-D, 39-B, 41-D, 42-B, 43-B, 44-B, 45-B, 46-B, 48-C, 49-C, 50-C, 52-C, 54-C, 55-C, 56-B, 57-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-C, 63-D, 64-C, 66-A, 68-C, 69-A, 70-B, 71-A, 72-B, 73-C, 75-B, 76-B, 78-A, 80-D, 81-B, 82-D, 84-C, 85-C, 86-B, 87-C, 88-A, 89-B, 90-B
UMAROV IBROHIM 7095 40.9 ball 7 ball 8 ball 4 ball 2-C, 3-B, 4-D, 5-B, 6-D, 7-A, 8-D, 10-D, 12-A, 13-C, 14-D, 15-C, 16-A, 17-C, 19-B, 21-B, 22-C, 23-A, 24-D, 25-B, 26-A, 28-D, 29-D, , 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 40-C, 41-B, 42-C, 43-C, 47-C, 48-C, 49-C, 50-C, 52-C, 53-C, 56-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-A, 63-D, 64-A, 65-D, 66-D, 67-C, 68-C, 70-C, 71-A, 72-D, 73-C, 74-A, 75-C, 77-C, 78-C, 79-A, 81-C, 82-B, 83-B, 84-D, 85-B, 86-D, 87-D, 88-D, 89-D, 90-B
ELMURODOVA ShAHNOZA 6994 40.5 ball 15 ball 3 ball 7 ball 2-B, 3-B, 4-D, 6-C, 10-A, 15-C, 18-C, 19-C, 21-C, 23-B, 25-D, 26-A, 28-C, 29-B, 30-D, 32-A, 33-C, 34-C, 36-A, 37-C, 38-B, 39-C, 40-D, 41-D, 42-D, 43-B, 45-C, 46-D, 47-C, 48-D, 49-D, 50-D, 51-D, 52-B, 53-D, 54-D, 55-C, 56-D, 57-C, 58-C, 59-B, 60-A, 61-B, 63-B, 65-A, 66-C, 67-A, 68-C, 69-B, 70-A, 71-B, 72-D, 73-D, 74-C, 75-D, 76-D, 77-B, 79-C, 81-C, 82-A, 84-B, 86-A, 87-D, 88-B, 89-C,
AZIMOV SARDOR 6580 40.1 ball 9 ball 5 ball 7 ball 1-C, 3-D, 4-A, 5-D, 6-C, 7-C, 8-D, 10-C, 11-A, 12-C, 13-D, 14-A, 15-D, 17-A, 21-A, 24-D, 25-A, 26-B, 27-A, 28-B, 30-B, 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 39-C, 40-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 47-C, 48-C, 49-A, 51-C, 52-C, 54-C, 55-C, 57-C, 58-C, 60-C, 61-A, 62-C, 63-C, 64-D, 66-B, 67-A, 68-A, 69-B, 70-D, 71-B, 72-C, 73-B, 74-C, 75-A, 76-B, 82-A, 83-C, 84-A, 85-B, 86-C, 88-C, 89-D, 90-D
MUXRIDDINMUXITDINOV 6718 39.9 ball 5 ball 5 ball 9 ball 1-D, 2-D, 4-B, 5-D, 6-C, 7-C, 8-D, 9-D, 11-A, 13-A, 14-B, 15-D, 16-C, 18-C, 19-A, 20-C, 21-D, 22-D, 24-B, 25-B, 26-C, 27-A, 28-D, 29-D, 30-D, 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-C, 36-D, 37-D, 39-D, 40-D, 41-D, 43-D, 45-D, 48-D, 49-D, 50-D, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-D, 61-D, 64-D, 65-D, 66-C, 67-B, 69-A, 71-C, 72-D, 73-B, 77-B, 78-B, 79-B, 80-A, 82-B, 83-A, 84-B, 85-C, 86-C, 87-B, 88-B, 89-B,
QO'ChQOROVA MOHIRA 6689 39.1 ball 11 ball 6 ball 4 ball 1-D, 3-C, 4-D, 5-D, 7-A, 9-D, 10-D, 11-A, 12-A, 16-D, 17-C, 18-C, 19-B, 20-A, 24-D, 25-A, 27-C, 29-D, 30-D, 31-D, 32-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 39-A, 40-D, 41-D, 42-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 61-D, 62-C, 63-B, 64-C, 66-D, 67-B, 68-D, 69-B, 70-D, 71-C, 72-D, 73-B, 74-C, 75-D, 76-B, 77-C, 79-B, 80-C, 83-C, 84-C, 85-C, 86-B, 87-C, 88-B, 89-D, 90-C
ZIYODULLAYE VJALOLIDDIN 6661 39.1 ball 11 ball 6 ball 4 ball 2-B, 3-D, 4-D, 5-B, 6-D, 8-C, 10-A, 12-C, 13-B, 14-B, 16-A, 17-B, 19-C, 20-B, 21-B, 22-A, 24-D, 25-D, 28-B, , 31-B, 32-B, 33-B, 35-A, 36-B, 37-B, 38-B, 40-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 46-B, 47-B, 48-B, 49-B, 51-B, 52-B, 54-B, 55-B, 56-B, 57-B, 58-B, 59-B, , 61-B, 62-B, 63-B, 64-B, 65-D, 66-D, 67-A, 68-C, 69-C, 70-D, 71-D, 72-C, 74-A, 76-B, 77-B, 79-C, 81-C, 82-D, 83-D, 84-C, 85-A, 86-A, 87-C, 88-D, 89-B, 90-C
AHMEDOV QAHRAMON 7094 38.9 ball 6 ball 5 ball 8 ball 1-A, 2-D, 3-D, 5-B, 7-C, 9-C, 10-A, 11-A, 12-D, 13-D, 14-C, 15-D, 16-A, 18-B, 19-D, 20-A, 21-B, 22-D, 23-C, 24-A, 25-A, 26-C, 27-B, 29-B, , 32-D, 33-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-B, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 52-D, 53-D, 55-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-D, 61-B, 63-B, 64-C, 65-A, 66-B, 67-B, 68-A, 69-A, 71-A, 72-A, 73-C, 74-D, 77-B, 78-A, 79-A, 81-A, 82-D, 83-D, 84-B, 86-D, 87-D, 90-A
MIRSAMIQOV MIRABBOS 7093 38.2 ball 13 ball 5 ball 4 ball 1-B, 2-A, 4-D, 6-B, 8-B, 9-D, 12-B, 13-B, 15-A, 20-C, 22-A, 23-D, 24-B, 25-C, 26-D, 27-A, 28-B, , 31-B, 32-B, 33-B, 34-B, 35-B, 36-B, 37-B, 39-B, 40-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 45-B, 48-B, 49-B, 50-B, 51-B, 53-B, 55-B, 56-B, 57-B, 58-C, 59-B, 60-B, 61-A, 62-D, 63-C, 64-D, 65-D, 66-A, 67-B, 68-C, 70-A, 71-B, 72-C, 74-D, 75-C, 77-C, 79-D, 80-A, 81-C, 82-B, 83-B, 84-B, 85-D, 86-D, 87-C, 88-D, 89-D, 90-B
HALIMOV R 7080 37.9 ball 8 ball 6 ball 5 ball 2-B, 3-D, 5-D, 6-B, 8-A, 9-C, 10-A, 12-D, 13-C, 14-C, 15-B, 16-C, 17-C, 18-C, 21-D, 22-A, 25-C, 26-A, 27-B, 28-C, 29-D, 30-B, 31-C, 32-C, 33-C, 34-C, 36-C, 37-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 44-C, 45-C, 46-C, 47-C, 49-C, 50-C, 52-C, 53-C, 54-C, 55-C, 57-C, 58-C, 59-C, , 62-A, 63-B, 64-A, 66-B, 67-C, 68-B, 69-D, 70-C, 71-A, 73-D, 75-D, 76-D, 77-D, 78-B, 79-D, 80-C, 81-A, 82-D, 83-A, 84-D, 85-B, 87-B, 88-A, 89-A, 90-A
RIXSIYEVA MUBORAK 7012 37.8 ball 8 ball 8 ball 2 ball 1-A, 2-C, 3-C, 4-B, 6-B, 7-B, 8-B, 9-A, 10-C, 11-D, 12-B, 13-B, 14-C, 16-B, 18-C, 19-A, 21-D, 25-B, 26-D, 28-C, 29-D, 30-A, 31-A, 32-B, 34-C, 36-C, 37-B, 38-B, 39-B, 41-B, 42-A, 43-A, 44-B, 45-B, 47-B, 48-D, 49-C, 50-A, 51-B, 52-B, 55-B, 56-A, 58-C, 60-C, 61-B, 62-A, 63-C, 64-A, 65-D, 66-C, 67-C, 68-B, 70-A, 71-C, 72-D, 73-B, 74-A, 75-B, 76-C, 77-A, 79-B, 80-A, 81-A, 82-B, 83-D, 84-D, 85-D, 86-B, 87-C, 88-A, 89-D, 90-C
QODIROO ABDULAZIZ 7291 37.2 ball 0 ball 12 ball 0 ball 1-B, 2-B, 3-C, 4-C, 5-D, 6-B, 7-B, 8-A, 9-C, 10-D, 11-A, 12-B, 13-C, 14-D, 15-B, 16-D, 17-D, 18-A, 19-C, 20-B, 21-A, 22-B, 23-D, 24-B, 25-A, 26-A, 27-B, 28-A, 29-B, 30-D, 34-B, 37-B, 38-B, 39-B, 40-B, 41-B, 43-B, 44-B, 46-B, 48-B, 49-B, 52-B, 53-B, 54-B, 55-D, 56-B, 57-B, 58-B, , 61-A, 62-D, 63-D, 64-A, 65-C, 66-B, 67-C, 68-D, 69-A, 70-C, 71-D, 72-C, 73-B, 74-D, 75-B, 76-B, 77-B, 78-B, 79-A, 80-A, 81-A, 82-C, 83-A, 84-B, 85-A, 86-B, 87-A, 88-B, 89-D, 90-C
SMAYLOVFARRUX 6743 36.9 ball 7 ball 4 ball 8 ball 1-C, 2-D, 3-C, 4-C, 5-A, 7-B, 8-D, 9-C, 10-B, 12-C, 13-C, 14-D, 16-D, 18-B, 19-C, 20-B, 21-B, 22-C, 23-D, 24-C, 25-A, 28-A, 29-A, , 31-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 43-C, 45-C, 46-C, 48-C, 49-C, 50-C, 51-C, 52-D, 53-C, 54-C, 55-C, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 62-A, 63-B, 64-B, 66-B, 68-A, 69-D, 71-D, 72-A, 73-A, 74-C, 75-D, 78-D, 79-B, 81-D, 83-A, 84-B, 85-C, 86-C, 87-B, 88-B, 89-B, 90-A
MUHIDDINOVMIRSIDDIQ 6594 36.8 ball 7 ball 6 ball 5 ball 1-A, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 7-C, 8-D, 9-D, 11-D, 12-A, 13-C, 14-C, 15-C, 16-D, 17-C, 18-C, 19-A, 20-A, 21-D, 22-D, 23-C, 28-A, 30-C, 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 38-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-A, 44-A, 45-A, 46-A, 47-A, 48-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 57-A, 58-A, 59-A, 60-C, 62-A, 63-B, 64-D, 65-A, 66-C, 68-D, 69-D, 71-B, 72-A, 73-A, 75-B, 76-B, 77-A, 78-D, 79-D, 80-B, 81-A, 82-D, 83-B, 84-D, 85-C, 86-C, 87-D, 89-D, 90-B
ShONAZAROVA ShAHLO 6672 35.8 ball 7 ball 5 ball 6 ball 1-C, 3-A, 4-B, 6-A, 8-A, 9-A, 10-D, 12-A, 13-C, 15-A, 16-C, 17-A, 18-C, 19-B, 20-C, 21-B, 22-A, 25-C, 26-B, 27-D, 28-A, 29-B, 30-D, 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 37-A, 38-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 46-A, 48-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-B, 60-A, 61-B, 62-C, 64-A, 65-A, 66-A, 67-D, 68-D, 69-B, 70-B, 72-B, 73-D, 74-D, 75-B, 78-B, 79-D, 80-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-A, 87-A, 88-D, 90-C
ABDULXAKIMOV ABDULAZIZ 6533 35.6 ball 5 ball 7 ball 4 ball 2-D, 3-C, 4-B, 5-C, 6-D, 7-B, 8-C, 9-C, 10-C, 11-D, 12-D, 13-D, 14-D, 15-C, 17-C, 19-C, 20-B, 21-B, 23-C, 24-C, 25-B, 26-C, 27-B, 28-C, 30-B, 32-C, 33-B, 35-C, 36-C, 37-C, 38-C, 39-C, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 48-C, 50-C, 52-C, 53-C, 54-C, 55-C, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-D, 62-C, 63-C, 65-C, 66-B, 67-D, 68-C, 69-B, 70-B, 71-C, 72-B, 73-D, 74-B, 75-C, 77-D, 78-D, 79-B, 80-D, 83-D, 84-D, 85-D, 86-B, 87-D, 88-B, 89-C, 90-D
ABDUJAMOLOV SUHROB 6913 34.1 ball 0 ball 11 ball 0 ball 1-C, 2-C, 3-A, 4-B, 5-B, 6-D, 7-B, 8-A, 9-B, 10-C, 11-D, 12-B, 13-A, 14-B, 15-C, 16-D, 17-D, 18-C, 19-D, 20-D, 21-A, 22-B, 23-D, 24-B, 25-C, 26-A, 27-A, 28-C, 29-D, 30-B, 33-A, 35-B, 36-A, 37-A, 38-C, 40-B, 42-D, 44-B, 45-B, 46-D, 47-B, 48-B, 50-A, 51-D, 52-A, 54-B, 57-B, 59-B, 60-B, 61-B, 62-C, 63-C, 64-A, 65-A, 66-A, 67-B, 68-C, 69-B, 70-D, 71-C, 72-B, 73-B, 74-D, 75-A, 76-A, 77-C, 78-B, 79-A, 80-B, 81-D, 82-D, 83-B, 84-B, 85-B, 86-A, 87-B, 88-C, 89-A, 90-D
ESONBOYEV FAZLIDDIN 6706 32.8 ball 7 ball 2 ball 9 ball 2-B, 3-D, 5-B, 6-A, 8-A, 9-A, 10-C, 11-B, 12-A, 13-D, 14-D, 15-C, 16-A, 17-A, 18-A, 19-C, 20-C, 21-D, 22-B, 24-A, 26-A, 28-A, 29-D, , 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 37-A, 38-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 44-A, 45-A, 46-A, 47-A, 48-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, 60-A, 61-D, 62-D, 63-D, 65-D, 66-D, 69-D, 70-C, 72-C, 76-A, 77-C, 78-A, 79-C, 80-A, 82-C, 83-A, 84-C, 85-B, 86-B, 87-C, 88-C, 90-A
ABDUBORIYSULTONOV 7268 32.7 ball 8 ball 5 ball 4 ball 1-D, 2-C, 3-D, 4-C, 5-D, 6-D, 7-B, 8-B, 9-A, 10-A, 11-C, 12-D, 17-D, 18-B, 19-A, 20-D, 22-D, 24-D, 25-B, 28-B, 29-A, 30-C, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-B, 43-D, 45-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-D, 61-C, 63-D, 64-B, 65-A, 67-B, 68-A, 69-C, 70-D, 71-C, 73-C, 74-B, 75-C, 76-C, 77-D, 78-B, 79-C, 80-B, 81-B, 82-C, 83-B, 84-A, 85-A, 86-A, 88-B, 89-D, 90-A
VALIYEVA 6992 31.8 ball 8 ball 2 ball 8 ball 1-C, 2-C, 3-C, 6-A, 7-D, 8-B, 10-B, 11-D, 12-A, 13-B, 14-D, 17-A, 18-C, 19-A, 20-D, 22-D, 23-B, 24-A, 25-B, 28-B, 29-A, 30-D, 33-C, 34-B, 35-A, 36-C, 37-B, 38-A, 39-B, 40-C, 41-A, 42-C, 43-D, 44-D, 45-D, 46-A, 47-D, 48-C, 49-C, 50-B, 51-D, 52-B, 53-B, 54-C, 55-C, 56-C, 57-C, 58-D, 59-A, 60-A, 62-D, 63-C, 64-D, 65-A, 66-B, 67-A, 69-C, 70-B, 71-C, 72-A, 73-A, 74-D, 75-B, 78-A, 81-B, 82-D, 84-A, 85-D, 87-C, 88-A, 89-A, 90-B
XURRAMOVBAHROM 6759 31.6 ball 9 ball 7 ball 0 ball 2-B, 3-A, 4-A, 5-B, 6-D, 9-D, 10-C, 11-B, 12-D, 13-D, 15-A, 16-D, 17-B, 18-D, 19-B, 21-B, 22-C, 23-C, 25-C, 29-B, 30-B, 32-B, 33-B, 34-B, 35-B, 36-B, 37-B, 39-B, 40-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 45-B, 49-D, 50-B, 51-B, 53-B, 54-B, 55-B, 56-B, 57-B, 59-B, 60-B, 61-C, 62-D, 63-C, 64-A, 65-A, 66-D, 67-B, 68-A, 69-C, 70-C, 71-D, 72-A, 73-D, 74-A, 75-B, 76-C, 77-D, 78-C, 79-A, 80-D, 81-B, 82-B, 83-D, 84-A, 85-C, 86-D, 87-D, 88-D, 89-D, 90-A
TOShPO'LATOV ABDULAZIZ 6562 31 ball 0 ball 10 ball 0 ball 1-A, 2-C, 3-C, 4-C, 5-B, 6-B, 7-D, 8-A, 9-C, 10-D, 11-C, 12-C, 13-A, 14-C, 15-D, 16-B, 17-B, 18-D, 19-A, 20-D, 21-D, 22-D, 23-C, 24-C, 25-B, 26-B, 27-C, 28-A, 29-C, 30-C, 35-A, 36-A, 37-A, 38-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 44-C, 47-A, 48-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 55-A, 56-A, 57-A, 59-A, 60-A, 61-A, 62-A, 63-B, 64-B, 65-D, 66-A, 67-D, 68-C, 69-C, 70-B, 71-B, 72-D, 73-A, 74-B, 75-D, 76-D, 77-A, 78-A, 79-B, 80-D, 81-A, 82-B, 83-D, 84-B, 85-C, 86-C, 87-B, 88-B, 89-B, 90-D
PO'LATOVAKOMOLA 6468 28.5 ball 8 ball 5 ball 2 ball 1-B, 3-B, 5-C, 6-C, 7-D, 8-A, 9-D, 11-C, 12-D, 13-D, 15-D, 16-A, 17-C, 18-D, 19-D, 22-A, 23-D, 25-B, 26-A, 28-B, 29-B, 30-D, 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 39-D, 41-D, 42-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 49-C, 50-D, 51-D, 52-D, 54-D, 55-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-D, 61-D, 62-C, 63-C, 64-C, 65-B, 66-C, 67-C, 68-D, 69-B, 70-A, 71-B, 72-D, 73-B, 74-B, 75-D, 76-D, 77-A, 78-B, 79-C, 80-D, 82-C, 83-D, 84-C, 86-A, 87-C, 88-C, 89-C, 90-D
ABDULLAYEV ADHAM 7338 27.9 ball 0 ball 9 ball 0 ball 1-D, 2-D, 3-B, 4-C, 5-A, 6-D, 7-D, 8-A, 9-C, 10-B, 11-C, 12-A, 13-A, 14-B, 15-C, 16-D, 17-D, 18-C, 19-A, 20-D, 21-D, 22-A, 23-C, 24-D, 25-B, 26-C, 27-B, 28-B, 29-B, 30-A, 31-B, 33-B, 34-B, 35-C, 36-B, 37-C, 39-B, 40-B, 41-A, 43-B, 44-C, 46-B, 48-B, 49-C, 52-A, 53-C, 55-C, 56-B, 57-B, 58-B, 59-D, , 61-A, 62-C, 63-B, 64-A, 65-D, 66-C, 67-A, 68-A, 69-C, 70-D, 71-C, 72-D, 73-A, 74-C, 75-C, 76-B, 77-A, 78-A, 79-C, 80-D, 81-D, 82-A, 83-B, 84-A, 85-C, 86-D, 87-B, 88-C, 89-B, 90-B
RAXIMOV OQQLBLKL 6915 27.7 ball 11 ball 3 ball 3 ball 2-B, 3-A, 5-A, 6-B, 7-B, 9-D, 10-C, 13-B, 14-C, 17-C, 19-C, 20-D, 22-B, 24-C, 25-A, 26-C, 28-D, 29-A, 30-C, 31-A, 32-D, 33-D, 34-D, 35-C, 36-A, 37-D, 38-D, 39-D, 40-A, 41-C, 42-D, 43-D, 45-A, 46-D, 47-B, 48-C, 49-C, 50-C, 51-D, 52-A, 54-D, 55-B, 56-D, 57-A, 58-D, 59-A, , 62-B, 63-A, 64-A, 65-D, 66-C, 67-D, 68-A, 69-B, 70-C, 71-D, 73-D, 74-D, 75-D, 76-B, 77-B, 78-B, 80-D, 81-C, 82-C, 83-D, 84-D, 85-D, 86-A, 87-D, 88-B, 89-A, 90-C
RAHMATULLAYEV AZIZBEK 6666 20.10 ball 6 ball 3 ball 2 ball 1-D, 4-D, 5-A, 6-C, 7-B, 8-D, 9-A, 10-C, 11-C, 12-D, 13-B, 14-B, 15-B, 17-B, 18-A, 20-A, 22-B, 23-A, 24-B, 25-C, 26-D, 27-B, 28-B, 30-A, 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 39-D, 40-D, 42-D, 43-D, 44-D, 46-D, 47-B, 48-D, 49-D, 50-D, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 59-D, 60-D, 61-D, 62-B, 63-A, 64-D, 65-D, 66-A, 67-B, 68-C, 69-C, 70-C, 71-A, 72-D, 73-C, 74-A, 75-A, 76-D, 77-D, 78-C, 79-C, 80-A, 82-B, 83-A, 84-A, 85-A, 87-A, 88-C, 89-D, 90-A
ABDUXAMIDOV IBRO 6568 19.3 ball 8 ball 0 ball 5 ball 1-A, 2-A, 3-C, 4-C, 5-D, 7-A, 8-B, 9-A, 10-C, 12-D, 14-A, 15-A, 16-B, 17-B, 20-A, 21-D, 22-D, 26-C, 27-D, 28-C, 29-A, 30-A, 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 37-A, 38-A, 39-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 44-A, 45-A, 46-A, 47-A, 48-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-C, 60-A, 62-B, 64-D, 65-D, 66-A, 67-C, 69-C, 70-B, 71-D, 72-D, 73-B, 75-C, 76-C, 77-A, 78-B, 80-D, 81-C, 82-B, 83-D, 84-B, 85-A, 86-A, 87-B, 88-B, 89-B, 90-D