Oylik test natijalari BIZ BILAN O'RGANISH YANADA OSON


F.I.SH. TEST NOMERI JAMI BALL I-FAN II-FAN III-FAN TO’G’RI KALITLAR
OLIMXO'JAYEVA FOTIMAXON 7446 183.5 ball 25 ball 30 ball 30 ball 3-C, 12-D, 21-B, 22-C, 25-D, 61-D, 62-A, 63-D, 64-B, 65-B, 66-C, 67-D, 68-B, 69-D, 70-B, 71-B, 72-D, 73-D, 74-A, 75-D, 76-B, 77-B, 78-D, 79-B, 80-D, 81-B, 82-C, 83-C, 84-A, 85-A, 86-D, 87-D, 88-D, 89-B, 90-A
HOSHIMOV SHAXRIYOR 7959 179.1 ball 21 ball 30 ball 30 ball 1-C, 6-D, 12-B, 13-A, 15-B, 23-A, 24-A, 26-C, 29-C, ,
FAYZULLAYEVA MADINA 7451 175.1 ball 23 ball 28 ball 30 ball 1-B, 5-B, 19-B, 21-B, 22-C, 23-A, 28-C, , 37-C, 56-A, , 61-D, 62-B, 63-B, 64-B, 65-C, 66-B, 67-B, 68-D, 69-B, 70-D, 71-D, 72-A, 73-D, 74-D, 75-B, 76-D, 77-B, 78-C, 79-B, 80-B, 81-D, 82-C, 83-D, 84-B, 85-D, 86-A, 87-A, 88-C, 89-C, 90-B
AHMEDOVShERZOD 8170 174.9 ball 20 ball 29 ball 30 ball 2-C, 4-D, 6-B, 7-C, 13-C, 17-A, 24-C, 26-D, 29-A, 30-A, 50-D, , 61-B, 62-D, 63-C, 64-A, 65-D, 66-D, 67-A, 68-A, 69-D, 70-D, 71-A, 72-D, 73-A, 74-D, 75-A, 76-A, 77-B, 78-D, 79-A, 80-D, 81-A, 82-C, 83-C, 84-B, 85-B, 86-D, 87-D, 88-D, 89-A, 90-B
SANJARBEK NURMURODOV 7490 162.8 ball 9 ball 29 ball 30 ball 1-C, 3-C, 6-D, 7-A, 8-D, 10-D, 11-D, 14-C, 15-D, 16-D, 17-C, 19-D, 20-B, 21-C, 23-A, 24-B, 25-C, 26-B, 28-B, 29-C, 30-B, 36-C, , 61-B, 62-B, 63-D, 64-D, 65-B, 66-D, 67-D, 68-B, 69-D, 70-B, 71-C, 72-A, 73-D, 74-B, 75-D, 76-A, 77-D, 78-B, 79-D, 80-D, 81-B, 82-A, 83-C, 84-A, 85-A, 86-D, 87-B, 88-D, 89-B, 90-C
Q DAMOV 7445 161.9 ball 11 ball 28 ball 30 ball 1-D, 3-C, 5-C, 6-A, 7-A, 9-C, 11-A, 14-D, 15-C, 17-A, 18-D, 20-A, 21-D, 24-A, 26-C, 27-D, 28-C, 29-A, 30-D, 39-B, 43-C, , 61-D, 62-C, 63-A, 64-A, 65-C, 66-C, 67-A, 68-A, 69-A, 70-A, 71-C, 72-C, 73-A, 74-B, 75-C, 76-C, 77-B, 78-A, 79-A, 80-A, 81-C, 82-B, 83-C, 84-A, 85-C, 86-D, 87-D, 88-B, 89-B, 90-A
ShUKURILLOYEV 7956 158.7 ball 30 ball 27 ball 20 ball 1-C, 2-D, 3-A, 4-A, 5-C, 6-B, 7-D, 8-C, 9-C, 10-B, 11-C, 12-D, 13-B, 14-C, 15-A, 16-B, 17-A, 18-D, 19-A, 20-A, 21-D, 22-B, 23-C, 24-B, 25-B, 26-A, 27-D, 28-A, 29-D, 30-C, 40-A, 43-A, 55-D, , 63-D, 68-C, 69-B, 70-D, 81-B, 82-A, 83-D, 88-B, 89-D, 90-C
N YATOVA DILDORA 8183 155.2 ball 19 ball 23 ball 30 ball 3-B, 6-C, 7-D, 8-B, 9-B, 11-B, 15-B, 20-C, 21-D, 23-B, 25-C, , 31-C, 32-C, 33-B, 34-A, 36-C, 46-A, 52-C, , 61-C, 62-C, 63-D, 64-D, 65-D, 66-C, 67-D, 68-A, 69-B, 70-C, 71-D, 72-C, 73-C, 74-C, 75-D, 76-D, 77-A, 78-C, 79-D, 80-C, 81-D, 82-B, 83-C, 84-C, 85-D, 86-A, 87-B, 88-A, 89-A, 90-C
KASIMOV IBROHIM 8167 154.1 ball 18 ball 23 ball 30 ball 1-A, 4-C, 6-B, 10-C, 11-D, 13-D, 16-C, 21-B, 22-A, 24-C, 29-D, 30-B, 37-C, 47-B, 49-B, 51-C, 54-A, 59-A, 60-A, 61-B, 62-A, 63-C, 64-C, 65-C, 66-D, 67-C, 68-A, 69-A, 70-A, 71-A, 72-C, 73-C, 74-D, 75-A, 76-A, 77-C, 78-C, 79-A, 80-C, 81-A, 82-B, 83-B, 84-D, 85-D, 86-C, 87-C, 88-C, 89-A, 90-D
IKROMOVISKANDAR 7447 152.8 ball 14 ball 24 ball 30 ball 1-C, 4-C, 5-B, 6-B, 7-B, 9-A, 11-B, 14-C, 18-D, 19-A, 22-A, 23-D, 26-A, 27-A, 28-B, 30-D, 35-C, 38-D, 41-C, 49-D, 52-C, 54-C, , 61-C, 62-B, 63-B, 64-D, 65-C, 66-B, 67-B, 68-B, 69-D, 70-D, 71-D, 72-B, 73-B, 74-D, 75-A, 76-D, 77-D, 78-B, 79-A, 80-C, 81-C, 82-B, 83-B, 84-B, 85-D, 86-C, 87-D, 88-B, 89-D, 90-A
KSHY KURBANOVA ShAXZODA 8168 151.5 ball 10 ball 25 ball 30 ball 1-A, 2-D, 5-A, 6-C, 7-C, 8-B, 11-A, 12-A, 13-C, 18-D, 19-D, 20-B, 21-C, 22-C, 23-A, 24-D, 25-B, 26-A, 27-D, 28-A, , 36-C, 37-C, 41-C, 52-C, 56-B, , 61-D, 62-C, 63-C, 64-B, 65-B, 66-C, 67-C, 68-D, 69-B, 70-C, 71-C, 72-B, 73-C, 74-A, 75-B, 76-C, 77-B, 78-B, 79-A, 80-D, 81-D, 82-C, 83-C, 84-C, 85-B, 86-D, 87-B, 88-C, 89-B, 90-A
JALILOV ShOHHAHON 7954 149.6 ball 15 ball 26 ball 25 ball 5-A, 6-C, 9-C, 11-C, 17-C, 18-B, 19-A, 20-B, 21-A, 22-C, 23-B, 24-B, 27-C, 28-D, 29-D, , 36-D, 41-A, 45-B, 50-B, , 71-C, 75-D, 80-C, 83-D, 87-A,
KIMSANBOYEVA XUMAYRA 7857 149.2 ball 22 ball 20 ball 30 ball 1-C, 4-A, 5-C, 12-D, 16-C, 21-A, 26-D, 30-B, 31-D, 32-B, 37-B, 38-C, 40-C, 45-C, 48-B, 52-D, 53-A, 56-C, , 61-B, 62-C, 63-A, 64-D, 65-A, 66-B, 67-C, 68-B, 69-A, 70-B, 71-C, 72-A, 73-C, 74-D, 75-D, 76-A, 77-A, 78-D, 79-A, 80-B, 81-B, 82-D, 83-D, 84-D, 85-C, 86-B, 87-C, 88-D, 89-C, 90-A
SHUKUROV SHU UR 8198 149 ball 19 ball 21 ball 30 ball 3-B, 6-D, 9-A, 10-D, 13-A, 18-A, 19-A, 20-A, 21-D, 24-B, 29-D, , 33-C, 35-B, 36-C, 39-D, 46-B, 47-B, 48-D, 49-C, 50-C, , 61-D, 62-C, 63-B, 64-C, 65-D, 66-D, 67-D, 68-C, 69-C, 70-A, 71-B, 72-D, 73-C, 74-D, 75-C, 76-D, 77-C, 78-C, 79-A, 80-B, 81-B, 82-C, 83-C, 84-C, 85-D, 86-B, 87-D, 88-C, 89-D, 90-A
ABUXXALILOV BEKZOD 8028 146.1 ball 9 ball 27 ball 25 ball 1-D, 4-D, 5-A, 6-A, 7-A, 8-C, 11-D, 13-A, 14-C, 15-C, 16-D, 17-D, 18-D, 21-C, 22-B, 23-D, 24-B, 25-B, 27-C, 29-C, 30-D, 40-A, 51-A, 58-B, , 66-C, 72-A, 78-B, 80-D, 85-C,
FAYZILLOYEV AMIRBEK 7579 145.8 ball 2 ball 26 ball 30 ball 1-A, 2-B, 3-D, 4-C, 5-A, 7-D, 8-B, 9-B, 10-A, 11-D, 12-A, 13-A, 14-A, 15-D, 16-B, 17-B, 18-C, 19-C, 20-D, 21-C, 23-A, 24-B, 25-B, 26-D, 27-B, 28-D, 29-A, 30-D, 39-B, 48-B, 49-A, 53-B, , 61-D, 62-C, 63-C, 64-C, 65-D, 66-D, 67-C, 68-B, 69-D, 70-D, 71-D, 72-A, 73-D, 74-C, 75-D, 76-C, 77-A, 78-C, 79-B, 80-A, 81-A, 82-D, 83-C, 84-D, 85-C, 86-B, 87-D, 88-D, 89-C, 90-A
MIRFAYZIYEVSARDOR 7983 142 ball 30 ball 25 ball 15 ball 1-C, 2-D, 3-B, 4-A, 5-D, 6-B, 7-A, 8-B, 9-D, 10-B, 11-B, 12-C, 13-A, 14-B, 15-D, 16-C, 17-C, 18-A, 19-D, 20-C, 21-D, 22-B, 23-B, 24-A, 25-A, 26-C, 27-C, 28-C, 29-D, 30-A, 41-C, 42-C, 47-A, 49-C, 57-B, , 61-C, 64-B, 71-D, 72-B, 74-A, 75-A, 76-A, 77-A, 78-B, 79-C, 82-B, 83-A, 85-B, 87-D, 88-B,
NASRIDDINOVBEXZOD 7378 141.9 ball 9 ball 27 ball 23 ball 1-C, 2-C, 3-B, 4-A, 5-B, 6-C, 7-D, 8-C, 10-D, 11-C, 13-A, 14-D, 15-D, 16-A, 17-B, 18-C, 20-C, 24-B, 25-D, 26-C, 27-B, , 45-B, 47-D, 49-D, , 68-C, 76-C, 78-B, 82-C, 83-C, 84-C, 85-B,
ASKAROV SANATJON 8091 141.8 ball 4 ball 24 ball 30 ball 1-D, 2-C, 3-D, 4-C, 5-C, 6-C, 8-D, 9-C, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-A, 15-D, 16-C, 17-A, 18-C, 19-A, 21-A, 23-A, 24-A, 25-D, 26-C, 28-D, 29-C, 30-D, 33-C, 43-A, 49-B, 50-A, 56-A, 59-A, ,
MUHAMMADJONOV NURIDDIN 7941 140.1 ball 11 ball 23 ball 27 ball 2-C, 4-C, 6-D, 7-B, 10-A, 13-B, 14-D, 15-B, 17-A, 18-A, 19-B, 20-A, 21-B, 22-C, 23-C, 26-A, 27-A, 28-A, 30-D, 35-D, 37-C, 38-A, 43-A, 44-D, 52-C, 56-A, , 70-A, 73-C, 89-D,
RUSTAMOV UMIDJON 7422 138.9 ball 13 ball 28 ball 18 ball 5-C, 6-C, 7-C, 9-D, 10-A, 12-D, 15-A, 16-B, 17-B, 19-A, 21-D, 22-B, 25-A, 26-D, 28-B, 29-B, 30-A, 50-D, 58-C, , 63-A, 66-A, 67-A, 70-A, 72-A, 75-C, 79-A, 86-A, 87-C, 88-A, 89-C, 90-B
TURSUNOV AZIZBEK 8047 138.9 ball 9 ball 24 ball 26 ball 1-C, 2-D, 3-B, 6-D, 7-D, 8-A, 9-D, 10-D, 11-A, 12-D, 13-A, 14-C, 16-B, 17-D, 18-A, 20-D, 24-C, 25-B, 28-C, 29-C, 30-B, 37-A, 42-D, 49-B, 50-B, 55-B, 58-C, , 64-A, 74-D, 75-A, 84-A,
ABDURASULOVAGULYUZA 8050 138.1 ball 12 ball 22 ball 27 ball 3-C, 4-A, 6-D, 7-C, 8-C, 9-A, 11-C, 15-C, 16-B, 18-A, 19-C, 20-D, 21-D, 22-D, 24-C, 25-C, 26-B, 28-A, , 33-B, 34-D, 47-D, 49-D, 50-C, 51-C, 56-D, 57-A, , 74-A, 83-B, 90-B
QORAYEV OYBEK 7678 137.6 ball 3 ball 23 ball 30 ball 1-B, 2-D, 3-B, 4-C, 5-D, 6-A, 7-B, 8-C, 9-C, 10-B, 13-D, 14-C, 15-D, 16-A, 17-D, 18-A, 19-A, 20-D, 22-C, 23-C, 24-C, 25-A, 26-D, 27-A, 28-D, 29-C, 30-A, 43-B, 44-C, 50-B, 51-C, 55-C, 57-B, 58-D, , 61-D, 62-C, 63-C, 64-B, 65-C, 66-D, 67-C, 68-A, 69-C, 70-B, 71-D, 72-D, 73-D, 74-C, 75-C, 76-D, 77-D, 78-C, 79-A, 80-B, 81-B, 82-C, 83-C, 84-C, 85-D, 86-B, 87-D, 88-C, 89-D, 90-A
BAHODIROV JAHONGIRXO'JA 7975 136.9 ball 12 ball 25 ball 22 ball 1-A, 2-C, 3-A, 7-B, 11-D, 12-D, 16-D, 17-C, 19-B, 20-C, 21-B, 23-C, 25-B, 26-D, 27-A, 28-D, 29-D, 30-C, 39-D, 46-B, 48-C, 53-D, 59-C, , 61-D, 63-D, 71-A, 73-C, 79-B, 88-B, 89-A, 90-C
MURTA ZAYEV MUHAMMAD 7584 136.8 ball 13 ball 28 ball 17 ball 1-C, 2-B, 5-C, 6-D, 8-B, 9-A, 10-D, 12-A, 14-A, 17-D, 18-B, 21-B, 23-C, 26-D, 27-C, 28-C, 30-C, 31-C, 54-B, , 62-A, 63-A, 64-D, 65-A, 73-B, 78-A, 79-A, 80-A, 81-B, 82-D, 83-B, 86-C, 89-D,
XUShVAKOV XUMOYUN 8169 135.8 ball 7 ball 21 ball 30 ball 1-D, 2-C, 3-D, 5-B, 6-C, 8-C, 9-B, 10-A, 11-B, 12-C, 14-C, 16-D, 18-D, 19-C, 21-A, 22-C, 23-D, 24-D, 26-D, 27-D, 28-D, 29-A, 30-B, 31-D, 32-B, 33-B, 35-D, 39-A, 55-D, 56-D, 59-A, 60-A, 61-D, 62-B, 63-D, 64-B, 65-D, 66-D, 67-D, 68-B, 69-A, 70-A, 71-D, 72-B, 73-B, 74-D, 75-B, 76-C, 77-B, 78-B, 79-D, 80-B, 81-D, 82-C, 83-B, 84-B, 85-D, 86-A, 87-C, 88-A, 89-A, 90-B
YO'LDOSHBOYEV A 8131 134.6 ball 9 ball 26 ball 21 ball 1-C, 2-D, 3-D, 4-C, 5-A, 7-C, 11-D, 12-C, 13-A, 15-A, 16-A, 18-D, 19-B, 20-B, 21-C, 22-D, 23-C, 26-B, 27-C, 29-A, 30-A, 34-A, 39-D, 40-A, 53-D, , 69-C, 70-A, 73-A, 74-C, 82-D, 83-B, 86-C, 89-B, 90-A
QURBONOV MIRZO 8053 134.4 ball 7 ball 28 ball 19 ball 1-A, 2-C, 3-A, 4-D, 5-A, 6-A, 7-A, 8-D, 9-A, 10-D, 12-A, 13-A, 14-C, 15-C, 18-A, 19-C, 20-A, 21-A, 22-D, 25-A, 26-C, 29-C, 30-A, 33-C, 49-B, , 63-C, 64-B, 65-D, 72-D, 74-A, 76-B, 78-B, 80-B, 81-D, 87-B, 90-A
QAMARIDDIN 7675 133.8 ball 8 ball 20 ball 30 ball 1-A, 2-B, 3-C, 4-B, 8-B, 9-D, 10-A, 13-D, 14-A, 15-B, 16-C, 17-C, 19-A, 20-B, 21-A, 22-C, 23-C, 25-D, 26-D, 27-D, 28-D, 29-B, , 34-C, 36-A, 40-B, 41-D, 43-C, 47-C, 50-B, 57-C, 58-C, 59-A, , 61-A, 62-B, 63-C, 64-D, 65-D, 66-D, 67-B, 68-B, 69-A, 70-B, 71-B, 72-B, 73-D, 74-D, 75-D, 76-D, 77-D, 78-B, 79-C, 80-A, 81-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-B, 86-A, 87-B, 88-D, 89-B, 90-C
ASTANOV SARDOR 8309 133.7 ball 30 ball 23 ball 14 ball 1-A, 2-D, 3-C, 4-C, 5-A, 6-D, 7-C, 8-D, 9-B, 10-D, 11-A, 12-B, 13-B, 14-C, 15-A, 16-A, 17-B, 18-A, 19-A, 20-C, 21-C, 22-D, 23-B, 24-D, 25-B, 26-A, 27-D, 28-D, 29-B, 30-C, 31-A, 36-B, 38-A, 44-C, 46-C, 48-D, 58-C, , 61-A, 62-D, 65-B, 66-B, 67-C, 70-A, 71-A, 72-C, 73-A, 77-A, 81-A, 84-B, 87-A, 88-A, 89-B, 90-C
SAMADOVA FERUZA 8280 132.8 ball 11 ball 22 ball 25 ball 1-A, 3-A, 6-C, 10-B, 12-B, 13-A, 14-B, 15-A, 16-C, 17-D, 18-C, 20-B, 21-C, 22-C, 23-B, 24-A, 26-A, 28-D, 29-B, , 31-C, 32-C, 33-A, 39-B, 41-C, 43-C, 56-A, 57-D, , 62-D, 69-B, 84-A, 86-B, 88-D,
OTABOYEV DILMUROD 7958 132.6 ball 30 ball 24 ball 12 ball 1-D, 2-B, 3-A, 4-D, 5-B, 6-A, 7-D, 8-D, 9-C, 10-B, 11-C, 12-B, 13-A, 14-C, 15-C, 16-A, 17-B, 18-B, 19-B, 20-D, 21-D, 22-A, 23-C, 24-A, 25-C, 26-B, 27-A, 28-A, 29-C, 30-D, 37-C, 44-A, 53-C, 54-D, 56-C, 57-D, , 61-D, 63-C, 64-D, 67-B, 69-B, 71-A, 72-B, 73-B, 76-B, 77-D, 78-A, 79-B, 80-A, 82-C, 84-D, 87-B, 89-A, 90-A
RAXMATOVKAMRON 7545 132.5 ball 8 ball 25 ball 22 ball 1-B, 2-C, 3-C, 5-C, 6-C, 8-C, 10-B, 11-C, 12-B, 13-C, 15-A, 16-C, 18-B, 20-A, 21-B, 22-B, 23-B, 24-B, 25-A, 26-A, 27-B, 29-A, , 35-B, 43-B, 45-C, 46-D, 49-C, , 63-B, 67-A, 70-A, 73-A, 83-A, 84-A, 85-B, 89-B,
TO'LQINOV FOZILJON 8015 132.4 ball 7 ball 26 ball 21 ball 1-D, 3-D, 4-A, 5-A, 6-D, 7-A, 9-B, 10-B, 12-B, 13-D, 14-D, 15-D, 16-B, 17-A, 19-A, 20-A, 21-B, 23-D, 26-A, 27-B, 28-A, 29-B, 30-D, 36-A, 52-D, 54-C, 59-B, , 65-B, 72-D, 74-A, 77-D, 78-D, 84-B, 86-D, 88-B, 90-C
SUNNATULLO ABDURAHIMOV 7419 132.1 ball 0 ball 25 ball 26 ball 1-B, 2-C, 3-C, 4-B, 5-C, 6-C, 7-A, 8-B, 9-B, 10-D, 11-D, 12-A, 13-B, 14-D, 15-B, 16-D, 17-A, 18-C, 19-D, 20-B, 21-A, 22-C, 23-A, 24-C, 25-D, 26-B, 27-C, 28-B, 29-D, 30-D, 36-A, 37-C, 46-B, 51-C, 58-A, , 68-C, 76-C, 79-C, 80-C,
ESONBOYEVA DILNOZA 7586 131.1 ball 14 ball 17 ball 30 ball 2-C, 3-A, 6-A, 7-C, 9-C, 10-C, 11-B, 16-C, 18-B, 19-D, 22-D, 23-D, 24-D, 25-D, 26-A, 29-A, , 32-C, 35-D, 36-D, 37-B, 38-D, 41-D, 42-D, 45-D, 48-C, 51-B, 54-A, 57-C, 59-B, , 61-A, 62-C, 63-C, 64-C, 65-C, 66-B, 67-A, 68-C, 69-B, 70-C, 71-C, 72-B, 73-B, 74-D, 75-B, 76-B, 77-B, 78-C, 79-D, 80-A, 81-A, 82-C, 83-B, 84-C, 85-B, 86-D, 87-C, 88-C, 89-B, 90-A
MAVLON ERGAShEV 7592 130.9 ball 11 ball 18 ball 30 ball 1-D, 2-B, 3-D, 4-A, 6-B, 10-B, 13-D, 14-C, 15-A, 16-C, 17-B, 21-C, 22-A, 23-A, 25-D, 26-C, 27-A, 28-D, 30-C, 33-C, 34-D, 36-B, 44-C, 45-B, 47-B, 50-B, 51-C, 56-A, 58-C, 59-C, 60-C, 61-A, 62-B, 63-B, 64-C, 65-A, 66-A, 67-B, 68-B, 69-B, 70-A, 71-A, 72-B, 73-D, 74-B, 75-C, 76-A, 77-B, 78-A, 79-A, 80-B, 81-A, 82-D, 83-D, 84-C, 85-C, 86-B, 87-B, 88-B, 89-A, 90-C
MAVLON ERGAShEV 7592 130.9 ball 11 ball 18 ball 30 ball 1-D, 2-B, 3-D, 4-A, 6-B, 10-B, 13-D, 14-C, 15-A, 16-C, 17-B, 21-C, 22-A, 23-A, 25-D, 26-C, 27-A, 28-D, 30-C, 33-C, 34-D, 36-B, 44-C, 45-B, 47-B, 50-B, 51-C, 56-A, 58-C, 59-C, 60-C, 61-A, 62-B, 63-B, 64-C, 65-A, 66-A, 67-B, 68-B, 69-B, 70-A, 71-A, 72-B, 73-D, 74-B, 75-C, 76-A, 77-B, 78-A, 79-A, 80-B, 81-A, 82-D, 83-D, 84-C, 85-C, 86-B, 87-B, 88-B, 89-A, 90-C
RAVShANOV DIYOR 8026 130.9 ball 15 ball 22 ball 22 ball 2-A, 3-D, 6-C, 7-A, 9-B, 10-A, 13-D, 17-D, 18-B, 20-D, 21-D, 22-B, 23-C, 24-B, 27-B, , 31-D, 32-D, 35-C, 38-B, 44-C, 51-B, 55-D, 60-B, 64-C, 67-D, 68-B, 69-A, 71-D, 84-D, 85-C, 89-C,
ISROILOVA LAZIZA 7448 130.6 ball 22 ball 14 ball 30 ball 3-D, 4-B, 7-D, 10-B, 12-C, 13-D, 22-C, 30-B, 36-C, 38-A, 39-D, 41-B, 42-D, 43-D, 44-D, 46-D, 51-B, 52-B, 53-C, 54-C, 55-A, 56-B, 59-A, 60-D, 61-D, 62-A, 63-D, 64-A, 65-A, 66-D, 67-D, 68-D, 69-B, 70-D, 71-A, 72-B, 73-D, 74-A, 75-A, 76-C, 77-D, 78-A, 79-C, 80-B, 81-B, 82-D, 83-D, 84-D, 85-A, 86-B, 87-A, 88-D, 89-A, 90-C
TURAYEV JAVOHIR 7463 130.5 ball 12 ball 27 ball 16 ball 1-A, 3-C, 5-D, 7-C, 9-B, 14-B, 15-A, 17-D, 19-B, 20-C, 21-D, 22-D, 23-C, 25-B, 26-B, 28-C, 29-B, 30-D, 38-C, 41-A, 46-A, , 62-C, 66-D, 67-D, 71-C, 75-C, 78-C, 81-A, 83-D, 84-C, 85-D, 86-B, 87-C, 89-D, 90-A
NARMATOOVANILUFAR 7907 130.2 ball 24 ball 24 ball 14 ball 2-D, 5-B, 14-B, 23-B, 24-B, 30-B, 32-A, 39-B, 44-C, 45-A, 55-B, 56-C, , 62-D, 64-B, 66-D, 67-C, 69-A, 70-D, 72-D, 74-A, 75-C, 76-B, 79-A, 81-A, 82-A, 85-D, 88-D, 90-B
HAMIDJONOVA SEVINCh 7444 129.4 ball 8 ball 24 ball 22 ball 2-A, 3-A, 6-A, 8-C, 9-D, 10-A, 11-C, 12-A, 14-D, 15-D, 18-D, 19-B, 20-D, 21-C, 22-A, 23-D, 25-D, 26-A, 27-C, 28-D, 29-C, 30-A, 42-A, 47-D, 48-B, 52-D, 59-A, 60-B, 63-D, 67-A, 68-D, 71-D, 82-B, 83-D, 84-D, 85-A,
NOSIIBOYEV ADHAMBEK 8268 129.2 ball 7 ball 27 ball 18 ball 1-A, 2-A, 3-C, 4-B, 6-D, 8-A, 9-D, 10-C, 11-D, 12-A, 13-A, 14-B, 15-C, 16-A, 17-D, 19-C, 20-B, 21-A, 22-A, 23-C, 25-B, 28-A, 29-C, , 45-C, 51-D, 54-B, , 62-B, 65-D, 67-D, 69-C, 73-B, 75-D, 78-B, 80-C, 81-A, 83-C, 86-D, 87-D,
KARIMOV OAABEK 7374 128.3 ball 10 ball 27 ball 16 ball 2-B, 4-A, 7-C, 8-B, 10-C, 11-D, 12-A, 13-B, 14-C, 16-D, 17-A, 19-C, 21-B, 23-D, 24-A, 25-C, 26-B, 28-C, 29-C, 30-A, 55-B, 59-C, 60-B, 62-B, 69-B, 71-C, 72-B, 74-B, 78-C, 79-C, 80-B, 82-D, 85-C, 86-A, 87-D, 89-A, 90-B
MUBINA ISAMUXAMEDOVA 8171 128 ball 14 ball 16 ball 30 ball 3-D, 5-D, 8-D, 9-D, 10-B, 12-C, 14-A, 15-A, 16-D, 17-C, 21-A, 24-C, 25-D, 28-A, 29-A, 30-B, 32-C, 33-C, 35-B, 36-D, 38-C, 41-C, 43-D, 47-C, 50-D, 51-B, 55-B, 57-D, 58-A, 60-A, 61-D, 62-B, 63-B, 64-B, 65-D, 66-B, 67-D, 68-D, 69-D, 70-D, 71-A, 72-B, 73-C, 74-A, 75-B, 76-D, 77-B, 78-B, 79-C, 80-A, 81-A, 82-B, 83-D, 84-B, 85-D, 86-C, 87-B, 88-B, 89-D, 90-A
OZODBOEVA ZEBO 7452 126.7 ball 10 ball 17 ball 30 ball 2-C, 3-C, 5-D, 6-D, 7-D, 8-A, 9-B, 12-D, 14-B, 15-B, 16-A, 17-D, 19-B, 20-C, 21-D, 24-A, 27-D, 28-B, 29-C, 30-C, 34-D, 35-C, 38-B, 40-D, 41-C, 49-C, 50-A, 52-C, 54-B, 55-C, 57-A, 59-C, 60-D, 61-C, 62-D, 63-B, 64-A, 65-A, 66-D, 67-A, 68-A, 69-D, 70-C, 71-D, 72-A, 73-A, 74-D, 75-D, 76-D, 77-A, 78-D, 79-A, 80-D, 81-A, 82-B, 83-B, 84-C, 85-C, 86-D, 87-D, 88-D, 89-A, 90-C
ALIMOVA MUNOJAT 8335 126.6 ball 30 ball 18 ball 18 ball 1-D, 2-C, 3-D, 4-A, 5-D, 6-B, 7-C, 8-C, 9-D, 10-B, 11-A, 12-A, 13-D, 14-D, 15-C, 16-B, 17-A, 18-B, 19-D, 20-A, 21-A, 22-C, 23-C, 24-C, 25-B, 26-A, 27-B, 28-C, 29-B, 30-D, 31-A, 33-B, 36-C, 38-D, 40-B, 41-A, 43-D, 44-D, 48-D, 49-D, 54-A, 60-D, 61-A, 63-D, 68-B, 70-A, 71-A, 73-C, 74-D, 77-A, 80-C, 83-A, 85-B, 88-B,
SAIDALIYEVA MADINA 7408 125.8 ball 12 ball 16 ball 30 ball 3-C, 6-D, 7-A, 8-C, 10-B, 11-A, 12-C, 13-C, 15-B, 16-C, 17-D, 19-C, 20-B, 21-A, 23-C, 24-D, 26-A, 29-A, , 31-D, 34-A, 36-B, 37-D, 38-B, 40-D, 42-B, 43-D, 50-A, 51-A, 53-B, 56-B, 58-C, 59-B, , 61-B, 62-D, 63-D, 64-C, 65-C, 66-C, 67-C, 68-D, 69-A, 70-B, 71-D, 72-C, 73-C, 74-C, 75-D, 76-C, 77-D, 78-D, 79-A, 80-B, 81-B, 82-C, 83-C, 84-C, 85-D, 86-B, 87-D, 88-C, 89-D, 90-A
DJUMANOVA MUNISA 7551 125.4 ball 11 ball 23 ball 20 ball 5-C, 6-D, 7-B, 9-B, 10-D, 11-B, 12-D, 13-C, 14-A, 18-C, 20-B, 21-A, 22-C, 24-D, 25-D, 27-A, 28-D, 29-A, 30-D, 31-D, 45-D, 47-D, 49-D, 50-B, 58-B, 59-D, , 65-C, 70-B, 75-C, 77-B, 83-B, 84-C, 86-A, 87-C, 88-C, 89-B,
URINOV JAVLON 8329 125.4 ball 14 ball 26 ball 14 ball 4-D, 7-A, 8-C, 9-A, 12-A, 14-B, 15-B, 16-A, 19-A, 20-B, 21-B, 23-D, 25-D, 26-A, 29-D, 30-B, 38-B, 41-C, 49-B, 54-B, , 61-C, 62-B, 63-B, 65-D, 68-B, 69-A, 72-A, 75-C, 77-C, 80-C, 81-C, 82-C, 87-D, 88-A, 89-D, 90-C
BAXTIYOROV MIRAFZAL 7998 125.4 ball 11 ball 23 ball 20 ball 1-A, 2-A, 8-C, 10-A, 11-D, 13-A, 14-C, 15-D, 16-C, 17-A, 19-C, 20-C, 21-D, 23-A, 26-C, 27-D, 28-C, 29-D, 30-A, 39-D, 43-C, 50-A, 51-C, 53-B, 55-B, 59-C, , 61-C, 67-D, 72-A, 73-D, 78-C, 80-B, 84-A, 85-D, 86-D, 88-C,
ZUFAROV ABDULLA 7930 125.4 ball 10 ball 22 ball 22 ball 4-D, 6-C, 8-D, 9-D, 10-D, 11-C, 12-A, 13-B, 15-A, 16-C, 17-A, 18-A, 19-D, 21-B, 22-C, 24-C, 27-A, 28-C, 29-A, 30-D, 33-A, 34-B, 38-D, 40-A, 45-B, 49-A, 50-C, 56-A, , 61-B, 64-A, 65-A, 67-B, 70-B, 73-A, 77-C, 89-B,
BEKNAZAROV S 8098 125.3 ball 9 ball 23 ball 21 ball 1-B, 2-B, 3-B, 4-A, 5-A, 8-D, 9-D, 10-C, 11-D, 13-B, 15-A, 16-C, 17-B, 18-D, 19-D, 21-D, 23-C, 26-B, 28-B, 29-B, 30-B, 32-C, 33-B, 42-B, 47-D, 48-B, 53-D, 54-D, , 61-D, 65-A, 68-B, 70-B, 71-D, 76-B, 77-C, 79-A, 90-D
MIRKOMIL MIRSULTONOV 7440 124.8 ball 3 ball 27 ball 18 ball 1-D, 2-A, 3-B, 4-C, 5-D, 6-A, 7-D, 8-C, 9-D, 10-B, 11-A, 12-D, 13-A, 14-C, 16-A, 17-D, 18-A, 19-B, 20-A, 22-A, 23-A, 25-D, 26-C, 27-D, 28-B, 29-B, 30-B, 31-D, 41-D, 52-D, , 64-C, 75-C, 77-C, 80-C, 82-B, 83-B, 84-D, 85-D, 86-C, 87-C, 88-C, 90-D
VOKHIDOV KAMOLIDDIN 7494 124.2 ball 9 ball 24 ball 19 ball 1-B, 2-C, 3-B, 5-A, 7-C, 8-A, 10-D, 12-D, 13-C, 14-D, 15-C, 17-D, 18-B, 21-A, 22-D, 23-B, 25-B, 26-D, 28-B, 29-A, 30-C, 37-D, 38-C, 39-A, 46-A, 49-C, 54-D, , 64-C, 70-D, 71-C, 77-D, 79-C, 80-C, 82-A, 84-A, 85-A, 88-C, 90-B
QURBONOV HUMOYUN 8172 124 ball 16 ball 14 ball 30 ball 1-A, 2-B, 7-B, 8-A, 10-D, 13-A, 16-A, 18-D, 20-C, 25-C, 26-D, 28-C, 29-C, 30-C, 33-A, 34-C, 35-A, 36-D, 40-C, 42-B, 44-D, 48-A, 50-C, 52-D, 53-A, 54-D, 55-D, 58-D, 59-D, 60-A, 61-D, 62-B, 63-B, 64-D, 65-B, 66-B, 67-D, 68-C, 69-A, 70-A, 71-D, 72-B, 73-B, 74-D, 75-D, 76-D, 77-B, 78-D, 79-B, 80-D, 81-B, 82-C, 83-C, 84-A, 85-A, 86-D, 87-D, 88-D, 89-B, 90-A
JO'RAQULOV SARDOR 7479 124 ball 7 ball 26 ball 17 ball 2-A, 3-A, 4-B, 6-B, 7-D, 9-D, 10-D, 11-A, 14-C, 15-A, 16-D, 17-C, 19-D, 20-A, 21-A, 23-C, 24-D, 25-C, 26-A, 27-C, 28-C, 29-B, 30-C, 31-C, 39-B, 48-C, 50-A, , 66-D, 72-B, 73-D, 77-B, 79-A, 80-C, 81-C, 83-D, 84-D, 86-C, 87-B, 88-D, 89-B,
IBROHIMOV RUSTAM 7478 124 ball 7 ball 26 ball 17 ball 2-D, 4-D, 5-C, 6-A, 9-C, 12-C, 13-B, 14-A, 15-B, 16-D, 17-A, 18-D, 19-C, 20-A, 21-B, 22-D, 23-D, 24-A, 25-B, 27-D, 28-D, 29-B, 30-A, 43-A, 52-C, 53-D, 58-B, , 62-D, 65-A, 76-A, 78-D, 79-A, 80-A, 82-C, 83-B, 84-C, 85-C, 87-D, 88-A, 89-D,
ABRALAMOV NIZOMIDDIN 7421 123.1 ball 8 ball 24 ball 19 ball 2-D, 4-C, 7-B, 8-A, 9-A, 10-C, 11-D, 12-C, 13-A, 14-D, 15-A, 17-C, 18-A, 19-D, 21-B, 22-B, 24-D, 25-B, 26-B, 28-D, 29-A, 30-A, 31-D, 33-A, 36-B, 41-A, 51-D, 54-A, , 62-C, 67-B, 69-C, 71-B, 74-B, 75-B, 77-C, 79-B, 83-D, 84-A, 87-C,
MELIBOYEV ShOHRUX 8127 123.1 ball 8 ball 24 ball 19 ball 1-B, 2-A, 4-C, 5-A, 6-C, 8-D, 13-A, 15-A, 16-A, 18-D, 19-A, 20-B, 21-D, 22-D, 23-A, 24-B, 25-A, 26-B, 27-B, 28-B, 29-A, 30-B, 36-D, 38-C, 41-D, 48-D, 52-D, 56-A, , 61-B, 62-C, 65-C, 69-A, 70-B, 72-C, 73-A, 74-D, 75-C, 80-C, 87-C,
AKMALJONOV AHMADJON 7467 123 ball 8 ball 26 ball 16 ball 1-D, 2-C, 3-C, 4-C, 5-D, 6-C, 7-C, 8-A, 9-C, 10-D, 11-C, 13-D, 16-D, 17-C, 19-C, 21-D, 24-D, 25-A, 26-D, 27-A, 28-A, 30-A, 37-C, 45-C, 50-B, 52-C, , 63-D, 64-B, 66-B, 71-B, 74-D, 75-B, 78-B, 80-C, 83-B, 86-C, 87-D, 88-B, 89-D, 90-A
AXATOV JAHONGIR 7523 122.9 ball 7 ball 27 ball 15 ball 1-D, 2-C, 3-C, 4-C, 5-B, 6-A, 8-C, 11-B, 12-D, 13-B, 14-A, 15-C, 16-A, 17-A, 18-C, 19-A, 20-A, 21-D, 22-B, 23-A, 24-B, 25-D, 27-C, , 32-C, 43-A, 59-B, , 61-A, 67-C, 70-C, 71-C, 73-A, 76-C, 79-B, 81-D, 83-A, 85-A, 86-B, 87-C, 88-C, 89-A, 90-D
MIRJALOL Z 7645 122.8 ball 7 ball 29 ball 12 ball 1-D, 2-A, 3-C, 5-D, 6-A, 7-C, 9-D, 10-D, 11-B, 12-C, 13-A, 14-B, 16-D, 17-D, 18-A, 19-B, 21-B, 23-C, 24-B, 25-D, 26-B, 27-A, 28-D, , 53-A, , 63-C, 64-C, 65-C, 66-C, 68-A, 69-A, 73-C, 75-C, 77-A, 79-A, 80-C, 81-A, 82-D, 84-C, 85-A, 86-B, 88-B, 90-C
XOLMATOV FARRUX 7972 122.4 ball 12 ball 21 ball 21 ball 3-B, 5-D, 6-C, 8-B, 9-D, 10-C, 11-D, 12-D, 14-D, 19-A, 20-B, 21-A, 22-D, 25-A, 26-C, 28-C, 29-C, 30-B, 33-C, 38-A, 39-A, 41-A, 46-B, 51-B, 53-C, 58-A, 59-D, , 62-A, 70-C, 71-C, 72-C, 78-B, 79-A, 80-A, 83-A, 85-C,
MURTAZAQULOV ShAHZOD 8024 122.2 ball 7 ball 20 ball 25 ball 1-A, 2-B, 4-A, 6-A, 9-B, 10-C, 11-B, 12-A, 13-B, 14-B, 15-C, 16-B, 17-C, 18-C, 19-A, 20-C, 21-A, 22-B, 23-B, 26-C, 27-C, 28-C, 29-A, , 32-A, 35-A, 36-B, 40-C, 44-C, 45-D, 46-B, 53-B, 54-D, 55-A, , 63-C, 67-B, 69-C, 79-A, 83-D,
OTABOYEV ABDU A ZAM 7976 122 ball 7 ball 24 ball 19 ball 1-D, 2-B, 4-B, 5-C, 6-D, 7-D, 10-C, 11-C, 12-D, 14-C, 15-B, 16-B, 17-C, 18-C, 19-D, 20-B, 21-D, 22-C, 23-B, 24-B, 25-D, 27-C, 30-B, 31-B, 35-B, 37-B, 45-B, 57-C, 59-A, , 63-D, 65-C, 67-C, 68-A, 69-C, 72-C, 77-C, 79-A, 82-C, 83-C, 84-D,
XAYRULLAYEV ASILBEK 7973 122 ball 8 ball 25 ball 17 ball 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-C, 7-D, 8-B, 9-D, 10-D, 11-D, 13-C, 15-C, 16-A, 17-B, 19-B, 20-A, 21-A, 23-D, 25-D, 26-B, 29-D, 30-A, 32-B, 37-A, 46-B, 47-B, 59-C, , 62-B, 63-A, 65-B, 66-D, 67-C, 69-A, 70-D, 72-B, 79-B, 80-A, 83-C, 85-B, 86-C,
JO'RAYEV MURODJON 7948 122 ball 7 ball 24 ball 19 ball 1-C, 2-D, 4-D, 5-A, 6-B, 7-C, 8-B, 9-B, 10-A, 11-C, 12-D, 13-C, 16-A, 17-D, 18-B, 19-A, 20-A, 22-D, 24-D, 25-D, 27-C, 28-A, 30-B, 31-A, 33-D, 40-A, 47-C, 52-C, 60-B, 63-A, 67-A, 70-D, 72-A, 74-A, 76-A, 77-D, 80-A, 82-A, 83-A, 86-C,
ZIYODULLAYEV ASADBEK 7665 121.9 ball 6 ball 25 ball 18 ball 1-C, 2-C, 3-A, 4-B, 6-A, 7-A, 8-A, 9-A, 10-C, 11-D, 12-C, 13-D, 15-D, 16-B, 17-C, 18-A, 23-A, 24-D, 25-A, 26-C, 27-D, 28-B, 29-D, 30-D, 31-D, 35-A, 47-D, 52-A, 54-D, , 61-A, 62-B, 65-A, 66-B, 73-A, 75-B, 81-B, 82-C, 83-A, 84-A, 86-D, 89-D,
ABDUVALIYEV ELYOR 7481 121.9 ball 7 ball 26 ball 16 ball 1-C, 2-D, 3-C, 5-D, 6-C, 7-C, 8-A, 9-D, 10-A, 12-D, 13-B, 14-B, 16-C, 18-C, 19-B, 21-A, 22-D, 24-A, 26-B, 27-D, 28-D, 29-A, 30-C, 32-C, 45-C, 48-B, 59-B, , 61-C, 63-D, 65-C, 66-C, 67-C, 75-B, 77-B, 78-B, 79-B, 80-C, 82-D, 83-D, 85-A, 87-C,
BOTIROVA MADINAXON 7616 121.8 ball 24 ball 24 ball 10 ball 2-D, 4-D, 12-A, 13-D, 25-D, 30-B, 38-B, 41-C, 47-A, 48-D, 50-B, 55-A, , 61-B, 62-C, 63-B, 65-D, 68-C, 69-B, 71-B, 72-C, 76-C, 77-C, 80-C, 81-B, 82-A, 83-B, 85-B, 86-D, 87-D, 88-A, 89-A, 90-C
DUSANOV XURSHID 7526 121.7 ball 16 ball 18 ball 23 ball 1-D, 2-D, 4-B, 9-C, 15-A, 16-C, 17-A, 18-D, 19-A, 20-C, 22-C, 25-C, 27-B, 28-B, , 33-D, 35-D, 36-C, 40-D, 43-D, 44-C, 45-B, 49-C, 50-D, 52-C, 53-B, 60-B, 62-D, 63-B, 74-D, 81-C, 82-D, 88-D, 89-B,
SUYUNQULOV JALOLIDDIN 7915 121.6 ball 19 ball 23 ball 14 ball 6-A, 7-D, 8-D, 9-B, 11-A, 14-C, 18-A, 23-B, 24-C, 25-B, 26-A, , 34-B, 37-C, 42-C, 45-D, 49-D, 50-C, 57-C, , 62-D, 63-C, 66-B, 67-A, 68-C, 69-B, 70-B, 71-D, 73-A, 74-A, 77-A, 80-D, 81-D, 84-C, 87-B, 89-A,
ISROILOVANILUFAR 7382 121.4 ball 8 ball 16 ball 30 ball 1-D, 3-C, 4-D, 5-A, 6-A, 7-D, 8-D, 10-A, 12-A, 13-A, 15-D, 16-B, 17-B, 18-D, 20-A, 21-B, 22-D, 24-D, 25-B, 27-A, 28-A, 29-B, , 33-B, 36-B, 37-A, 41-C, 42-C, 43-C, 44-A, 49-B, 51-A, 54-C, 55-B, 56-B, 59-D, 60-C, 61-D, 62-D, 63-C, 64-D, 65-D, 66-D, 67-A, 68-A, 69-B, 70-A, 71-D, 72-A, 73-A, 74-C, 75-D, 76-A, 77-D, 78-A, 79-A, 80-D, 81-A, 82-B, 83-B, 84-C, 85-C, 86-D, 87-D, 88-D, 89-A, 90-C
ZAMONOV SOXIBJON 7929 121.4 ball 30 ball 17 ball 17 ball 1-A, 2-A, 3-A, 4-C, 5-B, 6-C, 7-B, 8-C, 9-C, 10-B, 11-B, 12-D, 13-D, 14-D, 15-D, 16-A, 17-A, 18-A, 19-A, 20-B, 21-B, 22-D, 23-D, 24-D, 25-C, 26-B, 27-C, 28-D, 29-C, 30-A, 32-C, 36-A, 38-B, 44-C, 46-B, 49-C, 51-D, 52-B, 53-D, 54-C, 55-C, 56-B, 58-D, , 61-C, 62-D, 64-C, 65-D, 67-D, 77-C, 78-A, 81-C, 83-D, 85-C, 87-C, 89-B, 90-C
TURDIYEVA MUXLISA 7679 121.1 ball 13 ball 27 ball 11 ball 1-A, 2-A, 3-B, 5-D, 6-D, 9-B, 11-D, 13-B, 14-D, 15-B, 16-C, 17-B, 19-A, 20-D, 21-C, 22-C, 23-D, , 31-B, 35-C, 53-C, , 62-A, 65-C, 67-C, 69-C, 70-A, 71-A, 72-B, 74-A, 76-C, 77-D, 78-C, 79-A, 81-A, 82-B, 83-B, 84-D, 85-D, 89-A, 90-D
G'AYBULLAYEV ASADBEK 7997 121.1 ball 9 ball 23 ball 19 ball 3-C, 4-D, 6-B, 7-A, 8-D, 9-D, 10-A, 12-C, 14-C, 15-C, 16-D, 17-A, 18-C, 19-A, 21-A, 22-C, 25-A, 26-D, 27-C, 28-D, 29-D, , 34-B, 38-B, 39-B, 40-D, 42-A, 43-A, 55-D, , 61-C, 62-C, 64-C, 66-D, 70-C, 72-D, 78-B, 79-A, 80-D, 86-C, 87-D,
XOLMURODOV JAVOHIR 7644 120.6 ball 5 ball 29 ball 12 ball 1-C, 2-D, 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, 8-D, 9-D, 10-B, 11-C, 12-D, 13-C, 14-B, 15-C, 16-D, 17-B, 18-A, 19-A, 21-A, 23-D, 26-B, 27-D, 28-B, 29-D, 30-A, 39-B, , 63-D, 64-C, 66-C, 67-C, 69-D, 70-C, 71-C, 73-C, 74-D, 75-D, 80-B, 84-C, 85-D, 86-B, 87-D, 88-C, 89-D, 90-A
ASADOVA 8187 120.3 ball 16 ball 25 ball 12 ball 1-A, 4-B, 6-D, 7-A, 10-D, 12-A, 13-B, 19-A, 20-B, 21-B, 22-A, 27-D, 29-D, 30-A, 38-D, 44-B, 45-B, 46-B, 51-D, , 61-B, 62-D, 64-C, 66-D, 70-D, 71-D, 74-B, 75-A, 76-D, 78-D, 79-A, 80-B, 81-B, 85-D, 86-B, 87-D, 89-D, 90-A
MARUFJONOV 7971 120.3 ball 11 ball 20 ball 22 ball 2-A, 5-B, 6-D, 7-B, 8-A, 9-C, 10-C, 13-A, 15-D, 17-C, 18-A, 19-B, 20-D, 23-A, 24-C, 25-A, 26-B, 28-C, 29-A, , 37-A, 42-A, 45-A, 46-A, 47-A, 50-B, 54-C, 56-A, 57-B, 59-C, , 64-C, 67-C, 68-A, 74-A, 78-D, 83-C, 87-A, 88-B,
SULEYMANOVA FERUZA 8315 120.1 ball 24 ball 16 ball 21 ball 4-A, 5-A, 8-D, 15-C, 17-C, 28-D, , 31-D, 36-A, 37-A, 41-D, 44-A, 48-A, 49-A, 50-A, 51-D, 53-C, 54-B, 55-B, 56-D, 57-A, , 63-D, 65-B, 70-D, 71-B, 77-C, 79-C, 80-C, 83-A, 88-A,
MADAMINOVA NOZIMA 8312 120.1 ball 9 ball 22 ball 20 ball 2-D, 3-D, 5-C, 6-A, 8-C, 9-A, 10-A, 11-A, 13-C, 15-C, 16-C, 17-B, 18-B, 21-B, 23-A, 25-A, 26-C, 27-D, 28-D, 29-A, 30-B, 32-A, 37-D, 42-A, 43-A, 44-A, 49-B, 52-A, 58-D, , 61-C, 63-D, 70-A, 73-D, 74-C, 84-A, 85-A, 86-A, 87-A, 90-A
TURSUNOV BEHRUZ 7598 119.9 ball 11 ball 28 ball 10 ball 1-A, 2-D, 3-A, 4-C, 5-D, 7-D, 9-D, 13-D, 14-D, 15-C, 16-B, 18-B, 19-B, 20-D, 22-D, 23-A, 26-B, 28-A, 30-A, 41-D, 43-B, , 61-A, 62-C, 65-B, 68-A, 69-D, 70-B, 71-B, 73-B, 76-D, 77-B, 78-A, 82-C, 83-B, 84-B, 85-A, 86-D, 87-C, 88-D, 89-D, 90-B
MURTAZAYEV ELBEK 8277 119.3 ball 11 ball 19 ball 23 ball 2-A, 5-D, 6-A, 7-C, 8-A, 10-B, 11-C, 12-C, 13-B, 14-B, 15-D, 17-A, 18-C, 21-B, 23-B, 24-A, 26-A, 27-A, 30-B, 37-D, 40-C, 41-D, 42-C, 43-A, 47-B, 49-C, 53-C, 56-A, 57-A, 59-D, , 61-A, 70-D, 76-D, 77-C, 84-C, 86-C, 89-D,
BOTIROVBEHZOD 7377 118.7 ball 9 ball 29 ball 9 ball 1-D, 2-A, 3-D, 4-D, 5-C, 6-B, 7-C, 8-C, 9-C, 14-B, 15-C, 16-A, 17-C, 18-A, 20-B, 22-D, 23-C, 24-B, 27-A, 29-B, 30-D, 51-C, , 62-D, 63-A, 64-D, 65-A, 66-D, 69-D, 71-A, 72-D, 73-A, 74-D, 75-D, 76-D, 79-B, 82-D, 83-A, 84-D, 85-A, 86-B, 87-D, 88-D, 89-A,
RAXIMJONOVZOYIRJON 8223 118.3 ball 8 ball 15 ball 30 ball 2-A, 4-D, 5-C, 9-A, 10-D, 11-A, 12-B, 13-B, 14-C, 15-A, 16-D, 17-D, 18-A, 19-C, 20-D, 22-D, 24-A, 25-B, 26-D, 27-C, 28-A, 30-A, 31-A, 34-D, 37-C, 38-B, 39-C, 41-A, 42-A, 43-C, 44-C, 47-A, 50-B, 53-A, 56-B, 57-A, 59-A, , 61-A, 62-B, 63-A, 64-B, 65-D, 66-B, 67-B, 68-B, 69-D, 70-C, 71-A, 72-B, 73-A, 74-A, 75-A, 76-B, 77-A, 78-B, 79-A, 80-B, 81-A, 82-C, 83-B, 84-B, 85-A, 86-D, 87-C, 88-D, 89-D, 90-B
ISMOILOV JAHONGIR 7995 118 ball 28 ball 20 ball 12 ball 19-C, 20-C, , 35-B, 36-B, 37-D, 38-B, 43-C, 51-D, 56-C, 58-C, 59-B, 60-C, 62-A, 63-B, 64-C, 67-D, 68-B, 69-A, 70-C, 71-A, 73-D, 74-A, 75-A, 76-D, 79-D, 82-A, 84-A, 85-A, 87-D, 90-C
NOQU LOV AZAMAT 7981 118 ball 9 ball 22 ball 19 ball 1-C, 3-A, 4-C, 6-C, 9-B, 10-B, 11-A, 12-C, 13-C, 14-A, 15-B, 17-C, 19-C, 20-A, 21-A, 22-B, 24-B, 26-C, 27-B, 28-B, 30-A, 34-C, 37-A, 41-B, 46-D, 51-A, 57-A, 59-D, 60-A, 63-A, 65-C, 67-A, 68-B, 73-A, 81-A, 82-A, 83-B, 85-C, 87-C, 90-C
ABDUVOSIQOVOYBEK 7999 117.9 ball 8 ball 23 ball 18 ball 2-A, 3-A, 4-D, 7-D, 8-A, 10-C, 11-C, 12-D, 13-A, 15-C, 17-D, 18-C, 20-A, 21-A, 22-C, 23-D, 24-C, 25-D, 27-C, 28-C, 29-D, 30-A, 33-D, 34-B, 39-D, 40-A, 43-D, 45-A, 55-D, , 63-D, 67-A, 70-A, 71-A, 74-A, 77-B, 79-B, 80-A, 81-A, 83-D, 84-C, 86-D,
MUHAMMADIYEVA SADOQAT 7393 117.6 ball 3 ball 24 ball 19 ball 1-D, 2-C, 3-A, 4-B, 5-D, 6-D, 7-A, 8-C, 9-D, 10-D, 12-D, 13-A, 15-A, 16-C, 17-B, 18-A, 19-C, 20-C, 21-D, 22-D, 23-A, 25-C, 26-C, 27-A, 28-B, 29-A, 30-A, 35-B, 45-B, 46-A, 52-B, 53-B, 58-C, , 62-B, 67-C, 69-C, 71-C, 72-C, 73-C, 82-A, 83-C, 84-C, 85-B, 89-D,
PO'LATOV SAIDBEK 8165 117.6 ball 13 ball 13 ball 30 ball 1-C, 3-C, 4-A, 5-D, 7-C, 8-C, 9-D, 10-A, 12-D, 13-B, 16-C, 20-C, 22-D, 23-A, 25-D, 27-B, 29-A, , 31-D, 37-A, 38-D, 40-D, 42-D, 45-D, 46-C, 47-A, 49-B, 51-C, 53-D, 54-A, 55-D, 56-A, 57-D, 58-C, 60-C, 61-D, 62-D, 63-C, 64-D, 65-B, 66-B, 67-B, 68-B, 69-D, 70-D, 71-B, 72-A, 73-B, 74-B, 75-B, 76-D, 77-C, 78-D, 79-D, 80-B, 81-D, 82-A, 83-A, 84-C, 85-C, 86-B, 87-B, 88-B, 89-D, 90-C
JAMSHID 7990 117.1 ball 10 ball 20 ball 21 ball 1-D, 3-D, 4-D, 5-A, 6-C, 7-A, 8-A, 9-B, 13-B, 14-C, 16-C, 17-C, 18-C, 21-D, 23-D, 24-B, 25-D, 26-C, 27-C, 30-B, 32-D, 34-D, 37-A, 39-A, 44-D, 46-B, 47-D, 48-B, 53-A, 56-C, , 66-C, 71-A, 75-B, 78-D, 83-C, 84-D, 85-D, 87-D, 90-A
MUXIDDINOV XUSNIDDIN 8281 117 ball 8 ball 20 ball 22 ball 1-D, 2-C, 3-A, 6-A, 7-D, 9-D, 10-A, 12-D, 13-D, 17-D, 18-C, 19-D, 20-C, 21-C, 22-D, 23-C, 25-D, 26-C, 27-A, 28-A, 29-A, 30-C, 31-B, 35-D, 37-C, 38-D, 44-A, 49-C, 50-B, 52-D, 55-D, 58-B, , 63-B, 67-D, 68-C, 70-B, 83-A, 85-B, 86-B, 88-A,
HAQBERDIYEV SARDORBEK 7384 116.5 ball 4 ball 26 ball 15 ball 1-A, 4-D, 5-B, 6-B, 7-D, 8-A, 9-A, 10-D, 11-B, 12-B, 13-D, 14-B, 15-B, 16-C, 17-D, 19-D, 20-C, 21-C, 23-D, 24-C, 25-B, 26-A, 27-C, 28-D, 29-A, 30-C, 31-B, 32-A, 49-A, 53-C, , 61-A, 68-D, 69-D, 70-D, 76-A, 77-D, 81-C, 82-D, 83-A, 84-D, 85-A, 86-B, 87-D, 88-D, 89-A,
QOSIMOVAOYGUL 7396 116.3 ball 9 ball 14 ball 30 ball 1-A, 3-C, 4-C, 5-B, 6-C, 7-A, 9-B, 10-A, 14-B, 17-A, 18-C, 19-C, 21-A, 22-B, 23-A, 24-B, 26-A, 27-D, 28-D, 29-C, 30-D, 32-D, 33-A, 36-C, 38-D, 40-A, 43-B, 44-C, 48-A, 49-B, 50-B, 52-C, 53-B, 55-A, 57-A, 58-A, 59-B, , 61-B, 62-C, 63-C, 64-B, 65-C, 66-C, 67-C, 68-C, 69-D, 70-C, 71-B, 72-B, 73-D, 74-B, 75-A, 76-B, 77-B, 78-B, 79-A, 80-D, 81-D, 82-B, 83-C, 84-B, 85-C, 86-A, 87-B, 88-B, 89-C, 90-D
KASIMOV SHAHRUH 8328 116.3 ball 18 ball 23 ball 12 ball 3-B, 4-A, 6-C, 7-C, 10-A, 20-B, 21-B, 23-D, 24-C, 26-A, 27-C, 30-B, 31-B, 35-C, 37-B, 43-D, 46-D, 54-C, 55-C, , 61-D, 62-B, 63-D, 64-A, 65-A, 66-A, 67-B, 71-C, 73-D, 76-C, 77-A, 78-D, 80-C, 81-A, 84-D, 86-D, 88-A, 90-B
ERKINOV ABDULAZIZ 8025 116.2 ball 11 ball 18 ball 23 ball 1-C, 2-D, 3-B, 4-B, 6-A, 8-A, 9-C, 11-B, 12-D, 13-C, 16-A, 17-A, 18-D, 21-C, 25-D, 26-A, 27-A, 28-A, 30-D, 35-A, 36-C, 37-D, 38-C, 39-D, 40-A, 43-C, 47-C, 54-A, 57-D, 58-A, 60-C, 63-D, 65-B, 70-C, 73-D, 78-C, 80-B, 81-A,
TO'XTASINOV TOXIR 8188 116.1 ball 13 ball 22 ball 16 ball 2-B, 5-C, 6-B, 8-D, 10-D, 11-C, 13-C, 14-A, 15-D, 19-A, 20-C, 22-C, 26-C, 27-D, 28-A, 29-D, 30-A, 39-C, 41-C, 48-C, 50-A, 51-C, 56-A, 58-B, 60-C, 61-D, 66-A, 67-A, 69-D, 73-B, 75-A, 76-D, 78-D, 79-A, 83-D, 84-D, 85-A, 89-B, 90-D
USANOVAZUHRA 8052 116.1 ball 11 ball 20 ball 20 ball 1-D, 2-A, 3-B, 6-A, 9-D, 10-B, 14-A, 15-D, 16-D, 17-C, 18-C, 20-C, 21-A, 23-C, 24-D, 25-D, 28-C, 29-C, 30-D, 32-B, 33-C, 41-B, 42-D, 43-B, 44-D, 48-A, 56-C, 58-D, 59-D, , 61-B, 62-C, 66-C, 68-A, 72-C, 75-B, 84-C, 85-A, 86-B, 88-C,
TURSUNBOYEVS HIRINA 8071 116.1 ball 11 ball 20 ball 20 ball 2-B, 5-B, 6-D, 9-A, 10-A, 11-A, 12-C, 14-D, 15-C, 16-A, 17-C, 18-C, 19-C, 20-A, 22-B, 23-C, 27-B, 28-A, 29-D, , 32-A, 35-D, 37-D, 38-D, 39-D, 41-C, 43-B, 48-B, 55-C, 59-D, , 61-A, 66-B, 67-D, 68-A, 71-A, 73-A, 79-C, 80-D, 86-A, 89-D,
TOSHMURODOVBEKZOD 7626 115.8 ball 9 ball 24 ball 15 ball 1-C, 2-C, 3-C, 5-A, 6-D, 7-B, 8-B, 9-B, 10-A, 12-B, 14-B, 16-C, 17-C, 18-D, 19-C, 20-D, 22-C, 24-A, 26-C, 28-B, 29-C, , 39-D, 44-B, 47-B, 49-B, 55-D, 60-A, 61-A, 64-D, 70-A, 73-D, 77-A, 78-A, 79-D, 80-A, 81-D, 82-C, 83-A, 84-A, 86-B, 88-B, 90-A
JO'RAEV UMIDJON 7560 115.7 ball 9 ball 26 ball 12 ball 1-A, 3-A, 4-D, 7-A, 8-D, 11-D, 12-A, 13-C, 15-D, 17-C, 18-A, 19-C, 20-C, 21-D, 22-C, 24-A, 25-C, 26-C, 28-A, 29-C, 30-A, 31-A, 40-B, 43-B, 52-D, , 62-B, 65-B, 66-B, 69-A, 71-D, 74-A, 76-B, 77-D, 78-A, 80-A, 82-C, 83-A, 84-A, 86-D, 87-C, 88-D, 89-D, 90-A
ISMOILOV ISMOILJONI 7641 115.6 ball 5 ball 24 ball 17 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-D, 5-A, 6-B, 7-B, 8-D, 10-A, 11-B, 12-A, 15-A, 16-B, 17-D, 18-D, 19-D, 20-B, 21-A, 22-B, 23-B, 24-A, 26-D, 27-B, 28-A, 29-D, , 33-A, 37-B, 38-D, 48-A, 50-A, 52-D, , 63-A, 64-B, 65-C, 66-C, 70-B, 76-B, 79-C, 80-B, 82-D, 83-B, 84-B, 85-C, 89-A,
G'ANIYEV AZIZ 8182 115.2 ball 13 ball 19 ball 20 ball 1-A, 2-A, 5-C, 6-B, 7-D, 11-B, 15-A, 16-C, 19-B, 20-D, 21-D, 22-C, 23-B, 25-A, 27-C, 28-A, 30-C, 32-C, 38-D, 39-D, 43-D, 45-D, 46-D, 48-A, 52-D, 53-D, 54-D, 59-A, , 63-C, 66-A, 68-A, 77-A, 80-A, 86-A, 87-A, 88-A, 89-C, 90-D
MAHAMADUMAROVA RUXSORA 7376 115 ball 11 ball 21 ball 18 ball 1-D, 2-A, 3-B, 6-C, 7-C, 8-C, 9-B, 11-B, 13-A, 14-B, 17-D, 18-C, 19-C, 22-D, 23-C, 24-D, 25-A, 26-A, 27-A, , 32-D, 33-D, 34-C, 41-D, 42-A, 44-A, 45-D, 53-C, 54-C, , 64-B, 68-C, 69-B, 71-B, 76-C, 79-C, 80-B, 83-B, 84-B, 85-C, 86-A, 87-D,
MIRKOMILOV ABDULVORIS 8018 115 ball 30 ball 19 ball 11 ball 1-A, 2-C, 3-C, 4-B, 5-B, 6-D, 7-D, 8-C, 9-A, 10-A, 11-C, 12-D, 13-D, 14-B, 15-C, 16-B, 17-C, 18-A, 19-A, 20-B, 21-A, 22-C, 23-C, 24-D, 25-D, 26-B, 27-B, 28-B, 29-A, 30-D, 31-A, 33-C, 34-D, 35-C, 36-C, 37-D, 39-C, 44-D, 51-A, 52-D, 54-C, , 62-C, 64-D, 68-B, 69-D, 71-D, 72-D, 73-A, 74-D, 75-B, 77-A, 78-A, 79-C, 81-D, 82-C, 85-D, 87-B, 88-D, 89-C, 90-D
TO'LQINOV SOBIR 7633 114.8 ball 8 ball 22 ball 18 ball 1-B, 4-B, 5-C, 6-A, 7-D, 8-A, 12-D, 14-C, 15-C, 16-C, 17-B, 19-B, 20-D, 21-B, 22-A, 23-B, 25-C, 26-B, 27-C, 28-D, 29-D, 30-B, 33-B, 37-C, 38-B, 40-B, 45-D, 48-D, 54-D, 56-D, , 61-C, 73-C, 78-A, 79-B, 80-D, 81-D, 84-C, 85-A, 86-B, 88-C, 89-A, 90-D
MUXRIDDIN MUXITDINOV 7439 114 ball 11 ball 20 ball 19 ball 1-A, 2-B, 5-D, 6-A, 7-C, 10-C, 12-C, 13-D, 16-D, 17-D, 19-B, 20-D, 21-D, 22-B, 23-B, 24-C, 26-D, 28-B, 30-A, 32-C, 36-D, 37-C, 42-C, 44-C, 48-C, 49-B, 54-A, 59-D, 60-B, 62-B, 63-B, 69-D, 70-B, 79-C, 80-A, 81-A, 83-B, 84-B, 87-D, 89-D,
XIK ATILLAYEV SHAX IY R 7511 113.7 ball 7 ball 22 ball 18 ball 2-C, 3-A, 5-B, 6-B, 7-C, 9-B, 10-A, 11-C, 12-B, 13-B, 14-B, 15-B, 16-A, 17-C, 18-D, 20-B, 21-D, 24-A, 25-B, 26-D, 27-A, 28-D, 30-C, 31-B, 36-B, 40-D, 41-A, 44-B, 45-B, 54-D, 56-B, , 61-C, 67-B, 68-B, 72-B, 74-B, 82-B, 83-D, 85-D, 87-B, 88-B, 89-D, 90-C
ORTIQBEK 7964 113.7 ball 11 ball 26 ball 10 ball 2-C, 5-A, 6-C, 8-A, 11-D, 12-A, 14-B, 15-B, 16-D, 17-B, 18-C, 20-D, 21-D, 23-B, 25-A, 26-D, 27-A, 29-A, 30-C, 35-B, 39-C, 53-A, 56-D, , 61-B, 63-A, 64-D, 65-B, 66-D, 67-D, 68-D, 71-A, 75-B, 76-A, 77-D, 78-D, 79-C, 81-C, 82-B, 83-C, 84-D, 86-B, 88-B, 89-B,
ISROILOVA XOLBUVI 8116 113.7 ball 7 ball 22 ball 18 ball 1-C, 3-B, 4-D, 5-D, 6-A, 7-B, 8-D, 9-A, 10-D, 13-B, 14-A, 16-D, 18-D, 20-D, 21-D, 22-B, 23-A, 24-C, 25-C, 26-D, 27-D, 29-C, 30-D, 32-C, 40-D, 46-D, 49-B, 54-D, 55-D, 57-D, 58-A, , 63-D, 67-B, 71-B, 73-A, 74-B, 75-D, 78-C, 81-D, 82-D, 85-A, 86-C, 90-C
NOSIROV FIRDAVS 8229 113.3 ball 16 ball 18 ball 19 ball 1-A, 2-C, 3-A, 4-B, 7-A, 8-C, 9-D, 15-C, 18-B, 23-D, 25-C, 26-A, 28-D, 29-B, , 31-A, 33-A, 35-A, 36-B, 39-A, 49-D, 50-B, 53-A, 56-C, 57-B, 58-A, 60-D, 64-A, 68-B, 70-B, 75-B, 77-B, 79-B, 80-B, 82-A, 83-D, 84-B, 86-C,
MAKHAMMEDOV ULUGBEK 8205 113.3 ball 14 ball 16 ball 23 ball 1-B, 8-A, 9-C, 10-B, 12-D, 13-C, 14-A, 15-B, 16-D, 17-D, 18-C, 20-A, 26-A, 28-C, 29-B, 30-C, 35-A, 37-A, 38-C, 42-A, 45-A, 48-A, 49-C, 50-D, 52-A, 53-A, 55-D, 56-C, 59-A, 60-A, 63-D, 66-D, 76-D, 83-D, 85-A, 86-B, 89-B,
NURIDDINOVA MADINA 7553 113.2 ball 20 ball 24 ball 8 ball 7-C, 8-A, 9-D, 11-A, 12-B, 14-B, 22-C, 23-D, 26-C, 30-A, 38-B, 44-A, 47-B, 51-B, 54-B, 55-A, , 62-B, 63-B, 64-C, 65-C, 66-D, 67-C, 68-B, 69-B, 70-C, 75-D, 76-B, 77-C, 78-B, 79-B, 80-B, 82-D, 83-A, 84-D, 85-D, 86-B, 88-B, 90-A
URAZIMBATOVBEHZOD 8256 113.1 ball 12 ball 18 ball 21 ball 1-D, 2-A, 4-C, 5-A, 6-A, 7-C, 9-B, 10-D, 11-C, 13-D, 14-D, 20-A, 21-C, 22-C, 25-B, 26-B, 29-D, 30-A, 31-A, 32-D, 34-A, 44-C, 45-D, 46-B, 47-C, 50-B, 54-C, 55-D, 57-B, 58-A, , 61-D, 67-C, 70-C, 72-D, 73-B, 74-A, 77-D, 87-D, 89-A,
MO'MINOVDIYORBEK 7647 112.8 ball 11 ball 23 ball 14 ball 1-C, 5-C, 7-A, 8-C, 9-D, 11-B, 12-B, 13-D, 14-C, 15-B, 16-B, 17-D, 19-A, 21-D, 22-A, 23-D, 26-C, 27-B, 30-D, 36-A, 38-C, 44-A, 54-B, 55-C, 57-B, 60-D, 64-B, 65-B, 66-D, 70-D, 71-B, 73-D, 77-B, 80-A, 81-A, 83-B, 84-B, 85-D, 87-D, 88-B, 89-D, 90-C
ROBIYAKHON 8202 112.7 ball 7 ball 21 ball 19 ball 1-A, 3-C, 4-A, 6-C, 7-C, 8-A, 9-C, 10-C, 12-D, 14-A, 16-D, 17-D, 18-C, 19-B, 20-D, 21-B, 22-B, 23-B, 24-C, 25-B, 26-A, 29-C, 30-A, 31-C, 35-D, 37-B, 38-C, 45-C, 47-A, 53-C, 54-C, 58-B, , 62-D, 63-A, 68-A, 69-D, 71-A, 83-D, 85-D, 86-B, 87-A, 89-D, 90-C
XAMIDULLAYEVA ShAHZODA 8004 112.6 ball 6 ball 22 ball 18 ball 1-D, 2-D, 3-C, 4-D, 5-B, 6-A, 7-D, 8-B, 9-C, 10-C, 11-B, 12-A, 14-B, 15-C, 16-A, 17-B, 18-B, 19-C, 20-C, 21-D, 23-D, 26-B, 28-A, 30-C, 39-A, 40-A, 44-D, 50-C, 51-D, 52-C, 53-A, 55-D, , 63-B, 65-C, 69-B, 71-D, 73-C, 76-D, 77-C, 79-B, 81-A, 85-A, 87-C, 90-D
AKRAMOVA DURDONA 7372 112.3 ball 11 ball 12 ball 30 ball 1-B, 2-A, 4-D, 5-C, 9-B, 10-B, 13-C, 15-A, 16-A, 17-D, 18-A, 19-C, 20-C, 21-D, 22-D, 23-A, 26-C, 28-C, 30-D, 31-D, 32-C, 33-B, 35-D, 39-C, 40-A, 44-D, 46-B, 50-A, 51-D, 52-C, 53-A, 54-C, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, 60-A, 61-D, 62-C, 63-A, 64-D, 65-C, 66-C, 67-D, 68-C, 69-B, 70-D, 71-D, 72-C, 73-C, 74-B, 75-C, 76-D, 77-D, 78-D, 79-D, 80-D, 81-C, 82-B, 83-A, 84-B, 85-B, 86-D, 87-C, 88-D, 89-C, 90-A
KHASANOV DILMUROD 8286 112 ball 12 ball 19 ball 19 ball 1-B, 2-B, 4-A, 7-B, 10-C, 11-C, 12-C, 14-C, 15-D, 16-D, 17-D, 18-C, 19-B, 22-D, 24-C, 26-B, 28-A, 30-B, 32-C, 37-A, 38-C, 39-B, 42-B, 43-D, 45-A, 47-C, 56-B, 58-A, 60-A, 62-C, 63-D, 65-D, 66-A, 70-C, 78-B, 82-B, 84-D, 87-A, 88-A, 90-C
AZIMOVA MOHINABONU 7587 111.8 ball 9 ball 20 ball 19 ball 2-A, 3-C, 4-C, 5-B, 8-A, 9-C, 10-A, 11-A, 12-C, 14-B, 16-B, 17-D, 18-D, 19-B, 20-B, 21-C, 23-A, 25-A, 26-A, 28-B, 30-D, 32-C, 34-A, 40-C, 41-C, 43-A, 46-C, 48-B, 50-C, 56-D, 58-A, , 62-D, 63-D, 66-C, 67-D, 68-C, 72-D, 79-C, 81-C, 82-A, 84-D, 89-B,
BEKChANOV ASADBEK 7565 111.7 ball 8 ball 21 ball 18 ball 1-B, 2-D, 5-D, 7-D, 8-D, 10-A, 11-C, 12-B, 13-A, 14-B, 15-D, 16-B, 17-A, 18-D, 19-B, 22-A, 23-D, 25-A, 26-D, 27-B, 28-C, 29-D, , 31-D, 32-D, 33-B, 41-A, 46-D, 48-D, 54-A, 57-D, 60-B, 69-D, 70-B, 73-B, 78-D, 79-A, 80-C, 81-C, 82-D, 83-B, 85-B, 86-A, 87-D,
O'KTAMOV ShAHZOD 7566 111.6 ball 8 ball 23 ball 15 ball 1-C, 2-D, 3-C, 4-B, 6-D, 7-B, 8-B, 10-B, 11-C, 13-C, 14-D, 17-B, 19-B, 20-C, 21-C, 22-D, 23-D, 24-C, 25-B, 26-C, 27-B, 28-B, , 34-C, 38-A, 46-B, 48-A, 50-C, 54-B, 56-B, , 61-C, 63-C, 66-C, 69-C, 71-B, 79-B, 80-C, 82-A, 83-C, 84-C, 85-B, 87-A, 88-D, 89-D, 90-C
QO'ChQAROVA ZUHRA 7369 111.5 ball 9 ball 26 ball 10 ball 1-A, 5-C, 7-D, 8-B, 9-B, 10-A, 11-D, 13-C, 14-C, 15-A, 16-C, 17-A, 18-D, 19-B, 22-A, 23-A, 25-D, 26-C, 27-D, 28-A, 29-A, , 39-C, 44-C, 53-C, 56-A, , 63-A, 65-A, 68-A, 69-D, 70-A, 71-B, 73-D, 74-A, 75-A, 76-A, 79-A, 81-A, 82-C, 83-C, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 89-A, 90-D
ZARIPOV ZIYODULLA 7401 111.3 ball 5 ball 26 ball 12 ball 1-B, 3-C, 4-C, 5-A, 6-A, 9-D, 10-A, 11-D, 12-A, 13-C, 14-A, 15-A, 17-B, 19-D, 20-C, 21-C, 22-C, 23-C, 24-D, 25-B, 26-B, 27-B, 28-B, 29-A, 30-C, 42-B, 43-D, 54-A, 58-C, , 61-C, 62-B, 63-D, 67-B, 71-D, 73-D, 76-D, 78-B, 80-A, 81-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-B, 87-B, 88-D, 89-B, 90-C
GIYASOVAShAXZODA 7547 111 ball 0 ball 27 ball 13 ball 1-B, 2-D, 3-B, 4-A, 5-D, 6-A, 7-C, 8-B, 9-C, 10-D, 11-D, 12-D, 13-A, 14-D, 15-A, 16-A, 17-A, 18-A, 19-A, 20-C, 21-D, 22-C, 23-B, 24-B, 25-B, 26-A, 27-C, 28-B, 29-B, 30-D, 35-A, 37-C, 38-D, , 65-B, 66-C, 67-C, 69-D, 74-B, 77-C, 78-B, 81-D, 82-C, 83-B, 84-C, 85-B, 86-A, 87-C, 88-C, 89-B, 90-D
BAHROMOV NURMUHAMMAD 7960 111 ball 11 ball 17 ball 22 ball 1-B, 2-A, 5-A, 6-C, 8-A, 9-D, 10-B, 11-C, 13-B, 18-D, 21-B, 22-D, 23-D, 24-D, 26-B, 27-C, 28-D, 29-C, 30-A, 33-B, 34-A, 36-C, 37-A, 38-C, 46-A, 48-B, 50-B, 51-C, 53-B, 54-D, 58-D, 59-D, , 63-C, 65-A, 68-C, 74-C, 76-B, 79-B, 84-D, 87-B,
ILYOSOV ASADBEK 8066 110.9 ball 11 ball 19 ball 19 ball 4-C, 5-A, 6-C, 7-A, 8-B, 13-C, 15-B, 16-C, 17-D, 18-D, 19-C, 20-D, 23-B, 24-B, 25-D, 26-B, 27-D, 28-D, 30-C, 33-C, 36-B, 42-D, 43-C, 45-B, 46-D, 49-C, 51-A, 53-A, 59-C, 60-D, 67-B, 68-D, 69-B, 72-D, 74-D, 79-D, 80-C, 81-B, 85-D, 86-D, 88-C,
MIRJALIL MIRFOZILOV 7664 110.6 ball 10 ball 24 ball 12 ball 3-C, 4-D, 5-A, 6-A, 7-C, 8-B, 9-D, 11-B, 12-B, 13-C, 14-B, 17-D, 19-D, 20-B, 21-B, 22-A, 23-D, 26-C, 28-D, 30-D, 31-B, 33-D, 35-B, 40-C, 45-D, 55-C, , 62-B, 64-A, 65-B, 66-A, 68-A, 69-B, 72-A, 77-A, 79-A, 80-B, 81-A, 82-C, 83-C, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 90-D
KOMILJONOV MUSLIMBEK 7603 110.4 ball 6 ball 24 ball 14 ball 2-B, 4-C, 5-D, 7-B, 8-C, 9-B, 10-D, 12-C, 13-A, 14-A, 15-C, 16-A, 17-C, 18-D, 19-D, 20-C, 21-A, 23-A, 24-B, 25-C, 26-B, 28-B, 29-D, 30-A, 33-A, 36-A, 37-B, 40-D, 49-D, 55-A, , 65-D, 66-D, 69-D, 73-D, 74-D, 75-C, 79-D, 80-D, 81-C, 82-A, 83-B, 85-A, 86-D, 87-C, 88-D, 90-B
ILHOMOVANURJAHON 7368 110.4 ball 8 ball 26 ball 10 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, 8-B, 9-A, 11-B, 12-A, 14-D, 15-D, 16-A, 17-D, 20-D, 22-D, 23-A, 24-A, 26-D, 27-D, 28-D, 30-B, 37-D, 46-A, 51-D, 52-D, , 61-A, 62-D, 65-D, 67-D, 68-D, 69-D, 70-D, 71-D, 73-B, 76-B, 77-D, 79-A, 80-B, 81-B, 82-D, 83-D, 84-D, 86-B, 88-D, 90-A
RUSTAMOV JAVOHIR 8208 110.1 ball 14 ball 17 ball 20 ball 3-A, 4-B, 7-D, 9-A, 11-D, 12-A, 13-B, 16-B, 17-B, 18-A, 21-A, 22-C, 23-B, 24-C, 27-B, 29-A, , 35-C, 41-A, 42-C, 43-B, 45-C, 47-D, 49-D, 50-C, 52-A, 54-A, 55-C, 56-C, 58-C, , 64-C, 72-D, 75-C, 79-C, 80-C, 81-D, 82-B, 83-A, 84-B, 90-A
IKROMOV AKBA 8019 109.6 ball 7 ball 20 ball 19 ball 2-A, 4-D, 5-D, 7-C, 8-A, 9-A, 10-C, 11-A, 12-C, 13-C, 14-A, 16-A, 17-D, 18-D, 19-A, 22-C, 23-C, 24-C, 25-D, 27-D, 28-C, 29-D, 30-A, 36-C, 41-C, 42-A, 45-C, 46-B, 47-D, 51-B, 53-B, 56-D, 60-C, 62-C, 69-A, 72-C, 76-C, 77-C, 78-B, 79-C, 83-C, 84-B, 85-B, 87-B,
EGAMBERDIYEVA 8051 109.5 ball 7 ball 22 ball 16 ball 1-A, 2-D, 4-D, 5-A, 6-C, 7-A, 8-D, 9-D, 10-B, 11-D, 12-C, 13-B, 15-C, 17-D, 19-D, 21-B, 22-A, 24-D, 25-B, 26-A, 28-B, 29-D, 30-D, 34-D, 37-D, 39-D, 42-D, 45-A, 46-B, 57-C, 60-A, 62-D, 63-A, 64-A, 66-C, 68-B, 69-D, 70-C, 72-C, 73-A, 74-B, 75-A, 79-C, 80-C, 85-A,
SIDIKOV OLIM 7391 108.8 ball 5 ball 13 ball 30 ball 1-A, 3-A, 4-C, 5-C, 6-B, 8-D, 9-D, 10-C, 11-A, 13-C, 14-B, 15-B, 16-B, 18-D, 19-D, 20-B, 21-C, 22-B, 23-D, 24-A, 25-C, 26-C, 27-D, 29-D, 30-D, 31-B, 33-B, 34-D, 38-D, 40-B, 42-A, 44-A, 46-C, 47-A, 53-C, 54-C, 55-C, 56-A, 57-A, 58-B, 59-A, 60-B, 61-D, 62-D, 63-D, 64-C, 65-A, 66-B, 67-D, 68-B, 69-B, 70-D, 71-B, 72-B, 73-C, 74-B, 75-B, 76-D, 77-D, 78-D, 79-D, 80-D, 81-B, 82-C, 83-B, 84-D, 85-B, 86-A, 87-A, 88-C, 89-C, 90-D
FOZILOV ABDULAZIZ 7652 108 ball 0 ball 24 ball 16 ball 1-C, 2-C, 3-B, 4-B, 5-D, 6-C, 7-D, 8-D, 9-B, 10-D, 11-A, 12-B, 13-A, 14-D, 15-C, 16-A, 17-C, 18-A, 19-B, 20-D, 21-A, 22-B, 23-B, 24-D, 25-A, 26-B, 27-D, 28-B, 29-A, 30-A, 33-D, 44-A, 46-D, 50-D, 55-C, 59-B, , 62-D, 65-D, 68-B, 69-D, 72-D, 77-B, 79-B, 83-D, 84-D, 85-B, 86-C, 87-A, 89-C, 90-D
NUFTILLAYEVJAV HIR 7961 107.6 ball 5 ball 16 ball 25 ball 1-B, 2-B, 4-B, 5-C, 6-D, 7-C, 9-C, 10-B, 11-B, 12-B, 13-D, 14-C, 16-D, 17-A, 18-D, 19-A, 20-D, 21-A, 24-C, 25-C, 26-D, 27-D, 28-D, 29-A, 30-C, 31-A, 34-A, 39-B, 41-A, 42-C, 43-C, 44-D, 48-C, 49-C, 50-D, 51-B, 57-C, 59-A, 60-C, 67-B, 72-C, 74-D, 75-C, 77-A,
BOBOMURODOV AZ ZBEK 7508 107.4 ball 8 ball 23 ball 13 ball 2-C, 3-D, 4-B, 5-D, 6-D, 9-B, 10-D, 11-B, 12-A, 13-C, 15-C, 18-C, 20-B, 21-B, 22-B, 23-D, 25-C, 26-D, 27-D, 28-B, 29-B, 30-D, 34-D, 38-D, 39-A, 42-A, 50-D, 54-C, 58-D, , 62-B, 63-D, 64-D, 65-B, 67-A, 69-B, 74-A, 77-B, 78-A, 79-A, 81-A, 82-C, 83-C, 84-D, 85-D, 89-A, 90-D
ABDUQODIROV ABDUHAMID 7573 107.4 ball 6 ball 21 ball 17 ball 1-D, 2-B, 3-D, 4-C, 5-B, 6-C, 7-A, 8-C, 9-A, 10-D, 11-D, 14-D, 15-B, 16-D, 17-C, 18-D, 21-C, 22-C, 24-B, 26-B, 27-C, 28-A, 29-B, 30-B, 37-D, 38-B, 43-B, 44-B, 48-B, 50-D, 55-B, 56-D, 58-C, , 62-A, 63-C, 72-B, 75-B, 76-B, 78-C, 81-C, 84-B, 85-A, 86-C, 88-B, 89-A, 90-D
ZIKRIYOYEVSAMANDAR 7554 107.4 ball 8 ball 23 ball 13 ball 1-A, 2-D, 3-C, 4-A, 6-A, 9-C, 10-C, 11-C, 12-A, 13-D, 14-D, 15-D, 16-D, 17-C, 18-D, 22-D, 23-C, 24-D, 26-C, 27-D, 28-A, 30-C, 31-D, 35-C, 39-C, 45-A, 50-D, 53-A, 57-C, , 61-D, 62-D, 63-C, 64-C, 70-A, 72-D, 74-C, 77-D, 80-D, 81-C, 82-A, 83-B, 84-A, 85-A, 88-D, 89-C, 90-B
FAYZULLAYEV AZIZBEK 7468 107.3 ball 5 ball 22 ball 16 ball 1-D, 2-A, 3-D, 4-A, 5-C, 6-A, 7-C, 9-C, 11-C, 12-D, 13-C, 14-C, 16-C, 17-A, 19-A, 20-C, 21-A, 22-A, 23-D, 24-D, 25-D, 26-D, 27-D, 28-A, 30-D, 33-B, 38-C, 39-D, 40-C, 50-B, 51-B, 54-B, 55-B, , 63-C, 68-C, 70-C, 71-D, 76-C, 78-C, 79-A, 81-B, 84-C, 85-D, 86-B, 87-D, 88-C, 89-D,
TO'RAY EV UMID 7690 107.3 ball 5 ball 22 ball 16 ball 1-C, 4-B, 5-D, 6-D, 8-B, 9-C, 10-A, 11-C, 12-B, 13-C, 14-D, 15-B, 16-A, 17-C, 18-C, 19-A, 20-D, 21-A, 22-B, 23-D, 25-D, 27-A, 28-C, 29-B, 30-B, 37-C, 43-C, 44-C, 46-B, 47-C, 52-B, 58-C, 60-D, 64-A, 68-A, 70-A, 75-A, 79-D, 80-A, 81-D, 82-B, 83-B, 84-C, 86-A, 87-A, 88-A, 90-C
MUTALIPOV IBROHIM 7653 107.2 ball 6 ball 25 ball 11 ball 1-B, 2-C, 3-D, 4-D, 5-D, 7-B, 8-D, 9-B, 10-A, 11-C, 12-A, 13-C, 14-A, 15-C, 16-B, 17-A, 18-D, 19-D, 21-C, 23-D, 24-C, 25-B, 28-C, 29-C, , 36-A, 42-A, 43-C, 44-C, 51-B, , 61-A, 62-C, 64-A, 65-A, 68-C, 69-C, 71-A, 73-A, 74-A, 75-C, 76-C, 77-D, 78-A, 79-C, 80-A, 81-C, 85-B, 88-A, 89-C,
ABDURAHIMERKINOV 8046 106.6 ball 8 ball 18 ball 20 ball 2-C, 3-D, 5-D, 7-C, 8-C, 9-D, 10-B, 12-B, 13-D, 14-B, 15-B, 16-B, 17-A, 18-A, 19-B, 20-B, 21-A, 25-B, 26-C, 27-B, 29-C, 30-B, 31-A, 32-C, 33-A, 40-A, 43-C, 44-A, 49-B, 52-B, 53-B, 54-C, 57-B, 59-D, , 62-D, 63-A, 66-B, 67-A, 70-D, 79-D, 84-D, 88-C, 89-A, 90-D
FARMANOVA FARANGIS 8232 106.4 ball 24 ball 17 ball 13 ball 4-C, 19-A, 25-A, 28-C, 29-D, 30-D, 32-C, 33-B, 36-C, 38-D, 39-C, 48-D, 49-C, 54-D, 55-B, 57-A, 58-D, 59-B, 60-A, 61-D, 65-C, 67-A, 70-A, 71-D, 72-D, 74-A, 79-D, 80-A, 81-D, 82-B, 83-B, 85-C, 86-A, 87-A, 88-A, 89-D,
JO'RAYEVA MADINABONU 7643 106.4 ball 8 ball 22 ball 14 ball 2-A, 3-B, 4-D, 5-C, 6-B, 7-B, 8-B, 9-D, 11-D, 12-C, 13-A, 14-A, 15-A, 20-D, 21-B, 22-B, 24-B, 25-D, 27-C, 28-D, 29-A, 30-C, 37-B, 38-A, 45-D, 47-B, 50-A, 53-A, 54-A, 58-D, , 61-D, 66-D, 67-C, 71-C, 76-C, 77-D, 78-D, 79-D, 80-D, 81-C, 82-A, 83-B, 86-D, 87-C, 89-C, 90-B
ANVARXO'JAYEV UMID 8104 106.4 ball 6 ball 20 ball 18 ball 1-D, 2-B, 3-D, 4-D, 5-B, 7-D, 8-D, 9-D, 11-B, 12-D, 13-D, 14-C, 15-D, 17-D, 18-C, 19-C, 21-C, 22-D, 23-C, 24-D, 27-A, 28-C, 29-D, 30-A, 32-C, 36-D, 37-A, 38-D, 39-C, 44-D, 45-A, 52-D, 56-C, 60-D, 61-D, 64-C, 68-A, 69-D, 70-C, 72-B, 75-D, 77-A, 78-A, 80-A, 83-A, 87-C,
SALIXOVA NIGORA 7642 106.3 ball 7 ball 23 ball 13 ball 1-B, 2-A, 4-B, 5-A, 6-C, 7-D, 9-D, 10-C, 12-A, 13-D, 14-A, 15-A, 17-D, 18-B, 19-C, 20-D, 21-C, 22-B, 25-A, 26-C, 27-C, 28-A, 30-B, 32-B, 40-D, 41-C, 43-A, 45-B, 49-B, 57-B, , 62-A, 64-A, 65-D, 67-D, 68-D, 71-D, 72-B, 75-D, 76-A, 79-A, 80-A, 81-D, 82-B, 84-A, 85-D, 86-C, 89-B,
JO'RAYEV ASADBEK 7639 106.3 ball 8 ball 24 ball 11 ball 1-D, 2-B, 3-A, 6-D, 9-A, 10-B, 12-A, 13-B, 15-B, 16-A, 17-B, 18-A, 19-A, 21-A, 22-A, 23-A, 24-D, 25-D, 26-D, 28-D, 29-D, 30-D, 35-A, 39-A, 41-D, 44-A, 53-A, 56-C, , 62-C, 64-C, 68-A, 69-C, 70-B, 71-C, 72-B, 74-D, 76-D, 79-C, 80-C, 81-D, 83-A, 84-B, 85-B, 86-C, 87-D, 88-C, 89-D,
MIRZATILLAYEV B Z 7375 106.3 ball 6 ball 22 ball 15 ball 1-A, 2-C, 5-D, 6-B, 7-B, 8-D, 9-D, 10-A, 11-B, 13-B, 14-B, 15-B, 16-A, 17-A, 19-D, 21-D, 22-B, 23-D, 24-D, 25-A, 26-C, 27-A, 28-D, 29-A, , 35-D, 37-D, 41-C, 46-A, 49-B, 51-C, 56-D, 59-C, , 62-C, 64-C, 67-A, 71-A, 73-C, 78-C, 79-B, 80-D, 81-D, 82-C, 83-A, 84-C, 86-B, 87-C, 89-A,
DONIYEVA ZARNIGOR 7457 105.9 ball 20 ball 23 ball 6 ball 5-C, 6-D, 11-A, 12-C, 13-C, 15-D, 19-C, 23-B, 27-C, 30-B, 34-D, 40-D, 42-D, 45-A, 47-C, 49-C, 60-C, 61-D, 62-B, 63-B, 64-B, 65-D, 66-D, 67-D, 68-D, 71-D, 72-A, 73-C, 74-B, 75-A, 76-D, 77-D, 78-B, 79-B, 80-D, 81-B, 83-C, 86-D, 87-D, 89-B, 90-A
AXMADBE OV ALIMARDON 8097 105.8 ball 13 ball 18 ball 17 ball 1-D, 2-D, 4-B, 5-B, 6-D, 8-B, 9-C, 10-B, 15-B, 16-C, 18-C, 20-C, 21-D, 22-B, 24-D, 27-D, 29-D, , 38-C, 42-A, 47-A, 48-B, 49-D, 50-A, 51-C, 53-B, 55-B, 56-B, 59-A, 60-C, 61-A, 62-A, 64-B, 65-B, 70-B, 72-A, 73-C, 76-C, 78-B, 80-C, 82-C, 86-D, 90-B
SARVAR ABDUMANAPOV 7629 105.5 ball 8 ball 19 ball 18 ball 1-D, 2-A, 4-A, 5-B, 6-B, 7-B, 8-D, 9-A, 11-B, 13-B, 14-A, 15-D, 16-B, 17-A, 19-A, 20-D, 21-A, 24-D, 25-A, 27-B, 28-B, 30-B, 31-C, 33-A, 35-A, 36-B, 39-B, 40-A, 42-D, 45-C, 47-B, 49-B, 53-C, , 63-C, 66-C, 71-D, 72-B, 74-C, 75-B, 78-C, 79-A, 80-D, 85-B, 86-D, 89-B,
SODIQOVAMARJONA 7497 105.4 ball 11 ball 24 ball 9 ball 1-A, 3-B, 5-C, 6-D, 7-D, 8-D, 10-A, 13-A, 15-D, 20-A, 21-D, 22-A, 23-B, 24-C, 26-B, 27-B, 28-D, 29-C, 30-B, 38-A, 42-B, 44-B, 53-A, 55-B, 59-A, , 61-A, 62-D, 63-A, 65-D, 67-D, 68-A, 69-A, 71-A, 72-D, 73-D, 75-A, 76-A, 78-A, 79-A, 81-D, 82-C, 83-D, 84-A, 85-D, 86-B, 89-C,
SHONAZAROVA MOHINA 8110 105.3 ball 6 ball 21 ball 16 ball 3-C, 6-D, 7-C, 8-D, 9-C, 10-B, 11-A, 12-D, 13-D, 14-A, 15-D, 16-A, 19-D, 20-D, 21-B, 22-A, 23-D, 24-D, 25-D, 26-A, 27-C, 28-A, 29-D, 30-D, 32-C, 35-A, 37-D, 41-C, 43-A, 48-C, 50-B, 53-D, 59-D, , 63-C, 65-C, 67-D, 68-B, 73-A, 74-C, 75-D, 76-D, 79-C, 82-D, 86-C, 87-D, 89-C, 90-B
KAMALOVA AZIZA 7624 104.8 ball 18 ball 22 ball 8 ball 2-D, 3-A, 4-C, 6-B, 7-B, 9-A, 10-A, 15-C, 18-A, 19-B, 24-B, 30-C, 31-C, 38-A, 49-C, 50-C, 52-B, 58-A, 59-C, 60-C, 62-B, 64-C, 65-B, 66-C, 68-B, 69-C, 70-B, 73-C, 74-B, 75-C, 77-B, 78-C, 80-D, 81-D, 82-C, 83-B, 84-C, 85-B, 87-C, 88-C, 89-B, 90-D
MAHMUDOV MUHIDDIN 8196 104.3 ball 9 ball 23 ball 11 ball 1-A, 3-B, 4-D, 7-C, 11-A, 12-D, 13-A, 15-C, 16-A, 17-A, 18-A, 19-C, 22-D, 23-D, 24-A, 25-C, 26-D, 27-A, 28-B, 29-D, 30-D, 34-D, 37-C, 39-A, 48-D, 50-D, 54-D, 59-B, , 62-D, 68-D, 69-C, 70-A, 72-A, 73-D, 74-D, 75-A, 77-A, 78-A, 79-D, 81-A, 83-A, 84-D, 85-A, 86-B, 87-B, 88-C, 90-D
IBRAGIMOV ISROIL 7622 104.2 ball 7 ball 23 ball 12 ball 1-A, 2-C, 4-D, 5-D, 8-B, 9-B, 10-A, 11-C, 12-D, 14-B, 15-D, 16-D, 18-D, 19-A, 21-B, 22-B, 23-C, 24-C, 25-C, 26-C, 27-B, 28-B, 29-A, , 40-B, 46-D, 47-D, 50-C, 53-D, 55-D, 59-B, , 61-D, 64-C, 66-A, 67-C, 68-C, 69-C, 70-A, 73-C, 74-C, 79-B, 80-D, 81-D, 82-C, 83-A, 85-A, 86-B, 89-A, 90-D
SUYUNOVA ZAMIRA 7889 104.2 ball 20 ball 15 ball 17 ball 6-D, 8-D, 9-C, 10-D, 15-D, 18-D, 23-B, 25-A, 26-D, 27-A, , 31-B, 34-B, 38-D, 40-D, 43-B, 44-B, 45-D, 46-A, 47-D, 48-D, 52-B, 53-D, 55-D, 58-A, 59-A, , 62-B, 63-A, 66-C, 73-B, 77-A, 79-A, 80-A, 83-C, 84-B, 85-B, 88-A, 89-D, 90-C
TILYAVOV ISLOM 8173 103.6 ball 11 ball 18 ball 17 ball 1-C, 6-D, 7-C, 8-C, 9-A, 10-D, 14-C, 16-C, 17-B, 18-D, 19-C, 20-B, 22-C, 23-D, 24-A, 25-D, 26-D, 27-D, 30-B, 31-D, 38-C, 39-C, 41-C, 42-A, 43-A, 48-A, 49-B, 51-A, 53-D, 54-C, 58-B, , 61-D, 67-D, 76-A, 79-A, 80-D, 81-A, 82-C, 83-D, 84-D, 85-A, 87-C, 89-B, 90-D
TO'XTAMURATOVA JADIRA 8107 103.6 ball 11 ball 18 ball 17 ball 1-C, 2-C, 4-D, 5-A, 6-C, 8-D, 10-C, 11-C, 12-B, 13-C, 15-C, 17-C, 19-B, 21-D, 23-C, 24-D, 25-A, 27-D, 29-C, , 32-C, 33-B, 35-C, 38-B, 39-C, 42-B, 43-B, 44-B, 46-A, 52-B, 57-A, 60-C, 62-A, 65-D, 66-C, 68-B, 70-C, 75-C, 76-B, 77-D, 78-C, 80-B, 83-B, 84-B, 86-B,
BEGMATOV AXROR 7531 103.4 ball 7 ball 18 ball 19 ball 1-D, 2-C, 3-A, 5-D, 7-A, 9-A, 10-C, 13-A, 14-C, 15-D, 16-A, 17-B, 19-B, 20-C, 21-A, 22-C, 23-B, 24-B, 25-C, 26-C, 27-D, 29-D, 30-D, 34-B, 37-B, 38-D, 46-B, 48-B, 52-A, 53-D, 54-D, 57-B, 58-B, 59-B, 60-A, 61-A, 63-D, 64-A, 65-D, 68-D, 77-D, 80-D, 82-C, 83-D, 84-D, 85-A,
XUDOYBERGANOV DOVUDBEK 8000 103.4 ball 8 ball 19 ball 17 ball 2-B, 3-B, 4-C, 5-D, 6-D, 7-D, 9-D, 10-B, 12-D, 13-C, 14-A, 15-A, 18-A, 19-A, 20-A, 22-C, 25-B, 26-D, 27-D, 28-C, 29-C, 30-A, 33-C, 34-A, 37-B, 38-A, 40-A, 44-B, 45-C, 53-B, 54-C, 56-B, 59-A, , 62-B, 64-D, 67-D, 70-D, 71-D, 72-B, 73-D, 75-D, 76-A, 77-C, 80-D, 82-D, 86-A,
NAJMIYEVSHOHISLOM 8044 102.8 ball 14 ball 16 ball 18 ball 2-C, 4-B, 7-A, 8-A, 10-A, 12-D, 13-A, 15-B, 18-C, 19-A, 20-C, 22-C, 23-D, 26-B, 29-B, 30-B, 31-B, 36-A, 40-A, 43-C, 44-B, 45-B, 46-C, 48-B, 49-C, 50-C, 54-C, 56-D, 58-C, 60-D, 62-B, 66-C, 73-A, 76-B, 78-A, 79-B, 80-B, 82-B, 83-A, 85-B, 86-B, 90-D
OZODOV JAMSHID 8210 102.7 ball 14 ball 18 ball 15 ball 2-D, 4-D, 6-A, 9-B, 11-B, 12-D, 13-C, 17-B, 18-A, 21-D, 22-C, 23-B, 24-D, 25-C, 26-B, 27-A, , 34-D, 35-B, 36-B, 38-A, 39-C, 40-D, 43-D, 47-B, 50-B, 52-D, 53-C, 60-B, 62-A, 63-C, 65-B, 68-B, 70-A, 71-C, 72-A, 75-A, 76-B, 79-B, 82-D, 83-A, 85-B, 86-C, 88-C,
DAUROVA GULNOZA 7659 102.6 ball 12 ball 18 ball 16 ball 1-A, 3-A, 4-A, 5-B, 6-A, 7-B, 9-D, 12-A, 16-D, 17-C, 19-D, 20-B, 21-D, 22-B, 26-B, 27-B, 28-B, 29-B, , 31-C, 34-C, 37-C, 40-A, 41-C, 44-C, 45-B, 46-B, 48-C, 49-C, 51-D, 54-C, , 61-D, 62-A, 68-A, 72-A, 75-A, 77-D, 78-D, 81-D, 82-C, 83-B, 85-C, 86-A, 87-D, 90-B
ABDULABBOZOV SARDORBEK 7582 102.5 ball 11 ball 19 ball 15 ball 1-D, 2-B, 3-A, 4-C, 5-B, 8-A, 10-D, 11-C, 12-C, 14-D, 16-B, 18-A, 20-A, 21-B, 22-B, 24-D, 26-B, 27-B, 28-A, , 32-D, 33-D, 37-A, 42-C, 46-D, 47-A, 51-D, 52-C, 54-A, 58-D, 59-D, , 62-C, 65-B, 67-D, 74-C, 75-D, 76-D, 77-D, 78-D, 80-D, 81-C, 83-A, 84-B, 88-D, 89-C, 90-A
USMONOV AZIZBEK 7435 102.4 ball 12 ball 22 ball 10 ball 1-C, 2-C, 3-B, 4-D, 5-D, 6-B, 8-C, 10-A, 17-C, 19-A, 21-C, 23-C, 24-D, 25-A, 26-B, 27-A, 29-B, 30-C, 32-D, 34-B, 36-D, 38-C, 39-D, 46-B, 58-D, 60-D, 63-D, 64-B, 66-D, 67-D, 71-B, 72-D, 73-B, 74-A, 75-B, 79-C, 80-A, 81-A, 82-D, 83-B, 84-D, 85-B, 86-C, 88-D, 89-B, 90-A
F 7966 102.3 ball 7 ball 19 ball 17 ball 1-C, 2-C, 4-C, 5-B, 6-D, 7-D, 8-D, 9-C, 10-C, 11-B, 12-B, 13-D, 15-B, 18-C, 19-C, 22-B, 23-D, 24-B, 25-D, 26-C, 27-B, 28-B, 29-D, , 43-A, 45-C, 46-D, 47-A, 48-D, 49-C, 51-B, 52-B, 53-C, 57-C, 58-D, , 62-B, 65-B, 66-C, 67-B, 74-B, 80-B, 82-A, 83-C, 84-A, 85-B, 86-D, 87-D, 90-D
BEKZODJONIDIEV 8189 102 ball 7 ball 25 ball 8 ball 1-C, 2-D, 3-D, 4-D, 5-D, 6-C, 7-C, 8-D, 10-A, 11-D, 12-B, 14-B, 15-C, 17-D, 18-D, 19-B, 20-B, 21-A, 22-A, 24-A, 25-A, 28-C, 30-A, 35-A, 42-A, 50-B, 53-B, 59-B, , 61-D, 62-D, 63-D, 64-D, 67-D, 68-B, 69-D, 70-D, 71-B, 72-C, 73-B, 74-A, 76-D, 77-B, 78-A, 79-C, 80-A, 83-D, 85-B, 87-B, 88-D, 89-B,
ESHQOBILOVADURDONA 7849 102 ball 17 ball 14 ball 19 ball 4-B, 5-A, 6-C, 9-A, 12-C, 14-A, 17-C, 20-A, 21-A, 23-A, 24-C, 25-B, 26-D, , 32-A, 33-A, 35-C, 37-C, 38-B, 40-A, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 50-D, 54-C, 55-D, 58-C, 59-C, 60-D, 70-B, 73-D, 78-A, 80-A, 81-A, 83-D, 84-B, 85-D, 87-B, 88-B, 89-D,
IDIEVA FAZOLATBONU 8230 101.5 ball 13 ball 20 ball 12 ball 1-B, 8-B, 9-A, 10-C, 12-D, 13-C, 14-D, 16-A, 22-D, 23-D, 24-B, 25-A, 26-B, 27-B, 28-A, 29-D, 30-B, 32-B, 34-B, 35-A, 40-B, 41-C, 45-A, 48-B, 50-A, 54-B, 55-B, , 62-C, 66-C, 67-B, 68-A, 71-B, 72-B, 73-B, 76-A, 77-C, 78-B, 80-A, 82-B, 83-C, 86-D, 87-B, 88-B, 89-C, 90-A
BEKMURODOV ELDOR 7535 101.3 ball 11 ball 22 ball 10 ball 1-A, 3-D, 4-A, 5-C, 8-B, 10-C, 13-D, 15-A, 16-A, 17-D, 18-A, 19-A, 21-D, 22-C, 23-D, 25-B, 28-D, 29-C, 30-D, 32-A, 33-C, 36-C, 40-D, 52-C, 54-A, 55-C, 59-A, , 62-C, 63-B, 64-A, 65-B, 66-A, 68-C, 69-C, 70-C, 74-B, 77-D, 78-C, 79-C, 80-C, 83-B, 84-C, 85-B, 87-D, 88-A, 89-A, 90-C
SOBIRJONOV AZIZ 7906 101.3 ball 9 ball 20 ball 14 ball 1-A, 2-C, 3-C, 4-A, 6-D, 7-D, 8-D, 10-A, 11-A, 12-A, 13-C, 15-C, 16-B, 17-B, 18-B, 19-B, 21-B, 22-A, 25-B, 27-A, 30-C, 33-D, 36-D, 40-C, 41-B, 43-C, 46-D, 50-B, 56-C, 58-C, 60-C, 64-B, 65-A, 66-A, 72-D, 73-A, 77-D, 78-B, 79-A, 80-B, 82-C, 83-A, 84-A, 85-A, 87-A, 88-D, 90-B
TURSUNOV ABDUQODIR 7967 101.3 ball 8 ball 19 ball 16 ball 4-B, 5-B, 6-A, 8-B, 9-C, 10-A, 11-D, 13-A, 15-B, 17-A, 18-C, 19-A, 20-C, 21-C, 23-D, 24-B, 25-D, 26-A, 27-B, 28-B, 29-D, 30-C, 31-D, 33-D, 34-D, 37-C, 39-D, 44-B, 46-C, 48-B, 53-B, 55-D, 58-B, , 62-A, 65-B, 67-D, 68-B, 69-D, 70-A, 74-D, 76-D, 79-B, 80-C, 82-B, 83-B, 87-B, 88-C,
BOZORBOYEVAN 7955 101.3 ball 11 ball 22 ball 10 ball 2-C, 3-A, 6-B, 7-B, 9-D, 11-B, 13-C, 16-C, 18-B, 19-A, 20-A, 21-D, 22-B, 23-D, 24-A, 25-D, 28-B, 29-B, 30-A, 40-B, 42-A, 49-A, 50-D, 52-D, 56-D, 57-A, 58-A, , 62-B, 65-B, 67-D, 69-D, 70-D, 71-C, 72-C, 73-A, 75-D, 76-C, 77-C, 79-D, 80-A, 81-C, 82-D, 84-C, 85-A, 87-C, 88-A, 89-D,
ABDUSATTOROVA S 7927 101.1 ball 7 ball 22 ball 12 ball 3-A, 4-A, 6-C, 7-D, 8-A, 9-D, 10-A, 11-B, 12-C, 13-D, 14-A, 15-C, 16-B, 17-B, 20-D, 21-D, 22-C, 23-B, 24-C, 26-A, 27-C, 28-C, 30-D, 45-D, 49-D, 51-A, 56-A, 57-D, 58-A, 59-D, 60-D, 61-D, 62-B, 63-A, 66-A, 67-D, 71-A, 72-C, 74-C, 79-D, 80-C, 81-A, 82-A, 83-B, 84-D, 85-C, 86-D, 87-D, 88-D,
SAIDAXMEDOV SHOXRUZ 7627 101 ball 6 ball 23 ball 11 ball 1-C, 3-D, 4-C, 5-B, 6-B, 7-D, 8-B, 9-D, 10-C, 11-A, 12-D, 15-C, 16-C, 17-D, 18-C, 22-A, 23-B, 24-A, 25-D, 26-A, 27-A, 28-C, 29-A, 30-C, 33-A, 46-A, 47-B, 48-A, 53-C, 54-A, 59-B, , 62-C, 63-C, 64-B, 65-B, 66-B, 67-B, 71-B, 72-C, 73-C, 74-C, 76-C, 78-D, 80-C, 81-B, 82-A, 83-B, 84-C, 87-D, 89-A,
SUYUNOV UMID 8332 101 ball 0 ball 17 ball 23 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-A, 5-D, 6-C, 7-B, 8-D, 9-B, 10-C, 11-D, 12-C, 13-C, 14-C, 15-A, 16-B, 17-C, 18-A, 19-B, 20-B, 21-D, 22-A, 23-D, 24-B, 25-D, 26-C, 27-C, 28-A, 29-A, 30-B, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 40-C, 43-A, 46-C, 50-C, 54-B, 55-B, 58-B, 60-D, 66-B, 69-B, 71-D, 75-C, 78-B, 82-B, 84-C,
NAJIMOVABUBAKR 8177 100.9 ball 16 ball 14 ball 19 ball 1-C, 2-D, 4-C, 5-B, 6-B, 8-D, 9-C, 13-C, 15-A, 19-C, 21-B, 23-B, 27-C, 29-B, , 31-A, 36-B, 38-C, 39-D, 41-A, 42-A, 44-A, 46-A, 48-A, 49-A, 51-A, 52-C, 55-B, 57-B, 58-B, 59-A, , 61-A, 70-A, 75-A, 76-C, 77-C, 79-A, 80-A, 82-B, 83-C, 87-D, 89-B,
JUMANAZAROV 8200 100.6 ball 14 ball 18 ball 14 ball 1-C, 2-C, 4-A, 5-B, 10-D, 15-B, 16-D, 18-D, 19-B, 20-B, 23-A, 24-D, 25-C, 26-D, 27-B, 29-A, , 33-C, 37-C, 40-A, 41-D, 42-C, 44-D, 48-C, 51-A, 54-C, 55-A, 57-D, 60-D, 62-A, 64-B, 69-B, 74-C, 76-A, 78-B, 79-A, 80-A, 81-B, 82-C, 83-B, 85-B, 86-D, 87-D, 89-C, 90-A
ShOHIZINDAYEV FARHOD 8113 100.4 ball 9 ball 17 ball 18 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-B, 5-C, 6-D, 7-A, 10-B, 11-C, 17-C, 19-C, 20-B, 21-B, 22-B, 23-B, 24-D, 26-A, 27-B, 28-A, 29-D, 30-D, 31-C, 32-C, 36-C, 38-A, 41-B, 47-B, 49-D, 50-A, 52-B, 53-C, 55-C, 56-B, 59-B, , 62-A, 66-B, 68-B, 69-C, 70-C, 73-C, 74-B, 76-D, 77-A, 81-C, 83-C, 84-B,
SAIDQULOVA MAHFUZA 8054 100.3 ball 9 ball 19 ball 15 ball 1-A, 2-B, 3-D, 6-A, 7-A, 8-A, 10-A, 11-B, 12-D, 13-B, 15-A, 18-D, 20-B, 21-D, 22-C, 24-D, 25-B, 26-C, 27-C, 28-A, 29-A, , 31-A, 36-D, 38-D, 41-D, 43-C, 46-A, 49-C, 52-C, 53-A, 57-B, 58-C, , 62-D, 68-C, 69-D, 71-A, 72-A, 74-C, 76-C, 78-D, 79-D, 85-D, 86-D, 87-D, 88-C, 89-D, 90-D
YUNUSOVA NOZIMAXON 7441 100.1 ball 10 ball 24 ball 7 ball 1-D, 2-D, 3-D, 6-A, 8-B, 10-C, 11-B, 12-A, 13-C, 15-B, 17-A, 19-D, 20-C, 22-D, 23-C, 24-C, 26-D, 28-B, 29-D, 30-B, 35-A, 41-D, 47-B, 48-B, 53-C, 55-D, , 61-D, 64-A, 65-C, 67-A, 68-C, 69-A, 71-C, 72-C, 73-C, 75-C, 77-A, 78-A, 79-C, 80-A, 82-B, 83-B, 84-D, 85-D, 86-A, 87-A, 88-A, 89-C, 90-D
BOTIROV OLIMJON 7938 100.1 ball 6 ball 20 ball 15 ball 1-B, 2-B, 3-C, 4-D, 5-A, 6-C, 7-C, 9-B, 10-D, 11-C, 13-D, 14-D, 15-A, 18-A, 19-A, 20-D, 21-A, 22-B, 23-B, 24-C, 27-D, 28-D, 29-A, 30-C, 31-A, 32-C, 35-D, 44-B, 49-B, 50-C, 51-C, 58-C, 59-D, 60-B, 66-A, 67-A, 68-A, 70-B, 71-B, 72-C, 74-C, 76-B, 77-D, 78-C, 80-B, 81-A, 83-C, 84-C, 89-C,
OLIMXO'JAYEV ODILXO'JA 7931 99.3 ball 7 ball 16 ball 20 ball 1-C, 2-A, 3-D, 4-C, 6-D, 8-D, 9-B, 10-A, 11-B, 12-C, 14-D, 15-B, 16-D, 17-D, 19-C, 20-C, 21-A, 23-A, 24-C, 25-A, 26-D, 27-D, 30-C, 31-A, 32-D, 33-B, 35-B, 38-A, 40-C, 41-A, 42-A, 46-A, 50-A, 53-B, 55-D, 59-C, 60-D, 62-A, 63-C, 65-B, 66-C, 67-B, 68-C, 78-A, 79-B, 83-C, 86-B,
IKROMOV ShOXRUX 7472 99.2 ball 7 ball 18 ball 17 ball 1-B, 3-B, 4-C, 6-C, 7-A, 8-D, 9-A, 10-C, 11-D, 13-C, 14-A, 15-A, 16-B, 17-A, 19-A, 20-D, 21-A, 22-B, 23-D, 24-D, 26-C, 29-B, 30-B, 32-D, 34-C, 35-C, 36-A, 41-A, 45-D, 46-C, 48-A, 49-A, 51-D, 54-A, 59-D, , 61-D, 63-B, 67-D, 68-B, 69-D, 70-D, 72-D, 81-B, 84-D, 85-B, 86-C, 88-C, 89-C,
IRODA MIRKARIMOVA 7986 99.2 ball 9 ball 20 ball 13 ball 2-D, 3-D, 4-D, 6-D, 7-C, 9-C, 11-A, 12-B, 13-D, 15-B, 16-B, 17-C, 18-A, 20-A, 22-B, 24-B, 25-B, 27-C, 28-A, 29-C, 30-D, 31-C, 32-B, 35-B, 36-A, 37-D, 41-D, 44-A, 57-B, 59-B, 60-B, 61-D, 62-A, 63-A, 64-B, 66-A, 70-D, 71-C, 72-A, 73-A, 74-B, 75-B, 77-B, 79-C, 83-A, 87-A, 89-C, 90-A
ChINPULATOOA XUMORA 7514 99.1 ball 9 ball 22 ball 10 ball 1-B, 2-C, 3-B, 4-C, 5-B, 6-C, 7-D, 8-C, 9-D, 11-B, 13-B, 16-C, 18-C, 19-C, 20-D, 23-B, 25-C, 26-B, 28-D, 29-D, 30-B, 31-A, 33-A, 34-B, 45-B, 50-C, 53-B, 54-A, 60-A, 62-C, 65-D, 66-D, 68-C, 70-D, 72-D, 73-D, 75-C, 76-B, 78-A, 79-D, 80-C, 81-D, 82-A, 83-C, 84-C, 85-D, 86-B, 88-B, 90-C
KARIMOV JAMShID 8012 99.9 ball 6 ball 24 ball 9 ball 1-B, 2-A, 3-A, 4-B, 5-C, 7-D, 8-D, 9-D, 10-B, 11-A, 12-B, 13-B, 15-C, 16-A, 17-B, 19-C, 20-C, 22-A, 23-B, 24-A, 27-D, 28-C, 29-D, 30-B, 34-D, 37-C, 38-D, 44-C, 55-C, 56-D, , 61-C, 62-C, 63-D, 64-B, 67-A, 68-A, 70-B, 71-D, 72-B, 73-D, 74-C, 78-D, 80-B, 82-C, 84-D, 85-D, 86-B, 87-D, 88-C, 89-C, 90-C
HAMIDOV AKRAM 7984 99.5 ball 11 ball 16 ball 18 ball 2-A, 3-D, 4-B, 5-B, 6-A, 7-C, 8-C, 11-B, 12-A, 15-C, 17-A, 18-D, 19-D, 24-D, 26-A, 27-A, 28-C, 29-C, 30-D, 32-D, 35-D, 36-D, 37-D, 38-A, 40-B, 43-B, 44-B, 45-D, 47-A, 51-C, 55-B, 57-B, 60-C, 61-A, 62-A, 67-C, 69-B, 70-B, 71-C, 73-D, 75-D, 76-D, 77-B, 79-D, 82-A,
GULMURODOVA IRODAXON 7920 99.4 ball 10 ball 17 ball 17 ball 1-B, 4-A, 6-A, 8-D, 9-C, 10-C, 11-D, 13-A, 14-A, 16-B, 17-A, 19-A, 20-B, 21-B, 22-D, 23-D, 24-D, 26-B, 28-D, 30-A, 31-B, 34-A, 37-B, 38-D, 39-C, 43-A, 48-A, 54-D, 55-C, 56-A, 57-A, 59-B, 60-A, 63-B, 68-A, 70-A, 74-D, 75-D, 77-B, 78-C, 80-D, 81-A, 82-C, 87-B, 88-B, 90-B
ZAYNUDDINOVKAMOLIDDIN 7540 99.3 ball 11 ball 20 ball 12 ball 1-A, 3-D, 5-A, 6-C, 9-C, 10-D, 11-C, 12-C, 13-D, 17-C, 18-D, 19-C, 20-D, 21-C, 23-B, 25-D, 27-D, 28-D, 30-C, 32-B, 35-B, 40-A, 42-C, 43-D, 44-C, 46-B, 50-D, 54-B, 59-D, , 61-A, 64-D, 69-D, 71-C, 72-C, 74-D, 75-D, 76-D, 79-B, 80-A, 81-A, 82-D, 84-D, 85-C, 86-B, 87-D, 88-D, 90-A
ORTIQBOYEVA ODINA 7520 98.4 ball 11 ball 17 ball 16 ball 2-A, 4-A, 6-C, 7-B, 8-A, 9-A, 10-B, 12-B, 14-D, 15-C, 16-C, 17-B, 20-B, 21-C, 22-C, 23-A, 24-D, 27-A, 30-B, 33-D, 35-D, 41-D, 42-B, 44-B, 45-A, 48-C, 49-D, 52-C, 53-C, 55-C, 58-A, 60-C, 65-B, 68-C, 71-B, 74-D, 75-B, 78-B, 79-C, 80-B, 82-A, 84-D, 85-D, 87-B, 88-B, 90-D
ABDUMO'MINOV ASQAR 8204 98.2 ball 7 ball 17 ball 18 ball 1-C, 2-A, 3-B, 4-B, 6-A, 7-A, 9-C, 11-A, 12-B, 13-B, 14-A, 15-A, 17-C, 18-A, 19-C, 21-D, 22-C, 24-D, 25-A, 26-D, 27-D, 29-D, 30-D, 31-B, 40-A, 41-C, 42-D, 43-B, 44-C, 47-A, 51-B, 53-A, 54-C, 56-D, 57-B, 58-B, , 62-C, 63-C, 67-C, 70-D, 73-C, 75-C, 76-C, 81-B, 82-C, 83-C, 84-C, 85-D,
SARVARBEK 8083 98.2 ball 7 ball 17 ball 18 ball 1-D, 2-D, 3-B, 4-D, 5-D, 6-B, 7-B, 8-A, 9-B, 13-A, 14-A, 16-D, 17-D, 19-B, 20-A, 22-B, 23-C, 25-A, 26-B, 27-C, 28-B, 29-A, 30-B, 31-C, 32-C, 35-D, 36-B, 43-B, 44-A, 45-A, 46-C, 47-D, 52-B, 53-B, 59-B, 60-B, 62-A, 66-D, 70-A, 75-A, 76-D, 77-B, 82-A, 83-C, 85-D, 86-D, 89-D, 90-B
ANARBAEV OYBEK 8284 98.2 ball 13 ball 23 ball 6 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-A, 11-A, 13-D, 16-A, 18-B, 21-A, 23-D, 24-B, 25-A, 26-A, 27-B, 28-D, 29-A, 30-B, 32-C, 35-B, 39-B, 42-C, 44-C, 49-A, 51-C, , 62-D, 63-C, 64-A, 65-D, 66-C, 68-D, 69-D, 70-D, 71-D, 72-A, 73-C, 74-C, 75-A, 76-A, 78-B, 79-C, 80-B, 81-A, 83-D, 84-A, 85-D, 87-B, 88-C, 90-D
XAMAAYEV SAMANDAR 7469 98.1 ball 9 ball 21 ball 11 ball 1-C, 4-D, 6-B, 9-D, 10-D, 12-C, 13-A, 14-C, 16-D, 17-D, 19-B, 20-A, 22-B, 23-B, 24-C, 25-B, 26-B, 27-A, 28-C, 29-C, 30-C, 32-B, 34-D, 37-B, 40-A, 47-A, 48-C, 50-C, 51-C, 53-C, , 64-D, 65-C, 66-C, 67-D, 68-D, 69-A, 72-C, 73-D, 74-D, 75-C, 77-C, 79-B, 80-A, 83-D, 86-A, 87-C, 88-D, 89-C, 90-B
MADAZIMOVA XADIChA 7515 98 ball 7 ball 21 ball 12 ball 1-A, 2-C, 3-C, 4-A, 5-D, 6-A, 7-B, 8-D, 9-C, 10-D, 11-D, 14-C, 15-A, 17-D, 18-B, 19-B, 20-C, 21-B, 24-D, 25-B, 26-B, 29-A, 30-C, 33-A, 34-B, 35-C, 45-B, 46-A, 48-C, 53-C, 55-C, 58-C, , 62-B, 63-C, 65-A, 68-C, 69-A, 70-D, 74-C, 75-A, 76-A, 77-C, 78-C, 79-A, 80-C, 81-A, 84-C, 85-A, 87-B, 90-C
DONIYOROV ELBEK 7493 97.8 ball 5 ball 23 ball 10 ball 1-B, 3-A, 4-C, 5-D, 6-D, 7-A, 8-B, 9-A, 10-D, 11-D, 12-B, 13-B, 15-C, 17-A, 18-A, 19-D, 20-D, 21-B, 22-C, 23-B, 25-C, 26-D, 27-D, 28-D, 30-A, 31-C, 36-A, 39-C, 45-C, 50-B, 57-B, 59-B, , 61-D, 63-B, 65-D, 67-C, 70-D, 71-C, 72-D, 73-C, 74-C, 75-C, 76-C, 79-C, 81-D, 82-B, 84-B, 85-B, 87-D, 88-C, 89-D, 90-A
QO'ChQAROVA FOTIMA 7371 97.8 ball 8 ball 26 ball 4 ball 2-D, 3-D, 4-D, 5-C, 6-D, 7-C, 9-C, 10-D, 11-C, 12-A, 14-C, 15-C, 16-A, 18-C, 20-A, 21-C, 22-A, 24-A, 25-C, 26-A, 28-A, 29-A, , 32-A, 38-B, 43-D, 55-A, , 61-A, 63-D, 64-D, 65-A, 67-A, 68-A, 69-D, 70-A, 71-D, 72-D, 73-B, 74-A, 75-D, 76-D, 77-A, 78-D, 80-C, 81-C, 82-D, 83-D, 84-D, 85-A, 86-C, 87-A, 88-D, 89-A,
BOTIROV OLIMJON 7151 97.6 ball 5 ball 27 ball 4 ball 1-A, 2-B, 3-D, 4-D, 6-C, 7-A, 8-C, 9-D, 10-A, 11-D, 13-D, 14-C, 15-A, 16-A, 17-B, 18-B, 19-B, 20-A, 21-A, 23-D, 24-A, 25-C, 26-D, 28-C, 29-C, , 34-C, 53-C, 56-C, , 62-D, 63-A, 65-D, 66-A, 67-D, 68-A, 69-A, 70-C, 71-C, 72-B, 73-D, 74-A, 75-D, 76-D, 77-B, 79-D, 80-C, 81-A, 83-D, 84-D, 85-A, 86-A, 87-C, 88-B, 89-C, 90-B
XOShIMOVA DURDONA 6685 97.4 ball 12 ball 17 ball 15 ball 5-D, 8-B, 10-D, 13-A, 14-A, 15-D, 17-B, 18-A, 19-B, 20-B, 21-B, 22-A, 24-C, 25-C, 26-A, 28-C, 29-B, 30-D, 31-D, 33-D, 35-D, 37-D, 38-D, 39-D, 41-A, 43-D, 49-D, 50-D, 55-D, 56-D, 58-D, , 61-B, 64-A, 70-D, 71-C, 72-C, 73-D, 74-D, 78-D, 81-C, 82-B, 83-C, 84-B, 86-C, 87-B, 89-A,
NEMATOV ShAVKAT 7918 97.2 ball 8 ball 17 ball 17 ball 1-D, 2-B, 3-B, 5-B, 6-B, 8-A, 9-A, 12-C, 13-B, 14-D, 15-D, 16-A, 17-C, 18-D, 19-D, 20-D, 21-C, 22-A, 24-A, 25-A, 26-D, 29-C, , 32-A, 33-D, 38-C, 39-C, 45-B, 46-A, 48-C, 49-D, 50-D, 53-B, 55-C, 57-C, 60-D, 61-A, 65-C, 66-D, 67-D, 70-C, 72-D, 74-D, 75-B, 79-B, 80-A, 85-C, 86-C, 89-A,
SADRIDDINOVA SEVINCh 7632 97.1 ball 10 ball 21 ball 10 ball 3-B, 4-A, 5-C, 6-D, 7-C, 8-C, 9-A, 12-A, 13-C, 14-A, 15-B, 16-D, 18-D, 20-A, 22-B, 24-C, 25-B, 26-C, 28-D, 30-A, 32-A, 38-D, 40-B, 45-C, 49-D, 50-A, 54-A, 56-C, 57-B, , 61-D, 62-B, 63-C, 64-D, 65-D, 66-D, 72-D, 74-D, 75-B, 76-B, 78-B, 79-D, 80-D, 81-B, 83-B, 85-B, 86-A, 88-C, 89-C, 90-D
ISROILOV SARVAR 8076 97 ball 8 ball 21 ball 11 ball 1-A, 2-C, 3-B, 4-A, 6-A, 8-A, 9-A, 10-A, 13-A, 14-C, 15-D, 16-D, 17-A, 18-D, 20-C, 21-A, 23-A, 25-B, 26-B, 27-C, 28-A, 29-C, , 34-C, 35-A, 42-D, 44-A, 50-A, 51-D, 53-C, 54-D, 59-D, , 61-B, 62-A, 63-D, 64-D, 66-D, 67-D, 70-C, 71-D, 72-B, 73-C, 74-D, 78-B, 79-B, 80-B, 82-D, 83-A, 84-C, 87-A, 89-B,
JO'RAQULOV JASURBEK 7903 96.8 ball 5 ball 22 ball 11 ball 2-A, 3-B, 5-D, 6-A, 7-D, 8-C, 10-B, 11-B, 12-A, 13-C, 14-C, 15-A, 16-A, 17-B, 18-D, 19-C, 20-C, 21-B, 23-B, 24-C, 25-B, 26-A, 27-A, 29-D, 30-C, 33-A, 38-A, 41-A, 46-A, 49-B, 52-D, 53-C, 60-B, 64-D, 65-C, 66-B, 67-D, 68-D, 69-A, 72-B, 73-D, 74-A, 75-D, 76-A, 77-D, 80-C, 81-A, 82-D, 85-A, 86-C, 88-A, 89-A,
OMONOV AVAZ 7993 96.7 ball 5 ball 24 ball 8 ball 1-B, 2-D, 5-B, 7-C, 8-D, 9-C, 10-B, 11-D, 13-A, 14-A, 15-C, 16-A, 17-D, 18-D, 19-A, 21-B, 22-C, 23-B, 24-A, 25-B, 26-D, 27-D, 28-C, 29-C, 30-A, 31-B, 42-C, 47-A, 52-B, 58-B, 60-C, 63-A, 64-D, 65-C, 67-D, 68-A, 69-B, 71-A, 72-D, 73-B, 74-D, 75-D, 76-B, 77-D, 78-A, 79-B, 80-C, 81-D, 83-B, 84-C, 85-B, 89-C, 90-B
ERG SHEVTOHIR 7608 96.4 ball 5 ball 9 ball 30 ball 1-C, 2-D, 3-D, 4-C, 5-C, 6-D, 7-A, 8-D, 10-A, 12-A, 13-B, 14-C, 16-D, 17-C, 18-C, 19-D, 20-B, 21-B, 22-B, 23-A, 24-A, 26-C, 27-A, 29-A, 30-D, 31-C, 32-D, 34-A, 35-D, 36-C, 38-C, 40-D, 41-C, 42-C, 43-A, 44-B, 45-B, 46-C, 48-C, 49-C, 50-A, 51-A, 54-C, 56-C, 58-B, 60-C, 61-B, 62-B, 63-C, 64-A, 65-C, 66-C, 67-B, 68-C, 69-D, 70-B, 71-C, 72-B, 73-D, 74-B, 75-C, 76-C, 77-B, 78-C, 79-C, 80-C, 81-B, 82-D, 83-A, 84-D, 85-D, 86-C, 87-B, 88-C, 89-B, 90-A
JO'RAEV JOHONNIRXO'JA 8023 96.4 ball 16 ball 20 ball 8 ball 8-D, 13-C, 14-D, 17-B, 19-D, 22-B, 23-B, 24-B, 25-A, 26-C, 27-A, 28-B, 29-A, 30-D, 36-C, 38-A, 40-D, 49-C, 51-A, 55-C, 56-B, 57-A, 58-D, 59-B, , 61-C, 62-A, 64-B, 65-A, 66-B, 67-A, 68-C, 70-C, 71-A, 74-A, 75-A, 77-C, 78-D, 79-A, 80-B, 83-D, 84-B, 85-B, 86-A, 87-B, 88-A, 90-D
ShOHRUH MIRZO G'ULOMOV 7945 96.4 ball 17 ball 21 ball 6 ball 8-B, 9-D, 12-B, 19-D, 20-D, 21-C, 22-A, 24-A, 25-A, 26-D, 27-C, 28-D, 29-C, , 31-D, 34-C, 41-D, 44-C, 45-C, 46-A, 51-D, 52-C, 57-C, , 61-C, 63-D, 64-D, 65-D, 66-C, 68-D, 69-D, 70-B, 71-D, 72-A, 73-D, 75-B, 77-A, 78-A, 79-D, 80-D, 81-D, 82-A, 83-C, 84-B, 85-A, 87-B, 88-A, 90-B
ABDUAZIM ABBUVAXOBOV 7438 96.2 ball 9 ball 17 ball 16 ball 1-A, 2-D, 3-C, 6-B, 8-B, 10-A, 12-B, 13-D, 14-D, 15-D, 16-D, 17-A, 18-B, 19-B, 20-C, 21-D, 23-A, 25-A, 26-A, 27-B, 28-D, , 33-C, 34-C, 36-A, 37-B, 39-D, 40-C, 41-B, 44-A, 45-A, 46-C, 53-A, 55-D, 58-A, , 63-B, 66-B, 67-B, 73-B, 74-B, 75-A, 78-B, 79-B, 83-C, 84-B, 85-C, 87-D, 88-A, 90-B
YUNUSOVJAVOHIR 7549 96.2 ball 9 ball 17 ball 16 ball 1-D, 3-A, 4-D, 5-B, 6-A, 7-C, 9-D, 12-B, 13-D, 14-A, 16-C, 18-C, 19-D, 21-C, 22-C, 23-A, 24-D, 26-B, 28-C, 29-C, 30-A, 32-C, 34-D, 37-B, 38-A, 39-C, 40-B, 50-B, 52-A, 53-D, 54-B, 56-D, 58-C, 59-D, , 61-D, 62-D, 63-A, 65-A, 69-A, 71-A, 79-A, 80-A, 81-D, 82-B, 86-A, 87-D, 89-D, 90-C
ABDUG'APPO ROV UMID 7373 96.2 ball 11 ball 19 ball 12 ball 1-C, 2-C, 3-B, 5-D, 6-B, 7-D, 8-C, 9-A, 12-D, 14-C, 16-C, 17-D, 18-C, 19-B, 22-B, 24-A, 25-D, 26-D, 29-C, , 37-C, 41-C, 42-D, 46-C, 47-B, 49-C, 54-C, 56-A, 57-D, 59-C, 60-C, 62-B, 63-A, 64-C, 65-C, 66-B, 67-B, 73-C, 74-C, 75-B, 77-C, 78-B, 79-B, 82-D, 83-C, 85-C, 86-A, 89-D, 90-B
MIRZOXIDOV MIRKAMOL 7694 96 ball 9 ball 21 ball 10 ball 1-A, 2-B, 5-B, 6-D, 7-A, 9-B, 10-B, 11-B, 12-B, 13-B, 14-D, 16-D, 17-A, 18-D, 19-D, 23-D, 24-A, 25-D, 27-A, 29-B, 30-D, 37-C, 38-B, 40-D, 43-C, 45-B, 46-C, 48-C, 52-D, 57-D, , 61-C, 63-B, 67-D, 69-D, 71-A, 74-A, 76-A, 77-C, 79-B, 80-C, 81-C, 82-A, 83-D, 84-A, 85-D, 86-B, 87-A, 88-A, 89-D, 90-C
YOQUBOV 7940 96 ball 5 ball 17 ball 18 ball 1-D, 2-A, 3-D, 4-A, 5-C, 6-C, 7-B, 8-B, 9-C, 10-B, 11-B, 12-B, 13-B, 14-D, 17-A, 18-A, 22-A, 23-B, 24-A, 25-A, 26-D, 27-C, 28-D, 29-C, 30-B, 32-C, 36-D, 37-A, 38-D, 43-C, 47-D, 50-D, 53-C, 55-A, 56-C, 58-B, 59-D, 60-D, 63-C, 64-B, 66-A, 67-C, 69-C, 74-D, 75-C, 79-D, 80-C, 82-D, 88-A, 89-B,
MUSAYEV BEKZOD 8045 95.8 ball 4 ball 20 ball 14 ball 1-B, 2-C, 3-B, 4-B, 5-D, 6-C, 7-B, 8-C, 9-D, 11-B, 13-B, 14-C, 16-C, 17-D, 18-D, 20-B, 21-C, 22-B, 23-B, 24-B, 25-C, 26-B, 27-B, 28-B, 29-D, 30-D, 35-D, 36-B, 41-B, 43-C, 44-A, 46-D, 47-D, 52-B, 56-C, 59-C, , 63-C, 64-D, 65-D, 66-B, 70-D, 72-B, 73-D, 75-A, 78-D, 79-C, 80-D, 82-C, 83-C, 84-D, 86-B, 90-A
ABDURAXMANOA MARJONA 7430 95.5 ball 13 ball 14 ball 18 ball 2-D, 3-D, 4-D, 6-B, 11-C, 12-C, 13-A, 15-D, 20-B, 21-B, 22-D, 23-B, 25-C, 26-A, 27-C, 28-B, 29-C, , 31-C, 32-B, 33-C, 34-C, 36-D, 37-C, 39-A, 42-B, 43-A, 49-C, 51-A, 53-B, 54-D, 56-C, 57-D, 58-D, , 64-C, 65-C, 67-B, 69-D, 73-D, 79-A, 80-C, 81-C, 82-D, 85-B, 89-B, 90-C
IShIMOVAMARJANA 7519 95 ball 8 ball 19 ball 13 ball 1-D, 2-A, 3-D, 4-A, 5-A, 6-A, 8-A, 9-C, 10-D, 12-A, 13-C, 14-D, 17-D, 18-A, 19-D, 21-C, 22-C, 23-A, 24-D, 27-C, 28-A, 30-D, 32-A, 33-D, 38-B, 40-B, 41-A, 54-D, 55-A, 56-A, 57-C, 58-B, 60-C, 63-B, 64-A, 68-C, 71-C, 73-B, 74-B, 79-B, 80-B, 81-C, 82-A, 83-C, 84-B, 85-C, 86-D, 87-D, 88-A, 90-B
SHOKIROV AZIZXON 7693 94.9 ball 8 ball 21 ball 10 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-D, 5-D, 7-D, 9-C, 10-B, 11-B, 13-B, 15-D, 17-B, 18-A, 20-B, 21-D, 24-A, 25-A, 26-D, 27-B, 28-D, 29-A, 30-A, 31-A, 35-A, 36-A, 38-A, 44-D, 45-D, 46-B, 59-A, 60-B, 61-A, 62-A, 63-C, 64-C, 66-C, 67-C, 68-C, 69-D, 70-B, 72-C, 76-A, 77-D, 79-A, 81-A, 82-B, 83-B, 84-D, 85-D, 89-A, 90-D
IBROHIMOVA KARIMAXON 7407 94.8 ball 5 ball 20 ball 13 ball 1-D, 3-A, 4-C, 5-A, 6-C, 7-D, 8-D, 9-C, 10-A, 11-B, 12-A, 15-D, 17-D, 19-A, 20-D, 21-C, 22-D, 23-C, 24-B, 25-C, 26-A, 27-B, 28-C, 29-D, 30-A, 32-D, 36-D, 37-D, 38-D, 40-D, 41-B, 43-A, 48-A, 51-D, 53-D, , 61-D, 62-B, 64-A, 65-B, 66-A, 69-B, 71-B, 72-A, 79-A, 80-B, 82-D, 83-B, 84-B, 85-A, 88-C, 89-C, 90-B
JO'RAYEVA RUXSORA 7623 94.8 ball 5 ball 20 ball 13 ball 1-D, 3-B, 5-C, 6-D, 7-C, 8-D, 9-C, 10-D, 11-B, 12-D, 14-A, 15-A, 16-D, 18-A, 19-D, 21-D, 22-C, 23-C, 24-C, 25-D, 26-B, 27-C, 28-A, 29-A, 30-B, 31-C, 32-C, 33-A, 34-C, 37-C, 45-C, 51-C, 56-B, 58-C, 60-B, 63-A, 65-A, 67-B, 69-B, 70-B, 73-C, 74-B, 75-A, 76-B, 80-B, 81-A, 82-D, 83-B, 84-B, 87-D, 88-C, 89-C,
TOHIROVA DILAFRUZ 8115 94.8 ball 3 ball 18 ball 17 ball 1-C, 2-A, 3-D, 4-B, 5-B, 6-B, 8-D, 9-B, 10-A, 11-B, 12-C, 13-B, 14-A, 16-D, 17-C, 18-B, 20-D, 21-B, 22-B, 23-D, 24-C, 25-B, 26-B, 27-B, 28-D, 29-A, 30-C, 32-B, 35-A, 36-B, 42-A, 43-B, 47-B, 48-B, 49-C, 55-A, 56-C, 58-A, 59-B, , 66-C, 68-B, 71-C, 72-B, 74-A, 75-D, 78-A, 79-B, 82-A, 84-C, 86-A, 88-C, 90-A
OMONOVAXUMORA 7635 94.6 ball 9 ball 7 ball 30 ball 2-A, 3-A, 4-B, 5-B, 6-D, 7-B, 8-C, 11-B, 12-D, 14-D, 15-D, 17-C, 18-D, 20-A, 21-B, 23-B, 24-C, 25-D, 27-C, 28-D, 30-A, 31-C, 32-A, 34-A, 35-A, 36-A, 37-A, 38-C, 39-A, 40-A, 41-D, 42-A, 44-D, 45-A, 46-B, 48-C, 49-C, 51-A, 52-D, 53-A, 54-B, 55-C, 57-C, 60-D, 61-C, 62-B, 63-C, 64-B, 65-B, 66-C, 67-A, 68-A, 69-C, 70-B, 71-B, 72-D, 73-C, 74-B, 75-B, 76-C, 77-B, 78-C, 79-D, 80-A, 81-A, 82-B, 83-C, 84-B, 85-C, 86-D, 87-B, 88-B, 89-C, 90-A
ABDULLAEV TELMAN 8274 94.5 ball 12 ball 12 ball 21 ball 5-D, 6-D, 7-D, 8-D, 9-B, 11-B, 12-B, 13-C, 14-A, 16-A, 18-B, 22-C, 23-C, 25-C, 27-D, 28-C, 29-B, 30-D, 32-B, 35-C, 37-D, 40-A, 41-B, 42-C, 43-B, 44-C, 45-C, 46-A, 48-B, 49-A, 50-A, 51-A, 53-D, 54-B, 57-B, 59-D, , 65-D, 74-A, 80-C, 82-A, 85-B, 86-A, 87-B, 89-D, 90-C
XOLDAROV SARDOR 7563 94.4 ball 12 ball 14 ball 18 ball 4-C, 5-D, 10-B, 11-D, 12-D, 13-B, 14-D, 15-D, 17-A, 18-D, 21-C, 23-A, 24-A, 25-A, 27-B, 28-A, 29-C, 30-C, 31-C, 32-D, 33-A, 34-D, 35-D, 37-A, 40-B, 41-B, 43-A, 44-D, 45-D, 47-D, 53-B, 55-A, 57-C, 59-C, , 62-A, 63-A, 66-A, 71-B, 77-B, 80-B, 81-A, 82-C, 84-C, 85-C, 87-A, 90-D
JO'RABEKOV DILHSOD 8072 94.3 ball 10 ball 14 ball 19 ball 1-A, 2-A, 3-A, 4-C, 5-B, 6-A, 7-A, 8-A, 12-B, 14-A, 17-C, 21-D, 22-B, 23-C, 24-A, 25-A, 26-A, 27-D, 28-C, 29-A, , 33-C, 34-B, 35-A, 37-A, 38-B, 39-D, 40-A, 45-D, 46-D, 49-A, 53-C, 54-B, 55-D, 57-A, 59-A, 60-C, 61-D, 62-A, 65-D, 67-C, 68-B, 76-C, 78-C, 81-C, 83-C, 88-C, 90-C
KARIMOV NASIBULLO 7416 94.1 ball 8 ball 16 ball 17 ball 1-A, 2-B, 3-B, 4-A, 5-A, 6-B, 7-B, 9-B, 10-D, 11-B, 12-B, 13-B, 16-B, 17-D, 18-C, 19-A, 24-D, 25-A, 26-A, 27-C, 28-A, 30-C, 31-D, 32-B, 33-A, 34-D, 37-C, 39-B, 42-B, 43-B, 44-B, 47-B, 51-A, 52-C, 54-B, 56-B, , 63-D, 66-D, 67-B, 75-B, 78-B, 79-D, 80-B, 81-D, 83-A, 84-C, 85-C, 87-B, 88-B,
NURUTDINOV ShOXRUX 8311 94 ball 7 ball 17 ball 16 ball 2-D, 3-A, 4-D, 5-C, 6-A, 7-C, 8-C, 10-A, 12-A, 13-C, 15-D, 16-D, 17-D, 18-D, 19-C, 20-A, 21-C, 22-D, 23-A, 24-A, 25-C, 27-D, 30-A, 31-C, 32-D, 35-D, 40-A, 42-C, 44-D, 46-A, 47-D, 48-B, 54-A, 58-D, 59-D, 60-C, 61-A, 62-D, 64-D, 67-D, 71-B, 72-A, 73-C, 74-D, 75-C, 76-A, 77-A, 79-D, 87-C, 89-D,
ZIKRILLAYEV SHUKURILLO 7978 93.9 ball 8 ball 20 ball 11 ball 1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-B, 6-A, 7-B, 8-B, 9-D, 10-D, 12-D, 13-D, 14-B, 16-A, 21-D, 22-B, 23-A, 24-B, 25-B, 27-D, 29-D, 30-A, 31-B, 32-D, 35-D, 44-C, 45-C, 52-B, 56-D, 57-A, 59-B, 60-C, 62-C, 63-B, 64-D, 66-B, 67-A, 68-B, 69-B, 73-C, 74-C, 75-B, 76-C, 77-D, 78-A, 79-C, 82-A, 84-B, 85-B, 87-B, 88-B,
KHABIBULLAEV 7654 93.8 ball 6 ball 20 ball 12 ball 1-D, 2-B, 3-A, 4-A, 6-A, 7-C, 8-B, 9-D, 10-D, 11-A, 12-B, 13-D, 14-D, 15-D, 16-B, 17-D, 21-C, 22-B, 23-D, 24-D, 25-A, 26-A, 27-A, 28-A, , 34-D, 41-D, 42-B, 43-D, 47-D, 51-B, 57-A, 58-C, 59-C, 60-B, 61-D, 64-C, 66-D, 67-D, 69-D, 72-B, 73-C, 76-A, 77-D, 78-D, 79-C, 80-D, 81-C, 83-B, 84-A, 87-D, 88-D, 89-C,
SODIQMUHAMMADFAZZULLOH 7425 93.6 ball 5 ball 23 ball 8 ball 2-D, 4-A, 5-A, 6-C, 7-D, 8-D, 9-D, 10-A, 11-B, 12-B, 13-B, 14-B, 15-D, 16-A, 17-B, 19-B, 21-A, 22-D, 23-D, 24-C, 25-B, 26-B, 28-A, 29-C, 30-D, 38-D, 40-C, 43-B, 47-D, 49-D, 52-D, 55-D, , 61-B, 64-B, 67-B, 68-D, 69-D, 70-B, 71-B, 72-B, 73-D, 74-D, 75-A, 76-D, 78-D, 80-A, 82-B, 83-D, 84-B, 85-D, 86-C, 87-B, 88-B, 90-A
DADAXANOV ABDULLOH 8089 93.6 ball 17 ball 14 ball 15 ball 1-C, 3-B, 5-C, 10-B, 13-C, 14-D, 15-A, 18-C, 19-B, 20-C, 22-D, 26-C, 27-C, , 32-D, 36-A, 37-C, 38-C, 45-C, 46-A, 47-C, 48-A, 50-D, 52-B, 55-B, 56-D, 57-B, 58-D, 59-C, 60-D, 61-C, 62-D, 67-D, 68-B, 72-A, 77-A, 78-D, 80-A, 81-D, 82-D, 85-D, 86-D, 88-A, 89-B, 90-A
JAKHONGIROV AKBARALI 8194 93.4 ball 9 ball 10 ball 25 ball 1-B, 2-D, 3-D, 4-B, 5-C, 6-B, 9-C, 10-B, 12-A, 13-D, 14-D, 16-B, 19-C, 20-B, 22-D, 25-A, 26-B, 27-A, 28-D, 29-A, 30-D, 31-B, 32-C, 33-A, 34-B, 35-B, 36-A, 37-D, 38-C, 39-B, 40-C, 41-D, 43-B, 45-B, 47-B, 48-D, 50-B, 53-B, 55-B, 56-A, 57-C, , 75-C, 81-B, 83-C, 88-C, 89-D,
XAKIMALIYEV KAMOLIDDIN 7871 93.3 ball 12 ball 15 ball 16 ball 4-B, 7-D, 8-A, 11-B, 12-C, 13-A, 14-D, 16-A, 17-C, 18-B, 19-D, 21-A, 22-A, 25-B, 26-D, 27-D, 28-C, 29-D, , 31-C, 32-A, 37-C, 41-B, 43-B, 44-C, 45-C, 46-B, 48-C, 51-D, 54-B, 55-A, 56-C, 57-B, 58-A, , 62-D, 63-B, 68-C, 73-D, 74-D, 78-B, 80-C, 81-B, 82-D, 84-A, 86-C, 87-C, 88-C, 89-B,
SAIDOV DAVRON 7992 93.1 ball 10 ball 17 ball 14 ball 1-B, 2-D, 3-C, 4-C, 5-A, 9-D, 10-C, 11-A, 12-D, 13-C, 14-C, 16-A, 19-B, 21-B, 22-C, 25-B, 26-D, 27-C, 28-D, 29-D, , 32-B, 33-A, 34-A, 35-B, 36-D, 39-D, 42-C, 46-A, 47-A, 50-B, 52-A, 55-D, 60-A, 61-B, 62-C, 65-B, 66-C, 67-D, 68-D, 69-A, 70-C, 71-A, 75-A, 77-C, 78-A, 79-A, 80-C, 84-A, 90-A
BUZURXONOV AZIZ 8316 93.1 ball 11 ball 18 ball 12 ball 4-D, 8-A, 9-C, 10-D, 11-B, 12-C, 13-B, 14-D, 15-B, 18-C, 19-D, 20-C, 21-D, 22-B, 24-C, 25-D, 26-A, 29-A, 30-C, 31-D, 36-C, 43-B, 44-C, 46-C, 49-D, 51-D, 52-B, 54-A, 55-A, 59-A, 60-C, 62-D, 63-D, 64-B, 65-D, 66-D, 68-D, 71-D, 72-C, 73-C, 74-C, 76-A, 78-C, 81-C, 82-D, 84-C, 85-B, 86-D, 90-C
SADILLAYEV MAHKAJJON 7688 93 ball 6 ball 15 ball 19 ball 1-C, 2-D, 3-B, 5-A, 7-A, 8-D, 9-B, 11-A, 12-B, 14-C, 16-D, 17-A, 19-C, 20-D, 21-D, 22-C, 23-B, 24-A, 25-D, 26-C, 27-D, 28-A, 29-C, 30-A, 32-C, 36-B, 37-D, 40-B, 43-A, 45-A, 46-B, 47-B, 50-B, 52-B, 54-C, 55-B, 56-D, 58-A, 60-B, 63-B, 64-B, 67-B, 74-D, 76-D, 79-B, 82-C, 83-D, 85-D, 86-A, 89-C,
ISMMOLOVTEMUR 8009 93 ball 7 ball 16 ball 17 ball 2-D, 3-C, 4-D, 5-D, 6-A, 7-B, 8-A, 9-A, 11-A, 12-C, 13-A, 14-D, 15-C, 16-C, 20-D, 22-A, 23-D, 24-D, 26-C, 27-A, 28-C, 29-C, 30-D, 31-B, 32-C, 33-B, 34-A, 36-A, 37-D, 38-C, 40-D, 42-D, 45-B, 47-B, 53-D, 54-C, 56-D, , 61-C, 65-A, 66-B, 69-D, 75-A, 78-B, 79-A, 80-B, 81-D, 84-C, 87-C, 88-A, 90-D
ILHOMOV ALISHER 7456 92.9 ball 9 ball 20 ball 10 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-D, 5-D, 7-B, 8-A, 11-D, 12-D, 13-B, 15-B, 18-B, 19-D, 20-D, 21-A, 23-A, 24-D, 26-A, 27-B, 28-B, 29-B, , 31-D, 32-D, 33-C, 45-C, 50-C, 51-B, 52-C, 53-B, 55-C, 58-C, , 63-D, 64-B, 66-D, 67-D, 70-B, 71-B, 73-D, 74-C, 75-B, 76-B, 78-D, 79-A, 81-C, 82-B, 83-D, 84-B, 86-A, 87-B, 89-D, 90-C
BADIYEV ShOHJAHON 8062 92 ball 5 ball 13 ball 22 ball 1-C, 2-C, 3-A, 4-A, 7-B, 8-D, 9-C, 10-D, 11-B, 12-B, 13-A, 14-A, 15-D, 16-D, 17-C, 18-C, 19-B, 20-D, 23-A, 24-A, 25-D, 26-D, 27-C, 28-D, 30-D, 33-A, 34-C, 37-B, 38-B, 39-C, 40-D, 41-D, 42-B, 44-B, 45-D, 47-D, 50-D, 52-B, 54-C, 57-D, 58-B, 59-A, , 63-B, 67-C, 68-D, 73-C, 82-B, 83-B, 84-A, 87-C,
HIKMATOV ABDULLOX 7953 91.8 ball 7 ball 19 ball 12 ball 1-A, 2-B, 3-A, 4-B, 5-D, 6-A, 7-D, 8-B, 9-B, 10-D, 11-A, 13-A, 14-D, 15-A, 19-D, 20-D, 22-B, 23-A, 24-B, 25-B, 26-D, 28-D, 30-A, 33-D, 36-A, 38-B, 40-A, 46-A, 47-D, 50-A, 52-C, 54-B, 57-D, 59-C, , 63-D, 67-C, 68-D, 70-C, 71-D, 73-A, 74-D, 75-D, 76-C, 77-C, 78-C, 79-B, 80-B, 85-C, 86-D, 87-C, 88-B, 90-A
DOSTONEEK 7561 91.6 ball 5 ball 21 ball 10 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-A, 5-D, 6-D, 7-D, 8-C, 9-D, 11-B, 12-D, 14-A, 15-B, 16-C, 17-B, 18-B, 19-A, 20-C, 23-C, 24-A, 25-A, 26-A, 28-D, 29-C, 30-B, 35-A, 36-B, 38-A, 41-D, 42-C, 50-C, 53-B, 54-B, 56-C, , 63-D, 65-A, 66-B, 69-C, 70-B, 71-C, 72-C, 75-C, 76-C, 77-C, 78-C, 79-A, 80-D, 81-D, 82-C, 84-C, 85-B, 87-C, 88-C, 89-B,
ABDURAXMONOVA D 7844 91.4 ball 13 ball 12 ball 19 ball 2-C, 3-A, 5-D, 6-B, 7-B, 8-A, 11-D, 12-B, 14-A, 16-C, 17-C, 18-B, 19-D, 25-A, 26-A, 28-A, 29-A, , 33-D, 34-C, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 39-D, 46-D, 47-A, 48-D, 49-C, 50-D, 51-C, 53-A, 54-D, 55-D, 57-B, 59-D, , 65-D, 70-D, 75-B, 76-C, 80-D, 81-B, 82-C, 84-A, 85-A, 88-D, 90-A
SAIDAKBAROV IBROHIM 7979 91.1 ball 12 ball 17 ball 12 ball 1-B, 2-B, 3-D, 5-B, 6-D, 10-A, 12-B, 15-C, 16-D, 17-A, 19-A, 21-B, 22-C, 23-B, 25-B, 26-D, 27-D, 28-C, , 32-C, 33-D, 35-B, 38-B, 40-A, 41-A, 44-B, 47-B, 48-D, 50-D, 51-A, 54-D, 56-D, , 62-D, 67-A, 68-C, 69-A, 70-B, 71-D, 72-D, 73-A, 74-A, 76-A, 77-D, 78-D, 79-A, 82-B, 87-B, 88-A, 89-B, 90-A
BURIYEV XURShID 7689 90.8 ball 8 ball 19 ball 11 ball 3-D, 4-D, 5-D, 6-A, 7-D, 8-C, 9-C, 10-B, 11-C, 12-C, 13-B, 15-C, 16-B, 17-B, 18-D, 19-C, 20-D, 24-C, 25-D, 27-C, 28-A, 29-D, , 31-A, 38-A, 42-B, 43-D, 44-A, 47-C, 50-A, 52-B, 53-D, 56-D, 58-D, , 62-B, 63-A, 64-B, 65-D, 67-B, 69-B, 72-B, 73-A, 74-D, 75-B, 77-B, 79-D, 81-B, 82-A, 83-C, 85-A, 86-D, 87-B, 90-C
MANNOPOVJAMShID 7486 90.8 ball 6 ball 17 ball 15 ball 1-A, 2-A, 3-B, 4-D, 6-D, 7-D, 8-D, 9-D, 10-A, 12-B, 14-A, 15-B, 17-D, 18-A, 19-A, 21-A, 23-D, 24-D, 25-A, 26-C, 27-B, 28-B, 29-A, 30-C, 32-B, 35-B, 37-B, 38-D, 41-D, 43-C, 47-C, 48-D, 49-C, 54-B, 55-C, 56-D, 60-D, 63-C, 67-B, 68-C, 72-B, 74-B, 79-B, 81-C, 83-A, 84-D, 85-D, 86-B, 87-C, 88-B, 89-C, 90-A
RAHIMBERDIYEVFOZILJON 7403 90.7 ball 8 ball 21 ball 8 ball 2-C, 4-B, 5-D, 6-B, 7-B, 9-D, 10-C, 11-A, 12-C, 14-A, 16-C, 17-D, 18-A, 20-D, 21-D, 22-B, 23-C, 24-B, 25-B, 27-D, 28-B, 30-D, 32-C, 37-C, 38-A, 42-A, 45-B, 51-A, 54-D, 57-D, 60-B, 61-A, 64-A, 65-B, 66-B, 68-B, 69-A, 70-A, 71-A, 73-C, 74-B, 75-B, 77-B, 78-B, 79-A, 80-B, 81-A, 82-D, 84-C, 85-C, 86-B, 87-B, 88-B,
UNAROV BEKZOD 7507 90.7 ball 7 ball 20 ball 10 ball 1-C, 2-B, 5-B, 6-B, 7-B, 9-B, 11-C, 12-A, 13-A, 14-B, 15-C, 16-D, 19-D, 20-D, 21-D, 22-D, 23-C, 25-A, 26-C, 27-D, 28-D, 29-A, 30-D, 31-B, 33-C, 40-B, 41-C, 42-B, 44-C, 46-D, 47-C, 50-C, 55-B, , 62-D, 65-D, 66-D, 67-D, 69-D, 70-A, 71-A, 72-C, 73-D, 74-A, 77-A, 78-B, 80-D, 81-A, 82-B, 85-C, 87-D, 88-D, 89-A, 90-C
ALIBEK MAJIDOV 7988 90.7 ball 8 ball 21 ball 8 ball 2-C, 3-C, 4-D, 5-D, 6-A, 7-B, 8-A, 10-C, 11-C, 13-A, 14-D, 16-D, 17-A, 18-B, 19-A, 21-D, 22-C, 23-B, 24-C, 25-B, 26-A, 30-D, 31-B, 35-C, 37-C, 44-D, 48-C, 50-B, 54-B, 55-A, 60-D, 62-A, 64-C, 66-D, 67-A, 68-D, 69-B, 70-A, 72-D, 73-B, 74-D, 76-B, 79-A, 80-A, 81-A, 82-A, 83-B, 84-D, 85-A, 86-A, 87-C, 89-A, 90-D
ABDURAYIMOV SUHROB 8313 90.7 ball 6 ball 19 ball 12 ball 1-B, 2-B, 3-D, 4-D, 7-C, 8-A, 9-C, 10-C, 11-A, 12-A, 13-D, 14-B, 15-D, 16-B, 17-B, 18-C, 19-A, 20-A, 21-D, 23-B, 26-A, 27-D, 28-A, 29-D, , 32-A, 33-A, 38-C, 40-C, 44-C, 45-C, 52-A, 54-A, 55-C, 57-A, 59-B, , 61-D, 66-C, 67-B, 68-A, 69-B, 70-A, 72-D, 73-A, 75-B, 77-B, 78-C, 79-A, 80-C, 81-A, 87-A, 88-A, 89-D, 90-A
ShAVKATOV AZIMJON 7577 90.5 ball 3 ball 20 ball 12 ball 1-C, 2-B, 4-B, 5-A, 6-C, 7-C, 8-D, 9-A, 10-B, 11-D, 12-D, 13-A, 15-A, 16-A, 17-C, 18-C, 20-C, 21-D, 22-D, 23-C, 24-C, 25-A, 26-A, 27-B, 28-D, 29-D, 30-D, 33-A, 34-B, 39-D, 44-D, 46-B, 47-B, 48-D, 49-C, 54-A, 56-D, , 61-B, 62-B, 65-A, 66-B, 69-B, 71-A, 72-B, 74-A, 77-C, 78-B, 80-B, 82-D, 83-D, 84-C, 85-C, 88-B, 89-A, 90-C
7637 90.4 ball 8 ball 6 ball 30 ball
XOShIMOVA DURDONA 7658 90.2 ball 14 ball 16 ball 12 ball 1-B, 2-A, 3-C, 7-D, 10-D, 12-B, 13-D, 18-B, 19-D, 20-B, 21-C, 23-A, 25-B, 26-A, 27-B, 28-A, , 33-A, 34-B, 37-B, 40-C, 42-B, 45-D, 46-B, 48-C, 50-B, 51-C, 54-B, 55-D, 57-B, 59-B, , 64-B, 65-A, 66-B, 69-D, 73-B, 77-B, 78-D, 79-D, 80-B, 81-D, 82-C, 83-B, 84-B, 85-D, 87-C, 88-A, 89-A, 90-B
G'OYIBOVA SAODAT 8323 90.2 ball 12 ball 14 ball 16 ball 1-C, 2-B, 3-C, 5-D, 7-A, 8-D, 10-D, 12-B, 17-A, 19-D, 21-C, 22-A, 23-C, 24-D, 26-B, 27-B, 28-A, 30-D, 33-D, 34-A, 36-D, 38-A, 41-D, 44-A, 46-C, 47-B, 48-A, 49-C, 51-C, 52-D, 54-D, 55-C, 57-A, 59-A, , 64-A, 68-A, 70-A, 71-A, 72-C, 73-D, 75-A, 76-A, 78-A, 79-C, 82-B, 84-C, 85-B, 87-A,
BAHTIYOROVBAHROM 7923 90.2 ball 11 ball 13 ball 18 ball 1-B, 2-C, 3-C, 6-D, 8-D, 9-C, 11-A, 13-B, 15-A, 18-B, 19-A, 20-C, 22-B, 23-B, 24-D, 25-D, 27-C, 28-C, 29-A, , 32-D, 36-D, 37-A, 38-A, 39-A, 41-D, 43-D, 44-B, 46-C, 47-A, 50-B, 51-A, 54-B, 55-D, 56-C, 59-A, 60-A, 61-B, 64-C, 69-A, 70-C, 71-C, 72-A, 73-C, 75-B, 81-D, 83-C, 87-A, 90-C
ABDURAUPOV AZAM 8220 90.1 ball 11 ball 15 ball 15 ball 3-B, 5-B, 6-C, 9-B, 10-D, 11-D, 12-D, 13-A, 15-B, 16-C, 18-B, 19-A, 20-D, 21-A, 22-A, 23-C, 26-B, 27-D, 29-D, , 32-B, 33-D, 34-A, 35-B, 37-B, 40-D, 41-D, 44-C, 47-B, 48-D, 49-C, 54-C, 57-A, 58-D, 59-C, , 63-C, 64-B, 65-B, 67-D, 69-D, 70-D, 72-B, 73-B, 76-D, 77-B, 79-A, 80-C, 83-D, 87-B, 89-D,
MAXMUDOV 8262 89.9 ball 10 ball 18 ball 11 ball 2-B, 3-D, 4-C, 8-C, 9-A, 10-C, 13-D, 14-A, 15-B, 17-B, 18-D, 19-B, 22-B, 23-B, 24-A, 25-D, 26-D, 27-B, 29-D, 30-D, 32-A, 34-B, 36-A, 37-C, 39-A, 40-D, 42-C, 43-B, 47-B, 48-D, 49-D, 58-B, , 62-B, 64-D, 66-A, 68-B, 69-B, 70-D, 75-D, 76-D, 77-C, 78-A, 81-D, 82-D, 83-B, 84-A, 85-D, 86-D, 88-C, 89-D, 90-A
QO'LDOShEV BEKZOD 7524 89.8 ball 11 ball 21 ball 6 ball 1-B, 4-C, 5-C, 6-A, 8-B, 11-A, 12-D, 13-A, 14-D, 16-A, 17-D, 18-D, 21-C, 22-D, 23-D, 24-C, 25-D, 26-C, 28-C, , 32-A, 33-B, 34-D, 39-B, 42-D, 47-A, 48-B, 51-A, 53-B, , 61-A, 62-D, 63-B, 64-D, 65-A, 66-A, 67-D, 68-A, 70-D, 71-D, 73-D, 74-B, 75-C, 76-A, 77-A, 78-D, 79-A, 80-A, 81-D, 82-B, 84-B, 87-D, 88-A, 90-C
GAYRATOVA HABIBA 8123 89.8 ball 7 ball 17 ball 14 ball 1-B, 2-C, 3-A, 4-A, 5-D, 7-D, 11-B, 12-A, 13-D, 14-B, 16-D, 17-D, 18-B, 19-A, 21-D, 22-B, 23-D, 24-A, 25-D, 26-A, 27-D, 28-D, 29-D, , 34-B, 37-D, 39-A, 42-A, 43-C, 45-A, 49-C, 51-D, 54-B, 55-A, 56-B, 58-B, 59-A, , 61-D, 64-A, 66-C, 72-B, 73-B, 76-A, 77-A, 78-A, 79-B, 80-B, 82-B, 84-A, 85-B, 86-C, 87-D, 88-B,
MAXKAMMOV MUXAMMADJON 7952 89.7 ball 5 ball 17 ball 15 ball 1-D, 3-B, 4-C, 5-D, 6-C, 7-A, 8-C, 10-D, 11-A, 12-B, 13-D, 14-A, 15-C, 16-B, 17-B, 18-C, 19-B, 20-D, 21-B, 22-C, 24-A, 26-D, 27-D, 29-B, 30-A, 34-D, 36-B, 38-B, 40-B, 46-B, 47-A, 50-B, 51-A, 52-D, 54-B, 55-C, 59-D, 60-D, 61-D, 63-D, 64-B, 66-D, 67-B, 69-A, 72-B, 73-C, 76-A, 77-D, 78-A, 81-D, 82-C, 83-B, 86-C,
DADAXO'JAYEVA FERUZABONU 7443 89.6 ball 6 ball 20 ball 10 ball 1-C, 2-D, 3-C, 4-B, 6-C, 7-C, 9-A, 10-C, 11-B, 12-C, 13-D, 14-A, 16-B, 17-A, 18-C, 19-B, 20-D, 21-B, 22-C, 23-A, 25-C, 26-D, 27-A, 29-A, , 32-A, 35-C, 40-C, 42-B, 44-A, 47-B, 51-B, 55-C, 56-B, 59-D, , 61-B, 63-D, 64-D, 69-B, 71-D, 72-D, 73-C, 76-D, 78-B, 80-C, 81-C, 82-D, 83-D, 84-D, 85-B, 86-C, 87-B, 88-D, 89-B, 90-A
SHODIMETOV DI YORJON 8211 89.4 ball 15 ball 12 ball 17 ball 2-C, 4-B, 5-C, 8-A, 10-C, 13-D, 15-B, 16-D, 19-D, 20-A, 21-C, 27-A, 28-A, 29-B, 30-D, 35-B, 36-A, 37-A, 38-D, 39-B, 40-D, 41-D, 42-D, 43-A, 45-D, 48-C, 49-D, 52-A, 53-C, 55-D, 56-C, 59-D, 60-C, 62-B, 63-D, 68-D, 73-B, 74-D, 76-D, 78-A, 81-B, 84-A, 85-A, 88-D, 89-B, 90-A
AKBARALI 8010 89.4 ball 0 ball 18 ball 16 ball 1-A, 2-D, 3-D, 4-C, 5-B, 6-A, 7-B, 8-A, 9-B, 10-D, 11-D, 12-B, 13-C, 14-D, 15-C, 16-C, 17-D, 18-A, 19-A, 20-B, 21-A, 22-D, 23-D, 24-C, 25-C, 26-B, 27-B, 28-B, 29-A, 30-C, 31-B, 32-D, 35-C, 37-B, 38-C, 41-A, 42-C, 48-A, 51-B, 53-A, 55-B, 59-D, , 61-D, 62-D, 63-D, 64-A, 65-B, 67-D, 68-A, 72-A, 80-B, 83-A, 84-D, 88-D, 89-C, 90-B
RAYIMOV MUHAMMADJON 7962 89.2 ball 12 ball 13 ball 17 ball 3-D, 5-A, 6-C, 7-B, 8-B, 11-C, 12-D, 13-C, 18-B, 20-C, 22-B, 23-B, 24-D, 25-D, 26-C, 27-C, 28-C, 30-D, 31-D, 32-D, 33-C, 36-B, 37-C, 39-D, 42-A, 43-C, 45-C, 46-C, 48-A, 49-A, 50-A, 53-A, 55-D, 57-D, 59-C, , 62-B, 65-B, 69-B, 70-A, 72-B, 73-D, 76-D, 80-A, 81-D, 84-C, 87-B, 89-A, 90-C
LUTFULLAYEVA MUXLISA 7537 89 ball 11 ball 16 ball 13 ball 2-D, 6-D, 7-B, 8-B, 9-D, 10-B, 11-B, 12-B, 14-C, 15-A, 19-D, 20-A, 21-D, 22-D, 24-B, 25-D, 26-C, 27-C, 30-A, 33-A, 34-A, 35-A, 38-A, 39-D, 41-D, 44-A, 47-B, 48-B, 49-B, 51-B, 56-C, 57-D, 58-A, , 62-C, 64-B, 65-C, 67-B, 69-C, 71-B, 72-C, 73-C, 79-C, 80-C, 82-D, 83-B, 84-C, 85-B, 87-A, 89-D, 90-C
YO'LDOShEV 7578 88.9 ball 9 ball 16 ball 14 ball 2-C, 4-C, 6-C, 7-D, 8-D, 9-C, 10-A, 11-B, 12-C, 14-B, 16-D, 18-C, 19-D, 20-B, 22-A, 23-A, 25-C, 27-B, 28-A, 29-A, 30-A, 31-D, 34-C, 36-C, 37-B, 40-C, 43-B, 45-C, 46-D, 47-C, 52-D, 55-A, 58-B, 59-C, 60-C, 61-D, 62-D, 69-A, 70-A, 71-A, 73-A, 75-D, 76-C, 77-A, 81-D, 82-C, 84-C, 85-C, 87-D, 88-A, 89-D,
XUSANBOYEV BEKZOD 7977 88.9 ball 10 ball 17 ball 12 ball 3-B, 4-D, 5-A, 6-D, 7-D, 8-A, 9-A, 12-A, 18-A, 19-B, 21-C, 22-D, 23-A, 24-D, 25-D, 26-B, 27-C, 28-B, 29-C, 30-A, 32-A, 33-B, 34-A, 35-C, 36-B, 37-D, 38-C, 39-B, 44-D, 45-C, 48-B, 52-B, 59-C, , 62-D, 68-C, 69-C, 70-B, 72-B, 75-B, 76-C, 77-D, 78-A, 79-C, 80-A, 82-A, 83-B, 84-A, 85-C, 86-B, 88-D, 90-B
HUSANOVAKUMUSH 8214 88.2 ball 14 ball 14 ball 14 ball 3-B, 4-C, 6-C, 7-B, 10-D, 11-D, 13-D, 15-C, 16-D, 17-B, 18-A, 19-B, 23-D, 24-B, 27-A, 30-D, 31-D, 36-D, 37-D, 38-D, 40-C, 41-D, 42-A, 43-B, 44-D, 46-D, 48-A, 49-D, 52-B, 55-D, 59-C, 60-C, 61-A, 66-A, 67-A, 69-A, 70-B, 71-B, 72-A, 79-A, 80-A, 82-C, 83-D, 84-C, 85-C, 86-A, 88-A, 90-D
NAZOKAT SOBIROVA 7410 88.2 ball 12 ball 12 ball 18 ball 1-B, 2-A, 4-C, 5-A, 6-C, 7-D, 8-C, 10-D, 11-C, 13-A, 14-A, 15-D, 16-D, 17-C, 20-B, 23-A, 25-C, 29-B, , 31-D, 32-A, 33-D, 34-D, 35-D, 36-A, 40-A, 42-D, 44-D, 46-A, 47-B, 48-C, 49-D, 51-D, 52-A, 57-D, 59-C, 60-B, 61-D, 62-B, 63-D, 67-B, 71-A, 78-B, 79-B, 84-A, 85-A, 87-D, 88-D, 90-A
GULOMIDDINOVA MOHIRA 8191 88.1 ball 13 ball 15 ball 13 ball 1-A, 2-B, 4-D, 6-A, 8-D, 11-C, 13-A, 17-B, 19-C, 21-B, 23-D, 25-B, 26-B, 27-A, 28-C, 29-D, 30-B, 35-D, 38-A, 39-B, 40-B, 43-D, 44-D, 49-C, 51-B, 52-B, 53-C, 56-C, 57-B, 58-B, 59-B, 60-D, 65-D, 71-C, 74-D, 75-D, 76-C, 78-D, 79-A, 80-B, 81-B, 82-D, 84-D, 85-C, 86-B, 87-C, 88-D, 89-C, 90-A
MAKSUDXO'DJAYEVA SHAXZODA 7625 88 ball 12 ball 16 ball 12 ball 3-B, 11-C, 12-B, 13-C, 15-C, 16-D, 17-D, 19-B, 20-B, 22-C, 23-D, 24-D, 25-C, 26-C, 27-A, 28-D, 29-A, 30-A, 31-A, 33-A, 34-A, 36-A, 37-B, 38-B, 40-A, 41-D, 43-C, 46-A, 48-C, 49-A, 54-A, 60-B, 61-B, 62-B, 64-A, 65-C, 67-B, 71-C, 73-C, 74-B, 76-C, 77-B, 79-B, 82-A, 83-C, 84-B, 85-C, 86-D, 89-A, 90-B
QODIRBEKOVA DILOROM 7936 88 ball 8 ball 12 ball 20 ball 2-C, 3-A, 5-A, 6-A, 7-D, 8-D, 10-A, 11-D, 14-C, 15-B, 16-B, 18-A, 19-A, 20-D, 21-D, 22-B, 24-B, 26-A, 27-B, 28-B, 29-C, 30-D, 31-B, 32-B, 33-B, 34-D, 38-D, 42-C, 44-C, 45-A, 47-C, 50-C, 51-B, 52-D, 53-B, 55-A, 56-D, 57-B, 58-D, 59-C, , 61-C, 64-A, 68-C, 77-A, 78-C, 82-A, 83-A, 87-D, 88-D, 90-C
XUDOYBERGANOV DAVRON 7437 87.9 ball 9 ball 15 ball 15 ball 1-A, 3-D, 4-B, 5-D, 6-A, 8-D, 9-A, 13-D, 14-D, 15-B, 17-A, 19-C, 20-A, 21-C, 22-D, 24-C, 25-A, 27-C, 28-C, 29-A, 30-D, 32-B, 35-D, 37-B, 38-C, 40-C, 41-D, 42-A, 43-C, 45-A, 46-A, 47-C, 48-A, 53-C, 55-D, 58-D, , 61-B, 64-D, 65-A, 67-B, 68-B, 71-A, 72-B, 73-A, 78-B, 79-A, 80-B, 81-A, 85-D, 86-B, 87-B,
B OG'ABEK 7559 87.8 ball 9 ball 17 ball 12 ball 2-C, 3-B, 6-D, 7-D, 8-D, 9-D, 10-A, 12-B, 13-D, 15-A, 16-C, 18-B, 19-C, 20-B, 22-B, 23-A, 24-C, 26-B, 27-C, 28-B, 29-D, , 36-D, 39-C, 41-A, 43-C, 44-D, 45-D, 47-A, 49-B, 50-B, 51-B, 56-A, 59-B, 60-B, 61-D, 63-B, 64-B, 65-A, 67-A, 70-A, 73-A, 74-B, 76-B, 77-D, 79-B, 81-B, 82-C, 83-C, 84-D, 85-D, 89-B, 90-D
JAMILOVA MOXIRA 8027 87.8 ball 9 ball 17 ball 12 ball 2-B, 3-B, 4-C, 5-A, 6-D, 7-D, 9-B, 11-A, 12-C, 13-A, 14-D, 16-C, 18-C, 20-D, 21-D, 22-B, 23-B, 24-B, 26-D, 28-B, 30-C, 31-D, 33-C, 37-D, 40-A, 44-C, 46-B, 49-A, 50-A, 51-A, 53-B, 56-A, 58-D, 59-B, , 63-A, 65-D, 66-D, 67-C, 69-D, 70-C, 71-D, 72-A, 74-D, 76-D, 77-D, 78-C, 81-C, 82-D, 83-A, 84-D, 87-B, 88-C,
AMRIDDINOVXURShIDBEK 8075 87.7 ball 9 ball 19 ball 9 ball 1-B, 2-B, 4-C, 5-A, 6-C, 7-B, 8-D, 9-A, 10-D, 11-C, 12-C, 14-B, 15-D, 17-C, 18-C, 19-D, 20-A, 23-A, 25-C, 26-B, 27-D, , 31-A, 34-D, 35-C, 37-A, 43-C, 48-A, 50-C, 51-A, 54-D, 55-C, 57-A, , 61-A, 62-A, 64-D, 66-D, 67-B, 68-C, 69-C, 70-B, 71-C, 73-D, 74-A, 76-B, 77-D, 78-B, 81-A, 83-C, 84-C, 87-B, 88-C, 89-C, 90-A
TULEShEV TO'LQIN 8118 87.7 ball 7 ball 17 ball 13 ball 2-D, 3-C, 6-A, 7-D, 8-C, 10-B, 11-A, 12-D, 13-A, 14-C, 15-B, 18-D, 19-B, 20-C, 21-D, 22-A, 23-A, 24-A, 25-D, 26-A, 28-A, 29-A, 30-C, 31-C, 32-B, 34-A, 38-B, 39-B, 40-C, 43-D, 47-B, 50-A, 52-C, 53-B, 58-D, 59-D, , 61-B, 64-C, 65-B, 66-A, 70-B, 71-B, 73-C, 74-B, 75-D, 77-C, 78-A, 81-D, 83-B, 84-D, 85-B, 88-A, 89-B,
MUMINOV ODILJON 7600 87.6 ball 12 ball 24 ball 0 ball 1-C, 2-C, 4-D, 6-D, 7-D, 10-D, 11-C, 12-B, 13-B, 15-B, 18-A, 20-D, 21-B, 23-A, 24-D, 26-C, 28-C, 29-C, , 31-B, 33-D, 38-D, 42-D, 58-D, 60-C, 61-B, 62-C, 63-B, 64-B, 65-A, 66-C, 67-A, 68-D, 69-C, 70-C, 71-C, 72-B, 73-C, 74-B, 75-B, 76-C, 77-B, 78-C, 79-D, 80-A, 81-A, 82-C, 83-B, 84-C, 85-B, 86-D, 87-C, 88-C, 89-B, 90-A
SAYDAHMADOVA SIMORA 7518 87.6 ball 4 ball 16 ball 16 ball 1-C, 2-C, 3-A, 4-C, 6-D, 7-A, 8-C, 9-D, 10-C, 11-D, 12-B, 13-B, 14-D, 17-D, 18-C, 19-B, 20-B, 21-D, 22-C, 23-B, 24-B, 25-B, 26-A, 27-D, 28-B, 30-D, 35-C, 36-B, 39-D, 40-D, 41-D, 42-C, 43-A, 46-C, 48-D, 52-D, 56-A, 58-C, 59-A, 60-D, 65-B, 66-B, 68-B, 71-A, 72-B, 73-A, 75-A, 79-B, 81-A, 82-C, 83-D, 84-C, 86-B, 89-A,
NARZULLAYEV JAHONGIR 8043 87.6 ball 6 ball 18 ball 12 ball 1-C, 2-A, 3-C, 4-A, 5-A, 6-D, 7-D, 8-B, 9-A, 10-B, 11-D, 12-C, 13-C, 14-A, 15-B, 17-D, 18-A, 23-D, 24-A, 25-B, 27-C, 28-D, 29-A, 30-A, 31-A, 33-A, 35-D, 37-B, 40-A, 43-B, 46-C, 54-B, 55-A, 56-A, 57-D, 60-A, 61-C, 69-C, 70-B, 71-D, 73-C, 74-D, 76-D, 77-D, 78-B, 79-D, 80-A, 81-B, 82-D, 84-A, 85-A, 86-D, 89-A, 90-D
YASHINOV JAMSHID 8055 87.5 ball 6 ball 20 ball 9 ball 2-A, 3-A, 4-C, 5-C, 6-C, 7-C, 8-C, 9-D, 10-A, 11-C, 12-D, 13-C, 14-A, 15-B, 16-C, 19-A, 20-B, 21-B, 23-D, 24-B, 25-A, 26-B, 28-B, 30-A, 31-A, 36-A, 43-C, 45-D, 50-C, 52-D, 53-D, 54-C, 57-D, 60-C, 61-D, 62-B, 63-A, 66-B, 67-A, 68-A, 69-D, 71-C, 73-D, 75-D, 76-C, 77-D, 78-D, 79-C, 81-C, 84-C, 85-D, 86-C, 87-D, 88-C, 90-C
HABIBULLAEV HUSNIDDIN 8320 87 ball 9 ball 12 ball 19 ball 1-D, 2-D, 4-D, 5-B, 6-B, 10-C, 11-D, 12-C, 13-B, 15-D, 19-D, 20-C, 21-C, 22-B, 24-B, 25-A, 26-C, 27-A, 28-B, 29-A, 30-D, 31-A, 32-B, 33-A, 34-B, 36-A, 37-C, 39-C, 40-B, 41-A, 42-A, 44-B, 45-C, 49-D, 50-A, 51-D, 56-D, 57-C, 58-C, , 61-C, 62-D, 63-A, 67-B, 69-B, 72-A, 76-B, 79-A, 81-A, 82-C, 84-B,
AXMEDOV SARDOR 7917 87 ball 9 ball 12 ball 19 ball 2-C, 3-B, 4-C, 6-C, 7-B, 8-A, 9-D, 12-D, 14-A, 16-B, 17-B, 18-D, 20-A, 21-D, 22-B, 25-B, 26-A, 27-D, 28-A, 29-D, 30-C, 31-C, 34-B, 35-B, 37-D, 38-D, 39-C, 40-D, 41-A, 47-B, 48-A, 49-A, 51-D, 53-B, 54-B, 55-B, 56-B, 58-D, 59-D, , 61-D, 63-A, 64-C, 65-C, 66-B, 67-B, 70-B, 78-A, 81-B, 84-D, 88-B,
QOBULOVA MARVABONU 7527 86.8 ball 9 ball 16 ball 13 ball 2-B, 3-D, 4-A, 6-D, 7-C, 9-B, 10-B, 13-D, 14-C, 15-C, 19-A, 20-A, 21-C, 22-D, 24-B, 25-C, 26-D, 27-C, 28-A, 29-A, 30-A, 32-A, 33-C, 34-B, 35-B, 36-D, 38-D, 41-C, 44-A, 46-A, 51-A, 52-A, 53-C, 56-C, 59-D, , 61-C, 63-B, 66-C, 69-B, 71-C, 78-C, 79-B, 80-C, 81-B, 82-A, 83-C, 84-C, 85-B, 86-D, 87-A, 88-D, 89-D,
QODIROV ShAHRIDDIN 7943 86.8 ball 12 ball 19 ball 7 ball 1-A, 2-B, 4-D, 7-B, 8-C, 10-C, 11-A, 15-A, 16-D, 18-D, 20-A, 21-A, 22-C, 23-C, 25-B, 26-A, 28-C, 30-D, 32-C, 33-B, 35-C, 37-D, 39-D, 43-A, 45-C, 46-B, 50-D, 57-A, 58-B, , 61-A, 63-B, 64-A, 65-B, 66-C, 67-A, 68-A, 69-A, 70-A, 71-D, 73-B, 74-D, 75-A, 76-B, 78-D, 79-B, 81-A, 82-C, 83-D, 84-A, 85-B, 88-B, 90-A
AZIZBEK ISMOILOV 7453 86.7 ball 8 ball 17 ball 12 ball 1-A, 2-B, 3-D, 5-B, 6-A, 7-C, 8-C, 9-B, 13-D, 14-B, 15-B, 16-D, 17-B, 18-A, 19-A, 20-D, 23-A, 24-C, 25-D, 27-A, 28-B, 29-B, , 32-A, 35-B, 37-D, 38-B, 39-A, 41-B, 43-B, 45-D, 46-B, 48-B, 52-B, 54-B, 55-D, , 65-B, 66-A, 67-B, 68-B, 69-A, 71-A, 72-B, 73-C, 75-A, 79-B, 82-D, 84-A, 85-B, 86-C, 87-D, 88-C, 89-C, 90-A
NOSIROV ULUG'BEK 8197 86.7 ball 7 ball 16 ball 14 ball 1-B, 3-D, 4-C, 5-B, 6-C, 7-C, 8-C, 11-A, 12-A, 13-B, 14-B, 15-C, 17-C, 18-D, 19-C, 21-C, 23-C, 24-D, 26-D, 27-C, 28-B, 29-B, 30-D, 32-A, 34-B, 35-B, 42-A, 44-A, 47-D, 48-D, 49-B, 50-A, 51-D, 52-C, 54-A, 55-D, 57-C, , 61-D, 66-B, 68-A, 69-D, 70-D, 72-A, 79-D, 80-D, 81-B, 84-A, 85-A, 86-D, 87-B, 88-D, 89-B, 90-C
QUQOROVSSS 7667 86.7 ball 7 ball 16 ball 14 ball 2-A, 3-A, 4-D, 5-B, 6-A, 7-A, 8-C, 9-B, 12-C, 13-D, 14-A, 15-D, 16-D, 17-C, 19-D, 21-D, 22-C, 24-A, 25-D, 27-B, 28-A, 29-C, 30-A, 35-A, 36-C, 37-C, 41-A, 44-A, 46-B, 47-A, 48-C, 49-D, 54-D, 55-D, 56-C, 57-D, 59-C, , 61-A, 62-A, 66-A, 70-C, 72-B, 77-B, 78-B, 79-A, 80-B, 81-A, 82-D, 84-C, 86-B, 87-B, 88-B, 90-C
BAXTIYAROVA DINARA 7674 86.7 ball 6 ball 15 ball 16 ball 1-C, 2-A, 4-C, 5-B, 6-D, 7-D, 8-C, 9-D, 11-D, 12-A, 13-A, 14-A, 15-D, 16-B, 17-B, 18-A, 19-B, 20-D, 21-A, 23-D, 24-A, 26-C, 27-A, 29-D, , 31-D, 35-A, 37-B, 38-C, 39-D, 42-A, 43-B, 44-C, 46-C, 50-B, 52-C, 53-B, 54-D, 57-B, 58-B, , 61-C, 66-C, 72-B, 75-A, 76-B, 79-A, 80-A, 82-B, 83-C, 84-A, 85-C, 87-D, 88-B, 89-B,
ZOKIROV NODIRBEK 8121 86.7 ball 7 ball 16 ball 14 ball 1-C, 2-B, 3-B, 4-C, 5-C, 6-B, 9-B, 10-B, 11-D, 15-B, 16-C, 17-C, 18-B, 19-B, 20-D, 21-D, 22-D, 23-C, 24-B, 26-B, 27-B, 29-B, 30-B, 32-A, 34-B, 35-A, 36-C, 40-A, 41-D, 43-D, 44-B, 47-B, 48-C, 49-B, 50-B, 52-A, 56-D, , 62-C, 64-B, 65-B, 69-A, 72-C, 73-D, 78-D, 79-A, 80-B, 81-D, 82-C, 83-C, 84-C, 87-C, 88-D, 90-C
OSTONOV BEXRU Z 7630 86.6 ball 6 ball 17 ball 13 ball 1-D, 3-A, 4-A, 6-D, 7-D, 8-D, 9-C, 10-C, 12-C, 13-D, 15-A, 16-A, 17-D, 18-A, 19-B, 21-D, 22-D, 23-B, 24-B, 25-A, 26-A, 27-A, 28-B, 30-B, 33-A, 34-D, 36-A, 38-D, 42-B, 43-A, 44-A, 48-B, 51-A, 52-A, 53-D, 57-D, 60-C, 62-A, 63-B, 64-C, 66-A, 67-B, 69-C, 72-C, 75-A, 79-A, 80-A, 82-B, 84-A, 86-D, 87-D, 88-B, 89-B, 90-A
SARDOR IBR OHIMOV 8111 86.6 ball 6 ball 17 ball 13 ball 1-D, 2-A, 3-A, 4-C, 5-D, 6-C, 7-A, 9-D, 10-A, 11-D, 12-A, 13-D, 14-D, 17-B, 18-D, 21-B, 23-D, 24-D, 25-D, 26-B, 27-B, 28-D, 29-B, 30-C, 32-D, 35-A, 38-A, 39-B, 40-C, 41-D, 42-C, 44-B, 45-C, 49-A, 54-D, 58-C, 59-C, , 61-D, 65-C, 67-C, 68-C, 70-C, 71-C, 72-D, 74-D, 77-D, 81-B, 82-A, 84-A, 85-D, 86-C, 87-A, 88-B, 90-D
TOShBUXOROV ASLBEK B 8326 86.6 ball 9 ball 20 ball 7 ball 1-B, 5-A, 6-D, 7-A, 8-C, 10-D, 11-C, 12-C, 14-A, 15-D, 18-C, 20-A, 21-A, 22-C, 23-D, 24-C, 25-D, 27-C, 28-C, 29-D, 30-A, 31-D, 32-A, 35-C, 36-B, 37-C, 38-C, 42-D, 47-A, 57-D, 58-B, , 61-C, 62-A, 63-C, 64-B, 65-A, 66-A, 67-D, 68-A, 71-B, 72-C, 73-D, 74-C, 75-A, 77-A, 78-C, 80-C, 81-C, 82-D, 83-A, 86-C, 88-B, 89-B, 90-C
ShODMONQULO 7470 86.4 ball 6 ball 21 ball 7 ball 1-D, 2-C, 4-A, 5-A, 6-D, 7-B, 8-C, 9-C, 10-B, 11-B, 12-D, 13-D, 15-D, 16-C, 17-B, 18-B, 19-B, 20-D, 22-C, 23-A, 24-A, 25-D, 27-A, 30-A, 32-A, 34-B, 35-A, 36-B, 44-A, 47-A, 48-A, 55-B, 56-A, , 64-D, 65-B, 67-D, 68-D, 69-D, 70-C, 72-C, 74-B, 76-B, 77-D, 78-A, 79-D, 80-D, 81-B, 82-C, 83-B, 84-D, 85-B, 86-A, 87-A, 88-C, 89-C, 90-D
QOBILVV XUMOYUN 7676 86.4 ball 6 ball 21 ball 7 ball 1-A, 2-A, 3-D, 5-B, 7-D, 8-D, 9-B, 10-A, 11-D, 12-A, 13-C, 14-C, 16-B, 17-D, 18-D, 20-A, 21-C, 23-B, 24-A, 25-C, 26-B, 27-D, 28-A, 29-A, , 31-B, 35-A, 36-B, 37-D, 44-A, 45-C, 52-A, 55-B, 57-D, , 61-A, 64-D, 65-C, 66-A, 67-D, 68-D, 71-C, 72-B, 73-A, 74-A, 77-A, 78-D, 79-D, 80-A, 81-D, 82-B, 84-C, 85-C, 86-A, 87-A, 88-A, 89-D, 90-C
XAMIDOVA DINORA 7502 86.2 ball 15 ball 13 ball 14 ball 2-C, 4-B, 8-A, 9-C, 10-D, 11-B, 12-C, 13-D, 16-D, 17-C, 18-A, 21-B, 24-C, 26-C, 28-C, , 31-B, 32-C, 33-C, 34-B, 39-B, 40-D, 41-A, 44-C, 46-A, 47-B, 49-B, 50-C, 53-D, 54-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 61-D, 62-B, 64-B, 65-B, 66-A, 69-C, 73-C, 75-B, 76-C, 77-B, 80-D, 84-B, 85-C, 86-A, 88-B, 90-D
SHAKHBOZZB 8261 86.1 ball 12 ball 12 ball 17 ball 1-B, 2-C, 3-D, 8-C, 9-B, 11-D, 12-D, 13-C, 14-D, 15-B, 18-B, 19-C, 21-D, 24-B, 25-C, 26-B, 27-B, 28-A, , 32-B, 33-D, 35-C, 37-C, 38-B, 42-C, 43-D, 45-D, 46-B, 48-B, 50-D, 52-A, 53-A, 54-C, 57-C, 58-B, 59-A, 60-B, 61-A, 67-C, 69-A, 71-C, 72-C, 73-A, 74-D, 79-A, 84-A, 85-B, 86-C, 87-A, 88-C,
SHERBOBOYEVAMOHINA 7656 86 ball 10 ball 12 ball 18 ball 1-D, 2-B, 3-B, 6-D, 7-A, 8-D, 9-D, 11-A, 12-A, 13-C, 14-C, 15-C, 17-A, 18-B, 19-A, 20-D, 23-C, 25-D, 28-C, 29-B, , 31-A, 32-D, 33-C, 35-D, 36-B, 37-A, 40-A, 41-A, 43-B, 44-C, 45-D, 47-B, 51-C, 53-A, 54-A, 57-A, 59-B, 60-A, 63-A, 64-D, 74-D, 76-A, 83-A, 84-D, 85-A, 86-C, 87-D, 88-D, 89-A, 90-B
MINGBAYEVAXADIChABONU 7473 85.9 ball 12 ball 16 ball 11 ball 1-D, 3-C, 6-C, 9-A, 10-B, 11-A, 12-B, 13-A, 15-D, 16-C, 18-A, 19-A, 20-D, 21-A, 22-C, 24-D, 27-A, 28-C, , 31-A, 34-B, 36-B, 39-A, 42-D, 43-B, 44-A, 45-C, 47-B, 49-B, 54-C, 55-A, 59-D, 60-B, 61-C, 62-D, 63-D, 65-C, 66-C, 68-D, 70-C, 73-C, 74-D, 75-D, 78-C, 79-B, 80-A, 83-C, 84-C, 85-D, 86-A, 88-C, 90-B
QURBONOVBUNYODBEK 7968 85.9 ball 11 ball 15 ball 13 ball 1-D, 2-D, 4-B, 6-D, 7-C, 8-D, 10-D, 11-C, 16-A, 17-D, 19-A, 21-A, 22-D, 23-B, 25-A, 26-C, 27-D, 28-C, 29-C, , 31-D, 33-C, 37-A, 38-B, 42-B, 44-C, 45-A, 46-C, 47-B, 48-D, 49-A, 54-C, 55-A, 56-A, 58-B, , 62-B, 63-A, 66-C, 67-A, 68-C, 69-D, 70-D, 72-B, 73-A, 75-A, 76-B, 77-A, 81-D, 84-A, 85-B, 87-B, 89-B,
NOSIRBOYEVA ChAROS 7465 85.8 ball 10 ball 16 ball 12 ball 1-B, 3-D, 5-B, 6-D, 7-A, 8-D, 10-A, 11-B, 12-D, 15-A, 17-B, 19-C, 20-C, 22-C, 24-A, 25-D, 26-B, 27-C, 28-B, 30-A, 33-D, 34-D, 38-D, 39-B, 40-B, 41-B, 43-B, 47-A, 49-C, 50-B, 54-B, 56-B, 57-A, 58-B, , 64-A, 65-D, 67-D, 69-A, 70-B, 74-D, 76-D, 77-A, 78-D, 79-A, 80-D, 82-C, 84-D, 85-A, 87-C, 88-B, 89-B, 90-D
USMONOVA AZIZA 8203 85.8 ball 8 ball 14 ball 16 ball 1-D, 2-D, 3-B, 5-A, 6-C, 9-C, 10-B, 11-D, 15-C, 16-D, 17-D, 18-A, 19-A, 20-C, 21-D, 22-B, 23-A, 25-D, 26-B, 28-D, 29-C, 30-D, 31-D, 32-D, 35-A, 37-D, 39-D, 42-D, 43-A, 44-D, 45-C, 47-D, 50-D, 51-D, 53-D, 54-B, 56-C, 60-A, 63-B, 65-A, 67-A, 68-A, 74-B, 76-D, 79-A, 80-B, 81-A, 82-C, 84-D, 87-B, 89-A, 90-D
XAMITOV NODIRXO'JA 7989 85.8 ball 10 ball 16 ball 12 ball 1-A, 2-D, 3-A, 4-B, 5-D, 6-A, 7-C, 9-C, 10-B, 12-D, 13-D, 14-D, 15-D, 16-A, 22-D, 23-B, 26-A, 27-D, 28-A, 29-A, , 32-A, 33-C, 40-B, 41-C, 44-B, 48-A, 49-D, 53-B, 54-A, 56-B, 57-C, 58-C, 59-D, 60-B, 63-A, 65-D, 66-D, 67-C, 69-D, 71-D, 72-A, 73-D, 75-D, 77-D, 79-B, 81-A, 82-B, 83-A, 84-A, 85-D, 86-B, 89-D,
KARIMOVULUG'BEK 7684 85.7 ball 8 ball 16 ball 13 ball 2-C, 3-A, 4-B, 5-A, 7-D, 9-D, 10-B, 11-D, 12-C, 13-D, 14-B, 15-A, 17-B, 18-C, 19-B, 20-A, 21-B, 24-A, 25-D, 26-C, 27-A, 30-C, 32-B, 35-B, 36-D, 38-A, 40-B, 41-A, 46-A, 47-B, 48-B, 49-A, 50-B, 54-C, 56-C, 58-D, , 61-C, 65-C, 66-C, 69-D, 71-C, 73-A, 74-A, 75-A, 78-C, 81-C, 82-D, 83-C, 85-C, 86-B, 87-B, 88-D, 89-D,
TOJIYEV MUROD A 7474 85.6 ball 8 ball 18 ball 10 ball 1-C, 2-B, 4-D, 5-A, 6-A, 8-A, 9-A, 10-B, 11-C, 12-D, 14-B, 15-B, 16-B, 18-D, 19-D, 22-B, 23-A, 24-B, 26-C, 27-C, 29-A, 30-C, 35-B, 37-B, 40-D, 46-B, 49-B, 50-B, 52-A, 54-D, 55-B, 58-C, 59-A, 60-B, 61-A, 62-A, 63-A, 64-C, 65-A, 68-A, 69-C, 70-D, 71-A, 72-B, 74-B, 75-C, 76-A, 78-C, 80-A, 82-B, 83-C, 86-D, 88-B, 89-B,
G'ANIYEV ABDUQODIR 7939 85.6 ball 9 ball 19 ball 8 ball 1-A, 2-D, 4-C, 5-C, 6-D, 7-D, 8-A, 9-C, 13-A, 14-C, 15-D, 17-B, 18-B, 20-A, 22-D, 23-B, 26-A, 27-C, 28-A, 29-C, 30-B, 34-B, 38-C, 40-B, 44-D, 45-D, 49-C, 53-D, 55-D, 57-D, 58-C, 59-C, , 61-D, 63-D, 64-D, 67-A, 68-C, 69-D, 70-D, 72-A, 73-C, 74-A, 75-C, 76-B, 79-D, 80-A, 81-D, 82-D, 83-C, 84-D, 86-C, 88-C, 89-C, 90-C
ISOMURODOVAZIYNAT 8064 85.6 ball 10 ball 20 ball 6 ball 2-A, 4-A, 5-C, 6-A, 7-D, 8-C, 10-D, 11-A, 12-D, 13-A, 17-B, 19-A, 21-B, 22-A, 24-C, 25-D, 27-A, 28-D, 29-A, 30-A, 31-C, 32-A, 35-D, 36-A, 42-B, 43-A, 44-B, 46-C, 53-A, 54-D, , 61-A, 62-A, 64-B, 65-B, 66-D, 67-A, 68-B, 69-D, 70-B, 71-D, 72-B, 75-B, 76-A, 77-A, 78-B, 81-B, 82-D, 83-A, 84-A, 85-B, 86-A, 87-B, 89-B, 90-A
KADAMBAEVAMAFTUNA 8270 85.3 ball 16 ball 11 ball 16 ball 2-A, 6-B, 7-A, 8-C, 11-B, 12-A, 14-C, 20-B, 21-D, 23-A, 24-A, 27-C, 28-A, 29-B, , 32-A, 33-D, 35-C, 36-B, 38-B, 41-C, 44-B, 45-D, 47-D, 48-D, 49-B, 51-C, 52-A, 54-A, 56-B, 57-A, 58-D, 59-A, 60-D, 63-B, 65-A, 67-A, 71-A, 73-D, 74-A, 75-B, 78-A, 79-A, 80-B, 82-C, 84-C, 87-C, 88-C,
ABROR 8310 84.9 ball 10 ball 13 ball 16 ball 1-D, 2-D, 3-C, 4-A, 5-B, 7-A, 10-D, 12-B, 14-D, 15-D, 17-A, 18-C, 19-A, 23-B, 24-A, 25-B, 26-D, 27-D, 28-C, 30-A, 34-D, 35-A, 37-C, 39-D, 40-A, 41-C, 44-B, 45-A, 46-A, 47-A, 53-C, 54-D, 55-A, 56-A, 58-D, 59-A, 60-D, 62-C, 63-C, 64-C, 68-A, 71-B, 72-D, 73-A, 74-D, 76-C, 78-C, 81-C, 82-A, 86-C, 90-B
OMONTURDIYEVA GO'ZAL 7575 84.8 ball 12 ball 17 ball 9 ball 1-D, 3-C, 4-A, 5-D, 7-D, 8-B, 9-A, 10-D, 11-C, 14-D, 16-D, 19-D, 22-D, 23-A, 24-C, 26-D, 27-A, 30-A, 33-A, 35-A, 37-D, 40-D, 42-A, 44-A, 46-D, 51-D, 52-C, 53-A, 55-D, 58-B, 60-D, 61-B, 63-D, 64-C, 65-C, 67-D, 68-C, 69-D, 70-C, 72-C, 73-D, 74-C, 76-C, 77-A, 78-D, 80-A, 81-A, 83-D, 85-D, 86-B, 89-D, 90-A
ABDIYEV JASUR 7480 84.6 ball 9 ball 18 ball 9 ball 1-D, 3-B, 4-C, 5-A, 6-B, 7-A, 8-C, 10-B, 12-B, 14-D, 15-B, 17-A, 18-B, 20-C, 21-C, 23-B, 24-B, 25-D, 26-A, 28-D, 29-C, , 32-B, 33-C, 35-D, 37-C, 46-B, 47-A, 50-D, 51-B, 53-B, 55-B, 56-C, 60-D, 61-D, 63-B, 67-B, 68-C, 69-D, 70-D, 71-B, 73-B, 75-C, 76-B, 77-D, 78-D, 79-A, 81-C, 83-B, 84-D, 86-A, 87-D, 88-D, 89-B, 90-C
LUTFULLAYEVA MALIKA 8073 84.4 ball 4 ball 17 ball 13 ball 1-B, 2-C, 4-C, 5-B, 6-D, 7-D, 8-C, 9-B, 10-D, 11-B, 13-A, 14-D, 15-C, 16-C, 17-C, 18-A, 19-C, 20-A, 21-C, 22-C, 23-D, 25-C, 26-C, 27-A, 28-D, 30-D, 31-C, 33-C, 38-C, 39-A, 40-C, 44-B, 47-C, 48-B, 50-D, 55-B, 56-A, 57-B, 59-D, , 61-C, 62-C, 65-B, 67-A, 69-C, 70-C, 71-B, 73-B, 77-B, 78-A, 80-D, 81-B, 84-D, 86-C, 88-C, 89-A, 90-D
SHAHBOZ ABDURASULOV 7987 84.4 ball 7 ball 20 ball 7 ball 1-D, 2-B, 4-D, 5-C, 8-B, 9-B, 10-C, 11-D, 12-D, 13-B, 14-B, 15-B, 16-C, 18-C, 19-D, 20-D, 21-C, 23-B, 26-D, 27-C, 28-D, 29-C, 30-B, 31-D, 36-D, 37-D, 39-C, 42-C, 51-C, 52-D, 57-D, 58-A, 60-B, 62-D, 63-D, 64-B, 65-C, 66-D, 67-C, 70-C, 71-B, 72-C, 73-D, 74-A, 75-D, 76-D, 77-D, 78-A, 79-B, 80-C, 82-D, 83-A, 84-C, 86-D, 87-B, 90-B
ASATILLAYEV HIKMATILLA 7696 84.3 ball 5 ball 20 ball 8 ball 1-C, 2-A, 3-D, 4-A, 5-C, 6-D, 7-D, 8-A, 9-A, 11-D, 13-C, 15-A, 16-C, 18-C, 19-C, 20-D, 21-D, 22-D, 23-C, 24-D, 25-A, 27-A, 28-A, 29-C, 30-C, 37-C, 40-D, 46-A, 47-C, 48-C, 49-D, 50-D, 53-B, 55-D, 57-A, , 61-D, 62-B, 63-D, 64-B, 65-D, 66-C, 68-A, 72-D, 73-D, 74-C, 75-C, 76-C, 77-D, 78-D, 81-D, 82-B, 83-A, 84-B, 85-B, 87-D, 89-D, 90-A
RO'ZIMURODOV AKMAL 7922 84.3 ball 6 ball 21 ball 6 ball 3-A, 4-D, 5-C, 6-A, 8-A, 9-D, 10-D, 11-B, 12-C, 13-C, 14-A, 16-A, 17-B, 18-A, 19-A, 21-D, 22-C, 23-B, 25-B, 26-A, 27-C, 28-C, 29-B, 30-D, 31-C, 42-B, 43-B, 44-D, 48-C, 50-A, 51-C, 54-B, 57-C, , 61-C, 62-B, 63-C, 64-A, 67-D, 68-C, 69-B, 70-D, 71-A, 72-B, 74-B, 75-C, 77-C, 78-B, 79-C, 80-C, 81-A, 82-C, 83-B, 86-A, 87-A, 88-D, 89-B, 90-D
YO'LChIYEV UMID 7860 84.1 ball 13 ball 11 ball 17 ball 3-B, 5-A, 6-D, 7-A, 8-D, 11-B, 12-A, 13-D, 14-C, 16-C, 17-C, 19-A, 23-B, 25-A, 26-A, 27-A, 30-A, 31-D, 32-C, 34-C, 38-B, 39-C, 40-B, 41-D, 43-C, 44-A, 45-C, 46-C, 48-A, 49-C, 53-A, 56-C, 57-C, 58-D, 59-D, 60-A, 66-B, 71-C, 72-B, 77-B, 79-C, 80-C, 82-A, 83-B, 84-A, 85-A, 87-D, 88-C, 89-D,
ANVAROVALI 8065 83.9 ball 13 ball 15 ball 11 ball 5-B, 6-B, 8-D, 9-B, 10-C, 11-D, 12-D, 14-C, 15-B, 16-D, 17-D, 18-D, 20-D, 23-C, 26-C, 27-C, 30-C, 32-C, 33-A, 34-D, 36-D, 38-A, 39-D, 40-C, 41-C, 44-C, 48-C, 49-C, 50-B, 51-D, 58-D, 59-D, , 61-A, 62-D, 63-D, 66-D, 67-D, 68-D, 69-D, 72-A, 75-A, 76-D, 77-B, 79-B, 80-A, 81-A, 82-D, 83-B, 84-B, 85-A, 87-D,
PO'LATOV JAHONGIR 8199 83.8 ball 10 ball 14 ball 14 ball 1-D, 2-C, 4-C, 8-C, 9-B, 12-A, 15-C, 16-A, 17-C, 18-C, 20-C, 21-D, 22-B, 23-C, 24-B, 26-A, 27-B, 28-D, 29-D, 30-B, 32-D, 39-D, 42-D, 43-D, 44-B, 45-B, 46-D, 47-C, 50-A, 51-A, 53-D, 54-D, 55-C, 56-D, 58-B, 60-D, 62-C, 63-C, 64-D, 65-D, 68-D, 72-C, 74-C, 75-D, 79-D, 80-C, 82-B, 83-C, 85-D, 86-A, 87-B, 89-A,
ABDULXAY 7394 83.7 ball 11 ball 17 ball 9 ball 1-A, 2-B, 3-A, 4-D, 7-D, 9-C, 10-D, 11-C, 13-B, 14-A, 16-B, 17-A, 21-D, 24-A, 25-B, 26-B, 28-D, 29-B, 30-A, 33-D, 34-D, 35-A, 39-C, 40-A, 41-D, 43-B, 47-B, 50-B, 54-B, 56-A, 57-A, 60-A, 61-D, 62-D, 63-C, 65-C, 67-D, 70-C, 71-D, 72-D, 73-B, 74-D, 76-C, 78-B, 79-D, 80-D, 83-A, 84-B, 85-B, 86-D, 87-C, 88-D, 89-C,
BAXTIYOROVAMOHINUR 7548 83.7 ball 7 ball 13 ball 17 ball 2-A, 4-B, 5-C, 6-A, 7-A, 8-C, 9-C, 10-B, 11-A, 12-A, 13-C, 14-D, 15-A, 16-A, 17-C, 20-A, 22-A, 23-B, 24-B, 26-B, 27-D, 29-B, 30-C, 31-A, 35-A, 37-A, 38-A, 40-C, 41-C, 43-A, 45-B, 46-D, 48-B, 49-B, 53-C, 55-A, 56-B, 58-A, 59-D, 60-C, 61-D, 62-D, 64-D, 65-A, 69-A, 74-D, 75-A, 80-C, 83-A, 84-D, 85-A, 87-D, 89-A,
RIZAYEVA ShAHZODA 7420 83.6 ball 7 ball 15 ball 14 ball 1-C, 2-C, 3-B, 5-B, 6-D, 7-A, 8-A, 9-A, 10-A, 12-A, 13-C, 15-B, 17-D, 18-D, 20-B, 22-D, 23-B, 24-C, 26-A, 27-C, 28-C, 29-C, 30-A, 38-B, 40-B, 42-A, 43-B, 47-C, 48-C, 49-A, 50-D, 52-C, 53-B, 54-C, 55-B, 56-D, 58-B, 60-B, 66-C, 68-A, 71-A, 72-C, 75-C, 77-A, 79-A, 80-A, 81-C, 82-B, 83-C, 84-A, 85-C, 88-B, 89-B, 90-A
HASANOV ADHAM 8273 83.6 ball 8 ball 16 ball 12 ball 1-B, 2-D, 6-B, 7-A, 9-B, 10-B, 11-A, 12-A, 13-A, 15-A, 16-D, 17-B, 18-A, 21-B, 22-A, 23-D, 24-B, 26-D, 27-D, 28-B, 29-B, 30-D, 33-A, 38-B, 40-A, 42-A, 43-A, 46-D, 47-D, 51-D, 54-A, 55-D, 56-B, 57-A, 58-B, 59-B, , 61-D, 62-C, 63-C, 65-A, 66-D, 70-D, 72-D, 74-D, 75-D, 76-D, 77-B, 78-B, 79-A, 81-A, 82-D, 87-D, 88-A, 89-B,
INAGAMOVAMAFTUN 7970 83.5 ball 7 ball 17 ball 11 ball 1-A, 3-B, 4-B, 5-A, 6-B, 7-A, 8-A, 10-A, 11-D, 12-D, 13-B, 15-A, 17-D, 18-D, 19-D, 20-D, 21-B, 23-B, 24-D, 25-B, 26-A, 27-A, 30-D, 31-C, 33-B, 37-A, 38-B, 41-A, 43-B, 44-C, 45-D, 46-D, 48-D, 49-D, 51-A, 54-D, , 61-B, 63-D, 68-B, 69-C, 70-B, 71-C, 72-A, 76-C, 77-C, 78-D, 80-D, 81-C, 82-B, 83-B, 84-A, 85-A, 86-C, 88-C, 90-C
ZOIROVA DILDORA 7442 83.3 ball 20 ball 13 ball 10 ball 1-A, 4-B, 6-C, 7-B, 9-B, 11-A, 12-D, 15-D, 17-D, 24-B, , 35-A, 37-C, 42-B, 43-D, 44-A, 46-B, 47-B, 48-B, 49-C, 50-A, 51-A, 53-A, 54-D, 55-C, 58-D, 59-A, 60-D, 61-A, 62-A, 63-A, 64-A, 66-C, 68-A, 69-A, 71-C, 74-D, 75-A, 77-A, 79-A, 80-A, 82-C, 84-A, 86-D, 87-D, 88-C, 89-C, 90-A
BAHODIROVA MAHBUBA 8056 82.9 ball 11 ball 12 ball 16 ball 1-D, 2-D, 6-C, 8-B, 9-D, 10-D, 11-D, 12-C, 13-D, 14-C, 16-A, 18-A, 20-D, 21-C, 22-D, 24-C, 26-B, 27-D, 29-D, , 31-D, 33-D, 34-A, 35-C, 38-A, 39-D, 40-A, 41-A, 43-B, 44-C, 46-B, 47-A, 48-D, 49-D, 50-D, 54-A, 56-A, 60-D, 64-A, 66-B, 67-A, 69-C, 70-D, 74-D, 76-A, 77-C, 80-C, 82-D, 83-D, 85-B, 86-D, 88-D,
ORIJONOV 7934 82.8 ball 11 ball 14 ball 13 ball 1-C, 4-D, 6-B, 7-A, 10-D, 11-D, 12-A, 14-B, 16-D, 17-A, 19-A, 20-B, 22-D, 23-D, 25-C, 26-B, 27-C, 28-D, 29-C, , 31-D, 32-C, 36-A, 38-D, 40-B, 44-C, 45-C, 47-D, 48-D, 50-B, 52-A, 55-D, 57-D, 58-A, 59-A, 60-A, 64-B, 67-B, 70-D, 71-C, 72-C, 73-B, 75-B, 76-C, 78-C, 79-B, 82-A, 83-B, 85-D, 87-A, 88-A, 89-A, 90-D
ZIYAYEVMUHAMMAD 8209 82.7 ball 10 ball 15 ball 12 ball 1-C, 2-C, 4-C, 5-A, 6-C, 7-C, 11-A, 12-A, 14-B, 15-C, 16-D, 17-A, 19-B, 20-B, 21-D, 22-B, 24-C, 27-A, 28-B, 30-B, 32-A, 33-B, 34-C, 35-C, 38-C, 39-B, 40-C, 41-D, 43-D, 47-C, 52-C, 53-A, 54-A, 55-C, 57-B, , 63-A, 64-B, 65-C, 67-B, 69-B, 70-B, 71-B, 72-A, 73-A, 74-B, 77-A, 81-A, 82-D, 83-B, 86-C, 87-D, 88-C, 89-C,
TURDIYEVA MADINA 7854 82.7 ball 27 ball 11 ball 9 ball 8-B, 10-D, 18-B, , 31-B, 32-D, 34-B, 35-B, 36-D, 37-C, 40-B, 41-B, 43-C, 45-C, 46-B, 47-B, 48-A, 50-B, 54-B, 55-C, 56-D, 57-C, 58-A, , 62-C, 63-B, 64-B, 66-B, 68-D, 69-C, 72-A, 73-B, 74-B, 76-C, 78-D, 79-C, 81-D, 82-A, 84-A, 85-A, 86-C, 87-D, 88-C, 89-D, 90-B
XOLIYOROVA MUXLISA 7568 82.6 ball 7 ball 14 ball 15 ball 1-B, 2-A, 3-C, 4-A, 6-C, 7-D, 8-A, 9-C, 10-C, 12-C, 13-B, 15-C, 17-A, 18-B, 19-A, 20-D, 21-C, 22-B, 25-B, 26-B, 27-A, 28-B, 30-B, 31-A, 33-D, 34-A, 37-C, 38-B, 39-D, 40-B, 47-A, 49-A, 50-C, 51-A, 52-D, 54-C, 55-A, 59-B, 60-A, 62-D, 63-C, 64-D, 66-C, 68-C, 71-D, 72-D, 73-B, 74-C, 79-C, 81-D, 82-A, 84-A, 86-C, 87-D,
YAKUBOVDOSTON 7619 82.6 ball 7 ball 14 ball 15 ball 1-B, 2-C, 3-A, 5-C, 7-A, 9-D, 10-C, 12-D, 13-C, 14-B, 15-C, 17-B, 18-C, 19-D, 20-C, 21-B, 22-C, 23-A, 24-B, 25-D, 27-D, 28-B, 30-C, 31-C, 33-C, 34-D, 35-C, 36-D, 39-A, 41-C, 42-A, 44-C, 45-C, 50-B, 52-D, 54-A, 55-A, 59-C, 60-C, 61-B, 69-B, 71-A, 73-A, 75-C, 76-A, 79-A, 81-B, 82-C, 84-A, 85-B, 86-D, 88-C, 89-C, 90-A
XUDAYShUKUROV 7638 82.6 ball 9 ball 16 ball 11 ball 1-C, 2-A, 4-C, 5-A, 6-A, 7-D, 8-C, 10-A, 12-C, 13-A, 14-C, 15-D, 16-A, 17-D, 18-C, 19-D, 21-D, 22-C, 25-C, 29-A, 30-A, 32-D, 34-B, 38-C, 40-C, 41-B, 47-A, 48-B, 49-A, 55-B, 56-B, 57-D, 58-B, 59-B, 60-C, 62-A, 63-A, 64-B, 70-B, 73-B, 74-A, 75-A, 76-D, 77-D, 78-A, 79-B, 80-A, 81-B, 82-C, 84-D, 85-D, 87-A, 88-A, 90-D
KAMOLIDDINOV SIROJIDDIN 7492 82.4 ball 5 ball 16 ball 13 ball 1-C, 2-A, 3-A, 4-D, 5-A, 6-D, 7-A, 8-B, 10-B, 12-C, 13-D, 14-C, 16-D, 17-B, 18-D, 19-A, 20-D, 21-A, 22-D, 23-A, 24-C, 25-A, 26-C, 29-B, 30-D, 32-C, 34-C, 35-D, 38-A, 40-A, 41-B, 43-C, 47-A, 48-D, 51-A, 52-C, 54-C, 55-C, 56-D, , 62-B, 63-B, 64-A, 66-A, 69-A, 70-A, 72-B, 76-B, 79-A, 80-B, 81-A, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 89-A, 90-D
RO'ZIYEV UMARJON 8007 82.4 ball 8 ball 19 ball 7 ball 1-A, 3-B, 4-A, 5-D, 6-D, 8-C, 9-D, 10-C, 11-B, 14-B, 15-B, 16-B, 17-A, 18-D, 19-A, 20-A, 21-D, 22-C, 24-C, 25-C, 28-A, 29-D, , 31-A, 33-D, 41-B, 44-A, 48-A, 49-A, 50-D, 52-A, 54-C, 56-A, 59-D, , 61-D, 62-A, 63-A, 64-A, 65-B, 66-C, 68-B, 69-B, 70-D, 71-D, 72-B, 74-B, 75-D, 76-A, 77-D, 79-A, 80-D, 81-A, 82-B, 83-B, 88-B, 89-A, 90-B
ShOHABBOS 7657 82.3 ball 4 ball 17 ball 12 ball 1-D, 2-D, 3-B, 4-A, 5-C, 6-B, 7-D, 8-A, 9-A, 10-C, 11-A, 12-D, 15-B, 16-A, 18-D, 19-B, 20-A, 22-B, 23-B, 24-A, 25-B, 26-C, 27-C, 28-D, 29-D, 30-B, 33-D, 35-A, 36-C, 40-A, 42-B, 43-D, 45-C, 48-A, 50-C, 51-C, 52-C, 57-A, 60-B, 63-B, 64-A, 65-A, 68-A, 69-A, 70-A, 75-B, 78-A, 79-A, 80-A, 81-B, 82-C, 83-B, 85-B, 86-D, 87-D, 88-C, 89-C,
RAMANOV TURON 8112 82.2 ball 2 ball 17 ball 13 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-D, 5-A, 6-A, 7-A, 8-A, 9-A, 10-A, 11-A, 12-D, 13-A, 14-D, 15-B, 16-C, 17-D, 18-A, 19-D, 20-A, 22-A, 23-C, 24-C, 25-A, 26-C, 27-C, 29-C, 30-C, 32-D, 35-A, 37-D, 40-C, 41-B, 44-B, 50-D, 51-D, 52-A, 53-D, 55-B, 57-C, 59-B, , 61-A, 64-B, 65-A, 66-D, 67-C, 68-B, 73-A, 76-C, 77-C, 78-B, 80-C, 81-A, 85-A, 86-A, 87-A, 88-C, 90-A
ShARIPOVA 7411 81.7 ball 10 ball 14 ball 13 ball 2-B, 3-B, 4-D, 5-D, 6-C, 7-A, 8-A, 11-D, 12-A, 13-A, 15-B, 16-D, 17-A, 19-B, 21-A, 22-A, 24-A, 26-C, 27-B, 29-C, , 31-B, 35-C, 36-A, 37-C, 40-C, 44-A, 45-C, 46-D, 47-D, 48-C, 50-D, 52-C, 53-C, 55-A, 57-C, 58-A, , 63-D, 64-A, 65-D, 66-C, 68-D, 69-B, 70-D, 71-C, 73-C, 76-D, 79-D, 80-D, 81-C, 82-B, 85-B, 89-C, 90-A
ASROROVA DILAFRUZ 7685 81.6 ball 5 ball 11 ball 20 ball 1-A, 2-A, 3-C, 5-D, 6-B, 7-A, 8-B, 9-D, 10-C, 11-B, 12-A, 13-C, 16-D, 17-B, 18-A, 19-A, 20-A, 21-C, 22-D, 23-D, 24-B, 27-B, 28-A, 29-D, 30-B, 32-B, 35-A, 38-A, 39-C, 40-D, 41-B, 42-D, 44-A, 45-A, 46-A, 47-B, 50-D, 51-A, 52-C, 53-A, 55-A, 56-A, 58-B, 60-D, 63-B, 66-A, 71-A, 77-A, 78-B, 79-B, 81-A, 82-D, 87-A, 89-A,
SS SSSSSS S 7621 81.6 ball 8 ball 14 ball 14 ball 2-A, 3-D, 4-D, 5-A, 7-D, 8-B, 11-C, 12-D, 13-B, 16-A, 17-A, 18-C, 19-B, 21-A, 22-A, 23-A, 24-B, 25-C, 26-C, 27-D, 28-C, 29-D, , 32-B, 36-D, 37-C, 38-A, 42-B, 44-C, 46-B, 47-A, 48-A, 49-A, 50-C, 51-C, 54-C, 55-D, 56-B, 57-C, , 63-A, 65-A, 66-B, 68-D, 69-D, 70-D, 73-D, 75-A, 76-A, 78-D, 79-A, 80-D, 87-D, 88-D, 89-A, 90-C
ISMOILIY MUHAMMAD ALI 7994 81.6 ball 9 ball 15 ball 12 ball 1-A, 2-A, 3-B, 4-C, 5-C, 7-B, 11-C, 13-B, 18-A, 19-B, 20-B, 21-D, 22-A, 23-D, 24-B, 25-D, 26-C, 27-C, 28-A, 29-A, 30-B, 34-B, 36-D, 37-D, 38-B, 39-A, 40-B, 43-A, 45-B, 49-A, 52-B, 53-A, 54-B, 55-D, 58-D, 59-D, , 61-C, 62-D, 64-A, 65-C, 66-B, 71-B, 72-A, 73-A, 74-B, 75-C, 76-B, 81-B, 82-D, 85-A, 86-B, 87-B, 88-C, 89-A,
ABDUHAMIDOV ABDULLOH 7466 81.5 ball 9 ball 17 ball 9 ball 1-C, 2-A, 4-C, 5-D, 6-A, 7-B, 8-A, 9-B, 11-B, 14-C, 15-D, 17-B, 18-A, 19-B, 22-D, 23-B, 24-C, 26-A, 27-B, 29-D, 30-A, 33-B, 38-C, 40-A, 42-A, 46-D, 49-D, 51-A, 52-C, 54-B, 57-C, 58-A, 59-A, 60-B, 62-C, 63-C, 64-B, 65-C, 66-C, 68-A, 69-C, 70-A, 71-B, 73-A, 74-C, 75-A, 77-A, 78-A, 80-A, 82-B, 83-C, 84-A, 87-D, 89-B, 90-A
MIRSOATOV ELShOD 7663 81.5 ball 9 ball 17 ball 9 ball 1-D, 2-A, 3-B, 4-C, 5-C, 6-A, 7-C, 8-B, 9-C, 12-A, 13-D, 14-B, 15-C, 16-B, 18-B, 19-B, 20-A, 25-B, 26-B, 27-D, 30-A, 33-A, 35-A, 36-A, 40-A, 42-C, 43-B, 44-B, 45-A, 51-A, 53-D, 54-B, 57-B, 60-A, 61-B, 62-A, 63-B, 64-D, 65-B, 67-B, 68-D, 69-D, 73-C, 74-B, 78-D, 79-B, 80-B, 81-D, 82-C, 83-D, 84-B, 85-D, 86-A, 89-C, 90-B
MUTALIBOV TO' A B Y 7611 81.5 ball 8 ball 16 ball 11 ball 1-C, 2-B, 3-C, 4-A, 5-D, 6-C, 7-D, 9-C, 10-A, 11-D, 12-B, 14-B, 17-B, 19-D, 20-D, 21-C, 22-C, 23-B, 24-A, 25-B, 29-A, 30-B, 31-D, 32-D, 34-D, 35-C, 39-D, 42-C, 43-D, 46-B, 49-B, 50-C, 53-D, 55-D, 57-C, 60-D, 62-D, 65-C, 66-A, 67-A, 69-B, 70-C, 73-C, 74-C, 76-C, 78-C, 80-C, 81-A, 83-B, 84-D, 85-D, 86-C, 88-C, 89-A, 90-D
XUDOYBERGANOVA 8095 81.4 ball 6 ball 16 ball 12 ball 1-B, 3-D, 5-A, 6-D, 7-C, 8-A, 9-B, 10-B, 11-B, 12-C, 13-D, 15-D, 16-B, 17-A, 18-B, 19-A, 20-A, 21-B, 23-B, 25-B, 26-D, 27-B, 29-A, 30-B, 31-C, 33-D, 35-A, 37-D, 38-C, 39-D, 42-A, 43-C, 50-B, 55-D, 56-C, 57-D, 58-C, 59-C, , 66-B, 68-C, 69-C, 70-D, 71-D, 72-D, 73-B, 74-C, 76-D, 77-C, 79-D, 81-C, 84-D, 85-C, 86-C, 87-C, 88-C, 89-A,
RAZOQOV FERUZBEK 7613 81.3 ball 6 ball 18 ball 9 ball 1-C, 2-D, 3-B, 4-A, 6-B, 7-A, 8-C, 9-A, 10-D, 11-D, 12-D, 13-B, 14-B, 15-C, 16-A, 17-A, 18-D, 20-C, 21-B, 24-D, 25-D, 27-A, 29-C, 30-D, 32-A, 35-C, 40-B, 44-D, 46-B, 48-B, 51-D, 53-B, 54-C, 55-B, 56-B, 59-C, , 62-C, 63-D, 64-C, 67-C, 68-D, 70-C, 73-D, 74-D, 75-D, 78-B, 79-A, 80-B, 81-B, 82-D, 83-C, 84-D, 85-C, 87-D, 88-D, 89-C, 90-B
ERKINV AABDURAShID 7908 81.2 ball 5 ball 19 ball 8 ball 1-B, 2-B, 3-C, 4-A, 5-D, 6-C, 8-B, 9-A, 10-A, 13-B, 14-C, 15-A, 16-D, 17-D, 19-B, 20-B, 21-D, 22-C, 23-A, 24-C, 25-C, 26-B, 27-D, 28-B, 30-A, 31-D, 36-D, 37-C, 38-C, 40-C, 45-D, 46-B, 51-D, 53-B, 55-B, 59-B, , 62-A, 63-D, 64-D, 65-C, 67-D, 68-D, 69-D, 71-A, 72-B, 73-D, 74-D, 75-B, 76-D, 77-D, 78-A, 80-C, 81-C, 82-C, 83-A, 85-D, 87-B, 89-C,
MAVLONOVA 8175 81.1 ball 15 ball 10 ball 16 ball 1-B, 3-B, 5-B, 7-C, 9-D, 11-B, 13-B, 14-C, 17-A, 20-D, 23-D, 24-D, 25-D, 26-C, 29-D, , 31-B, 32-D, 34-C, 37-B, 38-B, 39-C, 40-D, 42-B, 43-A, 44-D, 47-A, 48-A, 49-D, 50-B, 51-B, 53-B, 56-B, 57-B, 58-C, 59-B, , 61-D, 62-B, 68-C, 71-B, 72-C, 76-D, 78-B, 81-C, 83-B, 84-B, 86-C, 88-B, 89-D, 90-A
ANVAROV AYUBXON 7928 81.1 ball 19 ball 14 ball 8 ball 1-D, 3-D, 10-C, 13-A, 17-D, 18-C, 20-C, 22-A, 25-B, 27-D, 29-A, , 31-D, 32-B, 35-A, 36-A, 37-D, 40-D, 41-B, 43-C, 45-D, 47-C, 50-B, 51-C, 53-D, 57-C, 59-C, 60-C, 61-A, 62-A, 63-D, 64-C, 65-C, 66-D, 67-D, 69-C, 71-C, 73-D, 75-B, 76-C, 79-A, 80-C, 81-C, 82-B, 83-D, 84-D, 86-D, 87-A, 88-D, 89-A,
AXMEDOVAMUSLIMA 7861 81.1 ball 15 ball 10 ball 16 ball 1-D, 2-C, 3-C, 11-C, 14-C, 16-D, 18-D, 19-D, 21-D, 24-B, 25-D, 27-D, 28-A, 29-B, 30-D, 31-C, 33-D, 36-A, 37-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-A, 43-D, 44-D, 45-B, 46-D, 47-D, 50-C, 51-A, 52-B, 53-C, 56-D, 58-A, 59-C, , 63-A, 66-D, 69-B, 71-D, 72-A, 75-D, 76-C, 78-C, 79-A, 80-C, 83-C, 84-C, 85-A, 88-B,
ShERALI JO'RAYEV 8216 81 ball 12 ball 9 ball 19 ball 1-D, 2-C, 4-B, 6-B, 7-C, 8-A, 11-B, 12-C, 14-B, 15-B, 19-D, 21-D, 22-C, 23-C, 24-A, 25-A, 27-B, 28-A, , 32-C, 34-A, 37-D, 38-B, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 43-B, 45-D, 46-C, 47-C, 48-C, 49-A, 50-C, 51-B, 53-A, 55-D, 58-C, 59-A, 60-A, 69-D, 71-B, 72-B, 74-B, 76-D, 81-C, 83-D, 85-D, 86-A, 87-B, 89-D,
ABDUVAHOBOV ABDULAZIZ 7571 80.8 ball 12 ball 13 ball 13 ball 2-D, 3-C, 5-B, 6-A, 8-D, 10-D, 11-A, 12-D, 13-D, 14-B, 15-D, 16-B, 18-D, 21-C, 27-A, 28-A, 29-A, 30-D, 31-D, 32-D, 33-C, 34-A, 35-D, 36-D, 38-C, 39-A, 40-D, 42-D, 44-B, 46-C, 48-D, 52-D, 54-D, 55-D, 56-A, , 62-A, 64-D, 67-C, 69-C, 71-A, 73-A, 75-B, 78-C, 80-A, 82-D, 83-D, 84-B, 85-B, 87-A, 88-A, 89-C, 90-B
ISMOILOV ISMOIL 7589 80.7 ball 8 ball 11 ball 18 ball 2-A, 4-B, 5-A, 6-C, 8-A, 9-C, 10-D, 11-A, 12-B, 13-C, 14-A, 17-C, 20-C, 21-C, 22-A, 23-D, 24-A, 25-D, 26-D, 27-D, 28-C, 30-A, 31-C, 32-C, 33-D, 34-A, 35-A, 36-B, 37-A, 39-B, 40-B, 42-D, 44-B, 47-D, 48-A, 49-A, 51-B, 53-D, 54-B, 55-D, 59-B, , 61-D, 64-A, 65-A, 70-D, 72-A, 77-A, 79-A, 81-D, 82-B, 85-D, 87-C, 89-B,
MAV L ONO VIBROHIM 8272 80.7 ball 8 ball 11 ball 18 ball 1-B, 2-C, 4-D, 5-D, 6-C, 7-B, 9-A, 10-B, 11-C, 13-D, 14-D, 16-B, 17-A, 20-D, 21-A, 22-C, 24-C, 25-C, 26-C, 27-D, 28-A, 29-C, , 31-B, 32-B, 33-B, 34-A, 36-C, 37-A, 39-C, 43-C, 44-A, 46-C, 47-D, 48-B, 50-B, 51-A, 52-C, 55-A, 56-D, 57-B, 58-D, , 63-A, 64-A, 67-C, 70-A, 71-C, 72-C, 73-C, 74-B, 81-C, 85-C, 88-B, 89-C,
BAKIROVA RUXSORA 7555 80.6 ball 11 ball 16 ball 9 ball 2-C, 4-C, 6-D, 7-C, 10-D, 12-C, 13-D, 15-D, 17-B, 18-C, 21-B, 22-D, 23-D, 24-C, 26-D, 27-A, 28-A, 29-C, 30-D, 32-B, 37-B, 41-B, 42-B, 44-B, 45-B, 46-D, 48-B, 49-A, 50-D, 51-B, 53-D, 55-B, 58-D, , 62-B, 63-D, 64-D, 65-D, 66-C, 67-D, 69-D, 74-C, 75-B, 76-B, 77-D, 78-B, 80-C, 81-C, 82-D, 83-D, 85-B, 87-B, 88-D, 89-B, 90-A
BOZOROVRUSLAN 8087 80.6 ball 11 ball 16 ball 9 ball 1-C, 2-D, 3-D, 4-C, 5-C, 8-D, 9-D, 10-D, 12-A, 14-A, 15-A, 17-A, 18-B, 19-C, 24-A, 25-D, 26-A, 27-A, 28-C, , 32-C, 34-A, 35-A, 36-D, 38-B, 39-A, 40-C, 42-B, 44-D, 47-A, 48-B, 49-B, 54-A, 60-D, 63-A, 64-A, 66-B, 67-B, 68-A, 69-D, 70-B, 71-B, 73-C, 74-A, 76-C, 77-D, 78-D, 79-D, 81-D, 83-A, 84-C, 86-C, 87-D, 89-B, 90-B
YANgBOYEVADILAFRUZ 7433 80.5 ball 6 ball 13 ball 16 ball 1-B, 3-A, 4-A, 5-C, 6-A, 7-B, 8-B, 9-C, 10-C, 11-C, 12-A, 13-C, 14-A, 16-D, 17-D, 19-C, 21-A, 22-D, 23-B, 25-B, 27-C, 28-A, 29-D, 30-B, 31-D, 32-A, 35-D, 37-D, 42-D, 43-D, 45-B, 46-B, 47-C, 49-D, 51-A, 52-C, 53-D, 54-A, 57-D, 59-C, 60-B, 64-A, 65-A, 66-C, 67-C, 68-A, 71-A, 73-C, 74-A, 79-A, 80-A, 82-D, 83-C, 85-C, 86-B,
JALOLIDDINOV 8021 80.5 ball 8 ball 15 ball 12 ball 2-C, 3-A, 4-B, 7-C, 8-B, 9-A, 10-B, 11-B, 13-D, 14-D, 15-C, 16-A, 17-B, 18-D, 19-D, 20-A, 22-B, 24-C, 25-C, 26-A, 28-A, 29-D, , 32-A, 34-A, 35-A, 37-C, 38-A, 40-D, 42-C, 44-D, 47-D, 51-B, 53-A, 54-D, 56-D, 57-D, 58-C, , 62-B, 65-C, 66-D, 68-D, 70-D, 71-B, 73-D, 75-C, 76-B, 77-A, 79-C, 80-A, 82-D, 83-B, 85-B, 86-A, 87-D, 89-C,
PG I R O' 8001 80.5 ball 9 ball 16 ball 10 ball 2-C, 3-C, 4-C, 6-C, 7-A, 8-A, 11-D, 12-C, 13-C, 14-B, 15-B, 16-A, 17-A, 18-B, 20-B, 25-A, 26-B, 27-D, 28-B, 29-D, 30-C, 31-B, 34-B, 35-D, 37-A, 39-D, 41-B, 45-C, 48-D, 49-C, 50-B, 51-B, 52-D, 54-B, 59-A, , 61-B, 62-D, 63-D, 65-A, 67-A, 68-B, 70-D, 71-D, 72-A, 73-D, 75-D, 81-A, 82-D, 83-A, 84-B, 85-A, 87-C, 88-D, 89-D, 90-D
RAShIDOV FIRDAVS 7536 80.4 ball 6 ball 15 ball 13 ball 1-D, 2-C, 4-A, 6-B, 7-A, 8-D, 9-B, 11-D, 12-B, 13-B, 14-D, 15-D, 16-A, 17-C, 18-D, 19-A, 21-B, 22-B, 23-C, 24-D, 27-C, 28-B, 29-A, 30-A, 31-B, 33-D, 34-B, 35-D, 37-B, 40-B, 44-D, 47-A, 48-C, 52-D, 54-A, 56-D, 57-B, 58-C, 60-C, 63-C, 64-D, 67-D, 69-D, 70-B, 71-D, 75-B, 80-C, 81-C, 83-B, 84-D, 85-B, 86-A, 87-D, 88-D, 89-B, 90-C
SHUKUROVA MUShTARIY 8226 80.4 ball 5 ball 14 ball 15 ball 1-B, 3-C, 4-D, 5-C, 7-C, 8-B, 9-A, 10-A, 11-C, 12-A, 13-B, 14-B, 15-C, 17-B, 18-B, 19-C, 20-A, 21-C, 22-A, 23-A, 25-A, 26-B, 27-D, 28-D, 29-C, , 34-D, 36-B, 38-A, 41-B, 42-B, 45-D, 47-A, 48-C, 51-D, 53-A, 54-C, 56-B, 57-C, 58-B, 59-A, 60-B, 62-D, 63-C, 66-B, 67-B, 68-D, 69-B, 78-B, 79-A, 83-D, 84-B, 85-D, 86-A, 87-B, 89-D, 90-C
AHMEDJANOV JAVOHIR 7914 80.4 ball 7 ball 16 ball 11 ball 1-D, 2-C, 3-B, 4-D, 5-B, 6-D, 7-A, 8-A, 10-B, 11-A, 12-D, 16-A, 18-B, 19-C, 20-D, 21-C, 23-D, 24-D, 25-C, 26-A, 27-B, 28-A, 29-A, , 32-D, 33-C, 35-C, 39-D, 42-B, 43-C, 45-D, 49-B, 52-D, 53-A, 56-D, 57-D, 59-A, 60-C, 61-D, 62-D, 64-A, 65-A, 67-A, 71-C, 73-D, 74-C, 75-C, 76-D, 80-A, 81-A, 82-C, 83-A, 84-D, 86-D, 87-A, 89-A, 90-A
MUSTAFAYEV ShAXZOD 8042 80.4 ball 6 ball 15 ball 13 ball 1-D, 2-D, 3-A, 5-C, 6-D, 7-D, 8-A, 9-D, 10-A, 12-C, 13-C, 15-A, 17-D, 18-C, 20-D, 22-D, 23-D, 24-A, 25-A, 26-D, 27-A, 28-D, 29-D, 30-D, 31-D, 35-A, 38-D, 39-C, 41-D, 42-B, 43-A, 45-D, 46-B, 47-C, 48-C, 50-D, 51-B, 52-D, 56-A, , 61-D, 63-D, 64-A, 65-A, 68-A, 70-B, 75-B, 76-D, 78-B, 79-B, 81-D, 82-D, 83-D, 85-A, 86-B, 88-A, 89-A,
YAXSHIMURODOVABROR 7418 80.3 ball 6 ball 17 ball 10 ball 1-A, 3-B, 5-D, 6-A, 7-C, 8-D, 9-B, 10-C, 11-C, 12-B, 13-C, 14-A, 15-C, 16-C, 18-A, 19-C, 20-A, 22-B, 23-C, 24-D, 25-D, 28-B, 29-A, 30-A, 34-D, 37-C, 39-A, 41-C, 43-C, 44-C, 45-C, 47-D, 54-C, 55-C, 58-B, 59-A, 60-A, 61-D, 62-B, 65-C, 66-C, 69-D, 71-D, 74-C, 75-C, 76-D, 77-C, 79-C, 80-C, 81-D, 83-A, 85-B, 86-C, 87-D, 88-C, 89-D, 90-A
ABDULLOHAZIM 7982 80.3 ball 7 ball 18 ball 8 ball 1-D, 2-C, 4-A, 5-D, 6-B, 7-C, 10-B, 11-A, 12-A, 13-B, 14-A, 15-C, 16-C, 17-A, 18-A, 20-C, 22-B, 23-B, 25-D, 26-C, 27-D, 29-D, 30-A, 34-D, 36-B, 37-D, 39-B, 41-A, 44-D, 47-D, 49-A, 51-A, 52-A, 56-C, 58-C, , 62-B, 64-B, 65-A, 66-C, 67-A, 69-A, 71-B, 72-D, 74-A, 75-B, 76-B, 78-D, 79-B, 80-D, 81-C, 82-B, 83-D, 84-A, 85-B, 86-A, 87-C, 88-B,
ZOKIROV ABDULATIF 7581 80.2 ball 5 ball 18 ball 9 ball 1-B, 2-B, 3-D, 6-A, 7-C, 9-B, 10-A, 11-C, 12-D, 13-D, 15-D, 16-A, 17-D, 18-A, 19-C, 20-D, 21-D, 22-A, 23-B, 24-C, 26-A, 27-C, 28-C, 29-D, 30-B, 31-D, 32-D, 33-A, 35-D, 37-D, 39-A, 45-B, 49-C, 54-D, 55-C, 56-D, 57-D, , 62-B, 64-D, 65-A, 66-B, 68-C, 69-A, 70-C, 71-B, 72-B, 73-C, 74-C, 75-B, 76-C, 78-C, 79-B, 80-C, 82-D, 83-D, 84-A, 85-A, 87-C,
ISROILOV SARDOR 7610 79.5 ball 8 ball 14 ball 13 ball 1-B, 3-C, 4-C, 5-B, 6-D, 7-A, 8-D, 9-A, 11-C, 14-C, 15-D, 17-A, 18-B, 19-C, 20-D, 22-C, 24-D, 25-A, 26-D, 28-A, 29-C, 30-C, 31-D, 32-D, 33-C, 34-D, 38-A, 39-C, 41-A, 42-D, 44-C, 45-B, 46-D, 49-C, 52-C, 53-C, 59-D, 60-B, 63-A, 66-C, 67-A, 68-C, 70-C, 71-A, 72-A, 73-C, 74-A, 77-B, 79-C, 83-D, 84-B, 85-B, 86-A, 87-A, 90-B
ShERQO'ZIYEVASADBEK 7570 79.4 ball 9 ball 17 ball 8 ball 2-B, 3-C, 4-C, 5-D, 7-A, 8-B, 9-D, 10-A, 11-A, 14-C, 15-D, 16-A, 18-B, 19-D, 20-A, 24-A, 25-D, 26-C, 27-B, 29-D, 30-A, 31-B, 36-C, 37-B, 38-C, 39-C, 42-B, 45-A, 46-C, 47-B, 50-C, 56-B, 59-B, 60-B, 62-C, 63-A, 64-B, 65-C, 66-A, 67-A, 68-B, 71-A, 73-C, 74-C, 75-C, 77-C, 79-A, 80-C, 82-D, 83-C, 84-C, 86-B, 87-D, 88-B, 89-B, 90-C
KARIMJONOVA MUShTARIY 7572 79.4 ball 7 ball 15 ball 12 ball 1-A, 3-A, 4-D, 5-A, 6-A, 7-C, 8-D, 9-D, 10-D, 11-C, 12-C, 14-A, 15-A, 17-B, 18-C, 19-C, 21-A, 22-B, 24-B, 25-B, 26-B, 28-D, 30-B, 31-A, 32-B, 34-B, 40-C, 42-A, 44-A, 45-A, 47-A, 50-B, 52-A, 53-A, 57-D, 58-C, 59-A, 60-A, 63-B, 66-B, 67-D, 68-D, 71-B, 74-B, 75-B, 78-D, 79-B, 80-B, 81-D, 82-C, 84-B, 85-D, 86-A, 87-A, 89-C, 90-B
ZUXUROVA NARGIZA 8008 78.9 ball 14 ball 11 ball 14 ball 3-C, 6-B, 7-D, 8-A, 10-B, 11-A, 13-B, 14-D, 15-B, 16-C, 20-A, 21-A, 24-C, 27-C, 29-D, 30-A, 31-C, 33-C, 34-D, 36-A, 37-A, 38-C, 40-D, 43-D, 45-C, 47-D, 49-D, 50-C, 51-C, 52-A, 54-B, 55-B, 56-D, 59-B, 60-C, 63-B, 65-A, 66-A, 67-D, 68-B, 69-C, 70-D, 75-A, 76-C, 77-D, 79-A, 80-C, 81-D, 84-B, 87-D, 90-A
SOBIROVA MUNISA 7843 78.9 ball 14 ball 11 ball 14 ball 2-C, 3-D, 5-A, 6-B, 7-B, 9-D, 14-D, 15-C, 17-D, 19-D, 21-B, 22-D, 24-A, 25-C, 28-A, 29-D, , 32-B, 33-B, 36-B, 40-C, 42-A, 43-D, 44-B, 46-C, 47-B, 48-B, 49-C, 50-B, 52-C, 53-B, 55-B, 56-D, 58-D, 59-C, 60-C, 61-B, 62-C, 63-B, 65-B, 68-D, 69-A, 71-C, 72-D, 80-C, 81-A, 82-B, 83-C, 84-C, 88-D, 89-D, 90-C
XUSANOVA NILUFAR 7856 78.9 ball 11 ball 8 ball 20 ball 1-C, 2-B, 4-D, 6-A, 8-A, 9-A, 11-C, 13-B, 16-C, 17-C, 19-D, 20-C, 21-C, 22-D, 26-B, 27-B, 28-B, 29-B, 30-B, 31-C, 32-D, 33-A, 34-A, 35-D, 36-B, 40-A, 41-D, 42-A, 43-C, 44-B, 45-A, 46-D, 48-B, 51-B, 52-B, 53-B, 54-B, 55-B, 56-B, 57-B, 58-A, , 63-A, 64-C, 70-D, 78-A, 80-C, 81-D, 83-A, 84-B, 88-C, 89-D,
EShQUVVATOVAMUXLISA 7498 78.6 ball 9 ball 12 ball 15 ball 1-D, 4-B, 5-B, 6-D, 7-D, 9-A, 12-B, 13-A, 14-D, 17-D, 18-B, 20-A, 22-A, 23-D, 24-A, 25-A, 26-B, 27-D, 28-A, 29-A, 30-D, 31-B, 38-B, 39-D, 42-C, 43-B, 44-A, 46-B, 47-B, 48-C, 49-C, 50-B, 51-A, 52-D, 53-D, 54-A, 55-C, 56-C, 57-B, , 61-C, 62-D, 66-C, 67-C, 68-D, 70-C, 71-B, 73-D, 74-B, 81-B, 85-D, 87-D, 88-C, 89-D, 90-A
ZOXIDO AMADINA 7564 78.6 ball 10 ball 13 ball 13 ball 1-C, 2-B, 3-B, 5-C, 8-A, 11-A, 12-B, 13-A, 15-A, 16-C, 18-B, 19-B, 21-B, 22-C, 23-C, 24-A, 25-D, 26-D, 28-A, 30-D, 31-A, 35-A, 36-C, 38-A, 39-D, 42-A, 44-D, 46-C, 48-D, 49-B, 51-A, 53-A, 54-A, 55-D, 56-C, 58-A, 60-B, 64-D, 65-C, 66-D, 67-D, 72-D, 74-C, 75-D, 76-D, 78-C, 81-C, 82-A, 85-A, 86-D, 87-C, 88-D, 89-C, 90-B
HASANOVAMUSLIMA 7513 78.5 ball 9 ball 14 ball 12 ball 2-D, 3-D, 4-C, 5-A, 6-D, 7-D, 8-A, 9-D, 10-A, 11-A, 12-C, 14-D, 15-C, 16-A, 17-C, 20-D, 21-D, 26-A, 28-A, 29-C, 30-A, 31-B, 33-B, 34-A, 35-D, 36-B, 39-D, 40-A, 44-C, 45-C, 46-D, 47-A, 52-A, 53-C, 57-D, 59-A, 60-C, 61-D, 63-A, 64-D, 65-D, 67-A, 68-D, 74-C, 77-A, 78-A, 79-D, 80-A, 81-D, 82-B, 83-B, 86-A, 87-A, 88-A, 89-D,
JAVOHIR 7671 78.3 ball 8 ball 17 ball 8 ball 1-C, 2-B, 3-D, 4-D, 5-C, 6-D, 7-C, 8-C, 9-C, 11-C, 12-D, 13-D, 17-D, 18-B, 22-D, 23-C, 24-D, 25-B, 26-B, 27-B, 29-C, 30-C, 35-C, 37-C, 38-C, 39-C, 41-B, 43-C, 44-C, 45-D, 47-C, 48-D, 50-C, 52-C, 59-A, , 62-D, 63-B, 64-D, 65-D, 66-B, 67-B, 69-D, 70-B, 71-D, 72-B, 73-D, 74-D, 75-B, 79-D, 80-D, 81-B, 83-C, 86-D, 87-B, 88-D, 89-B, 90-C
SAMANDAR 8258 78.3 ball 6 ball 15 ball 12 ball 1-C, 2-A, 3-C, 4-D, 5-B, 6-D, 7-B, 8-C, 9-A, 10-A, 12-C, 13-C, 15-A, 16-C, 17-D, 18-C, 20-C, 21-D, 22-B, 23-D, 24-B, 25-D, 27-A, 28-B, , 32-C, 33-B, 35-D, 37-C, 38-C, 39-D, 43-D, 45-C, 48-A, 49-B, 51-D, 52-D, 57-C, 58-B, 59-C, , 62-C, 65-A, 66-A, 67-A, 69-C, 71-C, 74-D, 76-B, 77-C, 78-B, 79-B, 80-D, 81-B, 82-A, 83-D, 84-C, 87-C, 89-C,
ILYOSOV IZZAT 7937 78.2 ball 6 ball 17 ball 9 ball 1-A, 2-A, 4-D, 5-B, 6-A, 7-B, 8-B, 9-C, 10-A, 11-A, 14-C, 15-B, 16-D, 17-D, 18-C, 20-C, 21-B, 22-A, 23-C, 24-C, 25-B, 26-D, 28-D, 29-D, , 32-D, 35-C, 38-A, 40-D, 43-C, 45-B, 46-D, 47-D, 49-A, 52-C, 54-B, 57-B, 59-A, , 61-A, 63-B, 64-A, 65-A, 66-A, 69-A, 70-D, 71-D, 72-C, 73-D, 74-B, 75-D, 76-D, 77-A, 79-A, 80-C, 82-B, 85-B, 86-A, 87-A, 89-A,
PARDAYEV JAMShID 8094 77.9 ball 6 ball 23 ball 0 ball 2-A, 3-C, 4-C, 6-C, 7-D, 8-D, 9-B, 11-A, 12-A, 13-C, 14-B, 15-D, 16-D, 17-C, 19-A, 20-D, 22-D, 23-D, 24-C, 26-B, 27-A, 28-D, 29-D, 30-D, 34-B, 43-A, 45-B, 53-D, 54-D, 55-D, 60-B, 61-D, 62-D, 63-B, 64-C, 65-D, 66-A, 67-B, 68-B, 69-C, 70-A, 71-C, 72-C, 73-B, 74-C, 75-B, 76-B, 77-C, 78-C, 79-C, 80-D, 81-C, 82-D, 83-D, 84-B, 85-C, 86-A, 87-A, 88-B, 89-C, 90-B
XODJAYEV ISMAT 7905 77.7 ball 10 ball 10 ball 17 ball 2-D, 3-B, 4-A, 5-D, 8-B, 10-B, 11-D, 12-D, 13-B, 15-A, 17-B, 18-A, 19-B, 20-A, 22-D, 24-D, 26-B, 28-D, 29-C, 30-A, 31-D, 33-C, 34-C, 36-C, 38-A, 41-C, 43-B, 44-C, 46-A, 47-D, 48-D, 50-D, 51-B, 52-A, 53-C, 54-C, 56-B, 57-D, 58-A, 60-D, 61-D, 62-C, 65-A, 76-D, 77-D, 78-A, 79-A, 81-C, 82-A, 83-D, 84-A, 88-A, 90-B
OKBAROV OTABEK 8192 77.5 ball 9 ball 13 ball 13 ball 1-A, 2-B, 3-C, 4-B, 5-A, 6-A, 7-B, 11-D, 13-B, 14-A, 15-A, 16-C, 17-B, 19-D, 20-D, 23-C, 25-D, 27-A, 28-D, 29-A, 30-D, 31-A, 32-A, 33-A, 36-B, 38-A, 40-D, 41-C, 42-A, 43-C, 47-D, 48-A, 50-A, 51-B, 53-D, 54-D, 57-B, 58-A, , 62-B, 64-D, 67-D, 69-D, 71-A, 73-D, 74-A, 77-D, 78-A, 79-A, 80-D, 81-A, 82-C, 83-D, 84-D, 89-B, 90-D
AFZALOVA AZIZA 7660 77.5 ball 7 ball 11 ball 17 ball 2-D, 3-C, 4-A, 5-B, 7-D, 8-C, 9-D, 10-B, 11-B, 14-A, 15-B, 16-D, 17-C, 19-D, 20-C, 21-D, 22-B, 23-C, 24-A, 25-C, 26-C, 27-A, 30-B, 34-C, 35-B, 37-B, 39-B, 40-D, 41-B, 42-C, 45-A, 47-B, 48-C, 49-B, 50-B, 51-B, 52-B, 54-C, 56-D, 57-D, 58-D, 60-B, 62-A, 65-B, 66-A, 68-B, 74-B, 77-A, 78-B, 81-D, 83-B, 84-B, 86-D, 87-A, 88-B,
AVAZMURODOV MUQUMJON 7539 77.5 ball 9 ball 13 ball 13 ball 1-C, 2-A, 3-C, 4-A, 5-B, 8-B, 9-D, 10-C, 11-C, 12-A, 13-C, 14-D, 17-A, 19-C, 21-D, 22-A, 24-D, 26-A, 27-C, 28-D, 30-B, 31-C, 37-B, 39-D, 40-D, 41-C, 42-D, 45-A, 46-A, 48-D, 49-A, 52-B, 54-C, 55-A, 56-C, 57-B, 59-B, 60-D, 61-D, 62-A, 68-A, 69-D, 70-D, 72-A, 74-A, 77-B, 78-A, 80-A, 81-D, 82-B, 83-C, 85-B, 86-A, 87-D, 89-D,
ABDUHAKIMOV RAHMATULLO 7400 77.4 ball 7 ball 13 ball 14 ball 2-A, 3-B, 4-D, 5-B, 6-D, 7-B, 8-B, 9-D, 10-C, 11-B, 12-A, 13-B, 14-B, 15-C, 16-D, 17-A, 19-D, 23-C, 24-D, 25-D, 28-C, 29-A, 30-D, 31-D, 32-B, 35-D, 36-D, 38-B, 42-D, 43-C, 45-D, 46-B, 49-C, 52-D, 53-B, 54-D, 56-A, 57-A, 59-D, 60-D, 63-D, 64-D, 67-D, 68-D, 69-A, 72-A, 74-B, 76-D, 77-A, 79-C, 80-B, 81-B, 84-D, 87-D, 88-D, 89-A,
KARIMOVAN 7495 77.4 ball 22 ball 7 ball 15 ball 5-A, 6-C, 17-A, 18-D, 20-B, 21-B, 23-D, 24-B, , 32-C, 33-B, 34-A, 35-D, 36-A, 37-B, 38-A, 40-C, 41-B, 45-B, 46-B, 47-B, 49-B, 50-A, 51-C, 52-C, 53-B, 54-D, 56-D, 57-A, 58-B, 59-D, 60-D, 61-B, 62-B, 65-C, 69-B, 70-A, 74-B, 76-C, 78-D, 79-D, 81-D, 82-A, 84-B, 87-A, 89-C, 90-B
YO'LChIYEV ABDUAZIM 8060 77.4 ball 8 ball 14 ball 12 ball 1-D, 2-D, 3-D, 4-B, 5-A, 6-D, 7-D, 10-D, 11-A, 13-B, 14-B, 17-B, 18-C, 19-D, 20-C, 21-C, 22-D, 25-D, 26-C, 27-D, 29-A, 30-D, 31-B, 33-C, 35-C, 36-D, 37-D, 38-C, 40-C, 41-A, 42-B, 46-A, 51-D, 53-C, 55-B, 58-D, 59-A, 60-D, 61-A, 62-C, 63-A, 65-A, 66-C, 67-B, 70-B, 73-B, 75-C, 76-B, 80-A, 81-A, 82-D, 84-B, 85-A, 86-B, 88-D, 89-B,
G'AYRATOV BILOLIDDIN 7387 77.4 ball 7 ball 13 ball 14 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 6-A, 7-A, 8-B, 10-B, 12-B, 14-C, 15-A, 17-A, 19-D, 20-C, 21-D, 22-D, 23-D, 24-B, 26-A, 27-D, 28-A, 29-B, 30-B, 31-D, 35-A, 38-A, 39-C, 40-A, 41-B, 42-C, 44-B, 47-C, 49-D, 54-A, 55-D, 56-D, 57-A, 58-A, 59-C, 60-B, 61-C, 62-B, 65-B, 68-B, 69-C, 71-A, 72-C, 74-B, 77-C, 78-B, 79-C, 81-B, 83-B, 84-C, 85-B, 86-D,
DILMURODOVA HUSNORA 7691 77.3 ball 8 ball 16 ball 9 ball 1-D, 2-D, 3-C, 4-D, 5-A, 6-A, 7-A, 9-A, 10-A, 11-B, 12-B, 13-A, 14-B, 15-B, 18-C, 20-B, 21-D, 24-D, 26-C, 27-C, 28-A, 30-D, 33-B, 34-D, 36-A, 37-D, 41-D, 43-D, 45-A, 47-A, 48-B, 49-B, 50-A, 55-D, 56-A, 57-C, , 62-C, 65-D, 66-D, 67-C, 70-C, 71-D, 73-D, 75-C, 76-D, 77-A, 79-D, 80-C, 81-D, 82-B, 83-B, 84-A, 85-A, 86-C, 87-C, 88-C, 90-A
ALIMUXAMEDOV ASQAR 7640 77.3 ball 4 ball 12 ball 17 ball 1-D, 2-D, 3-B, 4-B, 6-B, 7-A, 8-D, 9-C, 10-C, 11-D, 12-C, 13-A, 14-D, 15-D, 16-B, 18-C, 20-B, 21-C, 22-D, 23-B, 25-B, 26-A, 27-A, 28-B, 29-D, 30-C, 31-B, 32-D, 33-D, 34-D, 35-A, 37-B, 40-D, 41-D, 42-B, 44-A, 45-D, 47-D, 49-C, 50-D, 54-D, 55-A, 56-C, 57-C, , 61-B, 63-B, 65-B, 69-D, 72-C, 77-C, 80-D, 83-B, 85-B, 87-C, 88-C, 89-B, 90-D
SHORUSTAMOV SHAMSIDDINN 7491 77.2 ball 7 ball 17 ball 8 ball 1-D, 2-A, 4-D, 6-D, 7-C, 8-D, 12-A, 13-B, 14-D, 15-B, 16-B, 18-A, 19-A, 20-D, 21-B, 23-B, 24-B, 25-D, 26-C, 27-A, 28-B, 29-B, 30-D, 32-D, 33-D, 35-C, 36-C, 37-B, 39-C, 40-B, 42-C, 44-B, 54-C, 57-B, 58-D, 60-A, 61-C, 64-A, 65-D, 66-B, 67-B, 68-C, 69-D, 72-D, 74-B, 75-D, 76-B, 77-D, 79-A, 80-C, 81-C, 83-D, 84-B, 86-A, 87-B, 88-B, 89-D, 90-C
ABDURAXMONOVA MUNISA 7913 77.2 ball 6 ball 16 ball 10 ball 1-D, 4-B, 6-D, 8-C, 9-B, 10-B, 11-A, 12-D, 13-C, 14-C, 15-C, 16-A, 17-C, 18-C, 19-A, 20-A, 21-D, 22-B, 23-C, 24-B, 25-B, 26-A, 27-D, 28-A, , 31-D, 35-B, 38-A, 39-D, 42-C, 43-B, 46-D, 48-D, 49-A, 50-A, 51-A, 58-C, 59-B, 60-B, 62-C, 63-D, 65-D, 67-A, 68-A, 69-A, 70-B, 71-D, 73-A, 75-A, 76-B, 78-C, 79-C, 80-B, 81-B, 82-C, 84-A, 86-D, 88-B, 90-B
NIShONBOEV OTABEK 8074 77.1 ball 6 ball 18 ball 7 ball 2-B, 3-C, 4-B, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 10-A, 14-A, 15-C, 16-C, 18-B, 19-D, 20-D, 21-B, 22-C, 23-B, 24-A, 25-B, 26-C, 27-C, 28-D, 29-B, 30-B, 31-D, 32-A, 36-B, 39-D, 44-D, 45-A, 46-C, 48-D, 49-C, 58-A, 59-C, 60-B, 61-D, 62-B, 63-D, 64-C, 65-C, 66-B, 67-C, 68-A, 71-A, 72-A, 73-C, 74-C, 75-C, 76-B, 77-C, 78-D, 79-D, 81-B, 83-A, 85-D, 86-D, 87-C, 90-B
SAPARBAEV X USNIDIN 8212 76.7 ball 15 ball 14 ball 8 ball 1-D, 2-C, 5-D, 8-D, 10-A, 11-D, 13-A, 17-C, 19-D, 20-B, 21-A, 22-D, 23-C, 24-C, 29-B, , 31-C, 33-B, 36-C, 39-D, 43-B, 44-A, 46-A, 48-B, 49-B, 52-D, 54-D, 55-D, 56-C, 57-D, 59-D, 60-C, 61-D, 62-B, 64-B, 65-C, 66-C, 67-C, 68-B, 69-B, 70-B, 71-B, 75-B, 76-B, 79-A, 80-D, 81-D, 82-B, 84-B, 85-C, 86-A, 88-B, 89-C, 90-D
PO'LATOV XOLDOR 8081 76.7 ball 14 ball 13 ball 10 ball 2-C, 3-C, 5-C, 7-A, 9-D, 10-D, 11-C, 12-B, 15-C, 16-D, 19-B, 21-B, 22-C, 23-D, 26-C, 27-C, , 31-B, 33-B, 35-D, 36-C, 38-D, 39-A, 40-A, 41-C, 42-B, 48-B, 49-B, 50-C, 51-D, 53-C, 56-B, 58-D, 59-A, , 64-C, 65-C, 66-D, 68-B, 69-D, 70-C, 71-C, 72-D, 73-B, 74-C, 75-B, 77-C, 79-B, 81-A, 82-B, 83-B, 87-B, 88-B, 89-C, 90-A
XOLMAXMATOVA DILBAR 8207 76.6 ball 10 ball 11 ball 15 ball 1-D, 2-C, 6-D, 7-B, 8-A, 10-C, 11-C, 12-D, 13-B, 14-D, 15-A, 16-B, 18-C, 19-B, 20-C, 21-C, 22-D, 24-B, 25-D, 27-C, , 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 38-A, 39-C, 40-B, 42-A, 44-B, 46-B, 48-A, 50-D, 52-B, 53-B, 54-D, 56-D, 58-D, 59-A, , 61-D, 62-B, 63-D, 65-B, 70-D, 72-D, 79-D, 80-D, 81-B, 82-A, 84-D, 85-B, 86-C, 88-A, 89-A,
BAZARBAEV DAVRON 8283 76.6 ball 8 ball 9 ball 19 ball 1-B, 4-B, 5-C, 6-C, 7-D, 8-A, 9-C, 10-D, 11-C, 13-A, 14-D, 19-B, 20-D, 21-D, 23-A, 24-C, 25-C, 26-C, 27-C, 28-D, 29-B, 30-A, 31-C, 33-D, 34-B, 35-C, 37-A, 38-C, 39-D, 40-D, 43-D, 44-A, 45-A, 48-B, 49-D, 50-D, 53-D, 54-A, 55-C, 57-C, 58-A, 59-B, 60-A, 63-D, 66-B, 67-A, 68-D, 74-B, 76-C, 77-B, 81-D, 82-A, 83-C, 89-A,
ALIJONOV NODIR 7475 76.5 ball 6 ball 9 ball 20 ball 1-D, 2-A, 4-B, 6-C, 7-A, 8-D, 9-A, 10-B, 11-C, 12-D, 13-C, 14-A, 15-D, 17-D, 19-A, 20-B, 21-A, 22-B, 23-D, 24-D, 26-A, 28-A, 29-A, 30-D, 31-B, 33-D, 34-C, 35-D, 36-B, 37-D, 38-A, 39-D, 40-D, 41-D, 45-D, 46-D, 50-B, 51-A, 52-A, 55-D, 56-D, 57-D, 58-B, 59-A, 60-D, 63-C, 65-B, 67-D, 71-C, 72-D, 79-D, 87-C, 88-C, 89-D, 90-B
MURADULLAEVMUZAMMILHONJON 8193 76.4 ball 9 ball 14 ball 11 ball 1-D, 3-C, 5-C, 6-B, 8-B, 9-D, 11-A, 12-C, 13-A, 14-C, 15-B, 16-C, 17-A, 18-C, 19-D, 20-D, 21-B, 22-D, 25-D, 27-A, 28-C, , 31-B, 35-A, 36-C, 39-B, 42-C, 43-B, 44-C, 45-C, 47-C, 49-D, 52-C, 53-A, 56-A, 57-B, 59-D, 60-C, 62-B, 63-D, 67-C, 68-B, 69-B, 70-B, 71-B, 72-C, 74-C, 75-B, 77-C, 78-A, 79-B, 81-B, 84-A, 86-C, 87-C, 89-B, 90-A
AZAMOV OTABEK 7567 76.3 ball 8 ball 15 ball 10 ball 1-D, 2-C, 3-C, 4-B, 5-C, 9-B, 10-C, 11-D, 12-C, 13-B, 14-C, 15-D, 16-D, 18-D, 19-D, 21-D, 24-B, 25-D, 26-B, 27-C, 28-D, 29-C, , 31-A, 35-B, 42-C, 44-D, 45-D, 49-D, 50-C, 51-D, 52-D, 53-D, 56-C, 57-A, 58-C, 59-A, 60-D, 61-C, 62-B, 63-A, 67-C, 68-C, 69-C, 71-B, 72-C, 74-C, 79-B, 80-C, 81-B, 82-D, 83-D, 84-A, 85-A, 87-C, 88-C, 89-B, 90-A
ABDUKARIMOVA NIGINA 7596 76.3 ball 7 ball 14 ball 12 ball 2-B, 3-B, 5-A, 6-D, 7-D, 8-C, 9-D, 10-C, 12-B, 13-A, 14-A, 15-D, 17-D, 19-C, 20-C, 21-C, 22-A, 24-B, 25-C, 26-C, 27-A, 28-A, 29-C, , 31-D, 32-B, 33-D, 36-A, 37-A, 38-A, 39-A, 42-D, 43-A, 44-C, 47-D, 50-B, 52-B, 53-B, 54-C, 57-B, , 61-B, 62-B, 66-D, 67-B, 68-D, 70-D, 71-B, 72-D, 73-A, 74-A, 76-B, 78-D, 79-C, 80-A, 83-D, 87-B, 89-B, 90-C
ANVAROVJA OHIRBEK 7628 76.3 ball 5 ball 12 ball 16 ball 1-D, 2-C, 3-C, 4-D, 6-A, 7-A, 8-A, 9-A, 10-C, 11-A, 12-A, 13-A, 14-D, 16-D, 17-D, 18-C, 20-D, 23-D, 24-C, 25-D, 26-D, 27-C, 28-A, 29-C, 30-C, 31-C, 32-D, 34-A, 35-D, 36-B, 38-D, 40-A, 43-A, 44-C, 47-B, 49-C, 52-C, 53-A, 54-A, 55-A, 56-D, 57-A, 60-A, 66-D, 68-C, 73-C, 75-C, 77-D, 78-C, 79-B, 80-A, 82-C, 83-D, 85-D, 86-B, 89-D, 90-A
NEMATOV SHAKHZ D 7985 76.1 ball 6 ball 17 ball 8 ball 1-C, 2-C, 3-C, 5-C, 7-D, 8-D, 10-C, 11-A, 12-D, 13-B, 14-A, 15-D, 16-A, 17-C, 18-B, 19-A, 21-A, 22-C, 23-D, 24-D, 25-A, 26-B, 29-B, 30-D, 31-C, 34-C, 35-D, 36-B, 38-A, 39-D, 42-D, 45-D, 47-A, 49-A, 50-D, 54-C, 57-B, , 61-A, 62-D, 63-D, 65-C, 67-D, 69-C, 70-D, 72-D, 73-C, 74-A, 77-D, 78-A, 79-C, 81-A, 82-A, 84-D, 85-A, 86-A, 87-B, 88-B, 89-B, 90-A
XOTAMALIEV 8016 76.1 ball 6 ball 17 ball 8 ball 1-A, 3-D, 4-D, 5-C, 6-C, 8-D, 9-A, 10-A, 11-D, 13-C, 14-C, 15-A, 16-B, 19-C, 20-A, 21-A, 22-D, 23-B, 24-D, 25-B, 27-D, 28-D, 29-B, 30-A, 31-D, 35-D, 38-B, 40-D, 41-D, 49-D, 51-A, 53-C, 54-D, 55-C, 58-A, 59-B, 60-B, 63-A, 65-B, 66-C, 67-A, 69-A, 72-A, 73-A, 74-D, 75-B, 77-B, 78-B, 79-D, 80-C, 81-A, 82-A, 83-A, 84-D, 85-C, 86-D, 87-C, 89-B, 90-C
ALHAMDULILL AH 7916 76.1 ball 5 ball 16 ball 10 ball 2-B, 3-B, 4-D, 5-B, 7-A, 8-D, 9-A, 10-B, 11-C, 12-A, 13-C, 15-D, 16-D, 17-C, 18-A, 19-A, 20-C, 21-A, 22-B, 23-C, 24-C, 26-D, 27-B, 28-D, 29-D, , 32-C, 34-A, 35-A, 36-C, 45-A, 46-A, 47-B, 48-D, 49-D, 51-C, 52-D, 54-A, 57-B, 59-A, , 61-D, 62-A, 63-C, 66-B, 67-D, 68-D, 71-D, 73-C, 74-D, 78-D, 79-A, 80-B, 82-A, 83-D, 84-B, 85-D, 86-C, 87-D, 89-D, 90-A
SAIDBURXONOVA MAFTUNA 7841 76 ball 17 ball 9 ball 14 ball 2-C, 4-D, 7-D, 9-B, 10-A, 11-D, 13-C, 15-B, 20-C, 24-D, 25-A, 26-C, 29-C, , 31-C, 32-D, 33-D, 34-D, 36-B, 38-D, 39-B, 40-A, 41-D, 42-D, 44-C, 45-A, 48-D, 49-B, 50-C, 52-D, 54-D, 55-C, 57-D, 59-C, 60-D, 62-C, 65-A, 66-B, 67-B, 69-A, 70-D, 71-D, 77-C, 78-A, 82-A, 83-D, 85-D, 86-B, 87-A, 88-A, 89-D,
XALILOVA MARJONA 7839 75.8 ball 15 ball 11 ball 12 ball 1-D, 2-D, 3-B, 8-B, 9-A, 10-A, 14-A, 17-A, 20-A, 22-C, 24-C, 26-B, 27-D, 28-A, 30-B, 31-D, 32-A, 33-B, 35-B, 37-C, 38-C, 39-A, 40-D, 41-C, 43-C, 45-C, 49-D, 50-C, 52-A, 54-B, 55-A, 56-A, 57-B, 59-C, , 64-D, 66-C, 67-C, 69-A, 70-B, 73-A, 75-A, 77-A, 78-B, 79-B, 80-B, 81-D, 82-C, 83-D, 84-B, 85-D, 86-A, 87-A,
MAHAMMAD 8186 75.7 ball 14 ball 12 ball 11 ball 2-B, 4-A, 5-D, 8-A, 9-B, 11-A, 12-D, 13-D, 14-C, 17-B, 18-B, 19-C, 21-B, 22-C, 26-B, 28-D, , 32-B, 33-B, 34-C, 36-B, 37-B, 41-B, 43-A, 45-C, 46-B, 47-B, 48-D, 50-C, 51-D, 54-A, 56-C, 57-B, 58-A, 59-B, , 61-D, 62-B, 63-B, 65-A, 66-B, 69-C, 71-B, 73-B, 74-C, 75-A, 76-B, 80-A, 81-A, 82-C, 83-C, 84-C, 86-A, 89-B, 90-D
QODIROVA SAYYORA 7673 75.5 ball 8 ball 10 ball 17 ball 1-D, 4-D, 5-B, 6-D, 8-B, 9-B, 10-A, 11-D, 12-D, 13-B, 14-D, 15-C, 16-A, 17-A, 18-C, 19-B, 20-B, 22-B, 23-C, 25-D, 28-B, 30-A, 32-D, 33-A, 34-C, 38-C, 39-A, 40-A, 42-C, 44-D, 46-B, 47-A, 49-C, 50-A, 51-B, 52-C, 54-B, 55-B, 56-C, 57-B, 58-D, 60-A, 61-C, 66-D, 68-D, 72-B, 78-C, 80-C, 81-D, 82-B, 83-C, 85-D, 86-A, 88-A, 89-A,
ZOIRJONOV XUSNIDDIN 8011 75.4 ball 9 ball 13 ball 12 ball 1-A, 3-D, 5-B, 6-D, 7-D, 8-B, 11-C, 12-A, 14-C, 16-D, 17-A, 18-B, 19-A, 20-A, 21-D, 22-C, 23-B, 24-C, 25-C, 28-A, 29-D, , 31-A, 32-D, 33-D, 34-D, 38-B, 40-B, 43-C, 44-C, 47-D, 48-B, 53-A, 54-C, 55-B, 57-C, 58-D, 59-A, 60-D, 62-B, 63-D, 64-D, 65-D, 66-D, 72-D, 75-A, 76-B, 77-D, 78-D, 80-B, 81-B, 82-C, 84-C, 85-C, 86-C, 88-C, 90-C
SAYFUDDINOVAShAXZODA 8109 75.3 ball 8 ball 14 ball 11 ball 4-B, 5-C, 6-D, 7-B, 9-B, 10-D, 11-D, 12-B, 14-A, 15-B, 16-C, 17-B, 18-A, 19-C, 20-D, 22-B, 23-B, 24-C, 25-B, 28-B, 29-B, 30-D, 33-D, 34-B, 36-D, 37-B, 38-D, 39-A, 43-D, 45-A, 47-D, 48-D, 50-C, 52-A, 53-C, 55-A, 56-D, 57-D, , 61-D, 62-B, 64-D, 65-D, 66-C, 67-A, 72-D, 73-D, 74-C, 76-A, 77-D, 80-D, 81-D, 82-D, 84-A, 85-D, 86-A, 88-B, 90-D
MAMATOV 7395 75.2 ball 7 ball 15 ball 10 ball 1-C, 2-D, 4-A, 5-B, 7-C, 8-A, 10-B, 11-C, 12-C, 13-A, 14-A, 15-A, 16-D, 17-D, 18-D, 19-C, 23-A, 24-D, 25-A, 26-B, 27-C, 29-D, 30-A, 31-B, 32-B, 33-B, 34-B, 35-C, 38-B, 39-C, 41-A, 43-B, 45-D, 47-A, 50-C, 51-D, 53-D, 60-A, 62-B, 63-A, 64-A, 65-A, 68-A, 71-D, 72-B, 73-A, 74-B, 75-B, 76-D, 79-A, 80-A, 82-D, 83-B, 84-A, 85-B, 86-C, 89-D, 90-A
JO'RAEV TIMUR 8336 75.1 ball 7 ball 17 ball 7 ball 1-B, 2-D, 3-A, 8-D, 9-A, 10-B, 11-C, 12-A, 13-A, 14-C, 15-C, 16-B, 17-A, 18-D, 19-A, 21-C, 22-D, 24-D, 26-A, 27-D, 28-D, 29-B, 30-C, 31-D, 32-B, 33-C, 35-C, 36-D, 41-B, 44-D, 50-D, 51-D, 52-D, 54-C, 55-B, 59-D, , 61-A, 62-A, 63-C, 66-A, 67-C, 69-A, 70-A, 71-C, 72-C, 73-A, 74-C, 75-B, 76-D, 78-B, 79-B, 80-D, 81-C, 82-B, 83-B, 84-A, 85-D, 87-B, 89-D,
NORBOYEVA MUNISA 7996 75.1 ball 7 ball 17 ball 7 ball 1-C, 2-D, 3-C, 5-B, 7-D, 8-D, 9-D, 10-C, 12-A, 13-A, 16-C, 17-A, 18-A, 20-D, 21-B, 22-A, 23-D, 24-D, 25-B, 26-C, 28-C, 29-C, 30-D, 34-B, 37-B, 42-C, 43-B, 44-C, 47-A, 48-D, 49-A, 50-B, 52-A, 57-C, 59-A, 60-B, 61-D, 62-D, 63-C, 64-B, 65-B, 66-B, 68-C, 69-C, 70-C, 71-A, 72-C, 73-A, 74-A, 75-B, 76-C, 80-A, 82-C, 83-B, 85-B, 87-A, 88-C, 89-C, 90-A
MO'MINO Sh AHZOD 8259 75.1 ball 6 ball 16 ball 9 ball 1-B, 2-A, 3-B, 4-A, 5-C, 6-C, 7-C, 9-D, 10-C, 13-D, 14-C, 16-A, 17-D, 19-D, 20-D, 21-C, 22-B, 23-A, 24-D, 25-B, 27-B, 28-D, 29-D, 30-A, 32-D, 33-D, 34-C, 37-C, 39-C, 40-C, 41-D, 43-D, 45-B, 46-C, 49-D, 54-C, 56-D, 57-B, , 62-D, 64-B, 66-C, 67-C, 69-A, 70-B, 71-A, 72-A, 73-B, 75-D, 76-D, 78-B, 79-B, 80-B, 81-D, 82-A, 83-B, 86-A, 87-C, 88-A, 89-D,
XUSNIDDINOV ZIYOVUDDIN 8067 75.1 ball 5 ball 15 ball 11 ball 1-A, 2-B, 3-B, 5-B, 7-A, 8-C, 9-C, 10-D, 12-D, 13-D, 14-D, 15-D, 16-B, 17-A, 18-D, 19-D, 20-D, 21-D, 24-B, 25-B, 26-D, 27-B, 28-D, 29-D, 30-D, 34-A, 41-A, 42-C, 43-A, 47-D, 48-A, 50-C, 51-A, 52-B, 53-D, 54-B, 55-B, 57-D, 59-B, 60-D, 62-C, 64-C, 66-A, 68-D, 69-D, 71-A, 72-C, 73-C, 74-D, 75-A, 76-C, 78-C, 80-C, 81-A, 83-A, 84-A, 87-C, 88-D, 90-C
NORMUHAMMEDOV MIRODIL 8069 75 ball 6 ball 18 ball 6 ball 1-B, 2-A, 3-C, 4-D, 5-A, 6-B, 7-C, 10-A, 11-B, 12-C, 14-C, 15-C, 16-C, 17-D, 18-C, 19-C, 20-A, 21-D, 22-D, 23-A, 25-C, 26-C, 27-B, 30-B, 32-B, 33-B, 34-C, 36-D, 39-C, 42-D, 44-A, 47-C, 48-C, 52-B, 57-D, 60-D, 62-C, 63-D, 64-C, 65-D, 66-C, 68-D, 69-B, 71-A, 72-D, 73-C, 76-B, 77-C, 78-D, 79-C, 80-C, 81-D, 82-D, 83-D, 85-B, 86-B, 87-A, 88-D, 89-C, 90-A
AXMEDOV XURSHID 7909 74.7 ball 14 ball 11 ball 12 ball 1-C, 3-D, 6-C, 8-B, 9-B, 11-B, 12-C, 14-D, 15-B, 17-B, 19-A, 21-A, 22-B, 24-C, 28-D, 30-C, 32-D, 33-C, 34-C, 35-D, 36-C, 37-B, 38-D, 39-A, 40-C, 41-D, 44-B, 45-C, 47-C, 49-D, 51-C, 52-B, 53-C, 55-A, 59-A, , 62-B, 63-C, 64-C, 65-B, 66-A, 67-C, 68-C, 73-A, 75-D, 77-D, 78-D, 79-C, 80-C, 81-D, 82-D, 83-D, 84-B, 87-A,
AHMEDOVAAZIZA 8099 74.5 ball 12 ball 13 ball 10 ball 1-B, 6-B, 7-B, 8-B, 9-A, 10-A, 12-C, 15-B, 16-C, 19-B, 21-B, 22-D, 23-D, 25-A, 26-A, 27-A, 29-B, 30-A, 31-B, 33-B, 34-B, 35-C, 37-D, 39-A, 41-B, 42-A, 43-D, 44-B, 47-D, 49-A, 51-A, 53-B, 54-D, 58-B, 60-D, 61-A, 62-A, 63-D, 64-B, 67-A, 68-D, 69-A, 71-C, 72-A, 73-A, 74-B, 77-D, 81-A, 82-A, 83-C, 84-A, 85-B, 88-A, 89-D, 90-D
ABDIMUROTOVA UMIDA 7681 74.4 ball 9 ball 12 ball 13 ball 2-A, 4-A, 5-D, 6-D, 7-D, 8-A, 9-B, 10-B, 11-B, 12-A, 13-C, 14-D, 17-A, 18-A, 19-B, 21-B, 23-D, 24-B, 27-C, 28-A, 29-C, , 34-A, 35-A, 36-A, 37-D, 38-B, 39-B, 41-D, 43-D, 45-D, 46-A, 47-C, 48-A, 50-A, 52-D, 54-A, 55-C, 57-A, 58-A, , 61-C, 64-D, 65-D, 71-A, 72-C, 75-C, 76-D, 78-D, 79-B, 80-A, 83-D, 84-D, 85-C, 86-A, 87-C, 88-D, 89-C,
NISHONOVA AZIZA 7605 74.4 ball 9 ball 12 ball 13 ball 1-B, 2-B, 3-C, 4-B, 6-B, 7-D, 8-C, 10-B, 11-D, 13-B, 15-D, 16-B, 17-D, 18-C, 19-C, 20-D, 21-D, 23-D, 26-C, 27-D, 30-B, 31-C, 32-A, 34-B, 35-C, 36-A, 38-B, 41-A, 43-D, 44-C, 45-C, 48-D, 49-D, 50-C, 51-C, 54-C, 55-B, 56-D, 58-B, , 62-A, 63-D, 65-A, 67-C, 68-A, 69-A, 70-D, 73-D, 74-D, 77-A, 79-A, 84-C, 85-C, 86-D, 88-D, 89-A, 90-C
BILOL 8013 74.4 ball 0 ball 24 ball 0 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-D, 6-A, 7-B, 8-A, 9-B, 10-A, 11-D, 12-B, 13-D, 14-D, 15-D, 16-C, 17-C, 18-C, 19-A, 20-A, 21-B, 22-C, 23-B, 24-A, 25-B, 26-D, 27-D, 28-C, 29-C, 30-A, 38-A, 40-B, 46-A, 48-C, 55-B, 56-C, , 61-D, 62-A, 63-A, 64-D, 65-B, 66-B, 67-D, 68-D, 69-A, 70-C, 71-D, 72-A, 73-B, 74-B, 75-D, 76-C, 77-C, 78-C, 79-C, 80-D, 81-B, 82-C, 83-C, 84-C, 85-B, 86-C, 87-D, 88-D, 89-D, 90-D
ABDULLAYEVAMEHRIBONU 7383 74.4 ball 0 ball 24 ball 0 ball 1-D, 2-D, 3-D, 4-D, 5-C, 6-D, 7-B, 8-C, 9-A, 10-A, 11-B, 12-A, 13-B, 14-D, 15-B, 16-D, 17-A, 18-A, 19-A, 20-C, 21-C, 22-B, 23-C, 24-D, 25-C, 26-A, 27-A, 28-C, 29-D, 30-C, 38-D, 44-C, 45-A, 47-D, 52-C, 60-D, 61-B, 62-C, 63-C, 64-B, 65-A, 66-C, 67-C, 68-D, 69-C, 70-C, 71-B, 72-B, 73-B, 74-B, 75-B, 76-C, 77-B, 78-A, 79-C, 80-B, 81-C, 82-D, 83-B, 84-B, 85-C, 86-A, 87-D, 88-A, 89-A, 90-B
ABDIRAXMONOV SOBIR 7963 74.4 ball 9 ball 12 ball 13 ball 4-B, 6-A, 7-C, 8-B, 10-D, 11-D, 12-C, 13-D, 15-C, 16-B, 17-A, 18-B, 19-A, 20-A, 23-B, 24-D, 25-D, 26-A, 28-A, 29-C, 30-B, 31-B, 32-A, 33-A, 34-D, 37-A, 38-A, 41-A, 42-C, 44-C, 45-D, 46-B, 48-D, 49-C, 51-B, 52-D, 55-D, 57-C, 60-B, 62-A, 63-A, 64-C, 65-C, 66-B, 70-B, 71-D, 72-D, 73-C, 77-C, 78-D, 80-B, 81-C, 84-D, 85-C, 86-C, 87-D,
ABIDJONOVA 8060 74.4 ball 8 ball 11 ball 15 ball 1-D, 2-D, 3-D, 4-B, 5-A, 6-D, 7-D, 8-A, 9-A, 10-D, 12-D, 13-B, 17-B, 21-C, 22-D, 23-B, 24-A, 26-C, 27-D, 28-D, 29-A, 30-D, 33-C, 34-C, 35-C, 36-D, 37-D, 38-C, 39-B, 40-C, 43-A, 44-C, 45-D, 49-A, 51-D, 52-B, 53-C, 55-B, 57-D, 58-D, 59-A, , 61-A, 62-C, 67-B, 68-A, 69-A, 75-C, 80-A, 82-D, 84-B, 85-A, 86-B, 87-B, 88-D, 89-B, 90-D
ASADBEKKAMOLIDDINOV 7904 74.4 ball 8 ball 11 ball 15 ball 1-B, 3-C, 5-D, 8-A, 9-C, 10-D, 11-A, 12-A, 13-C, 14-B, 15-B, 16-C, 17-D, 18-C, 21-D, 22-B, 23-C, 24-B, 25-B, 27-D, 29-D, 30-C, 31-A, 33-A, 34-D, 35-D, 37-B, 40-D, 42-A, 43-D, 44-C, 45-B, 46-D, 47-A, 51-D, 52-B, 53-A, 57-B, 58-B, 59-D, 60-B, 61-D, 62-A, 64-B, 65-D, 67-C, 73-B, 74-A, 77-B, 78-B, 79-C, 80-D, 85-D, 87-C, 89-D, 90-A
SAMANDAR S 7911 74.2 ball 10 ball 17 ball 5 ball 1-C, 2-C, 3-B, 5-A, 8-D, 9-B, 10-D, 12-B, 13-D, 14-C, 17-A, 19-B, 22-A, 23-D, 24-B, 25-D, 26-C, 27-C, 28-A, 29-A, , 35-C, 36-C, 37-C, 40-C, 41-A, 43-B, 45-B, 46-B, 48-C, 49-B, 51-B, 54-C, 58-A, , 61-C, 62-B, 63-D, 64-C, 65-D, 66-B, 67-A, 68-B, 69-A, 70-A, 71-C, 72-B, 73-C, 74-A, 76-C, 78-C, 80-B, 81-B, 82-B, 83-D, 84-B, 85-C, 86-B, 87-D, 90-C
O'LMASOVA SADOQAT 7957 74.2 ball 5 ball 12 ball 15 ball 1-B, 2-C, 3-C, 5-B, 7-B, 8-D, 9-B, 10-D, 11-D, 12-C, 13-D, 14-C, 15-B, 16-A, 17-B, 18-A, 19-B, 22-D, 23-A, 24-D, 25-A, 26-B, 27-D, 28-D, 29-A, , 31-B, 34-A, 35-B, 36-D, 37-A, 39-B, 41-C, 42-A, 44-D, 46-B, 47-D, 50-C, 52-A, 54-A, 57-C, 58-B, 59-D, 60-A, 62-B, 63-B, 65-D, 69-C, 70-B, 74-C, 75-D, 76-C, 79-A, 81-B, 83-C, 84-C, 86-C, 87-A, 89-B,
AXMATULLAYEVA NARGIZA 7505 74.1 ball 6 ball 15 ball 10 ball 1-C, 3-C, 4-A, 6-B, 8-A, 9-D, 10-A, 11-D, 12-B, 14-A, 15-D, 16-C, 17-B, 18-A, 19-A, 20-C, 21-B, 22-C, 23-B, 24-B, 25-C, 26-D, 29-C, 30-B, 31-C, 32-A, 34-C, 38-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 45-A, 48-C, 49-D, 52-C, 53-C, 56-D, 59-C, , 62-D, 64-D, 68-D, 70-C, 72-C, 73-D, 74-D, 75-D, 76-C, 77-C, 78-C, 81-C, 82-A, 83-B, 84-A, 85-A, 86-D, 87-C, 88-D, 89-C,
ABDUSATTOROVBEHZOD 7504 74 ball 5 ball 16 ball 9 ball 2-D, 4-A, 5-C, 6-D, 7-D, 8-C, 9-A, 10-D, 11-A, 12-A, 13-D, 14-C, 15-D, 16-B, 18-B, 19-A, 20-B, 22-D, 23-D, 24-A, 25-B, 26-A, 28-B, 29-A, 30-B, 34-B, 35-D, 37-D, 38-A, 41-D, 45-C, 46-D, 47-D, 48-D, 50-D, 54-D, 55-A, 59-C, 60-C, 62-D, 64-A, 65-C, 66-A, 67-A, 68-D, 69-A, 70-A, 71-A, 72-C, 73-C, 75-C, 76-C, 77-A, 81-C, 82-D, 84-D, 85-D, 86-A, 87-C, 90-B
ABDUSAMATOVA SHAXNOZA 8101 74 ball 4 ball 15 ball 11 ball 1-D, 3-D, 4-A, 5-A, 6-C, 7-A, 8-A, 9-A, 10-B, 11-D, 13-A, 15-A, 16-A, 17-B, 19-C, 20-A, 21-D, 22-A, 23-A, 24-C, 25-A, 26-C, 27-C, 28-A, 29-D, 30-C, 32-B, 37-A, 38-B, 40-A, 45-D, 47-D, 48-A, 50-A, 52-A, 53-C, 55-D, 56-C, 57-D, 58-A, 60-B, 64-C, 65-B, 66-D, 68-C, 69-B, 72-D, 75-C, 76-B, 77-D, 79-D, 80-D, 82-B, 83-A, 84-D, 86-D, 87-C, 88-A, 89-A, 90-C
BEKNAZAROVARH 7848 73.6 ball 9 ball 7 ball 20 ball 1-A, 2-B, 4-B, 6-B, 7-C, 8-A, 9-A, 11-A, 13-D, 14-B, 16-B, 17-B, 18-D, 20-B, 23-C, 24-B, 26-B, 27-B, 28-C, 29-D, 30-D, 31-C, 32-B, 33-A, 34-B, 35-B, 36-C, 38-C, 39-C, 40-B, 41-C, 43-C, 44-A, 45-D, 47-B, 48-C, 49-C, 50-D, 51-C, 52-C, 53-C, 55-C, 59-C, 60-B, 64-B, 69-C, 72-C, 75-D, 77-B, 78-C, 79-A, 83-D, 84-D, 85-A,
ShODIYA YULDAShEVA 8162 73.5 ball 12 ball 12 ball 11 ball 3-D, 4-A, 5-D, 6-C, 8-C, 9-C, 10-A, 13-C, 16-A, 17-D, 18-D, 20-D, 22-C, 23-A, 24-B, 25-D, 28-A, 29-D, , 32-B, 33-C, 34-C, 36-D, 37-B, 38-C, 42-A, 43-A, 44-B, 46-D, 48-A, 49-C, 50-B, 52-B, 53-C, 58-B, 59-C, 60-C, 63-B, 64-C, 67-A, 70-C, 72-A, 73-D, 74-D, 75-C, 77-B, 78-B, 79-A, 80-A, 81-D, 82-C, 83-B, 85-A, 87-B, 88-D, 90-B
IMOMOV MAHMUD 7950 73.5 ball 11 ball 11 ball 13 ball 2-C, 3-C, 4-B, 5-B, 7-D, 8-C, 9-A, 11-A, 12-A, 13-B, 15-C, 16-D, 17-A, 18-D, 20-D, 21-D, 26-A, 28-B, 30-D, 32-B, 33-B, 34-D, 36-D, 40-A, 41-A, 43-A, 44-D, 45-B, 46-B, 47-B, 49-C, 50-C, 52-A, 55-B, 56-D, 57-C, 58-A, 59-C, , 63-B, 64-D, 68-B, 70-A, 71-A, 72-D, 73-A, 74-A, 76-D, 77-A, 78-B, 79-D, 80-D, 81-C, 83-C, 84-A, 85-D,
MUHTAROVAMAFTUNA 7670 73.4 ball 9 ball 11 ball 14 ball 2-A, 5-D, 6-B, 8-D, 10-D, 11-D, 12-D, 14-A, 15-A, 16-A, 17-D, 18-C, 19-C, 21-C, 23-C, 24-C, 26-C, 27-D, 28-A, 29-A, 30-D, 32-D, 33-C, 35-D, 36-C, 37-C, 38-B, 41-A, 42-D, 44-B, 45-D, 46-A, 47-D, 49-A, 51-D, 52-A, 53-A, 56-B, 59-D, 60-D, 61-D, 66-A, 67-D, 69-B, 71-D, 74-D, 75-D, 77-D, 79-B, 80-D, 81-B, 83-C, 85-A, 87-D, 88-D, 90-A
ABDULAYEVSAFARALI 7576 73.3 ball 9 ball 13 ball 11 ball 1-B, 3-C, 5-D, 6-B, 7-B, 9-C, 10-C, 11-B, 13-C, 14-D, 16-B, 17-D, 18-C, 19-C, 20-D, 21-C, 24-B, 26-D, 27-B, 29-B, 30-C, 36-C, 38-D, 39-A, 40-A, 41-A, 43-D, 44-B, 45-C, 48-A, 49-C, 52-A, 53-A, 55-D, 57-B, 58-A, 59-A, 60-A, 61-B, 63-C, 64-C, 69-B, 70-D, 71-D, 73-B, 74-C, 75-B, 76-C, 77-C, 78-C, 80-D, 81-D, 83-C, 86-A, 87-B, 88-B, 89-C,
NUURMAMATOV TEMUR 7370 73.2 ball 7 ball 13 ball 12 ball 1-A, 2-A, 3-C, 4-C, 5-D, 7-C, 8-A, 9-B, 11-C, 12-B, 13-C, 15-A, 17-D, 18-A, 20-D, 21-B, 23-B, 24-B, 25-C, 26-A, 27-C, 29-A, 30-C, 31-D, 32-C, 33-D, 36-C, 37-B, 39-D, 41-C, 44-B, 46-B, 48-D, 50-A, 51-B, 55-D, 56-D, 58-A, 59-D, 60-D, 63-D, 64-C, 66-B, 68-C, 71-C, 72-C, 73-B, 76-C, 78-B, 79-A, 83-C, 84-B, 85-C, 86-A, 87-B, 88-B, 89-C, 90-D
JAHONGIROV ELBEK 7509 73.1 ball 5 ball 13 ball 13 ball 1-C, 3-A, 4-A, 5-C, 6-A, 8-A, 9-A, 10-D, 11-C, 12-C, 14-D, 15-D, 16-C, 17-C, 19-A, 20-A, 21-D, 22-C, 23-C, 24-C, 26-D, 27-D, 28-A, 29-D, 30-D, 31-D, 32-A, 35-B, 36-D, 39-D, 40-C, 42-C, 43-A, 46-C, 47-C, 48-D, 50-C, 56-C, 57-C, 58-A, 59-C, 60-D, 61-D, 64-C, 66-C, 67-C, 68-B, 71-C, 72-C, 76-B, 78-B, 79-D, 80-A, 82-C, 83-C, 84-C, 86-A, 88-C, 90-D
BOHODIROVISMOIL 7436 73.1 ball 7 ball 15 ball 9 ball 1-A, 2-D, 3-B, 4-D, 6-B, 7-D, 8-D, 9-A, 11-B, 14-B, 16-D, 17-C, 18-A, 19-B, 20-A, 21-B, 22-A, 24-A, 25-A, 26-D, 27-B, 28-D, 29-A, , 33-D, 37-B, 41-C, 44-C, 45-C, 46-D, 47-B, 48-D, 50-B, 52-C, 53-B, 54-C, 56-C, 57-C, 59-A, , 62-B, 63-D, 64-D, 65-D, 66-D, 68-B, 70-B, 71-B, 72-D, 75-D, 78-B, 79-A, 80-C, 82-B, 83-D, 84-B, 86-A, 87-B, 88-B, 89-D, 90-C
NABIYEVA MUNIRA 7873 72.1 ball 21 ball 7 ball 13 ball 5-D, 9-B, 16-D, 17-B, 23-A, 24-D, 25-D, 28-B, 30-A, 31-D, 32-D, 34-D, 35-B, 36-D, 37-B, 40-A, 41-B, 43-B, 44-C, 45-B, 47-B, 48-B, 49-B, 50-D, 52-C, 54-B, 55-B, 56-B, 57-A, 58-C, 59-B, 60-D, 63-C, 66-B, 69-D, 70-A, 71-C, 76-D, 77-C, 80-A, 81-B, 82-D, 83-B, 84-A, 85-B, 86-C, 87-C, 88-D, 90-A
G'OIPOV DAVRON 7534 72.1 ball 7 ball 14 ball 10 ball 2-A, 3-C, 4-C, 6-A, 7-D, 8-D, 9-C, 11-D, 13-C, 14-C, 15-D, 16-D, 17-B, 18-B, 19-B, 21-D, 22-B, 23-C, 25-D, 26-C, 27-C, 28-D, 30-C, 33-D, 34-D, 35-C, 37-C, 38-B, 39-D, 40-B, 42-C, 44-C, 47-B, 49-B, 51-C, 53-C, 55-C, 57-B, 58-C, , 63-D, 64-A, 65-A, 66-C, 68-D, 69-A, 72-D, 75-A, 76-D, 77-A, 79-B, 80-C, 81-C, 82-D, 83-A, 85-A, 86-B, 87-D, 88-D, 90-C
SAPORBOYEVA MAFTUNA 8178 72.5 ball 11 ball 10 ball 14 ball 3-D, 4-D, 6-C, 8-D, 10-D, 11-C, 12-B, 13-C, 14-C, 15-C, 17-A, 19-D, 20-A, 21-C, 25-B, 26-C, 28-A, 29-A, 30-D, 31-B, 33-C, 34-C, 35-C, 38-C, 39-C, 40-D, 42-C, 43-C, 44-B, 46-A, 48-D, 49-C, 51-D, 52-B, 53-C, 57-B, 58-A, 59-D, 60-C, 63-A, 64-A, 66-D, 68-C, 69-C, 78-C, 79-A, 80-C, 81-A, 82-B, 83-B, 84-D, 85-D, 86-C, 88-C, 90-D
ULUG'BEK 7483 72.5 ball 11 ball 10 ball 14 ball 3-D, 5-A, 6-D, 7-C, 8-D, 9-B, 10-C, 11-D, 13-D, 15-B, 16-C, 18-C, 21-D, 22-C, 23-B, 25-C, 26-C, 27-A, 29-A, , 32-C, 34-C, 35-B, 38-A, 39-C, 40-A, 42-C, 43-D, 45-D, 46-A, 47-C, 49-B, 50-C, 51-C, 52-C, 53-D, 55-C, 57-B, 58-C, 59-D, , 64-A, 67-B, 69-B, 71-D, 73-B, 74-A, 75-A, 77-A, 78-B, 79-A, 81-A, 82-D, 83-B, 85-A, 86-C, 89-C,
ASHUROV QOBIL 7455 72.4 ball 7 ball 8 ball 19 ball 1-C, 2-B, 4-D, 5-B, 7-B, 8-D, 9-D, 12-A, 13-D, 14-C, 15-A, 16-D, 18-A, 19-A, 20-B, 21-A, 23-D, 24-A, 25-A, 26-B, 27-D, 29-C, 30-D, 31-A, 32-A, 33-D, 34-B, 35-D, 36-C, 37-A, 38-B, 40-A, 42-C, 43-C, 44-C, 45-B, 48-A, 49-A, 50-A, 53-A, 54-D, 57-A, 58-A, 59-B, 60-D, 74-B, 76-D, 78-D, 79-D, 80-D, 81-B, 82-C, 83-B, 84-D, 86-A, 88-C,
OBIDQV MULLARAHIM 7872 72.4 ball 11 ball 12 ball 11 ball 1-A, 3-D, 4-D, 5-C, 7-A, 9-B, 12-A, 13-A, 14-C, 15-A, 17-D, 18-B, 20-D, 21-B, 22-A, 24-B, 26-A, 28-A, 29-A, , 31-B, 32-B, 33-B, 34-B, 35-C, 37-B, 40-A, 42-B, 44-B, 45-A, 46-D, 49-B, 50-D, 51-A, 52-C, 53-A, 59-B, 60-C, 61-C, 62-D, 63-C, 64-B, 68-A, 69-C, 73-D, 75-D, 77-B, 78-B, 79-D, 82-B, 83-B, 85-A, 86-C, 87-A, 88-B, 89-A, 90-D
ULUG'BEKOV SIROJIDDIN 7542 72.3 ball 9 ball 12 ball 12 ball 1-D, 5-A, 6-A, 7-A, 8-A, 10-A, 11-D, 12-C, 13-D, 14-C, 16-C, 18-A, 20-A, 21-C, 23-D, 24-D, 25-C, 26-A, 27-C, 29-C, 30-C, 33-B, 34-B, 35-C, 38-B, 40-A, 41-B, 42-B, 44-B, 46-A, 47-B, 48-C, 50-C, 51-D, 53-A, 56-A, 57-B, 58-A, 59-C, , 62-C, 63-B, 65-D, 68-B, 71-B, 74-A, 75-B, 79-C, 80-B, 81-C, 82-D, 83-B, 84-B, 86-A, 87-D, 88-A, 89-A, 90-B
FARZOD SODIQOV 8267 72.3 ball 6 ball 9 ball 18 ball 1-C, 5-D, 6-D, 7-C, 8-C, 9-C, 10-A, 11-C, 12-A, 13-B, 15-D, 16-C, 17-A, 18-D, 20-B, 21-D, 22-C, 24-D, 25-A, 26-A, 27-D, 28-B, 29-A, 30-D, 31-B, 32-A, 33-B, 35-A, 36-C, 37-A, 39-B, 40-D, 41-B, 44-C, 45-D, 46-A, 48-A, 49-A, 50-C, 51-A, 53-A, 55-D, 56-A, 58-B, 60-A, 63-D, 64-D, 66-A, 69-A, 76-A, 77-D, 80-C, 81-B, 82-C, 86-B, 88-C, 89-D,
ERKINOV NODIR 7402 72.2 ball 7 ball 12 ball 13 ball 3-C, 4-B, 5-C, 6-B, 7-D, 8-C, 9-B, 11-C, 13-D, 14-D, 15-D, 16-C, 18-A, 19-D, 20-B, 21-B, 23-B, 24-A, 26-D, 27-B, 28-C, 29-C, 30-D, 31-C, 32-D, 33-A, 36-A, 37-B, 38-C, 39-D, 42-C, 44-B, 45-A, 46-D, 48-A, 49-D, 51-A, 53-D, 56-B, 57-D, 58-D, , 61-C, 62-C, 63-A, 64-A, 65-C, 66-C, 68-A, 71-B, 73-A, 76-B, 80-C, 83-D, 84-B, 85-B, 88-C, 89-A, 90-B
T ULUGBEKH 8059 72.2 ball 8 ball 13 ball 11 ball 1-B, 3-B, 4-C, 5-A, 6-A, 8-B, 9-D, 11-B, 13-C, 14-A, 15-C, 16-C, 17-B, 18-C, 19-C, 20-D, 21-C, 22-A, 25-D, 26-C, 28-A, 29-D, , 31-A, 32-D, 33-A, 34-C, 35-A, 40-A, 42-C, 45-A, 46-A, 47-B, 48-B, 50-B, 51-B, 52-C, 53-D, 55-B, 57-C, , 61-A, 63-A, 65-C, 67-A, 72-A, 73-A, 74-D, 75-C, 77-B, 78-B, 80-A, 81-C, 82-C, 83-B, 84-A, 86-B, 88-A, 89-B, 90-D
ELMURODOVASANOBAR 7597 71.9 ball 6 ball 17 ball 6 ball 1-D, 2-C, 3-A, 4-D, 5-D, 6-A, 7-D, 8-C, 11-D, 12-C, 14-C, 15-B, 17-A, 18-B, 19-D, 21-C, 22-D, 23-B, 24-D, 25-A, 27-C, 28-A, 29-C, 30-B, 32-A, 41-B, 43-B, 45-B, 47-D, 50-C, 51-A, 53-D, 54-C, 55-A, 56-A, 58-A, 60-D, 61-C, 62-B, 63-D, 67-D, 68-C, 69-C, 71-D, 72-C, 73-D, 74-B, 75-C, 76-C, 77-C, 78-D, 79-D, 80-D, 81-C, 82-B, 83-A, 85-B, 87-C, 88-D, 89-C, 90-A
NURBAYEV MANSURBEK 8117 71.8 ball 3 ball 16 ball 9 ball 1-D, 2-B, 3-C, 4-B, 5-C, 6-B, 7-C, 8-D, 9-B, 12-D, 13-A, 14-B, 15-D, 16-D, 17-C, 18-D, 19-D, 20-D, 21-D, 22-D, 23-A, 24-D, 25-D, 26-D, 27-A, 28-A, 29-A, , 31-B, 32-D, 36-B, 37-A, 42-C, 43-C, 44-A, 47-C, 49-D, 50-D, 55-D, 58-C, 59-D, 60-D, 61-D, 63-B, 64-D, 65-B, 66-B, 67-A, 68-D, 69-A, 70-B, 71-A, 72-A, 76-B, 77-A, 79-A, 80-D, 82-B, 83-A, 85-C, 88-D, 89-C, 90-B
XAKIMOVA ShOHZODA 8233 71.6 ball 16 ball 12 ball 8 ball 3-A, 8-A, 9-B, 13-A, 14-B, 15-C, 16-D, 17-A, 18-A, 19-D, 21-D, 28-C, 29-C, 30-B, 31-D, 32-A, 36-B, 37-A, 39-A, 42-B, 44-B, 45-C, 47-B, 49-C, 50-A, 51-A, 53-C, 54-B, 55-C, 56-A, 59-A, 60-A, 61-A, 63-A, 67-A, 68-C, 69-C, 71-A, 73-C, 75-D, 76-D, 77-A, 78-C, 79-A, 80-A, 81-C, 83-B, 84-D, 85-D, 86-A, 87-C, 88-A, 89-C, 90-B
KURBANOVA MADINA 7668 71.4 ball 9 ball 9 ball 16 ball 1-D, 3-C, 4-D, 5-D, 7-A, 10-A, 12-A, 13-C, 14-C, 15-D, 16-A, 17-B, 18-B, 20-D, 21-C, 22-A, 24-C, 25-A, 27-B, 28-C, 30-C, 33-B, 35-D, 36-B, 37-D, 38-D, 39-A, 42-D, 43-A, 45-B, 47-C, 49-B, 50-B, 51-C, 52-A, 53-C, 54-B, 55-C, 56-B, 57-C, 59-B, 60-D, 63-D, 69-A, 71-C, 73-D, 75-C, 78-D, 80-A, 81-A, 83-C, 84-C, 85-D, 87-D, 88-C, 89-D,
ABDUMURODOV ShAMSIDDIN 7925 71.4 ball 12 ball 12 ball 10 ball 1-A, 4-D, 5-C, 6-D, 7-A, 10-B, 11-B, 13-C, 14-C, 16-C, 19-A, 20-A, 21-B, 24-D, 25-D, 26-A, 28-A, 30-C, 31-B, 32-D, 33-B, 34-B, 36-A, 40-B, 42-B, 44-C, 45-B, 46-A, 50-C, 51-D, 52-D, 55-C, 56-B, 57-A, 58-A, 59-D, , 64-D, 66-B, 68-B, 69-A, 70-B, 71-D, 74-B, 75-D, 76-B, 77-B, 78-B, 80-C, 81-A, 82-D, 83-B, 84-D, 86-D, 88-C, 89-D, 90-B
NURIDDINOVNIZOMIDDIN 7543 71.3 ball 9 ball 11 ball 13 ball 1-A, 3-A, 4-C, 5-B, 6-C, 8-B, 9-C, 10-D, 11-A, 12-C, 13-D, 17-B, 18-A, 21-C, 23-B, 24-C, 26-B, 27-B, 28-B, 29-C, 30-D, 31-B, 32-B, 33-D, 34-C, 36-B, 37-B, 38-B, 40-A, 41-C, 42-B, 44-A, 47-A, 50-B, 51-D, 52-A, 53-B, 54-B, 57-C, 59-B, , 62-A, 63-B, 64-D, 66-A, 67-A, 70-D, 71-D, 73-D, 75-D, 77-A, 81-D, 82-B, 83-C, 84-B, 86-A, 87-D, 90-C
KOMILOV BAXTIYOR 7476 71.3 ball 8 ball 10 ball 15 ball 1-A, 2-D, 4-B, 7-D, 8-C, 9-B, 10-D, 11-C, 12-C, 13-A, 14-B, 15-B, 17-C, 18-D, 19-B, 20-B, 23-B, 25-C, 26-C, 27-D, 28-A, 29-C, , 32-C, 34-C, 35-C, 36-B, 38-D, 40-C, 41-C, 42-A, 43-A, 46-D, 47-B, 49-A, 50-C, 51-B, 52-C, 53-C, 55-C, 56-C, 58-A, 60-D, 61-D, 62-C, 63-D, 64-C, 68-C, 69-D, 70-C, 72-D, 73-B, 80-C, 82-B, 83-C, 84-C, 85-D, 89-A,
XABIBULLAYEVAKOMILA 7631 71.2 ball 6 ball 10 ball 16 ball 1-C, 2-A, 3-C, 4-C, 6-A, 7-B, 9-B, 11-B, 12-C, 14-C, 15-B, 16-B, 17-C, 18-D, 19-B, 20-A, 21-B, 22-D, 23-D, 25-B, 26-A, 27-C, 29-A, 30-C, 32-D, 34-A, 35-C, 37-B, 38-D, 40-C, 41-B, 42-D, 43-D, 44-A, 48-D, 49-B, 50-C, 51-D, 52-D, 54-C, 55-C, 57-B, 58-A, 60-B, 63-D, 67-C, 68-D, 70-C, 72-D, 73-C, 80-D, 81-C, 82-A, 85-A, 87-C, 88-D, 89-C, 90-B
BEKRUSTAMOV 8227 71.1 ball 8 ball 14 ball 9 ball 1-D, 5-A, 6-C, 7-C, 8-A, 9-C, 12-B, 13-A, 14-A, 16-B, 17-D, 18-C, 19-C, 20-B, 21-D, 22-A, 24-C, 25-D, 26-D, 27-D, 29-A, 30-A, 34-A, 38-D, 39-A, 43-B, 44-A, 45-A, 46-A, 49-C, 50-B, 52-B, 53-A, 56-B, 57-A, 58-D, 59-C, 60-D, 61-B, 62-C, 65-B, 66-D, 70-B, 73-C, 75-C, 76-D, 77-C, 78-B, 79-B, 80-B, 81-C, 82-D, 83-C, 84-B, 85-C, 87-A, 88-D, 89-D, 90-B
NAZAROVA FERUZA 7853 71.1 ball 21 ball 6 ball 14 ball 4-A, 10-D, 12-C, 16-A, 19-C, 21-C, 28-B, 29-A, 30-C, 31-B, 32-A, 34-C, 35-A, 36-B, 37-D, 38-C, 39-C, 40-B, 41-D, 43-B, 44-D, 46-D, 48-A, 49-C, 50-D, 51-D, 52-B, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-C, 60-D, 64-B, 67-B, 69-A, 70-A, 72-A, 75-C, 76-B, 77-D, 79-D, 82-C, 83-C, 84-B, 85-B, 87-A, 88-A, 89-D,
SOBIROVJAVLON 7541 71 ball 6 ball 14 ball 10 ball 1-D, 2-A, 3-C, 4-B, 5-C, 6-B, 9-D, 10-C, 11-B, 12-B, 13-C, 14-B, 16-A, 17-B, 18-A, 19-D, 20-C, 21-A, 22-A, 24-A, 26-C, 27-B, 28-A, 29-B, , 31-C, 35-C, 38-B, 43-A, 44-B, 47-A, 48-B, 50-B, 51-B, 53-B, 54-A, 55-C, 56-D, 57-D, 58-B, 59-C, , 61-C, 64-B, 65-A, 66-B, 67-C, 68-C, 69-B, 71-C, 72-C, 75-B, 76-D, 79-A, 81-D, 83-C, 84-C, 85-B, 87-B, 88-C, 89-B, 90-A
RAXMATOV ISLOM 8090 70.9 ball 6 ball 16 ball 7 ball 2-B, 4-B, 5-D, 7-D, 8-D, 9-B, 10-A, 11-B, 12-A, 13-D, 14-A, 15-B, 18-A, 19-D, 20-B, 21-D, 22-D, 23-D, 24-D, 25-D, 27-D, 28-D, 29-D, 30-B, 31-C, 34-D, 37-A, 42-D, 43-A, 46-D, 47-D, 48-A, 55-D, 56-B, 57-A, 58-D, 59-C, 60-B, 61-C, 62-D, 64-D, 65-C, 66-B, 67-C, 68-B, 69-A, 71-B, 72-B, 73-A, 74-C, 76-B, 77-C, 78-C, 79-B, 81-B, 83-A, 84-D, 85-C, 86-B, 87-C, 88-A,
RAHIMJANOVA SARVNOZ 7865 70.4 ball 11 ball 10 ball 13 ball 2-D, 3-A, 6-B, 7-A, 8-A, 9-A, 10-A, 11-C, 12-C, 14-D, 15-A, 16-D, 17-A, 18-A, 20-A, 25-C, 27-C, 29-D, 30-A, 31-A, 32-A, 33-D, 34-B, 35-D, 36-D, 38-A, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 45-B, 46-A, 48-A, 49-A, 51-C, 53-B, 54-D, 55-D, 58-C, , 63-B, 65-D, 66-B, 68-D, 71-C, 73-C, 76-C, 77-A, 78-D, 79-C, 80-D, 81-D, 85-A, 86-D, 87-A, 89-A, 90-C
RAJABOVADILDORA 7454 70.1 ball 6 ball 11 ball 14 ball 2-A, 3-C, 6-C, 7-A, 8-A, 9-B, 10-C, 11-B, 12-C, 13-B, 15-B, 16-A, 17-D, 18-A, 19-D, 20-B, 21-D, 22-C, 24-A, 25-D, 26-B, 27-C, 28-C, 29-C, , 32-C, 33-C, 35-B, 36-C, 37-B, 39-C, 41-C, 42-D, 43-C, 44-B, 48-A, 49-D, 50-C, 51-D, 52-C, 53-A, 54-D, 57-C, 60-D, 62-D, 64-C, 65-D, 66-B, 69-D, 70-D, 72-A, 73-B, 75-D, 78-B, 81-C, 84-D, 85-B, 86-A, 87-D, 90-C
XUDOYBERDIYEV JAMSHIDBEKD 8282 70.1 ball 11 ball 16 ball 4 ball 1-D, 4-D, 5-D, 6-B, 7-C, 10-B, 12-B, 14-C, 15-A, 16-D, 18-D, 19-D, 20-B, 22-C, 23-C, 27-C, 28-A, 29-C, 30-D, 32-C, 34-A, 35-B, 38-A, 39-B, 41-D, 42-B, 46-C, 48-C, 51-C, 52-D, 56-C, 59-D, 60-A, 61-A, 62-C, 63-D, 64-B, 65-A, 66-A, 67-A, 69-A, 70-D, 71-B, 72-A, 73-A, 74-C, 75-C, 77-D, 78-B, 79-B, 81-B, 82-D, 84-C, 85-D, 86-D, 87-A, 88-A, 89-B, 90-A
QOSIMOV TEMUR 8275 70.1 ball 6 ball 11 ball 14 ball 1-B, 2-A, 3-C, 4-D, 5-C, 7-C, 8-D, 9-A, 10-C, 11-A, 12-A, 13-A, 14-C, 16-B, 17-B, 18-B, 19-A, 20-D, 21-D, 22-C, 23-A, 24-A, 26-C, 29-C, , 31-C, 35-A, 36-B, 37-A, 38-A, 44-B, 45-B, 46-A, 47-B, 48-A, 50-B, 51-B, 52-D, 53-A, 54-D, 55-D, 56-D, 59-D, 60-A, 61-D, 63-C, 65-A, 69-B, 70-A, 71-B, 72-D, 73-B, 76-A, 77-B, 80-B, 82-D, 87-B, 88-A, 89-B, 90-A
BUZURXONOV N 8022 69.9 ball 6 ball 15 ball 8 ball 1-B, 2-B, 3-B, 4-A, 5-A, 6-A, 7-D, 8-B, 9-B, 10-D, 12-C, 13-B, 14-C, 15-A, 16-D, 18-C, 19-B, 20-A, 22-D, 24-D, 26-A, 27-C, 28-D, 30-B, 32-C, 35-D, 37-D, 39-A, 41-D, 42-D, 43-A, 47-B, 49-A, 50-C, 51-D, 52-C, 55-B, 56-C, 60-B, 61-B, 62-C, 65-A, 66-D, 67-D, 68-D, 69-A, 70-C, 73-C, 75-D, 77-D, 78-A, 79-C, 80-C, 82-B, 83-D, 84-A, 85-B, 87-D, 88-C, 89-D, 90-D
ISROILOVA RRZIYA 7875 69.4 ball 15 ball 13 ball 6 ball 1-C, 2-A, 3-B, 8-B, 10-A, 11-C, 16-C, 17-D, 19-C, 22-C, 23-B, 24-B, 27-C, 28-D, 29-C, , 32-A, 33-C, 35-B, 36-D, 37-B, 38-A, 39-C, 40-B, 43-C, 44-B, 47-B, 49-B, 50-B, 53-D, 56-A, 57-B, 59-B, , 61-C, 63-B, 64-D, 65-A, 67-D, 68-D, 69-A, 70-C, 71-A, 73-D, 74-B, 75-C, 76-B, 77-A, 78-C, 79-A, 81-A, 82-D, 83-B, 84-B, 85-A, 86-C, 87-D, 89-C,
MIRZAYEVA ShAXRUZA 7496 69.1 ball 8 ball 12 ball 11 ball 1-A, 2-A, 4-B, 7-C, 8-C, 9-D, 10-D, 11-B, 12-D, 13-C, 15-C, 16-D, 17-C, 18-B, 19-D, 20-D, 21-D, 22-A, 23-C, 24-C, 27-B, 28-B, , 32-B, 33-C, 34-D, 35-C, 36-A, 37-D, 38-C, 39-C, 40-C, 42-D, 43-A, 44-B, 46-C, 50-A, 53-C, 54-C, 55-B, 59-B, , 61-C, 62-A, 63-D, 65-A, 66-A, 67-A, 70-D, 71-D, 72-A, 76-D, 79-A, 80-D, 81-A, 82-B, 83-B, 86-D, 87-D, 88-D, 89-A,
ERGAShEVA FAROG'AT 7649 69.1 ball 8 ball 12 ball 11 ball 1-A, 2-B, 4-C, 7-D, 8-B, 9-D, 10-D, 11-D, 12-B, 13-D, 15-D, 17-C, 18-B, 20-D, 21-C, 22-A, 23-A, 25-D, 26-A, 27-C, 29-B, 30-B, 31-C, 34-C, 36-D, 37-B, 38-A, 39-C, 40-D, 42-D, 44-B, 45-B, 47-B, 48-B, 49-A, 50-B, 53-D, 55-C, 58-B, 59-B, , 63-B, 66-B, 68-B, 69-A, 70-A, 71-B, 76-B, 79-A, 80-B, 81-A, 82-C, 83-C, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 88-B, 89-A, 90-D
SAFAROV TO'LQIN 7406 69 ball 5 ball 11 ball 14 ball 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-B, 7-A, 10-D, 11-C, 12-D, 13-B, 15-A, 16-B, 17-B, 18-D, 19-A, 20-D, 22-C, 23-B, 24-D, 25-D, 26-C, 27-D, 28-B, 29-A, 30-C, 34-B, 35-D, 37-C, 38-B, 39-D, 40-C, 43-B, 45-B, 47-B, 49-B, 50-D, 51-B, 52-D, 54-D, 55-B, 56-A, 58-A, 59-D, 60-B, 62-B, 63-C, 64-B, 66-D, 67-B, 70-D, 71-D, 72-A, 73-B, 75-D, 76-D, 81-C, 87-B, 88-B, 89-D, 90-C
FAYZIDDIN 8126 69 ball 8 ball 14 ball 8 ball 2-D, 3-A, 4-A, 5-B, 6-B, 7-A, 9-A, 10-C, 11-B, 12-C, 13-D, 14-C, 17-D, 18-A, 20-B, 21-A, 23-A, 25-B, 26-B, 28-A, 29-A, 30-A, 33-B, 34-C, 38-A, 39-B, 41-D, 44-B, 48-B, 49-A, 50-A, 53-A, 54-D, 55-D, 56-C, 57-A, 58-C, 60-B, 62-D, 63-C, 65-A, 66-C, 67-C, 68-A, 69-C, 71-B, 73-D, 74-A, 75-B, 76-D, 78-B, 79-A, 80-A, 81-A, 82-B, 83-A, 85-B, 86-B, 87-B, 88-A,
ABDUGAFFOROV 8122 68.9 ball 4 ball 12 ball 13 ball 1-B, 3-A, 4-A, 5-D, 6-B, 7-C, 8-B, 9-B, 10-B, 11-B, 12-C, 13-D, 15-A, 17-C, 19-D, 20-D, 21-C, 22-B, 23-C, 24-B, 25-B, 26-D, 27-B, 28-D, 29-B, 30-D, 31-C, 33-D, 37-C, 38-B, 40-C, 41-A, 43-B, 44-C, 45-B, 46-D, 47-A, 48-A, 49-B, 50-B, 53-B, 56-D, 57-A, 59-B, , 62-B, 63-C, 64-C, 65-B, 67-C, 68-C, 70-D, 73-D, 74-D, 75-C, 78-A, 79-B, 80-A, 81-D, 83-D, 84-C, 87-D,
TO'XTAMUROTOV BEGZOD 8068 68.9 ball 7 ball 15 ball 7 ball 1-D, 2-C, 3-C, 8-C, 9-A, 10-D, 12-C, 13-C, 15-D, 16-D, 17-A, 18-B, 19-C, 20-A, 21-C, 22-C, 24-C, 25-D, 26-D, 27-A, 28-A, 29-C, 30-B, 33-A, 34-A, 36-B, 37-A, 38-B, 39-A, 45-C, 46-C, 47-C, 48-A, 51-D, 52-D, 54-C, 59-A, 60-A, 61-D, 62-A, 63-B, 65-C, 67-D, 68-A, 70-C, 71-B, 72-A, 73-B, 74-D, 76-A, 78-B, 80-A, 81-A, 82-C, 83-A, 84-D, 85-C, 87-C, 88-A, 89-D, 90-A
NARZIYEVA HUSNIYA 7840 68.8 ball 18 ball 7 ball 13 ball 2-A, 3-A, 6-B, 8-A, 9-C, 12-C, 14-A, 16-B, 20-D, 26-C, 28-A, 29-C, , 31-B, 32-A, 33-B, 36-C, 37-B, 38-D, 39-D, 40-B, 41-D, 46-B, 47-C, 48-C, 49-D, 50-B, 51-D, 52-B, 53-B, 55-C, 56-D, 57-B, 58-A, 59-B, 60-B, 61-C, 62-D, 64-A, 65-C, 66-D, 75-A, 76-D, 77-C, 78-A, 79-D, 80-D, 81-B, 82-C, 84-D, 85-B, 86-A, 89-C,
MUUHIBULL 8114 68.7 ball 3 ball 15 ball 9 ball 1-C, 2-B, 3-A, 4-D, 5-D, 6-A, 7-C, 8-C, 9-C, 10-C, 11-C, 12-C, 13-A, 14-A, 15-C, 16-C, 17-C, 18-D, 19-B, 21-D, 22-A, 23-A, 24-A, 25-C, 26-D, 27-C, 29-C, , 31-B, 32-C, 33-D, 35-B, 36-D, 37-D, 39-C, 40-C, 41-C, 43-A, 51-B, 55-B, 56-C, 57-D, 58-D, , 61-B, 63-B, 64-B, 66-C, 67-B, 68-C, 70-A, 71-D, 72-D, 74-B, 75-D, 76-C, 80-B, 81-A, 82-B, 83-C, 85-C, 86-A, 87-B, 88-C, 89-D,
ANSORIDDINOVA 7669 68.4 ball 16 ball 13 ball 5 ball 1-B, 4-C, 5-D, 6-B, 7-C, 8-C, 13-D, 15-A, 17-B, 18-D, 20-A, 22-C, 24-B, 28-C, , 31-D, 34-B, 35-B, 36-C, 39-B, 40-B, 44-D, 45-C, 46-B, 47-A, 50-C, 52-B, 55-B, 57-A, 58-D, 59-D, 60-B, 62-A, 65-D, 66-C, 67-B, 68-A, 70-B, 71-A, 72-A, 73-A, 74-C, 76-B, 77-A, 78-B, 79-D, 80-C, 81-C, 82-A, 83-A, 84-A, 85-B, 86-C, 87-B, 88-A, 89-B, 90-D
MIRAKBAROV MIRMUXSIN 7528 68.3 ball 11 ball 10 ball 12 ball 1-B, 3-A, 4-D, 5-B, 6-B, 7-B, 9-B, 11-D, 16-C, 18-D, 19-D, 20-D, 21-C, 23-B, 25-D, 26-B, 27-D, 29-C, 30-C, 31-C, 33-C, 35-B, 36-B, 37-B, 38-D, 39-B, 41-C, 44-C, 45-A, 46-D, 47-B, 49-D, 50-B, 51-C, 52-C, 57-B, 58-A, 59-A, 60-B, 61-D, 62-C, 64-A, 66-C, 67-A, 68-A, 70-A, 73-A, 74-C, 76-A, 77-C, 81-C, 82-B, 84-A, 86-D, 87-D, 88-B, 89-B,
KXOSHIMOVA MADINABONU 7655 68.3 ball 10 ball 9 ball 14 ball 1-D, 3-C, 5-C, 7-D, 8-B, 9-D, 11-A, 12-C, 13-A, 14-A, 16-D, 17-A, 19-B, 22-C, 24-C, 25-A, 26-C, 27-B, 29-B, 30-C, 31-D, 32-B, 33-B, 34-A, 35-B, 36-D, 37-D, 39-D, 41-B, 43-B, 45-D, 46-B, 47-A, 48-C, 49-C, 51-A, 52-A, 55-B, 56-B, 59-D, 60-B, 62-D, 64-C, 65-B, 66-D, 72-C, 73-D, 74-C, 76-C, 78-C, 81-B, 82-C, 83-C, 84-C, 85-D, 87-D, 89-D,
MAMADIYOROVA NOZIMA 7686 68.3 ball 10 ball 9 ball 14 ball 1-B, 2-D, 5-D, 7-C, 8-B, 9-A, 10-A, 11-C, 12-A, 13-C, 15-B, 16-D, 18-A, 20-C, 22-D, 24-A, 25-D, 26-D, 29-B, 30-B, 31-B, 34-C, 35-A, 36-B, 37-C, 39-A, 40-B, 43-C, 44-C, 45-D, 47-B, 48-D, 49-B, 50-A, 53-C, 54-B, 55-D, 56-C, 57-B, 58-D, 59-D, , 62-C, 63-D, 65-C, 69-D, 70-D, 72-C, 76-C, 78-C, 83-C, 84-C, 85-D, 86-B, 87-D, 88-C, 89-D, 90-A
ISXOQOV IBROHIM 7415 68.2 ball 6 ball 7 ball 19 ball 3-D, 4-C, 5-D, 6-B, 8-C, 9-D, 12-A, 13-A, 14-B, 15-C, 16-D, 17-C, 18-A, 19-B, 20-B, 21-B, 22-D, 23-A, 24-D, 25-B, 26-C, 28-B, 29-D, 30-C, 31-B, 32-D, 34-D, 35-A, 37-D, 39-A, 40-D, 41-D, 42-B, 43-B, 44-D, 45-D, 47-D, 49-B, 50-A, 51-D, 52-B, 53-C, 55-C, 56-D, 57-C, 58-C, 59-A, , 65-A, 68-A, 71-A, 74-B, 78-C, 81-B, 83-C, 84-D, 87-A, 88-A, 90-D
JO'RABOYEVAROBIYA 7594 68.1 ball 14 ball 17 ball 0 ball 5-C, 6-C, 7-B, 8-D, 9-C, 10-D, 12-D, 15-D, 16-B, 18-C, 21-B, 24-D, 26-D, 28-B, 29-D, 30-B, 31-B, 33-D, 34-C, 35-C, 40-D, 47-B, 48-D, 49-B, 53-C, 56-D, 58-C, 59-D, 60-C, 61-A, 62-A, 63-C, 64-C, 65-A, 66-D, 67-D, 68-A, 69-D, 70-B, 71-D, 72-A, 73-D, 74-A, 75-D, 76-D, 77-A, 78-D, 79-B, 80-C, 81-C, 82-D, 83-A, 84-D, 85-A, 86-B, 87-D, 88-D, 89-A, 90-C
ABDURAIMOV ASLBEK 7612 68 ball 7 ball 12 ball 11 ball 2-D, 3-A, 4-A, 5-D, 6-A, 8-C, 9-C, 10-B, 12-C, 13-C, 14-D, 15-D, 16-A, 17-B, 18-B, 19-A, 22-D, 23-B, 24-C, 25-A, 26-C, 27-A, 30-B, 31-A, 32-D, 34-B, 35-C, 38-A, 40-A, 41-D, 47-B, 48-A, 49-A, 51-D, 52-B, 55-A, 56-C, 57-C, 58-A, 59-A, 60-A, 61-A, 63-A, 64-A, 67-A, 69-A, 74-D, 76-C, 78-A, 79-A, 81-C, 82-D, 83-C, 84-A, 85-C, 86-B, 87-B, 88-D, 89-D, 90-A
ASATULLAYEVAMOHIRA 7512 68 ball 8 ball 13 ball 9 ball 1-A, 3-D, 6-A, 7-A, 8-A, 9-D, 10-A, 11-D, 12-B, 14-D, 15-B, 16-C, 17-C, 18-C, 20-B, 21-D, 22-B, 23-A, 25-A, 27-D, 28-C, 29-A, , 31-A, 32-D, 34-A, 35-B, 37-D, 38-C, 40-A, 42-A, 44-D, 45-D, 46-C, 48-B, 50-C, 54-C, 56-B, 57-C, 58-D, , 61-C, 62-C, 63-C, 66-A, 68-A, 69-A, 71-C, 73-C, 74-A, 75-A, 76-D, 77-C, 79-A, 80-C, 82-B, 83-B, 84-D, 85-D, 88-C, 89-A, 90-D
8314 68 ball 7 ball 12 ball 11 ball
SHOAKBAROVSANJAR 7487 67.9 ball 8 ball 15 ball 6 ball 1-C, 2-B, 4-B, 5-B, 7-B, 9-B, 10-C, 11-A, 13-D, 14-D, 18-A, 19-C, 20-D, 21-C, 22-D, 23-C, 24-C, 25-C, 26-B, 28-C, 29-D, 30-A, 33-D, 35-C, 36-D, 39-B, 40-B, 43-B, 45-C, 48-C, 50-D, 51-B, 53-B, 55-A, 56-D, 57-A, 59-C, , 61-D, 62-D, 63-C, 64-C, 65-D, 66-D, 67-D, 68-C, 70-A, 71-D, 72-C, 74-D, 76-B, 77-B, 78-C, 79-A, 80-B, 81-B, 82-C, 83-C, 84-C, 86-B, 88-C, 90-A
M KH DD NO 7634 67.9 ball 6 ball 13 ball 10 ball 1-C, 2-D, 3-B, 5-A, 7-B, 8-A, 9-D, 10-A, 11-A, 12-A, 13-C, 14-D, 16-A, 17-D, 18-C, 21-D, 23-D, 24-C, 25-A, 26-D, 27-B, 28-D, 29-C, 30-D, 31-D, 32-A, 33-C, 36-B, 39-B, 40-A, 42-D, 43-C, 44-D, 45-D, 46-B, 48-D, 52-B, 53-B, 54-D, 55-B, 56-A, , 62-A, 63-D, 64-B, 66-C, 67-C, 69-D, 70-C, 71-D, 72-D, 73-D, 74-C, 75-D, 77-C, 81-B, 84-C, 85-D, 87-D, 88-C, 89-D, 90-A
RISKULOVA GULOYIM 8108 67.9 ball 7 ball 14 ball 8 ball 1-C, 2-D, 3-D, 4-B, 6-C, 7-C, 9-B, 10-C, 11-D, 12-A, 13-D, 14-C, 15-C, 17-C, 19-B, 22-C, 23-B, 24-D, 25-C, 26-A, 27-D, 28-B, 29-D, , 31-B, 33-D, 34-D, 35-D, 39-A, 44-C, 46-A, 50-C, 51-C, 52-A, 54-D, 55-C, 56-B, 58-A, 59-B, 60-B, 61-B, 62-B, 65-A, 66-D, 67-B, 71-B, 72-B, 73-B, 74-C, 76-A, 77-B, 78-D, 79-A, 80-C, 81-B, 82-C, 83-A, 84-C, 85-D, 86-C, 87-C, 90-C
MUHAM ADNAZIROVMUHAMMAD 8061 67.9 ball 8 ball 15 ball 6 ball 1-C, 2-B, 3-D, 4-A, 6-B, 7-A, 8-B, 9-D, 10-B, 11-B, 13-A, 15-C, 17-D, 18-D, 20-B, 21-D, 23-B, 24-A, 26-A, 27-A, 29-D, 30-D, 31-B, 32-B, 34-B, 36-C, 40-C, 41-C, 42-B, 44-C, 46-A, 47-A, 50-C, 51-B, 52-A, 57-D, 59-C, , 61-D, 62-B, 64-C, 65-B, 66-D, 67-D, 68-B, 69-B, 70-D, 71-A, 72-A, 73-B, 74-B, 76-B, 77-D, 78-A, 79-C, 80-D, 81-A, 82-D, 85-A, 88-A, 89-D, 90-D
YUSUPOVA NIGORAA 7852 67.8 ball 18 ball 6 ball 14 ball 2-B, 7-A, 9-C, 10-D, 15-B, 16-C, 18-C, 19-D, 21-D, 25-A, 28-D, 30-A, 31-C, 33-D, 34-A, 35-B, 40-D, 41-A, 42-C, 43-B, 44-B, 45-B, 46-D, 48-D, 49-B, 50-D, 51-D, 52-B, 53-B, 54-B, 55-B, 56-B, 57-B, 58-D, 59-B, 60-A, 63-A, 66-A, 67-A, 70-D, 73-C, 77-A, 79-B, 80-D, 81-B, 83-D, 84-D, 86-C, 87-A, 88-C, 89-C, 90-D
ZOXIDOVA UMIDA 7965 67.8 ball 4 ball 13 ball 11 ball 1-B, 2-A, 3-A, 4-C, 5-B, 6-D, 7-C, 8-A, 9-A, 10-D, 11-B, 12-B, 14-C, 15-D, 16-C, 17-D, 18-A, 20-C, 21-C, 22-D, 23-D, 25-B, 26-C, 27-B, 28-D, 29-B, , 31-A, 33-C, 34-B, 38-C, 39-B, 40-C, 41-C, 42-D, 45-A, 47-D, 49-A, 51-A, 52-D, 53-A, 54-B, 59-B, 60-D, 63-B, 64-C, 65-A, 67-A, 68-D, 70-D, 73-A, 74-B, 75-D, 76-D, 78-A, 80-D, 81-A, 84-D, 85-C, 86-D, 87-C, 89-A, 90-D
KALONXONOVA MALOHAT 7842 67.6 ball 15 ball 7 ball 14 ball 2-D, 3-C, 4-C, 5-B, 6-D, 9-D, 12-D, 13-C, 18-D, 22-D, 23-A, 26-B, 27-B, 28-A, 30-D, 31-D, 32-D, 34-A, 35-C, 36-A, 37-C, 39-D, 40-C, 43-A, 45-D, 46-B, 47-A, 48-A, 49-B, 50-A, 51-A, 53-A, 54-C, 55-A, 56-D, 57-A, 59-A, 60-A, 62-D, 65-A, 67-D, 68-D, 69-A, 70-C, 71-D, 77-A, 80-A, 81-B, 82-C, 85-B, 86-D, 87-D, 88-C, 89-C,
OTABEK 7404 67.1 ball 8 ball 10 ball 13 ball 1-A, 3-D, 4-D, 5-D, 6-A, 8-B, 9-B, 10-A, 12-B, 14-B, 15-B, 17-B, 18-B, 19-D, 20-A, 21-D, 22-D, 24-A, 25-B, 27-D, 28-D, 29-B, , 37-C, 38-B, 39-C, 41-D, 43-D, 44-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 49-D, 50-B, 51-A, 53-D, 54-B, 55-B, 56-A, 57-A, 58-B, 60-D, 61-C, 62-D, 66-D, 68-B, 71-D, 72-C, 75-D, 77-D, 79-C, 82-B, 83-B, 84-A, 85-A, 86-D, 87-D, 88-D, 90-A
MIRZAEV AZIZ 8266 67 ball 6 ball 10 ball 14 ball 2-C, 3-D, 4-C, 5-B, 6-C, 7-C, 8-C, 9-B, 10-C, 11-A, 12-A, 13-B, 15-A, 16-C, 17-B, 18-D, 20-C, 21-B, 23-B, 24-A, 25-C, 26-A, 28-B, 29-B, , 34-B, 35-B, 36-D, 37-B, 38-D, 39-C, 40-A, 42-A, 43-D, 44-A, 45-A, 46-A, 48-B, 50-A, 51-C, 53-D, 54-D, 55-C, 56-A, 58-D, , 63-A, 65-A, 66-C, 67-A, 71-B, 72-C, 74-D, 75-A, 77-D, 78-B, 80-A, 81-B, 85-A, 87-B, 88-B, 89-B,
FAYZIEV SOBIR 8003 66.8 ball 4 ball 12 ball 12 ball 1-D, 2-B, 3-D, 4-D, 6-B, 7-C, 9-D, 10-B, 11-A, 13-C, 14-C, 15-B, 16-A, 17-A, 18-D, 19-A, 20-C, 21-A, 22-D, 23-C, 25-A, 26-B, 27-D, 28-B, 29-B, 30-C, 33-A, 35-A, 36-B, 37-B, 38-A, 41-C, 43-B, 44-D, 45-A, 46-A, 47-C, 49-C, 50-C, 52-C, 54-A, 55-D, 58-A, 59-B, , 61-D, 63-C, 65-A, 66-B, 68-A, 70-B, 71-D, 72-B, 75-C, 76-B, 78-B, 79-A, 81-B, 82-B, 83-D, 86-B, 87-B, 90-A
MU RODHUDJAEV SHAHBOZ 8321 66.6 ball 19 ball 10 ball 7 ball 1-D, 2-B, 10-A, 13-D, 16-A, 19-C, 21-A, 27-D, 28-D, 29-B, 30-A, 31-C, 34-B, 37-D, 38-A, 39-C, 40-A, 41-D, 43-B, 44-B, 45-D, 47-D, 48-B, 50-D, 52-B, 53-A, 54-C, 55-C, 56-D, 57-D, 59-D, , 61-A, 62-D, 63-A, 64-A, 65-C, 66-C, 67-A, 68-C, 72-B, 74-A, 75-D, 76-D, 77-C, 78-A, 80-D, 81-B, 82-B, 83-D, 84-C, 85-D, 86-C, 87-B, 88-D,
AMANOVA MADINA 7870 66.3 ball 10 ball 7 ball 16 ball 1-D, 2-B, 3-C, 5-D, 7-D, 11-D, 12-C, 14-D, 17-D, 18-B, 19-D, 20-D, 22-A, 23-B, 24-C, 25-D, 26-D, 27-A, 29-D, 30-C, 31-A, 32-D, 33-D, 36-A, 37-A, 40-A, 41-C, 42-A, 43-D, 44-C, 45-C, 46-A, 47-D, 48-B, 49-B, 50-D, 51-D, 53-B, 54-A, 55-D, 58-A, 59-A, 60-A, 61-D, 65-D, 68-B, 73-B, 75-D, 78-C, 79-A, 81-A, 82-D, 85-A, 86-B, 87-D, 88-B, 89-B,
ABDUSALOMOVA GULChEHRA 7431 66.2 ball 12 ball 11 ball 9 ball 2-B, 4-A, 6-D, 7-D, 11-C, 12-A, 13-B, 14-D, 15-B, 17-D, 18-B, 19-C, 22-A, 23-B, 24-C, 26-D, 27-D, 28-A, , 31-B, 32-C, 33-D, 34-B, 35-D, 38-D, 39-C, 40-B, 41-D, 42-A, 43-C, 44-D, 46-A, 50-B, 51-D, 52-B, 54-C, 56-B, 57-D, , 61-A, 63-C, 64-C, 65-C, 66-C, 67-A, 69-A, 73-C, 74-A, 75-D, 76-C, 78-D, 80-D, 81-D, 82-C, 83-A, 84-C, 85-A, 86-B, 88-C, 90-D
MINgBOYEV JAVLONBEK 7887 66.2 ball 12 ball 11 ball 9 ball 2-D, 3-D, 5-B, 6-C, 7-D, 8-D, 10-B, 11-B, 13-B, 14-A, 15-B, 16-D, 18-B, 21-C, 22-B, 23-C, 26-C, 27-A, , 31-C, 33-D, 36-A, 37-D, 38-B, 43-D, 44-B, 45-A, 46-D, 47-D, 49-C, 50-B, 51-D, 52-A, 54-B, 55-B, 56-D, 57-D, 58-A, , 61-B, 67-A, 68-D, 69-B, 70-C, 71-A, 72-C, 73-C, 74-D, 75-D, 77-D, 79-C, 80-C, 81-B, 82-A, 83-D, 84-A, 85-A, 88-C, 89-B, 90-D
LUUFULLAYEVA MOHIRAXON 7867 66.2 ball 12 ball 11 ball 9 ball 3-A, 5-A, 8-A, 9-D, 11-A, 12-D, 14-C, 15-A, 17-D, 19-D, 20-B, 21-B, 25-A, 26-C, 27-B, 28-A, 29-A, 30-A, 31-A, 32-C, 34-A, 35-C, 36-D, 38-B, 41-D, 43-D, 46-D, 47-D, 49-D, 50-D, 51-B, 52-D, 53-D, 54-C, 55-C, 56-A, 60-B, 62-D, 63-C, 66-A, 67-C, 68-B, 69-B, 71-A, 73-C, 74-C, 75-A, 76-B, 77-A, 78-D, 79-A, 81-C, 83-B, 84-D, 85-B, 86-A, 87-D, 89-B,
TURG'UNOVA UMIDA 7661 66.1 ball 11 ball 12 ball 8 ball 1-A, 2-D, 4-A, 8-B, 10-B, 11-D, 12-B, 14-D, 16-B, 18-A, 19-C, 20-D, 22-A, 23-D, 24-B, 25-B, 26-B, 28-D, 30-D, 34-D, 40-C, 41-B, 42-B, 43-C, 44-A, 46-A, 47-B, 48-A, 49-C, 51-B, 52-B, 53-D, 55-B, 57-D, 58-B, 59-B, 60-B, 63-A, 65-C, 66-A, 67-A, 72-C, 73-C, 74-C, 75-B, 76-C, 77-C, 78-C, 79-A, 80-C, 81-A, 83-C, 84-C, 85-A, 86-B, 87-D, 88-B, 89-B, 90-C
ABDURAHMONOVA MOHINUR 8124 66.1 ball 9 ball 10 ball 12 ball 1-A, 2-C, 3-C, 5-C, 9-C, 10-B, 11-D, 12-B, 14-D, 15-C, 16-B, 17-B, 18-C, 19-B, 20-C, 23-C, 24-C, 25-C, 26-B, 27-B, 30-C, 31-C, 32-C, 34-A, 35-C, 41-C, 42-B, 43-A, 44-C, 45-B, 46-A, 48-C, 49-D, 50-D, 51-B, 53-A, 55-A, 56-B, 57-D, 59-D, 60-C, 62-D, 64-A, 65-A, 67-C, 70-A, 72-A, 73-A, 74-C, 76-C, 77-A, 78-B, 79-C, 80-A, 82-D, 84-B, 85-C, 87-C, 89-B,
TOXIROVA ShAXRIZA 7683 66 ball 8 ball 11 ball 11 ball 1-B, 3-B, 4-C, 5-A, 6-A, 8-A, 9-B, 11-B, 12-A, 13-A, 15-B, 16-C, 17-C, 18-B, 19-D, 20-A, 21-D, 22-A, 23-B, 25-C, 29-C, 30-D, 31-B, 32-C, 33-D, 35-D, 37-D, 38-B, 39-A, 40-C, 42-A, 43-D, 46-D, 47-C, 49-C, 50-A, 53-D, 54-B, 55-A, 57-C, 59-D, , 61-A, 62-A, 65-C, 67-C, 70-C, 71-A, 73-B, 75-A, 77-C, 78-A, 79-A, 81-A, 82-B, 83-B, 84-D, 86-C, 87-C, 88-C, 89-A,
NURALIYYE SARDOR 7924 66 ball 7 ball 10 ball 13 ball 1-A, 2-D, 4-D, 5-C, 6-C, 7-D, 8-B, 9-B, 10-D, 11-B, 12-C, 13-D, 16-A, 18-B, 19-B, 20-B, 21-A, 22-C, 24-C, 25-C, 27-A, 29-A, 30-D, 31-C, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 36-B, 37-A, 38-B, 39-A, 42-D, 43-D, 44-C, 47-B, 48-A, 50-D, 54-A, 55-C, 56-C, 58-B, 59-B, , 61-C, 62-D, 63-A, 64-D, 66-D, 68-C, 70-C, 71-C, 75-D, 76-B, 77-C, 80-A, 82-B, 86-B, 87-D, 88-D, 89-A,
AKROMOVJAVOHIR 7533 65.8 ball 7 ball 14 ball 7 ball 1-B, 2-C, 3-C, 7-D, 8-A, 9-B, 10-C, 11-C, 12-A, 13-A, 14-B, 15-B, 16-C, 17-D, 18-A, 19-B, 20-A, 21-A, 22-A, 25-D, 26-C, 29-D, 30-B, 34-A, 36-C, 39-C, 41-C, 43-D, 44-A, 45-B, 48-B, 50-A, 51-A, 52-D, 54-A, 55-B, 56-D, 59-B, 60-C, 61-C, 62-C, 63-A, 65-A, 66-D, 67-C, 68-A, 69-B, 72-A, 74-C, 76-D, 77-A, 78-C, 79-A, 80-C, 81-A, 82-B, 84-D, 85-D, 86-C, 87-C, 89-A, 90-D
AXMEDOV FARRUX 7471 65.8 ball 7 ball 14 ball 7 ball 1-A, 2-D, 3-B, 4-A, 5-C, 6-D, 7-D, 8-B, 9-D, 10-C, 11-A, 12-B, 13-A, 14-A, 16-D, 19-C, 20-D, 22-D, 24-C, 25-B, 27-C, 28-B, 29-C, , 31-D, 33-C, 37-B, 38-B, 40-A, 42-C, 43-D, 44-D, 46-B, 48-C, 49-C, 52-C, 54-C, 55-C, 56-A, 60-C, 61-D, 62-A, 64-A, 65-D, 66-A, 68-C, 69-A, 70-A, 71-C, 72-C, 76-C, 77-A, 78-C, 80-D, 81-D, 82-A, 83-A, 84-A, 85-C, 86-D, 87-C, 88-A, 89-C,
UMAROV ORIFJON 8092 65.7 ball 9 ball 18 ball 0 ball 1-B, 2-C, 3-D, 4-C, 5-C, 9-A, 11-C, 12-C, 13-C, 14-A, 15-D, 16-D, 17-C, 19-A, 22-C, 25-D, 26-C, 27-D, 28-D, 29-B, 30-C, 31-A, 32-A, 37-C, 38-B, 39-A, 40-C, 41-C, 43-B, 45-B, 54-A, 55-C, 59-A, , 61-C, 62-C, 63-D, 64-D, 65-A, 66-B, 67-D, 68-C, 69-A, 70-C, 71-D, 72-C, 73-C, 74-A, 75-C, 76-B, 77-A, 78-B, 79-A, 80-B, 81-A, 82-A, 83-A, 84-C, 85-B, 86-A, 87-A, 88-C, 89-B, 90-A
XUSANBOYEVAZEBO 7398 65.5 ball 18 ball 10 ball 7 ball 3-D, 4-B, 7-B, 8-A, 11-C, 14-A, 15-B, 19-A, 20-C, 21-B, 24-D, 30-C, 33-A, 34-B, 35-D, 38-A, 39-C, 40-A, 41-B, 44-D, 45-A, 46-A, 47-D, 48-B, 50-D, 52-A, 53-A, 54-C, 56-C, 57-A, 58-B, 59-B, , 61-A, 62-A, 65-D, 66-B, 67-D, 70-D, 71-D, 72-C, 73-D, 75-A, 76-D, 77-A, 79-C, 81-B, 82-D, 83-A, 84-D, 85-A, 86-C, 87-D, 88-D, 89-A, 90-B
MAMADIYOROV YULDOSh 8174 65.1 ball 11 ball 11 ball 9 ball 2-A, 5-B, 7-B, 8-C, 9-A, 10-D, 12-A, 15-B, 16-B, 18-A, 19-D, 20-D, 22-C, 25-B, 26-C, 27-D, 28-D, 29-B, 30-B, 31-B, 34-B, 36-D, 41-B, 42-A, 43-D, 44-A, 45-B, 47-A, 48-B, 49-B, 50-C, 51-C, 52-B, 56-D, 57-B, 58-A, 59-A, 60-B, 61-C, 63-A, 64-C, 65-A, 66-C, 67-C, 69-A, 71-A, 72-C, 75-D, 77-D, 79-A, 80-C, 81-A, 82-B, 83-C, 84-C, 86-D, 87-B, 88-D, 89-D,
AZIMOVAMADINA 7615 65.1 ball 0 ball 21 ball 0 ball 1-B, 2-D, 3-B, 4-C, 5-A, 6-C, 7-A, 8-A, 9-D, 10-A, 11-C, 12-D, 13-B, 14-D, 15-C, 16-B, 17-D, 18-B, 19-C, 20-C, 21-B, 22-D, 23-D, 24-C, 25-B, 26-B, 27-A, 28-C, 29-D, 30-C, 34-B, 36-C, 41-B, 44-B, 51-B, 53-C, 54-A, 55-B, 58-B, , 61-C, 62-D, 63-A, 64-D, 65-A, 66-D, 67-A, 68-B, 69-D, 70-A, 71-A, 72-A, 73-D, 74-D, 75-A, 76-D, 77-B, 78-A, 79-A, 80-A, 81-D, 82-B, 83-C, 84-B, 85-B, 86-A, 87-D, 88-A, 89-D, 90-C
BAXTIYOROV DILShD 7944 65 ball 9 ball 11 ball 10 ball 1-C, 4-C, 5-B, 8-B, 9-A, 10-B, 11-A, 12-A, 14-A, 16-D, 17-B, 19-C, 20-D, 21-C, 22-A, 23-D, 24-D, 25-C, 26-B, 28-B, 29-B, , 31-D, 32-B, 33-D, 34-D, 36-C, 38-C, 39-C, 43-A, 45-C, 46-B, 47-A, 50-B, 51-C, 52-D, 53-D, 54-C, 57-C, 58-C, 59-B, , 61-A, 62-A, 63-D, 64-D, 65-A, 67-B, 68-D, 69-A, 70-D, 71-C, 73-B, 76-A, 77-C, 78-B, 83-B, 84-A, 86-B, 88-D, 89-B, 90-B
ABDUMAJIDOVABDUHAKIM 7405 64.9 ball 9 ball 13 ball 7 ball 1-C, 2-D, 4-B, 6-A, 7-A, 8-C, 10-A, 11-C, 13-B, 14-D, 15-B, 17-D, 18-B, 20-A, 21-C, 22-A, 26-C, 27-C, 28-D, 29-C, 30-D, 37-A, 38-A, 40-B, 41-B, 42-C, 44-C, 47-D, 48-C, 49-C, 50-C, 51-B, 52-B, 54-C, 55-C, 56-A, 59-C, 60-C, 61-C, 62-C, 63-B, 65-D, 66-B, 67-C, 68-B, 69-A, 70-C, 71-B, 72-C, 76-B, 78-C, 79-C, 80-C, 81-B, 82-D, 84-C, 85-B, 86-A, 87-A, 88-D, 90-C
QO'ChQOROVA MOHIRA 7414 64.9 ball 7 ball 11 ball 11 ball 1-C, 2-B, 3-A, 4-B, 5-B, 6-C, 9-C, 10-A, 11-A, 12-C, 13-C, 14-C, 15-A, 16-B, 17-B, 18-C, 19-B, 20-A, 21-D, 24-B, 26-C, 28-A, 30-D, 32-A, 35-A, 36-D, 38-C, 40-A, 41-B, 42-B, 48-C, 49-C, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-B, 55-D, 56-C, 57-B, 58-B, 59-A, , 61-B, 64-D, 65-C, 66-A, 67-D, 68-C, 70-D, 71-D, 76-D, 77-D, 78-D, 79-A, 80-C, 81-C, 83-D, 85-D, 86-A, 89-D, 90-C
MUXAMAJONOVA XUMORA 7866 64.9 ball 8 ball 12 ball 9 ball 2-A, 4-A, 5-C, 6-A, 7-C, 8-D, 10-D, 11-C, 12-B, 13-A, 15-C, 16-C, 17-D, 21-B, 22-A, 24-C, 25-C, 26-C, 27-A, 28-A, 29-B, 30-C, 33-C, 36-D, 37-C, 40-C, 41-D, 42-B, 45-C, 46-B, 47-C, 48-C, 49-D, 51-C, 54-C, 55-A, 57-C, 58-C, 59-B, 60-B, 62-B, 63-C, 69-A, 70-B, 71-D, 73-A, 75-B, 76-D, 77-B, 78-D, 79-C, 80-D, 81-C, 82-B, 83-D, 84-D, 86-A, 87-B, 88-A, 89-A, 90-D
7921 64.9 ball 10 ball 14 ball 5 ball
RASULOVJAVOHIR 7604 64.7 ball 5 ball 13 ball 9 ball 1-B, 2-D, 3-D, 4-B, 5-C, 7-D, 8-B, 9-B, 10-B, 12-A, 13-A, 15-B, 16-C, 17-B, 18-A, 20-B, 21-D, 22-A, 23-C, 24-C, 25-C, 26-D, 28-A, 29-A, 30-A, 31-D, 32-B, 33-B, 35-A, 36-D, 38-B, 40-B, 41-B, 44-D, 46-D, 47-C, 49-B, 50-B, 51-C, 53-C, 54-A, 56-B, , 61-C, 63-D, 65-A, 69-D, 71-D, 72-D, 74-D, 75-D, 76-B, 77-A, 78-D, 79-B, 80-B, 81-D, 82-A, 84-A, 85-A, 86-B, 87-D, 88-B, 89-D,
MUXTOROVAM 7847 64.2 ball 10 ball 7 ball 15 ball 1-D, 5-B, 6-B, 8-C, 9-C, 11-D, 12-C, 14-A, 15-A, 16-B, 18-B, 20-C, 21-D, 22-B, 23-B, 24-D, 27-C, 28-B, 29-B, 30-B, 31-A, 32-D, 33-C, 34-A, 35-D, 36-D, 37-A, 38-A, 39-A, 40-D, 41-D, 43-C, 44-A, 45-A, 46-A, 47-A, 48-A, 49-A, 50-C, 51-A, 57-C, 58-D, 60-A, 61-A, 62-A, 63-D, 64-A, 65-C, 71-B, 74-C, 75-C, 80-B, 82-C, 84-C, 85-C, 87-D, 88-B, 89-D,
BEGIMQULOV MUHAMMADJON 8179 64.1 ball 13 ball 12 ball 6 ball 1-A, 2-A, 4-B, 6-B, 7-B, 8-A, 10-A, 11-C, 12-B, 15-A, 16-D, 18-A, 19-D, 20-A, 21-A, 25-B, 29-B, , 31-B, 32-C, 35-C, 36-D, 38-C, 39-C, 42-C, 44-C, 45-C, 46-B, 47-A, 48-C, 51-C, 53-D, 54-A, 58-D, 59-A, 60-A, 61-D, 62-A, 63-A, 64-A, 65-A, 66-C, 68-B, 69-B, 70-A, 71-A, 73-B, 74-C, 75-B, 77-B, 78-A, 79-A, 80-A, 81-B, 82-C, 83-B, 84-A, 86-D, 87-D, 89-C,
YO'LDOSHEV RAXMATULLOX 7428 64 ball 10 ball 11 ball 9 ball 1-D, 2-C, 3-B, 5-B, 7-B, 8-D, 9-D, 11-C, 12-B, 13-C, 14-B, 15-C, 16-D, 18-B, 19-C, 21-C, 22-A, 23-B, 26-B, 29-A, , 31-B, 32-C, 33-A, 34-C, 36-C, 37-C, 38-D, 39-B, 40-C, 41-C, 44-C, 49-A, 52-C, 54-D, 55-C, 56-C, 57-A, 58-C, 60-A, 62-D, 63-A, 64-D, 65-A, 66-C, 67-D, 71-A, 72-D, 73-A, 74-D, 75-B, 76-D, 78-A, 80-A, 81-D, 82-C, 83-B, 84-C, 87-D, 89-D, 90-B
TO'LAGANOVSHAHZOD 7650 64 ball 7 ball 8 ball 15 ball 1-A, 2-C, 3-C, 4-D, 6-B, 8-D, 9-A, 10-A, 11-C, 12-A, 13-A, 15-A, 16-D, 18-B, 19-C, 21-A, 22-B, 24-C, 26-D, 27-B, 28-D, 29-C, 30-A, 32-C, 33-A, 34-C, 36-C, 38-D, 39-B, 40-C, 42-A, 43-B, 44-A, 45-A, 46-B, 48-A, 49-C, 50-D, 52-D, 54-A, 55-A, 56-A, 58-A, 59-A, 60-A, 61-A, 63-C, 64-B, 67-C, 72-A, 73-A, 75-A, 76-B, 80-A, 84-C, 85-C, 87-B, 88-A, 89-B, 90-D
BOTIROVAMALIKA 7885 64 ball 6 ball 7 ball 17 ball 1-D, 2-B, 3-C, 4-C, 5-A, 6-A, 7-C, 8-C, 10-A, 11-D, 12-A, 15-B, 16-D, 17-B, 18-D, 19-D, 20-A, 21-A, 23-A, 26-B, 27-D, 28-A, 29-A, 30-C, 31-A, 32-A, 33-C, 34-C, 36-D, 38-A, 39-D, 40-A, 41-C, 42-C, 43-B, 45-C, 46-C, 47-B, 49-A, 51-C, 52-D, 53-D, 54-C, 56-C, 57-C, 59-C, 60-C, 62-C, 64-D, 67-A, 68-D, 70-D, 71-B, 78-B, 79-C, 81-C, 83-B, 85-C, 87-D, 89-A,
ULUG'BEKNURALIEV 8307 64 ball 7 ball 8 ball 15 ball 1-B, 2-B, 4-C, 5-D, 6-D, 9-B, 10-A, 11-C, 12-A, 13-C, 15-B, 16-C, 17-D, 18-D, 19-C, 20-A, 21-A, 22-B, 24-B, 26-C, 27-B, 28-B, 29-D, , 31-C, 32-D, 33-D, 34-C, 35-D, 37-C, 38-C, 40-A, 41-C, 42-D, 43-B, 44-A, 45-A, 47-C, 48-A, 52-A, 53-B, 54-D, 55-A, 56-A, 59-D, 60-C, 62-C, 63-D, 66-C, 70-A, 72-D, 73-C, 75-D, 77-C, 78-C, 80-B, 81-D, 82-D, 85-A, 86-D, 90-A
BO'RIYEV 7620 63.9 ball 8 ball 11 ball 10 ball 1-B, 2-D, 3-B, 5-A, 6-A, 7-C, 8-A, 9-D, 10-C, 12-B, 13-D, 15-A, 16-B, 19-C, 20-B, 21-D, 22-A, 24-C, 25-D, 26-A, 28-D, 29-B, , 31-B, 34-A, 35-B, 36-D, 39-C, 40-A, 41-C, 43-D, 44-B, 46-C, 47-B, 48-A, 49-A, 50-B, 52-B, 54-D, 55-B, 57-B, 60-B, 61-B, 62-D, 64-C, 65-B, 66-B, 67-B, 68-B, 69-B, 71-D, 72-D, 73-D, 74-B, 76-D, 77-D, 79-D, 80-B, 82-C, 84-B, 85-D, 90-B
MAMATQULOV FIRDAVS 7500 63.9 ball 8 ball 11 ball 10 ball 1-B, 3-D, 4-A, 6-C, 7-B, 8-D, 9-C, 10-C, 11-B, 12-D, 13-B, 15-D, 16-A, 18-D, 19-A, 20-B, 22-D, 23-A, 25-D, 26-B, 27-B, 29-C, , 31-D, 32-C, 34-A, 37-C, 38-C, 40-C, 41-A, 43-C, 44-B, 45-B, 46-A, 47-B, 49-A, 51-A, 53-D, 54-C, 55-D, 57-C, 59-B, , 61-A, 63-A, 65-B, 69-A, 70-A, 71-B, 72-A, 73-B, 76-C, 79-B, 80-A, 81-B, 82-D, 83-A, 84-A, 85-B, 86-C, 87-D, 88-C, 89-C,
PO'LATOVAKOMOLA 7426 63.8 ball 6 ball 11 ball 11 ball 1-B, 2-D, 3-C, 4-A, 5-C, 6-C, 7-A, 8-A, 9-A, 10-D, 11-A, 13-B, 14-C, 17-C, 19-D, 20-C, 22-A, 23-B, 24-B, 25-C, 26-A, 28-C, 29-D, 30-D, 31-B, 33-D, 35-C, 36-B, 37-B, 38-C, 39-A, 41-A, 42-A, 44-A, 45-B, 47-C, 49-A, 51-A, 52-A, 57-C, 58-C, 59-A, 60-B, 61-D, 62-D, 65-B, 66-C, 67-D, 69-D, 70-D, 72-A, 74-D, 75-D, 77-B, 79-B, 80-B, 82-C, 85-D, 86-A, 88-C, 89-C, 90-B
TURDIYEV TEMUR 7951 63.8 ball 3 ball 8 ball 17 ball 1-B, 2-D, 3-C, 4-D, 5-A, 6-D, 7-B, 8-B, 9-D, 10-C, 11-C, 12-A, 14-A, 15-B, 16-D, 17-A, 18-D, 19-C, 20-A, 21-C, 22-D, 23-D, 24-B, 26-A, 27-A, 28-A, 30-B, 31-A, 34-B, 35-A, 37-C, 38-C, 40-B, 42-C, 43-B, 44-C, 46-A, 48-C, 49-D, 50-D, 51-A, 53-C, 54-B, 55-D, 56-D, 57-C, 58-A, 59-B, 60-C, 61-D, 62-C, 70-A, 74-C, 75-C, 76-A, 77-A, 81-A, 82-B, 84-C, 88-C, 89-B, 90-A
G'ANIYEV ShOHRUXMIRZO 7932 63.8 ball 0 ball 5 ball 23 ball 1-B, 2-D, 3-D, 4-B, 5-B, 6-D, 7-C, 8-A, 9-A, 10-A, 11-A, 12-C, 13-C, 14-A, 15-D, 16-B, 17-A, 18-C, 19-B, 20-B, 21-D, 22-C, 23-D, 24-B, 25-D, 26-A, 27-A, 28-C, 29-C, 30-B, 31-C, 32-B, 33-B, 34-B, 35-D, 36-D, 37-C, 39-C, 40-A, 41-D, 42-A, 43-D, 44-B, 45-D, 46-D, 47-A, 48-B, 49-C, 50-A, 52-C, 53-C, 54-C, 55-D, 57-B, 60-B, 64-A, 67-D, 78-B, 79-D, 80-B, 82-C, 90-D
SUVONOVSHUHRAT 7585 63.6 ball 5 ball 14 ball 7 ball 1-C, 2-D, 4-D, 5-A, 6-D, 7-D, 8-C, 9-B, 10-A, 12-C, 13-C, 14-C, 15-D, 16-A, 17-C, 18-A, 19-A, 20-B, 21-C, 23-C, 24-D, 26-B, 27-A, 29-B, 30-A, 33-C, 36-C, 38-D, 39-C, 41-D, 42-C, 44-A, 45-D, 46-C, 47-D, 50-A, 51-C, 55-A, 57-D, 58-C, 60-B, 62-B, 63-B, 64-C, 65-C, 67-C, 68-C, 69-C, 74-D, 75-B, 76-B, 77-C, 79-B, 80-C, 81-B, 82-D, 83-D, 84-A, 85-A, 86-C, 87-C, 88-C, 89-B, 90-A
ALILOV 8120 63.6 ball 6 ball 15 ball 5 ball 1-B, 3-D, 4-A, 5-D, 6-D, 7-B, 10-A, 12-C, 13-D, 15-B, 16-B, 17-D, 19-B, 20-C, 21-B, 22-B, 23-A, 24-C, 25-D, 26-D, 27-B, 28-C, 29-B, 30-A, 37-D, 40-D, 42-C, 43-A, 45-C, 46-B, 47-A, 48-D, 49-D, 50-D, 51-A, 56-B, 58-C, 59-A, 60-A, 61-C, 62-D, 63-D, 64-D, 65-B, 66-D, 67-D, 68-C, 69-C, 70-C, 71-B, 72-A, 73-D, 75-D, 76-C, 77-D, 78-C, 79-B, 80-D, 81-C, 83-B, 85-D, 86-C, 87-A, 88-A,
VAHOBOV BILOLIDDIN 7388 63.6 ball 6 ball 15 ball 5 ball 1-B, 3-A, 4-D, 5-C, 6-A, 7-B, 8-D, 10-B, 11-B, 13-D, 15-C, 16-C, 17-B, 19-D, 20-C, 21-B, 22-C, 23-D, 25-C, 26-D, 27-D, 28-B, 29-C, 30-A, 35-C, 36-B, 38-B, 39-D, 40-A, 41-D, 43-D, 46-A, 47-C, 48-B, 52-A, 53-D, 54-A, 55-C, 57-B, , 61-A, 64-B, 65-A, 66-C, 67-D, 68-B, 69-B, 70-A, 71-A, 72-A, 73-B, 74-B, 75-B, 76-A, 78-A, 79-B, 80-A, 81-B, 82-D, 83-A, 84-A, 85-B, 87-D, 89-C, 90-A
BAXROM VA LAYLO 7552 63.5 ball 4 ball 15 ball 6 ball 1-D, 2-C, 4-A, 5-C, 6-B, 7-D, 8-B, 9-A, 10-A, 11-C, 12-A, 13-D, 15-A, 16-B, 18-C, 19-A, 20-B, 21-C, 22-D, 24-C, 25-C, 26-B, 27-A, 28-B, 29-B, 30-C, 32-A, 34-C, 36-C, 39-B, 44-C, 45-C, 46-B, 47-A, 48-B, 49-A, 51-D, 52-A, 53-A, 54-B, 57-C, , 62-C, 63-C, 64-A, 67-C, 68-C, 69-A, 70-D, 71-C, 72-C, 73-D, 74-A, 75-A, 76-C, 78-A, 79-A, 80-C, 81-A, 82-B, 83-C, 84-C, 85-A, 88-D, 89-D, 90-C
NURITDINOVJANDOS 7902 63.3 ball 0 ball 15 ball 8 ball 1-C, 2-B, 3-C, 4-B, 5-B, 6-A, 7-C, 8-C, 9-D, 10-D, 11-D, 12-D, 13-B, 14-B, 15-A, 16-A, 17-A, 18-B, 19-A, 20-D, 21-A, 22-B, 23-B, 24-C, 25-C, 26-D, 27-D, 28-D, 29-A, 30-C, 31-A, 36-B, 37-D, 38-A, 40-C, 44-C, 46-C, 47-D, 48-D, 49-D, 50-D, 52-C, 56-D, 58-D, 60-C, 61-A, 62-D, 63-C, 64-C, 65-C, 66-A, 68-D, 69-C, 70-D, 71-D, 72-C, 73-D, 75-A, 76-D, 78-D, 80-C, 81-C, 84-C, 85-C, 86-C, 89-D, 90-D
EGAMBERDIEVAMUSHTARI 8222 63.2 ball 14 ball 10 ball 8 ball 2-D, 3-B, 6-A, 8-B, 9-C, 13-B, 15-C, 18-B, 19-A, 20-C, 21-B, 22-B, 23-D, 25-B, 26-B, 30-C, 31-C, 34-B, 38-D, 39-C, 41-C, 43-A, 44-A, 45-C, 46-A, 47-C, 49-A, 50-D, 51-A, 52-D, 53-C, 54-D, 55-C, 58-B, 59-C, 60-C, 61-A, 63-A, 65-A, 66-A, 69-D, 70-D, 72-C, 73-D, 74-D, 77-A, 78-A, 79-D, 80-A, 81-D, 82-B, 83-B, 84-C, 85-C, 86-A, 87-A, 89-D, 90-C
TLEUMBETOV 8271 63.2 ball 18 ball 14 ball 0 ball 2-D, 3-D, 6-C, 7-A, 8-B, 12-D, 16-C, 18-B, 25-B, 26-B, 28-A, 29-B, , 31-A, 32-B, 38-D, 39-D, 41-C, 42-C, 44-C, 45-A, 46-A, 47-A, 48-D, 50-D, 53-C, 55-D, 56-A, 58-C, , 61-D, 62-A, 63-A, 64-D, 65-C, 66-B, 67-C, 68-D, 69-B, 70-B, 71-C, 72-B, 73-C, 74-C, 75-C, 76-A, 77-A, 78-A, 79-D, 80-B, 81-A, 82-C, 83-B, 84-A, 85-B, 86-C, 87-C, 88-A, 89-C, 90-C
TURSUNBOYEV MURODJON 8221 63.1 ball 10 ball 8 ball 13 ball 2-B, 4-D, 5-B, 6-D, 7-D, 8-C, 10-D, 11-D, 12-B, 15-D, 17-B, 19-A, 20-A, 21-A, 22-C, 23-C, 26-C, 27-C, 28-B, 29-D, , 31-A, 32-D, 34-D, 35-C, 36-D, 39-D, 41-D, 42-C, 43-D, 44-D, 45-B, 47-D, 48-C, 49-D, 50-D, 51-A, 52-B, 53-C, 55-A, 56-D, 58-B, 60-C, 62-A, 64-A, 65-D, 66-A, 68-A, 70-D, 72-B, 77-B, 78-D, 79-D, 81-D, 82-C, 83-C, 84-B, 85-B, 89-D, 90-B
AZIMOVA ZEBO 8279 63.1 ball 12 ball 10 ball 9 ball 1-D, 4-B, 7-C, 8-D, 9-B, 11-A, 12-A, 13-A, 15-C, 17-D, 18-B, 19-B, 21-A, 22-B, 23-D, 24-B, 25-C, 26-D, , 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 36-C, 37-B, 38-A, 39-A, 40-C, 41-D, 44-D, 45-A, 46-A, 47-A, 49-C, 53-D, 54-A, 55-B, 57-C, 58-A, , 61-A, 62-C, 63-A, 64-C, 65-A, 66-B, 67-C, 71-B, 72-A, 73-C, 74-D, 75-C, 77-B, 78-C, 79-D, 81-A, 82-B, 87-A, 88-B, 89-D, 90-B
ERKINOV ABDULLOH 7601 63 ball 9 ball 9 ball 12 ball 1-C, 2-C, 4-D, 5-B, 6-B, 8-B, 9-C, 10-D, 12-C, 13-C, 14-C, 16-B, 20-B, 21-D, 22-C, 23-D, 24-B, 25-B, 26-B, 29-C, 30-D, 32-D, 33-C, 34-A, 35-C, 37-C, 38-C, 39-C, 40-B, 42-D, 43-C, 45-C, 46-D, 48-A, 49-A, 52-B, 53-B, 55-C, 56-A, 57-C, 59-D, 60-B, 62-D, 64-B, 66-D, 68-B, 69-D, 71-D, 72-D, 73-C, 74-B, 76-B, 78-B, 79-A, 80-C, 81-C, 82-B, 83-D, 84-B, 89-D,
ABDULBORIYGULOMKHON 7409 62.9 ball 8 ball 10 ball 11 ball 1-C, 2-D, 3-B, 6-B, 7-C, 8-B, 9-D, 10-D, 11-A, 12-A, 14-C, 16-C, 18-C, 20-A, 21-C, 22-D, 24-A, 25-D, 26-A, 27-A, 28-D, 29-B, , 31-B, 33-C, 34-B, 36-A, 37-C, 38-D, 39-B, 41-A, 45-A, 46-B, 47-B, 48-A, 49-B, 50-D, 52-B, 55-A, 56-D, 57-B, 59-C, 60-D, 61-B, 62-A, 66-C, 73-A, 74-A, 75-A, 77-B, 78-B, 79-B, 80-A, 81-B, 82-D, 83-A, 84-A, 85-B, 86-C, 87-D, 88-C, 89-C,
MIRZAXMEDOVA XUSHRO'Y 7859 62.9 ball 6 ball 8 ball 15 ball 2-C, 3-B, 4-D, 5-B, 6-B, 8-B, 9-C, 10-C, 13-B, 14-A, 15-A, 16-D, 17-A, 20-A, 21-A, 22-D, 23-A, 24-D, 25-C, 26-D, 27-D, 28-B, 29-D, 30-B, 31-D, 33-C, 35-D, 36-D, 37-D, 38-C, 40-B, 42-B, 43-C, 44-D, 45-C, 48-D, 49-C, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 56-A, 57-B, 58-D, 59-D, 60-D, 65-D, 67-D, 68-B, 69-A, 71-A, 77-A, 78-C, 79-C, 82-B, 83-B, 85-D, 86-A, 87-A, 88-A, 90-D
ALISHEROV 7677 62.6 ball 5 ball 13 ball 8 ball 2-B, 3-C, 4-B, 5-D, 6-A, 7-A, 8-D, 9-B, 10-B, 11-D, 12-D, 14-C, 15-A, 16-D, 18-A, 19-C, 20-A, 21-A, 22-D, 23-C, 24-C, 25-C, 26-A, 28-A, 29-D, , 31-A, 32-A, 34-B, 35-D, 38-D, 39-B, 40-C, 41-D, 42-A, 43-B, 44-B, 46-D, 50-A, 52-C, 54-C, 58-D, 60-D, 61-A, 62-B, 63-A, 65-D, 66-A, 68-B, 69-B, 73-C, 74-B, 75-D, 77-B, 78-A, 79-A, 80-B, 81-A, 82-C, 83-C, 84-D, 86-B, 88-B, 89-A, 90-D
YORIEVBAHODIR 8218 62.5 ball 0 ball 10 ball 15 ball 1-A, 2-A, 3-A, 4-C, 5-C, 6-B, 7-B, 8-C, 9-A, 10-B, 11-D, 12-C, 13-A, 14-A, 15-B, 16-A, 17-A, 18-B, 19-C, 20-C, 21-A, 22-C, 23-C, 24-B, 25-B, 26-D, 27-D, 28-C, 29-D, 30-C, 31-A, 32-A, 34-D, 37-B, 39-B, 40-C, 43-C, 44-D, 45-A, 47-C, 48-C, 50-A, 51-D, 52-A, 53-C, 55-B, 56-B, 57-C, 58-C, 60-C, 61-D, 63-C, 64-C, 66-B, 67-C, 73-C, 75-B, 77-B, 79-C, 80-C, 81-B, 83-D, 87-B, 88-C, 90-D
MUKKIDDINOVA SHAXNOZAXON 8285 62.1 ball 17 ball 14 ball 0 ball 3-A, 4-C, 7-C, 10-B, 11-C, 12-A, 14-B, 16-A, 17-D, 18-C, 21-C, 22-B, 29-D, , 32-A, 34-B, 36-C, 37-D, 38-A, 41-B, 42-C, 43-C, 46-D, 48-A, 50-D, 53-B, 54-B, 56-B, 57-A, 60-A, 61-B, 62-C, 63-B, 64-C, 65-B, 66-D, 67-A, 68-C, 69-D, 70-A, 71-B, 72-D, 73-C, 74-A, 75-D, 76-A, 77-C, 78-D, 79-D, 80-C, 81-B, 82-B, 83-B, 84-B, 85-B, 86-B, 87-D, 88-C, 89-B, 90-D
SAYFULLAYEV SOHIB 7935 62 ball 8 ball 7 ball 15 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-D, 5-A, 7-A, 9-D, 10-B, 11-A, 12-B, 13-B, 14-B, 16-B, 17-D, 19-B, 20-A, 21-A, 23-D, 25-D, 26-B, 29-D, 30-A, 31-B, 33-A, 34-B, 35-D, 37-B, 38-D, 40-D, 41-C, 42-C, 43-A, 44-D, 46-D, 47-C, 48-C, 50-A, 51-C, 53-C, 54-C, 55-B, 56-A, 58-D, 59-A, 60-D, 61-C, 62-C, 63-A, 65-B, 66-D, 68-C, 69-B, 70-B, 71-A, 74-B, 79-D, 82-C, 85-B, 87-B, 90-C
KO'ChAROVAMAFTUNA 7845 62 ball 7 ball 6 ball 17 ball 1-A, 2-B, 4-D, 5-D, 6-A, 8-C, 9-D, 10-B, 11-C, 12-B, 13-B, 14-B, 16-B, 18-B, 19-B, 21-C, 22-B, 24-D, 26-A, 27-B, 28-C, 29-D, 30-A, 31-D, 32-B, 33-C, 36-D, 37-D, 38-D, 40-C, 41-A, 42-A, 43-D, 44-A, 45-B, 47-D, 48-B, 50-D, 51-A, 52-D, 53-D, 55-A, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, 60-C, 62-B, 68-C, 71-D, 72-D, 76-A, 77-A, 79-A, 81-C, 82-D, 85-B, 86-C, 89-B, 90-A
SAGDULLAEV 8225 61.8 ball 7 ball 10 ball 11 ball 1-D, 2-B, 3-A, 4-B, 5-C, 6-D, 7-C, 10-B, 11-A, 13-C, 14-C, 15-D, 16-C, 18-D, 19-D, 22-B, 23-D, 24-A, 25-B, 26-D, 27-D, 29-A, 30-C, 31-D, 32-C, 34-D, 36-B, 38-D, 39-D, 41-A, 42-A, 43-D, 44-A, 46-C, 47-C, 48-A, 50-D, 52-B, 56-B, 57-A, 58-C, 59-A, 60-D, 62-C, 63-C, 64-A, 65-D, 66-A, 69-C, 70-C, 75-A, 76-D, 78-C, 79-A, 81-A, 82-B, 83-B, 84-D, 85-D, 87-C, 89-A, 90-D
ABDUMALIKOVVABDUAZIM 7557 61.8 ball 9 ball 12 ball 7 ball 1-B, 2-C, 5-D, 6-C, 7-C, 8-D, 10-C, 11-B, 13-B, 14-C, 15-B, 16-D, 18-B, 20-D, 22-C, 23-B, 24-B, 26-D, 27-C, 29-B, 30-C, 31-C, 32-D, 33-A, 34-A, 36-C, 37-A, 38-C, 40-A, 41-A, 42-D, 46-B, 50-B, 51-D, 55-C, 56-D, 57-A, 58-B, 59-D, , 62-D, 63-A, 64-A, 66-D, 67-A, 68-B, 69-D, 70-A, 71-A, 72-A, 73-A, 75-D, 76-C, 77-B, 78-D, 81-D, 82-B, 84-B, 85-B, 87-D, 88-A, 89-D, 90-C
ABBOSOV BEKZOD 8057 61.7 ball 8 ball 13 ball 6 ball 1-C, 2-A, 4-A, 6-C, 7-B, 8-D, 10-D, 12-C, 15-A, 17-D, 18-C, 19-D, 20-D, 21-D, 22-B, 23-D, 24-C, 25-D, 27-B, 28-D, 29-B, 30-D, 31-C, 34-C, 37-D, 38-C, 39-D, 40-D, 44-D, 46-A, 47-A, 48-C, 49-A, 52-D, 53-A, 55-A, 58-A, 59-D, 60-C, 61-D, 62-A, 63-A, 65-C, 67-D, 68-C, 69-B, 70-A, 71-D, 72-B, 73-C, 75-B, 76-A, 77-D, 78-D, 79-A, 80-B, 81-B, 82-D, 85-D, 86-D, 87-B, 88-D, 90-B
RO'ZIQULOVA MUXLISA 7869 61.2 ball 13 ball 7 ball 12 ball 1-A, 2-C, 3-B, 5-B, 6-C, 9-C, 10-D, 13-B, 15-A, 16-A, 18-B, 19-C, 21-C, 23-B, 24-D, 28-B, 29-B, , 31-A, 33-A, 34-A, 36-A, 37-A, 38-B, 39-C, 40-A, 42-A, 43-C, 44-A, 45-C, 48-B, 49-C, 50-A, 51-A, 52-A, 53-D, 54-A, 55-C, 56-C, 58-B, 60-A, 61-A, 62-B, 65-A, 66-C, 68-D, 72-A, 73-D, 74-D, 75-C, 77-A, 79-D, 80-D, 81-C, 85-B, 86-D, 88-D, 89-C, 90-A
ABDUMALIKRASULJON 8020 60.9 ball 7 ball 7 ball 15 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-D, 5-B, 6-B, 8-C, 9-D, 10-D, 12-B, 13-C, 15-B, 17-C, 18-C, 20-C, 22-B, 23-B, 24-D, 25-D, 26-C, 27-C, 28-C, 30-D, 32-B, 33-C, 35-C, 36-A, 37-A, 38-B, 39-C, 40-A, 41-C, 44-B, 46-C, 47-A, 48-B, 49-A, 51-B, 52-A, 53-C, 54-C, 55-B, 57-C, 58-C, 59-A, 60-A, 63-D, 64-D, 65-A, 66-B, 67-C, 70-B, 72-D, 73-A, 74-D, 76-A, 79-B, 82-C, 85-D, 87-B, 90-D
QUYLIYEVA XURShIDA 7459 60.9 ball 10 ball 10 ball 9 ball 1-C, 2-C, 3-C, 5-B, 7-C, 8-D, 9-B, 11-C, 12-C, 13-C, 14-B, 16-B, 18-A, 20-A, 22-A, 23-D, 24-A, 25-B, 28-D, 30-C, 31-A, 34-B, 35-C, 37-D, 40-A, 41-D, 42-A, 44-B, 45-A, 46-C, 47-A, 48-D, 49-A, 50-C, 52-A, 54-B, 55-C, 56-A, 58-A, 59-B, , 61-D, 62-D, 65-A, 66-A, 67-D, 68-A, 69-B, 70-D, 72-A, 73-A, 75-A, 76-B, 78-D, 79-A, 80-D, 82-C, 85-A, 86-B, 88-B, 89-B, 90-D
SHAMSIDDINOVADILNOZA 7646 60.9 ball 9 ball 9 ball 11 ball 1-A, 2-A, 3-A, 4-C, 6-B, 7-C, 8-D, 10-C, 11-C, 13-A, 15-D, 16-A, 17-B, 18-D, 19-B, 20-B, 21-D, 23-B, 24-B, 25-C, 29-C, , 31-C, 32-C, 34-C, 36-D, 37-B, 38-A, 40-C, 41-B, 42-B, 43-A, 44-A, 45-C, 47-C, 49-C, 50-A, 51-A, 53-C, 54-B, 57-D, 59-C, 60-B, 61-B, 62-B, 63-A, 65-B, 68-C, 69-A, 70-A, 72-A, 73-C, 74-B, 78-A, 79-A, 81-B, 82-C, 84-A, 86-D, 87-D, 88-C, 89-C,
ZUBAYDULLAYEVA FERZ A 8166 60.8 ball 13 ball 15 ball 0 ball 3-C, 5-A, 8-D, 11-D, 13-D, 14-C, 16-C, 17-D, 18-A, 19-B, 22-A, 23-C, 25-C, 26-A, 27-D, 28-A, 30-C, 32-A, 33-C, 35-A, 38-C, 42-D, 45-B, 46-C, 47-D, 48-C, 49-C, 52-B, 53-B, 55-C, 57-B, 60-C, 61-A, 62-A, 63-D, 64-B, 65-A, 66-A, 67-D, 68-D, 69-D, 70-A, 71-A, 72-D, 73-C, 74-D, 75-A, 76-D, 77-B, 78-D, 79-C, 80-B, 81-B, 82-D, 83-D, 84-D, 85-A, 86-B, 87-A, 88-D, 89-A, 90-C
KAMOLOV NODIRXON 7558 60.8 ball 9 ball 11 ball 8 ball 1-C, 3-C, 5-B, 6-C, 7-B, 10-D, 12-D, 13-C, 14-C, 15-C, 16-B, 20-D, 21-C, 22-B, 23-D, 24-B, 25-D, 26-C, 27-B, 28-B, 30-B, 32-B, 34-B, 35-A, 36-D, 37-D, 38-A, 40-D, 41-C, 42-B, 44-C, 45-A, 46-C, 47-A, 48-A, 49-D, 50-B, 52-A, 55-C, 59-D, , 61-A, 62-D, 63-B, 64-C, 66-A, 67-B, 68-B, 69-B, 71-B, 72-C, 75-B, 76-B, 77-B, 80-B, 82-D, 83-B, 84-B, 86-C, 87-D, 88-C, 89-C, 90-B
KUChA 7846 60.8 ball 7 ball 9 ball 12 ball 2-C, 3-A, 5-A, 7-A, 8-C, 9-B, 10-D, 11-D, 12-B, 13-C, 14-D, 15-B, 17-D, 18-A, 19-C, 20-D, 21-B, 22-C, 24-D, 25-C, 26-D, 29-D, 30-D, 31-C, 32-D, 34-C, 35-D, 37-D, 38-B, 39-A, 40-D, 41-A, 44-D, 45-D, 46-B, 48-A, 49-C, 51-C, 52-A, 54-D, 55-C, 57-A, 59-B, 60-D, 61-A, 63-B, 66-B, 67-C, 71-D, 72-A, 74-D, 75-D, 79-A, 80-A, 81-C, 84-A, 85-C, 86-D, 87-D, 88-B, 89-B, 90-A
ISMOILOVA NILUFAR 7529 60.5 ball 4 ball 12 ball 9 ball 1-C, 2-C, 3-C, 4-D, 5-B, 6-B, 7-B, 8-B, 9-D, 10-D, 11-D, 12-C, 13-C, 16-A, 17-A, 18-A, 19-A, 20-B, 22-A, 23-C, 24-D, 25-B, 26-C, 28-A, 29-A, 30-A, 31-A, 32-A, 33-D, 34-B, 36-D, 37-A, 38-C, 39-B, 42-A, 43-C, 44-B, 45-B, 47-D, 50-A, 53-A, 57-C, 59-A, 60-A, 61-B, 63-D, 64-B, 66-D, 67-D, 72-D, 74-B, 75-B, 76-D, 78-C, 79-D, 80-D, 81-B, 82-A, 83-C, 84-A, 85-A, 86-D, 88-D, 89-B, 90-C
MEYLIYEVMARUF 7662 60 ball 10 ball 7 ball 13 ball 2-B, 3-A, 4-D, 5-B, 8-B, 9-C, 11-A, 12-D, 13-A, 15-C, 17-B, 18-A, 19-B, 23-A, 24-D, 25-C, 26-B, 27-A, 28-B, 29-C, , 31-D, 34-C, 35-A, 36-B, 37-D, 38-D, 39-A, 40-A, 41-A, 42-C, 44-C, 46-A, 47-A, 49-A, 50-A, 51-A, 52-B, 53-D, 54-C, 55-B, 57-D, 58-A, 59-A, , 61-C, 62-A, 63-C, 64-C, 65-C, 66-D, 68-D, 69-D, 72-C, 77-D, 78-A, 81-A, 82-C, 84-C, 86-A, 87-D, 89-D,
NOSIRBOYEV DAVLATBEK 7695 59.8 ball 10 ball 11 ball 7 ball 1-D, 2-B, 3-A, 7-B, 8-D, 9-D, 10-D, 11-D, 16-C, 18-B, 20-A, 21-D, 22-A, 23-C, 24-C, 26-A, 27-D, 28-C, 29-C, 30-B, 31-B, 32-D, 33-D, 34-C, 35-B, 36-D, 37-A, 40-C, 41-C, 42-A, 45-A, 46-A, 48-B, 51-D, 53-A, 54-B, 55-C, 59-D, 60-A, 64-D, 65-B, 67-B, 68-D, 69-D, 70-A, 71-D, 72-D, 73-D, 74-B, 75-B, 76-D, 78-B, 79-D, 80-D, 81-B, 82-A, 83-C, 84-A, 86-D, 87-B, 89-B, 90-C
AXUNOV VALI 7450 59.6 ball 7 ball 12 ball 7 ball 1-A, 2-B, 5-D, 7-C, 8-A, 9-D, 12-A, 13-B, 14-B, 15-C, 16-D, 17-B, 18-B, 19-C, 20-A, 21-D, 22-C, 23-A, 25-B, 26-C, 27-C, 28-B, 29-C, , 31-A, 33-A, 34-B, 35-C, 36-C, 37-B, 40-D, 41-B, 42-C, 43-D, 45-B, 47-A, 48-B, 51-D, 56-C, 57-B, 58-B, 60-B, 61-B, 62-D, 63-D, 64-B, 65-A, 67-B, 69-D, 70-B, 71-B, 72-C, 73-D, 75-B, 76-D, 77-D, 78-A, 79-C, 80-A, 81-A, 83-D, 84-B, 85-D, 86-C, 87-B,
MIRZAYEVA MOHIRA 7874 59.5 ball 19 ball 5 ball 11 ball 2-C, 4-D, 5-A, 6-D, 9-D, 11-D, 15-D, 18-B, 19-C, 24-C, 25-B, , 31-A, 32-A, 33-B, 35-A, 36-A, 37-D, 38-B, 39-A, 40-A, 41-D, 42-B, 43-A, 44-A, 45-A, 46-D, 47-D, 48-C, 49-A, 52-D, 53-A, 54-C, 56-A, 57-D, 58-A, 60-A, 61-B, 64-C, 65-C, 68-A, 69-D, 72-D, 75-A, 76-A, 77-B, 78-D, 79-B, 83-C, 84-B, 85-C, 86-A, 87-A, 88-D, 89-D, 90-B
ASTANOV BAHODIR 7379 59.5 ball 9 ball 16 ball 0 ball 1-C, 3-C, 5-A, 7-A, 8-D, 9-A, 10-D, 11-C, 12-D, 13-D, 14-D, 17-A, 21-D, 22-D, 23-B, 24-B, 25-D, 26-A, 27-B, 28-B, 30-D, 31-B, 32-B, 33-A, 34-A, 36-A, 37-A, 39-D, 41-B, 44-B, 45-D, 48-C, 55-D, 58-A, 59-D, , 61-A, 62-D, 63-C, 64-B, 65-A, 66-C, 67-A, 68-D, 69-D, 70-D, 71-A, 72-D, 73-D, 74-A, 75-D, 76-A, 77-D, 78-A, 79-A, 80-D, 81-A, 82-B, 83-D, 84-D, 85-A, 86-C, 87-B, 88-C, 89-C, 90-D
XUSANOVA ShIRIN 7614 59 ball 12 ball 8 ball 10 ball 2-B, 4-A, 5-A, 6-C, 8-B, 9-D, 12-B, 13-C, 14-C, 19-A, 20-C, 21-A, 23-A, 25-C, 26-D, 27-D, 28-A, 29-A, , 32-A, 33-C, 35-A, 36-D, 37-D, 38-B, 39-A, 40-D, 41-A, 42-B, 43-A, 44-C, 45-D, 47-B, 49-C, 50-D, 52-B, 53-B, 54-B, 55-D, 56-B, 57-A, , 61-D, 62-A, 63-C, 66-C, 67-D, 68-D, 69-D, 73-D, 75-D, 76-D, 78-D, 80-D, 82-A, 83-D, 84-D, 86-C, 87-A, 88-C, 89-C, 90-D
SAYDULLAEV AZIZXON 8224 59 ball 10 ball 6 ball 14 ball 1-C, 2-B, 5-A, 9-C, 10-A, 11-C, 12-B, 14-B, 16-A, 17-C, 18-B, 19-A, 20-B, 21-A, 22-D, 24-D, 26-A, 27-A, 29-D, 30-D, 31-D, 33-D, 35-A, 36-B, 37-B, 38-B, 39-A, 41-D, 42-B, 43-D, 44-A, 45-C, 46-B, 47-B, 48-A, 49-B, 50-C, 51-B, 54-D, 55-B, 57-B, 58-C, 59-B, 60-B, 62-C, 63-C, 67-C, 68-C, 69-C, 73-A, 75-A, 77-C, 78-A, 79-D, 81-B, 83-A, 84-C, 86-D, 87-C, 89-A,
ABDUMAJIDOV AZIM 8334 58.8 ball 10 ball 10 ball 8 ball 1-C, 2-C, 3-A, 7-C, 8-C, 9-A, 10-D, 12-B, 14-B, 15-D, 16-C, 19-D, 20-D, 21-B, 22-A, 24-D, 25-B, 27-C, 28-A, 30-D, 31-C, 33-D, 34-D, 35-C, 36-D, 40-C, 41-B, 43-B, 44-D, 45-C, 46-D, 47-C, 48-B, 49-A, 50-B, 52-D, 55-A, 56-C, 57-B, 59-D, , 61-C, 63-B, 64-C, 66-C, 68-B, 70-C, 71-B, 72-C, 73-D, 75-B, 78-A, 80-B, 81-C, 82-A, 83-C, 84-C, 85-C, 86-A, 87-D, 88-B, 89-C, 90-D
AKBARJONOVA ShAFOAT 8002 58.7 ball 8 ball 10 ball 9 ball 1-D, 3-D, 4-A, 5-C, 6-B, 9-D, 10-C, 13-A, 15-A, 16-C, 17-C, 19-A, 21-B, 22-D, 23-D, 24-D, 25-C, 26-B, 27-C, 28-D, 29-C, 30-A, 31-D, 32-A, 33-A, 35-C, 36-C, 38-A, 39-D, 40-B, 42-C, 47-A, 48-C, 49-B, 50-D, 51-C, 52-D, 54-A, 57-D, 58-B, 59-C, 60-C, 61-A, 63-A, 64-A, 68-C, 69-A, 70-A, 71-A, 72-D, 74-B, 75-B, 76-B, 77-D, 80-D, 81-B, 82-B, 84-A, 86-D, 87-C, 88-A, 89-B, 90-A
TOJIBOYEVBOBUR 8069 58.7 ball 6 ball 8 ball 13 ball 2-A, 3-C, 4-D, 5-A, 6-B, 7-C, 8-B, 10-A, 12-C, 13-A, 15-C, 16-C, 17-D, 18-C, 19-C, 21-D, 22-D, 23-A, 24-A, 26-C, 27-B, 28-C, 29-C, 30-B, 31-C, 33-B, 34-C, 35-A, 36-D, 37-D, 38-A, 40-A, 41-D, 42-D, 44-A, 45-C, 48-C, 50-D, 51-C, 52-B, 53-A, 56-A, 57-D, 58-C, 59-B, 60-D, 62-C, 63-D, 64-C, 65-D, 66-C, 68-D, 69-B, 71-A, 72-D, 73-C, 76-B, 78-D, 80-C, 82-D, 83-D, 85-B, 87-A,
AKHMEDOVA NASIBA 8325 58.7 ball 7 ball 9 ball 11 ball 1-B, 2-B, 5-A, 6-D, 7-A, 8-D, 10-D, 11-D, 12-A, 14-A, 15-B, 16-B, 17-B, 18-B, 19-A, 20-A, 22-D, 24-A, 26-B, 27-B, 28-D, 29-D, 30-A, 31-A, 32-A, 33-A, 35-D, 38-C, 39-D, 41-A, 43-A, 44-D, 46-C, 47-A, 48-B, 50-D, 51-D, 52-A, 54-C, 55-D, 56-C, 57-D, 58-C, 59-B, , 63-A, 64-B, 66-D, 67-D, 68-C, 69-B, 71-D, 72-A, 74-D, 76-C, 78-C, 79-D, 81-D, 83-B, 84-A, 85-D, 88-B, 89-C, 90-D
LUTFULLAYEVA AADINA 8126 58.6 ball 7 ball 11 ball 8 ball 1-A, 2-D, 3-A, 4-A, 7-A, 9-A, 10-C, 12-C, 13-D, 14-C, 15-D, 16-A, 17-D, 18-A, 19-D, 21-A, 22-C, 23-A, 24-A, 27-D, 28-A, 29-A, 30-A, 31-D, 32-B, 36-D, 37-B, 38-A, 39-B, 41-D, 43-A, 44-B, 45-D, 46-A, 47-A, 48-B, 49-A, 50-A, 53-A, 54-D, 57-A, 60-B, 61-A, 63-C, 65-A, 66-C, 68-A, 71-B, 72-D, 73-D, 74-A, 75-B, 76-D, 78-B, 79-A, 80-A, 81-A, 82-B, 83-A, 84-B, 86-B, 87-B, 89-C, 90-A
BOTIROVBEHRUZ 7672 58.4 ball 5 ball 13 ball 6 ball 1-D, 2-A, 3-A, 5-C, 6-A, 7-D, 8-D, 9-B, 10-C, 11-D, 13-A, 14-D, 15-B, 16-B, 17-D, 19-A, 21-B, 23-C, 24-C, 25-A, 26-B, 27-B, 28-A, 29-C, 30-D, 31-D, 32-D, 33-D, 35-B, 36-C, 37-D, 41-A, 42-D, 43-A, 51-A, 52-D, 53-A, 54-B, 55-D, 56-D, 58-D, 59-B, , 61-D, 62-C, 64-A, 65-D, 66-D, 67-B, 68-C, 69-C, 70-C, 71-C, 72-D, 73-C, 74-C, 75-D, 76-B, 77-D, 78-C, 80-C, 81-D, 83-A, 86-C, 88-C, 89-D, 90-B
ELMURODOVA ShAHNOZA 7851 58.3 ball 19 ball 8 ball 6 ball 8-C, 10-A, 13-C, 15-C, 16-C, 18-D, 19-C, 21-A, 22-B, 23-B, 30-D, 31-B, 33-A, 34-C, 35-A, 36-D, 37-B, 39-C, 41-A, 42-B, 43-C, 45-A, 46-B, 47-A, 48-B, 49-C, 51-A, 52-C, 53-C, 55-A, 56-C, 58-D, 59-A, , 62-D, 63-D, 64-B, 65-C, 66-A, 67-D, 69-C, 70-B, 71-C, 72-C, 74-A, 76-A, 77-B, 78-D, 80-A, 81-B, 82-C, 83-B, 84-A, 85-B, 86-D, 87-D, 88-C, 90-A
MELIBOYEV HUSAN 8260 57.8 ball 10 ball 9 ball 9 ball 1-A, 2-A, 3-D, 4-B, 5-A, 8-A, 13-D, 14-A, 15-C, 18-C, 19-C, 20-D, 22-D, 23-C, 24-A, 25-B, 26-D, 27-A, 28-C, 29-D, , 31-D, 33-B, 34-D, 35-B, 36-C, 39-D, 40-A, 41-C, 42-C, 43-A, 44-D, 46-C, 47-A, 48-D, 49-C, 52-A, 54-D, 56-A, 58-D, 59-A, 60-C, 62-B, 64-A, 66-D, 67-D, 69-C, 70-A, 71-B, 72-D, 75-C, 76-D, 77-C, 78-A, 79-D, 81-A, 82-D, 83-B, 84-B, 85-D, 87-D, 88-D, 89-D,
JUMAYEVOLTINBEK 7517 57.7 ball 9 ball 10 ball 8 ball 1-A, 2-D, 3-D, 4-A, 6-B, 7-B, 9-A, 10-D, 11-D, 12-A, 16-D, 17-A, 18-C, 19-B, 20-B, 24-B, 25-A, 27-C, 28-B, 29-D, 30-A, 31-A, 33-A, 34-D, 36-B, 38-C, 39-A, 40-A, 41-A, 42-B, 43-A, 46-D, 48-D, 49-A, 50-C, 52-A, 53-B, 54-A, 56-B, 58-A, 60-A, 62-C, 63-B, 64-B, 66-C, 67-C, 68-B, 69-B, 70-C, 71-B, 73-A, 74-C, 76-D, 78-D, 79-B, 80-B, 81-C, 83-C, 84-B, 86-A, 87-A, 88-D, 89-D,
JO'RAYEVA DILDORA 8083 57.7 ball 7 ball 8 ball 12 ball 2-D, 3-B, 4-D, 7-B, 8-A, 10-B, 12-B, 13-A, 15-B, 16-D, 17-D, 18-C, 20-A, 21-C, 22-B, 23-C, 24-D, 25-A, 26-B, 27-C, 28-B, 29-A, 30-B, 31-C, 33-A, 34-B, 35-D, 37-B, 38-D, 39-C, 41-A, 42-A, 44-A, 46-C, 47-D, 48-D, 49-C, 51-C, 52-B, 53-B, 54-D, 55-A, 56-B, 57-D, 58-C, , 62-A, 63-C, 64-A, 66-D, 68-C, 69-B, 70-A, 74-A, 75-A, 76-D, 80-B, 81-A, 83-C, 85-D, 86-D, 87-D, 88-A, 90-B
ABDURAHIMOV ABDURAShID 8088 57.7 ball 7 ball 8 ball 12 ball 1-C, 2-D, 3-B, 4-A, 5-C, 6-C, 7-C, 8-C, 9-D, 10-C, 11-A, 13-A, 14-A, 16-C, 18-A, 19-C, 20-C, 22-D, 25-B, 26-C, 27-D, 28-C, 29-D, , 32-C, 33-D, 34-A, 36-D, 37-C, 38-D, 41-A, 43-B, 44-B, 46-B, 47-D, 48-A, 49-D, 50-D, 51-D, 52-B, 54-C, 55-C, 56-C, 57-B, 58-A, 60-B, 64-B, 66-D, 69-D, 71-B, 72-B, 73-C, 74-B, 75-D, 76-B, 80-B, 81-C, 82-C, 83-A, 84-D, 85-C, 86-C, 89-A, 90-C
FOZILOVOLIM 7606 57.4 ball 5 ball 12 ball 7 ball 1-D, 2-D, 3-B, 4-B, 6-D, 7-C, 8-C, 9-B, 12-D, 13-C, 14-C, 15-B, 16-B, 17-B, 18-D, 19-D, 20-D, 21-C, 22-C, 23-C, 24-D, 26-D, 27-B, 28-C, 30-B, 31-A, 32-D, 34-B, 37-D, 41-B, 43-D, 45-D, 47-C, 48-D, 49-B, 50-B, 51-D, 53-D, 54-C, 55-B, 57-D, 58-D, 59-A, , 61-D, 62-C, 63-A, 64-B, 65-A, 66-C, 67-C, 69-A, 70-D, 71-A, 72-C, 74-C, 75-A, 76-A, 77-A, 78-A, 79-B, 80-D, 82-A, 83-C, 85-C, 87-A, 88-A,
ISABOYEV XOJIAKBAR 7919 57.4 ball 0 ball 7 ball 17 ball 1-C, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A, 6-B, 7-A, 8-D, 9-B, 10-C, 11-A, 12-B, 13-C, 14-D, 15-C, 16-D, 17-D, 18-B, 19-A, 20-C, 21-C, 22-D, 23-B, 24-D, 25-B, 26-A, 27-D, 28-D, 29-B, 30-C, 31-A, 32-C, 34-C, 35-C, 36-B, 37-A, 39-B, 40-A, 42-D, 45-D, 46-C, 48-D, 49-C, 51-A, 52-A, 53-B, 54-C, 55-A, 56-C, 57-D, 58-C, 59-C, 60-A, 65-A, 67-B, 70-D, 71-A, 73-A, 77-C, 78-B, 79-A, 81-A, 83-D, 86-D, 88-C, 89-A,
AXMEDOV MUXRIDDIN 8119 56.7 ball 9 ball 9 ball 9 ball 1-A, 3-B, 5-C, 6-D, 7-D, 10-D, 11-D, 12-B, 14-D, 15-D, 16-C, 18-D, 19-D, 20-B, 21-D, 22-B, 23-A, 24-B, 27-C, 28-D, 30-D, 31-B, 32-D, 33-D, 34-A, 36-B, 37-B, 38-D, 39-A, 41-A, 43-B, 44-A, 45-D, 46-C, 47-D, 48-A, 52-A, 54-C, 57-A, 58-B, 59-D, 60-A, 61-A, 62-D, 64-C, 66-B, 68-B, 69-B, 70-A, 71-C, 72-A, 73-B, 74-B, 75-A, 76-A, 77-B, 79-D, 80-A, 84-A, 85-D, 86-A, 88-A, 89-C,
ISMAILO'V ABDULAZIZ 8185 56.5 ball 7 ball 11 ball 7 ball 2-B, 3-C, 4-A, 5-A, 6-B, 7-A, 10-B, 11-C, 13-C, 14-D, 15-B, 16-B, 17-D, 18-C, 20-D, 21-B, 22-C, 25-A, 26-D, 27-B, 28-B, 29-C, 30-A, 34-B, 37-B, 38-B, 41-D, 42-A, 43-A, 44-C, 45-B, 46-B, 47-D, 48-A, 49-B, 50-B, 51-B, 52-B, 53-C, 54-B, 56-C, 57-D, , 61-C, 62-C, 63-A, 64-A, 65-D, 66-C, 67-C, 69-D, 70-A, 72-C, 74-A, 75-A, 76-A, 77-C, 78-B, 80-C, 81-A, 83-B, 84-D, 86-C, 88-C, 89-A, 90-D
MAAAYUSUPOVAMADINA 7386 56.5 ball 5 ball 9 ball 11 ball 1-B, 2-A, 3-B, 4-D, 5-D, 7-D, 8-A, 10-C, 11-C, 12-D, 13-D, 15-D, 16-B, 17-D, 18-D, 19-B, 20-C, 21-C, 22-C, 23-B, 24-B, 26-B, 27-C, 29-A, 30-A, 31-C, 33-A, 36-D, 38-B, 39-D, 41-D, 42-A, 43-B, 44-A, 45-A, 46-B, 47-B, 48-D, 49-C, 50-C, 51-B, 53-C, 54-A, 55-B, 58-B, 60-B, 61-D, 63-D, 66-A, 67-D, 68-D, 69-A, 71-A, 72-C, 74-D, 76-A, 77-A, 80-D, 81-A, 83-D, 85-A, 86-C, 87-B, 88-C, 89-C,
NEMATILLAYEVA SABOHAT 8130 56.4 ball 6 ball 12 ball 6 ball 1-B, 2-A, 3-C, 4-D, 5-D, 6-B, 7-B, 8-B, 9-C, 10-C, 11-A, 12-C, 15-C, 17-C, 18-D, 19-C, 20-A, 21-C, 22-B, 24-D, 25-B, 27-C, 29-B, 30-D, 31-A, 32-B, 33-C, 34-A, 35-A, 38-D, 39-C, 42-C, 46-A, 47-C, 49-A, 50-B, 51-C, 55-D, 56-A, 57-D, 58-D, 59-C, , 62-A, 63-C, 65-A, 66-D, 67-A, 68-C, 69-B, 70-D, 71-B, 72-D, 73-B, 74-D, 76-C, 78-B, 79-C, 80-A, 81-A, 82-D, 84-A, 85-C, 86-C, 87-A, 88-A, 89-A,
ShHIRIN 7392 56.2 ball 3 ball 13 ball 6 ball 1-B, 3-A, 4-D, 5-D, 6-D, 7-A, 8-A, 9-B, 10-B, 11-A, 12-B, 14-D, 16-D, 17-A, 18-B, 19-A, 20-A, 21-B, 22-C, 23-D, 24-B, 25-D, 26-A, 27-B, 28-B, 29-C, 30-D, 31-D, 32-B, 33-B, 36-B, 37-A, 41-C, 43-A, 44-A, 45-D, 47-D, 48-C, 50-A, 51-D, 52-D, 56-C, 57-A, 59-D, , 61-A, 62-B, 63-A, 64-D, 69-A, 70-D, 71-A, 72-A, 73-B, 74-B, 75-A, 76-B, 77-B, 79-A, 80-A, 81-B, 82-D, 83-C, 84-D, 85-D, 86-A, 87-B, 88-A, 89-B,
G'ANISHER BOBY OROV 8215 56.1 ball 0 ball 12 ball 9 ball 1-C, 2-C, 3-C, 4-D, 5-C, 6-A, 7-C, 8-A, 9-D, 10-B, 11-A, 12-C, 13-A, 14-D, 15-C, 16-B, 17-D, 18-A, 19-B, 20-A, 21-B, 22-D, 23-D, 24-C, 25-A, 26-C, 27-C, 28-D, 29-A, 30-C, 31-B, 32-D, 33-D, 34-A, 35-A, 36-A, 40-A, 41-C, 43-D, 45-A, 48-C, 52-A, 53-D, 54-B, 57-C, 58-A, 59-A, 60-B, 61-D, 62-C, 63-C, 65-D, 67-D, 68-C, 69-C, 70-D, 71-C, 72-C, 73-D, 74-D, 75-D, 80-D, 81-C, 82-A, 84-A, 85-A, 86-D, 88-D, 90-B
AXMEDOVA UMIDA 7863 56 ball 14 ball 7 ball 9 ball 3-C, 4-A, 6-D, 9-B, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-A, 17-B, 18-C, 21-B, 24-D, 26-B, 29-C, 30-C, 31-C, 34-B, 36-D, 37-B, 38-D, 39-B, 40-D, 41-A, 42-D, 43-B, 44-C, 45-B, 46-D, 47-A, 48-B, 49-B, 51-D, 52-B, 53-B, 56-A, 57-B, 58-A, 59-B, , 61-C, 63-D, 64-A, 65-D, 67-C, 69-A, 70-D, 71-B, 72-B, 75-B, 76-A, 77-D, 80-C, 81-C, 82-A, 83-A, 84-A, 85-B, 87-B, 88-A, 90-D
EABOXIREV 8017 55.8 ball 10 ball 7 ball 11 ball 1-B, 2-B, 3-C, 4-C, 8-C, 9-A, 10-A, 13-A, 15-C, 16-B, 17-B, 18-B, 20-A, 23-B, 24-C, 25-C, 26-A, 27-A, 28-A, 30-C, 33-D, 34-B, 36-B, 38-A, 39-C, 41-A, 42-A, 43-C, 44-C, 45-D, 46-C, 47-D, 48-C, 49-C, 51-D, 52-A, 53-D, 54-A, 56-A, 57-C, 58-A, 59-D, 60-D, 61-C, 62-D, 64-D, 65-D, 66-D, 69-A, 70-D, 71-D, 72-A, 73-D, 74-D, 78-B, 79-A, 80-C, 82-A, 84-B, 85-D, 86-C, 89-A,
RAVShANOV ALIShER 7942 55.8 ball 0 ball 18 ball 0 ball 1-A, 2-D, 3-C, 4-A, 5-D, 6-D, 7-D, 8-B, 9-D, 10-A, 11-B, 12-A, 13-B, 14-C, 15-B, 16-C, 17-C, 18-D, 19-C, 20-C, 21-B, 22-A, 23-B, 24-C, 25-B, 26-D, 27-D, 28-A, 29-A, 30-C, 31-B, 34-D, 35-C, 37-B, 38-B, 45-D, 47-C, 51-B, 52-A, 54-C, 55-C, 57-B, , 61-D, 62-D, 63-C, 64-A, 65-B, 66-C, 67-B, 68-B, 69-C, 70-D, 71-C, 72-C, 73-D, 74-C, 75-C, 76-A, 77-D, 78-B, 79-D, 80-A, 81-B, 82-B, 83-C, 84-C, 85-B, 86-A, 87-B, 88-B, 89-C, 90-C
XURSANOV ABDUJABBOR 7485 55.6 ball 9 ball 10 ball 7 ball 1-B, 2-D, 3-B, 4-D, 5-A, 6-D, 9-C, 10-B, 13-A, 14-A, 15-B, 17-B, 18-B, 20-D, 21-D, 23-C, 24-D, 25-A, 26-A, 27-C, 30-D, 31-C, 33-D, 34-B, 35-C, 36-C, 38-B, 39-A, 41-C, 44-D, 45-C, 49-C, 50-A, 51-D, 52-D, 54-B, 55-A, 56-D, 57-A, 58-C, 60-A, 61-D, 63-D, 65-D, 66-A, 68-A, 69-C, 71-D, 72-C, 73-A, 74-A, 75-A, 76-D, 77-A, 78-A, 79-D, 80-A, 81-D, 83-B, 84-C, 85-C, 86-A, 88-A, 90-C
ASHIRBAEVBAXROM 7974 55.5 ball 7 ball 10 ball 8 ball 1-D, 2-C, 3-D, 4-B, 5-C, 9-A, 10-A, 13-D, 14-A, 15-D, 16-A, 17-A, 18-B, 19-A, 21-C, 22-D, 23-D, 24-D, 25-B, 26-C, 27-B, 28-D, 29-B, , 31-D, 33-A, 34-D, 35-C, 36-D, 39-D, 40-A, 41-A, 42-B, 43-C, 44-B, 46-B, 49-A, 51-D, 52-C, 54-A, 56-D, 57-B, 58-B, 59-B, , 61-D, 63-A, 64-C, 65-C, 66-C, 67-D, 68-A, 69-B, 70-A, 71-B, 75-A, 77-A, 78-C, 79-D, 80-A, 81-B, 82-C, 83-B, 85-A, 86-D, 87-A, 90-A
SAIDKARIMOVA FERUZA 7489 55.4 ball 5 ball 10 ball 9 ball 1-C, 3-D, 4-C, 5-A, 7-D, 9-A, 10-D, 11-C, 12-A, 13-A, 14-C, 15-D, 16-C, 18-A, 19-D, 20-D, 21-D, 22-C, 23-C, 24-A, 25-A, 27-A, 28-D, 29-A, 30-C, 31-B, 32-B, 33-C, 35-C, 37-C, 38-A, 39-C, 40-C, 41-D, 43-D, 44-A, 45-D, 47-A, 49-C, 51-B, 52-B, 53-C, 55-C, 56-A, 57-B, , 61-D, 62-A, 64-A, 66-A, 68-B, 69-A, 70-B, 71-B, 73-B, 74-C, 75-A, 76-B, 79-A, 80-A, 81-B, 84-A, 85-B, 86-D, 87-D, 88-C, 90-A
HAYDAROVA HADIChA 8322 55.4 ball 5 ball 10 ball 9 ball 1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-C, 7-B, 8-D, 9-C, 10-A, 11-B, 12-C, 13-D, 14-A, 15-B, 16-C, 17-C, 18-D, 19-A, 20-B, 21-A, 23-B, 25-A, 26-D, 27-C, 28-D, , 32-C, 33-D, 34-D, 35-B, 36-A, 37-A, 39-D, 42-D, 43-C, 45-B, 46-C, 47-D, 48-C, 49-C, 50-A, 51-B, 52-C, 53-A, 55-C, 59-C, , 61-D, 63-A, 64-D, 66-D, 70-B, 72-D, 73-A, 74-D, 75-D, 76-D, 77-D, 78-B, 79-A, 80-C, 82-A, 83-C, 84-D, 85-B, 86-D, 88-A, 89-C,
SARVAR MATKARIMOV 7482 55.3 ball 3 ball 10 ball 10 ball 1-C, 2-B, 4-C, 5-B, 6-D, 7-D, 8-C, 9-C, 10-D, 12-D, 13-A, 14-C, 15-B, 16-D, 17-A, 18-D, 20-A, 21-C, 22-A, 23-C, 24-A, 25-D, 26-A, 27-B, 28-C, 29-A, 30-A, 31-D, 32-C, 33-B, 34-D, 35-B, 36-A, 37-A, 39-C, 40-D, 46-A, 47-C, 49-A, 50-B, 52-A, 53-D, 55-A, 56-A, 57-C, 59-D, 60-C, 63-D, 64-C, 65-C, 66-D, 69-C, 71-B, 72-A, 74-C, 75-C, 77-D, 79-C, 80-C, 81-D, 83-A, 84-B, 85-B, 87-D, 88-C, 89-D, 90-A
RASULOVA MAFTUNA 7569 54.8 ball 9 ball 5 ball 14 ball 1-A, 2-B, 4-B, 9-C, 11-C, 12-B, 14-B, 15-D, 16-D, 17-D, 18-C, 19-C, 20-C, 21-A, 22-B, 24-B, 25-D, 26-C, 28-B, 29-D, 30-B, 31-D, 32-B, 33-B, 35-C, 37-B, 38-D, 39-B, 40-A, 41-B, 42-D, 43-C, 44-B, 46-B, 47-C, 48-B, 49-C, 50-A, 51-D, 52-A, 53-A, 54-B, 55-A, 56-B, 57-D, 59-C, , 63-D, 67-D, 73-C, 74-D, 75-C, 77-D, 78-C, 79-B, 81-A, 82-D, 84-D, 85-C, 87-C, 88-D, 89-C, 90-B
ABDURAXMONOV DILYORBEK 7521 54.7 ball 9 ball 7 ball 11 ball 1-D, 3-C, 4-A, 5-C, 8-D, 11-D, 12-A, 13-A, 14-D, 15-B, 17-B, 18-B, 21-D, 22-A, 23-B, 24-D, 25-A, 26-D, 28-C, 29-A, 30-A, 32-C, 35-A, 36-A, 37-B, 38-C, 39-A, 41-D, 43-B, 44-D, 45-B, 46-C, 47-A, 48-D, 49-B, 50-C, 51-C, 52-C, 53-A, 54-D, 57-C, 58-C, 59-D, 60-A, 61-C, 63-B, 64-B, 65-C, 66-C, 68-B, 69-A, 70-C, 71-B, 72-D, 74-B, 75-B, 79-B, 82-D, 84-A, 85-A, 88-C, 89-B, 90-A
TOShPO'LATOV ABDULAZIZ 7503 54.6 ball 9 ball 9 ball 8 ball 2-C, 5-A, 6-A, 9-A, 10-C, 11-A, 12-C, 13-A, 14-D, 15-B, 18-B, 19-A, 20-D, 21-B, 23-C, 25-D, 26-A, 27-B, 28-D, 29-C, 30-A, 31-A, 33-A, 34-C, 38-B, 39-D, 40-B, 41-A, 43-C, 44-D, 48-A, 49-A, 50-C, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-C, 56-A, 57-A, 58-C, 59-A, , 62-A, 63-A, 64-C, 66-A, 67-B, 70-B, 71-B, 72-B, 74-A, 76-A, 77-B, 78-B, 79-A, 80-B, 81-A, 82-C, 83-C, 84-D, 85-D, 87-B, 89-A, 90-D
EShMUROTOVA MARJONA 7462 54.6 ball 9 ball 9 ball 8 ball 2-C, 3-D, 6-D, 9-D, 10-B, 11-B, 12-B, 13-A, 15-D, 16-A, 17-A, 19-A, 20-C, 21-C, 22-C, 23-B, 25-B, 26-A, 27-B, 28-C, 30-D, 31-B, 32-D, 33-C, 34-A, 35-D, 36-B, 38-A, 40-C, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 45-C, 47-B, 49-A, 51-C, 54-A, 55-B, 57-B, 58-B, 60-B, 61-D, 62-B, 63-B, 64-C, 65-C, 66-B, 69-D, 70-D, 73-D, 74-D, 75-D, 76-B, 77-D, 78-A, 79-B, 80-B, 82-C, 84-B, 85-D, 88-C, 89-C, 90-B
MIRG'ULOMOVMIRAZIZ 7544 54.6 ball 9 ball 9 ball 8 ball 1-D, 3-C, 5-B, 6-D, 7-D, 9-A, 11-A, 12-C, 13-C, 14-D, 16-C, 18-D, 19-A, 20-B, 22-D, 23-D, 24-B, 25-D, 27-B, 29-A, 30-C, 31-B, 32-B, 34-B, 36-D, 37-D, 38-C, 39-B, 40-A, 43-D, 44-A, 45-D, 46-D, 49-B, 50-D, 51-D, 53-D, 54-A, 55-D, 56-D, 58-C, 60-D, 62-D, 64-D, 65-A, 66-A, 67-A, 68-A, 69-A, 70-D, 71-C, 72-D, 74-D, 76-D, 77-D, 78-D, 79-A, 80-D, 81-A, 82-B, 85-C, 88-D, 89-A, 90-C
TURABOYEVDILShOD 7499 54.5 ball 9 ball 11 ball 5 ball 2-C, 3-C, 4-A, 5-C, 6-A, 7-A, 10-C, 11-D, 12-A, 13-D, 14-C, 15-C, 17-A, 18-C, 19-D, 20-D, 21-C, 22-A, 25-C, 26-A, 27-A, , 31-A, 32-C, 33-C, 35-A, 36-A, 37-C, 41-B, 44-D, 45-D, 46-D, 47-C, 48-B, 50-B, 51-C, 52-C, 54-C, 55-C, 59-C, 60-D, 61-D, 62-C, 63-C, 64-C, 65-D, 66-C, 67-D, 68-C, 69-C, 70-D, 71-B, 72-D, 73-B, 74-D, 75-D, 77-A, 78-C, 79-C, 81-C, 82-A, 85-C, 86-B, 87-A, 88-B, 89-B,
AVALBAYEVAVAZIRA 7858 54.5 ball 7 ball 9 ball 9 ball 2-D, 3-A, 4-A, 5-B, 7-A, 8-A, 9-C, 10-D, 11-D, 12-A, 13-C, 14-D, 15-D, 16-C, 17-D, 18-D, 19-A, 20-A, 21-B, 23-A, 24-B, 26-D, 30-A, 32-A, 33-C, 34-D, 36-A, 38-A, 39-D, 40-B, 41-A, 42-A, 43-A, 44-B, 45-A, 46-A, 47-A, 51-D, 52-D, 53-D, 55-B, 56-A, 58-A, 60-B, 61-C, 62-A, 63-B, 67-D, 69-A, 70-C, 71-A, 72-C, 73-B, 74-C, 75-D, 76-D, 77-C, 78-C, 80-A, 81-A, 82-B, 84-B, 85-D, 86-A, 88-B,
YOLQINOV ABDULHAMID 7516 54.4 ball 5 ball 9 ball 10 ball 1-A, 2-A, 3-C, 4-A, 5-D, 8-B, 9-B, 10-A, 11-C, 12-C, 13-A, 15-B, 16-A, 17-D, 18-C, 19-B, 20-D, 21-D, 22-A, 23-B, 25-B, 27-D, 28-A, 29-B, 30-D, 32-B, 33-B, 35-C, 37-D, 38-D, 40-A, 41-B, 42-B, 43-C, 44-C, 46-B, 47-A, 49-C, 50-C, 51-B, 52-D, 55-D, 57-B, 58-D, 59-A, 60-B, 62-D, 64-D, 66-B, 67-B, 70-B, 72-B, 76-C, 78-D, 79-B, 80-B, 81-D, 82-C, 83-D, 84-B, 85-D, 86-A, 87-A, 88-C, 89-C, 90-B
RAXMATJONOVA DURDONA 7429 54.3 ball 4 ball 10 ball 9 ball 1-B, 2-B, 3-D, 5-B, 6-C, 7-A, 8-C, 9-C, 10-A, 11-A, 12-B, 13-A, 14-D, 15-D, 16-B, 17-C, 21-C, 22-D, 23-A, 24-B, 25-B, 26-B, 27-D, 28-D, 29-D, 30-A, 31-C, 33-D, 34-B, 35-B, 38-D, 39-D, 41-D, 42-A, 43-C, 45-A, 48-D, 51-D, 52-D, 54-D, 55-C, 56-D, 57-D, 58-C, 59-D, 60-B, 62-B, 63-C, 66-C, 67-D, 68-C, 69-C, 70-A, 71-D, 74-A, 77-D, 79-D, 80-C, 81-D, 82-B, 83-C, 84-C, 85-D, 86-A, 88-A, 89-A, 90-C
AVRAM 7666 54.2 ball 4 ball 12 ball 6 ball 1-D, 2-B, 3-D, 4-C, 5-B, 6-A, 7-A, 8-C, 9-A, 11-D, 12-D, 14-B, 15-A, 16-A, 17-B, 18-A, 19-C, 20-D, 22-C, 24-D, 25-C, 26-A, 27-A, 28-A, 29-D, 30-D, 31-B, 32-D, 33-B, 35-D, 39-A, 40-B, 44-A, 45-B, 46-B, 47-D, 48-D, 50-A, 52-B, 54-B, 55-D, 56-D, 57-B, 58-C, , 62-D, 63-C, 64-D, 66-B, 67-D, 69-B, 70-D, 71-B, 72-D, 73-B, 74-B, 75-C, 77-D, 78-D, 79-B, 80-D, 81-B, 83-D, 84-D, 85-B, 86-C, 88-C, 89-C, 90-D
XABIBULLAYEVADILNOZA 8195 54 ball 15 ball 6 ball 9 ball 1-B, 2-B, 5-B, 7-D, 8-A, 12-B, 13-C, 14-D, 17-D, 18-C, 19-B, 20-D, 21-C, 29-C, 30-C, 31-C, 33-A, 34-A, 35-D, 36-B, 37-D, 38-B, 39-C, 40-C, 41-D, 43-B, 44-D, 45-C, 46-A, 47-C, 48-C, 50-B, 52-C, 55-A, 56-C, 57-A, 58-D, 59-C, 60-C, 61-D, 62-D, 63-D, 65-D, 67-A, 68-B, 71-D, 73-D, 76-A, 78-A, 79-A, 80-D, 81-A, 82-C, 83-D, 84-D, 85-A, 86-B, 88-B, 89-B, 90-D
RADJABOVJAVOXIR 7910 54 ball 0 ball 12 ball 8 ball 1-B, 2-B, 3-D, 4-B, 5-D, 6-B, 7-C, 8-C, 9-A, 10-C, 11-D, 12-D, 13-A, 14-C, 15-A, 16-C, 17-C, 18-A, 19-A, 20-A, 21-B, 22-D, 23-B, 24-A, 25-B, 26-C, 27-C, 28-D, 29-D, 30-A, 31-C, 32-D, 33-A, 34-B, 35-C, 39-D, 43-C, 44-D, 45-B, 46-B, 48-B, 49-A, 52-C, 54-D, 56-A, 57-C, 59-A, 60-C, 61-A, 62-B, 63-A, 64-B, 67-C, 68-C, 69-A, 70-A, 71-D, 73-C, 75-C, 76-D, 77-A, 79-A, 80-A, 82-D, 83-C, 84-A, 86-A, 87-A, 89-B, 90-C
ISMATOVA MUXLISA 7538 53.9 ball 2 ball 16 ball 1 ball 1-D, 2-D, 4-D, 5-C, 6-D, 7-A, 8-C, 9-A, 11-D, 12-D, 13-A, 14-B, 15-B, 16-B, 17-C, 18-B, 19-D, 20-B, 21-C, 22-D, 23-C, 24-C, 25-B, 26-C, 27-D, 28-A, 29-B, 30-B, 32-A, 33-A, 36-B, 37-C, 39-D, 41-D, 44-B, 47-C, 49-B, 50-C, 51-B, 54-A, 55-B, 57-B, , 61-A, 62-D, 63-D, 64-A, 65-A, 66-A, 67-A, 68-D, 69-B, 70-D, 71-B, 72-D, 73-A, 74-A, 75-D, 76-C, 77-A, 78-D, 79-D, 81-D, 82-C, 83-A, 84-A, 85-D, 86-B, 87-C, 88-B, 89-B, 90-A
MURODOV SUHROB 8278 53.7 ball 12 ball 9 ball 6 ball 1-B, 2-C, 6-A, 8-B, 9-B, 12-D, 14-A, 15-A, 18-D, 19-A, 20-A, 21-A, 23-D, 24-B, 26-C, 27-B, 28-D, 30-A, 31-C, 32-C, 33-C, 34-A, 35-C, 36-A, 38-A, 40-D, 41-B, 42-B, 46-C, 48-B, 49-A, 50-A, 51-A, 53-A, 54-C, 55-D, 57-B, 58-C, 59-A, , 62-A, 63-C, 64-A, 66-C, 68-A, 69-A, 71-D, 72-B, 73-C, 74-B, 75-B, 76-A, 77-B, 78-A, 79-A, 80-D, 81-C, 82-C, 83-D, 84-A, 87-B, 88-A, 89-D, 90-A
ALIMARDONOVHUMOYUDDIN 8125 53.5 ball 6 ball 7 ball 12 ball 3-B, 5-A, 6-C, 7-D, 8-D, 9-D, 10-D, 11-C, 12-A, 13-B, 14-A, 16-A, 17-B, 19-B, 20-C, 21-D, 22-B, 23-B, 24-B, 26-C, 27-D, 28-B, 29-B, 30-B, 31-B, 32-A, 33-D, 34-A, 35-B, 36-C, 39-B, 40-C, 41-C, 43-D, 44-B, 45-B, 48-D, 49-A, 50-B, 51-C, 52-A, 53-C, 54-C, 55-B, 56-D, 58-C, 60-A, 63-A, 66-A, 67-C, 69-B, 70-D, 71-A, 74-D, 75-C, 76-C, 78-C, 80-D, 81-D, 82-C, 83-D, 85-A, 87-B, 88-A, 90-D
ISROILOV 7501 53.5 ball 8 ball 9 ball 8 ball 1-D, 2-A, 3-D, 4-D, 5-A, 7-D, 8-D, 9-D, 13-C, 15-A, 17-A, 18-C, 19-D, 20-B, 21-A, 22-C, 23-B, 24-C, 26-D, 28-C, 29-B, 30-A, 32-D, 34-D, 35-D, 37-A, 38-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-D, 44-D, 46-B, 47-D, 48-A, 49-C, 51-B, 53-C, 54-B, 56-D, 57-A, 59-C, 60-A, 61-D, 62-B, 63-D, 64-D, 66-D, 67-B, 70-D, 71-B, 72-A, 73-D, 75-D, 77-A, 78-D, 79-D, 80-D, 82-A, 83-C, 86-D, 87-B, 88-D, 89-B, 90-C
YUSUPOVANODIRA 7546 53.2 ball 2 ball 9 ball 11 ball 1-D, 2-A, 3-C, 4-D, 5-B, 6-A, 7-D, 8-A, 9-B, 10-D, 12-B, 13-A, 14-B, 15-B, 16-D, 17-D, 18-D, 20-C, 21-C, 22-A, 23-D, 24-C, 25-C, 26-B, 27-A, 28-D, 29-B, 30-B, 31-C, 32-A, 33-A, 34-C, 35-B, 37-D, 39-B, 40-B, 41-C, 42-D, 44-B, 46-B, 50-C, 51-C, 52-B, 53-D, 54-D, 55-C, 56-A, 58-A, 60-B, 61-C, 66-A, 67-A, 68-C, 69-B, 70-C, 71-C, 72-A, 74-C, 76-C, 77-C, 79-A, 80-C, 82-D, 83-C, 84-C, 86-B, 87-D, 88-B,
TURSUNOV SHAXZOD 8228 52.8 ball 11 ball 5 ball 12 ball 2-A, 3-B, 5-D, 9-D, 10-D, 11-D, 12-B, 14-A, 15-C, 17-A, 18-C, 21-A, 23-D, 24-B, 25-D, 26-C, 27-C, 29-B, 30-C, 32-B, 33-A, 36-D, 37-C, 38-D, 39-C, 40-B, 41-D, 42-B, 43-A, 44-A, 45-A, 46-D, 47-C, 48-D, 50-D, 51-A, 52-D, 53-C, 55-D, 56-A, 57-B, 58-B, 59-D, 60-D, 61-B, 62-C, 65-A, 67-B, 68-C, 69-A, 71-B, 78-B, 79-A, 81-A, 82-D, 83-D, 84-C, 85-C, 87-B, 88-B, 89-A, 90-C
SODIQOV DILYOR 7460 52.7 ball 0 ball 17 ball 0 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-C, 5-C, 6-B, 7-D, 8-B, 9-C, 10-C, 11-C, 12-A, 13-C, 14-D, 15-C, 16-A, 17-D, 18-C, 19-D, 20-A, 21-B, 22-D, 23-A, 24-D, 25-A, 26-B, 27-B, 28-C, 29-B, 30-D, 31-A, 39-C, 41-D, 42-C, 46-C, 47-C, 51-B, 54-C, 55-C, 56-C, 57-D, 58-C, 59-C, , 61-B, 62-B, 63-A, 64-C, 65-A, 66-A, 67-C, 68-C, 69-A, 70-C, 71-A, 72-D, 73-A, 74-A, 75-A, 76-C, 77-C, 78-C, 79-D, 80-B, 81-B, 82-A, 83-C, 84-A, 85-C, 86-D, 87-A, 88-A, 89-C, 90-B
SHOKARIMOVSHOMIRZO 8163 52.6 ball 9 ball 7 ball 10 ball 3-C, 8-D, 9-D, 10-A, 11-C, 12-D, 13-B, 14-C, 15-B, 16-A, 17-D, 18-B, 19-A, 20-B, 21-A, 22-D, 23-B, 25-B, 26-B, 27-C, 29-A, , 31-D, 33-D, 34-D, 36-B, 37-D, 38-D, 39-C, 40-D, 41-A, 42-B, 43-B, 44-C, 45-A, 47-D, 48-A, 49-C, 51-B, 52-B, 55-D, 56-A, 57-D, 58-A, 60-D, 61-B, 63-B, 66-D, 68-C, 69-B, 70-D, 72-D, 73-C, 74-D, 75-B, 77-D, 80-C, 81-C, 83-D, 84-B, 85-D, 86-A, 87-B, 88-B, 89-D,
ShONAZAROVA ShAHLO 7506 52.6 ball 11 ball 9 ball 6 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-D, 6-D, 7-A, 8-A, 13-C, 14-B, 17-B, 20-D, 21-B, 22-B, 24-C, 25-B, 26-D, 28-C, 29-B, 30-B, 32-B, 33-D, 34-A, 35-D, 36-D, 37-D, 39-B, 41-B, 45-B, 46-B, 47-D, 51-C, 52-B, 53-A, 54-B, 55-A, 56-A, 57-A, 58-B, 59-C, 60-A, 62-A, 63-D, 64-B, 66-D, 67-A, 68-A, 69-A, 70-A, 71-B, 72-D, 75-D, 76-A, 77-D, 78-A, 79-A, 80-A, 82-B, 83-D, 84-A, 85-D, 86-C, 87-C, 88-B, 89-B,
FOZILOV ShERZOD 8082 52.6 ball 8 ball 6 ball 12 ball 1-C, 2-B, 3-A, 6-A, 8-A, 9-A, 11-D, 12-D, 13-D, 14-D, 15-D, 17-D, 18-D, 19-D, 20-D, 22-C, 23-D, 24-D, 26-B, 27-B, 28-C, 30-C, 31-B, 32-D, 33-C, 34-C, 37-D, 38-A, 39-A, 40-A, 42-D, 43-D, 44-D, 45-B, 47-B, 48-A, 49-C, 51-A, 52-B, 53-D, 54-A, 55-B, 56-D, 57-D, 58-B, 59-B, , 61-C, 62-C, 64-A, 67-A, 68-A, 70-A, 71-D, 72-A, 73-B, 74-D, 75-A, 76-C, 81-A, 82-B, 83-D, 87-A, 88-B, 90-B
ZAHIDOV SARVAR 8333 52.5 ball 8 ball 8 ball 9 ball 2-A, 3-D, 4-D, 5-D, 6-B, 7-C, 8-C, 9-C, 12-A, 13-D, 15-B, 18-B, 19-C, 20-A, 21-C, 22-D, 23-A, 25-C, 26-B, 27-D, 28-B, 29-B, , 31-D, 33-D, 34-A, 35-B, 36-D, 38-A, 39-D, 40-C, 41-A, 42-A, 44-D, 45-A, 46-D, 49-C, 52-C, 53-D, 54-A, 55-A, 56-C, 57-B, 58-C, 60-C, 61-A, 62-A, 63-B, 64-A, 66-C, 67-C, 68-D, 69-A, 71-A, 72-A, 73-C, 74-B, 75-A, 78-D, 80-C, 81-C, 83-C, 85-B, 86-C, 87-A, 90-D
JAMOLXOJAYEVA RUXSORA 8206 52.4 ball 7 ball 9 ball 8 ball 1-D, 2-D, 3-D, 4-D, 5-A, 7-B, 8-B, 9-B, 10-B, 13-D, 15-C, 18-C, 19-C, 20-A, 21-C, 22-C, 23-C, 24-B, 25-B, 26-D, 27-B, 29-C, 30-D, 31-D, 32-B, 33-C, 34-C, 36-B, 37-B, 42-C, 43-A, 44-A, 45-C, 46-C, 47-B, 48-C, 49-D, 53-B, 55-C, 56-B, 57-D, 58-D, 59-D, 60-A, 61-C, 63-B, 64-B, 66-D, 67-D, 68-B, 71-D, 73-D, 76-B, 77-B, 79-A, 80-C, 81-C, 82-B, 83-D, 84-B, 85-D, 86-A, 87-B, 88-B, 89-D, 90-C
AZIZOVA NILUFAR 7432 51.7 ball 13 ball 8 ball 6 ball 6-D, 7-C, 10-D, 12-A, 14-A, 15-D, 16-A, 17-D, 18-D, 19-B, 21-A, 22-C, 23-D, 24-C, 26-A, 27-C, 29-C, , 32-D, 33-D, 34-A, 35-D, 36-A, 38-A, 40-C, 41-D, 42-A, 44-A, 45-B, 46-A, 47-D, 48-A, 49-B, 51-B, 52-A, 53-A, 54-B, 55-C, 56-A, 60-C, 61-D, 63-D, 64-B, 65-D, 67-D, 68-B, 69-D, 70-B, 71-B, 72-B, 73-C, 75-D, 77-C, 78-B, 79-A, 80-C, 82-D, 83-D, 84-D, 85-B, 86-C, 87-B, 88-D, 89-B,
ILYOSOVA FOZILA 7458 51.6 ball 9 ball 6 ball 11 ball 1-D, 2-D, 3-C, 4-C, 5-D, 7-B, 8-D, 10-C, 11-B, 14-D, 15-D, 16-B, 18-C, 19-B, 20-D, 22-B, 24-B, 25-A, 27-D, 28-C, 29-B, , 31-B, 32-D, 33-A, 34-D, 35-C, 36-C, 37-C, 39-D, 41-C, 42-A, 43-C, 45-C, 46-D, 47-A, 48-A, 49-C, 50-C, 51-C, 52-C, 53-D, 54-C, 57-A, 58-A, 59-C, , 61-D, 62-B, 64-B, 68-B, 69-C, 70-B, 72-C, 75-A, 76-B, 77-A, 81-B, 82-C, 83-B, 84-A, 85-B, 86-D, 87-D, 88-C, 89-C,
ANAAROVA MAFTUNA 7680 51.6 ball 12 ball 9 ball 5 ball 2-D, 3-A, 5-C, 6-D, 7-A, 9-B, 10-D, 11-B, 14-B, 16-D, 17-D, 18-B, 22-C, 23-C, 24-D, 27-A, 28-C, 29-C, , 31-D, 32-A, 33-C, 34-C, 35-C, 36-D, 38-A, 39-C, 40-B, 46-D, 48-D, 49-B, 50-C, 52-B, 53-A, 54-C, 55-A, 56-A, 57-C, 58-C, 59-B, , 63-D, 64-A, 65-A, 67-D, 68-A, 69-A, 71-D, 72-D, 73-C, 74-D, 75-A, 76-B, 77-D, 78-A, 79-B, 80-C, 81-C, 82-A, 83-D, 84-A, 86-B, 87-A, 88-A, 89-D, 90-C
MUHUTDINOV ABDURASUL 7651 51.5 ball 8 ball 7 ball 10 ball 1-B, 3-B, 4-B, 6-D, 8-A, 9-D, 10-A, 12-A, 13-B, 14-C, 15-D, 16-A, 17-B, 18-A, 19-B, 20-C, 22-C, 23-A, 25-C, 28-C, 29-D, 30-C, 32-C, 33-C, 34-B, 35-A, 36-A, 37-C, 38-D, 39-B, 40-B, 42-C, 44-C, 45-A, 46-C, 47-C, 48-B, 51-B, 52-D, 53-C, 55-D, 56-C, 57-C, 58-C, 59-A, , 61-C, 63-B, 64-B, 67-B, 71-C, 72-C, 74-B, 75-C, 76-C, 78-B, 80-D, 81-D, 82-C, 83-C, 84-C, 85-B, 87-B, 88-C, 89-B, 90-A
MUSLIMOV XOJIAKBAR 7522 51.4 ball 7 ball 8 ball 9 ball 1-D, 2-C, 3-D, 4-B, 6-D, 7-A, 8-C, 9-C, 10-D, 12-B, 13-B, 16-D, 17-D, 18-A, 19-C, 20-A, 22-A, 23-D, 24-A, 26-A, 27-B, 28-A, 30-D, 32-C, 33-A, 34-A, 35-A, 37-C, 38-D, 40-B, 43-C, 44-D, 46-B, 47-D, 48-D, 49-D, 51-D, 53-D, 54-A, 55-B, 56-D, 57-A, 58-C, 59-B, 60-D, 61-B, 63-B, 64-B, 65-C, 67-C, 68-B, 69-C, 70-B, 71-C, 72-C, 73-D, 78-C, 80-D, 83-C, 84-C, 85-B, 86-D, 87-B, 88-C, 89-B, 90-A
YO'LDO EVASEVINCh 7691 51.4 ball 6 ball 7 ball 11 ball 1-D, 2-D, 3-C, 4-D, 7-A, 8-D, 11-B, 12-B, 13-A, 14-B, 15-B, 16-C, 17-D, 18-C, 19-D, 20-B, 21-D, 23-B, 24-D, 25-B, 26-C, 27-C, 28-A, 30-D, 32-D, 33-B, 34-D, 36-A, 37-D, 38-C, 39-D, 40-D, 41-D, 43-D, 45-A, 47-A, 48-B, 50-A, 51-D, 52-D, 53-B, 55-D, 56-A, 57-C, 58-D, 59-A, 60-B, 61-C, 62-C, 65-D, 66-D, 67-C, 68-C, 70-C, 72-C, 74-A, 77-A, 79-D, 81-D, 82-B, 84-A, 85-A, 86-C, 87-C, 89-D, 90-A
TO HN 8180 51.4 ball 7 ball 8 ball 9 ball 2-A, 3-B, 4-C, 5-A, 6-B, 7-D, 8-A, 9-D, 10-B, 13-A, 14-D, 16-D, 17-D, 18-B, 19-A, 20-A, 22-A, 23-D, 24-B, 25-A, 27-C, 28-D, 30-B, 31-A, 32-D, 33-A, 35-A, 37-A, 38-A, 43-D, 44-C, 46-D, 47-D, 48-A, 49-A, 50-A, 51-C, 52-D, 53-D, 54-C, 55-A, 56-C, 57-A, 58-B, 60-B, 61-D, 62-D, 65-B, 66-A, 67-B, 69-B, 70-B, 71-D, 73-B, 74-B, 76-B, 78-A, 79-B, 80-B, 81-D, 82-A, 83-D, 84-B, 85-D, 86-C, 89-A,
JAKIRGITOV 7510 51.3 ball 6 ball 9 ball 8 ball 1-C, 2-D, 4-C, 5-A, 6-C, 8-C, 9-C, 11-D, 13-D, 14-B, 16-C, 17-B, 18-A, 19-A, 20-D, 21-C, 22-B, 23-A, 24-C, 25-A, 26-A, 27-B, 29-D, 30-A, 33-B, 35-A, 39-D, 40-A, 41-C, 42-A, 43-C, 44-D, 46-A, 48-C, 49-B, 50-C, 51-C, 52-A, 54-D, 55-A, 56-B, 57-A, 58-D, 59-D, 60-A, 61-C, 62-D, 63-D, 64-D, 65-C, 68-C, 75-C, 76-C, 77-C, 78-A, 79-C, 80-C, 81-D, 82-A, 83-B, 84-A, 85-A, 86-C, 87-D, 88-C, 89-D, 90-B
TURDIYEV YORQIN 8201 50.5 ball 8 ball 6 ball 11 ball 3-B, 4-C, 6-B, 7-A, 10-D, 12-A, 13-B, 14-C, 15-D, 16-B, 18-A, 19-D, 20-D, 21-A, 22-A, 23-D, 25-D, 26-A, 27-C, 28-B, 29-C, 30-A, 31-A, 33-A, 34-D, 36-C, 37-B, 38-B, 39-A, 40-A, 41-C, 42-D, 43-A, 44-A, 45-A, 46-A, 47-D, 49-D, 51-C, 53-D, 54-A, 55-B, 57-A, 58-A, 59-C, 60-A, 62-C, 63-A, 65-B, 66-D, 67-B, 68-D, 71-B, 75-B, 76-D, 77-D, 78-D, 80-D, 81-B, 82-A, 85-A, 87-B, 88-D, 89-B, 90-C
MIRXJJAYEVA MUAZZAM 7399 50.5 ball 11 ball 9 ball 5 ball 1-D, 2-A, 3-C, 5-B, 6-C, 8-C, 10-A, 11-D, 12-D, 15-B, 16-A, 18-D, 19-A, 22-A, 23-B, 24-C, 25-D, 26-C, 28-A, , 31-C, 32-D, 33-C, 34-C, 35-A, 36-B, 39-B, 41-D, 42-A, 43-D, 44-C, 45-B, 46-C, 47-A, 48-D, 50-B, 52-C, 53-A, 58-C, 59-C, 60-D, 62-B, 63-B, 65-B, 66-D, 67-A, 68-B, 69-A, 70-A, 71-C, 72-B, 74-A, 75-D, 76-B, 77-A, 78-A, 79-B, 80-A, 81-B, 82-C, 83-C, 84-D, 85-D, 87-A, 88-A, 89-B,
ZIYODULLAYEV JALOLIDDIN 7607 50.5 ball 8 ball 6 ball 11 ball 1-D, 2-B, 4-C, 5-D, 9-D, 10-D, 11-A, 13-A, 14-B, 15-B, 16-A, 17-D, 20-C, 21-A, 23-D, 24-C, 25-C, 26-B, 27-C, 28-D, 29-B, 30-D, 31-C, 32-B, 33-C, 35-A, 37-C, 38-D, 39-D, 42-D, 43-A, 44-B, 45-A, 46-A, 47-B, 48-A, 49-A, 50-C, 51-B, 53-C, 54-C, 55-C, 56-B, 57-C, 59-D, 60-B, 61-B, 62-B, 63-A, 64-C, 65-B, 67-B, 68-A, 69-B, 71-A, 72-B, 75-A, 79-A, 81-A, 82-D, 83-B, 86-C, 87-D, 89-C, 90-B
TURG'UNOV IBRATILLA 7434 50.4 ball 8 ball 8 ball 8 ball 1-A, 2-C, 3-D, 4-B, 5-A, 6-D, 7-A, 8-C, 10-D, 12-C, 14-B, 15-B, 16-D, 17-B, 18-C, 19-A, 21-A, 23-B, 24-D, 27-B, 28-A, 30-A, 31-B, 33-D, 34-B, 35-A, 37-A, 38-B, 39-B, 40-D, 41-C, 42-B, 43-B, 44-B, 45-B, 46-A, 49-C, 50-C, 53-D, 54-B, 55-B, 56-C, 58-C, 60-B, 61-A, 62-D, 63-D, 64-D, 65-B, 66-B, 67-D, 68-B, 69-D, 71-B, 73-B, 74-C, 76-B, 77-B, 78-D, 79-D, 80-B, 81-D, 83-B, 86-A, 87-C, 90-B
OSTONOV QUTBIDDIN 8103 50.4 ball 10 ball 10 ball 4 ball 1-B, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 7-C, 8-A, 10-A, 11-A, 12-D, 13-D, 14-A, 16-A, 19-C, 20-B, 21-C, 22-D, 23-A, 25-C, 30-D, 31-C, 32-B, 33-A, 35-A, 36-D, 37-C, 38-D, 39-D, 41-A, 43-B, 46-D, 47-C, 48-B, 49-C, 50-C, 52-A, 56-C, 57-C, 58-D, 60-B, 61-A, 62-A, 63-B, 64-A, 65-C, 66-D, 67-D, 68-A, 69-A, 70-D, 71-D, 72-B, 73-B, 74-D, 75-A, 76-D, 77-B, 78-A, 79-C, 81-D, 82-D, 84-D, 85-D, 86-C, 88-D, 90-B
XAMIDULLAEVHURMATILLA 8006 50.3 ball 6 ball 8 ball 9 ball 1-A, 2-D, 3-A, 4-C, 5-A, 6-C, 7-B, 9-B, 10-D, 11-A, 12-A, 15-B, 16-B, 17-D, 18-A, 20-B, 21-B, 22-D, 24-D, 25-C, 26-B, 28-D, 29-C, 30-A, 31-B, 32-C, 33-C, 34-A, 36-D, 37-B, 38-A, 40-D, 41-B, 42-A, 43-B, 44-A, 45-D, 46-A, 50-D, 51-A, 52-B, 53-D, 54-B, 56-A, 58-A, 60-B, 61-B, 63-B, 64-D, 65-A, 66-B, 67-C, 68-A, 70-B, 72-C, 73-B, 74-C, 75-A, 76-A, 77-A, 80-A, 81-A, 83-D, 84-B, 86-B, 89-D, 90-D
TURG'UNO A MU ASSAR 8102 50.1 ball 3 ball 9 ball 9 ball 1-A, 2-A, 3-C, 4-B, 5-C, 6-C, 7-B, 8-D, 9-B, 10-C, 11-A, 12-B, 14-C, 15-A, 16-C, 17-A, 18-C, 19-C, 20-D, 21-C, 22-C, 23-B, 24-D, 25-B, 27-B, 28-D, 30-C, 33-B, 34-C, 35-D, 37-D, 38-B, 39-A, 41-B, 42-D, 43-C, 45-C, 47-C, 48-D, 49-B, 50-B, 51-A, 53-C, 54-A, 56-A, 57-D, 59-A, 60-C, 61-C, 63-A, 64-D, 65-D, 66-C, 68-D, 69-B, 71-B, 72-C, 74-C, 75-A, 77-C, 78-C, 79-B, 80-B, 81-B, 82-C, 83-B, 86-A, 88-C, 90-A
XAJIKURBONOVA NILUFAR 7864 49.6 ball 12 ball 7 ball 7 ball 1-D, 3-C, 4-B, 6-B, 7-D, 8-D, 12-C, 14-D, 15-A, 16-D, 17-D, 18-C, 19-D, 21-D, 24-C, 25-C, 28-D, 29-D, , 31-C, 33-D, 34-B, 35-C, 36-B, 37-B, 38-B, 39-B, 40-B, 41-B, 42-D, 43-D, 44-D, 45-B, 47-A, 48-B, 49-B, 50-C, 51-B, 55-D, 56-B, 57-A, 60-D, 61-D, 62-A, 64-D, 65-C, 66-C, 67-D, 68-A, 69-A, 70-C, 73-A, 74-D, 75-B, 77-C, 79-A, 80-A, 81-B, 82-D, 83-C, 84-D, 85-D, 86-A, 88-A, 89-B,
ABDUG'AFFOROV 8063 49.4 ball 9 ball 8 ball 7 ball 1-C, 3-B, 6-C, 8-B, 9-B, 11-B, 12-D, 13-C, 14-D, 17-A, 18-C, 19-C, 20-C, 21-D, 22-A, 23-A, 25-A, 26-A, 27-A, 28-D, 30-A, 32-A, 34-B, 35-C, 38-B, 40-B, 41-B, 42-A, 43-D, 45-D, 46-D, 47-A, 48-B, 49-D, 50-A, 51-C, 53-A, 54-C, 56-C, 57-D, 58-A, 59-D, 60-C, 61-D, 62-A, 64-D, 67-C, 68-A, 70-C, 71-A, 72-B, 74-A, 76-B, 77-D, 78-A, 79-B, 80-D, 81-A, 82-C, 83-A, 84-B, 85-C, 86-B, 87-A, 88-B, 90-B
MAQSUDXONOV JASURBEK 7484 49.3 ball 8 ball 9 ball 6 ball 1-C, 2-C, 3-B, 4-D, 5-C, 6-B, 7-A, 8-D, 9-A, 10-D, 12-D, 13-D, 15-D, 17-B, 19-A, 22-C, 24-A, 25-D, 26-B, 28-A, 29-A, 30-B, 31-D, 32-C, 33-D, 36-B, 37-B, 38-C, 39-B, 40-A, 42-B, 43-A, 44-C, 45-B, 46-B, 47-B, 48-A, 49-B, 51-B, 54-C, 55-D, 58-B, 60-C, 61-B, 62-A, 64-A, 65-A, 66-B, 67-A, 68-B, 69-D, 70-A, 71-A, 72-D, 73-A, 75-A, 77-B, 78-C, 79-B, 81-B, 82-C, 83-A, 85-B, 87-C, 88-D, 89-D, 90-A
BAXROMOVA NIGINA 7591 49.2 ball 5 ball 8 ball 9 ball 1-A, 2-B, 3-A, 4-A, 5-C, 7-C, 8-C, 9-B, 10-C, 11-B, 12-C, 13-C, 15-A, 16-A, 18-C, 19-A, 20-B, 21-C, 22-A, 23-B, 24-C, 25-B, 26-B, 28-A, 30-B, 32-C, 34-C, 35-B, 36-A, 37-D, 38-B, 39-C, 41-A, 42-C, 44-C, 45-A, 47-A, 48-D, 49-C, 50-C, 51-B, 52-A, 53-B, 55-C, 57-D, 58-C, 60-C, 61-A, 63-C, 64-A, 66-D, 69-A, 70-A, 71-C, 72-C, 73-A, 74-A, 75-C, 77-B, 78-C, 79-C, 81-C, 83-A, 84-A, 85-C, 88-D, 89-D, 90-A
TOSHEV M A 7525 49 ball 4 ball 11 ball 5 ball 3-C, 4-A, 5-D, 6-D, 7-C, 8-D, 9-A, 10-B, 11-D, 12-C, 13-C, 14-D, 15-B, 16-C, 17-B, 18-D, 19-A, 20-A, 21-A, 22-A, 23-A, 24-A, 26-C, 27-D, 28-C, 29-D, , 31-A, 32-D, 33-D, 34-A, 37-A, 38-A, 40-D, 41-A, 43-A, 44-B, 46-D, 49-A, 51-A, 52-A, 54-B, 55-D, 56-C, 58-B, 59-A, , 61-D, 62-D, 64-D, 65-D, 66-D, 67-B, 68-D, 70-A, 71-B, 72-B, 73-B, 75-D, 76-B, 78-B, 80-D, 81-B, 82-A, 83-B, 84-D, 85-B, 86-C, 87-C, 88-A, 89-A, 90-D
TUROPOVA SAODAT 7886 48.5 ball 8 ball 4 ball 13 ball 1-C, 2-A, 4-D, 6-A, 7-B, 8-C, 10-A, 11-B, 12-A, 13-A, 14-B, 16-C, 17-C, 18-C, 19-A, 20-C, 21-A, 22-A, 24-B, 27-A, 29-B, 30-D, 31-C, 33-C, 34-B, 35-B, 36-A, 37-C, 38-A, 39-D, 40-B, 41-A, 42-C, 44-B, 45-C, 46-D, 47-A, 48-A, 49-C, 50-C, 51-C, 52-C, 53-B, 54-C, 55-C, 56-B, 57-D, 60-C, 61-C, 63-A, 64-B, 65-C, 66-A, 69-B, 70-D, 73-A, 74-B, 75-D, 76-B, 79-B, 81-C, 83-A, 85-A, 87-D, 89-A,
ALOYEVA MUXLISAXON 7855 48.4 ball 9 ball 7 ball 8 ball 1-D, 2-D, 3-B, 4-D, 5-C, 6-D, 7-A, 9-D, 10-B, 11-C, 12-D, 13-D, 14-C, 15-D, 18-D, 20-D, 22-D, 23-C, 26-D, 28-B, 29-C, , 31-D, 33-D, 34-D, 35-C, 36-A, 37-D, 38-D, 39-D, 41-C, 43-D, 44-C, 45-A, 46-C, 48-D, 49-D, 52-D, 53-D, 54-A, 55-C, 57-B, 58-A, 59-D, 60-D, 62-D, 64-D, 67-B, 69-B, 70-D, 71-C, 75-A, 76-D, 77-C, 78-B, 79-C, 80-C, 81-A, 82-B, 83-A, 84-C, 85-A, 86-D, 87-D, 88-B, 89-B, 90-C
RIXSIYEV SARDOR 7949 48.2 ball 8 ball 10 ball 4 ball 1-D, 2-A, 3-C, 5-D, 7-A, 8-D, 9-A, 12-C, 13-C, 14-D, 15-A, 16-C, 19-D, 20-D, 21-C, 22-A, 24-A, 25-A, 26-D, 27-C, 28-D, 29-C, , 31-B, 32-C, 33-D, 34-A, 35-D, 36-D, 39-D, 40-A, 41-D, 42-B, 43-B, 44-D, 49-B, 50-D, 52-C, 54-C, 56-C, 58-A, 59-C, 60-C, 61-C, 64-A, 65-C, 67-C, 68-D, 69-B, 70-D, 71-B, 72-D, 73-C, 74-D, 75-D, 76-D, 77-C, 78-A, 79-A, 80-C, 81-D, 82-B, 84-C, 85-D, 86-D, 87-C, 88-D, 89-A, 90-D
TOIRJONVA ODINA 7868 47.7 ball 12 ball 3 ball 12 ball 2-A, 3-D, 5-D, 6-A, 7-A, 8-D, 10-C, 11-D, 12-D, 14-D, 16-D, 19-B, 20-A, 22-D, 23-C, 25-B, 27-C, 29-B, , 31-B, 33-D, 34-A, 35-B, 36-D, 37-D, 38-B, 39-A, 40-A, 41-D, 42-D, 43-B, 44-D, 45-D, 46-D, 47-A, 49-D, 50-D, 51-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, 56-B, 57-A, 59-B, 60-B, 63-D, 66-D, 69-B, 72-C, 73-B, 74-B, 75-D, 77-A, 78-B, 80-D, 82-A, 83-C, 84-A, 85-C, 86-B, 87-A, 88-A, 90-D
TOHTAMURATOVAKMAL 8319 47.3 ball 11 ball 10 ball 2 ball 1-C, 2-B, 3-B, 5-C, 6-A, 8-C, 9-B, 11-D, 15-B, 16-A, 17-B, 18-C, 19-A, 21-D, 22-C, 24-C, 25-C, 27-D, 30-B, 32-B, 34-A, 35-A, 36-B, 37-A, 38-B, 39-C, 41-D, 42-A, 43-A, 45-A, 46-B, 47-D, 48-B, 52-D, 55-A, 56-D, 57-C, 58-B, 59-D, , 61-B, 62-B, 63-B, 64-D, 65-A, 66-A, 67-B, 68-A, 69-C, 70-C, 71-A, 72-B, 73-B, 74-B, 75-D, 76-A, 77-D, 78-A, 79-A, 80-C, 81-D, 82-D, 83-B, 84-C, 85-A, 86-A, 87-D, 90-A
G'OFURJONOVA UMIDA 7599 47.2 ball 8 ball 9 ball 5 ball 1-D, 3-C, 4-D, 5-D, 6-D, 7-D, 8-B, 9-D, 11-C, 14-A, 15-A, 16-C, 18-B, 21-C, 22-A, 23-C, 24-D, 25-A, 26-B, 27-C, 28-A, 30-C, 31-C, 32-C, 33-D, 34-A, 36-C, 37-A, 38-D, 39-C, 40-C, 42-B, 43-D, 46-D, 47-D, 48-D, 50-C, 51-C, 52-C, 53-C, 56-A, 59-B, 60-B, 61-C, 62-A, 63-D, 64-A, 65-C, 67-A, 68-C, 71-A, 73-A, 74-C, 75-A, 76-B, 77-A, 78-C, 79-A, 80-A, 81-C, 82-B, 83-C, 84-A, 86-D, 87-D, 88-B, 89-B, 90-A
MUXITDINOVNASRIDDIN 7423 46.5 ball 11 ball 5 ball 9 ball 1-D, 2-D, 3-C, 4-D, 6-D, 7-C, 8-A, 9-C, 11-C, 14-D, 15-C, 16-A, 18-D, 19-A, 20-D, 22-D, 24-A, 25-C, 28-A, , 32-C, 33-B, 34-B, 35-A, 36-C, 37-B, 38-D, 40-B, 41-B, 43-D, 44-B, 45-A, 46-C, 47-B, 48-D, 49-D, 50-A, 51-A, 52-C, 54-D, 55-C, 56-B, 57-B, 59-C, 60-B, 61-B, 63-A, 64-B, 65-A, 66-B, 68-D, 70-A, 71-A, 72-A, 75-B, 76-B, 77-B, 78-C, 79-C, 80-D, 81-D, 83-B, 84-B, 85-A, 86-D, 90-C
KOMILOV OTABEK 7617 46.5 ball 0 ball 15 ball 0 ball 1-B, 2-B, 3-B, 4-C, 5-C, 6-D, 7-B, 8-A, 9-D, 10-C, 11-D, 12-D, 13-C, 14-D, 15-B, 16-A, 17-A, 18-C, 19-C, 20-C, 21-A, 22-D, 23-C, 24-D, 25-A, 26-C, 27-B, 28-B, 29-B, 30-D, 31-C, 32-A, 33-C, 35-C, 36-C, 37-C, 43-C, 44-C, 46-B, 47-D, 49-C, 50-B, 54-D, 58-A, 60-C, 61-C, 62-D, 63-D, 64-B, 65-A, 66-B, 67-D, 68-B, 69-B, 70-D, 71-B, 72-C, 73-D, 74-D, 75-B, 76-B, 77-D, 78-B, 79-A, 80-C, 81-C, 82-B, 83-D, 84-B, 85-D, 86-A, 87-B, 88-B, 89-D, 90-C
BAHROMOVANAFISAXON 7850 46.3 ball 8 ball 6 ball 9 ball 1-C, 2-C, 3-C, 4-B, 5-C, 8-C, 9-D, 10-C, 12-C, 13-C, 14-D, 15-C, 16-B, 18-C, 19-D, 20-D, 21-C, 22-D, 26-A, 28-B, 29-A, 30-B, 31-D, 32-C, 33-B, 34-C, 35-B, 36-C, 37-A, 38-C, 41-B, 42-B, 43-C, 44-C, 45-C, 47-C, 49-D, 50-C, 51-B, 52-A, 53-A, 55-C, 56-D, 57-C, 59-A, 60-C, 61-D, 62-C, 63-C, 64-A, 65-C, 66-B, 67-B, 68-C, 73-B, 75-D, 76-B, 78-A, 79-B, 80-D, 83-C, 84-C, 85-A, 86-D, 87-A, 88-C, 90-B
RAHMATOV JASUR 7397 46.3 ball 8 ball 6 ball 9 ball 1-C, 2-D, 5-D, 6-A, 7-A, 8-C, 9-D, 10-A, 12-B, 14-B, 15-A, 16-D, 20-C, 21-B, 22-D, 23-C, 25-A, 26-B, 27-B, 28-B, 29-C, 30-C, 31-A, 32-D, 33-B, 34-A, 35-A, 36-B, 38-B, 39-D, 40-C, 41-D, 42-D, 43-A, 44-C, 45-B, 46-D, 48-B, 49-B, 50-B, 52-C, 53-B, 54-C, 55-B, 59-B, 60-D, 61-B, 62-B, 64-D, 65-B, 67-C, 71-A, 72-A, 74-A, 75-A, 77-D, 78-B, 80-D, 81-D, 82-A, 83-A, 84-A, 85-B, 87-B, 88-A, 89-B, 90-C
OChChILOV ABDURAHMON 7580 46.2 ball 8 ball 8 ball 6 ball 6-C, 7-B, 8-B, 10-C, 11-D, 13-C, 14-B, 15-B, 16-B, 17-B, 19-D, 20-C, 21-B, 22-D, 23-B, 24-D, 25-C, 26-C, 27-D, 28-C, 29-C, 30-B, 33-C, 34-D, 35-B, 36-C, 37-B, 38-B, 39-D, 40-C, 41-C, 42-B, 44-B, 45-C, 48-A, 49-A, 50-C, 51-A, 52-D, 53-D, 54-B, 55-A, 58-D, 60-B, 61-B, 62-B, 63-B, 64-C, 66-B, 67-C, 70-C, 71-D, 72-B, 73-B, 74-C, 75-C, 76-B, 77-C, 79-A, 80-D, 81-D, 83-C, 84-B, 85-C, 86-A, 87-B, 88-B, 90-D
XALDAROVELDOR 7562 46.1 ball 7 ball 9 ball 5 ball 1-B, 3-A, 4-A, 5-A, 7-B, 8-C, 9-B, 10-C, 11-D, 12-A, 13-D, 16-A, 19-C, 20-C, 21-C, 22-C, 23-A, 24-D, 25-B, 26-D, 28-A, 29-B, 30-B, 33-B, 35-D, 36-A, 37-C, 38-D, 39-C, 40-A, 42-A, 43-B, 45-C, 46-A, 47-A, 49-A, 50-C, 51-A, 52-A, 53-A, 54-B, 55-A, 56-B, 58-C, , 61-D, 62-B, 63-A, 64-A, 65-A, 66-A, 67-D, 69-D, 70-A, 71-A, 72-A, 73-C, 74-D, 75-D, 76-C, 77-D, 78-D, 82-B, 84-C, 85-C, 86-D, 87-D, 88-D, 89-A, 90-C
MURADOV ULUG'BEK 7608 46.1 ball 6 ball 8 ball 7 ball 1-C, 2-D, 3-D, 5-C, 6-D, 7-A, 8-D, 10-A, 11-C, 12-A, 13-B, 14-C, 15-D, 16-D, 17-C, 18-C, 21-B, 22-B, 23-A, 24-A, 25-A, 26-C, 29-A, 30-D, 31-C, 32-D, 34-A, 35-D, 38-C, 39-A, 41-C, 42-C, 43-A, 44-B, 45-B, 46-C, 47-B, 48-C, 49-C, 50-A, 51-A, 52-D, 54-C, 55-C, 56-C, 60-C, 61-B, 63-C, 64-A, 65-C, 66-C, 67-B, 68-C, 69-D, 70-B, 71-C, 73-D, 74-B, 75-C, 78-C, 80-C, 81-B, 83-A, 84-D, 85-D, 86-C, 87-B, 89-B, 90-A
AVAZOV IBR OOM 6797 46.1 ball 5 ball 7 ball 9 ball 1-B, 2-D, 3-C, 4-B, 5-D, 6-D, 7-C, 8-D, 9-C, 10-B, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C, 15-B, 16-C, 19-B, 20-B, 21-B, 22-C, 23-C, 24-C, 25-D, 26-C, 29-D, , 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 44-D, 45-D, 47-D, 48-D, 49-D, 53-B, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 62-B, 63-C, 64-D, 67-D, 69-A, 70-A, 71-D, 72-D, 73-C, 74-B, 75-A, 76-C, 78-C, 79-C, 81-D, 83-C, 84-C, 85-C, 88-C, 89-B, 90-B
AVAZOV IBR OOM 6797 46.1 ball 5 ball 7 ball 9 ball 1-B, 2-D, 3-C, 4-B, 5-D, 6-D, 7-C, 8-D, 9-C, 10-B, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C, 15-B, 16-C, 19-B, 20-B, 21-B, 22-C, 23-C, 24-C, 25-D, 26-C, 29-D, , 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 39-D, 40-D, 41-D, 42-D, 44-D, 45-D, 47-D, 48-D, 49-D, 53-B, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 62-B, 63-C, 64-D, 67-D, 69-A, 70-A, 71-D, 72-D, 73-C, 74-B, 75-A, 76-C, 78-C, 79-C, 81-D, 83-C, 84-C, 85-C, 88-C, 89-B, 90-B
TURABAEV UMIDJON 7933 46.1 ball 5 ball 7 ball 9 ball 1-B, 2-D, 4-A, 5-C, 6-D, 7-A, 8-C, 9-C, 10-B, 13-B, 14-D, 15-A, 16-A, 17-D, 18-A, 19-A, 20-B, 21-B, 22-D, 25-C, 26-B, 27-C, 28-D, 29-C, 30-A, 32-A, 33-B, 34-A, 36-B, 38-B, 39-D, 40-C, 41-D, 43-D, 44-C, 45-C, 46-B, 47-A, 48-A, 49-B, 50-C, 54-A, 55-C, 56-A, 57-C, 58-D, 59-D, 60-B, 61-A, 62-D, 63-A, 64-C, 65-D, 66-C, 71-A, 72-C, 73-D, 74-C, 77-A, 78-A, 79-C, 80-C, 81-A, 83-A, 84-A, 85-A, 86-A, 88-D, 89-B,
MURADULLAYEV MARDON 7556 46 ball 3 ball 7 ball 10 ball 1-A, 3-C, 4-B, 5-C, 6-B, 7-B, 8-D, 9-D, 10-D, 11-C, 12-B, 14-D, 15-A, 16-A, 17-C, 18-C, 19-B, 20-C, 21-D, 22-D, 23-C, 24-C, 26-D, 27-A, 28-B, 29-C, 30-B, 31-C, 33-D, 36-B, 37-B, 39-B, 40-A, 41-B, 42-D, 44-A, 45-C, 46-C, 47-B, 48-B, 49-B, 52-D, 53-B, 54-C, 55-B, 56-C, 57-D, 58-B, 59-D, 60-A, 61-C, 63-D, 66-C, 67-A, 68-B, 71-C, 72-C, 76-A, 77-B, 79-A, 80-C, 81-A, 82-D, 83-C, 84-C, 85-A, 86-B, 87-D, 89-B, 90-C
AZIZBEK SULTANOV 8103 45.3 ball 11 ball 8 ball 4 ball 1-B, 2-C, 4-C, 6-B, 7-C, 9-C, 10-A, 12-D, 14-A, 16-A, 18-A, 20-B, 21-C, 22-D, 25-C, 26-C, 28-C, 29-C, 30-D, 31-C, 33-A, 34-D, 35-A, 36-D, 37-C, 38-D, 40-A, 43-B, 44-A, 46-D, 47-C, 48-B, 49-C, 51-C, 53-B, 54-C, 55-B, 56-C, 58-D, 59-D, 60-B, 61-A, 62-A, 63-B, 65-C, 67-D, 68-A, 69-A, 70-D, 71-D, 72-B, 73-B, 74-D, 76-D, 77-B, 78-A, 79-C, 80-A, 81-D, 83-A, 84-D, 85-D, 86-C, 87-B, 88-D, 89-C, 90-B
QO'ChQORO'VA MADINA 7413 45.2 ball 9 ball 8 ball 5 ball 3-C, 6-B, 7-A, 9-D, 10-A, 11-B, 12-A, 13-C, 14-C, 17-B, 18-B, 19-B, 20-C, 21-B, 22-D, 23-C, 24-C, 26-D, 27-B, 28-A, 30-A, 31-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-B, 39-C, 40-C, 41-D, 43-B, 45-B, 46-D, 47-B, 48-D, 49-C, 50-D, 51-C, 52-C, 53-B, 54-D, 57-B, 58-C, 59-C, , 61-C, 63-B, 64-C, 65-D, 66-B, 67-B, 68-C, 69-B, 70-C, 71-B, 72-B, 73-C, 75-B, 76-C, 77-D, 79-A, 80-D, 81-D, 82-C, 83-B, 84-C, 85-B, 86-A, 89-B, 90-D
ALLAZAROV QOBIL 8157 45.2 ball 7 ball 6 ball 9 ball 1-B, 3-B, 4-A, 5-A, 7-C, 9-D, 10-A, 11-A, 13-B, 14-D, 15-B, 16-B, 17-A, 18-A, 19-B, 21-D, 22-B, 24-C, 25-B, 26-C, 27-D, 28-C, 30-A, 31-A, 32-D, 33-A, 35-B, 36-C, 37-C, 38-B, 40-B, 41-D, 42-A, 43-D, 44-A, 46-A, 47-B, 49-B, 50-C, 51-A, 52-A, 53-C, 54-A, 57-D, 58-C, 59-B, 60-D, 61-C, 62-A, 63-D, 64-C, 67-A, 68-B, 70-C, 72-D, 73-A, 74-C, 76-B, 79-C, 80-C, 82-D, 83-A, 84-C, 85-C, 87-A, 88-D, 89-B, 90-A
ABDULLAYEVA GULNOZA 7682 45 ball 7 ball 10 ball 3 ball 1-D, 2-C, 3-D, 4-B, 5-A, 7-D, 9-A, 10-D, 11-A, 13-C, 14-D, 15-A, 16-B, 17-C, 18-B, 19-A, 20-C, 21-A, 23-C, 24-C, 25-C, 28-D, 30-A, 31-D, 32-B, 33-B, 34-C, 35-D, 38-B, 40-C, 41-C, 42-D, 43-B, 44-B, 46-C, 47-A, 49-B, 51-B, 52-B, 53-D, 58-D, 59-B, 60-A, 61-B, 62-C, 63-C, 64-C, 65-C, 67-D, 68-D, 69-D, 72-C, 73-C, 74-D, 75-B, 76-C, 77-D, 78-C, 79-A, 80-B, 81-B, 82-C, 83-C, 84-C, 85-D, 86-B, 87-D, 88-C, 89-D, 90-A
IKROMOVA ASAL 8190 45 ball 6 ball 9 ball 5 ball 1-C, 2-D, 3-B, 4-D, 6-C, 7-B, 8-D, 9-B, 10-A, 13-C, 14-B, 16-A, 17-D, 18-B, 19-C, 20-A, 21-B, 22-C, 23-B, 24-A, 25-B, 28-C, 29-B, 30-B, 31-C, 33-A, 35-C, 36-B, 37-D, 38-C, 39-B, 40-C, 42-B, 43-D, 44-D, 45-D, 46-A, 47-B, 50-B, 53-B, 54-A, 55-C, 57-B, 58-B, 60-D, 61-A, 62-D, 65-B, 66-B, 67-D, 69-C, 70-B, 72-B, 73-A, 74-B, 76-D, 77-D, 78-D, 79-D, 80-B, 81-D, 82-C, 83-B, 84-B, 85-D, 86-A, 87-C, 88-A, 89-A, 90-B
AKROMOV JAMOLIDDIN 8100 44.9 ball 3 ball 8 ball 8 ball 1-D, 2-D, 3-D, 5-D, 6-C, 7-A, 8-D, 9-B, 11-B, 12-D, 13-B, 14-C, 15-A, 16-C, 17-A, 18-C, 19-D, 20-C, 21-D, 22-D, 23-D, 24-D, 25-A, 26-C, 27-D, 29-B, 30-D, 31-B, 34-C, 36-C, 37-D, 38-D, 39-A, 40-B, 41-B, 42-A, 43-C, 44-A, 45-D, 49-B, 50-A, 51-C, 52-D, 53-D, 54-C, 55-D, 57-A, 58-C, 59-A, , 61-C, 62-A, 63-C, 64-D, 65-D, 66-A, 68-D, 69-A, 70-D, 71-A, 72-A, 74-D, 75-A, 76-B, 79-B, 82-B, 84-B, 85-A, 86-A, 87-D, 88-C, 90-A
SOBITOVA 7550 44.5 ball 14 ball 6 ball 5 ball 4-C, 5-D, 7-A, 9-C, 10-B, 14-B, 16-A, 17-C, 20-C, 21-C, 22-A, 23-C, 25-B, 26-B, 27-D, 29-B, , 32-A, 34-B, 36-A, 37-C, 38-B, 39-A, 40-A, 41-D, 42-A, 43-B, 45-D, 46-B, 47-A, 48-A, 49-C, 50-A, 52-C, 53-A, 54-C, 55-A, 56-A, 57-C, 59-A, 60-D, 61-D, 62-D, 64-D, 65-D, 66-C, 67-C, 69-D, 70-B, 71-C, 72-D, 73-C, 74-C, 75-C, 76-A, 77-D, 78-A, 79-D, 80-D, 81-C, 83-B, 84-A, 85-A, 86-D, 89-C, 90-B
ORTIQBOYEVA ODINA 6738 44.4 ball 9 ball 3 ball 12 ball 2-B, 3-D, 4-A, 6-B, 7-A, 8-B, 9-D, 10-C, 11-B, 12-C, 15-D, 16-D, 17-D, 18-D, 19-C, 20-B, 21-C, 22-D, 26-C, 28-D, 30-A, 31-A, 32-B, 33-B, 34-B, 35-B, 36-B, 37-B, 38-B, 39-B, 40-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 45-B, 46-B, 47-B, 48-B, 49-B, 51-B, 52-B, 53-B, 55-B, 56-B, 57-B, 58-B, 60-B, 62-B, 65-C, 67-A, 68-B, 71-C, 72-D, 73-C, 76-C, 77-B, 79-C, 80-C, 84-D, 85-B, 86-C, 87-D, 88-C, 89-A, 90-A
DARMANOV SHOHRUXXON 7947 44.4 ball 9 ball 3 ball 12 ball 1-D, 2-D, 4-B, 5-B, 7-A, 10-C, 11-C, 13-D, 16-D, 17-B, 18-C, 19-A, 20-B, 21-A, 22-D, 23-D, 25-C, 26-B, 27-B, 28-B, 29-A, , 31-C, 32-C, 33-B, 34-D, 35-C, 36-A, 37-B, 38-D, 39-B, 41-A, 42-A, 43-B, 44-A, 46-C, 47-D, 49-D, 50-A, 51-B, 52-B, 53-C, 54-D, 55-A, 56-B, 57-C, 58-B, 59-A, 60-C, 61-D, 62-A, 64-A, 66-B, 68-C, 70-A, 72-A, 73-A, 76-B, 77-D, 78-B, 79-A, 80-C, 83-B, 84-A, 86-A, 87-A, 89-B,
S 8049 44.1 ball 8 ball 8 ball 5 ball 2-C, 3-B, 4-B, 5-B, 8-D, 10-A, 11-C, 12-C, 13-D, 14-C, 15-B, 16-B, 17-D, 18-B, 22-D, 24-D, 25-D, 26-B, 27-B, 28-B, 29-B, 30-B, 31-C, 33-B, 34-A, 35-C, 36-C, 37-D, 38-B, 40-C, 42-A, 44-B, 45-B, 47-C, 49-A, 51-A, 52-A, 53-B, 54-B, 55-A, 57-D, 58-D, 59-A, 60-A, 61-D, 62-B, 63-A, 64-C, 66-D, 67-D, 69-A, 70-D, 71-D, 72-C, 73-B, 77-C, 78-D, 79-A, 80-C, 81-D, 82-A, 83-C, 84-D, 85-A, 86-D, 87-D, 88-B, 89-C, 90-C
ORIPOV AZIZ 8308 44.1 ball 0 ball 0 ball 21 ball 1-A, 2-A, 3-C, 4-D, 5-C, 6-D, 7-D, 8-A, 9-B, 10-C, 11-B, 12-C, 13-C, 14-C, 15-D, 16-B, 17-B, 18-A, 19-A, 20-D, 21-A, 22-C, 23-D, 24-D, 25-A, 26-B, 27-C, 28-B, 29-B, 30-D, 31-C, 32-A, 33-D, 34-B, 35-A, 36-A, 37-A, 38-B, 39-C, 40-C, 41-A, 42-B, 43-D, 44-B, 45-B, 46-C, 47-A, 48-B, 49-D, 50-A, 51-C, 52-B, 53-A, 54-A, 55-B, 56-C, 57-C, 58-C, 59-C, 60-A, 62-D, 63-A, 66-B, 68-D, 71-B, 75-C, 76-D, 77-B, 83-C,
TURG'UNOV HUSANBOY 8317 43.4 ball 0 ball 14 ball 0 ball 1-D, 2-A, 3-B, 4-C, 5-C, 6-A, 7-A, 8-D, 9-C, 10-C, 11-D, 12-B, 13-D, 14-C, 15-B, 16-A, 17-B, 18-C, 19-A, 20-B, 21-A, 22-C, 23-C, 24-D, 25-D, 26-B, 27-B, 28-B, 29-A, 30-D, 31-B, 34-D, 36-C, 37-D, 38-B, 39-A, 40-B, 45-B, 47-A, 48-B, 49-D, 51-B, 52-D, 55-A, 58-A, 60-B, 61-D, 62-B, 63-C, 64-B, 65-C, 66-A, 67-B, 68-A, 69-A, 70-D, 71-A, 72-B, 73-B, 74-C, 75-B, 76-B, 77-A, 78-B, 79-B, 80-D, 81-A, 82-C, 83-B, 84-C, 85-C, 86-A, 87-B, 88-D, 89-C, 90-C
MUHIDDINOVMIRSIDDIQ 7636 43.3 ball 12 ball 7 ball 4 ball 1-B, 2-A, 4-A, 5-C, 11-D, 12-D, 14-C, 15-B, 19-C, 21-C, 22-C, 23-D, 24-A, 25-D, 27-B, 28-C, 29-B, 30-D, 33-D, 34-A, 35-C, 36-C, 37-C, 39-A, 41-D, 42-A, 45-C, 46-B, 47-C, 48-C, 49-B, 50-C, 51-C, 52-C, 53-D, 54-C, 55-D, 56-C, 57-A, 58-C, 59-B, , 61-C, 62-D, 63-B, 64-B, 65-D, 67-B, 68-D, 69-D, 70-B, 71-B, 72-C, 73-D, 74-B, 75-D, 76-D, 78-D, 79-A, 81-C, 82-D, 83-B, 84-D, 85-B, 87-D, 88-D, 89-B, 90-C
NEMATULLEY HASAN 7464 43.1 ball 5 ball 4 ball 12 ball 1-C, 2-A, 3-A, 4-C, 5-A, 6-C, 7-D, 10-B, 12-D, 15-A, 16-B, 17-D, 18-D, 19-B, 20-B, 21-D, 22-B, 23-A, 24-A, 25-B, 26-D, 27-A, 28-B, 29-D, 30-A, 31-D, 32-B, 34-A, 35-C, 36-D, 37-A, 38-D, 40-B, 42-B, 43-B, 44-C, 45-A, 46-D, 47-C, 48-A, 49-C, 50-C, 51-A, 52-B, 53-B, 55-B, 56-B, 57-B, 58-A, 59-D, 60-B, 62-B, 63-C, 64-C, 68-B, 70-A, 71-B, 73-A, 74-B, 75-B, 76-A, 78-A, 80-A, 81-B, 82-D, 83-A, 84-A, 85-B, 90-A
NASULLAEV SHERZOD 7687 43.1 ball 5 ball 4 ball 12 ball 1-C, 2-C, 3-A, 4-D, 7-A, 8-D, 9-D, 10-A, 11-C, 12-A, 13-D, 14-D, 15-A, 16-B, 17-D, 18-D, 20-B, 22-D, 23-A, 25-D, 26-A, 27-B, 28-A, 29-B, 30-B, 31-D, 32-B, 33-D, 34-B, 35-C, 36-B, 37-B, 38-D, 39-D, 40-B, 41-D, 42-C, 43-C, 44-C, 46-D, 47-B, 50-A, 51-A, 52-D, 53-A, 54-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-D, 59-D, , 66-D, 67-C, 68-D, 69-D, 70-C, 71-D, 72-C, 75-C, 76-C, 77-A, 80-C, 81-D, 83-C, 84-C, 85-D, 86-A, 87-B, 90-C
XIKMATOVABDULAZIZ 7530 43.1 ball 7 ball 6 ball 8 ball 1-A, 2-D, 3-B, 5-C, 6-C, 7-D, 8-A, 10-B, 11-C, 12-B, 13-D, 14-B, 16-D, 17-C, 18-B, 20-D, 22-C, 23-A, 24-D, 25-D, 26-C, 29-C, 30-C, 31-B, 33-D, 34-D, 35-A, 36-D, 37-D, 38-B, 39-C, 40-D, 41-D, 42-C, 43-C, 45-A, 46-B, 47-C, 49-C, 52-D, 53-C, 54-D, 55-D, 56-D, 57-B, 59-D, 60-D, 61-C, 62-A, 63-A, 64-A, 65-D, 67-D, 68-A, 69-D, 70-A, 71-D, 72-D, 73-A, 74-D, 75-B, 76-D, 79-B, 82-A, 83-D, 84-A, 86-B, 89-D, 90-C
SAIDAKBARXOJAYEV Z 8005 43.1 ball 8 ball 7 ball 6 ball 2-B, 3-C, 4-A, 5-A, 6-C, 8-A, 9-B, 10-A, 11-A, 12-B, 13-C, 14-A, 15-C, 17-B, 21-B, 22-C, 23-B, 25-B, 26-A, 27-A, 28-C, 29-C, , 31-D, 32-C, 34-C, 35-C, 36-B, 37-B, 38-B, 39-B, 40-D, 41-A, 42-B, 43-B, 44-B, 46-D, 47-D, 48-A, 49-B, 52-D, 53-D, 55-C, 57-A, 59-D, 60-C, 61-D, 62-D, 63-A, 65-B, 66-D, 68-C, 69-D, 70-A, 72-B, 74-C, 76-B, 77-B, 78-C, 79-D, 80-B, 81-B, 83-C, 84-C, 85-B, 86-D, 87-B, 88-A, 89-B, 90-D
AZIZBEK RAHMATULLAYEV 7385 43.1 ball 9 ball 8 ball 4 ball 1-C, 2-A, 3-A, 8-B, 9-A, 10-B, 11-B, 12-D, 13-C, 14-C, 15-D, 16-D, 19-B, 21-B, 23-D, 24-B, 26-C, 27-A, 28-C, 29-A, 30-D, 31-D, 32-C, 33-C, 35-D, 36-D, 37-D, 38-D, 39-C, 41-A, 42-A, 43-C, 44-D, 45-C, 46-A, 48-A, 49-D, 50-B, 51-C, 52-D, 56-B, 59-D, 60-A, 61-B, 62-D, 63-B, 64-D, 65-A, 66-A, 68-A, 69-A, 70-B, 71-B, 73-A, 74-A, 75-B, 76-B, 77-C, 79-A, 80-A, 81-B, 83-B, 84-A, 85-B, 86-C, 87-C, 88-D, 89-D, 90-A
MAMUROVANOZIMA 7390 43.1 ball 6 ball 5 ball 10 ball 3-C, 4-A, 5-A, 6-D, 7-B, 8-D, 9-C, 11-A, 12-D, 14-D, 15-B, 16-D, 18-D, 19-A, 20-D, 21-A, 22-C, 23-C, 24-A, 25-A, 26-D, 27-B, 28-D, 30-C, 31-D, 32-A, 33-D, 34-D, 35-C, 36-B, 37-D, 38-A, 39-D, 40-C, 41-A, 43-A, 44-D, 45-D, 46-C, 49-C, 50-C, 51-C, 52-A, 54-D, 55-B, 56-A, 58-D, 59-D, 60-B, 61-B, 64-A, 66-B, 67-B, 68-A, 69-A, 73-B, 74-A, 75-C, 76-A, 77-A, 79-B, 80-A, 81-B, 82-C, 83-A, 84-A, 87-C, 89-D, 90-A
SAIDAKROMOVA HULKARXON 7427 42.9 ball 4 ball 7 ball 8 ball 1-A, 2-C, 3-D, 4-A, 5-B, 6-A, 7-A, 8-D, 9-D, 10-B, 12-C, 13-A, 14-D, 15-D, 16-C, 17-B, 18-C, 20-C, 21-B, 22-D, 23-B, 24-D, 26-C, 27-C, 28-B, 29-C, , 31-D, 32-C, 33-A, 34-D, 36-B, 37-D, 38-A, 39-C, 40-A, 42-A, 43-C, 44-A, 46-A, 49-A, 50-D, 51-B, 52-A, 53-C, 54-B, 55-A, 56-C, 58-A, 60-A, 62-B, 66-D, 67-B, 68-D, 69-A, 70-D, 71-D, 72-D, 73-B, 74-B, 76-D, 77-D, 78-B, 80-A, 82-D, 83-D, 84-D, 85-B, 87-B, 88-D, 89-B, 90-C
KARIMOV JAVOHIR 8014 42.8 ball 4 ball 9 ball 5 ball 1-C, 2-A, 3-B, 4-D, 6-D, 7-D, 8-C, 9-D, 10-B, 11-A, 12-B, 13-A, 14-B, 15-C, 16-C, 17-A, 18-D, 19-D, 21-C, 22-A, 23-A, 24-A, 25-B, 27-B, 29-B, 30-D, 31-D, 33-B, 37-B, 38-A, 39-D, 40-C, 41-D, 42-A, 43-B, 45-D, 46-A, 48-B, 49-D, 50-A, 51-C, 52-B, 53-B, 54-D, 57-A, 59-C, 60-A, 61-B, 62-A, 63-A, 64-C, 65-C, 68-D, 69-D, 70-D, 71-A, 72-C, 73-C, 74-C, 75-D, 76-A, 77-D, 78-C, 79-D, 80-A, 82-D, 84-D, 85-D, 86-D, 87-B, 89-D, 90-B
ABDUBORIYSULTONOV 8129 42 ball 6 ball 6 ball 8 ball 1-C, 2-C, 3-C, 4-B, 5-C, 6-D, 7-A, 8-D, 9-A, 11-D, 15-C, 16-B, 17-C, 18-C, 19-D, 20-C, 21-C, 22-D, 23-C, 26-B, 27-B, 28-D, 29-D, 30-A, 31-C, 32-D, 34-A, 35-A, 36-B, 37-C, 38-D, 40-A, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-A, 48-C, 50-B, 51-B, 52-A, 54-A, 55-A, 56-D, 57-C, 58-A, 59-B, 60-B, 61-B, 63-D, 65-B, 66-A, 67-A, 68-B, 69-B, 70-A, 71-B, 72-D, 73-B, 74-A, 77-D, 78-D, 79-B, 82-A, 83-B, 84-C, 85-C, 88-A, 89-B, 90-B
SAIDALIYEVA R 7980 41.5 ball 18 ball 7 ball 0 ball 6-D, 7-A, 8-D, 9-B, 15-D, 18-B, 20-B, 21-C, 22-A, 25-C, 26-D, 28-A, , 32-C, 34-C, 35-B, 36-D, 37-D, 39-A, 40-D, 41-B, 42-A, 43-C, 44-A, 45-A, 46-C, 47-B, 48-C, 49-D, 50-B, 53-B, 54-B, 57-D, 58-A, 59-C, 60-D, 61-D, 62-B, 63-B, 64-D, 65-B, 66-C, 67-A, 68-B, 69-B, 70-A, 71-C, 72-D, 73-B, 74-A, 75-C, 76-A, 77-B, 78-D, 79-C, 80-B, 81-D, 82-B, 83-D, 84-D, 85-C, 86-D, 87-B, 88-D, 89-B, 90-C
HAMIDOV ANVAR 8330 40.6 ball 1 ball 8 ball 7 ball 1-C, 2-B, 3-D, 4-A, 5-A, 6-C, 7-C, 8-C, 9-B, 10-A, 11-D, 12-D, 13-B, 14-C, 15-D, 16-B, 17-C, 18-A, 19-C, 20-A, 21-A, 22-D, 23-B, 24-D, 25-B, 27-D, 28-D, 29-B, 30-A, 32-B, 33-D, 34-D, 35-B, 36-B, 37-B, 38-A, 39-D, 41-D, 42-A, 43-B, 44-D, 46-D, 47-D, 51-A, 52-D, 54-C, 56-A, 57-A, 58-C, 59-A, 60-A, 61-D, 63-B, 64-A, 65-A, 67-D, 68-D, 69-B, 70-B, 71-D, 72-C, 73-C, 74-A, 76-A, 77-D, 78-B, 79-C, 80-C, 81-D, 82-D, 83-C, 85-B, 89-D, 90-D
MAMIROVA NODIRA 7424 40.4 ball 14 ball 4 ball 6 ball 1-B, 6-A, 7-B, 9-A, 13-C, 15-B, 16-C, 18-C, 19-D, 20-B, 21-A, 22-A, 23-D, 24-D, 28-B, 29-B, , 31-D, 32-A, 34-B, 35-C, 36-B, 37-D, 38-C, 39-B, 40-C, 41-A, 43-C, 44-B, 45-B, 46-D, 47-A, 48-C, 49-B, 50-B, 51-D, 52-B, 53-B, 55-B, 56-D, 57-B, 59-D, 60-A, 63-C, 64-C, 65-C, 67-D, 68-C, 69-A, 70-C, 71-C, 72-D, 74-B, 76-D, 77-D, 78-C, 79-A, 80-B, 81-B, 82-C, 83-C, 85-D, 86-B, 87-D, 88-C, 89-D, 90-A
ABDUSATTOROV S HAHODAT 7876 39.5 ball 17 ball 4 ball 4 ball 4-A, 5-D, 9-A, 12-C, 14-B, 15-D, 16-A, 18-D, 19-A, 23-A, 24-C, 27-A, 29-A, , 32-C, 33-D, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 38-A, 39-A, 41-A, 43-C, 44-C, 45-B, 46-C, 47-D, 49-D, 50-C, 51-C, 52-C, 53-D, 54-C, 55-D, 56-A, 57-B, 58-A, 59-C, 60-B, 61-C, 62-D, 64-B, 65-D, 67-A, 68-D, 70-D, 71-B, 72-A, 73-B, 74-B, 75-A, 76-C, 77-B, 78-C, 79-D, 80-D, 81-C, 82-A, 83-C, 84-D, 85-C, 86-B, 87-B, 88-A, 89-A,
PARDAYEVA DURDONA 7449 39.1 ball 10 ball 5 ball 6 ball 1-D, 2-A, 3-C, 4-B, 5-C, 6-B, 7-D, 9-C, 11-B, 13-D, 15-A, 16-B, 17-D, 20-A, 23-B, 24-D, 25-B, 26-A, 27-A, 29-D, , 32-D, 33-A, 34-A, 35-B, 36-D, 37-B, 38-D, 40-A, 42-A, 43-D, 44-B, 45-D, 46-D, 47-D, 49-D, 50-D, 51-D, 52-B, 53-B, 54-C, 55-D, 57-C, 58-C, 59-D, 60-C, 62-A, 63-B, 64-C, 66-A, 67-B, 68-A, 69-D, 70-B, 72-D, 73-A, 74-A, 75-A, 76-A, 77-A, 79-A, 80-A, 81-B, 82-D, 83-B, 84-A, 87-C, 88-D, 89-D, 90-A
AZIMOVA MOHIChEXRA 7532 38.9 ball 7 ball 6 ball 6 ball 1-B, 2-A, 3-A, 5-B, 6-A, 7-A, 9-D, 10-D, 11-A, 12-B, 13-B, 14-C, 16-A, 18-B, 19-D, 20-D, 21-A, 22-D, 23-B, 26-D, 27-D, 29-D, 30-B, 31-B, 33-B, 34-A, 35-B, 37-D, 38-A, 39-B, 40-D, 41-A, 43-D, 44-D, 45-A, 47-C, 48-B, 49-D, 50-A, 51-C, 53-B, 54-B, 55-B, 56-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-A, 62-C, 63-A, 65-A, 66-B, 68-C, 69-A, 70-C, 71-A, 73-A, 74-A, 75-A, 76-B, 78-C, 80-A, 81-C, 82-D, 83-A, 84-A, 85-C, 87-D, 88-B, 89-B, 90-A
TIM REGAMBERDIEV 8217 38.9 ball 8 ball 7 ball 4 ball 1-A, 2-C, 4-C, 5-B, 6-A, 9-C, 10-D, 11-C, 13-C, 14-C, 15-C, 16-B, 17-D, 20-A, 22-A, 23-B, 24-D, 25-B, 26-B, 27-C, 29-B, 30-D, 31-C, 32-D, 33-A, 34-D, 36-D, 37-B, 38-D, 39-B, 40-A, 41-C, 43-A, 45-B, 47-C, 48-C, 49-C, 50-C, 52-C, 53-A, 54-A, 56-C, 57-B, 58-C, 59-C, , 61-B, 62-A, 64-D, 65-B, 66-B, 67-A, 68-D, 71-B, 72-A, 73-A, 75-A, 76-A, 77-B, 78-B, 79-A, 80-B, 81-A, 82-C, 83-C, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 88-B, 89-A, 90-D
MAXSUDOV XONDAMIR 7389 37.9 ball 8 ball 6 ball 5 ball 1-A, 2-A, 5-B, 6-D, 7-D, 8-B, 10-B, 11-A, 12-B, 13-A, 14-A, 15-B, 16-D, 17-B, 18-D, 19-D, 21-C, 25-B, 26-D, 27-D, 28-A, 30-B, 31-B, 32-C, 33-B, 34-A, 35-B, 36-A, 37-D, 38-D, 39-D, 40-A, 41-C, 42-C, 45-A, 48-A, 49-C, 50-A, 51-D, 53-B, 54-B, 55-A, 56-A, 57-A, 59-C, 60-D, 61-A, 62-A, 63-D, 64-D, 65-A, 66-C, 67-A, 68-C, 69-D, 71-D, 72-A, 73-D, 74-B, 75-D, 76-D, 77-A, 78-D, 79-A, 80-D, 82-B, 83-B, 86-D, 87-D, 88-D, 89-A,
ABDURAHMONOVA DILOBAR 7477 37.8 ball 7 ball 7 ball 4 ball 1-C, 2-C, 3-A, 4-B, 5-C, 6-D, 7-B, 8-C, 11-B, 12-B, 13-C, 14-D, 15-A, 16-C, 17-D, 18-A, 19-A, 20-D, 22-A, 23-B, 26-A, 28-C, 29-C, , 31-C, 32-D, 33-B, 34-A, 35-A, 36-C, 38-A, 39-D, 40-B, 41-C, 42-D, 43-C, 46-C, 47-C, 49-C, 50-A, 51-C, 52-A, 53-B, 54-D, 55-C, 56-C, 59-B, , 61-B, 62-B, 63-D, 64-D, 65-C, 66-B, 68-D, 69-B, 70-D, 71-D, 72-B, 73-A, 75-D, 76-D, 77-B, 78-D, 79-A, 80-C, 81-C, 82-D, 83-D, 84-D, 85-B, 88-D, 89-B, 90-A
YUSUPOV MIRQODIR 7488 36.7 ball 4 ball 5 ball 8 ball 1-D, 2-A, 3-B, 5-B, 6-D, 7-B, 10-A, 11-C, 12-B, 13-D, 14-A, 15-A, 16-D, 17-B, 18-C, 19-B, 20-C, 21-A, 22-D, 23-D, 24-A, 25-A, 26-D, 27-D, 28-D, 30-A, 32-D, 33-A, 34-C, 35-B, 36-D, 37-D, 38-D, 39-B, 40-A, 43-C, 44-D, 45-D, 46-D, 47-A, 48-A, 50-B, 51-D, 52-D, 54-C, 55-D, 56-A, 57-B, 58-D, 59-C, 60-D, 61-C, 63-C, 64-D, 67-C, 69-D, 71-A, 72-D, 74-C, 75-C, 77-A, 78-D, 79-C, 80-C, 81-D, 82-A, 84-A, 85-A, 86-C, 87-D, 88-C, 89-D, 90-B
SATIBALDIYEV FARRUX 7417 35.7 ball 6 ball 6 ball 5 ball 1-C, 2-A, 3-D, 4-C, 5-C, 6-D, 7-D, 8-B, 10-D, 11-A, 12-A, 15-A, 17-C, 18-D, 19-A, 20-A, 21-D, 24-C, 25-C, 26-C, 27-D, 28-B, 29-B, 30-D, 31-B, 32-D, 33-D, 35-D, 36-C, 37-C, 38-B, 41-A, 42-D, 43-B, 44-C, 45-D, 46-B, 47-C, 48-D, 50-A, 51-D, 53-D, 54-D, 55-D, 56-C, 57-D, 58-A, 60-C, 61-A, 62-B, 63-A, 64-A, 65-B, 66-A, 67-B, 70-A, 71-C, 72-B, 73-B, 74-B, 76-A, 78-C, 79-A, 80-B, 81-A, 82-D, 83-D, 84-C, 85-C, 86-B, 88-B, 89-A, 90-C
TUROPOVA SODAT 8231 35.1 ball 9 ball 0 ball 12 ball 2-C, 4-B, 5-D, 7-D, 8-C, 9-D, 10-C, 11-D, 12-B, 13-A, 16-B, 17-B, 18-D, 20-C, 21-C, 25-B, 26-C, 27-A, 28-C, 29-C, 30-B, 31-C, 32-D, 33-C, 34-C, 35-D, 36-A, 37-B, 38-C, 39-A, 40-D, 41-C, 42-B, 43-C, 44-B, 45-C, 46-A, 47-B, 48-C, 49-D, 50-B, 51-D, 52-C, 53-C, 54-C, 55-C, 56-D, 57-A, 58-A, 59-C, 60-A, 61-C, 62-C, 65-D, 66-B, 67-C, 68-B, 70-B, 71-B, 72-B, 73-C, 76-B, 78-B, 79-C, 81-C, 83-A, 85-D, 87-B, 89-C,
IBRAGIMOV IBROHIM 6916 31.6 ball 8 ball 6 ball 2 ball 1-C, 2-C, 4-A, 6-A, 7-D, 8-B, 9-C, 10-B, 11-D, 12-A, 13-A, 14-B, 15-D, 16-A, 17-A, 18-D, 21-D, 24-C, 25-C, 26-A, 27-C, 30-C, 31-C, 32-A, 33-A, 35-B, 36-D, 37-B, 39-D, 40-C, 42-A, 44-A, 45-A, 46-B, 47-C, 48-A, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-C, 56-A, 57-C, 59-B, 60-B, 61-D, 62-D, 63-D, 64-A, 65-B, 66-C, 67-B, 68-D, 69-A, 70-B, 71-A, 72-C, 73-B, 74-B, 75-D, 76-A, 77-D, 78-A, 79-D, 80-A, 81-B, 82-C, 83-D, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 88-D,
ABDULLAYEV ADHAM 8276 31.4 ball 6 ball 8 ball 0 ball 1-C, 2-C, 3-B, 4-B, 5-D, 7-C, 8-B, 9-A, 10-C, 13-D, 14-D, 15-A, 16-D, 17-B, 19-C, 20-C, 21-C, 22-D, 23-A, 24-D, 25-C, 27-B, 29-B, 30-D, 31-B, 32-B, 33-A, 34-A, 36-C, 38-A, 41-B, 42-C, 44-C, 45-C, 47-C, 49-B, 50-A, 51-B, 52-A, 53-B, 55-A, 56-A, 57-D, 58-A, 59-D, 60-B, 61-D, 62-D, 63-A, 64-A, 65-D, 66-B, 67-D, 68-B, 69-B, 70-A, 71-D, 72-D, 73-B, 74-B, 75-C, 76-D, 77-A, 78-D, 79-A, 80-B, 81-D, 82-C, 83-D, 84-A, 85-C, 86-C, 87-B, 88-D, 89-A, 90-B
YULDASHEVA FOTIMA 8318 31 ball 0 ball 10 ball 0 ball 1-A, 2-C, 3-C, 4-B, 5-B, 6-B, 7-C, 8-A, 9-A, 10-D, 11-A, 12-A, 13-D, 14-B, 15-D, 16-C, 17-D, 18-A, 19-C, 20-C, 21-D, 22-B, 23-A, 24-B, 25-B, 26-C, 27-D, 28-C, 29-D, 30-A, 31-C, 32-B, 33-D, 35-B, 36-C, 37-D, 39-C, 40-B, 41-A, 43-B, 45-C, 47-D, 48-C, 49-B, 50-D, 52-D, 53-B, 54-A, 57-C, 58-D, , 61-B, 62-C, 63-A, 64-B, 65-B, 66-B, 67-A, 68-D, 69-B, 70-C, 71-A, 72-B, 73-C, 74-D, 75-C, 76-A, 77-A, 78-A, 79-D, 80-A, 81-A, 82-D, 83-A, 84-B, 85-A, 86-D, 87-D, 88-A, 89-D, 90-D
SAIDQOBIL UM RALIYEV 8105 31 ball 0 ball 10 ball 0 ball 1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A, 6-D, 7-A, 8-C, 9-C, 10-A, 11-C, 12-A, 13-A, 14-A, 15-C, 16-B, 17-A, 18-B, 19-A, 20-A, 21-A, 22-D, 23-A, 24-B, 25-D, 26-B, 27-B, 28-A, 29-C, 30-B, 32-A, 33-D, 36-A, 38-D, 39-A, 40-B, 41-D, 43-A, 44-A, 45-B, 46-B, 47-A, 49-D, 50-B, 51-C, 52-C, 53-A, 54-B, 57-B, 58-D, , 61-D, 62-A, 63-D, 64-A, 65-C, 66-A, 67-B, 68-D, 69-D, 70-D, 71-D, 72-A, 73-B, 74-B, 75-B, 76-B, 77-C, 78-A, 79-B, 80-C, 81-A, 82-B, 83-C, 84-B, 85-B, 86-A, 87-B, 88-A, 89-A, 90-B
MADATOVAFOTIMA 7862 30 ball 12 ball 0 ball 8 ball 2-C, 3-A, 4-B, 7-A, 8-C, 10-B, 12-C, 13-C, 16-C, 17-B, 19-A, 21-C, 23-C, 24-D, 25-D, 26-C, 29-D, 30-B, 31-C, 32-D, 33-C, 34-B, 35-C, 36-A, 37-C, 38-C, 39-D, 40-A, 41-C, 42-A, 43-C, 44-C, 45-C, 46-C, 47-B, 48-B, 49-C, 50-C, 51-A, 52-C, 53-A, 54-B, 55-A, 56-A, 57-C, 58-D, 59-C, 60-B, 62-D, 63-A, 65-C, 66-C, 69-B, 70-D, 72-A, 73-C, 75-A, 76-D, 77-D, 78-D, 79-C, 80-C, 81-B, 82-A, 83-D, 84-A, 85-A, 87-B, 88-C, 89-B,
MANNOPOV JAHONGIR 7791 ball 0 ball 0 ball 0 ball