Oylik test natijalari BIZ BILAN O'RGANISH YANADA OSON


F.I.SH. TEST NOMERI JAMI BALL I-FAN II-FAN III-FAN TO’G’RI KALITLAR
NAIMOVA MARJONA 14050 182.6 ball 27 ball 29 ball 30 ball 1-D, 3-C, 12-B, , 43-B, , 61-B, 62-B, 63-A, 64-C, 65-A, 66-C, 67-A, 68-D, 69-A, 70-B, 71-B, 72-D, 73-B, 74-A, 75-D, 76-D, 77-D, 78-B, 79-A, 80-D, 81-D, 82-B, 83-C, 84-C, 85-D, 86-A, 87-A, 88-D, 89-B, 90-B
SANJARBEK 13892 180.2 ball 22 ball 30 ball 30 ball 2-D, 3-D, 7-A, 10-A, 17-D, 20-C, 27-D, 30-A, 61-B, 62-B, 63-A, 64-C, 65-B, 66-B, 67-D, 68-D, 69-A, 70-C, 71-A, 72-A, 73-A, 74-B, 75-D, 76-D, 77-B, 78-D, 79-A, 80-D, 81-B, 82-B, 83-C, 84-C, 85-D, 86-A, 87-A, 88-D, 89-D, 90-B
OLIMXO'JAYEVA FOTIMAXON 14056 173.3 ball 27 ball 26 ball 30 ball 9-C, 18-D, 30-B, 31-B, 37-A, 47-A, 50-B, , 61-C, 62-C, 63-D, 64-A, 65-A, 66-D, 67-C, 68-A, 69-A, 70-B, 71-C, 72-A, 73-D, 74-C, 75-A, 76-D, 77-D, 78-B, 79-B, 80-B, 81-D, 82-C, 83-C, 84-D, 85-D, 86-A, 87-C, 88-D, 89-A, 90-A
HOSHIMOV SHAXRIYOR 14250 173.2 ball 27 ball 28 ball 27 ball 17-B, 19-C, 21-B, , 36-A, 44-A, , 66-B, 69-A, 76-D,
RUSTAMOV UMIDJON 13929 170.7 ball 19 ball 28 ball 30 ball 2-C, 3-A, 4-A, 10-A, 11-B, 12-B, 15-C, 16-D, 17-C, 27-D, 28-A, , 41-C, 57-B, , 61-C, 62-D, 63-D, 64-A, 65-D, 66-B, 67-A, 68-C, 69-B, 70-D, 71-A, 72-C, 73-C, 74-A, 75-C, 76-A, 77-D, 78-D, 79-A, 80-C, 81-C, 82-D, 83-B, 84-B, 85-C, 86-A, 87-A, 88-C, 89-D, 90-D
ISMOILOV JAHOIR 14345 166.9 ball 26 ball 27 ball 26 ball 5-A, 7-B, 20-D, 21-A, , 45-C, 46-C, 58-C, , 67-C, 69-D, 79-C, 81-A,
ISRO ILOVALAZIZA 13997 165.1 ball 28 ball 23 ball 30 ball 8-C, 20-B, , 37-C, 41-D, 43-C, 45-D, 49-A, 52-C, 58-A, , 61-D, 62-D, 63-C, 64-B, 65-A, 66-D, 67-D, 68-C, 69-C, 70-B, 71-B, 72-C, 73-B, 74-C, 75-D, 76-B, 77-B, 78-A, 79-D, 80-C, 81-C, 82-B, 83-D, 84-C, 85-B, 86-B, 87-A, 88-A, 89-C, 90-D
SAIDOVAGULZODA 14517 164.7 ball 22 ball 25 ball 30 ball 2-D, 4-D, 6-B, 7-C, 8-A, 9-A, 24-D, 27-D, , 35-A, 39-D, 41-A, 46-C, 48-D, , 61-C, 62-B, 63-D, 64-D, 65-B, 66-D, 67-C, 68-D, 69-B, 70-B, 71-C, 72-C, 73-C, 74-A, 75-D, 76-C, 77-B, 78-A, 79-D, 80-B, 81-B, 82-C, 83-D, 84-B, 85-C, 86-C, 87-A, 88-A, 89-B, 90-D
MOHLAROY KAMOLOVA 14070 164.2 ball 30 ball 22 ball 30 ball 31-B, 33-C, 38-C, 41-B, 42-B, 50-D, 56-A, 60-A, 61-A, 62-C, 63-D, 64-C, 65-D, 66-B, 67-A, 68-A, 69-C, 70-D, 71-A, 72-D, 73-C, 74-D, 75-A, 76-B, 77-C, 78-C, 79-B, 80-B, 81-A, 82-D, 83-D, 84-A, 85-A, 86-C, 87-D, 88-A, 89-C, 90-C
NIYATOVA DILDORA 14460 160.3 ball 18 ball 25 ball 30 ball 1-B, 4-B, 6-C, 11-C, 12-A, 14-A, 16-A, 20-B, 25-D, 27-D, 28-C, 29-D, , 36-B, 37-B, 39-D, 50-D, 53-B, , 61-D, 62-A, 63-B, 64-A, 65-C, 66-C, 67-C, 68-B, 69-C, 70-B, 71-C, 72-B, 73-D, 74-C, 75-B, 76-D, 77-D, 78-D, 79-D, 80-B, 81-C, 82-C, 83-D, 84-B, 85-B, 86-C, 87-A, 88-A, 89-B, 90-D
IKROMOV ISKANDARXON 13891 159.2 ball 17 ball 25 ball 30 ball 4-C, 5-A, 6-D, 8-D, 9-A, 10-D, 15-D, 18-D, 25-C, 26-B, 27-C, 28-B, 29-B, , 35-D, 40-D, 53-A, 54-D, 60-B, 61-A, 62-A, 63-D, 64-D, 65-D, 66-D, 67-A, 68-B, 69-C, 70-D, 71-A, 72-A, 73-B, 74-D, 75-C, 76-C, 77-C, 78-C, 79-A, 80-C, 81-C, 82-D, 83-B, 84-B, 85-C, 86-A, 87-A, 88-C, 89-D, 90-D
NASRIDDINOVBEXZOD 14073 158.1 ball 16 ball 25 ball 30 ball 2-B, 5-A, 7-C, 10-A, 11-A, 12-D, 14-C, 17-A, 18-D, 19-B, 24-B, 27-B, 29-D, 30-B, 36-B, 38-A, 48-A, 54-A, 56-A, , 61-A, 62-C, 63-A, 64-B, 65-A, 66-C, 67-A, 68-C, 69-A, 70-B, 71-D, 72-A, 73-C, 74-C, 75-B, 76-D, 77-B, 78-B, 79-C, 80-B, 81-B, 82-A, 83-C, 84-B, 85-A, 86-A, 87-D, 88-D, 89-B, 90-C
FARRUKH 14342 157.5 ball 25 ball 25 ball 25 ball 9-D, 14-A, 16-D, 20-C, 27-B, , 32-B, 35-A, 40-B, 41-A, 42-A, , 66-A, 72-C, 80-C, 87-C, 88-D,
NABIYEVA Z 13870 157.4 ball 21 ball 23 ball 30 ball 2-C, 4-A, 6-B, 12-D, 14-B, 16-B, 20-A, 21-D, 28-A, , 31-D, 48-D, 49-C, 52-C, 54-A, 55-C, 57-C, , 61-C, 62-A, 63-A, 64-C, 65-A, 66-A, 67-A, 68-A, 69-B, 70-C, 71-D, 72-D, 73-B, 74-C, 75-B, 76-C, 77-B, 78-B, 79-B, 80-C, 81-C, 82-A, 83-B, 84-C, 85-A, 86-A, 87-D, 88-D, 89-C, 90-B
MUHAMMADJANOV NURIDDIN 14284 156.7 ball 30 ball 25 ball 22 ball 1-C, 2-C, 3-B, 4-B, 5-C, 6-A, 7-C, 8-B, 9-C, 10-A, 11-B, 12-D, 13-D, 14-A, 15-A, 16-A, 17-B, 18-A, 19-B, 20-C, 21-C, 22-A, 23-B, 24-C, 25-A, 26-A, 27-D, 28-D, 29-C, 30-B, 32-D, 39-C, 46-D, 51-B, 56-A, , 61-B, 63-A, 66-C, 71-D, 82-C, 84-B, 86-B, 90-D
SANAT 14335 156.7 ball 13 ball 29 ball 25 ball 1-A, 2-B, 6-B, 8-C, 12-D, 14-B, 15-D, 16-A, 18-C, 19-B, 20-D, 21-D, 25-A, 26-A, 27-C, 28-C, 29-D, , 51-D, , 63-B, 66-B, 68-C, 74-A, 85-D,
MAHKAMJON 13927 156.3 ball 20 ball 23 ball 30 ball 1-B, 2-C, 3-D, 6-B, 7-A, 17-C, 18-D, 20-D, 21-A, 28-D, , 35-A, 36-D, 37-D, 40-B, 41-D, 47-D, 59-B, , 61-C, 62-B, 63-B, 64-B, 65-C, 66-C, 67-B, 68-D, 69-A, 70-C, 71-D, 72-D, 73-D, 74-B, 75-A, 76-D, 77-D, 78-C, 79-B, 80-C, 81-C, 82-D, 83-A, 84-A, 85-C, 86-B, 87-B, 88-C, 89-D, 90-D
QADAMOV BEKZOD 13861 154.8 ball 13 ball 25 ball 30 ball 1-C, 2-B, 4-C, 6-A, 9-A, 10-A, 11-A, 13-D, 14-D, 15-B, 17-B, 18-A, 21-D, 25-D, 26-A, 27-D, 29-C, , 34-D, 35-D, 41-D, 46-A, 48-C, , 61-B, 62-A, 63-B, 64-A, 65-A, 66-A, 67-C, 68-D, 69-B, 70-A, 71-B, 72-C, 73-C, 74-B, 75-A, 76-C, 77-C, 78-D, 79-C, 80-B, 81-A, 82-A, 83-C, 84-B, 85-B, 86-A, 87-D, 88-D, 89-B, 90-C
JAMSHID RUSTAMOFF 13876 154.8 ball 13 ball 25 ball 30 ball 2-A, 3-D, 5-B, 6-C, 9-A, 10-B, 11-D, 12-A, 16-D, 17-C, 19-C, 21-A, 25-C, 26-B, 27-D, 28-C, 29-B, , 36-A, 37-A, 42-C, 53-C, 59-A, , 61-B, 62-A, 63-C, 64-A, 65-D, 66-A, 67-B, 68-A, 69-D, 70-B, 71-C, 72-C, 73-C, 74-B, 75-B, 76-B, 77-C, 78-A, 79-D, 80-D, 81-A, 82-C, 83-C, 84-A, 85-B, 86-B, 87-C, 88-A, 89-A, 90-B
MURTAZAYEV MUHAMMAD 14067 154.8 ball 13 ball 25 ball 30 ball 3-B, 4-B, 5-A, 10-D, 11-A, 16-A, 17-B, 18-B, 20-C, 21-A, 22-D, 23-C, 25-C, 26-A, 27-A, 28-B, 29-D, , 38-D, 46-A, 53-A, 54-C, 60-A, 61-B, 62-B, 63-C, 64-B, 65-B, 66-C, 67-A, 68-D, 69-C, 70-A, 71-C, 72-B, 73-A, 74-B, 75-C, 76-A, 77-D, 78-A, 79-D, 80-D, 81-A, 82-C, 83-C, 84-A, 85-B, 86-B, 87-C, 88-A, 89-A, 90-B
SOBIRJONOV AZIZ 14353 154.6 ball 13 ball 29 ball 24 ball 2-A, 3-B, 6-B, 7-D, 12-A, 13-B, 14-C, 15-D, 20-D, 21-D, 22-B, 23-C, 24-C, 25-D, 28-D, 29-B, 30-B, 60-D, 67-A, 68-A, 72-D, 82-C, 85-B, 87-C,
SAMADOVA FERUZA 14695 154.5 ball 11 ball 29 ball 25 ball 1-B, 5-D, 6-C, 7-A, 8-C, 9-D, 11-D, 13-C, 15-D, 17-D, 18-C, 20-B, 21-C, 23-B, 26-A, 27-D, 28-C, 29-B, 30-A, 44-A, , 65-D, 73-A, 74-A, 81-D, 86-A,
SHUKURILLOYEV FIRDAVS 14223 154.5 ball 30 ball 27 ball 18 ball 1-C, 2-A, 3-B, 4-A, 5-D, 6-B, 7-D, 8-B, 9-B, 10-B, 11-C, 12-D, 13-D, 14-C, 15-C, 16-C, 17-D, 18-B, 19-A, 20-A, 21-D, 22-C, 23-C, 24-D, 25-D, 26-B, 27-C, 28-D, 29-B, 30-B, 47-B, 51-C, 60-B, 63-A, 66-D, 67-D, 71-B, 73-D, 74-A, 75-D, 80-A, 82-B, 83-D, 86-B, 89-A,
TURAYEV J 13898 154 ball 21 ball 28 ball 21 ball 5-D, 8-D, 10-C, 13-A, 16-C, 23-A, 27-A, 28-B, 29-C, , 46-A, 59-A, , 67-A, 68-B, 70-A, 71-B, 79-D, 80-D, 81-A, 83-B, 90-C
ABAYDULLAEV ASADBEK 13845 153 ball 17 ball 23 ball 30 ball 2-C, 6-A, 7-B, 9-C, 10-D, 11-D, 13-A, 15-A, 20-D, 21-A, 22-C, 27-A, 28-D, , 36-A, 38-A, 47-D, 48-A, 55-D, 56-C, 59-A, , 61-A, 62-A, 63-B, 64-B, 65-A, 66-C, 67-C, 68-A, 69-D, 70-B, 71-C, 72-C, 73-B, 74-C, 75-C, 76-D, 77-B, 78-A, 79-D, 80-D, 81-B, 82-A, 83-A, 84-B, 85-C, 86-C, 87-A, 88-B, 89-B, 90-C
OTAQULOVA ShAHRIBONU 14283 152.4 ball 30 ball 27 ball 17 ball 1-C, 2-B, 3-D, 4-D, 5-C, 6-D, 7-C, 8-B, 9-B, 10-C, 11-A, 12-C, 13-D, 14-B, 15-B, 16-A, 17-B, 18-D, 19-A, 20-A, 21-D, 22-C, 23-C, 24-D, 25-D, 26-B, 27-C, 28-D, 29-B, 30-B, 48-A, 58-B, 60-D, 62-D, 63-B, 65-B, 66-A, 70-C, 74-C, 77-D, 82-D, 85-B, 86-A, 87-C, 88-A, 89-C,
QURBONOV ISLOMBEK 14241 152.2 ball 5 ball 27 ball 30 ball 1-C, 2-B, 3-D, 4-A, 5-B, 6-C, 7-D, 8-D, 9-B, 10-A, 11-A, 12-D, 15-B, 16-B, 17-D, 18-B, 19-D, 20-A, 22-B, 23-C, 24-C, 26-D, 27-D, 28-A, 29-A, , 42-B, 44-C, 53-C, ,
BAHODIROV JAHOIRXO'JA 14249 152.1 ball 22 ball 25 ball 24 ball 3-D, 7-B, 9-A, 13-A, 15-C, 18-C, 21-B, 24-D, , 36-B, 40-B, 46-B, 53-A, 58-B, , 64-A, 70-B, 76-A, 85-D, 87-B, 88-A,
AXROR BEGMATO V 14059 151.7 ball 13 ball 24 ball 30 ball 2-A, 3-D, 5-B, 6-D, 8-D, 9-B, 14-D, 15-C, 17-B, 18-B, 20-A, 22-A, 24-D, 27-D, 28-C, 29-C, 30-C, 34-A, 43-A, 50-B, 54-A, 55-B, 57-D, , 61-D, 62-B, 63-A, 64-B, 65-C, 66-A, 67-D, 68-B, 69-A, 70-B, 71-B, 72-C, 73-D, 74-A, 75-A, 76-D, 77-A, 78-D, 79-C, 80-C, 81-B, 82-D, 83-D, 84-B, 85-B, 86-A, 87-D, 88-B, 89-A, 90-A
OBLOBERDIYEVABROR 14337 151.1 ball 23 ball 25 ball 23 ball 4-A, 6-B, 10-C, 16-C, 18-B, 20-D, 21-A, , 36-C, 41-C, 43-C, 55-D, 58-B, , 63-D, 75-D, 79-B, 81-B, 84-D, 85-A, 87-C,
SUNNATULLO ABDURAHIMOV 13877 150.8 ball 15 ball 23 ball 30 ball 1-C, 2-C, 3-C, 4-D, 8-A, 11-D, 15-A, 17-D, 19-C, 20-A, 21-A, 22-D, 26-B, 27-C, 29-B, , 33-A, 34-B, 40-A, 45-B, 46-B, 51-C, 53-B, , 61-D, 62-A, 63-C, 64-C, 65-D, 66-C, 67-D, 68-A, 69-B, 70-C, 71-D, 72-D, 73-A, 74-A, 75-C, 76-B, 77-D, 78-A, 79-A, 80-C, 81-C, 82-D, 83-B, 84-B, 85-C, 86-A, 87-A, 88-C, 89-D, 90-D
M 13930 150.6 ball 12 ball 24 ball 30 ball 3-B, 4-C, 5-C, 6-C, 8-B, 9-A, 11-D, 12-A, 13-B, 14-B, 16-B, 17-B, 19-D, 21-C, 26-C, 28-A, 29-A, 30-D, 35-B, 40-B, 49-C, 53-C, 56-D, 58-D, , 61-C, 62-D, 63-D, 64-C, 65-B, 66-A, 67-A, 68-D, 69-A, 70-C, 71-C, 72-B, 73-D, 74-A, 75-A, 76-D, 77-C, 78-C, 79-A, 80-D, 81-C, 82-C, 83-B, 84-B, 85-D, 86-A, 87-A, 88-D, 89-D, 90-C
XOLBOYEVAIIZ 13827 150 ball 21 ball 24 ball 25 ball 1-C, 3-A, 5-A, 10-D, 19-B, 23-B, 25-A, 28-C, 30-D, 44-D, 47-C, 50-B, 51-D, 53-A, 54-D, , 64-B, 74-D, 80-A, 81-B, 82-C,
MAMATALIYEV ABROR 14757 149.5 ball 30 ball 22 ball 23 ball 1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-B, 6-A, 7-D, 8-B, 9-A, 10-C, 11-C, 12-D, 13-D, 14-A, 15-A, 16-A, 17-A, 18-C, 19-B, 20-D, 21-D, 22-A, 23-A, 24-D, 25-B, 26-A, 27-A, 28-B, 29-C, 30-C, 34-A, 40-A, 41-A, 47-A, 48-C, 51-C, 54-C, 55-B, , 62-C, 64-C, 73-D, 75-A, 78-D, 84-B, 86-B,
RAXIMOV G'AFFOR 14429 148.8 ball 16 ball 22 ball 30 ball 1-A, 2-C, 3-D, 7-D, 8-A, 9-B, 10-B, 14-C, 15-D, 16-B, 19-A, 24-D, 28-B, 30-A, 36-A, 39-A, 41-B, 44-D, 51-B, 52-C, 54-C, 56-C, , 61-B, 62-D, 63-C, 64-B, 65-D, 66-A, 67-B, 68-A, 69-A, 70-D, 71-A, 72-D, 73-D, 74-A, 75-B, 76-C, 77-A, 78-B, 79-D, 80-B, 81-A, 82-A, 83-D, 84-B, 85-B, 86-A, 87-C, 88-C, 89-B, 90-D
FAYZILLOYEV AMIRBEK 14406 148.6 ball 13 ball 23 ball 30 ball 1-B, 2-D, 3-C, 5-A, 6-D, 7-C, 8-B, 12-C, 15-D, 17-D, 19-A, 22-A, 23-A, 24-B, 28-C, 29-B, 30-A, 31-C, 42-B, 44-B, 47-D, 48-C, 52-C, 56-B, , 61-B, 62-C, 63-C, 64-B, 65-C, 66-D, 67-D, 68-D, 69-B, 70-B, 71-D, 72-B, 73-A, 74-C, 75-D, 76-D, 77-A, 78-C, 79-B, 80-C, 81-D, 82-D, 83-B, 84-C, 85-C, 86-D, 87-A, 88-A, 89-C, 90-B
TO'LQINOV FOZILJON 14289 148.5 ball 15 ball 27 ball 23 ball 1-A, 2-C, 4-B, 6-C, 8-C, 10-C, 11-D, 12-A, 14-D, 17-C, 22-C, 23-D, 27-B, 29-A, 30-D, 32-C, 39-C, 58-C, , 61-A, 66-D, 70-B, 72-D, 82-D, 84-B, 90-D
O'RMONOV ILHOM 14341 148.1 ball 7 ball 27 ball 27 ball 3-D, 4-D, 5-B, 6-B, 7-D, 8-C, 9-C, 10-B, 12-A, 13-B, 15-C, 16-B, 18-B, 19-D, 20-C, 22-B, 23-D, 25-C, 26-B, 27-A, 28-A, 29-C, 30-D, 38-D, 41-C, 49-C, , 86-B, 88-B, 90-D
XUShVAKOV XUMOYUMMIRZO 14400 146.8 ball 17 ball 21 ball 30 ball 1-A, 2-C, 5-C, 6-D, 9-D, 11-C, 12-A, 17-B, 19-C, 23-A, 26-D, 28-D, 30-D, 33-C, 36-A, 41-A, 43-A, 46-C, 48-A, 50-A, 51-C, 53-B, , 61-D, 62-A, 63-D, 64-B, 65-A, 66-C, 67-B, 68-C, 69-C, 70-A, 71-B, 72-B, 73-A, 74-B, 75-C, 76-C, 77-B, 78-A, 79-D, 80-D, 81-C, 82-A, 83-A, 84-C, 85-C, 86-B, 87-A, 88-C, 89-B, 90-B
SUYUNQULOV JALOLIDDIN 14312 146.7 ball 21 ball 27 ball 19 ball 1-A, 5-B, 10-D, 11-B, 14-A, 19-C, 20-C, 21-B, 29-B, , 40-A, 48-C, 57-A, , 61-D, 62-C, 68-D, 70-A, 78-C, 80-A, 81-D, 83-B, 85-B, 86-C, 90-A
DJUMANV A MUNISA 13910 146.2 ball 8 ball 24 ball 30 ball 1-D, 3-D, 5-D, 6-D, 7-A, 8-B, 9-A, 10-A, 13-A, 14-D, 15-D, 16-C, 17-A, 18-C, 19-C, 20-C, 22-A, 23-B, 24-B, 26-B, 27-B, 29-D, , 34-A, 38-C, 39-C, 48-D, 59-A, 60-D, 61-C, 62-A, 63-B, 64-A, 65-A, 66-D, 67-D, 68-B, 69-D, 70-B, 71-B, 72-B, 73-D, 74-D, 75-B, 76-C, 77-A, 78-A, 79-D, 80-A, 81-B, 82-B, 83-C, 84-C, 85-A, 86-D, 87-D, 88-A, 89-A, 90-B
UMARJONOV UMIDJON 14537 145.9 ball 19 ball 20 ball 30 ball 1-C, 3-C, 9-C, 10-A, 14-B, 18-B, 22-A, 24-D, 25-B, 26-B, 28-C, , 31-D, 33-A, 34-D, 35-D, 38-C, 42-A, 46-D, 49-B, 58-A, 60-C, 61-D, 62-D, 63-B, 64-A, 65-D, 66-B, 67-A, 68-D, 69-C, 70-C, 71-A, 72-B, 73-A, 74-A, 75-A, 76-D, 77-B, 78-B, 79-B, 80-D, 81-A, 82-A, 83-B, 84-D, 85-D, 86-A, 87-C, 88-C, 89-D, 90-B
RAXMATOV KAMRON 14428 145.3 ball 10 ball 23 ball 30 ball 1-B, 2-A, 5-C, 7-A, 9-C, 10-D, 11-C, 14-B, 15-A, 16-A, 17-C, 18-B, 19-A, 22-A, 24-A, 25-D, 26-C, 28-D, 29-C, 30-D, 31-B, 36-B, 39-A, 48-B, 50-A, 55-A, 60-D, 61-C, 62-A, 63-D, 64-D, 65-C, 66-B, 67-A, 68-D, 69-D, 70-B, 71-B, 72-A, 73-D, 74-A, 75-A, 76-D, 77-B, 78-B, 79-C, 80-C, 81-B, 82-A, 83-A, 84-B, 85-D, 86-D, 87-A, 88-B, 89-B, 90-D
SUYUNOV UMID 14743 144.3 ball 30 ball 21 ball 22 ball 1-B, 2-A, 3-B, 4-C, 5-B, 6-C, 7-B, 8-D, 9-D, 10-B, 11-D, 12-D, 13-A, 14-B, 15-C, 16-B, 17-C, 18-A, 19-A, 20-C, 21-C, 22-B, 23-B, 24-A, 25-D, 26-D, 27-B, 28-C, 29-A, 30-B, 33-D, 37-A, 39-B, 43-D, 44-D, 47-B, 48-B, 50-A, 60-A, 63-B, 69-D, 70-A, 75-C, 77-B, 78-A, 87-D, 89-D,
AXEEDOVShERZOD 14395 142.4 ball 13 ball 21 ball 30 ball 1-C, 2-B, 3-D, 4-B, 8-D, 9-C, 10-A, 16-C, 17-B, 21-A, 22-A, 23-B, 25-A, 26-B, 27-D, 29-D, 30-D, 34-C, 36-A, 39-B, 46-B, 47-A, 49-C, 52-C, 53-A, 57-B, , 61-A, 62-D, 63-A, 64-C, 65-A, 66-D, 67-D, 68-B, 69-B, 70-D, 71-A, 72-A, 73-B, 74-B, 75-B, 76-C, 77-A, 78-D, 79-D, 80-B, 81-B, 82-A, 83-C, 84-C, 85-B, 86-D, 87-D, 88-B, 89-A, 90-A
YO'LDOSHBOYEV AZAM 14588 142 ball 9 ball 25 ball 26 ball 1-A, 2-C, 3-A, 4-C, 6-B, 10-D, 11-C, 12-C, 13-A, 16-B, 17-C, 18-D, 20-A, 23-D, 24-A, 25-C, 26-D, 27-C, 28-A, 29-B, 30-A, 43-C, 44-C, 46-C, 50-B, 59-C, , 69-C, 75-B, 76-C, 81-C,
JURAYEVA DIY RA 14405 141.5 ball 15 ball 20 ball 30 ball 3-A, 4-C, 5-D, 10-C, 13-C, 14-A, 15-D, 18-B, 22-D, 24-C, 25-A, 27-D, 28-D, 29-D, 30-B, 34-B, 35-B, 37-B, 39-B, 41-D, 45-A, 51-B, 52-C, 54-D, 56-B, , 61-A, 62-A, 63-D, 64-C, 65-D, 66-C, 67-A, 68-D, 69-A, 70-A, 71-B, 72-D, 73-B, 74-C, 75-D, 76-C, 77-A, 78-C, 79-C, 80-D, 81-A, 82-A, 83-C, 84-D, 85-D, 86-A, 87-B, 88-B, 89-D, 90-C
GAYRATXO'DJAYEVSHAHZODBEK 14432 140 ball 8 ball 22 ball 30 ball 1-B, 3-B, 4-B, 6-B, 7-A, 8-D, 9-C, 10-D, 11-A, 13-A, 14-A, 15-B, 17-C, 18-D, 19-C, 23-B, 24-B, 26-B, 27-C, 28-A, 29-B, 30-D, 40-A, 41-D, 45-A, 46-B, 52-C, 53-D, 55-A, 57-D, , 61-B, 62-B, 63-C, 64-A, 65-C, 66-D, 67-C, 68-B, 69-A, 70-D, 71-B, 72-D, 73-C, 74-B, 75-C, 76-C, 77-D, 78-D, 79-B, 80-D, 81-C, 82-C, 83-A, 84-A, 85-D, 86-B, 87-B, 88-D, 89-D, 90-C
ANVARXO'JAYEV UMID 14318 139.9 ball 8 ball 24 ball 27 ball 2-A, 3-C, 4-D, 5-C, 6-C, 9-A, 10-C, 12-C, 13-A, 14-A, 16-A, 17-B, 21-C, 22-A, 23-A, 24-C, 25-B, 26-B, 27-A, 28-C, 29-C, 30-B, 37-C, 43-A, 53-A, 58-C, 59-A, 60-C, 67-B, 75-D, 77-B,
ESHQOBILOVADURDONA 14520 139.4 ball 20 ball 25 ball 19 ball 3-A, 5-A, 6-B, 9-B, 16-A, 18-D, 20-B, 24-D, 27-A, 29-C, , 42-B, 44-D, 47-C, 53-C, 56-C, , 65-A, 66-B, 71-C, 75-B, 77-B, 79-A, 83-D, 84-D, 86-A, 88-C, 90-B
ABTR 14343 138.9 ball 9 ball 24 ball 26 ball 3-A, 4-C, 5-A, 6-C, 9-C, 10-A, 11-A, 12-A, 13-C, 14-B, 15-B, 18-C, 19-C, 20-A, 23-B, 24-B, 25-A, 26-C, 27-C, 28-A, 29-A, , 31-A, 33-C, 40-C, 46-A, 47-C, 54-A, , 66-D, 80-A, 81-C, 82-A,
ALIMOVA MUNOJAT 14755 138.1 ball 30 ball 19 ball 22 ball 1-A, 2-D, 3-B, 4-D, 5-B, 6-D, 7-C, 8-A, 9-A, 10-C, 11-D, 12-A, 13-C, 14-D, 15-D, 16-C, 17-D, 18-B, 19-D, 20-B, 21-A, 22-A, 23-D, 24-C, 25-B, 26-D, 27-B, 28-C, 29-C, 30-D, 33-D, 36-D, 38-A, 39-D, 41-D, 43-D, 49-C, 50-A, 51-B, 55-D, 59-A, , 61-A, 69-A, 73-C, 75-B, 80-D, 86-C, 87-A, 89-D,
ZUFAROV ABDULLA 14324 137.9 ball 10 ball 24 ball 25 ball 1-B, 3-C, 4-A, 5-A, 6-D, 7-A, 9-C, 10-C, 12-B, 14-A, 15-A, 18-A, 19-C, 21-B, 22-A, 24-D, 26-C, 28-B, 29-A, 30-A, 36-B, 43-D, 46-B, 47-C, 57-B, 59-C, , 67-C, 68-D, 79-D, 84-A, 86-A,
RAHIMOVJAMShID 13880 137.8 ball 6 ball 22 ball 30 ball 2-A, 3-B, 5-C, 6-C, 7-A, 8-B, 10-C, 11-A, 12-C, 14-C, 15-D, 16-D, 17-D, 19-B, 20-D, 21-A, 22-B, 23-D, 24-B, 26-A, 27-D, 28-A, 29-C, 30-A, 31-A, 43-B, 45-B, 47-D, 48-B, 50-C, 55-C, 57-B, , 61-A, 62-C, 63-A, 64-A, 65-C, 66-B, 67-B, 68-C, 69-D, 70-B, 71-A, 72-D, 73-C, 74-B, 75-C, 76-B, 77-A, 78-A, 79-B, 80-C, 81-A, 82-A, 83-B, 84-C, 85-C, 86-A, 87-D, 88-D, 89-C, 90-B
ZAMONOV SOXIBJON 14275 137.9 ball 30 ball 23 ball 16 ball 1-D, 2-A, 3-A, 4-C, 5-A, 6-D, 7-D, 8-D, 9-A, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-D, 15-C, 16-B, 17-A, 18-B, 19-D, 20-A, 21-C, 22-C, 23-D, 24-A, 25-A, 26-C, 27-B, 28-B, 29-A, 30-D, 33-A, 34-D, 35-C, 43-C, 51-C, 57-C, 60-A, 63-A, 64-D, 69-D, 70-B, 73-A, 75-C, 78-C, 79-D, 80-B, 82-D, 84-D, 85-C, 86-B, 89-D,
ABDIYEV JASUR 13996 136.9 ball 8 ball 21 ball 30 ball 1-C, 3-A, 4-D, 5-A, 8-D, 9-C, 10-A, 11-C, 12-A, 13-C, 15-C, 16-D, 17-D, 18-A, 20-B, 21-A, 22-A, 23-B, 24-B, 25-A, 26-D, 28-C, , 31-C, 33-B, 36-D, 42-B, 51-C, 52-D, 54-B, 59-B, 60-C, 61-B, 62-B, 63-A, 64-B, 65-C, 66-C, 67-A, 68-D, 69-A, 70-B, 71-D, 72-A, 73-D, 74-D, 75-B, 76-A, 77-D, 78-B, 79-A, 80-D, 81-B, 82-B, 83-C, 84-C, 85-D, 86-A, 87-A, 88-D, 89-D, 90-B
JO'RAQULOV SARDOR 13952 136.8 ball 9 ball 24 ball 25 ball 1-A, 2-B, 3-A, 4-B, 5-D, 6-A, 7-D, 8-A, 10-A, 11-C, 12-C, 13-C, 15-B, 16-C, 17-B, 22-D, 23-D, 24-A, 25-D, 29-C, 30-C, 33-A, 41-A, 44-C, 47-A, 55-A, 57-C, , 65-A, 72-B, 78-C, 82-B, 84-C,
ABDUXALIP V BEKZOD       14264 136.7 ball 7 ball 24 ball 26 ball 1-D, 2-C, 4-D, 5-D, 6-B, 7-C, 8-C, 10-B, 11-B, 12-D, 15-B, 17-D, 18-B, 19-B, 20-C, 21-C, 22-D, 25-C, 26-B, 27-B, 28-C, 29-D, 30-D, 32-A, 35-D, 37-B, 48-B, 54-D, 60-A, 63-D, 88-D, 89-A, 90-B
XIKMATILLAYEV SHAXRIYOR 13893 136 ball 10 ball 20 ball 30 ball 2-B, 4-B, 5-A, 6-B, 7-D, 10-C, 11-A, 13-A, 15-D, 17-A, 18-B, 20-C, 22-D, 24-D, 25-B, 26-A, 27-C, 28-D, 29-D, 30-C, 35-C, 41-B, 43-D, 46-C, 49-A, 53-D, 55-C, 56-D, 59-A, 60-C, 61-A, 62-D, 63-A, 64-B, 65-D, 66-C, 67-B, 68-B, 69-D, 70-A, 71-B, 72-D, 73-C, 74-D, 75-D, 76-A, 77-A, 78-B, 79-A, 80-B, 81-B, 82-D, 83-A, 84-B, 85-D, 86-D, 87-C, 88-C, 89-B, 90-A
PO'LATOV JAHOIR 13838 135.6 ball 4 ball 22 ball 30 ball 1-D, 2-D, 3-B, 4-D, 6-B, 7-D, 8-A, 9-C, 10-B, 11-A, 12-D, 14-A, 15-A, 16-C, 17-C, 18-B, 19-B, 21-B, 22-C, 23-C, 24-D, 25-C, 26-A, 27-B, 29-D, 30-A, 34-C, 37-C, 40-B, 48-C, 49-A, 50-C, 56-B, 58-A, , 61-D, 62-B, 63-C, 64-A, 65-A, 66-C, 67-D, 68-A, 69-A, 70-D, 71-C, 72-D, 73-D, 74-A, 75-C, 76-A, 77-B, 78-C, 79-C, 80-D, 81-D, 82-A, 83-B, 84-B, 85-D, 86-C, 87-C, 88-D, 89-A, 90-A
OTABOYEV DILMUROD 14291 135.6 ball 30 ball 27 ball 9 ball 1-A, 2-B, 3-C, 4-C, 5-D, 6-D, 7-D, 8-B, 9-B, 10-D, 11-B, 12-D, 13-B, 14-A, 15-B, 16-C, 17-C, 18-C, 19-C, 20-D, 21-D, 22-B, 23-A, 24-A, 25-D, 26-C, 27-C, 28-D, 29-B, 30-B, 39-A, 48-A, 60-A, 61-B, 62-A, 65-D, 66-D, 67-B, 68-C, 70-A, 71-B, 73-A, 77-C, 79-C, 80-C, 81-D, 82-B, 83-B, 84-D, 85-A, 86-A, 88-C, 89-A, 90-A
FARAIS F 14456 135.5 ball 18 ball 17 ball 30 ball 1-B, 2-B, 5-C, 6-D, 9-D, 13-D, 15-D, 17-D, 22-B, 26-A, 29-B, 30-A, 31-C, 36-D, 38-D, 39-A, 43-D, 44-D, 47-C, 54-D, 55-B, 56-D, 57-A, 58-C, 60-C, 61-A, 62-D, 63-B, 64-D, 65-A, 66-D, 67-A, 68-D, 69-C, 70-A, 71-C, 72-B, 73-B, 74-B, 75-A, 76-D, 77-B, 78-B, 79-C, 80-C, 81-D, 82-A, 83-A, 84-D, 85-B, 86-B, 87-A, 88-D, 89-D, 90-B
HAQMIRZAYEV BEHRUZ 14281 134.9 ball 16 ball 27 ball 16 ball 1-D, 2-C, 3-A, 4-B, 6-B, 10-A, 16-B, 18-C, 19-D, 21-A, 22-B, 23-B, 29-C, 30-C, 42-D, 43-C, 54-B, , 65-D, 66-C, 67-B, 70-A, 71-A, 73-B, 75-A, 77-D, 79-A, 82-D, 83-B, 84-D, 86-C, 90-C
NOSIROVA OMINA 14502 134.7 ball 25 ball 19 ball 23 ball 1-C, 8-B, 10-C, 20-A, 28-D, , 33-B, 34-B, 37-B, 40-B, 41-D, 42-A, 48-D, 53-A, 56-B, 59-A, 60-D, 64-C, 65-B, 67-C, 74-D, 76-A, 84-D, 85-C,
MIRJALOLMAMNOV 14011 134.2 ball 19 ball 23 ball 20 ball 5-D, 6-D, 12-D, 13-A, 15-A, 18-A, 21-A, 22-D, 28-D, 29-C, 30-A, 39-A, 40-A, 42-B, 44-C, 49-C, 54-C, 56-A, , 63-C, 67-C, 68-A, 69-A, 73-D, 79-B, 80-B, 82-C, 89-A, 90-A
OBIDOV SUNNAT 14476 134.2 ball 21 ball 25 ball 16 ball 4-A, 6-A, 8-D, 17-C, 21-B, 22-C, 24-D, 25-B, 27-B, , 33-C, 34-D, 42-B, 55-D, 58-B, , 61-B, 62-C, 64-B, 66-A, 68-D, 70-B, 74-C, 76-C, 82-B, 83-A, 84-C, 87-D, 88-D, 90-A
HASANOV ELBEK 14058 133.8 ball 8 ball 20 ball 30 ball 2-C, 3-D, 4-D, 5-D, 6-C, 8-B, 9-B, 10-B, 11-B, 12-A, 14-A, 16-D, 18-D, 20-D, 21-C, 22-C, 23-D, 24-A, 26-B, 28-D, 29-A, 30-A, 33-C, 34-B, 36-A, 37-B, 38-B, 43-C, 44-D, 45-C, 52-A, 60-A, 61-D, 62-C, 63-B, 64-A, 65-C, 66-A, 67-C, 68-B, 69-C, 70-C, 71-A, 72-B, 73-B, 74-A, 75-A, 76-B, 77-A, 78-D, 79-C, 80-B, 81-B, 82-A, 83-C, 84-B, 85-A, 86-A, 87-D, 88-D, 89-B, 90-C
B MIRAFZAL 14322 133.7 ball 30 ball 23 ball 14 ball 1-B, 2-A, 3-B, 4-C, 5-D, 6-D, 7-D, 8-A, 9-A, 10-D, 11-D, 12-D, 13-C, 14-B, 15-B, 16-A, 17-A, 18-B, 19-C, 20-C, 21-A, 22-B, 23-B, 24-A, 25-A, 26-D, 27-B, 28-A, 29-D, 30-D, 37-A, 39-B, 50-B, 51-A, 52-C, 55-A, 59-B, , 63-B, 65-D, 67-D, 69-C, 75-A, 79-D, 81-A, 82-D, 83-B, 84-B, 85-C, 86-D, 87-A, 88-A, 89-A, 90-D
RAVShANOV DIYORBEK 14340 132.8 ball 12 ball 23 ball 23 ball 1-C, 2-D, 3-D, 4-D, 7-A, 9-C, 10-B, 12-A, 13-C, 18-D, 19-B, 20-B, 22-C, 24-A, 25-D, 26-D, 27-C, 30-D, 31-B, 32-D, 37-B, 39-D, 44-B, 45-D, 55-B, , 65-B, 66-B, 70-D, 73-C, 83-B, 84-D, 86-C,
IBRAGIMOV MIRZO 14049 132.7 ball 7 ball 20 ball 30 ball 1-A, 2-A, 3-D, 4-A, 5-B, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 11-D, 12-B, 13-D, 14-D, 17-A, 18-A, 20-A, 21-B, 22-B, 24-D, 25-D, 27-D, 29-A, 30-A, 31-C, 40-A, 42-C, 47-B, 48-D, 53-B, 54-A, 55-D, 56-C, 57-C, , 61-D, 62-C, 63-A, 64-B, 65-B, 66-B, 67-B, 68-D, 69-D, 70-C, 71-B, 72-A, 73-B, 74-A, 75-A, 76-A, 77-D, 78-D, 79-D, 80-A, 81-B, 82-B, 83-C, 84-C, 85-A, 86-D, 87-D, 88-A, 89-A, 90-B
NARMATOVA NILUFAR 14276 132.6 ball 30 ball 24 ball 12 ball 1-A, 2-C, 3-D, 4-D, 5-C, 6-A, 7-B, 8-A, 9-C, 10-A, 11-D, 12-D, 13-D, 14-C, 15-A, 16-B, 17-D, 18-C, 19-A, 20-C, 21-C, 22-D, 23-B, 24-B, 25-C, 26-A, 27-A, 28-C, 29-D, 30-D, 34-D, 41-D, 43-B, 45-B, 53-D, 58-D, , 64-D, 66-A, 67-C, 68-D, 70-C, 71-D, 72-C, 74-C, 75-D, 77-A, 79-B, 81-A, 82-D, 84-C, 85-B, 87-D, 88-C, 90-B
NIYOZOVAMUKHLISA 14538 132.6 ball 21 ball 15 ball 30 ball 2-C, 6-B, 7-B, 9-B, 13-D, 17-A, 19-C, 21-B, 24-A, , 34-C, 35-D, 38-B, 40-B, 44-D, 45-B, 46-D, 48-C, 50-A, 51-C, 52-B, 55-D, 58-A, 59-D, 60-D, 61-D, 62-B, 63-B, 64-B, 65-B, 66-C, 67-C, 68-D, 69-C, 70-D, 71-B, 72-D, 73-D, 74-A, 75-C, 76-B, 77-D, 78-C, 79-C, 80-B, 81-B, 82-D, 83-C, 84-B, 85-D, 86-D, 87-A, 88-A, 89-B, 90-C
SAIDXO'JAYEVA MADINABONU 13881 132.6 ball 21 ball 15 ball 30 ball 4-D, 8-A, 10-C, 11-D, 14-B, 17-B, 22-D, 28-C, 29-A, , 32-B, 34-B, 37-B, 38-B, 39-D, 42-C, 44-C, 45-D, 48-B, 51-B, 52-A, 53-A, 55-B, 56-D, 59-D, , 61-A, 62-D, 63-C, 64-B, 65-C, 66-C, 67-A, 68-D, 69-D, 70-B, 71-A, 72-D, 73-D, 74-C, 75-A, 76-D, 77-C, 78-A, 79-A, 80-C, 81-C, 82-D, 83-B, 84-B, 85-C, 86-A, 87-A, 88-C, 89-D, 90-D
SALIXOVA NIGORA 13848 132.4 ball 18 ball 16 ball 30 ball 1-B, 4-C, 6-C, 7-D, 9-D, 11-B, 13-B, 15-D, 17-A, 18-D, 27-D, 28-B, , 32-D, 34-D, 36-C, 38-C, 40-B, 43-A, 45-C, 47-D, 48-C, 49-C, 50-C, 52-B, 53-A, 59-A, , 61-D, 62-D, 63-C, 64-B, 65-B, 66-B, 67-C, 68-D, 69-C, 70-B, 71-C, 72-B, 73-C, 74-A, 75-A, 76-C, 77-D, 78-D, 79-B, 80-D, 81-D, 82-C, 83-A, 84-A, 85-D, 86-B, 87-B, 88-D, 89-C, 90-C
ShAHZOD YUSUPOV 14475 132.2 ball 22 ball 24 ball 16 ball 2-D, 5-A, 10-B, 15-B, 18-B, 23-C, 27-A, 30-C, 33-B, 36-A, 45-D, 47-A, 48-A, 57-A, , 61-D, 62-D, 68-A, 72-A, 73-A, 77-C, 78-A, 82-C, 84-A, 85-A, 87-B, 88-B, 89-A, 90-D
MUBINA ISAMUXAMEDOVA 14404 132.2 ball 15 ball 17 ball 30 ball 3-C, 5-D, 6-D, 7-D, 11-C, 12-D, 13-D, 14-B, 15-C, 16-D, 17-D, 19-C, 20-A, 21-B, 26-B, , 31-C, 35-D, 36-D, 38-C, 43-D, 47-B, 48-D, 50-D, 51-B, 52-A, 55-D, 56-C, 60-C, 61-B, 62-D, 63-D, 64-C, 65-B, 66-B, 67-D, 68-A, 69-D, 70-A, 71-D, 72-C, 73-C, 74-B, 75-C, 76-B, 77-C, 78-C, 79-D, 80-B, 81-C, 82-C, 83-A, 84-A, 85-B, 86-D, 87-D, 88-B, 89-B, 90-C
ABD MUZAFFAR 13889 131.8 ball 9 ball 19 ball 30 ball 1-A, 2-A, 3-D, 4-D, 6-A, 8-A, 10-D, 11-A, 12-D, 14-C, 15-D, 17-D, 20-A, 21-A, 23-C, 25-C, 26-C, 27-C, 28-C, 29-D, 30-C, 31-D, 32-B, 34-A, 36-C, 42-C, 43-C, 45-D, 46-D, 50-D, 52-A, 59-D, , 61-B, 62-B, 63-B, 64-B, 65-D, 66-D, 67-C, 68-A, 69-C, 70-C, 71-B, 72-C, 73-B, 74-D, 75-A, 76-D, 77-D, 78-C, 79-D, 80-C, 81-C, 82-B, 83-D, 84-C, 85-B, 86-B, 87-A, 88-A, 89-C, 90-D
SHOXRUX 13879 131.8 ball 9 ball 19 ball 30 ball 2-D, 5-C, 7-B, 8-C, 9-C, 11-A, 12-A, 13-D, 14-D, 15-A, 16-D, 17-C, 18-B, 19-D, 20-A, 21-C, 24-B, 25-D, 26-D, 28-A, 29-B, , 33-B, 43-C, 44-C, 46-D, 47-C, 48-C, 51-A, 54-D, 55-D, 58-C, 59-A, , 61-D, 62-A, 63-A, 64-D, 65-B, 66-B, 67-A, 68-C, 69-B, 70-A, 71-A, 72-B, 73-D, 74-D, 75-B, 76-C, 77-D, 78-A, 79-B, 80-D, 81-D, 82-A, 83-B, 84-D, 85-A, 86-A, 87-C, 88-C, 89-D, 90-B
BEGASILOVADILNORA 13872 131.7 ball 23 ball 14 ball 30 ball 10-B, 13-D, 14-B, 21-D, 22-A, 29-A, 30-D, 31-A, 33-A, 34-B, 35-A, 39-A, 41-C, 44-B, 45-D, 48-B, 50-D, 52-D, 53-D, 54-A, 55-B, 56-B, 57-C, , 61-D, 62-A, 63-B, 64-C, 65-A, 66-B, 67-A, 68-D, 69-B, 70-A, 71-D, 72-D, 73-C, 74-B, 75-A, 76-B, 77-D, 78-A, 79-B, 80-D, 81-A, 82-A, 83-B, 84-D, 85-D, 86-A, 87-C, 88-C, 89-D, 90-B
ZUBAYDULLAEVA 14459 131.1 ball 14 ball 17 ball 30 ball 1-A, 3-C, 4-A, 6-B, 7-D, 9-C, 10-D, 15-D, 16-D, 18-C, 19-D, 20-C, 21-C, 24-B, 25-C, 26-B, , 31-A, 38-A, 41-B, 42-C, 44-C, 46-B, 48-B, 49-A, 50-C, 51-C, 56-B, 57-D, 60-D, 61-D, 62-C, 63-B, 64-C, 65-B, 66-D, 67-A, 68-A, 69-D, 70-C, 71-A, 72-D, 73-C, 74-A, 75-D, 76-C, 77-D, 78-A, 79-B, 80-B, 81-C, 82-A, 83-A, 84-C, 85-C, 86-D, 87-A, 88-C, 89-D, 90-D
BOYQOBILOV MAQSUDBEK 14471 131 ball 20 ball 25 ball 15 ball 4-B, 6-A, 9-D, 12-C, 13-C, 14-C, 24-B, 27-D, 28-D, 30-A, 31-A, 38-C, 40-C, 58-C, 60-C, 62-D, 64-C, 65-C, 66-C, 69-D, 70-D, 73-C, 75-B, 79-A, 80-A, 81-B, 82-D, 84-B, 85-C, 86-C,
JAMSHID 14230 130.9 ball 17 ball 24 ball 18 ball 3-D, 18-D, 20-B, 21-D, 22-C, 23-C, 24-D, 25-D, 26-A, 27-C, 28-D, 29-A, 30-A, 31-A, 41-B, 45-D, 46-A, 52-A, 53-B, , 61-D, 70-D, 72-A, 74-C, 75-A, 77-D, 78-D, 79-D, 81-A, 88-D, 89-C, 90-D
XAKIMALIYEV KAMOLIDDIN 14478 130.9 ball 18 ball 25 ball 16 ball 1-A, 2-D, 5-D, 6-A, 9-B, 11-A, 16-C, 20-C, 22-D, 23-B, 25-B, 28-C, , 31-B, 43-B, 47-B, 51-A, 55-B, , 64-A, 65-A, 66-D, 67-A, 69-D, 72-C, 74-A, 75-D, 80-C, 81-A, 87-B, 88-B, 89-C, 90-D
NILUFAR RAShIDOVA 14516 130.8 ball 25 ball 13 ball 30 ball 3-A, 12-D, 14-A, 18-D, 29-A, , 31-B, 35-D, 36-B, 41-D, 44-D, 45-A, 46-B, 48-B, 49-B, 50-B, 51-A, 52-A, 56-D, 57-C, 58-C, 59-A, 60-D, 61-C, 62-A, 63-C, 64-B, 65-C, 66-C, 67-C, 68-A, 69-A, 70-A, 71-B, 72-B, 73-B, 74-A, 75-D, 76-D, 77-B, 78-B, 79-A, 80-C, 81-C, 82-B, 83-D, 84-D, 85-C, 86-A, 87-A, 88-C, 89-B, 90-B
MURADOV ULUGBEK 13953 130.5 ball 7 ball 22 ball 26 ball 2-B, 3-C, 4-B, 5-C, 6-B, 7-D, 8-A, 9-C, 10-C, 11-A, 13-B, 14-A, 18-A, 19-A, 20-B, 21-A, 23-B, 25-D, 26-D, 27-D, 28-C, 29-D, 30-B, 38-B, 39-C, 40-C, 46-A, 50-D, 53-A, 58-C, 59-D, , 68-A, 74-D, 84-D, 87-C,
KUDRATOVA ROBIYA 14447 129.6 ball 10 ball 22 ball 24 ball 1-C, 2-B, 4-D, 5-C, 6-D, 8-C, 10-B, 11-A, 13-D, 15-B, 16-B, 17-B, 19-D, 20-C, 21-D, 22-D, 25-D, 26-C, 28-D, 30-B, 31-B, 33-C, 38-C, 49-D, 52-D, 56-C, 57-D, 60-C, 61-C, 64-B, 83-D, 84-D, 85-C, 86-B,
HABIBULLINA ALINA 14426 129.5 ball 21 ball 14 ball 30 ball 4-B, 8-C, 10-A, 11-C, 12-B, 16-B, 19-A, 25-A, 30-B, 34-A, 35-A, 36-D, 38-D, 39-C, 40-A, 41-C, 44-A, 46-C, 49-C, 52-C, 54-D, 55-A, 56-A, 58-A, 59-D, , 61-D, 62-D, 63-A, 64-A, 65-A, 66-D, 67-A, 68-C, 69-B, 70-D, 71-C, 72-C, 73-B, 74-C, 75-D, 76-C, 77-C, 78-A, 79-B, 80-B, 81-A, 82-D, 83-D, 84-A, 85-C, 86-C, 87-D, 88-A, 89-A, 90-C
JAMSHID 14228 129.4 ball 9 ball 25 ball 20 ball 1-C, 2-B, 4-B, 5-B, 6-B, 7-C, 8-D, 9-B, 11-B, 14-C, 16-C, 17-C, 18-D, 19-D, 20-D, 22-C, 23-C, 25-B, 26-B, 27-C, 30-B, 31-D, 41-B, 45-B, 48-D, 57-B, , 64-B, 69-D, 76-B, 78-A, 79-B, 84-A, 85-B, 87-B, 89-D, 90-D
MIRSODIQOV BAHODIR 14785 129.1 ball 15 ball 16 ball 30 ball 1-B, 3-A, 6-B, 10-D, 12-B, 13-C, 14-B, 15-C, 18-C, 19-B, 24-B, 27-D, 28-D, 29-B, 30-A, 33-A, 34-B, 37-B, 40-C, 41-B, 42-D, 44-B, 46-C, 47-D, 49-A, 50-A, 52-A, 55-D, 60-C, 61-A, 62-C, 63-A, 64-B, 65-B, 66-D, 67-B, 68-C, 69-B, 70-C, 71-B, 72-D, 73-B, 74-C, 75-A, 76-D, 77-B, 78-D, 79-B, 80-A, 81-D, 82-D, 83-A, 84-C, 85-C, 86-B, 87-B, 88-C, 89-A, 90-B
TURDIYEVA MUXLISA 14090 129 ball 19 ball 22 ball 19 ball 1-A, 5-A, 8-D, 9-B, 11-A, 13-B, 16-C, 17-D, 18-C, 28-D, 30-B, 34-B, 38-D, 46-B, 47-B, 50-A, 53-A, 58-A, 60-D, 62-C, 67-D, 68-A, 70-A, 71-C, 72-A, 75-D, 79-C, 83-B, 84-B, 85-D,
OMONOVAXUMORA 13878 128.9 ball 12 ball 17 ball 30 ball 1-D, 3-D, 4-C, 9-A, 10-C, 11-A, 12-C, 14-B, 15-A, 16-B, 21-A, 22-C, 25-D, 26-A, 27-C, 28-D, 29-C, 30-A, 31-A, 32-C, 36-C, 37-B, 38-C, 39-C, 41-B, 42-A, 43-B, 53-D, 54-B, 59-A, 60-A, 61-B, 62-B, 63-B, 64-B, 65-A, 66-C, 67-C, 68-D, 69-D, 70-A, 71-D, 72-D, 73-C, 74-B, 75-C, 76-C, 77-D, 78-B, 79-C, 80-D, 81-D, 82-B, 83-A, 84-A, 85-D, 86-C, 87-C, 88-D, 89-B, 90-B
SHUXRATOVICh 14350 128.6 ball 13 ball 24 ball 19 ball 2-D, 3-C, 4-D, 7-C, 10-D, 11-D, 13-A, 14-C, 15-A, 16-A, 17-D, 19-A, 20-C, 21-C, 22-D, 23-B, 26-A, , 31-C, 32-C, 33-C, 39-C, 45-C, 54-C, , 62-D, 64-A, 67-C, 73-B, 74-D, 77-D, 78-B, 79-D, 83-A, 85-A, 88-B,
TO'RAXONOV ZIYODULLA 14618 128.5 ball 8 ball 21 ball 26 ball 2-B, 3-A, 4-A, 5-B, 6-B, 7-B, 8-B, 11-A, 12-B, 13-B, 15-B, 17-B, 18-D, 19-D, 21-C, 22-A, 23-D, 25-A, 26-A, 27-A, 28-D, 30-C, 33-D, 34-A, 35-C, 37-D, 41-A, 49-C, 51-A, 52-C, 57-A, , 69-D, 70-C, 74-D, 86-B,
AZIZ 14242 128.2 ball 5 ball 24 ball 23 ball 2-A, 3-B, 4-D, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-A, 10-A, 11-C, 13-C, 14-D, 15-B, 16-C, 17-B, 18-C, 20-C, 21-C, 22-B, 23-D, 24-D, 25-C, 28-C, 29-B, 30-B, 32-D, 41-D, 42-B, 49-A, 57-A, 60-D, 64-A, 67-C, 70-C, 72-B, 74-C, 75-B, 83-D,
ShAHRINOZ KARIMOVA 14541 127.9 ball 28 ball 11 ball 30 ball 22-A, 26-C, , 32-B, 34-C, 35-C, 37-D, 42-A, 43-C, 45-B, 46-D, 47-C, 48-A, 49-D, 50-C, 51-C, 54-C, 55-B, 56-D, 57-C, 58-B, 59-C, , 61-C, 62-C, 63-A, 64-D, 65-C, 66-C, 67-D, 68-D, 69-C, 70-B, 71-A, 72-A, 73-A, 74-C, 75-D, 76-B, 77-D, 78-A, 79-D, 80-A, 81-C, 82-C, 83-D, 84-A, 85-A, 86-C, 87-B, 88-B, 89-A, 90-D
AXATOV JAHOIR 14031 127.6 ball 13 ball 23 ball 20 ball 3-C, 5-D, 11-D, 12-B, 13-C, 14-C, 16-C, 19-A, 20-D, 21-B, 22-A, 23-D, 24-B, 25-C, 26-B, 28-A, 30-A, 33-B, 35-B, 38-B, 42-B, 44-A, 46-C, 57-B, , 61-B, 64-D, 70-A, 71-B, 75-D, 76-B, 79-C, 80-C, 81-A, 83-B,
TOJIBOYEV NURIDDIN 14605 127.5 ball 12 ball 24 ball 19 ball 2-D, 4-C, 5-C, 8-D, 9-C, 12-A, 14-D, 16-A, 17-C, 18-B, 19-C, 20-B, 23-B, 24-D, 27-C, 28-A, 29-D, 30-A, 34-B, 39-C, 47-B, 51-C, 58-A, 60-B, 62-C, 63-A, 65-D, 67-D, 69-C, 75-B, 76-A, 80-C, 81-C, 82-C, 83-A,
MUHSINOV ShAVKAT       NShB 14246 127.4 ball 10 ball 24 ball 20 ball 1-A, 4-A, 6-A, 7-D, 8-D, 10-D, 11-D, 14-B, 17-D, 19-C, 20-C, 21-A, 22-D, 23-D, 24-A, 26-B, 27-D, 28-A, 29-A, 30-B, 42-B, 43-C, 51-C, 53-C, 56-B, 59-B, , 64-A, 68-B, 72-B, 75-D, 76-C, 77-A, 78-A, 79-D, 85-C, 90-B
ASQAROV SARDORKHAN 14573 127.1 ball 7 ball 27 ball 17 ball 2-C, 3-C, 4-C, 6-A, 7-C, 8-D, 9-C, 10-D, 11-D, 12-D, 13-C, 14-B, 15-A, 16-A, 17-C, 18-A, 19-A, 21-B, 23-A, 25-D, 27-C, 28-C, 29-A, , 41-D, 50-D, 55-D, , 61-A, 63-B, 64-C, 65-B, 66-B, 67-D, 69-C, 77-B, 80-C, 86-C, 87-B, 88-A, 89-B,
NORQULOV AZAMAT 14261 126.8 ball 17 ball 22 ball 19 ball 7-C, 8-D, 10-D, 12-A, 13-B, 15-D, 16-A, 17-B, 18-A, 19-C, 20-C, 23-B, 25-D, , 37-D, 41-A, 45-A, 51-D, 52-B, 56-A, 59-D, 60-A, 61-C, 65-A, 66-A, 68-C, 69-D, 74-D, 76-A, 80-A, 82-B, 83-D, 90-D
ABRAYEVA GULIRAN O 14416 126.7 ball 10 ball 17 ball 30 ball 1-A, 2-B, 3-B, 4-D, 7-B, 8-D, 9-A, 11-C, 12-C, 13-D, 14-B, 15-D, 16-A, 17-D, 18-B, 19-B, 21-B, 24-B, 26-C, 27-C, , 31-D, 34-D, 35-C, 36-D, 37-B, 39-B, 40-A, 41-C, 43-B, 44-A, 52-C, 53-B, 58-D, , 61-C, 62-A, 63-D, 64-A, 65-B, 66-D, 67-D, 68-C, 69-B, 70-C, 71-B, 72-B, 73-C, 74-D, 75-C, 76-D, 77-D, 78-B, 79-B, 80-C, 81-D, 82-D, 83-B, 84-C, 85-C, 86-D, 87-A, 88-A, 89-C, 90-B
TILYAVOV ISLOM 14423 126.6 ball 12 ball 21 ball 23 ball 2-D, 3-C, 4-D, 6-B, 8-D, 10-B, 12-B, 13-C, 14-C, 16-B, 17-C, 21-C, 22-B, 25-A, 26-A, 28-B, 29-D, 30-D, 38-D, 39-D, 40-B, 43-D, 45-B, 49-B, 54-B, 56-C, 58-B, , 64-B, 69-A, 72-D, 74-D, 77-B, 88-D, 89-A,
ASQAROV SHOMIRZA SULTON 14609 126.2 ball 9 ball 26 ball 17 ball 2-B, 5-C, 6-B, 7-A, 9-C, 10-C, 11-D, 12-D, 13-C, 15-A, 16-D, 19-C, 20-A, 21-B, 22-C, 23-B, 24-D, 25-D, 26-A, 27-D, 29-D, , 41-D, 43-C, 47-D, 58-D, , 63-C, 67-C, 71-D, 76-A, 77-B, 78-D, 79-D, 80-D, 81-A, 84-D, 85-C, 88-B, 89-B,
JABBAROVAShAXNOZZA 13829 125.8 ball 16 ball 20 ball 22 ball 1-C, 5-B, 7-B, 10-B, 15-D, 16-C, 18-A, 19-B, 20-D, 21-C, 23-A, 24-A, 29-D, 30-B, 31-B, 32-D, 34-C, 36-C, 39-D, 41-B, 44-B, 49-C, 52-D, 58-D, , 61-A, 69-B, 70-C, 75-D, 76-D, 88-C, 89-A, 90-B
TIMUR RAJABOV 14461 125.6 ball 9 ball 17 ball 30 ball 2-A, 4-A, 5-C, 6-A, 8-A, 10-B, 11-C, 12-D, 13-A, 14-B, 16-D, 17-B, 18-D, 20-C, 21-A, 22-C, 23-A, 25-A, 28-C, 29-A, 30-D, 32-B, 37-A, 38-A, 44-A, 45-A, 52-B, 53-C, 55-B, 56-D, 57-B, 58-D, 59-D, 60-D, 61-B, 62-B, 63-D, 64-B, 65-C, 66-A, 67-B, 68-D, 69-B, 70-D, 71-A, 72-D, 73-A, 74-D, 75-D, 76-A, 77-A, 78-C, 79-C, 80-C, 81-A, 82-B, 83-B, 84-A, 85-A, 86-D, 87-B, 88-A, 89-D, 90-D
ISROILOV ISLOMJON 13875 124.9 ball 14 ball 15 ball 30 ball 2-A, 3-C, 5-B, 6-C, 7-D, 9-D, 10-D, 12-C, 13-C, 16-D, 18-B, 20-A, 22-B, 26-B, 27-D, 29-C, , 32-C, 36-A, 38-C, 40-D, 41-D, 42-D, 44-D, 48-C, 50-C, 51-C, 52-A, 54-D, 55-C, 58-D, 60-B, 61-D, 62-A, 63-C, 64-C, 65-A, 66-D, 67-C, 68-B, 69-B, 70-A, 71-C, 72-A, 73-C, 74-A, 75-B, 76-B, 77-B, 78-A, 79-D, 80-D, 81-C, 82-B, 83-B, 84-C, 85-C, 86-A, 87-B, 88-C, 89-A, 90-A
TURSUNOV ABDUQODIR 14266 124.6 ball 16 ball 23 ball 17 ball 2-A, 4-A, 5-C, 7-D, 11-C, 12-C, 13-D, 15-D, 17-D, 21-C, 26-C, 27-B, 28-B, 30-D, 34-D, 36-D, 51-C, 57-C, 58-D, 59-D, 60-C, 61-A, 63-C, 65-B, 72-B, 73-A, 76-A, 78-C, 80-C, 84-D, 86-A, 87-C, 89-C, 90-A
ISMOILOV ISMOIL 14019 124.4 ball 13 ball 24 ball 17 ball 1-B, 2-D, 5-A, 6-A, 12-A, 14-D, 15-B, 16-C, 17-A, 18-B, 20-C, 21-B, 23-D, 24-C, 26-C, 29-D, 30-B, 38-B, 39-B, 40-D, 42-D, 45-C, 57-D, , 63-C, 64-A, 69-A, 71-D, 73-D, 74-D, 75-B, 76-A, 82-B, 83-A, 87-C, 89-D, 90-A
SARVINOZTTOLIBJONOVA 14696 124.4 ball 11 ball 22 ball 21 ball 4-B, 5-A, 6-A, 7-A, 9-D, 10-B, 12-D, 13-A, 15-A, 17-A, 19-C, 20-A, 21-B, 22-A, 23-C, 24-C, 28-C, 29-C, 30-A, 31-B, 33-B, 37-C, 40-C, 52-B, 53-A, 58-C, 60-A, 62-C, 68-A, 73-D, 74-B, 75-D, 79-C, 86-A, 89-D, 90-B
ABDULAZIZ ERKINOV 14232 124.4 ball 10 ball 21 ball 23 ball 5-A, 6-B, 7-A, 10-B, 11-B, 12-A, 13-C, 14-B, 15-D, 16-B, 18-C, 19-A, 20-C, 21-C, 22-B, 23-D, 24-D, 25-C, 28-C, 30-B, 34-A, 38-D, 39-A, 41-D, 44-B, 45-A, 48-A, 55-D, 60-A, 64-D, 70-C, 71-C, 84-C, 87-D, 88-D, 89-C,
SUNNATILLA 14351 124.3 ball 9 ball 22 ball 22 ball 1-B, 2-C, 5-C, 6-A, 8-C, 9-A, 10-A, 13-A, 15-B, 16-A, 17-C, 18-C, 19-B, 20-B, 21-A, 22-C, 23-C, 24-A, 27-C, 28-A, 29-A, , 33-A, 34-A, 44-A, 47-A, 50-A, 53-C, 56-C, 58-C, , 61-B, 62-B, 65-C, 76-C, 77-D, 81-D, 82-D, 87-C,
SAIDOV DAVRON 14300 123.9 ball 4 ball 25 ball 20 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-C, 5-D, 6-C, 9-D, 11-C, 13-C, 14-B, 15-D, 16-B, 17-D, 18-C, 19-C, 20-D, 21-D, 22-B, 23-A, 24-A, 25-D, 26-C, 27-C, 28-D, 29-B, 30-B, 40-A, 43-B, 55-A, 57-B, 58-B, , 63-C, 64-D, 74-C, 76-B, 79-B, 80-C, 85-D, 86-C, 88-D, 89-B,
BILOL 13833 123.6 ball 10 ball 16 ball 30 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-D, 6-B, 8-A, 10-A, 11-A, 12-A, 14-C, 15-C, 17-D, 18-A, 19-C, 22-B, 24-D, 25-B, 27-A, 29-D, 30-C, 33-D, 34-B, 35-D, 36-C, 37-D, 38-A, 43-B, 44-C, 46-C, 47-B, 50-B, 51-C, 55-C, 60-B, 61-D, 62-D, 63-A, 64-A, 65-D, 66-C, 67-B, 68-B, 69-B, 70-A, 71-B, 72-B, 73-A, 74-D, 75-C, 76-D, 77-A, 78-D, 79-B, 80-A, 81-D, 82-D, 83-B, 84-A, 85-A, 86-D, 87-C, 88-C, 89-A, 90-B
MIRKARIMOVA IRODA 14338 123.5 ball 15 ball 23 ball 17 ball 2-A, 4-B, 5-A, 8-C, 9-A, 10-D, 13-A, 14-D, 15-B, 16-B, 17-C, 21-B, 23-D, 24-D, 30-C, 34-D, 35-D, 36-B, 39-B, 50-D, 51-D, 53-B, , 66-B, 67-D, 69-B, 70-D, 71-A, 72-D, 78-D, 79-B, 80-A, 81-D, 83-C, 88-B, 89-D,
MUSTAFAYEVA KAMOLA 14415 123.4 ball 9 ball 19 ball 26 ball 1-B, 5-D, 7-C, 9-B, 10-B, 11-D, 13-C, 14-A, 15-C, 18-B, 19-C, 20-C, 21-D, 22-C, 23-A, 24-C, 25-C, 27-B, 28-C, 29-D, 30-A, 31-C, 35-B, 37-B, 40-D, 43-A, 45-B, 46-D, 49-C, 51-B, 54-A, 56-B, , 63-C, 82-B, 87-C, 89-A,
JO'RAYEVA MADINABONU 13871 123.4 ball 7 ball 17 ball 30 ball 2-C, 3-A, 4-B, 5-C, 6-D, 7-C, 8-D, 9-A, 10-B, 11-D, 12-B, 14-C, 15-A, 16-A, 18-B, 19-B, 20-D, 21-D, 22-B, 24-C, 25-A, 26-A, 30-D, 32-D, 34-B, 36-D, 39-D, 40-B, 42-D, 48-D, 51-C, 52-B, 54-C, 55-A, 57-B, 59-C, , 61-A, 62-D, 63-D, 64-B, 65-B, 66-C, 67-A, 68-A, 69-B, 70-B, 71-A, 72-D, 73-D, 74-A, 75-B, 76-A, 77-D, 78-C, 79-D, 80-B, 81-B, 82-A, 83-D, 84-B, 85-A, 86-A, 87-C, 88-C, 89-B, 90-D
SABIRAVA N 13887 123.4 ball 7 ball 17 ball 30 ball 3-A, 4-B, 5-C, 6-D, 7-C, 8-D, 9-B, 10-D, 11-C, 12-B, 13-D, 14-B, 15-B, 16-A, 18-B, 19-D, 20-C, 22-B, 26-A, 27-C, 28-A, 29-C, 30-A, 31-D, 34-D, 37-A, 38-C, 43-B, 45-A, 47-B, 49-A, 51-A, 53-B, 54-C, 57-B, 58-C, , 61-C, 62-A, 63-C, 64-C, 65-B, 66-C, 67-A, 68-A, 69-D, 70-D, 71-C, 72-A, 73-D, 74-D, 75-A, 76-A, 77-D, 78-B, 79-B, 80-B, 81-C, 82-D, 83-D, 84-C, 85-C, 86-A, 87-D, 88-C, 89-A, 90-A
DILMUROD 14402 122.5 ball 9 ball 16 ball 30 ball 1-C, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A, 6-D, 7-B, 11-C, 14-A, 16-D, 17-B, 18-A, 19-A, 22-D, 23-A, 25-D, 26-D, 27-B, 28-B, 29-A, 30-B, 31-A, 35-B, 37-B, 38-B, 39-D, 42-A, 44-B, 45-D, 47-D, 51-D, 53-A, 54-A, 57-B, 58-A, , 61-A, 62-C, 63-A, 64-D, 65-A, 66-D, 67-D, 68-B, 69-D, 70-D, 71-B, 72-A, 73-C, 74-C, 75-D, 76-C, 77-C, 78-A, 79-A, 80-C, 81-C, 82-D, 83-A, 84-C, 85-D, 86-D, 87-B, 88-B, 89-C, 90-A
HAQMIRZAYEV ASILBEK 14014 122.3 ball 11 ball 22 ball 20 ball 2-B, 4-A, 5-D, 6-D, 7-A, 8-C, 9-D, 10-C, 13-C, 14-C, 16-B, 18-B, 19-B, 22-C, 23-A, 25-A, 27-A, 28-D, 30-D, 34-B, 43-C, 44-C, 45-D, 48-B, 49-D, 50-D, 54-D, , 61-D, 64-B, 65-D, 70-B, 71-C, 74-A, 82-A, 87-B, 89-D, 90-C
ODILJONOV MUHAMMADAZIM 14219 122.2 ball 8 ball 21 ball 23 ball 2-C, 3-C, 5-B, 6-B, 7-A, 8-C, 9-D, 10-C, 12-A, 14-A, 15-B, 16-A, 17-D, 18-C, 20-A, 23-B, 24-A, 26-C, 27-D, 28-D, 29-A, 30-B, 38-A, 43-A, 44-A, 50-B, 52-C, 55-A, 56-B, 59-B, 60-A, 62-D, 63-A, 65-C, 70-A, 79-A, 81-B, 88-A,
ShOHRUX MEYLIBOYEV 14325 122.1 ball 9 ball 24 ball 18 ball 1-A, 2-C, 3-D, 4-C, 6-C, 8-C, 9-D, 10-C, 12-D, 15-D, 16-D, 18-A, 19-D, 20-C, 23-D, 24-C, 25-C, 27-A, 28-A, 29-C, 30-D, 32-D, 35-D, 39-D, 42-D, 44-C, 52-C, , 61-B, 65-A, 67-C, 70-A, 73-B, 74-A, 75-B, 76-C, 79-B, 84-A, 88-D, 89-D,
SAYFIDDINOV FARRUX 13837 122.1 ball 3 ball 18 ball 30 ball 1-C, 2-D, 3-A, 4-C, 5-D, 6-B, 7-D, 8-B, 9-D, 10-B, 13-C, 14-C, 15-A, 16-D, 17-A, 18-A, 19-A, 20-B, 21-C, 23-B, 24-C, 25-A, 26-A, 27-B, 28-A, 29-B, 30-C, 31-D, 32-B, 38-D, 39-D, 40-D, 42-C, 43-A, 47-C, 51-A, 54-B, 56-B, 60-B, 61-B, 62-B, 63-B, 64-D, 65-A, 66-C, 67-C, 68-D, 69-B, 70-D, 71-C, 72-B, 73-D, 74-C, 75-D, 76-C, 77-A, 78-D, 79-B, 80-C, 81-C, 82-D, 83-B, 84-C, 85-D, 86-D, 87-A, 88-A, 89-C, 90-B
G'AYBULLAY V 14323 121.8 ball 4 ball 25 ball 19 ball 1-B, 2-C, 3-B, 4-D, 5-D, 6-C, 7-B, 8-D, 9-C, 10-D, 11-B, 12-D, 14-C, 15-D, 17-C, 18-B, 19-B, 20-C, 21-C, 22-D, 23-B, 24-C, 25-D, 26-D, 29-C, 30-B, 31-C, 32-B, 46-C, 48-B, 58-B, , 61-A, 66-D, 68-B, 70-A, 72-A, 75-B, 76-D, 79-B, 87-D, 88-A, 90-D
IBRAGIMOI ISROIL 14273 121.7 ball 24 ball 26 ball 7 ball 1-B, 6-B, 10-D, 16-B, 20-A, 30-B, 40-A, 42-B, 44-B, 49-B, , 61-A, 62-D, 64-B, 65-D, 67-B, 68-D, 70-A, 72-B, 73-D, 75-D, 77-D, 78-A, 79-A, 80-D, 81-C, 82-C, 83-D, 84-D, 85-A, 86-A, 87-B, 88-C, 89-C,
KHASANOV DILMUROD 14741 121.2 ball 10 ball 22 ball 20 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 6-C, 7-B, 8-A, 11-A, 12-A, 13-B, 15-B, 18-B, 19-B, 22-A, 23-B, 24-C, 26-B, 27-D, 28-C, 30-B, 37-B, 39-C, 40-D, 43-C, 49-B, 50-B, 53-A, 59-D, , 62-B, 65-A, 66-C, 69-C, 71-D, 78-C, 79-B, 81-C, 83-C, 86-D,
TOXIROVA ShAXRIZA 13974 121.1 ball 6 ball 20 ball 25 ball 2-B, 3-A, 4-B, 5-C, 6-A, 7-C, 8-C, 9-D, 14-A, 15-D, 16-D, 17-A, 18-A, 19-B, 20-A, 21-B, 22-C, 23-A, 24-D, 25-D, 26-C, 28-D, 29-B, 30-C, 32-B, 35-C, 36-A, 42-C, 44-C, 45-D, 46-B, 49-D, 51-C, 58-B, , 67-B, 72-D, 77-D, 82-B, 87-C,
ODILOV ABDULATIF 14301 120.9 ball 6 ball 24 ball 19 ball 1-C, 3-C, 4-B, 5-D, 6-C, 7-D, 8-B, 9-C, 11-B, 13-C, 14-B, 16-B, 17-D, 19-A, 20-A, 21-D, 23-C, 24-D, 25-D, 26-B, 27-C, 28-D, 29-B, 30-B, 36-B, 45-D, 50-A, 55-B, 56-A, 59-B, , 61-A, 64-B, 74-D, 75-C, 79-A, 80-A, 81-C, 82-D, 83-D, 84-D, 89-B,
JO'RAQULOV SARDORBEK 14287 120.7 ball 26 ball 27 ball 4 ball 4-D, 5-B, 22-B, 28-A, , 35-A, 44-B, 50-B, , 61-B, 62-B, 63-D, 64-A, 65-D, 66-D, 67-A, 68-C, 70-A, 71-B, 72-C, 73-D, 74-D, 75-C, 78-A, 80-B, 81-C, 82-C, 83-C, 84-C, 85-B, 86-C, 87-D, 88-C, 89-B, 90-B
URINOV J 14742 120.7 ball 18 ball 19 ball 20 ball 3-D, 5-D, 6-B, 11-B, 12-B, 13-B, 16-A, 17-B, 22-D, 23-C, 25-A, 30-B, 31-C, 33-C, 37-A, 39-C, 45-C, 46-A, 49-B, 52-B, 55-C, 56-D, 60-C, 63-A, 65-C, 67-C, 75-C, 80-A, 81-D, 84-D, 88-C, 89-D, 90-C
BOTIROV BEHZOD 14045 120.7 ball 3 ball 25 ball 19 ball 1-B, 2-D, 3-B, 4-B, 5-A, 6-A, 7-D, 8-D, 9-C, 10-A, 11-B, 13-A, 14-C, 15-D, 16-C, 17-B, 18-D, 19-C, 20-B, 21-D, 22-D, 23-C, 24-A, 25-A, 28-B, 29-D, 30-C, 39-A, 45-D, 54-B, 56-D, 58-A, , 61-C, 62-A, 64-B, 66-D, 73-A, 74-D, 75-A, 80-C, 82-B, 83-B, 90-D
ABDUMAJIDOVA SABINA 13844 120.6 ball 22 ball 25 ball 9 ball 7-C, 8-A, 11-C, 12-D, 14-D, 17-C, 25-B, 30-A, 37-C, 43-B, 44-A, 49-B, 53-C, , 61-D, 63-B, 64-C, 65-A, 66-C, 68-A, 70-C, 71-A, 72-B, 73-D, 74-C, 76-B, 79-A, 80-B, 82-C, 83-A, 84-B, 85-C, 87-D, 88-D, 90-A
RUXSORA 14089 120.2 ball 12 ball 23 ball 17 ball 2-D, 3-C, 4-B, 6-C, 9-B, 10-C, 11-B, 14-B, 15-A, 16-B, 17-A, 18-D, 21-C, 22-C, 24-C, 26-C, 28-A, 30-A, 31-B, 32-A, 38-B, 39-C, 40-A, 49-C, 53-B, , 61-A, 64-C, 67-A, 69-A, 70-B, 71-D, 72-D, 73-D, 74-B, 78-B, 83-B, 87-C, 88-C,
EGAMBERDIEVA BAHORA 14218 120.1 ball 10 ball 23 ball 18 ball 1-D, 5-A, 7-A, 9-D, 10-C, 11-A, 12-B, 13-B, 14-B, 15-D, 16-C, 18-B, 19-D, 20-B, 22-A, 23-D, 25-B, 27-C, 29-B, 30-D, 31-C, 33-A, 35-A, 46-C, 49-A, 54-C, 56-B, , 63-A, 65-A, 67-A, 68-B, 72-D, 78-D, 80-A, 82-C, 84-C, 86-A, 88-A, 90-D
IBRAGIMOV ISROIL 13901 120 ball 8 ball 23 ball 19 ball 1-A, 3-A, 4-B, 5-A, 7-A, 9-B, 10-D, 11-D, 13-B, 14-A, 15-A, 16-D, 17-B, 18-D, 19-A, 21-D, 23-D, 24-B, 27-B, 28-A, 29-B, 30-D, 31-B, 36-B, 37-A, 40-C, 44-A, 56-D, 60-A, 65-C, 68-C, 74-C, 78-A, 79-B, 81-A, 83-D, 84-D, 86-B, 89-C, 90-C
DAUROVA GULNOZA 14055 120 ball 18 ball 12 ball 30 ball 2-C, 3-D, 6-D, 8-A, 9-D, 20-C, 22-A, 23-D, 26-A, 27-A, 28-B, 30-D, 31-D, 32-C, 33-B, 36-A, 38-D, 39-D, 40-B, 41-D, 43-C, 44-C, 48-A, 50-B, 52-A, 53-A, 55-D, 57-B, 58-A, 60-A, 61-D, 62-D, 63-B, 64-D, 65-B, 66-B, 67-A, 68-C, 69-D, 70-A, 71-A, 72-C, 73-D, 74-A, 75-A, 76-B, 77-B, 78-D, 79-C, 80-C, 81-A, 82-B, 83-B, 84-A, 85-A, 86-D, 87-B, 88-A, 89-D, 90-D
ORTIQBOYEVA ODINAXON 13981 119.4 ball 12 ball 18 ball 24 ball 1-C, 6-C, 8-C, 10-C, 12-B, 15-A, 16-B, 17-C, 18-B, 20-A, 21-D, 22-A, 23-A, 24-C, 25-A, 26-C, 27-A, 28-A, , 35-D, 39-D, 40-A, 41-A, 42-A, 43-A, 44-B, 45-A, 47-D, 48-A, 53-B, 56-D, , 77-B, 78-A, 79-D, 80-D, 82-B, 83-B,
MAXAMADUMAROVA RUXSORXXON 13869 119.4 ball 9 ball 15 ball 30 ball 2-B, 3-D, 4-A, 5-C, 6-B, 8-A, 9-A, 11-C, 12-C, 15-D, 16-A, 17-A, 18-D, 20-D, 21-A, 22-B, 25-D, 26-B, 27-A, 29-C, 30-D, 32-C, 36-D, 37-C, 38-D, 41-B, 43-C, 45-C, 46-C, 48-B, 50-D, 51-B, 52-B, 53-C, 57-C, 59-B, , 61-D, 62-A, 63-B, 64-C, 65-A, 66-D, 67-A, 68-C, 69-D, 70-D, 71-C, 72-D, 73-D, 74-C, 75-A, 76-B, 77-C, 78-A, 79-A, 80-C, 81-C, 82-D, 83-B, 84-B, 85-C, 86-A, 87-A, 88-C, 89-D, 90-D
XAKIMOVA MAFTUNA 14026 119.2 ball 9 ball 19 ball 24 ball 1-C, 2-C, 5-A, 8-D, 9-D, 11-A, 12-B, 13-D, 14-A, 15-D, 17-B, 18-C, 19-A, 21-A, 23-B, 24-D, 26-C, 27-C, 28-C, 29-D, 30-A, 33-B, 34-A, 39-A, 42-B, 44-D, 45-A, 48-D, 52-B, 53-D, 54-D, 60-C, 63-D, 78-D, 83-B, 84-B, 89-A, 90-A
ELYORBEK 14311 119.2 ball 10 ball 20 ball 22 ball 2-C, 3-D, 5-C, 7-D, 9-C, 10-A, 13-D, 14-C, 15-C, 16-D, 18-A, 19-A, 20-A, 21-C, 22-D, 23-D, 24-C, 27-D, 28-C, 29-C, , 32-B, 33-A, 34-B, 46-A, 48-B, 50-A, 52-B, 55-B, 59-C, 60-B, 64-D, 66-D, 67-D, 75-D, 78-C, 80-A, 86-C, 88-D,
SADIKOVA EZOZA 14523 118.9 ball 17 ball 12 ball 30 ball 7-B, 8-A, 13-C, 15-C, 16-B, 18-C, 19-D, 20-C, 21-A, 22-D, 23-B, 27-B, 30-A, 32-D, 34-C, 35-A, 36-B, 37-D, 40-B, 42-D, 44-A, 46-D, 48-B, 49-D, 50-D, 51-A, 54-D, 56-D, 58-D, 59-C, 60-C, 61-D, 62-B, 63-B, 64-D, 65-B, 66-A, 67-D, 68-C, 69-B, 70-A, 71-A, 72-D, 73-B, 74-A, 75-A, 76-B, 77-C, 78-D, 79-D, 80-A, 81-B, 82-B, 83-C, 84-C, 85-A, 86-D, 87-D, 88-A, 89-A, 90-B
KHBN 14425 118.5 ball 11 ball 14 ball 30 ball 3-C, 4-C, 6-D, 7-B, 8-C, 10-B, 13-A, 15-B, 16-A, 17-B, 18-A, 20-C, 22-A, 24-D, 25-C, 26-B, 27-C, 28-D, 30-C, 32-A, 34-B, 35-C, 36-D, 42-B, 43-D, 44-C, 46-B, 47-D, 48-C, 49-D, 53-D, 54-C, 57-A, 58-C, 59-A, , 61-A, 62-C, 63-A, 64-B, 65-A, 66-C, 67-C, 68-D, 69-A, 70-A, 71-D, 72-C, 73-D, 74-A, 75-C, 76-D, 77-B, 78-D, 79-D, 80-C, 81-A, 82-A, 83-D, 84-C, 85-C, 86-A, 87-B, 88-B, 89-C, 90-D
AZIMOVA MOHINABONU 14052 118.5 ball 11 ball 14 ball 30 ball 1-D, 2-B, 3-D, 6-A, 7-C, 8-B, 9-A, 10-B, 11-A, 12-A, 15-D, 16-D, 19-C, 20-A, 21-A, 22-C, 24-D, 28-C, 30-B, 32-A, 33-D, 34-B, 36-A, 40-C, 42-D, 43-B, 44-C, 46-D, 48-D, 49-D, 50-A, 55-D, 56-A, 58-D, 59-A, , 61-B, 62-C, 63-C, 64-C, 65-B, 66-B, 67-A, 68-A, 69-D, 70-C, 71-A, 72-A, 73-A, 74-A, 75-D, 76-C, 77-B, 78-B, 79-C, 80-B, 81-A, 82-A, 83-D, 84-D, 85-B, 86-C, 87-C, 88-B, 89-B, 90-A
ISMOILOV T MUR 14561 118.1 ball 11 ball 22 ball 18 ball 2-B, 3-C, 8-A, 9-B, 10-A, 11-B, 12-C, 13-C, 15-B, 16-A, 17-D, 19-A, 21-D, 24-D, 25-C, 27-A, 28-C, 29-A, 30-D, 32-B, 38-A, 40-B, 42-A, 49-B, 50-B, 52-C, 57-A, , 62-D, 63-A, 65-D, 67-A, 68-D, 69-D, 71-B, 72-D, 75-A, 76-B, 81-A, 86-B,
ZU XA 14601 117.9 ball 7 ball 22 ball 20 ball 2-C, 4-C, 5-B, 6-D, 7-C, 8-C, 9-A, 10-B, 11-A, 13-D, 15-D, 16-C, 17-D, 18-A, 20-C, 21-A, 23-A, 24-A, 25-C, 26-D, 27-A, 28-B, 30-C, 32-D, 42-B, 45-A, 47-A, 51-A, 54-C, 59-A, 60-A, 61-D, 67-B, 68-D, 70-C, 71-C, 75-A, 79-D, 80-D, 84-B, 89-D,
KENJAYEVA SARVINOZ 14507 117.9 ball 23 ball 17 ball 19 ball 10-C, 17-C, 18-D, 19-A, 20-C, 22-B, 29-C, , 33-B, 34-B, 36-D, 37-C, 42-B, 43-B, 45-A, 49-D, 51-D, 53-B, 55-D, 57-C, 59-A, , 62-C, 63-A, 64-D, 65-C, 68-B, 71-C, 72-A, 74-D, 79-A, 81-D, 82-C,
SHOXRUH QOSIMOV 14744 117.5 ball 22 ball 24 ball 9 ball 2-C, 4-C, 5-B, 7-C, 13-C, 18-C, 20-B, 22-C, , 31-B, 32-A, 38-C, 44-A, 46-A, 53-B, , 61-B, 62-D, 63-B, 65-B, 66-C, 67-B, 69-B, 70-B, 71-A, 72-A, 73-B, 75-A, 76-A, 77-B, 79-B, 82-D, 84-B, 86-C, 88-A, 89-B, 90-A
ISROILOVA ROZI A 14518 117.4 ball 21 ball 25 ball 8 ball 2-A, 3-C, 6-B, 7-B, 12-B, 14-D, 15-C, 21-C, 22-B, , 35-A, 40-A, 41-A, 59-A, 60-D, 62-A, 63-B, 65-A, 66-D, 67-D, 68-C, 69-B, 71-B, 72-A, 73-A, 74-D, 75-A, 77-B, 79-D, 80-B, 81-A, 82-A, 83-C, 84-C, 88-B, 89-B, 90-A
RAIIMOV OQILBEK 13395 117.3 ball 14 ball 20 ball 19 ball 1-C, 3-D, 4-B, 6-A, 7-B, 11-C, 12-D, 14-C, 15-C, 17-A, 19-B, 22-A, 23-D, 25-B, 26-B, 28-C, , 35-A, 39-B, 42-A, 44-B, 46-D, 48-A, 49-B, 54-D, 55-D, 57-C, , 61-B, 68-C, 71-C, 72-A, 73-D, 74-D, 75-A, 81-B, 85-A, 89-D, 90-C
13817 117.2 ball 7 ball 15 ball 30 ball 4-D, 6-A, 7-B, 8-A, 10-D, 11-D, 12-B, 13-C, 14-C, 16-B, 17-C, 18-B, 20-A, 21-C, 22-B, 23-D, 24-D, 25-A, 26-D, 27-D, 28-B, 29-B, 30-A, 33-A, 34-C, 35-C, 37-D, 43-A, 45-C, 47-B, 48-B, 49-C, 51-C, 54-A, 55-B, 56-A, 57-B, 60-B, 61-B, 62-B, 63-C, 64-B, 65-C, 66-C, 67-A, 68-C, 69-A, 70-A, 71-B, 72-A, 73-A, 74-B, 75-D, 76-C, 77-C, 78-D, 79-A, 80-B, 81-C, 82-C, 83-A, 84-B, 85-B, 86-C, 87-D, 88-D, 89-B, 90-A
ABDUVAKHABOV ABDUAZIM 13935 117.2 ball 7 ball 15 ball 30 ball 1-C, 2-A, 4-A, 5-D, 8-D, 9-A, 10-B, 11-C, 12-D, 13-B, 14-A, 15-B, 16-C, 17-D, 18-B, 21-D, 23-D, 24-D, 25-C, 26-A, 28-A, 29-C, 30-A, 31-D, 33-C, 35-A, 36-C, 40-C, 41-C, 42-A, 45-A, 47-D, 52-D, 54-A, 56-C, 57-D, 59-A, 60-C, 61-D, 62-C, 63-D, 64-B, 65-A, 66-D, 67-A, 68-C, 69-C, 70-C, 71-D, 72-D, 73-B, 74-B, 75-B, 76-C, 77-C, 78-B, 79-B, 80-D, 81-C, 82-C, 83-A, 84-A, 85-D, 86-B, 87-B, 88-D, 89-D, 90-C
FERUZA SHARIPOVA 13885 117.2 ball 7 ball 15 ball 30 ball 3-B, 4-D, 5-C, 6-D, 7-A, 8-B, 9-C, 10-D, 11-B, 12-D, 14-A, 15-B, 17-C, 20-C, 21-A, 22-B, 23-D, 24-C, 25-A, 26-C, 28-C, 29-D, 30-D, 31-B, 35-A, 36-C, 38-A, 40-D, 44-C, 45-C, 47-C, 48-C, 49-D, 50-C, 51-D, 52-A, 55-D, 59-C, , 61-A, 62-C, 63-D, 64-A, 65-B, 66-C, 67-D, 68-A, 69-B, 70-D, 71-D, 72-A, 73-A, 74-D, 75-C, 76-C, 77-C, 78-C, 79-D, 80-A, 81-C, 82-C, 83-D, 84-A, 85-A, 86-C, 87-B, 88-B, 89-A, 90-D
ISROILOVA XOLBUVI 14627 117 ball 10 ball 22 ball 18 ball 1-A, 2-B, 4-C, 6-B, 7-C, 10-C, 11-B, 12-D, 14-C, 15-B, 16-D, 18-A, 19-D, 20-B, 21-B, 22-B, 24-B, 27-D, 29-C, 30-B, 31-C, 37-B, 41-A, 43-C, 48-C, 50-D, 54-C, 57-C, , 61-D, 72-B, 73-D, 74-B, 75-C, 79-C, 80-C, 84-C, 85-A, 86-B, 88-B, 89-C,
MIRJALOL 14610 116.5 ball 5 ball 27 ball 13 ball 1-D, 2-D, 3-C, 4-D, 6-C, 7-C, 9-C, 11-B, 12-B, 13-C, 14-C, 15-B, 18-C, 19-D, 20-A, 21-A, 22-C, 23-D, 24-D, 25-C, 26-D, 27-D, 28-D, 29-C, 30-A, 32-D, 36-D, 49-A, , 61-A, 63-C, 66-C, 67-A, 68-C, 69-A, 71-C, 72-A, 73-B, 76-C, 77-C, 78-D, 80-B, 81-B, 86-D, 87-C, 89-D,
IDIEVA FAZOLATBONU 14407 115.8 ball 8 ball 23 ball 17 ball 1-A, 2-A, 3-A, 5-A, 8-D, 10-D, 11-B, 12-C, 13-A, 14-D, 16-B, 17-C, 18-B, 21-D, 22-D, 23-B, 24-D, 25-C, 26-A, 27-D, 28-D, 29-C, , 34-A, 46-C, 47-D, 49-D, 51-A, 56-C, 59-B, , 62-B, 63-B, 64-D, 65-A, 66-A, 67-B, 71-B, 73-D, 75-A, 81-B, 83-C, 84-C, 85-A,
ASILBEK XAYRULLAYEV 14326 115.8 ball 8 ball 23 ball 17 ball 1-D, 3-D, 4-A, 5-B, 7-B, 9-B, 10-B, 11-D, 13-D, 14-D, 16-B, 17-A, 18-B, 20-C, 21-B, 22-B, 24-C, 25-C, 26-B, 27-A, 28-A, 29-C, , 31-A, 32-B, 35-A, 45-A, 48-B, 49-B, 58-B, , 61-C, 65-B, 66-C, 67-C, 69-B, 72-B, 73-A, 74-B, 77-B, 83-C, 85-B, 87-A, 89-A,
IDIEVBEKZODZON 13348 115.4 ball 19 ball 21 ball 14 ball 1-A, 2-C, 4-D, 5-C, 8-A, 11-B, 12-A, 14-C, 17-D, 25-C, 30-C, 31-B, 33-B, 34-D, 40-B, 41-C, 46-B, 49-D, 56-A, 57-C, , 62-A, 63-C, 65-A, 69-B, 70-C, 72-A, 75-D, 76-A, 77-D, 78-C, 82-A, 83-C, 85-A, 86-B, 88-D, 89-C,
TO'LQINOV SOBIR 13874 115.2 ball 8 ball 14 ball 30 ball 1-B, 2-A, 3-A, 4-D, 5-D, 6-D, 7-C, 8-B, 9-D, 10-A, 11-C, 12-B, 15-C, 16-B, 18-D, 19-C, 21-C, 22-D, 24-B, 25-C, 27-B, 28-A, , 31-A, 33-B, 38-D, 39-B, 41-D, 43-B, 46-D, 47-D, 48-A, 49-B, 51-B, 52-A, 53-B, 56-A, 58-D, 59-A, , 61-D, 62-C, 63-C, 64-A, 65-A, 66-C, 67-C, 68-A, 69-B, 70-C, 71-A, 72-A, 73-D, 74-C, 75-D, 76-B, 77-D, 78-D, 79-D, 80-A, 81-A, 82-C, 83-D, 84-A, 85-C, 86-C, 87-B, 88-B, 89-A, 90-D
BEKMIRZAYEVShOHABBOS 13970 115 ball 9 ball 19 ball 22 ball 1-A, 2-D, 4-B, 6-A, 7-B, 8-A, 11-A, 12-C, 13-C, 14-D, 15-C, 16-C, 17-A, 19-C, 21-B, 22-D, 25-D, 27-B, 28-D, 29-B, 30-C, 32-D, 33-C, 34-B, 39-A, 40-C, 41-C, 51-A, 54-A, 55-A, 56-D, 59-B, , 63-C, 66-D, 75-D, 77-A, 80-C, 81-C, 84-A, 85-C,
KARIMOVA KOMOLA 13806 114.8 ball 8 ball 22 ball 18 ball 1-B, 2-B, 3-C, 5-D, 6-D, 7-C, 8-A, 9-A, 10-B, 11-C, 14-A, 16-D, 17-A, 18-D, 19-C, 20-D, 23-B, 24-C, 26-A, 28-B, 29-D, 30-D, 31-B, 34-D, 35-B, 38-B, 41-B, 47-C, 54-C, 57-A, , 63-D, 65-B, 67-A, 70-A, 71-C, 76-D, 82-A, 85-D, 87-C, 88-C, 89-D, 90-B
ABDURAIMOV ASLBEK 13839 114.8 ball 2 ball 16 ball 30 ball 1-B, 2-C, 4-A, 5-B, 6-D, 7-C, 8-C, 9-B, 10-D, 11-A, 12-C, 13-C, 14-D, 15-B, 16-D, 17-D, 18-C, 19-A, 20-A, 21-B, 22-A, 23-A, 24-B, 26-D, 27-C, 28-D, 29-B, 30-D, 33-C, 35-B, 36-B, 38-D, 39-C, 44-B, 48-C, 52-C, 53-C, 54-D, 55-B, 56-D, 57-D, 60-C, 61-D, 62-B, 63-A, 64-A, 65-B, 66-B, 67-D, 68-D, 69-B, 70-B, 71-D, 72-C, 73-A, 74-D, 75-D, 76-C, 77-A, 78-A, 79-B, 80-A, 81-D, 82-D, 83-B, 84-A, 85-A, 86-D, 87-C, 88-C, 89-A, 90-B
ChINPULATOVA XUMORA 14066 114.7 ball 6 ball 22 ball 19 ball 3-C, 4-C, 5-A, 6-A, 8-C, 9-D, 10-D, 11-D, 12-A, 13-B, 14-C, 15-B, 16-B, 17-D, 18-C, 19-D, 21-C, 22-D, 24-C, 25-D, 26-B, 27-B, 28-A, 30-B, 37-B, 41-A, 42-A, 47-C, 49-B, 51-C, 53-B, 55-C, , 61-B, 64-B, 74-A, 79-C, 80-C, 82-B, 84-D, 85-D, 86-A, 89-A, 90-A
JAMShID 13832 114.3 ball 10 ball 13 ball 30 ball 1-D, 5-C, 6-D, 8-C, 9-B, 10-A, 11-D, 12-D, 14-A, 16-B, 17-C, 18-D, 20-D, 21-C, 22-C, 24-A, 25-A, 26-C, 28-D, 30-A, 31-A, 32-B, 33-C, 34-B, 35-B, 38-C, 45-D, 46-C, 49-A, 51-C, 53-C, 54-D, 55-D, 56-C, 57-A, 58-A, 60-C, 61-A, 62-D, 63-B, 64-A, 65-B, 66-A, 67-B, 68-B, 69-D, 70-B, 71-C, 72-D, 73-A, 74-C, 75-D, 76-D, 77-B, 78-A, 79-C, 80-C, 81-D, 82-A, 83-A, 84-D, 85-B, 86-B, 87-A, 88-D, 89-D, 90-B
BAHROMOV NURMUHAMMAD     14344 114.1 ball 11 ball 18 ball 22 ball 4-B, 5-C, 8-B, 9-C, 10-A, 11-A, 12-A, 13-B, 14-D, 15-D, 16-B, 18-B, 22-B, 23-D, 24-D, 27-A, 28-C, 29-C, 30-B, 31-A, 37-A, 41-A, 43-C, 44-A, 46-C, 48-C, 51-A, 53-C, 54-B, 57-C, 59-A, , 61-D, 62-B, 69-B, 73-D, 76-B, 78-A, 79-B, 80-B,
IKROMOV AKBA 14259 113.9 ball 9 ball 20 ball 20 ball 3-D, 4-A, 6-D, 8-B, 9-A, 11-A, 12-D, 13-B, 14-A, 15-D, 16-D, 17-D, 18-A, 19-A, 22-D, 23-A, 25-D, 26-D, 27-B, 28-B, 30-A, 33-C, 37-B, 42-C, 43-B, 44-C, 45-B, 46-D, 53-C, 55-B, 59-B, , 62-C, 63-C, 64-D, 66-B, 72-A, 73-B, 79-C, 81-D, 82-A, 88-D,
TASHTEMIROV XUSAN 14455 113.9 ball 4 ball 15 ball 30 ball 1-B, 2-C, 3-C, 4-D, 5-B, 8-B, 9-C, 11-C, 12-D, 13-A, 14-D, 15-B, 16-B, 17-D, 18-A, 19-D, 20-C, 21-C, 23-C, 24-C, 25-A, 26-C, 27-A, 28-C, 29-A, 30-A, 32-C, 33-D, 34-C, 38-B, 40-A, 43-B, 45-A, 47-B, 48-A, 49-B, 53-C, 54-C, 55-B, 57-D, 59-D, , 61-B, 62-A, 63-A, 64-A, 65-D, 66-C, 67-A, 68-B, 69-B, 70-D, 71-B, 72-D, 73-B, 74-D, 75-D, 76-A, 77-A, 78-C, 79-B, 80-D, 81-D, 82-A, 83-C, 84-C, 85-D, 86-B, 87-B, 88-D, 89-A, 90-A
OZODOV BOSID 14023 113.8 ball 9 ball 22 ball 17 ball 2-A, 3-A, 5-A, 6-A, 7-C, 8-B, 9-B, 11-B, 12-A, 13-C, 15-A, 16-C, 18-B, 20-C, 21-A, 22-C, 23-C, 24-C, 25-A, 27-B, 29-B, , 33-A, 39-B, 40-B, 42-C, 45-A, 50-B, 55-A, 57-B, , 61-A, 62-C, 64-B, 66-B, 69-A, 70-D, 71-D, 74-A, 76-D, 78-C, 79-A, 85-D, 90-A
YULDASHEVAKAMILA 14403 113.8 ball 18 ball 10 ball 30 ball 1-A, 2-A, 4-B, 5-D, 6-A, 16-D, 20-D, 21-D, 22-D, 23-D, 25-A, 28-C, , 31-D, 33-B, 34-D, 35-B, 36-A, 37-B, 39-C, 40-D, 43-A, 44-B, 45-D, 46-B, 48-A, 49-D, 50-D, 51-D, 56-A, 57-B, 58-A, 60-B, 61-C, 62-D, 63-B, 64-D, 65-B, 66-A, 67-A, 68-A, 69-D, 70-D, 71-D, 72-A, 73-A, 74-B, 75-B, 76-B, 77-C, 78-A, 79-B, 80-D, 81-D, 82-A, 83-B, 84-D, 85-A, 86-A, 87-C, 88-C, 89-D, 90-B
ABDURAXMON 13834 113.3 ball 14 ball 16 ball 23 ball 1-C, 3-A, 6-C, 7-A, 10-C, 11-C, 13-A, 15-D, 16-A, 19-B, 20-B, 21-D, 23-D, 26-C, 27-D, 30-B, 31-A, 32-C, 34-A, 35-A, 37-B, 47-B, 48-C, 49-B, 52-C, 53-D, 55-A, 57-C, 58-B, 60-B, 65-D, 68-D, 74-D, 83-B, 84-B, 86-C, 90-A
KURBANOVA NARGIZA 14417 113.2 ball 9 ball 13 ball 30 ball 1-D, 2-D, 4-D, 6-A, 7-D, 9-A, 10-A, 12-C, 13-A, 14-A, 15-D, 16-A, 17-D, 20-D, 21-D, 22-D, 26-C, 27-C, 28-D, 29-C, 30-C, 31-A, 32-B, 34-A, 35-C, 37-A, 38-D, 41-C, 42-D, 43-A, 47-A, 48-B, 49-B, 50-C, 51-C, 57-D, 58-A, 59-A, , 61-A, 62-A, 63-B, 64-A, 65-C, 66-A, 67-B, 68-D, 69-D, 70-A, 71-D, 72-D, 73-C, 74-B, 75-B, 76-D, 77-B, 78-A, 79-B, 80-D, 81-D, 82-A, 83-B, 84-D, 85-A, 86-A, 87-C, 88-C, 89-D, 90-B
SAIDALIYEVA MADINA 13886 112.9 ball 20 ball 9 ball 30 ball 1-D, 4-D, 5-A, 6-C, 15-C, 16-A, 17-A, 22-C, 27-C, 28-C, , 32-A, 33-A, 35-D, 37-A, 39-D, 40-C, 41-C, 43-B, 44-A, 45-D, 46-C, 47-A, 48-B, 49-C, 50-A, 53-C, 55-C, 57-D, 58-C, 59-A, 60-D, 61-B, 62-B, 63-A, 64-C, 65-C, 66-A, 67-A, 68-B, 69-B, 70-A, 71-D, 72-A, 73-D, 74-A, 75-D, 76-B, 77-D, 78-D, 79-C, 80-C, 81-D, 82-B, 83-B, 84-D, 85-A, 86-A, 87-B, 88-D, 89-D, 90-A
RAXMONOVAZIZBE K 14311 112.7 ball 9 ball 23 ball 15 ball 1-B, 3-D, 4-B, 6-B, 7-D, 8-B, 10-A, 11-D, 12-B, 13-D, 16-D, 17-B, 18-A, 19-A, 20-A, 22-D, 23-D, 25-B, 26-B, 27-D, 30-B, 40-D, 43-B, 47-B, 48-B, 51-A, 52-B, 57-A, , 61-D, 64-D, 66-D, 67-D, 72-B, 73-D, 75-D, 76-A, 77-D, 78-C, 79-B, 80-A, 81-A, 82-C, 89-B,
DO'STMURODOV KAMRONBEK 13800 112.1 ball 8 ball 13 ball 30 ball 2-C, 4-C, 5-A, 8-D, 9-D, 10-C, 11-D, 12-A, 13-D, 14-A, 15-A, 19-D, 20-C, 22-D, 23-A, 24-A, 25-C, 26-C, 27-A, 28-D, 29-C, 30-A, 32-C, 33-A, 36-D, 38-D, 40-B, 41-D, 43-D, 46-D, 47-C, 48-A, 49-C, 51-D, 52-A, 54-A, 57-D, 58-C, 60-D, 61-C, 62-C, 63-D, 64-C, 65-A, 66-D, 67-A, 68-D, 69-C, 70-C, 71-A, 72-A, 73-B, 74-B, 75-A, 76-D, 77-A, 78-D, 79-B, 80-B, 81-C, 82-D, 83-D, 84-C, 85-A, 86-A, 87-D, 88-C, 89-C, 90-A
NURMAMATOV TEMUR 13868 112.1 ball 8 ball 13 ball 30 ball 1-B, 2-D, 3-C, 4-D, 5-B, 6-A, 9-B, 10-C, 11-C, 12-D, 13-C, 14-B, 17-A, 18-A, 19-C, 23-A, 24-D, 26-A, 27-D, 28-C, 29-A, 30-A, 32-D, 36-D, 37-B, 38-D, 40-A, 41-C, 42-A, 44-B, 45-C, 47-C, 51-B, 52-C, 54-A, 56-C, 58-D, 59-A, 60-B, 61-A, 62-A, 63-B, 64-C, 65-C, 66-D, 67-C, 68-C, 69-B, 70-D, 71-B, 72-A, 73-A, 74-B, 75-B, 76-A, 77-C, 78-A, 79-B, 80-C, 81-C, 82-A, 83-B, 84-C, 85-A, 86-A, 87-D, 88-D, 89-C, 90-B
MOHIR HIKMATOV 13888 112.1 ball 8 ball 13 ball 30 ball 3-B, 7-D, 8-B, 9-B, 10-B, 13-D, 14-D, 15-B, 17-C, 18-B, 19-C, 20-C, 21-C, 22-C, 23-D, 24-D, 25-C, 26-C, 27-C, 28-D, 29-D, 30-B, 32-A, 33-C, 34-B, 36-D, 40-B, 43-B, 44-A, 45-A, 46-D, 47-D, 48-A, 49-B, 50-B, 51-A, 54-B, 57-A, 60-D, 61-A, 62-B, 63-D, 64-A, 65-B, 66-A, 67-A, 68-D, 69-D, 70-A, 71-A, 72-D, 73-D, 74-C, 75-C, 76-C, 77-C, 78-C, 79-D, 80-C, 81-A, 82-A, 83-D, 84-C, 85-C, 86-A, 87-B, 88-B, 89-C, 90-D
USMONOVA AZIZA 14453 112.1 ball 8 ball 13 ball 30 ball 1-A, 2-B, 3-A, 4-C, 5-B, 8-B, 9-D, 10-B, 11-D, 12-C, 14-A, 15-C, 18-C, 20-A, 21-D, 22-B, 24-B, 26-C, 27-B, 28-D, 29-D, 30-A, 32-C, 34-A, 36-B, 37-B, 39-A, 40-C, 42-C, 43-B, 46-D, 50-D, 51-C, 52-B, 53-C, 56-A, 57-B, 58-C, 60-A, 61-C, 62-B, 63-C, 64-D, 65-B, 66-C, 67-A, 68-C, 69-B, 70-D, 71-C, 72-C, 73-B, 74-D, 75-B, 76-D, 77-D, 78-A, 79-D, 80-B, 81-B, 82-C, 83-A, 84-A, 85-B, 86-D, 87-D, 88-B, 89-C, 90-C
AFZALOVA AZIZA 13795 112.1 ball 12 ball 17 ball 22 ball 1-A, 2-D, 3-D, 4-C, 5-A, 6-C, 8-A, 11-D, 13-A, 14-D, 16-A, 19-C, 20-C, 22-D, 26-D, 27-D, 29-D, 30-D, 32-A, 33-B, 34-B, 35-A, 36-A, 39-C, 40-B, 44-C, 45-C, 47-A, 49-A, 50-C, 59-B, , 64-C, 65-B, 66-B, 73-C, 74-D, 76-D, 84-A, 85-D,
14329 112 ball 14 ball 21 ball 15 ball 1-A, 4-D, 7-A, 8-D, 14-B, 15-A, 18-D, 19-D, 20-B, 22-A, 23-C, 24-C, 25-B, 27-D, 28-B, 30-A, 37-A, 39-C, 43-D, 48-C, 51-C, 52-D, 55-D, 56-C, 60-D, 64-C, 65-B, 66-B, 69-C, 72-D, 73-D, 78-C, 79-C, 81-D, 83-A, 84-A, 86-A, 88-B, 89-D, 90-D
JAHO NIROV ELBEK 14401 111.9 ball 5 ball 14 ball 30 ball 1-B, 2-D, 3-B, 4-C, 5-D, 6-D, 8-C, 9-A, 10-A, 11-A, 12-A, 15-B, 16-C, 17-B, 18-D, 20-D, 21-D, 22-D, 23-A, 24-A, 26-D, 27-C, 28-D, 29-C, 30-D, 31-B, 33-D, 34-D, 39-C, 40-C, 41-C, 45-D, 48-C, 50-B, 52-B, 55-C, 56-B, 57-B, 58-B, 59-D, 60-B, 61-B, 62-B, 63-D, 64-B, 65-A, 66-B, 67-A, 68-A, 69-D, 70-C, 71-C, 72-D, 73-B, 74-D, 75-B, 76-A, 77-A, 78-D, 79-C, 80-C, 81-A, 82-D, 83-D, 84-A, 85-B, 86-B, 87-D, 88-A, 89-A, 90-B
SODIQMUHAMMAD 13902 111.8 ball 8 ball 19 ball 21 ball 2-C, 4-C, 5-D, 6-D, 7-A, 8-D, 9-D, 10-D, 11-A, 12-A, 13-A, 14-B, 15-B, 17-A, 19-A, 21-C, 22-C, 23-D, 24-D, 25-C, 27-C, 28-D, , 32-C, 34-B, 35-A, 36-B, 37-B, 43-B, 45-A, 49-A, 55-A, 57-A, 59-B, , 66-C, 67-A, 70-D, 75-B, 83-B, 85-C, 86-A, 89-C, 90-B
BOZOROVADURDONA 13271 111.7 ball 10 ball 23 ball 14 ball 1-B, 2-B, 4-A, 5-C, 6-D, 7-C, 8-B, 10-B, 11-B, 12-B, 14-A, 15-D, 16-D, 18-D, 22-D, 23-A, 24-D, 25-D, 26-A, 30-A, 39-A, 40-B, 43-B, 45-B, 46-D, 48-B, 58-A, , 61-A, 66-A, 67-B, 68-B, 69-C, 72-D, 76-D, 77-D, 78-B, 79-C, 80-A, 83-B, 87-D, 88-B, 89-C, 90-C
AKMAL QODIROV 14534 111.7 ball 19 ball 11 ball 27 ball 3-D, 5-A, 6-B, 8-B, 10-A, 13-B, 15-D, 18-A, 21-B, 24-D, 26-B, , 31-C, 32-C, 34-D, 36-C, 37-C, 38-A, 41-B, 43-D, 44-A, 46-A, 48-A, 49-C, 51-D, 53-C, 54-B, 55-C, 56-A, 58-B, 60-B, 66-B, 76-A, 84-D,
AXMATOV 14346 111.6 ball 7 ball 22 ball 17 ball 1-D, 2-A, 3-B, 4-B, 5-A, 7-D, 8-B, 9-D, 10-A, 11-D, 13-D, 14-A, 15-C, 17-B, 18-A, 20-D, 21-A, 22-A, 24-C, 26-B, 27-B, 28-D, 29-D, , 37-C, 41-B, 43-B, 51-C, 53-B, 54-B, 57-D, 58-B, , 62-B, 64-B, 68-B, 69-B, 70-D, 71-C, 72-B, 73-C, 77-B, 78-C, 81-B, 82-B, 89-D,
BAKIROVA MARJONA 14504 111.4 ball 17 ball 15 ball 22 ball 1-A, 2-D, 7-D, 9-A, 10-C, 11-D, 12-D, 15-B, 17-D, 21-B, 26-C, 27-B, 29-A, , 32-C, 33-D, 37-D, 38-C, 39-C, 41-C, 42-B, 43-D, 46-C, 47-B, 48-A, 50-C, 54-C, 55-B, 57-C, , 64-D, 72-B, 73-D, 75-B, 83-C, 84-C, 85-B, 87-D,
MIRZOXIDOV MIRKAMOL 13924 111.2 ball 10 ball 12 ball 30 ball 1-B, 2-B, 4-D, 7-D, 8-C, 9-D, 10-D, 13-D, 14-C, 15-D, 16-D, 18-B, 21-A, 22-D, 23-B, 25-A, 26-B, 28-B, 29-B, 30-B, 31-D, 32-D, 33-A, 35-C, 38-D, 39-B, 41-C, 42-A, 43-A, 44-C, 46-A, 47-A, 48-D, 49-A, 52-C, 54-D, 56-C, 58-B, , 61-A, 62-A, 63-B, 64-A, 65-A, 66-B, 67-B, 68-D, 69-A, 70-C, 71-D, 72-D, 73-D, 74-C, 75-A, 76-B, 77-D, 78-B, 79-C, 80-C, 81-D, 82-B, 83-B, 84-D, 85-A, 86-A, 87-B, 88-D, 89-D, 90-A
MAMATOVA DURDONA 14622 110.9 ball 10 ball 18 ball 21 ball 1-D, 2-D, 3-A, 6-C, 7-A, 8-B, 12-A, 14-C, 16-C, 18-D, 19-C, 21-A, 22-B, 23-B, 24-A, 25-C, 26-C, 27-B, 29-A, 30-C, 31-A, 37-B, 38-B, 39-A, 42-A, 45-A, 47-B, 48-B, 49-B, 54-B, 57-B, 59-A, , 61-D, 63-C, 73-C, 74-D, 83-C, 86-A, 87-D, 88-A, 90-C
RUSTAMOVNA 14235 110.8 ball 11 ball 21 ball 16 ball 2-C, 3-B, 4-D, 5-A, 8-C, 10-D, 11-C, 12-B, 14-A, 15-D, 16-B, 18-D, 19-A, 20-A, 23-B, 24-D, 25-C, 28-D, 29-D, , 36-C, 38-A, 44-C, 48-C, 50-C, 53-C, 54-A, 55-A, 59-C, , 61-B, 62-C, 65-C, 67-C, 68-A, 74-C, 75-B, 77-B, 78-B, 80-B, 85-B, 87-A, 88-D, 89-D,
QURBONOV MIRZO 14550 110.8 ball 9 ball 19 ball 20 ball 1-D, 2-C, 3-A, 4-A, 5-D, 7-B, 8-A, 10-C, 11-D, 15-A, 16-C, 17-D, 18-D, 19-C, 20-D, 21-B, 23-B, 25-B, 26-D, 27-D, 29-A, , 33-C, 34-B, 35-C, 36-B, 42-B, 45-D, 46-B, 48-B, 53-C, 54-C, 56-C, , 61-D, 62-A, 63-A, 66-D, 72-B, 74-B, 76-A, 78-A, 82-D, 89-A,
QAHHOROV XURSHID 13928 110.8 ball 4 ball 14 ball 30 ball 1-D, 2-C, 3-D, 4-C, 5-B, 6-D, 7-C, 8-D, 9-C, 10-C, 11-A, 12-A, 13-D, 14-C, 16-C, 17-A, 18-B, 19-A, 20-D, 21-C, 22-B, 24-D, 25-D, 26-A, 27-B, 30-B, 32-D, 33-D, 36-C, 38-A, 39-A, 40-D, 42-C, 44-B, 45-C, 48-A, 49-A, 50-C, 51-C, 55-C, 56-D, 59-B, , 61-C, 62-C, 63-B, 64-B, 65-B, 66-D, 67-A, 68-B, 69-A, 70-D, 71-D, 72-C, 73-C, 74-D, 75-C, 76-C, 77-D, 78-B, 79-D, 80-B, 81-B, 82-C, 83-D, 84-B, 85-C, 86-C, 87-A, 88-A, 89-B, 90-D
TOHIROVA DILAFRUZ 14624 110.8 ball 9 ball 19 ball 20 ball 1-B, 2-D, 3-B, 4-A, 5-A, 6-D, 7-D, 9-A, 12-C, 14-B, 17-A, 18-D, 19-C, 20-C, 22-D, 23-A, 26-A, 27-D, 28-A, 29-A, 30-A, 33-C, 34-C, 37-A, 43-D, 48-C, 49-C, 50-C, 53-C, 54-C, 56-C, 57-C, , 61-D, 64-B, 66-B, 75-C, 77-A, 78-B, 79-D, 82-C, 83-B, 84-A,
BURXONOVAKROM 14579 110.5 ball 8 ball 24 ball 13 ball 4-C, 5-D, 6-C, 7-A, 9-A, 10-D, 11-A, 13-A, 15-A, 16-C, 17-C, 18-A, 19-C, 20-C, 21-A, 22-C, 23-C, 25-A, 26-D, 27-C, 28-A, 30-C, 37-D, 42-B, 43-B, 45-C, 56-B, 59-C, , 62-A, 64-A, 67-C, 69-C, 72-B, 73-C, 74-B, 75-C, 77-D, 78-A, 80-D, 82-C, 83-D, 84-A, 85-A, 88-D, 89-C,
BAXTIYOROVA MOHINUR 13801 110.3 ball 16 ball 15 ball 22 ball 3-A, 5-D, 10-B, 14-C, 15-D, 17-C, 20-B, 21-C, 22-B, 26-B, 27-A, 28-C, 29-C, 30-D, 31-B, 32-A, 35-A, 37-C, 39-C, 41-A, 42-D, 47-A, 48-D, 49-D, 50-D, 51-C, 52-D, 57-C, 58-C, , 61-C, 63-A, 67-D, 70-C, 73-A, 78-C, 82-D, 88-B,
K AZIZA 14080 110.2 ball 21 ball 22 ball 9 ball 9-D, 10-C, 12-A, 14-D, 17-C, 20-B, 21-C, 23-B, 28-A, , 34-B, 36-D, 39-C, 40-A, 44-B, 50-D, 57-B, 58-A, , 61-D, 62-D, 64-D, 65-D, 67-B, 68-D, 70-A, 71-B, 74-B, 75-B, 76-B, 77-B, 78-A, 79-A, 80-A, 82-D, 83-D, 85-B, 86-B, 87-D, 90-B
ABDUSATTOROVA MUNISA 14466 110 ball 14 ball 19 ball 17 ball 1-C, 2-D, 3-B, 6-A, 7-A, 9-D, 10-C, 13-A, 14-D, 16-A, 18-B, 21-D, 23-C, 24-A, 28-B, 30-C, 33-C, 34-C, 36-C, 37-B, 39-D, 41-A, 44-A, 45-A, 48-B, 56-D, 58-A, , 61-C, 66-C, 72-B, 74-D, 75-A, 76-D, 78-A, 79-C, 86-A, 87-B, 88-B, 89-D, 90-C
QUDRATULLAYEV 14355 109.8 ball 10 ball 19 ball 19 ball 2-D, 3-A, 5-C, 6-D, 7-D, 10-D, 11-D, 12-D, 13-C, 14-B, 16-C, 19-A, 22-C, 23-C, 24-B, 25-D, 26-D, 27-C, 28-B, 30-D, 33-C, 34-C, 36-C, 37-B, 38-D, 39-A, 40-D, 42-B, 47-B, 49-A, 59-B, , 63-B, 65-B, 66-B, 71-A, 73-A, 77-B, 78-B, 79-D, 82-C, 83-C, 84-C,
IBROHIMOV SARDOR 14258 109.4 ball 5 ball 22 ball 17 ball 1-B, 2-B, 3-C, 5-C, 6-A, 7-D, 8-D, 9-B, 10-A, 11-C, 12-B, 14-C, 16-A, 17-C, 19-D, 20-D, 21-A, 23-C, 24-A, 25-B, 26-B, 27-C, 28-A, 29-A, 30-B, 31-D, 39-D, 40-D, 43-B, 44-D, 47-D, 52-B, 56-B, , 63-B, 64-D, 68-A, 69-C, 74-C, 78-D, 79-C, 81-D, 83-C, 84-B, 86-C, 88-A, 89-C,
ShERALIYEV JAHOIR 13941 109.4 ball 4 ball 21 ball 19 ball 2-B, 3-A, 4-A, 6-C, 7-C, 8-D, 9-B, 10-D, 11-B, 12-B, 13-D, 15-B, 16-D, 17-D, 18-A, 19-A, 20-C, 21-D, 22-B, 23-C, 24-A, 25-B, 26-C, 27-C, 28-C, 29-A, , 32-D, 35-C, 42-C, 44-A, 45-D, 51-C, 53-A, 56-A, 60-A, 61-B, 71-D, 73-A, 75-C, 79-D, 81-B, 82-A, 86-A, 88-C, 89-B, 90-D
DONIYOROV ELBEK 13943 109.3 ball 3 ball 22 ball 18 ball 1-D, 2-C, 3-C, 4-B, 5-D, 6-D, 7-C, 8-B, 10-C, 11-C, 12-B, 13-C, 14-C, 16-D, 17-B, 18-A, 19-A, 20-B, 21-A, 22-B, 23-B, 24-D, 25-A, 26-A, 27-D, 28-D, 29-B, , 33-D, 35-A, 43-A, 51-D, 53-B, 55-A, 56-D, 57-B, , 63-C, 66-B, 70-C, 73-A, 74-D, 79-A, 80-A, 85-D, 86-D, 87-B, 89-C, 90-D
RAKHIMJONDDN 13809 109 ball 8 ball 12 ball 30 ball 1-C, 2-A, 4-A, 7-A, 8-A, 9-D, 12-D, 13-C, 14-D, 15-D, 16-C, 17-D, 18-A, 20-C, 21-A, 22-D, 23-B, 25-A, 26-B, 27-B, 28-B, 29-A, , 32-C, 34-A, 41-B, 42-D, 43-D, 44-D, 45-C, 46-A, 48-C, 49-D, 52-C, 54-D, 55-C, 56-C, 57-D, 58-D, 59-A, 60-B, 61-A, 62-D, 63-C, 64-C, 65-A, 66-B, 67-D, 68-C, 69-D, 70-A, 71-A, 72-C, 73-D, 74-C, 75-A, 76-B, 77-D, 78-D, 79-C, 80-A, 81-A, 82-D, 83-C, 84-A, 85-D, 86-D, 87-B, 88-B, 89-A, 90-C
ULUG'BEKOV SIROJIDDIN 14064 108.9 ball 8 ball 14 ball 27 ball 1-C, 3-C, 4-B, 5-B, 6-C, 8-B, 9-A, 10-C, 11-B, 12-C, 14-C, 15-B, 17-B, 18-A, 19-B, 20-A, 21-A, 22-C, 23-B, 24-A, 25-A, 28-A, , 31-C, 32-A, 34-D, 37-B, 39-C, 42-B, 43-C, 45-A, 46-D, 47-C, 48-D, 52-A, 53-C, 54-A, 55-D, 60-D, 62-D, 79-A, 84-C,
UMIDJON ABD 13990 108.8 ball 13 ball 21 ball 14 ball 1-B, 2-A, 3-B, 4-B, 5-B, 14-D, 15-A, 17-A, 20-D, 22-C, 23-C, 24-D, 25-A, 26-C, 27-B, 29-A, 30-B, 36-D, 37-B, 40-A, 44-A, 46-A, 47-A, 49-D, 55-A, 58-D, , 62-D, 63-A, 66-C, 69-A, 70-D, 71-C, 73-A, 75-A, 76-C, 81-C, 82-C, 83-B, 84-B, 85-A, 86-D, 90-C
ZIKRIYOYEV 14094 108.5 ball 7 ball 21 ball 17 ball 3-C, 4-B, 5-C, 6-C, 7-C, 8-B, 9-B, 10-D, 11-D, 12-C, 13-D, 14-D, 15-D, 16-D, 17-B, 18-C, 19-C, 20-C, 23-B, 24-D, 25-B, 27-B, 30-D, 33-C, 37-C, 42-D, 43-A, 46-B, 47-B, 49-A, 55-A, 60-B, 61-D, 63-D, 64-B, 65-D, 70-C, 74-D, 75-C, 77-B, 79-C, 81-D, 83-A, 85-D, 86-C,
ABDUSATTOROVA 14256 108.5 ball 6 ball 20 ball 19 ball 1-C, 2-C, 3-A, 6-D, 7-B, 8-A, 9-A, 10-D, 11-D, 12-D, 13-A, 14-D, 15-C, 17-C, 19-D, 20-A, 21-C, 23-D, 24-A, 25-A, 26-C, 28-B, 29-A, 30-D, 36-D, 37-A, 42-D, 45-C, 49-C, 51-C, 52-D, 53-D, 57-D, 59-D, , 61-D, 62-A, 69-A, 72-B, 73-D, 74-D, 77-B, 81-C, 82-B, 87-B, 88-A,
AXMATULLAYEVA NARGIZA 14091 108.4 ball 9 ball 25 ball 10 ball 1-C, 2-B, 3-B, 5-A, 7-C, 8-A, 10-C, 11-A, 13-D, 15-B, 16-D, 17-B, 18-C, 19-A, 20-D, 21-D, 23-D, 24-C, 25-C, 29-B, 30-B, 34-D, 37-D, 46-A, 53-C, 59-C, , 61-B, 62-A, 64-B, 65-A, 68-C, 69-D, 70-B, 72-D, 74-C, 75-C, 76-B, 77-A, 78-B, 81-B, 82-C, 83-C, 84-B, 87-C, 88-B, 90-A
JUMAYEVJAMSHID 14583 108.4 ball 9 ball 25 ball 10 ball 1-D, 2-D, 3-D, 4-D, 5-B, 6-A, 8-A, 9-D, 10-D, 11-C, 15-A, 16-C, 17-B, 18-B, 19-C, 22-B, 23-D, 24-B, 28-A, 29-A, 30-D, 37-B, 41-A, 49-C, 56-C, 57-D, , 61-D, 62-A, 64-C, 65-A, 66-C, 67-D, 68-D, 70-A, 72-A, 73-D, 74-D, 75-A, 76-A, 77-A, 78-A, 81-B, 82-B, 83-C, 85-D, 88-D,
FOTIMAXON 13830 108.2 ball 5 ball 25 ball 12 ball 1-B, 2-B, 3-B, 4-C, 6-D, 8-C, 9-D, 10-A, 12-A, 13-A, 14-A, 15-B, 16-A, 17-D, 19-A, 20-C, 21-C, 22-C, 23-D, 24-C, 25-C, 26-A, 27-D, 28-D, 30-D, 32-A, 40-A, 46-A, 50-D, 51-D, , 62-D, 64-A, 65-C, 66-A, 68-D, 69-B, 71-A, 72-A, 74-A, 76-C, 79-A, 81-B, 83-A, 84-B, 87-D, 88-D, 89-B, 90-A
ALIJONOV NODIR 13846 107.9 ball 7 ball 12 ball 30 ball 1-D, 2-A, 3-B, 4-D, 5-C, 6-C, 9-A, 10-B, 12-A, 13-B, 14-D, 15-D, 17-A, 18-A, 20-D, 21-B, 23-D, 24-B, 25-C, 27-B, 28-A, 29-D, 30-A, 31-C, 32-D, 34-A, 35-D, 36-A, 37-D, 41-C, 44-B, 45-D, 46-D, 47-A, 48-A, 49-A, 50-C, 52-D, 55-A, 56-B, 59-D, , 61-C, 62-B, 63-A, 64-C, 65-C, 66-B, 67-A, 68-A, 69-B, 70-D, 71-A, 72-C, 73-D, 74-A, 75-A, 76-B, 77-C, 78-B, 79-D, 80-D, 81-B, 82-C, 83-C, 84-B, 85-A, 86-A, 87-C, 88-B, 89-B, 90-A
RAVShANOVAZIZBEK 14393 107.9 ball 7 ball 12 ball 30 ball 1-B, 2-B, 3-D, 4-D, 5-C, 6-B, 7-B, 8-B, 9-D, 10-B, 14-D, 15-D, 16-B, 19-C, 20-C, 21-D, 23-B, 24-B, 25-B, 26-C, 27-B, 28-C, 30-B, 32-A, 34-D, 36-C, 39-C, 40-B, 41-C, 42-C, 43-B, 44-B, 45-C, 46-D, 49-D, 50-D, 51-C, 53-D, 55-B, 56-D, 57-C, , 61-B, 62-C, 63-A, 64-D, 65-B, 66-C, 67-C, 68-C, 69-D, 70-A, 71-D, 72-A, 73-A, 74-D, 75-A, 76-D, 77-C, 78-D, 79-A, 80-C, 81-C, 82-D, 83-B, 84-B, 85-C, 86-A, 87-A, 88-C, 89-D, 90-D
ALIYEVA BONU 14054 107.9 ball 7 ball 12 ball 30 ball 2-C, 4-D, 5-C, 6-B, 7-D, 8-B, 9-D, 10-B, 11-D, 12-C, 13-D, 14-D, 15-B, 16-C, 17-C, 18-D, 19-B, 20-B, 23-C, 26-B, 27-C, 28-C, 29-D, , 32-B, 34-B, 37-A, 39-D, 41-B, 42-A, 43-D, 44-B, 49-B, 50-A, 51-B, 52-A, 53-A, 54-C, 55-D, 58-C, 59-D, 60-D, 61-D, 62-C, 63-B, 64-A, 65-B, 66-B, 67-B, 68-A, 69-D, 70-D, 71-A, 72-C, 73-A, 74-B, 75-B, 76-A, 77-D, 78-D, 79-A, 80-D, 81-D, 82-B, 83-C, 84-C, 85-D, 86-A, 87-A, 88-D, 89-B, 90-B
JASUR 14424 107.8 ball 11 ball 18 ball 19 ball 1-C, 2-A, 4-B, 5-B, 7-A, 9-B, 10-A, 12-D, 13-D, 14-C, 15-C, 17-C, 22-C, 23-C, 24-D, 25-B, 27-C, 29-D, 30-C, 33-B, 38-C, 39-C, 40-D, 42-D, 46-A, 47-A, 50-D, 52-A, 55-D, 56-A, 60-C, 61-D, 65-A, 66-B, 69-D, 73-D, 74-B, 75-A, 77-A, 80-A, 81-A, 83-C,
IShIMOVAMARJONA 13978 107.8 ball 9 ball 16 ball 23 ball 1-B, 2-D, 4-A, 6-A, 7-C, 8-B, 9-A, 10-D, 11-B, 12-C, 15-B, 17-C, 18-D, 22-B, 23-B, 24-A, 25-A, 26-C, 27-D, 29-C, 30-B, 32-D, 33-D, 34-A, 35-A, 36-A, 37-D, 38-D, 39-B, 40-A, 41-B, 42-A, 44-B, 47-A, 53-D, , 68-D, 69-D, 71-B, 74-C, 75-A, 84-A, 86-C,
ABDUAZIZOV Z 14571 107.8 ball 10 ball 17 ball 21 ball 1-D, 2-B, 3-C, 4-C, 7-A, 9-C, 10-C, 12-A, 14-D, 15-B, 16-A, 17-D, 19-A, 21-D, 22-B, 23-B, 26-B, 27-B, 28-D, 30-A, 31-D, 32-C, 34-C, 42-A, 44-C, 45-D, 46-C, 49-C, 52-B, 53-C, 55-D, 56-D, 57-D, , 62-B, 64-A, 65-C, 67-D, 68-A, 77-A, 81-B, 83-B, 86-B,
RAMANOV TURON 14606 107.7 ball 10 ball 19 ball 18 ball 1-A, 2-A, 4-A, 8-A, 9-D, 10-D, 11-D, 12-A, 13-B, 14-A, 16-B, 17-B, 19-A, 20-D, 21-D, 22-A, 23-B, 25-D, 28-B, 30-A, 31-B, 34-A, 36-D, 39-D, 44-B, 46-D, 47-A, 50-B, 51-B, 55-D, 60-B, 62-A, 64-C, 70-B, 72-D, 76-A, 78-B, 80-D, 84-A, 86-C, 87-D, 88-A, 90-A
FAZILOV A 14081 107.7 ball 8 ball 17 ball 22 ball 1-A, 2-A, 3-C, 4-C, 5-B, 7-B, 8-C, 9-B, 11-B, 12-A, 13-A, 14-B, 15-C, 16-C, 17-A, 18-B, 19-C, 21-A, 24-C, 26-A, 28-A, 30-B, 31-A, 32-D, 35-D, 38-D, 40-D, 42-C, 43-C, 45-B, 47-C, 51-D, 52-A, 54-C, 55-A, , 62-A, 65-B, 66-A, 71-C, 73-B, 86-C, 87-D, 88-D,
JO'RABEKOV DILSHOD 14257 107.5 ball 6 ball 19 ball 20 ball 1-C, 2-A, 4-B, 5-B, 7-B, 8-C, 9-A, 10-A, 12-C, 13-D, 14-A, 15-B, 16-A, 17-D, 18-A, 19-D, 20-D, 22-B, 23-B, 24-C, 26-A, 27-B, 28-C, 30-A, 34-D, 37-A, 40-A, 41-D, 42-A, 44-D, 48-A, 55-A, 57-D, 58-B, 60-D, 61-D, 62-B, 63-D, 69-B, 70-B, 73-D, 78-C, 83-C, 84-B, 90-D
TOJIBOYEV BOBUR 14697 107.4 ball 6 ball 21 ball 17 ball 1-C, 2-D, 3-B, 4-B, 5-A, 6-C, 7-C, 9-B, 10-C, 13-C, 14-A, 15-B, 16-B, 17-D, 18-C, 19-C, 21-C, 23-B, 24-D, 25-C, 27-B, 28-B, 29-A, 30-A, 31-A, 33-A, 37-B, 43-A, 48-D, 52-D, 54-D, 55-D, 56-B, , 61-B, 66-A, 70-B, 74-C, 77-C, 79-B, 80-C, 83-B, 85-B, 86-A, 87-A, 88-B, 89-D,
13820 106.8 ball 6 ball 12 ball 30 ball 1-C, 2-B, 3-A, 4-D, 6-B, 7-B, 9-D, 10-D, 11-A, 12-C, 13-D, 14-D, 15-C, 17-A, 19-D, 20-A, 21-A, 22-C, 23-C, 25-A, 26-C, 27-A, 29-D, 30-D, 31-D, 32-D, 33-D, 37-B, 38-C, 40-D, 41-A, 43-C, 45-D, 46-B, 48-C, 50-C, 51-D, 55-D, 56-C, 57-C, 59-A, 60-A, 61-D, 62-B, 63-D, 64-B, 65-D, 66-A, 67-C, 68-C, 69-B, 70-B, 71-B, 72-C, 73-D, 74-C, 75-C, 76-D, 77-B, 78-A, 79-D, 80-C, 81-C, 82-B, 83-D, 84-C, 85-B, 86-B, 87-A, 88-A, 89-C, 90-D
OSTO NO BEXRUZ 14434 106.8 ball 6 ball 12 ball 30 ball 1-B, 2-D, 3-D, 5-C, 6-C, 7-C, 9-C, 10-D, 11-C, 12-B, 13-B, 14-C, 15-B, 16-B, 18-C, 19-D, 20-D, 22-D, 23-C, 24-C, 25-D, 28-C, 29-C, 30-C, 31-B, 32-C, 34-B, 35-C, 39-A, 41-D, 42-B, 43-A, 44-A, 45-C, 49-A, 51-A, 52-B, 53-B, 54-C, 56-A, 59-C, 60-D, 61-B, 62-A, 63-D, 64-A, 65-A, 66-B, 67-C, 68-B, 69-C, 70-A, 71-C, 72-C, 73-B, 74-B, 75-D, 76-A, 77-C, 78-C, 79-B, 80-A, 81-C, 82-C, 83-B, 84-A, 85-A, 86-C, 87-D, 88-D, 89-A, 90-B
ZOXIDOVAMADINA 13883 106.8 ball 6 ball 12 ball 30 ball 1-D, 2-A, 3-A, 4-D, 5-C, 6-C, 7-A, 8-A, 10-D, 13-D, 14-C, 15-B, 17-B, 18-C, 19-C, 20-A, 21-A, 23-B, 25-D, 26-D, 27-A, 28-D, 29-C, 30-B, 31-C, 32-A, 34-A, 36-D, 37-C, 41-D, 43-C, 44-B, 45-D, 48-A, 50-D, 51-B, 54-A, 56-A, 57-A, 58-D, 59-B, 60-B, 61-C, 62-D, 63-B, 64-A, 65-B, 66-B, 67-C, 68-C, 69-C, 70-D, 71-B, 72-D, 73-D, 74-B, 75-C, 76-A, 77-B, 78-D, 79-A, 80-A, 81-D, 82-C, 83-C, 84-D, 85-D, 86-B, 87-C, 88-D, 89-B, 90-B
KURBANOVAMADINA 13882 106.8 ball 6 ball 12 ball 30 ball 1-A, 2-D, 3-D, 5-A, 6-D, 7-C, 8-A, 10-D, 11-C, 12-C, 14-B, 15-B, 16-D, 17-B, 18-B, 19-D, 20-A, 21-B, 22-A, 23-D, 24-C, 26-C, 27-A, 29-C, , 31-D, 32-A, 33-C, 39-B, 40-B, 41-A, 43-A, 45-D, 46-B, 47-D, 50-B, 51-C, 52-C, 53-D, 55-D, 56-C, 59-C, 60-C, 61-B, 62-A, 63-C, 64-B, 65-B, 66-C, 67-A, 68-B, 69-C, 70-B, 71-A, 72-D, 73-D, 74-A, 75-C, 76-B, 77-A, 78-C, 79-A, 80-C, 81-C, 82-B, 83-D, 84-D, 85-C, 86-A, 87-A, 88-C, 89-B, 90-B
BOTIROVA MADINAXON 13824 106.7 ball 29 ball 16 ball 12 ball 26-D, , 33-C, 34-B, 36-A, 37-B, 41-A, 46-A, 47-D, 50-B, 51-A, 52-C, 53-B, 55-A, 57-C, 59-C, , 62-A, 64-C, 65-A, 66-B, 67-A, 68-D, 70-B, 72-D, 73-C, 75-D, 80-D, 81-C, 83-B, 84-B, 85-D, 87-A, 88-D, 90-C
QUVONDIQOVBOBUR 14015 106.7 ball 11 ball 19 ball 17 ball 2-C, 4-A, 5-C, 6-B, 7-B, 9-B, 11-C, 13-D, 14-A, 18-D, 19-B, 20-A, 21-D, 22-C, 23-B, 24-D, 25-A, 28-D, 29-C, , 31-B, 32-A, 36-D, 37-D, 39-D, 40-D, 42-D, 44-B, 46-C, 55-A, 58-A, , 66-B, 72-C, 73-D, 75-C, 76-C, 79-A, 83-D, 84-B, 86-C, 87-D, 88-B, 89-C, 90-C
ABDUAZIM 14570 106.5 ball 9 ball 21 ball 15 ball 1-B, 4-B, 6-A, 7-C, 8-B, 10-D, 11-C, 12-B, 14-B, 15-A, 16-B, 17-C, 18-D, 19-B, 20-D, 22-B, 23-A, 27-A, 28-A, 29-B, 30-B, 31-C, 33-D, 35-B, 41-B, 42-D, 43-C, 48-A, 49-C, 52-A, , 63-B, 64-B, 65-C, 66-A, 70-B, 71-A, 72-C, 74-B, 75-A, 78-B, 84-A, 85-C, 87-A, 89-B, 90-B
MUXRIDDIN MUXITDINOV 13936 106.5 ball 7 ball 19 ball 19 ball 3-D, 4-B, 5-C, 6-D, 7-D, 8-B, 10-A, 11-B, 13-B, 14-A, 15-D, 16-A, 17-D, 18-D, 19-D, 21-B, 23-B, 25-C, 26-A, 27-B, 28-A, 29-C, 30-B, 31-D, 32-B, 35-D, 37-B, 38-D, 41-A, 42-B, 43-B, 55-A, 58-C, 60-D, 67-B, 69-D, 71-D, 72-D, 74-C, 77-C, 78-B, 79-A, 80-A, 82-B, 90-D
ASATILLAYEOFF HIKMATILLA 14060 106.4 ball 8 ball 22 ball 14 ball 1-B, 2-B, 3-A, 6-A, 8-B, 9-C, 10-C, 11-A, 12-B, 13-A, 15-A, 18-B, 19-B, 20-A, 21-C, 23-C, 24-B, 25-A, 26-C, 27-C, 28-B, 29-C, , 31-B, 38-C, 42-C, 47-C, 52-C, 53-C, 54-A, 55-B, , 65-D, 67-B, 68-A, 72-A, 73-D, 76-C, 77-D, 78-D, 79-A, 82-B, 83-C, 84-C, 86-A, 87-A, 89-B, 90-B
UNAROV BEKZOD 13986 106.4 ball 7 ball 21 ball 16 ball 1-D, 2-A, 5-C, 6-B, 7-D, 8-C, 9-C, 10-D, 11-C, 13-D, 14-C, 16-D, 18-B, 19-B, 20-B, 22-A, 23-A, 24-D, 26-D, 27-A, 28-C, 29-B, 30-B, 33-B, 34-A, 39-A, 43-C, 44-A, 53-B, 55-A, 58-A, 59-C, , 63-B, 66-D, 68-B, 70-B, 72-C, 73-C, 75-A, 77-D, 78-A, 79-A, 86-D, 87-C, 88-C, 89-B,
SHOKIROV A 14013 106.3 ball 7 ball 23 ball 13 ball 2-B, 3-D, 4-A, 5-A, 6-D, 7-D, 8-D, 9-B, 10-A, 13-D, 14-B, 15-D, 16-A, 17-A, 18-C, 21-D, 23-B, 25-C, 26-B, 27-B, 28-A, 29-B, 30-A, 33-C, 39-A, 49-C, 52-D, 53-C, 55-C, 57-A, , 62-D, 63-C, 64-B, 65-A, 66-C, 67-D, 74-D, 75-C, 76-A, 79-B, 80-B, 81-D, 82-A, 86-C, 87-A, 88-D, 89-D,
TASHTEMIROVXASAN 14454 105.9 ball 8 ball 11 ball 30 ball 1-A, 2-D, 3-A, 5-B, 7-B, 8-B, 10-B, 11-D, 12-C, 13-A, 14-B, 16-A, 17-B, 18-C, 20-D, 23-D, 24-A, 25-D, 26-C, 27-B, 28-C, 29-C, , 31-A, 32-C, 33-A, 34-A, 35-C, 36-A, 41-A, 42-A, 43-C, 44-D, 45-D, 48-D, 49-D, 50-D, 53-A, 54-B, 57-D, 58-B, 59-B, , 61-D, 62-A, 63-A, 64-D, 65-B, 66-A, 67-B, 68-A, 69-C, 70-B, 71-A, 72-B, 73-B, 74-D, 75-D, 76-B, 77-C, 78-D, 79-A, 80-D, 81-D, 82-B, 83-C, 84-C, 85-D, 86-A, 87-A, 88-D, 89-B, 90-B
XUDOBBERDIYEV UMIDJON 14062 105.7 ball 6 ball 13 ball 28 ball 1-D, 2-C, 3-D, 4-C, 5-A, 6-A, 7-A, 9-B, 10-B, 11-D, 14-D, 15-B, 16-C, 17-A, 19-D, 21-A, 22-D, 24-B, 25-C, 26-B, 27-D, 28-D, 29-C, 30-B, 34-B, 35-A, 36-A, 37-C, 38-B, 39-D, 40-A, 41-C, 45-B, 46-B, 47-A, 50-A, 53-B, 54-D, 57-D, 58-A, 59-B, , 66-B, 84-A,
IBRAGIMO'VA AZIZA 13828 105.6 ball 9 ball 18 ball 19 ball 1-D, 2-C, 3-C, 4-D, 5-B, 6-B, 7-B, 8-A, 9-C, 10-C, 11-C, 12-B, 13-A, 15-B, 23-B, 24-D, 25-C, 26-A, 27-B, 28-A, 30-B, 33-A, 35-C, 38-A, 39-D, 41-A, 43-D, 45-A, 49-D, 51-A, 58-C, 59-D, 60-C, 65-D, 67-A, 69-D, 70-A, 74-C, 76-D, 83-D, 86-A, 87-B, 88-B, 90-D
BEGALIYEV ABDUG'AFFOR 14638 105.5 ball 10 ball 21 ball 14 ball 1-C, 2-C, 3-C, 4-D, 8-B, 10-C, 11-C, 12-D, 14-B, 16-D, 18-D, 19-C, 20-D, 21-B, 23-B, 24-C, 25-B, 26-B, 29-C, 30-C, 32-B, 35-B, 38-A, 41-B, 42-C, 44-C, 51-C, 55-B, 57-C, , 62-C, 66-B, 68-D, 69-A, 70-A, 74-A, 76-A, 77-B, 78-A, 79-D, 80-B, 81-A, 82-C, 87-A, 89-A, 90-D
MUHSINOV ShAVKAT       NShB 12978 105.5 ball 8 ball 19 ball 18 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-C, 5-A, 6-B, 7-A, 8-B, 9-D, 10-C, 11-C, 14-A, 15-A, 16-D, 20-D, 21-A, 22-D, 23-A, 26-C, 27-B, 28-A, 29-C, , 35-D, 36-D, 41-D, 47-A, 48-C, 52-D, 53-B, 55-C, 56-D, 57-A, 58-D, , 62-D, 64-B, 70-A, 72-C, 73-D, 78-B, 81-D, 83-A, 84-B, 85-C, 88-D, 90-A
TURG'UNOV HUSANBOY 14457 105 ball 10 ball 10 ball 30 ball 1-B, 2-B, 4-D, 5-C, 6-A, 8-D, 9-B, 10-A, 11-A, 13-A, 14-D, 15-B, 17-D, 18-B, 20-B, 21-B, 22-C, 25-C, 26-A, 27-B, , 32-D, 35-A, 37-D, 38-A, 39-D, 40-A, 41-A, 43-C, 45-C, 46-A, 47-A, 48-D, 51-D, 53-D, 54-D, 56-C, 57-C, 58-B, 59-C, 60-B, 61-D, 62-D, 63-C, 64-C, 65-C, 66-A, 67-C, 68-D, 69-A, 70-C, 71-A, 72-A, 73-C, 74-B, 75-A, 76-D, 77-D, 78-B, 79-A, 80-D, 81-C, 82-C, 83-A, 84-D, 85-D, 86-C, 87-B, 88-B, 89-D, 90-A
ISROIOV   S 14044 104.7 ball 12 ball 18 ball 17 ball 3-C, 4-D, 6-A, 7-D, 8-D, 10-C, 12-D, 13-A, 14-C, 15-A, 16-B, 18-B, 20-A, 21-D, 25-C, 26-A, 28-B, 30-C, 35-C, 37-A, 38-D, 39-A, 43-B, 44-B, 46-D, 47-A, 54-B, 56-D, 57-D, 58-A, , 63-B, 65-C, 67-C, 68-D, 69-B, 71-B, 72-C, 78-A, 80-D, 82-C, 86-A, 87-C, 90-A
AVEZOVMIRJALOL 14069 104.6 ball 4 ball 12 ball 30 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-B, 5-B, 8-B, 9-A, 10-B, 11-B, 12-A, 13-A, 14-A, 16-C, 17-D, 18-D, 19-A, 20-A, 21-D, 23-C, 24-A, 25-C, 26-D, 27-D, 28-D, 29-A, 30-C, 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 35-D, 37-C, 38-D, 41-A, 44-A, 46-B, 47-B, 48-D, 51-D, 52-D, 53-B, 54-B, 56-C, 60-A, 61-B, 62-D, 63-C, 64-D, 65-B, 66-D, 67-C, 68-B, 69-A, 70-D, 71-B, 72-C, 73-B, 74-A, 75-D, 76-C, 77-C, 78-D, 79-A, 80-A, 81-C, 82-B, 83-B, 84-C, 85-C, 86-D, 87-B, 88-C, 89-D, 90-D
ShAVKATOVA DIYORA 14540 104.3 ball 15 ball 8 ball 30 ball 1-D, 2-C, 4-D, 5-D, 7-D, 11-B, 14-B, 15-A, 16-C, 17-D, 18-D, 27-B, 28-A, 29-C, 30-C, 31-C, 32-D, 33-A, 34-A, 35-A, 37-C, 38-C, 40-C, 43-A, 45-A, 46-A, 47-B, 48-D, 49-A, 51-A, 52-B, 53-D, 54-C, 55-A, 56-B, 58-C, 60-D, 61-D, 62-D, 63-D, 64-C, 65-B, 66-C, 67-B, 68-D, 69-B, 70-A, 71-C, 72-C, 73-C, 74-B, 75-B, 76-D, 77-B, 78-A, 79-A, 80-A, 81-C, 82-D, 83-D, 84-C, 85-B, 86-B, 87-D, 88-C, 89-C, 90-B
XUSNIYOR 14492 104 ball 18 ball 17 ball 15 ball 1-B, 5-B, 8-C, 9-D, 15-A, 17-A, 18-B, 21-B, 22-C, 28-D, 29-D, 30-D, 32-A, 34-C, 37-A, 40-C, 43-B, 47-C, 49-A, 55-B, 56-B, 57-B, 58-A, 59-D, 60-D, 61-C, 64-A, 65-B, 70-D, 72-D, 73-D, 74-A, 75-C, 78-C, 79-B, 81-C, 82-D, 83-D, 86-A, 90-A
MAMADJANOV ZARIF 14686 103.9 ball 17 ball 18 ball 14 ball 2-B, 4-D, 5-B, 6-C, 7-B, 10-C, 11-B, 18-A, 19-D, 22-A, 23-D, 24-B, 26-C, , 31-C, 37-B, 39-B, 41-A, 42-B, 44-B, 46-C, 51-B, 53-D, 55-C, 59-C, 60-C, 62-B, 64-D, 66-B, 69-D, 72-B, 74-C, 75-D, 76-A, 77-B, 79-A, 80-D, 83-D, 84-C, 85-B, 86-D, 90-A
SHAVKATOV BEKHZOD 14756 103.7 ball 30 ball 14 ball 13 ball 1-A, 2-C, 3-A, 4-D, 5-C, 6-A, 7-A, 8-D, 9-B, 10-A, 11-D, 12-B, 13-A, 14-A, 15-D, 16-B, 17-C, 18-B, 19-C, 20-B, 21-B, 22-A, 23-A, 24-C, 25-D, 26-D, 27-A, 28-B, 29-C, 30-A, 33-C, 34-D, 38-D, 39-D, 40-A, 41-A, 42-C, 43-A, 45-A, 48-D, 50-A, 52-A, 53-D, 54-A, 57-C, 60-D, 62-A, 63-A, 66-A, 67-A, 68-C, 73-D, 74-B, 75-A, 76-C, 77-D, 78-D, 81-A, 82-C, 83-D, 84-D, 85-B, 87-C,
MATYAQUBOVHAJIBOY 14071 103.7 ball 6 ball 11 ball 30 ball 2-B, 3-B, 4-C, 5-C, 6-C, 7-D, 9-D, 10-C, 11-D, 12-B, 13-C, 14-B, 16-D, 17-D, 19-C, 20-C, 21-A, 22-A, 23-A, 24-A, 26-C, 27-D, 28-A, 30-D, 31-B, 34-D, 35-D, 36-A, 37-B, 38-B, 41-D, 44-B, 45-D, 46-A, 47-A, 48-D, 49-D, 50-B, 54-B, 56-A, 57-C, 58-A, 59-D, , 61-A, 62-D, 63-B, 64-C, 65-B, 66-B, 67-A, 68-C, 69-A, 70-C, 71-B, 72-D, 73-A, 74-B, 75-C, 76-C, 77-A, 78-A, 79-B, 80-C, 81-A, 82-A, 83-D, 84-D, 85-C, 86-B, 87-B, 88-C, 89-C, 90-A
TASHMUHAMEDOVA SHODIYA 14451 103.2 ball 18 ball 12 ball 22 ball 5-C, 6-D, 8-D, 12-A, 13-A, 15-D, 17-A, 18-C, 21-C, 22-C, 24-A, 25-B, , 32-B, 33-C, 36-C, 38-B, 41-B, 42-C, 43-A, 44-C, 45-B, 46-B, 47-D, 48-C, 49-A, 50-D, 52-D, 56-D, 59-D, 60-D, 66-D, 68-A, 73-D, 75-B, 83-D, 85-C, 87-A, 88-A,
AChILOV AZIZ 14630 103.1 ball 1 ball 18 ball 22 ball 1-D, 3-D, 4-B, 5-A, 6-A, 7-A, 8-A, 9-D, 10-D, 11-D, 12-D, 13-A, 14-B, 15-A, 16-A, 17-A, 18-C, 19-B, 20-C, 21-C, 22-A, 23-C, 24-D, 25-C, 26-B, 27-A, 28-B, 29-D, 30-D, 31-C, 32-C, 33-C, 36-C, 37-D, 38-D, 42-D, 46-D, 47-A, 57-D, 59-C, 60-D, 65-D, 68-C, 74-A, 75-B, 76-B, 83-A, 87-A, 88-A,
SAIDBURXONOVA MAFTUNA 14479 102.8 ball 27 ball 8 ball 23 ball 14-D, 22-B, 26-C, , 31-A, 33-B, 34-A, 35-B, 37-A, 38-D, 39-A, 40-C, 41-D, 43-A, 44-C, 45-A, 46-A, 47-A, 49-C, 50-D, 53-B, 56-A, 57-A, 58-A, 59-C, 60-B, 63-D, 64-A, 73-D, 78-B, 79-C, 80-C, 90-A
MALIKOVA DINARA 14433 102.6 ball 16 ball 22 ball 8 ball 3-B, 4-B, 7-C, 9-C, 11-D, 12-B, 13-A, 14-B, 17-A, 18-B, 20-C, 24-D, 28-A, 29-C, , 33-C, 37-D, 43-C, 45-C, 46-A, 49-B, 51-B, 59-B, , 61-C, 62-C, 64-D, 66-B, 68-A, 69-D, 70-A, 71-D, 72-D, 73-B, 74-B, 76-B, 78-B, 80-A, 81-A, 82-D, 85-A, 86-B, 87-B, 88-A, 89-D, 90-D
KALONXONOVA MALOHAT 14533 102.6 ball 24 ball 9 ball 23 ball 1-B, 18-B, 19-D, 20-A, 23-B, 30-A, 32-B, 34-B, 37-A, 38-D, 39-D, 40-C, 41-A, 42-D, 43-B, 45-A, 46-B, 47-A, 48-B, 50-B, 51-C, 52-D, 54-B, 55-C, 58-B, 59-C, 60-A, 64-A, 66-C, 67-A, 82-B, 83-C, 84-C, 86-D,
DO'            I  A 14620 102.6 ball 14 ball 20 ball 12 ball 1-C, 3-D, 5-A, 6-C, 9-A, 10-C, 11-C, 12-B, 14-D, 17-B, 19-A, 20-C, 24-B, 25-B, 26-B, 30-D, 34-B, 38-D, 44-C, 45-B, 47-C, 51-B, 52-B, 53-B, 54-B, 58-C, , 61-D, 62-D, 63-B, 64-C, 65-A, 66-C, 68-C, 70-A, 76-B, 78-A, 80-A, 82-A, 83-C, 84-D, 87-D, 88-D, 89-B, 90-D
ABIDJANOVA 14551 102.6 ball 10 ball 16 ball 20 ball 1-C, 2-C, 3-A, 6-C, 7-D, 8-D, 10-A, 11-D, 13-C, 14-A, 15-D, 17-D, 19-B, 21-A, 23-D, 24-C, 25-A, 26-D, 28-A, 30-D, 33-A, 34-A, 36-C, 42-C, 44-C, 45-A, 46-C, 48-A, 50-D, 51-A, 53-B, 54-C, 55-A, 60-C, 64-D, 70-A, 72-B, 73-D, 74-A, 76-A, 79-A, 83-C, 84-A, 86-C,
MUHAAMMADJON MAHKAMOV 14651 102.4 ball 9 ball 19 ball 16 ball 2-D, 4-B, 5-A, 6-B, 8-C, 9-C, 10-C, 11-D, 12-B, 14-B, 15-A, 16-B, 18-A, 19-A, 22-A, 23-D, 24-C, 25-B, 26-B, 28-A, 30-B, 32-A, 35-D, 36-D, 38-C, 39-A, 42-A, 44-C, 52-A, 54-C, 55-A, 60-C, 61-C, 63-C, 69-C, 70-D, 71-C, 76-C, 77-C, 80-A, 81-B, 82-A, 83-C, 86-A, 87-B, 88-D,
TURDIYEV MUHAMMAD 14270 102.3 ball 6 ball 18 ball 19 ball 1-D, 3-C, 4-D, 6-D, 8-C, 9-C, 10-C, 11-A, 12-A, 14-A, 15-C, 16-D, 17-D, 18-B, 20-A, 21-D, 22-D, 23-C, 24-A, 25-A, 26-D, 27-B, 28-B, 30-C, 38-C, 39-B, 43-A, 44-C, 47-D, 48-D, 52-D, 53-C, 54-C, 55-C, 57-D, 60-D, 61-C, 64-C, 66-A, 71-B, 76-C, 79-B, 81-B, 83-B, 85-A, 86-A, 87-D,
JO'RAYEV MUROD 14220 102.3 ball 8 ball 20 ball 15 ball 1-D, 2-D, 5-A, 6-C, 7-A, 9-C, 10-C, 12-D, 13-B, 15-D, 16-D, 17-B, 18-B, 20-D, 21-D, 23-C, 24-D, 25-B, 26-B, 27-A, 28-A, 29-D, , 37-A, 38-A, 44-A, 48-A, 49-A, 53-A, 55-B, 56-B, 59-D, 60-A, 63-B, 64-B, 70-B, 71-D, 75-D, 76-D, 80-A, 81-D, 82-D, 84-D, 85-D, 86-A, 87-A, 89-C, 90-A
DONIYEVA ZARNIGOR 13825 102.2 ball 25 ball 18 ball 9 ball 2-C, 4-A, 7-C, 16-A, 24-D, , 33-B, 34-A, 37-D, 39-D, 41-A, 42-D, 45-B, 49-A, 50-D, 51-A, 54-C, 56-C, , 63-D, 64-C, 65-D, 66-A, 67-A, 69-A, 71-A, 72-D, 73-C, 75-C, 76-B, 77-C, 78-D, 79-C, 80-D, 81-D, 82-A, 85-D, 88-D, 89-A, 90-A
RASULOVAMADINA 14539 102.1 ball 13 ball 8 ball 30 ball 2-B, 5-A, 6-C, 8-C, 10-C, 11-A, 16-B, 17-C, 18-B, 20-A, 21-D, 22-A, 23-C, 24-A, 28-A, 29-B, 30-D, 31-C, 32-A, 33-C, 34-A, 35-C, 36-C, 38-C, 39-C, 40-B, 42-D, 43-D, 44-D, 45-B, 49-A, 50-B, 51-A, 52-A, 56-A, 57-B, 58-D, 59-B, 60-A, 61-C, 62-B, 63-C, 64-B, 65-D, 66-D, 67-C, 68-A, 69-C, 70-B, 71-B, 72-C, 73-D, 74-C, 75-B, 76-D, 77-D, 78-A, 79-B, 80-D, 81-D, 82-C, 83-A, 84-A, 85-D, 86-B, 87-B, 88-D, 89-C, 90-C
SADRIDDINNVA SEVINCh 13975 102 ball 19 ball 16 ball 15 ball 2-C, 3-A, 6-A, 8-C, 9-D, 10-C, 13-B, 16-A, 21-D, 23-D, 24-A, , 31-C, 33-D, 36-B, 38-D, 39-C, 40-B, 43-D, 44-C, 48-D, 51-B, 53-B, 55-C, 59-D, 60-A, 61-D, 62-B, 65-B, 67-D, 70-D, 71-C, 74-B, 75-D, 78-C, 79-A, 80-A, 81-C, 82-D, 83-D, 86-B,
MARDONOVA KOMILA 13864 101.9 ball 10 ball 9 ball 30 ball 1-A, 2-D, 4-C, 5-D, 6-C, 8-A, 10-C, 11-B, 12-D, 13-A, 16-D, 17-D, 19-C, 23-A, 24-D, 25-B, 26-C, 27-C, 28-B, 29-A, , 31-A, 34-C, 35-D, 36-B, 37-A, 38-D, 40-B, 42-B, 43-A, 44-C, 45-D, 47-C, 48-A, 50-A, 51-A, 52-D, 53-D, 54-C, 56-D, 58-C, 60-B, 61-D, 62-D, 63-B, 64-D, 65-C, 66-A, 67-C, 68-D, 69-D, 70-B, 71-C, 72-B, 73-C, 74-C, 75-B, 76-A, 77-B, 78-D, 79-A, 80-A, 81-B, 82-C, 83-C, 84-B, 85-D, 86-D, 87-C, 88-B, 89-B, 90-D
ASILBEK 14280 101.9 ball 22 ball 21 ball 6 ball 2-C, 3-D, 7-B, 9-D, 15-A, 19-D, 21-C, 30-A, 31-A, 38-D, 41-A, 42-B, 48-D, 52-A, 54-D, 56-A, 60-D, 61-D, 62-A, 64-D, 65-C, 66-A, 67-B, 70-C, 71-B, 75-C, 76-D, 77-A, 78-D, 79-B, 80-D, 81-C, 82-B, 83-B, 84-D, 85-B, 86-B, 87-D, 88-B, 89-C, 90-B
G'ANIXO'JAEVA MOHIRA 14050 101.7 ball 7 ball 10 ball 30 ball 3-C, 4-B, 5-A, 9-C, 11-A, 12-B, 13-A, 14-B, 15-C, 16-B, 17-B, 18-A, 19-C, 20-D, 21-B, 22-A, 23-C, 24-C, 26-A, 27-A, 28-C, 29-B, 30-A, 31-C, 32-D, 34-A, 36-D, 37-C, 39-B, 40-D, 42-C, 43-B, 44-D, 46-A, 47-D, 48-B, 49-D, 54-D, 55-C, 56-D, 57-C, 59-B, 60-B, 61-B, 62-B, 63-A, 64-C, 65-A, 66-C, 67-A, 68-D, 69-A, 70-B, 71-B, 72-D, 73-B, 74-A, 75-D, 76-D, 77-D, 78-B, 79-A, 80-D, 81-D, 82-B, 83-C, 84-C, 85-D, 86-A, 87-A, 88-D, 89-B, 90-B
O'LMASOVA SADOQAT 14225 101.5 ball 9 ball 16 ball 20 ball 1-C, 2-A, 3-C, 4-C, 5-C, 6-A, 7-A, 9-B, 10-D, 11-D, 12-D, 17-B, 18-A, 19-D, 21-A, 22-A, 25-C, 26-D, 27-D, 29-C, 30-A, 33-B, 34-A, 36-A, 39-A, 40-B, 41-A, 44-B, 45-A, 47-A, 51-C, 52-B, 54-A, 57-D, 60-B, 62-B, 65-A, 68-B, 72-A, 76-A, 77-B, 78-A, 82-B, 83-D, 85-B,
AVAZOVAZIZ 13842 101.3 ball 6 ball 17 ball 20 ball 1-D, 2-C, 3-B, 5-C, 7-B, 8-D, 10-B, 11-A, 13-D, 14-C, 15-B, 16-C, 17-D, 18-C, 19-A, 21-A, 22-D, 23-A, 24-A, 25-B, 27-D, 28-D, 29-A, 30-C, 31-D, 33-D, 38-A, 40-A, 41-B, 42-D, 43-D, 44-D, 47-C, 49-D, 50-C, 51-C, 58-D, , 61-C, 66-B, 67-B, 69-C, 73-A, 74-B, 79-D, 80-D, 85-A, 87-C,
MUTALIBOV TO'LANBOY 13992 101.2 ball 8 ball 21 ball 13 ball 1-C, 3-A, 4-B, 5-C, 6-D, 7-B, 8-C, 9-C, 10-D, 11-B, 12-C, 13-A, 15-D, 16-A, 17-D, 20-B, 21-A, 22-D, 25-D, 26-D, 28-A, 30-A, 33-D, 35-C, 38-A, 47-C, 52-A, 53-D, 54-C, 57-D, 58-D, , 61-C, 63-C, 64-A, 66-A, 67-C, 72-D, 74-C, 76-D, 77-A, 78-D, 80-C, 81-A, 82-A, 83-D, 84-C, 86-A, 87-B,
QODIRBEKOVA 13909 101 ball 5 ball 22 ball 13 ball 1-B, 2-D, 3-C, 4-D, 6-B, 7-C, 8-D, 9-D, 10-A, 11-C, 12-A, 13-D, 14-A, 15-B, 16-D, 19-A, 20-A, 21-A, 22-C, 24-A, 25-B, 26-D, 27-D, 28-C, 29-B, , 36-B, 37-D, 39-A, 43-D, 47-A, 54-B, 55-D, 60-D, 64-B, 65-A, 67-C, 68-D, 69-A, 73-D, 75-B, 76-D, 77-D, 79-A, 80-C, 81-C, 82-D, 83-A, 86-D, 87-B, 90-A
BOZOROVADURDONA 14554 100.9 ball 6 ball 25 ball 8 ball 1-C, 3-A, 5-B, 6-A, 7-B, 8-A, 10-C, 11-D, 12-A, 13-D, 14-C, 16-D, 17-D, 19-A, 20-B, 21-B, 22-A, 23-B, 24-B, 25-D, 26-D, 27-D, 29-C, 30-A, 33-D, 37-C, 50-D, 51-C, 60-D, 62-B, 64-B, 65-C, 66-D, 67-A, 68-D, 69-A, 70-B, 71-B, 74-C, 75-C, 77-B, 80-A, 81-C, 82-B, 83-D, 84-C, 85-B, 86-A, 88-B, 89-D, 90-B
FARAIS 14419 100.8 ball 9 ball 9 ball 30 ball 1-C, 2-A, 3-A, 4-A, 5-B, 6-A, 7-B, 8-D, 9-D, 10-B, 11-A, 13-C, 16-D, 17-A, 18-D, 22-D, 23-C, 25-D, 27-B, 28-D, 29-C, , 31-B, 32-A, 33-C, 36-A, 37-D, 38-C, 39-B, 40-C, 41-D, 44-A, 46-A, 47-A, 50-D, 51-A, 52-B, 53-A, 54-B, 55-B, 56-B, 57-D, 58-B, , 61-A, 62-D, 63-B, 64-B, 65-D, 66-D, 67-D, 68-B, 69-A, 70-C, 71-A, 72-A, 73-C, 74-A, 75-D, 76-B, 77-D, 78-B, 79-B, 80-A, 81-D, 82-D, 83-B, 84-A, 85-A, 86-D, 87-C, 88-C, 89-A, 90-B
RShAHZODA 13884 100.8 ball 9 ball 9 ball 30 ball 1-B, 4-C, 6-A, 7-B, 8-C, 9-B, 10-B, 12-D, 14-D, 15-C, 16-A, 17-A, 19-D, 20-A, 21-D, 22-D, 23-A, 26-C, 27-A, 28-D, 29-C, , 31-C, 33-A, 34-C, 35-C, 37-B, 38-A, 39-C, 40-B, 41-D, 43-B, 44-A, 45-C, 46-C, 47-D, 48-A, 49-D, 50-D, 54-A, 55-D, 58-C, 59-D, , 61-C, 62-B, 63-B, 64-C, 65-C, 66-D, 67-A, 68-D, 69-A, 70-D, 71-A, 72-C, 73-D, 74-C, 75-C, 76-A, 77-D, 78-A, 79-D, 80-A, 81-C, 82-C, 83-D, 84-A, 85-A, 86-C, 87-B, 88-B, 89-A, 90-D
YO'LDOSHEVG'AYRAT 14061 100.8 ball 9 ball 9 ball 30 ball 1-B, 3-D, 4-B, 5-C, 6-C, 8-B, 9-C, 11-B, 12-D, 13-C, 15-D, 17-B, 19-D, 20-D, 21-C, 22-C, 23-D, 25-D, 27-B, 29-C, 30-D, 31-B, 32-B, 33-B, 34-A, 35-C, 37-C, 38-D, 39-B, 40-B, 42-D, 43-D, 44-C, 45-D, 49-B, 50-C, 51-D, 53-D, 54-C, 57-C, 58-D, 60-B, 61-B, 62-D, 63-C, 64-B, 65-D, 66-D, 67-C, 68-C, 69-C, 70-D, 71-B, 72-C, 73-D, 74-A, 75-B, 76-A, 77-D, 78-B, 79-C, 80-B, 81-B, 82-D, 83-C, 84-B, 85-D, 86-D, 87-A, 88-A, 89-B, 90-C
MUSTAFAEV DIYOR 14403 100.8 ball 9 ball 9 ball 30 ball 3-D, 4-B, 5-D, 6-A, 7-C, 8-A, 9-C, 10-D, 11-B, 12-D, 14-D, 15-B, 17-A, 18-B, 19-B, 21-D, 22-D, 23-D, 24-B, 25-A, 28-C, , 32-B, 34-D, 36-A, 38-A, 41-C, 42-C, 43-A, 45-D, 46-B, 47-D, 48-A, 49-D, 50-D, 52-C, 53-B, 54-C, 55-A, 57-B, 58-A, 59-A, 60-B, 61-C, 62-D, 63-B, 64-D, 65-B, 66-A, 67-A, 68-A, 69-D, 70-D, 71-D, 72-A, 73-A, 74-B, 75-B, 76-B, 77-C, 78-A, 79-B, 80-D, 81-D, 82-A, 83-B, 84-D, 85-A, 86-A, 87-C, 88-C, 89-D, 90-B
MIBAYEVAXADIChABONU 14087 100.8 ball 14 ball 14 ball 20 ball 2-B, 4-B, 5-D, 6-D, 8-B, 9-C, 12-B, 13-A, 14-D, 16-C, 17-D, 20-B, 22-A, 23-A, 24-C, 29-D, , 31-C, 34-D, 37-A, 38-C, 39-C, 40-D, 42-A, 45-A, 46-A, 50-D, 51-A, 54-D, 55-A, 56-D, 57-D, 58-D, , 64-D, 65-C, 70-B, 72-C, 75-D, 77-A, 79-D, 81-B, 82-C, 84-B,
AXMEDOVA UMIDA 14521 100.5 ball 15 ball 21 ball 9 ball 2-A, 4-B, 6-C, 11-A, 14-C, 16-D, 18-B, 20-D, 21-C, 24-B, 25-C, 26-B, 27-D, 28-B, 29-B, , 31-C, 33-C, 35-C, 37-D, 40-C, 41-C, 45-C, 48-B, 51-B, , 61-B, 62-B, 63-D, 64-C, 65-C, 66-D, 68-B, 69-A, 71-B, 73-D, 74-C, 76-B, 78-D, 79-A, 80-A, 81-D, 82-C, 83-C, 86-B, 88-D, 90-B
ASADOVA MADINA 14435 100.3 ball 14 ball 24 ball 5 ball 1-A, 2-D, 3-B, 4-A, 5-B, 9-B, 10-A, 11-D, 14-D, 20-A, 21-A, 22-B, 23-D, 27-C, 28-C, 29-D, , 39-D, 50-B, 51-D, 52-D, 55-B, 58-B, , 61-C, 64-D, 65-B, 66-B, 67-B, 68-C, 69-B, 70-A, 71-C, 72-A, 73-B, 74-B, 75-C, 76-D, 77-A, 78-C, 79-A, 80-C, 81-C, 82-C, 84-B, 85-A, 86-D, 87-D, 88-A,
SAIDKARIMOVA 13920 100.3 ball 7 ball 17 ball 19 ball 1-A, 2-B, 5-A, 7-A, 8-D, 9-D, 10-B, 12-B, 14-B, 15-A, 17-D, 18-D, 19-B, 20-B, 21-D, 22-B, 23-B, 24-A, 25-A, 26-D, 27-D, 28-D, 29-A, , 31-D, 32-D, 33-A, 35-C, 36-A, 44-D, 46-C, 48-D, 49-A, 53-D, 54-A, 59-A, 60-A, 63-C, 64-B, 65-B, 67-B, 71-D, 72-A, 74-B, 77-C, 80-A, 82-B, 87-B,
JAVOHIRBEK 14016 100.2 ball 6 ball 18 ball 18 ball 1-D, 2-A, 3-B, 4-C, 5-A, 6-B, 8-C, 9-D, 11-B, 12-B, 14-D, 16-A, 18-A, 19-C, 20-A, 21-A, 22-B, 23-C, 24-D, 25-C, 26-B, 27-C, 28-D, 30-D, 31-A, 32-C, 34-B, 35-B, 38-C, 39-B, 41-C, 44-B, 46-A, 49-A, 52-A, 57-A, , 61-C, 62-C, 67-B, 70-A, 72-B, 74-D, 76-B, 79-A, 80-A, 84-B, 86-D, 87-C,
ARALO VAHOIR 14317 100.1 ball 4 ball 18 ball 19 ball 1-A, 2-D, 3-D, 4-D, 5-A, 6-A, 7-B, 8-D, 9-D, 10-B, 11-B, 12-B, 13-A, 15-B, 16-A, 17-C, 18-D, 20-A, 21-D, 22-D, 23-C, 24-C, 25-A, 28-A, 29-A, 30-D, 31-D, 34-C, 38-D, 42-D, 45-C, 47-A, 52-D, 54-C, 56-A, 57-D, 58-C, 59-D, , 70-B, 71-C, 72-B, 76-C, 81-A, 83-D, 84-D, 85-A, 87-D, 89-B, 90-A
FATXULLAYEVA ShAXZODA 13921 99.9 ball 18 ball 15 ball 16 ball 3-D, 5-A, 6-A, 8-D, 9-B, 11-D, 14-C, 15-C, 16-B, 22-C, 26-B, 27-A, , 32-D, 33-C, 34-D, 35-A, 40-D, 41-A, 43-A, 45-D, 46-B, 50-D, 51-D, 52-A, 56-C, 57-C, 59-A, , 61-C, 62-A, 65-C, 68-C, 69-C, 70-B, 75-D, 76-A, 77-B, 80-D, 82-C, 86-A, 89-B, 90-A
AShIROVADURDONA 13994 99.8 ball 15 ball 14 ball 19 ball 1-C, 3-B, 4-B, 5-B, 9-A, 10-D, 15-D, 18-A, 20-A, 21-C, 23-B, 24-A, 25-C, 28-D, 30-C, 31-C, 32-D, 33-B, 34-A, 35-B, 39-D, 41-C, 42-D, 43-A, 45-A, 46-B, 47-D, 51-D, 52-C, 53-C, 54-A, , 61-B, 63-C, 66-C, 70-D, 73-A, 74-C, 78-B, 79-A, 81-C, 87-D, 89-C,
BERDIBAYEVA  AZIZA 14391 99.7 ball 8 ball 9 ball 30 ball 1-C, 4-B, 5-A, 6-D, 7-D, 8-D, 10-D, 12-D, 13-B, 15-B, 16-C, 17-B, 18-B, 19-C, 20-B, 22-B, 23-C, 24-B, 25-A, 26-A, 27-B, 29-D, , 33-D, 34-C, 36-D, 37-A, 38-A, 39-B, 41-B, 43-B, 44-C, 45-D, 46-C, 47-B, 50-B, 51-C, 52-D, 53-D, 54-B, 55-B, 56-A, 57-D, 60-C, 61-D, 62-C, 63-D, 64-A, 65-C, 66-D, 67-A, 68-A, 69-C, 70-D, 71-A, 72-B, 73-C, 74-D, 75-C, 76-B, 77-D, 78-A, 79-A, 80-C, 81-C, 82-D, 83-A, 84-C, 85-D, 86-D, 87-B, 88-B, 89-C, 90-A
UMIDOVJAVOXIR 14409 99.7 ball 8 ball 9 ball 30 ball 1-D, 2-D, 4-A, 5-D, 6-C, 7-A, 8-A, 11-A, 12-A, 16-C, 17-C, 19-D, 20-B, 21-D, 23-D, 24-C, 25-D, 26-D, 27-D, 28-A, 29-B, 30-B, 32-B, 35-D, 36-C, 37-A, 38-D, 39-D, 40-A, 41-A, 42-C, 43-B, 44-A, 45-B, 46-B, 47-A, 48-D, 49-B, 52-A, 53-C, 56-C, 59-D, 60-B, 61-C, 62-A, 63-A, 64-C, 65-B, 66-C, 67-B, 68-B, 69-A, 70-A, 71-B, 72-D, 73-C, 74-C, 75-A, 76-A, 77-B, 78-D, 79-B, 80-C, 81-C, 82-A, 83-D, 84-D, 85-C, 86-B, 87-B, 88-C, 89-A, 90-A
ALISHEROVNA HUSNORA 13956 99.5 ball 12 ball 17 ball 16 ball 1-D, 2-B, 6-D, 7-C, 8-A, 10-B, 11-B, 12-D, 13-D, 14-D, 18-D, 20-A, 21-B, 23-A, 24-A, 25-D, 28-A, 30-A, 33-B, 36-D, 37-A, 40-D, 41-A, 42-B, 44-A, 45-D, 46-B, 50-C, 51-A, 52-B, 53-C, , 61-B, 62-A, 65-D, 71-D, 73-C, 75-B, 79-D, 82-B, 83-C, 84-C, 85-A, 86-D, 87-D, 89-A,
ABDUMALIK RASULJON 14310 99.5 ball 30 ball 14 ball 11 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-B, 5-A, 6-A, 7-A, 8-B, 9-D, 10-B, 11-D, 12-B, 13-A, 14-D, 15-B, 16-D, 17-C, 18-C, 19-A, 20-D, 21-D, 22-B, 23-C, 24-C, 25-D, 26-A, 27-A, 28-D, 29-B, 30-B, 31-B, 33-D, 35-B, 37-C, 41-C, 42-C, 43-B, 44-D, 45-C, 46-D, 47-A, 48-C, 50-C, 56-D, 57-D, 59-C, , 61-D, 63-B, 64-D, 66-D, 67-B, 69-A, 70-B, 71-B, 76-A, 77-A, 78-B, 79-C, 83-A, 84-C, 85-A, 86-A, 87-B, 89-C, 90-A
ZOXIDOVA UMIDA 14285 99.5 ball 15 ball 20 ball 10 ball 2-D, 4-A, 6-A, 8-C, 10-D, 14-C, 16-D, 18-B, 21-D, 22-D, 23-B, 24-B, 26-C, 27-C, 30-D, 32-D, 34-D, 36-C, 37-D, 38-D, 46-D, 51-C, 52-C, 59-D, 60-C, 61-C, 64-D, 65-B, 66-B, 67-A, 68-B, 69-C, 70-D, 73-D, 76-B, 77-A, 78-B, 79-D, 80-D, 81-A, 82-B, 84-A, 85-B, 87-B, 88-A,
AXMEDOV KOMOLIDDIN 14222 99.5 ball 10 ball 15 ball 20 ball 2-C, 3-D, 6-A, 7-B, 8-C, 9-B, 10-B, 12-B, 13-A, 14-C, 16-B, 17-D, 18-A, 19-D, 20-D, 21-C, 22-A, 23-A, 25-C, 28-C, , 32-C, 34-D, 36-D, 38-D, 39-B, 40-D, 41-B, 42-A, 43-D, 47-D, 50-B, 51-D, 53-D, 55-D, 60-B, 64-B, 65-C, 67-A, 73-D, 76-D, 79-D, 82-B, 84-D, 85-A, 89-B,
JO'RAYEVA DILDORA 14421 99.4 ball 10 ball 17 ball 17 ball 1-A, 2-D, 4-C, 5-A, 7-B, 8-D, 9-C, 10-B, 11-C, 12-B, 16-C, 17-D, 18-B, 21-C, 22-B, 23-D, 24-A, 25-B, 27-B, 30-A, 32-D, 33-C, 34-A, 37-A, 40-C, 44-C, 45-C, 49-D, 53-D, 54-B, 58-A, 59-B, 60-C, 64-B, 65-C, 67-D, 68-B, 70-D, 74-C, 75-C, 77-A, 78-D, 80-A, 81-B, 82-C, 86-D,
HASANOV ADHAM 14688 99.4 ball 13 ball 20 ball 11 ball 1-D, 2-B, 3-D, 4-D, 5-A, 6-A, 8-B, 9-B, 12-A, 16-C, 18-A, 19-C, 22-B, 24-A, 27-B, 29-B, 30-A, 35-D, 38-C, 39-A, 41-B, 42-C, 43-C, 48-D, 55-A, 58-B, 60-A, 62-A, 64-D, 65-A, 69-D, 72-D, 73-A, 74-C, 75-A, 76-B, 77-A, 78-A, 79-D, 82-C, 84-B, 85-C, 87-C, 88-B, 89-A, 90-A
AHMEDOV XURShID 14760 99.4 ball 30 ball 16 ball 8 ball 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-B, 6-D, 7-C, 8-B, 9-D, 10-A, 11-B, 12-B, 13-C, 14-B, 15-C, 16-A, 17-B, 18-D, 19-A, 20-C, 21-C, 22-B, 23-B, 24-A, 25-D, 26-D, 27-B, 28-C, 29-A, 30-B, 33-A, 37-A, 38-D, 39-D, 40-B, 42-A, 43-A, 49-C, 51-B, 54-B, 56-D, 58-A, 59-A, 60-D, 61-D, 62-B, 63-A, 64-D, 65-A, 66-D, 67-D, 69-C, 70-D, 73-C, 74-A, 75-A, 77-D, 78-D, 79-B, 82-D, 83-C, 84-C, 85-B, 86-A, 87-B, 89-A,
ShOMURODOVA MUHARRAM 14010 99.3 ball 8 ball 17 ball 18 ball 1-B, 2-B, 3-D, 4-D, 5-C, 6-A, 10-D, 12-D, 13-A, 15-A, 17-A, 19-B, 20-A, 21-B, 22-C, 23-D, 24-C, 26-D, 27-A, 28-C, 29-D, 30-C, 32-B, 33-A, 36-C, 38-D, 40-C, 42-A, 45-C, 47-B, 53-C, 55-A, 57-C, 58-A, 59-C, , 64-C, 65-A, 67-D, 68-A, 69-C, 72-A, 73-D, 78-A, 79-A, 83-B, 84-B, 86-A,
XOLXO'JAYEV RAVS 14229 99.2 ball 8 ball 19 ball 15 ball 1-B, 3-B, 6-A, 8-C, 9-D, 10-B, 11-A, 13-B, 14-D, 15-D, 16-D, 17-A, 18-A, 19-A, 20-D, 21-D, 24-C, 25-D, 26-A, 28-D, 29-B, 30-B, 34-D, 39-D, 44-D, 47-D, 50-A, 51-C, 52-D, 54-C, 55-C, 56-B, 59-C, , 61-A, 64-D, 70-B, 71-A, 73-C, 77-A, 80-B, 81-B, 82-C, 83-C, 85-A, 86-A, 87-D, 88-B, 90-D
O O OLIMXO'JAYEV 14616 99.1 ball 5 ball 18 ball 18 ball 2-D, 3-C, 4-B, 6-D, 7-C, 8-C, 10-D, 11-C, 12-C, 13-D, 14-A, 15-C, 17-A, 18-A, 19-D, 20-B, 21-B, 22-B, 23-A, 24-A, 25-C, 26-C, 27-C, 28-A, 29-A, , 32-D, 34-A, 35-A, 36-A, 40-D, 45-A, 47-A, 52-D, 54-D, 55-D, 56-A, 60-C, 61-A, 68-A, 69-B, 70-B, 72-D, 73-C, 74-D, 76-C, 77-C, 79-C, 80-D, 88-C,
OYBEK 14243 99.1 ball 6 ball 19 ball 16 ball 1-C, 2-D, 3-C, 4-C, 5-D, 6-D, 7-C, 8-A, 9-A, 10-A, 11-A, 12-A, 14-D, 16-D, 17-C, 19-D, 20-C, 21-C, 23-B, 24-B, 25-C, 26-D, 27-D, 28-C, , 31-D, 32-C, 33-B, 34-B, 39-D, 43-D, 47-B, 48-B, 50-D, 55-B, 59-D, , 62-B, 63-D, 66-C, 68-B, 72-B, 75-A, 78-D, 79-D, 80-A, 82-D, 86-D, 87-A, 88-D, 90-D
Q DILOROM 14282 98.7 ball 16 ball 16 ball 15 ball 3-A, 4-D, 6-D, 8-A, 10-D, 13-A, 15-C, 16-D, 18-A, 21-A, 22-A, 23-D, 26-A, 28-B, , 31-C, 32-D, 33-D, 36-D, 39-C, 41-C, 42-A, 43-C, 45-C, 50-D, 53-D, 54-C, 58-B, 59-D, , 62-B, 64-B, 65-C, 66-B, 68-A, 70-A, 72-B, 74-A, 79-A, 80-B, 81-A, 83-C, 84-C, 88-D, 90-C
KOSIMJONOVA LAZOKAT 13853 98.6 ball 7 ball 9 ball 30 ball 1-C, 2-A, 3-D, 4-A, 5-B, 6-B, 8-D, 9-B, 10-C, 11-D, 13-C, 14-B, 15-A, 17-B, 18-D, 20-A, 22-D, 23-A, 24-D, 26-A, 28-C, 29-C, 30-B, 34-B, 35-D, 37-C, 39-D, 40-B, 41-B, 42-A, 43-D, 44-C, 45-C, 46-A, 47-C, 48-D, 50-D, 51-C, 52-C, 54-D, 55-C, 56-B, 59-A, 60-B, 61-A, 62-A, 63-C, 64-D, 65-D, 66-C, 67-A, 68-D, 69-A, 70-C, 71-C, 72-C, 73-D, 74-B, 75-D, 76-A, 77-B, 78-A, 79-C, 80-D, 81-A, 82-A, 83-C, 84-D, 85-D, 86-A, 87-B, 88-B, 89-D, 90-C
AVEZOVDAVLATYOR 14068 98.6 ball 7 ball 9 ball 30 ball 1-D, 3-C, 5-D, 6-D, 7-D, 8-B, 9-D, 10-B, 11-B, 12-C, 15-C, 16-B, 17-A, 18-D, 19-B, 20-C, 21-D, 22-A, 24-B, 25-C, 28-B, 29-C, 30-C, 31-C, 33-B, 35-B, 36-C, 37-A, 38-B, 40-D, 42-D, 43-B, 44-B, 45-D, 46-D, 48-D, 49-D, 50-D, 53-C, 54-C, 55-B, 56-B, 57-D, 60-B, 61-A, 62-C, 63-D, 64-D, 65-B, 66-D, 67-B, 68-B, 69-D, 70-A, 71-B, 72-B, 73-A, 74-A, 75-B, 76-C, 77-A, 78-D, 79-D, 80-A, 81-A, 82-B, 83-D, 84-A, 85-B, 86-B, 87-C, 88-C, 89-A, 90-D
AZIZBEK 13951 98.4 ball 10 ball 16 ball 18 ball 1-C, 3-A, 4-C, 5-C, 6-D, 9-B, 10-D, 12-B, 13-D, 15-D, 18-A, 19-A, 20-B, 22-A, 23-C, 24-B, 26-A, 27-B, 28-C, 29-D, , 31-C, 34-C, 35-A, 37-D, 40-C, 42-D, 44-C, 45-A, 46-D, 47-C, 51-A, 53-D, 54-D, 55-A, , 64-D, 65-C, 66-A, 68-D, 69-A, 71-B, 81-C, 85-D, 86-D, 87-B, 89-C, 90-A
TOG'AYEVAGULHAYO 13980 98.4 ball 9 ball 15 ball 20 ball 1-C, 2-D, 3-C, 4-B, 10-D, 12-A, 15-A, 16-A, 17-B, 18-C, 19-D, 20-A, 22-B, 23-A, 24-D, 25-D, 26-A, 27-C, 28-C, 29-B, 30-C, 32-D, 33-D, 36-D, 38-D, 40-A, 42-A, 49-D, 52-B, 53-D, 54-D, 55-C, 56-C, 57-C, 58-C, 59-A, , 61-D, 62-A, 66-C, 71-D, 72-A, 79-A, 87-D, 88-D, 89-C, 90-A
AMONOVAZUHRA 14503 98.2 ball 20 ball 9 ball 23 ball 2-A, 3-A, 4-D, 5-D, 8-A, 9-B, 11-A, 15-D, 20-B, 23-C, , 31-B, 33-B, 34-A, 35-C, 36-B, 37-D, 39-A, 40-A, 42-C, 43-C, 45-B, 46-B, 47-D, 49-C, 50-C, 51-A, 52-B, 54-D, 55-A, 58-B, 60-D, 65-B, 73-D, 76-C, 79-A, 80-A, 81-D, 83-C,
KARIMJONOVA MUShTARIY 13919 98.1 ball 7 ball 19 ball 15 ball 1-A, 2-A, 4-A, 5-B, 6-B, 7-A, 8-B, 10-D, 11-C, 12-C, 14-A, 15-C, 16-B, 17-D, 18-C, 19-C, 20-D, 21-A, 23-D, 25-C, 26-B, 28-D, 29-D, , 31-B, 32-A, 34-C, 36-C, 37-A, 38-D, 45-B, 49-C, 52-A, 58-D, 60-A, 64-D, 66-A, 67-C, 68-A, 70-B, 71-A, 72-A, 74-A, 78-D, 79-A, 81-C, 83-A, 86-D, 88-B, 90-A
SHAXZODA QURBONOVA 14396 98.1 ball 15 ball 6 ball 30 ball 2-C, 7-A, 8-D, 9-C, 10-A, 12-D, 15-A, 16-D, 17-C, 19-B, 21-B, 23-A, 26-C, 29-A, 30-B, 31-C, 32-A, 33-A, 35-D, 37-D, 38-D, 39-B, 40-D, 41-B, 42-A, 44-D, 45-C, 46-B, 47-A, 48-A, 49-B, 51-D, 53-D, 54-A, 55-D, 57-C, 58-D, 59-A, 60-B, 61-A, 62-D, 63-A, 64-D, 65-B, 66-A, 67-A, 68-B, 69-D, 70-B, 71-B, 72-A, 73-B, 74-D, 75-C, 76-D, 77-B, 78-C, 79-C, 80-C, 81-A, 82-D, 83-D, 84-A, 85-B, 86-B, 87-D, 88-A, 89-A, 90-B
TO'XTAMURATOVA JADIRA 14644 98.1 ball 5 ball 17 ball 19 ball 1-B, 2-D, 3-B, 4-C, 5-A, 6-D, 7-D, 8-D, 9-A, 10-B, 11-B, 12-C, 13-D, 15-D, 17-D, 20-B, 21-D, 22-C, 23-C, 25-A, 26-B, 27-D, 28-A, 29-B, 30-A, 32-B, 33-D, 35-D, 38-A, 41-D, 42-D, 43-D, 45-D, 54-A, 56-A, 57-A, 58-C, 60-A, 61-C, 62-D, 66-B, 67-A, 69-C, 77-D, 80-B, 82-B, 83-B, 84-C, 89-A,
MAKHMUDBEK 14414 97.7 ball 9 ball 8 ball 30 ball 2-A, 3-B, 4-D, 5-D, 7-A, 8-C, 9-D, 10-B, 11-C, 13-D, 16-D, 19-D, 20-D, 21-A, 22-C, 23-B, 24-B, 25-A, 26-C, 29-D, 30-B, 32-C, 33-A, 35-C, 36-D, 37-D, 39-A, 40-A, 41-A, 42-C, 43-C, 44-A, 46-B, 47-B, 48-C, 49-A, 52-A, 54-A, 55-D, 57-D, 58-D, 59-C, 60-D, 61-B, 62-A, 63-C, 64-B, 65-A, 66-A, 67-A, 68-D, 69-C, 70-B, 71-C, 72-C, 73-A, 74-B, 75-C, 76-C, 77-B, 78-D, 79-D, 80-D, 81-B, 82-A, 83-A, 84-B, 85-B, 86-C, 87-A, 88-B, 89-C, 90-C
ShAKHZODA 13798 97.6 ball 11 ball 12 ball 23 ball 2-D, 5-B, 7-B, 8-D, 9-B, 10-C, 11-A, 13-A, 14-D, 15-C, 16-A, 19-A, 21-C, 22-A, 24-C, 26-B, 28-D, 29-D, 30-D, 31-B, 33-A, 34-C, 36-B, 38-A, 41-D, 42-D, 43-B, 44-C, 48-C, 49-C, 52-D, 53-D, 54-D, 55-D, 57-B, 58-B, 60-D, 61-A, 62-B, 75-D, 82-B, 83-D, 87-C, 88-C,
XO'JAQULOVZAFAR 14079 97.4 ball 12 ball 17 ball 15 ball 1-D, 5-C, 6-D, 8-D, 9-C, 10-A, 11-C, 12-A, 15-D, 16-A, 18-B, 21-C, 22-A, 24-C, 25-B, 26-A, 27-D, 30-A, 31-D, 33-C, 37-C, 39-B, 45-B, 47-C, 48-C, 50-C, 51-C, 52-B, 54-A, 57-A, 60-B, 61-D, 63-A, 65-C, 68-C, 69-A, 72-B, 76-A, 77-B, 78-D, 81-D, 83-B, 84-B, 85-D, 86-C, 90-A
ABDUXAMIDOV NURULLAXON 14348 97.4 ball 13 ball 18 ball 13 ball 1-A, 4-C, 6-D, 9-D, 11-A, 12-C, 13-B, 15-C, 16-C, 17-B, 18-B, 19-D, 21-C, 22-A, 25-B, 26-B, 29-C, , 32-C, 34-D, 39-A, 41-C, 42-C, 46-A, 50-A, 51-C, 52-D, 53-C, 54-A, 57-A, , 61-D, 65-C, 66-A, 68-B, 73-A, 74-C, 75-B, 76-D, 77-D, 78-D, 81-C, 82-B, 85-C, 86-C, 87-C, 88-C, 90-C
BOZORBOYEVA  NASIBA 14260 97.3 ball 12 ball 19 ball 12 ball 2-B, 3-D, 5-B, 6-A, 9-D, 11-C, 12-C, 13-B, 14-D, 16-C, 19-B, 22-C, 23-A, 24-A, 26-B, 27-B, 29-C, 30-C, 31-A, 32-B, 34-C, 36-C, 40-D, 42-C, 44-A, 47-D, 52-C, 56-C, 59-A, , 62-C, 64-B, 65-B, 66-D, 67-A, 68-A, 69-A, 73-D, 74-B, 75-B, 78-A, 79-B, 81-A, 83-A, 84-A, 85-C, 87-A, 90-C
YAXSHIBOYEV ULUG'BEK 13852 97.2 ball 8 ball 17 ball 17 ball 1-C, 3-C, 4-A, 5-D, 7-D, 8-C, 9-B, 12-B, 13-A, 14-B, 15-A, 16-D, 17-B, 20-A, 21-A, 22-A, 23-C, 24-B, 26-D, 28-D, 29-D, 30-B, 33-A, 37-A, 39-B, 40-C, 44-C, 47-B, 48-C, 50-B, 52-C, 53-C, 54-A, 59-A, 60-B, 61-D, 62-A, 67-B, 68-C, 69-C, 74-C, 75-A, 77-B, 83-A, 84-A, 86-B, 89-D, 90-D
TULEShEV  TO'LQIN 14574 97 ball 6 ball 19 ball 15 ball 1-D, 2-A, 3-D, 4-A, 5-C, 6-A, 7-A, 8-D, 9-C, 10-A, 11-C, 12-A, 13-C, 14-D, 18-A, 19-D, 20-C, 22-C, 24-C, 25-C, 26-A, 27-C, 29-D, 30-C, 31-D, 36-D, 37-C, 38-A, 41-A, 43-A, 46-D, 51-A, 52-D, 53-D, 54-D, , 63-A, 67-C, 68-A, 70-A, 71-D, 72-A, 74-B, 75-D, 76-D, 77-A, 79-D, 81-B, 87-C, 89-B, 90-C
JO'RAYEV ASADBEK 13840 96.1 ball 7 ball 17 ball 17 ball 1-A, 2-C, 3-D, 4-B, 6-D, 7-A, 8-C, 9-D, 10-B, 11-A, 12-C, 13-A, 14-C, 15-C, 16-D, 18-C, 20-D, 21-A, 23-A, 24-D, 27-C, 28-D, 29-A, , 34-B, 37-B, 38-C, 41-B, 42-B, 43-A, 47-B, 50-C, 51-A, 54-A, 57-A, 59-A, 60-B, 61-B, 63-D, 66-A, 75-B, 76-C, 77-C, 79-A, 81-B, 83-A, 85-C, 86-C, 87-D, 89-B,
MUHIDDIN M 14440 96.9 ball 5 ball 20 ball 14 ball 1-A, 2-A, 5-C, 7-A, 8-B, 9-A, 11-A, 12-A, 13-D, 14-A, 15-A, 16-A, 17-D, 18-A, 19-B, 20-B, 21-D, 23-D, 24-C, 25-B, 26-C, 27-B, 28-A, 29-D, 30-C, 33-C, 36-B, 45-D, 48-D, 51-B, 52-D, 53-D, 56-A, 57-A, 60-D, 61-C, 62-D, 64-B, 65-A, 67-C, 70-B, 74-A, 76-B, 77-B, 79-D, 80-D, 81-B, 83-A, 88-B, 89-C, 90-C
PO'LATOV XOLDOR 14648 96.5 ball 12 ball 14 ball 19 ball 3-C, 4-B, 6-D, 7-B, 8-A, 9-C, 10-B, 11-C, 13-C, 16-D, 17-D, 18-B, 19-C, 22-C, 25-C, 26-B, 29-A, 30-B, 33-D, 36-C, 38-D, 40-A, 42-D, 43-A, 45-D, 46-A, 47-D, 50-A, 53-D, 54-A, 55-A, 57-A, 58-A, 59-D, , 62-D, 65-C, 70-D, 71-B, 72-C, 76-D, 81-C, 82-C, 83-B, 86-C, 87-A,
ISMOILOV ISMOIL 13977 96.4 ball 9 ball 13 ball 22 ball 1-B, 2-A, 4-B, 5-B, 6-B, 7-A, 9-C, 10-A, 12-A, 14-C, 15-A, 16-C, 17-D, 18-D, 20-C, 21-C, 23-D, 24-C, 25-B, 28-D, 30-B, 31-A, 32-C, 36-D, 37-D, 38-B, 39-C, 40-B, 41-D, 43-A, 45-A, 46-A, 48-D, 49-A, 52-D, 53-A, 54-D, 56-C, , 69-D, 71-B, 72-D, 74-A, 76-C, 87-C, 88-C, 89-D,
AKRAMOV JAVOHIR 14144 96.4 ball 5 ball 9 ball 30 ball 1-D, 3-D, 4-B, 5-B, 6-B, 7-B, 8-B, 9-C, 10-D, 12-A, 13-A, 14-D, 15-D, 16-C, 17-A, 18-A, 19-C, 20-C, 21-C, 24-A, 25-C, 27-A, 28-B, 29-C, 30-A, 33-A, 34-D, 35-C, 36-A, 37-C, 38-A, 39-D, 40-C, 43-D, 44-C, 45-C, 47-C, 49-D, 50-D, 51-A, 52-D, 53-C, 54-D, 55-D, 57-B, 60-C, 61-D, 62-D, 63-C, 64-C, 65-C, 66-B, 67-C, 68-D, 69-B, 70-A, 71-D, 72-A, 73-D, 74-A, 75-A, 76-A, 77-C, 78-C, 79-A, 80-D, 81-D, 82-C, 83-A, 84-D, 85-C, 86-C, 87-B, 88-B, 89-D, 90-A
SHUKUROVA MB 14430 96.3 ball 10 ball 16 ball 17 ball 1-B, 2-D, 3-C, 5-C, 9-D, 10-B, 11-A, 12-A, 13-D, 14-B, 16-A, 17-D, 20-C, 22-B, 23-B, 24-D, 25-B, 28-B, 29-B, 30-A, 31-C, 36-D, 38-C, 39-B, 41-B, 42-D, 43-B, 44-A, 47-D, 48-B, 51-C, 53-C, 58-D, 60-B, 67-C, 68-D, 72-B, 80-B, 81-B, 82-A, 83-D, 84-D, 86-C, 87-C, 88-B, 89-A, 90-A
NODIR 14578 96.3 ball 9 ball 15 ball 19 ball 1-C, 2-C, 4-D, 5-C, 6-D, 8-A, 9-A, 13-A, 14-A, 15-D, 16-C, 17-C, 18-A, 19-D, 21-C, 22-C, 23-D, 24-C, 25-C, 26-D, 27-C, , 31-D, 34-D, 35-B, 36-D, 37-C, 38-B, 40-B, 46-C, 47-D, 49-D, 53-A, 55-B, 56-B, 58-C, 59-B, , 61-B, 64-C, 67-B, 69-D, 71-B, 75-C, 77-D, 80-C, 81-A, 88-D, 89-C,
AZIZAXON 14631 96.2 ball 10 ball 18 ball 14 ball 3-B, 4-B, 5-D, 6-C, 7-D, 9-D, 11-D, 12-D, 14-D, 15-D, 16-B, 18-C, 19-C, 20-B, 21-C, 22-D, 25-B, 28-B, 29-B, 30-D, 31-C, 32-C, 33-C, 38-C, 39-C, 40-B, 41-D, 44-B, 45-B, 47-B, 54-C, 58-D, , 62-D, 63-A, 64-B, 65-A, 66-B, 67-D, 69-A, 70-A, 73-A, 75-B, 78-D, 80-B, 83-D, 84-A, 87-A, 90-B
NODIRBEK 14017 96.2 ball 7 ball 15 ball 20 ball 1-A, 2-A, 3-D, 4-B, 5-D, 6-C, 8-D, 9-C, 10-C, 11-A, 12-A, 14-A, 16-B, 17-A, 18-B, 19-C, 20-D, 21-B, 22-B, 26-A, 28-D, 29-B, 30-D, 33-C, 34-B, 35-B, 37-B, 39-A, 41-A, 43-A, 44-C, 45-C, 50-A, 51-C, 52-C, 54-B, 57-B, 59-A, , 61-C, 62-D, 65-B, 70-B, 75-B, 77-A, 84-B, 86-D, 87-C, 88-C,
ZUHRAXON 13831 95.9 ball 9 ball 23 ball 7 ball 1-D, 2-B, 5-C, 6-A, 10-B, 11-D, 13-C, 14-A, 16-C, 17-B, 18-A, 19-C, 20-D, 21-C, 22-B, 23-C, 25-C, 26-A, 28-B, 29-A, 30-D, 31-A, 42-D, 45-A, 48-B, 49-A, 54-B, 55-A, , 61-A, 62-D, 63-C, 65-C, 66-C, 67-B, 68-B, 70-B, 72-C, 73-D, 74-D, 75-D, 76-C, 77-A, 78-D, 79-A, 80-A, 82-D, 83-D, 84-B, 86-C, 87-D, 88-B,
BAXTIYAROVA DINARA 13922 95.7 ball 16 ball 13 ball 18 ball 4-D, 5-A, 7-B, 10-C, 12-D, 14-D, 15-A, 18-A, 21-C, 22-C, 23-D, 24-B, 25-B, 26-B, , 31-A, 32-A, 33-A, 34-D, 35-D, 36-A, 37-C, 38-D, 39-D, 40-B, 41-D, 44-A, 49-A, 50-D, 53-B, 54-A, 55-B, , 63-B, 67-C, 68-A, 69-A, 72-B, 73-C, 74-B, 76-D, 78-B, 82-C, 88-D, 90-B
OLIShBOYEV SALOHIDDIN 14490 95.7 ball 16 ball 13 ball 18 ball 9-D, 10-C, 11-B, 12-C, 13-B, 14-A, 17-D, 18-A, 19-D, 22-D, 23-A, 25-D, 27-B, 30-D, 31-B, 32-D, 35-B, 36-D, 40-B, 41-A, 43-C, 47-C, 48-C, 49-C, 52-D, 53-B, 55-D, 56-C, 57-B, 58-C, 59-C, , 62-D, 66-B, 67-B, 68-C, 69-D, 71-D, 74-B, 81-A, 83-C, 84-C, 86-D, 89-B,
XUDOYQULOVAMALIKA 14528 95.6 ball 15 ball 14 ball 17 ball 2-A, 3-A, 8-B, 9-A, 12-D, 13-D, 14-C, 15-B, 16-D, 17-B, 19-B, 20-D, 25-A, 28-C, 30-D, 33-C, 34-B, 36-A, 38-A, 40-D, 42-C, 47-D, 48-C, 49-C, 50-D, 53-C, 55-D, 56-A, 58-C, 59-A, 60-C, 61-C, 62-B, 64-C, 65-C, 68-A, 72-D, 73-D, 74-A, 76-A, 78-B, 87-B, 88-B, 89-C,
NARGIZA 14088 95.4 ball 27 ball 9 ball 18 ball 1-A, 13-C, 22-C, , 31-D, 33-A, 34-C, 36-B, 37-D, 38-C, 39-A, 41-A, 43-D, 44-C, 45-A, 48-D, 49-B, 50-C, 51-B, 53-C, 54-D, 55-D, 56-C, 57-D, 58-B, , 61-D, 62-D, 64-A, 65-B, 66-C, 71-C, 72-B, 78-D, 83-B, 87-C, 88-C, 89-A,
EShMUROTOV BOBUR 14032 95.2 ball 9 ball 16 ball 17 ball 1-C, 2-D, 3-D, 5-D, 6-A, 7-B, 8-B, 9-A, 10-A, 13-D, 16-B, 17-C, 18-B, 19-C, 20-C, 23-B, 24-D, 25-B, 28-A, 29-C, 30-D, 32-D, 34-C, 36-D, 38-D, 40-B, 42-D, 44-A, 47-B, 48-D, 49-A, 50-A, 51-A, 54-B, 60-D, 61-C, 64-A, 66-D, 69-A, 72-B, 75-B, 76-B, 78-C, 81-B, 83-D, 85-B, 86-A, 90-C
IBROXIMBEK 14316 95.1 ball 8 ball 17 ball 16 ball 1-A, 2-D, 3-D, 5-A, 6-C, 8-A, 9-C, 11-B, 12-C, 13-A, 14-A, 16-D, 19-A, 21-D, 22-D, 23-A, 24-C, 25-C, 26-D, 27-B, 28-B, 30-A, 32-D, 38-D, 39-B, 41-D, 43-B, 47-B, 51-D, 52-D, 54-B, 57-B, 58-D, 59-D, 60-B, 61-A, 69-D, 70-A, 72-C, 75-C, 76-A, 77-B, 82-A, 83-D, 84-B, 85-C, 86-D, 87-B, 89-D,
XODJAYEV ISMAT           14628 95.1 ball 8 ball 17 ball 16 ball 1-B, 2-C, 3-C, 4-C, 5-A, 7-C, 10-C, 11-B, 12-B, 14-C, 17-D, 18-B, 19-A, 20-D, 23-A, 24-A, 25-C, 26-D, 27-D, 28-D, 29-A, 30-D, 35-D, 36-D, 38-A, 42-A, 43-D, 44-D, 45-A, 46-B, 47-D, 48-A, 50-D, 52-A, 57-D, , 62-B, 63-B, 65-B, 66-A, 68-B, 69-B, 70-D, 71-A, 73-D, 78-C, 79-B, 82-A, 85-A, 90-B
XAYBIYEVA UMIDA 13985 95 ball 7 ball 18 ball 15 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-D, 5-A, 6-B, 7-D, 10-D, 11-B, 12-D, 13-D, 14-A, 15-A, 17-A, 18-B, 19-A, 20-B, 23-D, 25-A, 27-B, 28-B, 29-D, 30-B, 32-B, 33-A, 34-A, 37-B, 39-C, 46-B, 47-A, 49-C, 52-C, 55-B, 57-C, 60-C, 61-D, 63-B, 64-A, 65-D, 66-A, 70-B, 71-D, 75-D, 77-C, 78-B, 79-B, 83-C, 88-A, 89-D, 90-D
OMONJON 14632 95 ball 5 ball 16 ball 19 ball 1-A, 2-D, 3-D, 4-C, 5-D, 7-A, 8-A, 9-C, 10-A, 12-A, 14-C, 15-D, 16-A, 17-C, 18-D, 19-D, 20-A, 21-A, 22-D, 23-D, 24-C, 26-D, 27-C, 28-A, 30-D, 31-A, 32-A, 33-C, 36-C, 37-D, 38-A, 39-A, 43-B, 49-C, 51-C, 53-A, 55-D, 56-B, 58-A, , 61-C, 62-C, 65-C, 67-D, 71-B, 75-D, 76-A, 79-C, 81-A, 86-B, 90-B
USMONOVA   MUXLISA 14496 94.9 ball 15 ball 7 ball 27 ball 1-D, 4-B, 7-B, 8-C, 10-C, 11-D, 13-B, 14-B, 15-D, 19-A, 22-B, 24-C, 28-C, 29-A, 30-C, 32-A, 34-C, 35-C, 36-A, 37-B, 38-A, 39-B, 40-B, 41-C, 43-B, 44-A, 45-A, 46-A, 48-A, 51-C, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 58-B, 59-C, 60-C, 74-C, 81-A, 84-B,
DOVUROVA MAMURA 14484 94.8 ball 16 ball 10 ball 22 ball 5-C, 6-B, 8-D, 10-A, 11-C, 13-B, 14-D, 16-C, 18-A, 22-D, 23-D, 24-C, 25-A, 28-B, , 33-D, 34-A, 35-D, 36-D, 39-C, 40-D, 42-D, 43-C, 45-D, 46-A, 47-D, 48-D, 49-A, 50-D, 52-D, 53-A, 54-D, 57-D, 59-A, 60-B, 63-A, 66-A, 68-A, 69-C, 75-D, 76-B, 82-D, 90-A
XUSANOVA NILUFAR 14527 94.8 ball 17 ball 11 ball 20 ball 2-B, 11-C, 12-A, 13-B, 14-D, 17-B, 19-A, 21-A, 22-D, 24-C, 25-C, 27-B, 28-D, , 33-C, 35-A, 38-C, 39-C, 40-D, 41-B, 42-B, 43-C, 45-C, 48-B, 49-A, 50-B, 51-C, 52-B, 54-A, 55-C, 57-A, 58-C, 59-A, , 61-A, 62-C, 64-D, 77-A, 78-B, 83-D, 85-A, 87-B, 88-B, 89-A,
MIRFOZILO'VMIRBOBUR 14463 94.6 ball 9 ball 7 ball 30 ball 1-B, 3-A, 5-C, 7-A, 9-C, 10-B, 11-D, 12-C, 13-D, 14-C, 15-B, 17-D, 19-B, 22-D, 23-A, 24-A, 26-D, 27-D, 28-B, 29-D, 30-D, 31-A, 32-D, 33-B, 35-A, 37-B, 38-C, 39-A, 40-C, 43-C, 44-A, 45-C, 47-C, 48-C, 49-B, 50-A, 51-A, 52-A, 53-D, 54-B, 55-C, 58-A, 59-A, 60-B, 61-C, 62-D, 63-D, 64-D, 65-B, 66-B, 67-A, 68-A, 69-B, 70-B, 71-D, 72-A, 73-C, 74-B, 75-D, 76-A, 77-B, 78-A, 79-A, 80-D, 81-D, 82-B, 83-C, 84-C, 85-D, 86-A, 87-A, 88-D, 89-B, 90-B
ABDURAHMAN BOBUR 4536 94.4 ball 6 ball 8 ball 30 ball 1-C, 2-D, 3-D, 5-B, 7-C, 8-D, 9-D, 10-B, 11-B, 12-B, 15-C, 16-D, 17-B, 18-B, 19-A, 20-A, 21-A, 22-B, 24-A, 25-A, 26-D, 27-B, 29-D, 30-A, 32-B, 33-A, 34-C, 35-C, 36-B, 37-C, 40-B, 41-B, 43-B, 44-C, 46-C, 47-C, 48-C, 49-A, 51-C, 52-B, 53-B, 55-A, 56-C, 58-A, 59-D, 60-A, 61-C, 62-B, 63-A, 64-D, 65-D, 66-D, 67-A, 68-D, 69-C, 70-B, 71-C, 72-D, 73-D, 74-A, 75-D, 76-B, 77-C, 78-A, 79-D, 80-B, 81-D, 82-B, 83-C, 84-B, 85-B, 86-A, 87-B, 88-D, 89-D, 90-D
XABIBULLAEV XUSNIDDIN 14736 94.3 ball 12 ball 16 ball 15 ball 3-B, 5-B, 6-D, 7-A, 10-A, 11-A, 13-B, 16-A, 17-A, 19-A, 21-C, 23-C, 24-D, 25-D, 26-A, 28-C, 29-B, 30-B, 37-A, 38-A, 39-A, 42-B, 45-A, 46-B, 51-D, 52-D, 53-A, 54-A, 55-D, 56-B, 58-A, 59-B, , 61-A, 64-B, 66-C, 70-A, 71-C, 73-B, 75-D, 76-B, 77-D, 80-B, 81-C, 83-D, 85-B, 86-C, 90-A
ShOKIROV IBROHIM 14685 94.3 ball 14 ball 18 ball 11 ball 2-A, 3-B, 5-A, 6-C, 10-C, 11-A, 14-A, 15-D, 16-A, 17-A, 18-C, 20-A, 23-A, 24-C, 26-C, 28-C, , 31-A, 33-B, 38-B, 44-D, 45-C, 47-C, 48-B, 49-D, 50-C, 51-C, 56-A, 60-B, 61-D, 63-D, 64-C, 65-B, 67-B, 69-D, 73-A, 74-B, 76-D, 77-C, 79-D, 81-D, 82-A, 83-C, 84-B, 85-C, 87-D, 88-A, 89-C,
RAHIM ONOVIBROXIM 13939 94.3 ball 10 ball 14 ball 19 ball 1-A, 2-C, 3-D, 6-C, 9-D, 10-B, 11-A, 12-B, 14-A, 15-B, 16-D, 17-B, 18-B, 20-C, 21-C, 22-D, 27-C, 28-A, 29-C, 30-A, 31-A, 34-C, 35-C, 36-B, 43-A, 44-C, 46-D, 47-D, 48-B, 49-B, 51-A, 52-A, 54-D, 58-C, 59-B, 60-A, 65-A, 69-D, 72-C, 73-B, 75-D, 77-D, 79-A, 80-A, 82-B, 85-D, 90-C
HASANOVALAZIZASAFAROVNA 14544 94 ball 21 ball 10 ball 19 ball 7-D, 9-A, 10-A, 15-B, 22-C, 24-C, 26-A, 28-C, 30-C, 31-B, 35-C, 36-A, 38-C, 39-B, 41-C, 43-A, 44-C, 45-B, 48-A, 49-A, 51-A, 52-B, 53-C, 55-C, 56-D, 57-D, 58-A, 59-A, 60-D, 61-D, 62-B, 63-A, 68-A, 71-B, 72-D, 75-D, 76-A, 78-B, 80-C, 86-A,
BABAEV UROZMUROD 14411 93.8 ball 12 ball 26 ball 0 ball 2-C, 3-D, 4-A, 5-C, 6-B, 7-D, 10-C, 11-C, 15-D, 16-A, 17-A, 18-C, 21-C, 22-A, 23-B, 24-B, 29-A, 30-B, 41-D, 42-A, 44-A, 58-A, , 61-A, 62-B, 63-D, 64-D, 65-B, 66-A, 67-B, 68-A, 69-B, 70-B, 71-A, 72-D, 73-A, 74-C, 75-D, 76-C, 77-B, 78-D, 79-C, 80-C, 81-A, 82-D, 83-D, 84-A, 85-B, 86-B, 87-D, 88-A, 89-A, 90-B
ISOBEK 14018 93.8 ball 5 ball 19 ball 14 ball 1-B, 3-D, 4-A, 5-D, 6-D, 7-D, 8-A, 10-A, 11-D, 12-B, 13-A, 14-C, 15-C, 16-A, 17-C, 18-B, 19-B, 21-B, 22-A, 23-C, 24-A, 25-B, 27-D, 28-C, 29-A, , 31-B, 41-B, 42-D, 43-C, 46-C, 47-D, 50-B, 54-D, 55-D, 57-B, 59-D, , 62-C, 65-A, 68-C, 70-B, 73-D, 74-D, 78-D, 79-C, 80-C, 81-D, 82-B, 84-D, 85-D, 86-A, 89-A, 90-A
XUDOYBERGANOV DAVRON 14048 93.7 ball 5 ball 21 ball 11 ball 1-C, 2-A, 3-A, 4-A, 5-D, 6-A, 7-B, 9-D, 10-D, 11-C, 12-C, 13-C, 14-B, 15-B, 17-C, 18-A, 20-D, 21-B, 22-D, 24-B, 25-B, 27-A, 28-C, 29-D, 30-D, 32-C, 33-D, 37-C, 38-C, 39-A, 48-C, 52-B, 53-D, 57-B, , 61-B, 62-B, 63-D, 65-D, 66-A, 67-B, 69-B, 70-A, 71-A, 72-C, 73-C, 75-C, 79-C, 80-B, 82-A, 85-B, 86-C, 89-A, 90-A
SHERQO'ZIYEVAN RGIZA 14543 93.7 ball 15 ball 10 ball 22 ball 1-C, 2-D, 5-A, 6-B, 11-D, 12-B, 17-D, 18-A, 19-D, 22-D, 23-A, 26-C, 27-A, 29-D, 30-C, 31-A, 32-A, 33-C, 34-C, 41-A, 42-C, 43-C, 44-C, 47-C, 48-D, 49-A, 50-D, 51-D, 53-A, 54-C, 55-C, 56-B, 57-C, 58-D, 59-C, , 63-A, 65-D, 67-A, 76-A, 79-C, 80-C, 86-B, 87-D,
ERKINOVNURIDDIN 13971 93.5 ball 12 ball 11 ball 22 ball 1-D, 3-D, 4-D, 5-D, 7-A, 8-A, 12-C, 14-D, 15-B, 16-C, 18-B, 19-B, 20-A, 23-C, 25-B, 26-C, 27-B, 29-C, , 32-B, 33-D, 35-C, 36-B, 38-B, 39-D, 40-B, 41-C, 43-D, 44-B, 45-C, 46-D, 47-B, 50-C, 52-C, 54-C, 55-D, 57-C, 58-D, , 63-D, 68-D, 72-D, 74-C, 75-C, 83-C, 87-B, 88-B,
TOIROV ABDUQAHHOR 14446 93.3 ball 11 ball 14 ball 18 ball 1-D, 3-D, 4-D, 6-A, 8-C, 9-D, 10-A, 12-D, 13-B, 14-D, 15-D, 16-C, 21-D, 23-D, 24-C, 25-C, 26-D, 29-B, 30-A, 31-B, 33-C, 36-C, 37-B, 42-D, 43-C, 45-B, 48-D, 49-A, 50-B, 51-D, 55-C, 56-D, 58-B, 59-B, 60-B, 61-C, 62-B, 63-A, 71-D, 74-B, 75-B, 76-D, 78-A, 81-B, 84-C, 85-B, 86-D,
ShONAZAPOVA MAFTUNA 14515 93.3 ball 16 ball 19 ball 8 ball 1-D, 4-C, 6-A, 9-C, 10-D, 13-D, 17-C, 18-D, 20-B, 22-D, 23-A, 24-A, 26-B, 30-B, 34-A, 35-C, 38-B, 40-B, 42-B, 49-B, 52-C, 54-A, 57-B, 58-D, 60-B, 62-A, 64-B, 65-A, 67-B, 68-C, 69-C, 70-A, 71-C, 72-B, 73-C, 75-B, 76-C, 77-D, 78-C, 79-B, 80-A, 81-C, 82-C, 83-D, 87-B, 88-A, 90-C
MARVABONU 14008 93.2 ball 8 ball 13 ball 21 ball 1-A, 2-B, 4-D, 6-B, 7-D, 8-D, 9-B, 10-D, 11-B, 12-A, 13-B, 14-B, 15-D, 18-C, 19-B, 23-D, 24-C, 25-C, 27-B, 28-C, 29-D, 30-C, 31-B, 33-D, 35-C, 37-D, 39-D, 40-B, 41-A, 42-B, 43-B, 45-D, 47-D, 50-D, 51-D, 54-D, 57-B, 58-B, 59-C, , 64-B, 69-C, 73-C, 81-B, 82-B, 83-A, 84-A, 85-C, 87-D,
ASQAROV AZIZBEK 14545 93.2 ball 9 ball 14 ball 19 ball 1-B, 3-D, 4-A, 5-B, 6-D, 9-A, 10-A, 11-A, 12-B, 13-D, 16-A, 17-A, 18-A, 19-A, 21-B, 23-A, 24-B, 27-B, 28-D, 29-A, 30-B, 31-D, 33-D, 34-D, 36-B, 37-A, 38-A, 39-A, 40-B, 47-A, 48-C, 49-A, 50-D, 56-B, 57-D, 59-B, 60-B, 63-B, 65-B, 67-D, 70-C, 72-B, 73-C, 74-A, 75-C, 80-B, 88-B, 89-B,
KAMOLIDDINOV SIROJIDDIN 13912 93.1 ball 6 ball 13 ball 22 ball 1-C, 2-D, 3-C, 4-A, 5-A, 6-A, 7-A, 8-D, 9-B, 10-D, 11-B, 13-C, 17-C, 19-D, 20-D, 22-C, 23-D, 24-A, 25-A, 26-C, 27-A, 28-D, 29-C, 30-C, 33-C, 35-C, 41-D, 42-C, 44-C, 45-C, 46-D, 49-B, 50-D, 51-D, 53-D, 54-C, 55-B, 56-B, 57-D, 59-B, 60-D, 61-C, 62-A, 70-B, 83-B, 87-D, 88-D, 89-A, 90-B
SHAHBOZ ABDURASULOV 14315 93.1 ball 13 ball 20 ball 8 ball 2-A, 4-B, 5-B, 6-C, 7-A, 8-C, 12-C, 13-A, 14-A, 17-D, 22-A, 23-A, 25-D, 26-D, 27-B, 28-B, 30-A, 32-C, 35-A, 37-A, 41-A, 46-D, 47-D, 52-D, 53-D, 54-D, 57-A, , 62-A, 63-C, 64-D, 66-D, 67-A, 68-A, 70-D, 72-C, 73-B, 75-B, 76-D, 79-B, 80-D, 81-B, 82-B, 83-C, 84-B, 85-D, 86-B, 87-C, 89-B, 90-B
AMINBOYEV JAVOHIR 14046 93 ball 9 ball 18 ball 13 ball 1-B, 2-D, 3-D, 4-C, 6-A, 7-A, 10-A, 12-C, 14-D, 15-A, 16-D, 17-B, 18-B, 20-C, 21-C, 23-B, 24-D, 26-A, 27-D, 28-C, 30-D, 32-B, 34-D, 37-C, 38-B, 43-D, 46-B, 48-D, 50-A, 51-D, 52-B, 55-C, 56-A, , 61-D, 62-A, 63-A, 67-B, 69-B, 70-C, 71-D, 73-C, 76-C, 79-A, 80-C, 81-C, 82-B, 83-D, 85-C, 86-A, 90-B
ABDUHAKIMOV RAHMA TLLLH 13812 92.9 ball 9 ball 20 ball 10 ball 1-A, 5-D, 6-C, 7-C, 8-A, 10-C, 12-A, 13-D, 14-D, 15-C, 16-C, 19-B, 20-B, 21-B, 22-A, 23-C, 24-A, 27-C, 28-A, 29-C, 30-A, 31-B, 40-A, 42-D, 43-C, 44-A, 47-A, 49-B, 52-A, 53-B, 54-A, , 61-A, 62-C, 63-B, 64-C, 65-B, 66-B, 68-D, 69-D, 70-D, 71-D, 72-D, 75-C, 76-B, 77-A, 78-C, 81-B, 86-C, 87-A, 89-B, 90-D
ABDUVAXOBOVICh 14589 92.8 ball 6 ball 19 ball 13 ball 1-C, 2-B, 3-A, 4-B, 5-D, 6-A, 7-C, 8-C, 9-D, 10-B, 13-D, 14-A, 15-D, 16-C, 18-A, 20-C, 21-C, 23-A, 24-B, 25-C, 26-A, 28-B, 29-C, 30-C, 38-A, 40-A, 41-A, 42-C, 46-C, 48-A, 51-C, 52-A, 53-A, 56-C, 59-C, , 61-B, 62-A, 65-A, 66-C, 73-B, 74-D, 77-D, 78-C, 79-A, 80-B, 81-B, 82-D, 84-B, 86-A, 87-B, 88-C, 89-B,
AMRIDDINOV KHURSHIDBEK 13813 92.7 ball 7 ball 22 ball 8 ball 1-C, 5-B, 6-C, 7-C, 9-D, 10-D, 11-C, 12-C, 13-B, 14-D, 15-C, 16-B, 17-B, 18-B, 19-D, 20-D, 22-B, 23-D, 24-D, 25-B, 27-D, 28-C, 30-B, 31-A, 37-D, 38-A, 42-D, 45-C, 52-A, 54-C, 55-D, , 61-D, 62-A, 63-B, 64-C, 65-B, 66-A, 67-A, 68-A, 70-C, 71-B, 72-B, 73-D, 76-C, 79-C, 80-A, 81-B, 83-D, 85-A, 86-C, 87-C, 88-A, 89-A,
OTAJONOVAZIM 14327 92.4 ball 1 ball 22 ball 11 ball 1-B, 2-C, 4-D, 5-A, 6-A, 7-A, 8-D, 9-C, 10-D, 11-C, 12-C, 13-D, 14-A, 15-A, 16-C, 17-B, 18-D, 19-C, 20-D, 21-D, 22-A, 23-C, 24-D, 25-A, 26-A, 27-B, 28-B, 29-D, 30-C, 32-C, 33-C, 35-C, 40-A, 53-A, 55-A, 59-C, 60-A, 65-A, 67-C, 69-B, 70-C, 71-D, 72-C, 73-D, 75-D, 76-D, 78-C, 79-D, 83-A, 84-A, 85-B, 86-C, 87-A, 88-B, 89-C, 90-A
SHONAZAROVA M 14582 92.3 ball 14 ball 16 ball 13 ball 6-D, 9-D, 10-B, 12-A, 13-D, 14-D, 15-D, 17-C, 18-C, 19-A, 21-C, 22-A, 23-C, 25-D, 27-D, 30-C, 32-D, 33-A, 34-A, 35-D, 36-D, 37-A, 39-B, 43-D, 44-A, 46-A, 47-D, 48-A, 49-C, 60-D, 62-D, 63-A, 66-D, 67-A, 68-C, 70-D, 72-A, 73-A, 74-A, 76-D, 78-D, 80-A, 82-D, 84-D, 85-D, 86-C, 87-C,
ABSALAMOV NIZOMIDDIN 13895 92.2 ball 12 ball 16 ball 14 ball 1-B, 2-A, 3-C, 4-D, 5-A, 6-B, 8-A, 9-C, 10-D, 12-C, 13-A, 17-C, 22-D, 23-B, 25-C, 26-D, 27-B, 30-D, 31-A, 33-A, 34-C, 36-B, 40-C, 43-B, 44-D, 45-C, 48-A, 49-B, 55-C, 56-A, 58-C, 60-A, 61-B, 62-B, 66-D, 67-B, 72-A, 74-C, 75-A, 76-A, 78-C, 81-C, 85-B, 86-B, 87-D, 88-D, 89-C, 90-A
QODIROVA SAYYORA 14001 92.1 ball 8 ball 14 ball 19 ball 1-A, 3-A, 4-C, 5-A, 7-D, 8-C, 10-B, 11-D, 13-B, 14-A, 16-B, 17-A, 18-D, 19-B, 20-D, 21-A, 23-B, 24-C, 25-D, 26-C, 28-C, 30-D, 33-C, 34-C, 37-C, 39-A, 40-C, 41-A, 42-B, 43-B, 44-C, 48-D, 51-B, 55-B, 56-D, 57-C, 58-B, 60-D, 61-C, 71-A, 74-A, 75-B, 76-C, 78-A, 83-D, 84-D, 85-A, 86-C, 89-A,
TURDIYEVAMADINA 14555 92 ball 10 ball 18 ball 12 ball 2-C, 3-D, 4-B, 5-A, 7-C, 10-A, 11-B, 13-C, 14-A, 15-B, 16-D, 17-C, 18-A, 22-B, 24-D, 25-D, 26-C, 27-A, 28-C, 30-B, 31-B, 33-B, 34-B, 40-A, 43-B, 45-A, 52-A, 53-B, 54-A, 56-C, 57-B, 58-A, , 61-A, 64-D, 66-B, 67-D, 68-C, 69-D, 72-B, 75-B, 76-A, 77-D, 78-B, 82-A, 83-B, 84-A, 85-A, 86-D, 89-A, 90-C
ASHIRKULIYEVUMID 13826 92 ball 8 ball 16 ball 16 ball 1-A, 2-B, 4-B, 5-B, 8-C, 9-A, 10-C, 11-B, 12-B, 13-A, 15-A, 16-C, 17-C, 18-A, 20-D, 21-D, 22-C, 23-A, 24-D, 26-A, 28-D, 30-C, 32-B, 33-C, 37-B, 38-B, 40-D, 42-C, 46-C, 47-D, 49-D, 50-A, 53-D, 56-B, 57-B, 58-B, , 65-C, 67-A, 69-A, 70-D, 72-C, 74-B, 77-B, 82-C, 83-A, 85-B, 87-D, 88-D, 89-B, 90-A
ZAYNUDDINOV KAMOLIDDIN 14063 92 ball 7 ball 15 ball 18 ball 1-C, 2-A, 3-C, 4-A, 5-C, 7-C, 9-D, 10-A, 11-B, 12-C, 13-C, 14-B, 16-C, 17-B, 18-B, 21-A, 23-B, 24-C, 25-B, 26-A, 28-A, 29-B, 30-A, 31-D, 32-D, 33-B, 36-C, 37-D, 43-D, 45-A, 46-D, 47-C, 48-D, 50-B, 51-B, 53-C, 54-B, 59-D, , 63-C, 64-A, 66-D, 67-B, 68-B, 72-A, 75-B, 76-C, 78-B, 83-D, 84-D, 85-A,
QULTOYEVULUG'BK 14585 92 ball 8 ball 16 ball 16 ball 2-D, 3-D, 5-B, 6-A, 7-A, 8-B, 9-C, 10-D, 11-B, 12-D, 14-C, 15-D, 17-A, 20-A, 21-A, 23-B, 24-B, 25-B, 26-C, 28-D, 29-B, 30-D, 33-A, 39-B, 41-D, 42-D, 43-A, 44-D, 45-B, 48-D, 49-A, 50-D, 51-A, 54-A, 55-B, 57-D, , 66-C, 69-B, 71-B, 72-B, 73-C, 74-B, 75-D, 78-A, 79-A, 81-B, 83-A, 85-C, 86-A, 88-C,
HAMIDOV AKRAM 14332 92 ball 8 ball 16 ball 16 ball 1-B, 2-A, 3-A, 4-D, 5-B, 7-A, 9-A, 10-C, 11-C, 12-B, 14-C, 15-A, 21-A, 22-A, 23-D, 24-D, 25-B, 26-C, 27-C, 28-B, 29-B, 30-A, 32-A, 33-C, 34-C, 35-B, 39-B, 40-C, 41-B, 42-C, 45-C, 46-C, 51-B, 52-B, 54-B, 58-C, , 61-D, 64-A, 67-B, 69-C, 71-C, 73-D, 76-A, 77-C, 79-B, 80-C, 81-C, 83-C, 88-B, 90-D
NEMATULLAYEV HASAN 14006 91.9 ball 7 ball 17 ball 15 ball 1-C, 3-B, 4-A, 5-C, 6-B, 7-B, 8-B, 9-C, 11-A, 13-A, 15-D, 16-A, 17-D, 18-B, 19-D, 20-A, 21-C, 22-B, 24-C, 25-D, 26-A, 27-D, 28-C, , 33-C, 35-A, 36-D, 37-A, 39-D, 40-B, 42-B, 48-B, 49-D, 50-A, 54-B, 55-D, 59-B, , 62-A, 66-D, 68-D, 69-B, 71-D, 74-C, 76-B, 79-C, 81-B, 82-D, 83-A, 84-A, 85-B, 86-C, 90-D
IMINAXUNOV OYBEK 14464 91.5 ball 9 ball 6 ball 30 ball 2-A, 3-C, 5-D, 6-A, 7-C, 8-A, 10-A, 11-C, 13-B, 16-A, 17-B, 18-D, 19-D, 21-B, 22-B, 23-B, 24-C, 26-A, 27-A, 28-A, 30-B, 31-D, 32-A, 33-C, 35-D, 36-D, 38-D, 39-B, 40-A, 41-D, 42-B, 43-C, 44-B, 46-D, 47-C, 48-D, 50-C, 51-C, 52-C, 53-C, 54-D, 56-A, 57-C, 58-A, 59-A, , 61-D, 62-A, 63-A, 64-A, 65-D, 66-D, 67-C, 68-A, 69-A, 70-C, 71-D, 72-C, 73-A, 74-C, 75-B, 76-D, 77-C, 78-B, 79-D, 80-C, 81-A, 82-A, 83-D, 84-C, 85-C, 86-A, 87-B, 88-B, 89-C, 90-D
NEMATILLAYEVA SABOHAT 14580 91.2 ball 12 ball 15 ball 15 ball 1-B, 3-C, 5-D, 7-B, 9-B, 10-D, 12-A, 13-A, 15-D, 17-C, 18-D, 20-B, 22-C, 23-A, 24-A, 28-D, 29-C, 30-B, 32-D, 33-A, 34-C, 40-D, 44-A, 45-D, 48-A, 49-B, 50-B, 51-A, 52-A, 55-C, 56-D, 57-A, 58-A, , 64-B, 67-C, 68-A, 72-A, 75-D, 76-A, 77-B, 78-D, 80-D, 82-D, 85-A, 86-A, 88-C, 89-C, 90-D
KARIMOVA GULRUX 13835 91.2 ball 9 ball 12 ball 21 ball 1-B, 3-C, 4-A, 5-D, 6-A, 7-B, 9-B, 10-B, 12-A, 13-D, 14-D, 15-A, 16-D, 18-C, 19-C, 20-B, 21-D, 23-D, 24-B, 29-A, 30-B, 31-D, 32-D, 33-B, 36-D, 37-A, 40-A, 41-D, 42-C, 43-A, 44-A, 45-B, 46-B, 47-A, 48-B, 50-A, 53-A, 55-C, 57-B, , 61-D, 62-C, 65-A, 71-D, 72-A, 75-D, 77-C, 84-A, 87-C,
ALIMUXAMEDOV ASQAR 13988 91 ball 6 ball 13 ball 21 ball 1-C, 3-D, 4-A, 6-A, 7-D, 8-D, 9-B, 10-A, 11-C, 12-D, 14-C, 15-B, 16-A, 17-B, 18-B, 19-B, 20-C, 21-C, 22-D, 23-B, 24-A, 26-B, 28-A, 30-C, 31-B, 32-A, 34-D, 36-D, 37-C, 38-D, 40-B, 42-D, 44-D, 46-D, 47-D, 49-A, 50-C, 51-B, 54-B, 55-A, 58-B, , 61-A, 65-A, 66-C, 71-C, 77-B, 79-A, 83-D, 86-A, 90-B
KALBAYEVSARDOR 14614 91 ball 11 ball 18 ball 11 ball 1-A, 2-D, 5-C, 6-A, 7-A, 8-A, 10-A, 11-D, 13-B, 14-B, 15-C, 16-C, 17-A, 19-C, 22-D, 26-D, 27-C, 28-B, 29-A, , 36-A, 37-B, 39-A, 40-A, 44-A, 50-C, 51-A, 53-A, 56-D, 58-C, 59-C, 60-A, 61-B, 62-A, 63-B, 65-A, 66-C, 67-C, 68-D, 69-C, 72-B, 73-B, 74-D, 76-B, 77-D, 78-C, 79-B, 81-B, 82-A, 85-D, 87-D,
BAHROMNAZAROV 14244 90.9 ball 9 ball 18 ball 12 ball 2-B, 4-C, 5-A, 6-C, 7-A, 9-A, 11-B, 12-C, 13-A, 14-A, 15-C, 16-C, 19-A, 20-C, 21-C, 23-B, 24-B, 25-C, 26-A, 27-A, 28-C, , 31-B, 33-D, 42-B, 44-D, 46-A, 47-D, 48-B, 53-D, 54-B, 56-B, 58-D, 59-D, , 62-D, 64-D, 66-C, 69-C, 70-D, 71-D, 73-B, 74-D, 76-B, 77-C, 78-D, 80-C, 81-A, 83-D, 87-D, 88-B, 89-D, 90-A
MADAMINVVA NOZIMA 14759 90.2 ball 11 ball 13 ball 18 ball 1-B, 2-B, 3-D, 4-B, 6-C, 8-B, 9-D, 11-B, 12-C, 13-B, 15-C, 16-A, 18-A, 22-C, 23-D, 24-A, 26-B, 27-B, 28-A, , 31-B, 33-A, 34-B, 35-D, 38-B, 39-A, 41-C, 42-D, 43-A, 44-D, 45-A, 47-A, 52-D, 55-D, 56-C, 57-C, 58-C, , 62-D, 63-C, 65-D, 66-C, 67-A, 70-A, 72-C, 81-B, 83-D, 86-A, 87-B, 89-A,
JURAQULOV BOTIR 14303 90.1 ball 10 ball 14 ball 17 ball 1-A, 5-A, 6-B, 7-A, 9-D, 10-C, 12-C, 13-B, 15-B, 16-D, 17-A, 18-C, 20-C, 21-C, 23-D, 24-D, 26-A, 27-A, 28-C, 29-B, , 31-A, 33-C, 35-C, 37-D, 38-A, 39-B, 42-A, 47-C, 48-A, 50-C, 52-A, 53-C, 55-D, 58-C, 59-C, 60-A, 61-A, 68-D, 69-D, 70-D, 71-A, 72-A, 73-B, 74-D, 78-B, 80-C, 81-B, 87-A, 89-B,
MIRZAYEVBEHZOD 14041 90 ball 7 ball 13 ball 20 ball 1-D, 3-C, 4-A, 5-C, 6-C, 7-A, 8-B, 9-B, 10-D, 11-B, 12-A, 13-D, 14-B, 16-A, 17-A, 18-D, 19-C, 20-D, 24-D, 25-D, 26-C, 27-A, 29-B, , 31-C, 33-A, 34-B, 35-C, 36-B, 37-D, 40-B, 41-A, 44-B, 45-B, 46-D, 49-A, 51-B, 53-C, 55-B, 57-C, 60-D, 63-C, 64-D, 65-A, 66-D, 73-D, 74-A, 77-B, 82-D, 88-C, 89-A,
DIYORBEK 14313 89.9 ball 12 ball 20 ball 7 ball 1-C, 3-B, 4-B, 5-A, 7-A, 8-B, 9-B, 10-B, 11-C, 15-A, 19-C, 21-B, 23-D, 24-D, 25-A, 28-A, 29-A, 30-B, 34-D, 35-C, 37-D, 38-C, 40-C, 42-D, 44-D, 49-C, 52-C, 55-D, , 62-B, 63-C, 65-A, 66-D, 68-C, 69-D, 70-D, 71-A, 72-B, 73-B, 74-B, 75-C, 76-B, 78-C, 79-B, 80-B, 83-C, 84-D, 85-D, 86-D, 87-A, 88-B, 90-A
NEMATULLAEV ALIShER 14740 89.9 ball 8 ball 16 ball 15 ball 2-D, 4-B, 5-A, 6-C, 7-A, 9-A, 10-C, 11-A, 13-C, 14-D, 15-D, 17-A, 18-C, 19-A, 20-D, 21-B, 22-A, 23-B, 25-D, 26-A, 27-A, 30-C, 31-C, 37-D, 39-D, 40-A, 41-D, 42-C, 46-C, 47-C, 48-D, 49-D, 50-D, 56-B, 57-B, 59-D, , 61-B, 63-B, 64-B, 72-C, 75-D, 76-D, 77-D, 81-C, 82-A, 84-D, 85-B, 86-B, 87-B, 88-A, 90-B
ABBOSOVA EZ ZAXON 14465 89.8 ball 19 ball 8 ball 21 ball 1-A, 2-B, 6-A, 7-A, 8-A, 16-D, 20-A, 24-B, 25-B, 26-B, 27-A, , 33-D, 34-B, 35-D, 36-D, 37-A, 38-C, 40-A, 41-C, 42-D, 43-D, 44-B, 46-B, 49-D, 50-C, 51-A, 52-D, 53-B, 55-C, 56-D, 57-B, 58-D, 60-A, 61-C, 65-C, 66-B, 70-B, 74-C, 79-A, 83-B, 84-D, 90-C
HARIYEVAHAFIZA 14560 89.8 ball 8 ball 18 ball 12 ball 4-A, 5-A, 6-A, 8-D, 9-C, 10-D, 11-A, 13-A, 15-B, 16-C, 17-C, 18-D, 19-D, 20-A, 22-C, 23-C, 24-A, 25-A, 26-D, 27-A, 29-A, 30-C, 32-D, 33-B, 37-C, 40-D, 41-C, 43-D, 44-D, 45-D, 49-C, 51-C, 52-D, 58-A, , 61-A, 64-B, 66-D, 67-C, 72-B, 73-C, 75-A, 76-C, 78-D, 79-A, 80-A, 82-B, 83-A, 84-B, 85-A, 86-A, 89-A, 90-B
MUXTAROVA M 14477 89.7 ball 15 ball 6 ball 26 ball 2-A, 6-C, 8-A, 9-C, 12-B, 13-B, 14-A, 15-C, 16-A, 17-D, 21-C, 23-D, 28-A, 29-D, 30-C, 31-A, 32-B, 33-A, 34-A, 35-A, 36-C, 37-A, 38-B, 39-B, 42-B, 43-A, 44-A, 45-A, 47-A, 48-C, 49-A, 50-A, 51-A, 52-B, 54-C, 55-C, 56-B, 57-C, 59-B, , 67-C, 78-C, 80-B, 89-A,
QO'LDOShEV BEKZOD 13841 89.6 ball 4 ball 18 ball 14 ball 2-A, 3-B, 4-A, 5-A, 6-C, 7-D, 8-B, 9-C, 11-C, 12-A, 13-C, 15-B, 16-D, 17-C, 18-D, 19-D, 20-A, 21-B, 22-C, 23-D, 24-B, 25-D, 26-B, 27-D, 29-D, 30-A, 31-C, 37-D, 39-B, 41-B, 43-B, 48-D, 49-B, 50-C, 56-D, 57-C, 58-B, 59-D, , 61-C, 65-A, 67-B, 69-C, 72-D, 73-D, 74-B, 76-B, 77-D, 78-A, 81-D, 82-D, 83-A, 84-A, 85-C, 87-B,
JAHOR H 13962 89.6 ball 8 ball 22 ball 6 ball 2-C, 4-B, 5-B, 8-C, 9-A, 11-B, 12-C, 14-A, 15-D, 16-A, 17-D, 19-D, 20-B, 21-D, 22-B, 23-B, 24-C, 25-D, 26-B, 27-A, 29-A, 30-D, 37-D, 39-D, 42-D, 50-C, 51-B, 52-B, 58-B, 59-A, , 61-D, 63-B, 64-D, 65-C, 66-C, 68-D, 69-C, 70-D, 72-B, 73-D, 74-C, 75-B, 76-B, 77-C, 78-A, 79-D, 81-C, 84-B, 85-B, 86-C, 87-A, 88-A, 89-B, 90-D
XUSANOVA ShHSIN 13957 89.5 ball 21 ball 16 ball 8 ball 2-D, 10-D, 11-A, 13-A, 18-B, 21-A, 26-D, 28-C, 30-A, 34-D, 36-C, 37-A, 40-A, 41-A, 42-B, 43-A, 46-B, 47-B, 48-A, 49-C, 51-B, 53-C, 54-A, , 61-A, 64-D, 66-B, 67-B, 68-A, 69-B, 70-A, 73-D, 74-B, 75-B, 76-A, 77-A, 78-A, 79-D, 80-D, 81-B, 84-B, 85-A, 86-A, 88-B, 89-B, 90-A
VAZIRA 14526 89.4 ball 16 ball 13 ball 15 ball 3-A, 8-D, 9-B, 12-D, 13-B, 14-C, 15-C, 16-B, 17-A, 19-D, 20-C, 25-B, 26-A, 28-C, , 31-B, 32-B, 33-C, 34-A, 35-C, 37-A, 40-B, 43-D, 45-D, 46-D, 47-D, 49-A, 50-C, 51-D, 54-A, 58-C, 60-A, 62-C, 63-B, 64-A, 65-B, 66-A, 67-C, 69-D, 72-D, 76-A, 77-D, 78-C, 83-B, 84-B, 85-C, 87-D,
MAMATQULOV FIRDAVS 14002 89.2 ball 10 ball 11 ball 21 ball 1-B, 2-A, 3-A, 5-D, 8-A, 9-D, 12-C, 13-D, 14-D, 15-D, 16-C, 18-B, 19-C, 20-C, 21-A, 23-B, 25-D, 27-A, 29-B, 30-B, 32-B, 34-C, 37-A, 38-B, 41-A, 42-C, 45-C, 46-D, 47-D, 48-C, 50-D, 52-A, 53-D, 54-A, 55-A, 56-C, 57-B, 59-D, 60-A, 67-A, 75-A, 76-B, 79-D, 80-D, 82-C, 86-A, 88-B, 89-B,
ABDULLOHR 14336 89.1 ball 13 ball 16 ball 12 ball 1-A, 2-D, 7-B, 8-C, 10-B, 11-A, 13-C, 14-A, 15-C, 16-C, 17-A, 19-D, 20-D, 21-C, 22-A, 25-C, 30-B, 33-B, 34-A, 36-A, 37-C, 40-C, 41-A, 48-C, 49-A, 51-C, 53-C, 55-A, 57-A, 58-D, 60-C, 61-D, 62-C, 64-B, 67-D, 69-D, 70-A, 75-A, 77-B, 78-B, 81-A, 82-C, 83-A, 85-C, 86-A, 87-C, 88-A, 89-D, 90-C
ISROILOV ELYOR 13944 89 ball 11 ball 16 ball 13 ball 1-C, 2-D, 3-A, 4-A, 5-A, 7-C, 9-B, 11-B, 12-D, 13-C, 16-A, 18-C, 19-B, 20-D, 23-A, 25-C, 26-D, 27-B, 30-B, 32-B, 33-B, 34-D, 35-D, 38-A, 39-B, 40-C, 41-C, 43-A, 44-D, 45-B, 48-A, 52-A, 56-A, , 61-D, 62-C, 64-A, 65-B, 66-B, 70-C, 71-A, 72-D, 76-C, 79-A, 80-A, 81-B, 82-D, 83-D, 84-B, 85-B, 90-C
MANNPOV  JAHOIR 14248 88.8 ball 10 ball 19 ball 9 ball 3-A, 4-A, 5-A, 7-A, 8-B, 10-A, 11-D, 12-B, 13-B, 14-A, 16-D, 17-B, 18-B, 19-B, 22-A, 25-A, 26-A, 27-D, 28-D, 30-B, 38-A, 40-A, 42-A, 43-D, 45-A, 47-A, 48-D, 50-A, 57-D, 58-D, 60-B, 61-B, 63-D, 64-B, 65-D, 68-D, 70-D, 72-D, 73-A, 76-B, 77-D, 78-A, 79-B, 80-B, 82-A, 83-D, 84-D, 85-C, 86-C, 87-D, 88-A, 90-C
ALIMOV FARRUX 14519 88.8 ball 10 ball 19 ball 9 ball 2-B, 3-A, 4-A, 7-C, 9-D, 11-B, 13-B, 14-D, 15-A, 16-D, 17-A, 18-C, 19-A, 20-D, 22-B, 25-C, 26-D, 27-D, 29-C, 30-C, 31-C, 35-D, 37-A, 38-D, 40-B, 43-C, 46-C, 49-B, 55-A, 58-C, 60-B, 61-B, 63-A, 64-B, 65-B, 66-D, 67-A, 68-D, 69-A, 70-A, 71-D, 72-D, 73-C, 74-D, 76-B, 77-B, 82-B, 83-C, 84-C, 86-D, 87-D, 90-B
ShAVKATOV AZIMJON 13976 88.7 ball 7 ball 18 ball 12 ball 2-C, 3-C, 4-C, 5-B, 6-C, 8-C, 9-B, 11-A, 12-D, 13-B, 15-B, 16-A, 17-B, 19-A, 21-C, 22-D, 23-B, 24-D, 26-C, 27-B, 28-A, 29-C, 30-D, 31-D, 33-A, 34-B, 36-D, 39-B, 42-C, 43-C, 44-A, 49-C, 50-A, 55-B, 59-D, , 63-B, 66-A, 67-C, 68-B, 72-C, 75-A, 76-A, 77-A, 81-C, 82-B, 83-B, 84-C, 85-C, 86-A, 87-B, 88-C, 89-A, 90-A
ZOIROVA DILDORA 13948 88.6 ball 24 ball 16 ball 6 ball 1-A, 2-C, 13-B, 17-B, 19-D, 20-D, , 32-C, 33-B, 35-B, 38-B, 40-B, 42-D, 45-C, 47-D, 48-B, 50-C, 51-A, 52-D, 53-D, 54-C, , 61-D, 62-B, 63-D, 64-A, 65-D, 66-D, 67-C, 68-C, 69-D, 70-C, 71-C, 73-A, 74-A, 75-C, 76-A, 78-D, 79-A, 80-C, 82-D, 83-A, 84-C, 85-D, 86-D, 90-A
ALIYEV ILYAS 14408 88.6 ball 12 ball 4 ball 30 ball 1-C, 2-B, 3-A, 4-D, 5-D, 6-D, 7-D, 8-D, 9-A, 11-D, 12-A, 13-C, 17-B, 19-D, 21-C, 22-B, 28-C, 29-D, , 31-B, 32-A, 33-C, 34-A, 35-D, 36-A, 37-A, 38-C, 39-B, 41-D, 42-D, 44-C, 45-A, 46-C, 47-A, 49-A, 51-C, 52-C, 53-D, 54-A, 55-C, 56-D, 57-D, 58-C, 59-D, 60-B, 61-B, 62-B, 63-C, 64-C, 65-B, 66-A, 67-D, 68-C, 69-D, 70-B, 71-C, 72-A, 73-D, 74-D, 75-D, 76-D, 77-C, 78-B, 79-A, 80-A, 81-B, 82-C, 83-C, 84-B, 85-D, 86-D, 87-C, 88-B, 89-B, 90-D
LUTFULLAYEVA MUXLISS 13955 88.5 ball 14 ball 8 ball 23 ball 2-A, 3-A, 4-C, 6-C, 9-D, 10-B, 11-B, 12-B, 16-A, 20-A, 21-A, 22-C, 23-B, 24-B, 26-D, 28-A, , 31-D, 32-C, 33-D, 35-D, 36-D, 40-C, 41-D, 42-A, 43-C, 44-A, 46-A, 49-C, 50-A, 51-C, 52-D, 53-B, 54-B, 55-C, 56-A, 57-C, 58-A, 59-C, , 63-D, 75-C, 79-C, 80-C, 82-B, 86-A, 87-B,
AHMEDOVA UMIDA 13984 88.3 ball 13 ball 11 ball 19 ball 1-D, 2-B, 3-C, 5-B, 11-C, 13-D, 15-B, 16-B, 17-C, 18-B, 19-C, 20-C, 21-D, 22-B, 23-B, 26-D, 29-A, , 32-C, 35-D, 37-B, 38-C, 39-A, 40-B, 45-A, 46-D, 48-B, 50-B, 51-C, 52-C, 53-D, 54-A, 56-B, 57-C, 58-A, 59-C, 60-A, 63-B, 67-C, 69-A, 71-C, 72-C, 73-D, 76-A, 77-A, 79-D, 82-C, 83-C,
ZIKRILLAYEV SH 14263 88.1 ball 14 ball 16 ball 11 ball 1-D, 3-C, 6-A, 8-D, 12-C, 13-A, 14-A, 15-D, 17-A, 20-C, 21-C, 22-D, 23-A, 24-C, 27-B, 28-B, , 33-C, 37-A, 38-A, 39-C, 41-A, 43-A, 46-D, 48-C, 49-A, 50-A, 54-A, 56-D, 58-C, 60-C, 61-B, 62-A, 64-D, 65-D, 66-A, 67-B, 71-C, 72-A, 73-C, 75-A, 76-D, 77-C, 79-D, 80-D, 83-D, 84-A, 85-A, 87-D, 88-D,
HUSANOVA KUM US 14410 88 ball 9 ball 13 ball 18 ball 1-A, 2-C, 3-A, 4-B, 6-A, 7-A, 11-A, 13-B, 14-B, 16-C, 17-A, 18-D, 19-D, 21-C, 22-D, 23-D, 24-C, 25-B, 26-C, 27-B, 29-A, , 32-C, 34-B, 36-B, 37-A, 39-C, 41-A, 42-B, 43-C, 44-B, 45-A, 46-B, 53-A, 54-C, 56-A, 57-B, 58-A, 59-A, , 61-C, 63-B, 67-B, 74-C, 75-C, 77-A, 78-A, 79-D, 80-D, 82-A, 89-C, 90-C
EShQUVVATOVAMUXLISA 13967 88 ball 7 ball 11 ball 22 ball 1-A, 2-D, 3-D, 5-B, 6-D, 9-A, 10-B, 11-A, 12-D, 13-A, 14-B, 16-B, 17-B, 18-A, 19-B, 20-A, 21-D, 22-A, 24-B, 26-D, 27-A, 29-D, 30-B, 32-B, 34-D, 37-C, 38-B, 39-B, 41-C, 42-B, 43-C, 46-C, 47-D, 48-A, 51-C, 52-C, 53-C, 54-D, 56-D, 57-B, 59-B, 60-C, 62-A, 68-B, 69-D, 70-B, 75-D, 77-B, 82-B, 88-C,
NIShONBOYEVRUSTAA 14753 88 ball 13 ball 17 ball 10 ball 4-D, 5-A, 7-D, 8-D, 9-C, 10-C, 14-A, 15-D, 19-D, 21-C, 22-D, 23-C, 26-D, 27-D, 28-C, 29-A, 30-A, 31-C, 32-D, 36-B, 39-D, 40-A, 42-D, 44-C, 45-A, 50-D, 52-D, 55-C, 58-D, 60-D, 61-A, 63-D, 64-C, 66-D, 67-D, 68-B, 69-B, 73-B, 74-A, 76-D, 77-A, 78-A, 79-C, 82-C, 83-D, 84-C, 85-A, 88-C, 89-D, 90-C
ISAXO'DAAEV TOLMAS 14750 87.9 ball 8 ball 14 ball 17 ball 1-C, 2-B, 5-A, 6-C, 8-D, 9-D, 10-D, 12-D, 13-D, 14-D, 15-A, 16-C, 17-B, 19-A, 20-C, 21-C, 22-D, 23-D, 25-A, 27-D, 28-A, 29-B, , 31-D, 32-D, 35-B, 37-A, 40-B, 42-A, 43-D, 47-B, 49-A, 50-A, 53-C, 54-B, 56-A, 57-B, 59-D, 60-D, 64-A, 67-C, 70-A, 74-A, 76-C, 78-D, 80-D, 83-C, 84-D, 85-B, 87-B, 88-C, 90-D
ZULFIQOROVSAIDAKBAR      14347 87.9 ball 13 ball 19 ball 7 ball 1-D, 3-B, 4-D, 5-B, 6-D, 9-A, 10-C, 14-A, 16-B, 17-B, 18-D, 22-B, 23-C, 24-C, 25-D, 29-D, 30-B, 36-A, 40-D, 43-D, 44-D, 49-D, 50-A, 51-D, 52-A, 53-D, 56-C, 60-B, 61-D, 64-C, 65-A, 66-C, 67-A, 69-B, 70-A, 72-A, 73-D, 74-C, 76-B, 77-B, 78-A, 79-D, 80-D, 81-D, 82-C, 83-A, 84-C, 85-A, 86-A, 87-B, 88-C,
ARAShOVA MAShHURA 14483 87.8 ball 20 ball 7 ball 21 ball 2-D, 4-C, 5-D, 7-B, 21-A, 22-B, 23-B, 26-C, 28-D, 29-A, , 31-B, 32-A, 33-B, 34-D, 36-A, 37-C, 38-A, 39-A, 41-B, 43-D, 44-A, 45-B, 47-C, 48-C, 49-A, 50-C, 51-B, 53-A, 55-A, 57-C, 58-C, 59-B, 60-D, 63-B, 64-C, 67-B, 71-A, 72-B, 78-A, 79-A, 87-D, 88-D,
ELYOR 13857 87.8 ball 6 ball 14 ball 18 ball 1-D, 2-C, 3-D, 4-C, 5-D, 7-B, 8-C, 9-C, 10-B, 11-C, 12-D, 13-C, 15-B, 16-A, 17-A, 19-A, 20-C, 23-B, 24-B, 25-A, 26-B, 28-C, 29-B, 30-A, 31-A, 33-C, 34-D, 35-A, 36-B, 38-D, 39-A, 40-A, 44-C, 45-B, 46-D, 49-C, 51-D, 53-C, 54-D, 57-A, , 63-D, 64-B, 71-D, 73-C, 74-B, 81-A, 82-A, 83-D, 85-B, 87-C, 89-B, 90-D
XIKMATOVA DILNOZA 13982 87.7 ball 6 ball 16 ball 15 ball 1-A, 2-D, 3-B, 5-C, 6-C, 7-D, 8-C, 9-B, 10-A, 11-A, 12-C, 13-D, 15-A, 16-D, 20-A, 21-B, 22-C, 23-D, 24-D, 25-B, 27-A, 28-B, 29-B, 30-C, 32-B, 38-B, 40-C, 43-B, 44-A, 46-B, 50-B, 51-B, 52-A, 53-C, 54-A, 56-C, 58-A, 60-D, 61-B, 64-A, 67-B, 71-C, 74-D, 75-D, 76-D, 79-C, 80-C, 81-A, 82-B, 83-B, 85-A, 89-D, 90-D
MAMAYUSUPOVFARRUX 13894 87.7 ball 5 ball 15 ball 17 ball 1-A, 2-D, 3-A, 4-B, 5-C, 6-A, 7-D, 9-D, 10-C, 11-C, 13-A, 14-B, 15-D, 16-B, 17-C, 18-A, 19-D, 20-A, 24-B, 25-B, 26-D, 27-C, 28-B, 29-B, 30-D, 31-D, 32-D, 34-C, 35-B, 37-D, 38-C, 40-C, 43-B, 44-C, 45-C, 50-A, 51-C, 54-B, 58-D, 60-B, 63-A, 66-C, 68-B, 69-D, 70-C, 72-A, 76-D, 77-B, 81-A, 85-C, 87-D, 88-D, 89-C,
ABDUKARIMOVA NIGINA 14000 87.7 ball 5 ball 15 ball 17 ball 3-D, 4-C, 5-B, 6-D, 7-D, 8-C, 9-B, 10-A, 11-D, 12-A, 13-C, 15-C, 16-A, 17-B, 18-D, 19-A, 20-B, 21-A, 23-A, 24-A, 25-D, 26-C, 27-B, 28-C, 29-C, , 31-A, 32-D, 36-B, 38-B, 39-D, 40-A, 42-B, 44-B, 45-A, 47-B, 49-A, 52-B, 53-D, 55-B, 60-C, 63-D, 67-C, 68-C, 71-A, 74-D, 76-D, 79-C, 83-B, 84-B, 85-D, 87-C, 89-A, 90-A
ILHOMOV ALISHER 13906 87.5 ball 7 ball 21 ball 7 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-A, 5-A, 7-B, 9-D, 10-A, 11-B, 12-D, 13-D, 14-A, 15-A, 16-B, 17-D, 19-B, 20-A, 23-B, 24-B, 25-D, 26-D, 28-B, 29-A, , 31-B, 34-A, 37-A, 38-A, 43-A, 54-C, 55-C, 59-C, 60-A, 61-B, 62-D, 63-D, 65-B, 66-D, 67-D, 68-C, 69-C, 70-A, 71-D, 73-A, 74-C, 75-C, 76-B, 77-C, 78-B, 80-A, 81-D, 84-D, 85-D, 87-B, 89-C, 90-C
MUXTOROVANODIRA 14634 87.5 ball 7 ball 21 ball 7 ball 2-B, 3-A, 4-C, 5-D, 6-B, 7-A, 9-A, 10-A, 11-C, 13-A, 15-B, 16-D, 17-D, 18-A, 19-A, 22-B, 23-D, 24-B, 25-A, 26-D, 28-B, 29-C, 30-A, 32-B, 38-B, 39-C, 42-D, 47-D, 48-C, 50-C, 53-C, 58-C, , 61-A, 63-C, 65-A, 66-C, 67-D, 68-A, 70-D, 71-C, 72-D, 73-C, 75-D, 76-D, 78-C, 79-B, 80-B, 81-B, 83-B, 84-A, 85-A, 87-B, 88-A, 89-A, 90-B
BADIYEV ShOHJAHON 14547 87.5 ball 4 ball 18 ball 13 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-A, 5-B, 6-C, 7-A, 8-A, 9-A, 11-D, 13-B, 14-A, 15-D, 16-A, 17-A, 19-B, 20-B, 21-D, 22-C, 23-C, 24-B, 25-B, 26-B, 28-C, 29-A, 30-C, 35-B, 39-D, 40-D, 41-A, 42-B, 43-D, 45-D, 46-D, 53-B, 55-C, 56-D, 60-B, 64-D, 66-C, 67-C, 69-B, 71-A, 72-B, 73-A, 75-B, 77-A, 80-B, 82-C, 84-C, 85-B, 86-A, 87-D, 89-D, 90-A
TOJIYEV JAVOHIR 13968 87.4 ball 9 ball 25 ball 0 ball 1-C, 3-A, 4-C, 6-B, 7-C, 8-C, 9-D, 10-D, 11-A, 12-A, 13-B, 14-C, 15-A, 18-A, 19-C, 21-B, 22-D, 24-D, 26-A, 29-A, 30-D, 39-C, 49-B, 51-B, 59-B, 60-A, 61-D, 62-B, 63-C, 64-D, 65-B, 66-D, 67-B, 68-C, 69-B, 70-D, 71-A, 72-C, 73-C, 74-B, 75-A, 76-D, 77-B, 78-C, 79-A, 80-A, 81-D, 82-C, 83-C, 84-D, 85-D, 86-B, 87-C, 88-D, 89-B, 90-B
HAMIDOVAROBIY 14505 87.3 ball 13 ball 10 ball 20 ball 5-A, 6-D, 10-D, 13-C, 14-A, 15-B, 16-D, 18-D, 19-D, 20-B, 24-C, 25-D, 26-D, 27-C, 28-D, 29-C, 30-A, 31-A, 32-B, 36-C, 37-D, 39-C, 41-C, 42-B, 43-C, 45-D, 46-B, 48-A, 50-D, 51-B, 53-C, 54-A, 55-D, 56-B, 57-B, 59-B, 60-C, 62-C, 63-A, 67-C, 68-A, 72-A, 73-D, 74-D, 79-D, 85-A, 86-D,
MUZAFAROVALL 13950 87 ball 9 ball 12 ball 19 ball 1-C, 2-D, 4-A, 5-C, 6-A, 7-A, 8-D, 9-B, 10-C, 11-C, 13-B, 17-B, 18-A, 21-D, 22-B, 23-D, 26-C, 27-D, 28-B, 29-A, 30-A, 31-A, 32-D, 33-D, 34-A, 35-B, 36-B, 37-D, 38-B, 39-C, 43-A, 46-D, 50-B, 53-B, 54-B, 56-D, 58-A, 59-B, 60-B, 61-D, 62-D, 65-A, 71-C, 79-D, 85-C, 86-C, 87-B, 88-B, 89-A, 90-D
ADHAMJONOVSALOHIDDIN 13942 87 ball 7 ball 10 ball 23 ball 2-C, 4-C, 5-D, 6-B, 7-A, 8-D, 9-A, 11-D, 12-C, 13-A, 14-D, 15-A, 16-B, 17-D, 20-A, 22-B, 23-A, 24-B, 25-D, 27-C, 28-C, 29-C, 30-B, 32-A, 33-B, 34-B, 36-D, 38-B, 39-C, 41-A, 42-D, 43-B, 45-C, 46-C, 48-D, 49-C, 51-C, 54-C, 55-C, 56-D, 57-D, 58-D, 60-C, 63-B, 65-D, 68-C, 76-D, 83-C, 84-C, 87-D,
BUZURXONOV AZIZ 14735 87 ball 13 ball 16 ball 11 ball 1-D, 2-D, 3-D, 4-A, 6-C, 7-B, 8-A, 9-A, 10-A, 12-C, 13-B, 15-D, 17-C, 19-B, 20-C, 22-C, 26-A, , 31-D, 32-B, 37-C, 38-D, 42-B, 43-D, 44-A, 45-D, 48-B, 50-D, 53-D, 54-B, 56-C, 58-A, , 61-D, 62-B, 64-A, 65-C, 68-A, 70-C, 72-A, 73-D, 74-D, 75-B, 78-B, 80-B, 81-A, 83-B, 85-C, 86-D, 87-B, 89-D, 90-A
MUNISATUROBOVA 14562 86.8 ball 5 ball 12 ball 21 ball 1-C, 2-A, 3-A, 6-B, 7-C, 8-B, 9-B, 11-B, 12-D, 13-D, 14-D, 16-A, 18-C, 19-C, 20-C, 21-A, 22-D, 23-C, 24-C, 25-D, 26-A, 27-A, 28-A, 29-A, 30-A, 31-B, 32-C, 34-C, 35-A, 37-C, 38-C, 40-C, 42-A, 43-C, 45-A, 46-A, 48-A, 49-A, 51-C, 52-C, 54-A, 56-D, 57-C, , 63-D, 65-B, 68-A, 80-D, 83-B, 84-B, 86-D, 88-C, 89-C,
NAJMIYEV                 14608 86.8 ball 9 ball 16 ball 13 ball 2-D, 3-C, 4-C, 6-D, 8-B, 9-C, 10-B, 11-C, 12-A, 14-A, 15-D, 16-B, 17-A, 18-D, 22-B, 23-C, 24-A, 25-A, 27-D, 28-C, 30-C, 32-D, 34-A, 36-D, 37-A, 40-B, 43-A, 44-D, 46-B, 47-A, 50-D, 51-B, 56-B, 57-D, 58-B, , 62-A, 63-C, 64-C, 67-D, 68-B, 69-B, 72-A, 73-A, 74-B, 76-B, 77-D, 80-C, 82-B, 85-C, 86-C, 87-A, 89-D,
ABDURASUL VANDAM 14445 86.7 ball 7 ball 16 ball 14 ball 2-C, 3-B, 4-B, 5-B, 6-C, 7-B, 9-B, 10-D, 11-D, 12-A, 14-B, 15-C, 16-B, 17-D, 19-A, 20-A, 23-A, 24-C, 26-D, 27-A, 28-D, 29-B, 30-B, 32-C, 33-A, 38-B, 40-C, 41-A, 42-C, 46-A, 47-C, 49-B, 51-C, 53-C, 54-A, 57-B, 59-D, , 62-A, 63-A, 65-B, 67-D, 68-C, 70-C, 71-B, 72-C, 73-A, 76-A, 79-B, 80-B, 81-D, 85-D, 86-C, 89-C,
XAMIDULLAYEVA  ShAHZODA 14231 86.7 ball 6 ball 15 ball 16 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-D, 6-C, 8-A, 9-D, 12-B, 13-B, 14-D, 15-A, 16-A, 17-B, 18-A, 20-A, 21-B, 22-B, 23-C, 24-C, 26-D, 27-D, 28-A, 29-A, 30-B, 31-A, 37-C, 39-B, 40-C, 41-D, 44-A, 45-C, 46-A, 48-A, 49-A, 50-C, 51-C, 54-C, 58-A, 59-C, , 62-D, 67-B, 70-C, 72-A, 73-A, 74-A, 75-D, 76-B, 77-D, 79-B, 80-B, 83-B, 87-D, 90-D
UMAROV QAMARIDDIN 13903 86.6 ball 8 ball 19 ball 9 ball 1-C, 2-D, 3-C, 4-D, 5-B, 7-D, 8-D, 9-B, 10-B, 11-B, 12-C, 13-C, 14-C, 15-D, 17-C, 18-D, 20-B, 21-B, 24-C, 25-B, 27-D, 28-B, , 34-D, 35-B, 36-C, 40-C, 42-C, 43-A, 46-A, 48-C, 49-B, 51-A, 55-B, , 62-B, 63-A, 64-B, 65-B, 66-A, 67-B, 69-A, 71-A, 74-D, 75-A, 76-B, 77-D, 78-B, 79-A, 82-B, 83-D, 84-D, 86-A, 87-A, 89-B, 90-B
BOTIROV BEHRUZ 14005 86.6 ball 4 ball 15 ball 17 ball 1-B, 2-D, 3-C, 4-B, 5-D, 6-D, 8-A, 9-A, 10-B, 13-A, 14-A, 15-B, 16-A, 17-B, 18-C, 19-D, 20-A, 21-A, 23-B, 24-D, 25-A, 26-B, 27-D, 28-C, 29-C, 30-D, 31-D, 33-B, 34-C, 36-C, 38-D, 39-D, 45-B, 47-B, 48-B, 54-D, 55-D, 57-D, 58-D, 59-B, 60-C, 63-C, 66-C, 69-C, 70-A, 72-A, 73-B, 75-C, 81-A, 82-A, 84-D, 85-C, 86-B, 89-C,
MIRZAXMEDOVA 14510 86.6 ball 18 ball 8 ball 20 ball 4-D, 12-A, 14-C, 16-A, 18-B, 21-B, 22-C, 24-B, 26-D, 27-D, 28-A, 29-B, , 31-D, 32-C, 33-A, 34-C, 37-A, 38-C, 39-D, 41-A, 42-C, 43-A, 44-B, 45-D, 46-D, 48-A, 49-B, 50-A, 52-C, 54-A, 56-A, 57-D, 58-A, 59-A, , 61-D, 65-B, 69-C, 70-B, 71-A, 72-B, 79-C, 82-D, 86-A, 87-D,
XOShIMOVA MUNOJAT 14535 86.5 ball 16 ball 8 ball 21 ball 2-A, 5-D, 8-A, 9-D, 13-A, 15-B, 16-A, 17-A, 22-C, 23-D, 24-B, 26-B, 27-B, 30-C, 31-C, 32-B, 33-B, 34-C, 35-C, 37-B, 38-D, 39-C, 40-C, 42-D, 44-A, 45-A, 46-B, 47-A, 48-C, 50-C, 51-C, 53-A, 55-C, 56-A, 58-C, 60-D, 62-D, 72-B, 76-A, 77-B, 79-C, 80-C, 81-B, 82-A, 85-B,
MO'MINOVDIYORBEK 14027 86.4 ball 18 ball 12 ball 14 ball 3-A, 10-B, 13-C, 14-A, 15-D, 16-B, 17-D, 18-C, 22-D, 26-C, 29-C, 30-A, 32-A, 33-B, 34-D, 38-B, 39-D, 40-B, 44-B, 45-C, 48-C, 49-B, 50-B, 51-D, 53-D, 54-C, 56-B, 57-A, 58-D, 60-D, 61-A, 62-A, 63-A, 64-B, 65-D, 66-B, 68-C, 69-C, 72-A, 73-C, 75-B, 78-C, 81-A, 82-A, 87-C, 89-B,
MUSURRONOVAMOHIChEHRA 13987 85.9 ball 7 ball 11 ball 21 ball 1-B, 3-C, 4-A, 5-A, 6-A, 8-C, 10-B, 11-C, 12-D, 13-D, 14-B, 16-B, 17-D, 18-A, 19-B, 21-A, 22-A, 23-C, 24-D, 25-D, 27-B, 28-C, 30-D, 31-D, 32-A, 35-D, 36-A, 37-B, 38-B, 39-A, 40-B, 41-C, 42-C, 46-B, 47-D, 52-B, 53-C, 54-D, 56-C, 58-C, 59-C, 60-B, 63-A, 64-C, 71-C, 78-C, 83-B, 84-B, 85-A, 86-C, 87-C,
YULDASHEVA MADINA 13863 85.8 ball 7 ball 13 ball 18 ball 1-B, 3-C, 5-B, 8-B, 9-C, 10-D, 11-C, 12-B, 13-B, 14-C, 15-D, 16-C, 17-B, 18-C, 20-C, 22-D, 23-B, 24-D, 25-D, 26-B, 27-C, 29-D, 30-D, 33-D, 34-D, 35-D, 36-D, 37-D, 39-D, 40-B, 44-C, 45-C, 46-C, 48-B, 49-D, 50-D, 53-B, 55-B, 57-B, 58-A, , 65-A, 68-B, 71-C, 76-C, 80-D, 81-D, 82-A, 83-B, 84-B, 85-D, 86-C, 90-A
KO'ChAROVAMAFT NA 14474 85.7 ball 6 ball 14 ball 17 ball 1-D, 2-D, 3-A, 4-B, 5-B, 6-A, 7-D, 9-C, 10-C, 11-C, 13-B, 14-D, 15-C, 16-B, 20-A, 22-D, 23-C, 24-B, 25-A, 26-A, 27-A, 28-C, 29-B, 30-C, 34-D, 36-D, 38-D, 39-C, 40-C, 41-D, 44-D, 45-A, 46-C, 48-D, 49-D, 52-C, 53-A, 54-D, 57-B, 58-D, , 61-B, 63-D, 64-B, 65-B, 70-D, 73-A, 74-D, 77-D, 79-A, 82-D, 86-D, 87-C, 88-C,
ABDURAShID ABDURAXIMOV 14237 85 ball 11 ball 12 ball 17 ball 1-D, 3-A, 5-D, 6-C, 8-B, 11-A, 14-C, 16-D, 17-D, 20-A, 21-B, 22-D, 23-D, 24-B, 26-C, 27-D, 28-B, 29-B, 30-C, 33-B, 34-B, 35-D, 36-B, 41-B, 44-D, 45-B, 46-B, 47-B, 48-B, 49-B, 50-D, 51-B, 52-C, 53-D, 54-D, 55-D, 58-A, , 61-D, 64-A, 65-D, 71-B, 74-D, 80-B, 81-B, 82-D, 85-D, 86-D, 88-A, 89-B, 90-B
BILOL AKASI 13810 84.8 ball 8 ball 13 ball 17 ball 1-A, 2-A, 3-A, 5-C, 6-D, 7-C, 8-A, 10-A, 12-D, 14-D, 15-D, 16-D, 17-C, 19-D, 20-C, 21-C, 22-C, 23-D, 24-C, 26-D, 28-A, 29-A, , 32-B, 33-B, 36-B, 37-C, 38-A, 39-A, 41-C, 42-C, 43-A, 45-A, 46-C, 48-B, 49-B, 50-C, 51-D, 57-A, 60-D, 61-C, 66-D, 67-A, 69-D, 70-D, 72-D, 75-A, 78-B, 83-C, 84-C, 85-B, 86-D, 90-A
ASROROV ABDURAHMON 14689 84.8 ball 13 ball 18 ball 7 ball 3-C, 4-B, 5-D, 6-D, 7-A, 9-C, 11-B, 12-C, 13-B, 15-C, 18-C, 21-B, 22-A, 23-B, 24-C, 26-B, 28-D, , 33-C, 34-B, 36-A, 38-C, 39-D, 40-C, 41-C, 44-D, 48-D, 50-D, 53-D, 60-C, 61-C, 62-A, 63-A, 64-C, 68-C, 70-B, 71-B, 73-D, 74-B, 75-A, 76-B, 77-B, 78-D, 79-A, 80-B, 81-B, 82-C, 83-B, 84-D, 85-D, 87-A, 89-C, 90-B
O'KTAMOVA SAIDAXON 14566 84.7 ball 11 ball 18 ball 8 ball 3-C, 4-B, 6-D, 8-D, 9-D, 10-C, 11-C, 13-B, 14-C, 17-A, 18-C, 20-C, 21-C, 23-A, 24-C, 25-A, 26-D, 27-C, 28-A, , 31-B, 33-A, 34-A, 36-B, 37-A, 38-A, 41-B, 44-B, 50-A, 53-B, 56-B, 60-A, 61-C, 63-C, 64-C, 65-C, 66-C, 67-A, 69-D, 70-D, 72-C, 73-C, 74-D, 77-A, 78-B, 79-A, 80-B, 81-B, 83-D, 84-D, 85-A, 86-A, 89-D, 90-D
O'RINOVA XOLIDA 14524 84.7 ball 12 ball 19 ball 6 ball 1-A, 2-D, 3-A, 4-C, 5-A, 6-B, 7-B, 10-D, 13-A, 14-B, 16-D, 20-D, 21-A, 24-D, 25-B, 27-B, 28-D, 29-C, , 31-A, 35-C, 38-D, 40-D, 41-A, 43-D, 46-C, 49-D, 53-B, 57-D, 58-C, , 61-B, 62-A, 63-A, 66-D, 67-C, 68-D, 69-C, 70-C, 72-C, 73-A, 74-D, 75-D, 76-B, 77-A, 78-A, 79-A, 81-C, 82-D, 83-B, 86-A, 87-A, 88-C, 89-D, 90-D
RUSTAM RAVShANOV 14577 84.6 ball 9 ball 18 ball 9 ball 2-A, 5-C, 6-C, 8-D, 9-C, 11-A, 13-D, 14-B, 15-A, 18-D, 19-C, 20-B, 21-C, 22-B, 23-C, 24-C, 25-D, 27-C, 28-B, 29-D, 30-C, 31-D, 38-A, 39-D, 42-A, 43-A, 44-D, 48-B, 49-B, 51-A, 54-D, 56-D, 59-D, , 61-A, 62-D, 64-C, 66-B, 67-C, 68-C, 69-A, 71-A, 72-D, 74-D, 75-C, 77-C, 78-B, 80-A, 81-B, 82-B, 83-A, 84-C, 86-C, 88-C, 90-D
NURUTDINOV ShOXRUX 14746 84.6 ball 6 ball 15 ball 15 ball 1-D, 2-D, 3-A, 4-D, 7-D, 8-C, 9-A, 10-D, 12-D, 13-A, 14-C, 15-D, 16-C, 17-A, 18-C, 20-A, 21-A, 22-D, 23-D, 24-A, 26-D, 27-D, 29-C, 30-C, 31-D, 32-D, 33-D, 34-D, 37-D, 40-D, 42-A, 46-C, 52-D, 53-B, 54-A, 55-C, 56-A, 58-C, 59-C, , 61-A, 62-B, 66-C, 68-D, 72-C, 73-A, 74-C, 75-B, 76-A, 81-B, 82-B, 83-D, 84-D, 86-A, 90-A
ILYASOVII 14227 84.4 ball 5 ball 18 ball 11 ball 1-B, 2-D, 3-D, 4-A, 6-C, 7-B, 8-C, 9-B, 10-B, 11-C, 12-B, 13-D, 15-C, 16-D, 17-A, 18-C, 19-A, 20-A, 21-C, 22-D, 23-D, 24-C, 27-D, 28-C, 29-C, , 32-C, 33-A, 34-A, 35-B, 36-A, 37-A, 40-A, 50-C, 52-C, 53-C, 57-C, 58-D, , 62-B, 63-C, 64-C, 65-B, 67-B, 70-C, 72-C, 74-A, 77-B, 80-D, 81-A, 82-B, 84-A, 85-A, 86-B, 87-A, 88-C, 89-C, 90-C
XOLMURODOV JAVOHIR 13858 84.3 ball 9 ball 24 ball 0 ball 1-C, 2-D, 3-D, 4-C, 7-C, 8-C, 10-D, 11-A, 12-D, 13-A, 14-D, 16-A, 17-B, 18-A, 20-D, 21-C, 22-A, 23-B, 26-A, 27-C, 29-D, , 32-A, 37-C, 41-C, 42-B, 45-C, 46-B, , 61-D, 62-B, 63-A, 64-C, 65-C, 66-B, 67-D, 68-B, 69-D, 70-B, 71-D, 72-B, 73-D, 74-A, 75-A, 76-A, 77-D, 78-A, 79-B, 80-A, 81-D, 82-D, 83-B, 84-A, 85-A, 86-D, 87-C, 88-C, 89-A, 90-B
NORQO'ZIYEV JAVLON 14038 84.2 ball 4 ball 21 ball 7 ball 1-B, 2-C, 3-D, 4-C, 5-A, 6-C, 8-A, 9-A, 10-D, 11-A, 12-C, 13-C, 14-A, 17-A, 18-A, 19-C, 21-D, 22-D, 23-A, 24-D, 25-C, 26-D, 27-D, 28-B, 29-B, 30-D, 31-B, 32-D, 33-D, 38-B, 40-C, 41-C, 43-A, 50-B, 60-B, 61-A, 62-C, 63-A, 64-B, 65-A, 66-B, 67-B, 71-A, 72-A, 73-B, 75-D, 76-A, 77-D, 78-B, 80-B, 81-A, 82-A, 83-D, 84-D, 85-B, 88-B, 89-B, 90-A
XOShIMOVA DURDONABONU 14078 84.1 ball 18 ball 16 ball 7 ball 1-D, 2-D, 4-C, 5-A, 6-B, 14-A, 17-A, 19-B, 21-A, 26-C, 27-A, 28-C, , 32-C, 33-D, 34-D, 35-A, 36-D, 37-B, 39-D, 42-C, 46-D, 50-B, 57-B, 58-A, 59-C, 60-C, 61-B, 62-D, 63-B, 64-B, 65-B, 66-C, 67-C, 69-D, 70-D, 72-A, 73-D, 74-D, 75-A, 76-D, 77-C, 78-C, 80-C, 81-C, 82-D, 83-B, 87-A, 88-A, 90-B
MIRPO'LAT MIRAKBAROV 14293 84 ball 15 ball 15 ball 10 ball 3-A, 5-D, 6-D, 7-A, 8-D, 10-D, 12-A, 13-B, 16-D, 18-B, 21-B, 22-D, 26-D, 27-C, 28-C, , 32-D, 33-A, 34-A, 36-D, 37-D, 38-D, 43-A, 45-C, 46-D, 49-D, 51-D, 52-A, 54-A, 57-A, 58-B, , 62-C, 64-D, 65-D, 67-B, 69-D, 70-C, 71-D, 72-B, 73-A, 75-D, 77-C, 78-B, 80-B, 81-B, 84-D, 86-A, 87-D, 88-C, 89-C, 90-B
AXMADBEKOVA SOHIBA 14390 84 ball 8 ball 8 ball 24 ball 1-D, 2-A, 3-B, 4-B, 5-A, 6-C, 7-C, 9-A, 10-D, 11-C, 15-C, 16-B, 18-C, 21-D, 23-C, 24-B, 25-D, 26-C, 27-B, 28-C, 29-A, 30-D, 31-D, 32-A, 33-C, 34-A, 35-D, 36-B, 37-B, 39-B, 41-A, 42-A, 44-B, 45-B, 46-A, 47-C, 49-A, 50-A, 52-C, 53-D, 54-B, 56-D, 58-B, 60-B, 68-D, 70-D, 72-C, 73-D, 76-C, 87-D,
ABDUHAMIDOV ABDULLOH 13932 83.9 ball 9 ball 11 ball 19 ball 1-D, 2-C, 3-D, 4-B, 7-B, 8-C, 10-C, 11-B, 13-B, 14-C, 15-D, 17-D, 18-D, 19-A, 21-C, 24-A, 25-B, 26-A, 28-A, 29-C, 30-A, 31-D, 33-D, 36-B, 37-A, 38-B, 40-C, 41-D, 42-A, 43-D, 44-B, 45-B, 46-A, 48-A, 49-A, 53-D, 54-B, 58-C, 59-A, 60-D, 61-C, 62-B, 63-A, 65-D, 68-A, 70-C, 74-B, 78-C, 86-C, 88-D, 90-B
HABIBA GAYRATOVA 14563 83.8 ball 9 ball 13 ball 16 ball 1-D, 3-D, 4-B, 6-B, 7-C, 9-D, 10-B, 13-A, 14-D, 15-B, 16-D, 17-C, 18-A, 20-A, 21-D, 23-A, 24-C, 25-B, 27-B, 29-C, 30-C, 31-B, 34-D, 35-B, 39-D, 40-C, 41-B, 42-B, 43-D, 45-D, 46-B, 47-B, 48-D, 53-D, 55-A, 57-D, 58-D, 59-B, , 62-A, 63-B, 64-A, 65-A, 66-B, 70-C, 72-D, 77-B, 80-B, 82-A, 85-C, 87-B, 89-C, 90-A
TOJIBOYE KOMRON 14449 83.7 ball 7 ball 13 ball 17 ball 1-C, 2-D, 3-C, 4-D, 5-A, 6-C, 7-D, 9-D, 11-B, 12-C, 13-D, 14-B, 15-B, 16-B, 17-D, 18-D, 19-D, 22-A, 23-D, 26-D, 27-B, 28-D, 29-B, , 33-D, 34-C, 35-C, 36-D, 37-C, 38-B, 39-C, 40-D, 43-D, 45-B, 48-C, 49-A, 53-D, 54-B, 56-C, 57-C, 58-C, , 61-A, 64-A, 66-A, 67-D, 68-B, 69-A, 73-A, 74-B, 76-A, 78-C, 82-A, 88-C, 90-B
HAYDAROVNODIRBEK 14625 83.7 ball 8 ball 14 ball 15 ball 1-A, 2-D, 3-A, 6-D, 8-B, 9-A, 10-D, 12-D, 13-B, 14-A, 16-D, 18-B, 19-C, 20-B, 21-A, 23-C, 24-B, 26-D, 27-C, 28-B, 29-D, 30-C, 31-A, 32-B, 33-D, 35-A, 37-B, 39-A, 40-A, 44-A, 45-B, 47-D, 48-D, 49-B, 52-A, 55-A, 57-B, 58-B, , 61-C, 63-A, 65-C, 71-C, 72-D, 74-A, 75-C, 77-D, 78-D, 79-D, 81-B, 84-C, 88-B, 89-C, 90-C
YOQUBOV 14739 83.7 ball 5 ball 11 ball 21 ball 1-C, 2-A, 3-A, 4-C, 7-D, 8-D, 11-A, 12-B, 13-B, 14-D, 15-D, 16-D, 17-B, 18-B, 20-C, 21-C, 22-D, 23-D, 24-C, 25-A, 26-D, 27-D, 28-A, 29-B, 30-B, 31-B, 32-A, 34-D, 35-C, 37-B, 38-A, 39-B, 41-C, 42-D, 43-C, 46-D, 47-A, 48-A, 49-D, 54-A, 55-B, 57-B, 58-B, 59-D, , 64-C, 66-C, 75-A, 77-C, 78-C, 83-A, 85-A, 89-D, 90-D
MAMATOVRAXMATILLO 14065 83.6 ball 8 ball 16 ball 12 ball 1-D, 2-D, 4-D, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-C, 10-C, 12-A, 15-B, 16-A, 17-C, 19-B, 20-C, 21-D, 23-B, 24-C, 25-A, 26-D, 27-D, 30-B, 31-B, 33-A, 36-A, 38-B, 41-C, 42-A, 47-C, 48-C, 49-A, 51-C, 54-C, 57-C, 59-D, 60-A, 61-D, 65-C, 66-A, 67-D, 71-A, 72-C, 76-A, 77-B, 78-D, 79-C, 80-C, 81-B, 82-A, 85-B, 87-A, 88-B, 89-D, 90-D
BURX ONVASAD 14586 83.6 ball 8 ball 16 ball 12 ball 2-B, 3-A, 4-D, 5-D, 6-A, 7-D, 8-B, 9-A, 11-A, 12-D, 13-A, 15-B, 16-D, 17-D, 22-B, 23-B, 24-B, 26-C, 27-C, 28-A, 29-D, 30-D, 32-D, 33-A, 34-A, 36-A, 37-A, 38-B, 43-B, 44-A, 46-B, 49-B, 51-B, 52-A, 53-A, 57-B, , 64-B, 65-C, 66-A, 67-C, 68-C, 69-B, 70-B, 71-C, 72-A, 73-A, 76-A, 80-D, 82-C, 83-C, 84-C, 85-A, 88-D, 90-D
ATAXO'JAYYV               13847 83.5 ball 4 ball 14 ball 17 ball 1-A, 2-D, 4-D, 6-B, 7-B, 8-C, 9-A, 10-C, 11-B, 12-C, 13-D, 14-B, 15-C, 16-D, 17-B, 18-D, 19-B, 20-D, 23-B, 24-C, 25-B, 26-A, 27-A, 28-A, 29-D, 30-C, 31-B, 32-B, 36-C, 37-D, 38-C, 39-D, 40-A, 41-C, 44-D, 45-C, 46-C, 47-C, 48-A, 51-D, 52-A, 59-D, , 66-A, 67-B, 68-B, 70-C, 73-D, 74-A, 77-B, 78-B, 82-C, 83-B, 87-D, 88-D, 89-A,
OBIDJONOVA MARKHAMAT 14687 83.3 ball 18 ball 11 ball 14 ball 2-D, 8-A, 9-A, 10-C, 13-B, 19-A, 21-C, 23-D, 25-C, 28-A, 29-C, 30-D, 33-A, 36-D, 37-D, 38-A, 39-D, 42-A, 43-D, 44-C, 45-D, 46-B, 48-C, 52-A, 53-B, 54-A, 55-B, 57-D, 58-D, 59-C, 60-A, 61-D, 62-D, 63-D, 68-A, 69-C, 70-B, 72-A, 74-B, 76-B, 78-A, 80-B, 84-B, 87-C, 88-C, 89-C, 90-D
ShARIPOVA GULJAMOL 14491 83.2 ball 15 ball 10 ball 17 ball 1-D, 2-D, 3-D, 4-B, 10-B, 11-C, 13-A, 17-A, 19-C, 20-A, 22-C, 23-D, 26-B, 27-B, 29-C, , 32-A, 33-C, 35-D, 38-C, 39-B, 41-D, 42-C, 43-D, 44-B, 45-B, 47-B, 50-B, 51-B, 52-D, 53-A, 54-A, 55-B, 58-B, 59-B, 60-D, 62-C, 64-D, 68-C, 73-A, 74-B, 75-D, 76-B, 78-B, 80-A, 82-B, 83-B, 85-D, 90-C
RAUFOV ABDUVOSIT 14452 83 ball 12 ball 11 ball 17 ball 4-C, 5-C, 6-C, 7-B, 9-A, 10-D, 12-C, 15-C, 17-D, 18-D, 19-C, 20-A, 21-B, 24-C, 26-B, 27-C, 29-D, 30-C, 35-D, 36-B, 38-A, 39-C, 40-B, 42-A, 44-A, 45-A, 46-A, 47-A, 48-C, 49-B, 50-B, 51-C, 53-B, 56-C, 57-B, 59-A, 60-C, 62-A, 63-A, 68-B, 71-D, 73-B, 76-D, 77-D, 78-C, 79-B, 80-B, 81-D, 82-A, 87-A,
TURSUNBOYEVA MALIKA 13802 82.8 ball 22 ball 4 ball 22 ball 2-C, 8-D, 12-D, 14-A, 19-A, 21-D, 26-B, 29-C, , 31-A, 32-B, 33-C, 34-C, 35-A, 36-A, 37-B, 38-B, 39-C, 41-D, 42-D, 43-A, 44-D, 46-A, 47-A, 48-C, 49-B, 50-C, 52-B, 53-A, 54-C, 55-D, 56-B, 58-B, 59-A, 60-C, 62-C, 64-A, 72-C, 75-B, 76-C, 82-C, 86-A, 90-A
IMOMOV MAHMUD 14295 82.8 ball 10 ball 13 ball 15 ball 1-A, 2-D, 3-A, 4-B, 8-D, 10-B, 12-A, 13-A, 14-D, 16-D, 17-A, 18-A, 19-B, 20-B, 22-D, 23-D, 26-A, 27-D, 29-A, 30-A, 31-A, 33-C, 34-B, 37-B, 38-A, 39-A, 41-A, 45-B, 46-B, 48-B, 49-C, 51-A, 53-A, 55-B, 56-D, 58-A, 59-D, , 61-B, 62-A, 66-C, 71-D, 73-A, 74-D, 75-C, 77-A, 79-C, 83-A, 84-C, 85-D, 86-D, 87-D, 89-A,
MUMINOV ODILJON 14084 82.7 ball 10 ball 15 ball 12 ball 1-D, 2-C, 5-B, 6-C, 7-D, 8-C, 10-C, 12-A, 14-D, 16-C, 17-D, 18-D, 20-C, 21-B, 25-B, 26-C, 27-D, 28-B, 29-D, 30-D, 31-D, 32-C, 35-C, 36-D, 41-A, 42-C, 43-D, 44-C, 46-B, 47-B, 49-B, 51-B, 52-C, 55-D, 56-B, , 61-D, 62-D, 63-B, 66-A, 67-A, 68-C, 69-B, 70-A, 72-A, 75-C, 78-B, 82-D, 84-A, 85-A, 86-D, 87-C, 88-C, 89-A,
AKBARXON                 14292 82.7 ball 9 ball 14 ball 14 ball 1-D, 2-C, 3-C, 7-A, 11-B, 12-A, 13-D, 14-A, 15-C, 16-C, 18-A, 19-D, 20-A, 21-A, 22-C, 23-D, 25-C, 26-C, 27-B, 28-B, 29-A, , 31-A, 32-C, 38-B, 40-B, 42-C, 43-C, 45-C, 46-B, 48-C, 49-B, 51-B, 54-D, 55-C, 56-B, 57-A, 60-D, 61-A, 63-C, 65-C, 69-D, 73-A, 74-A, 76-B, 78-C, 79-B, 80-C, 83-B, 84-B, 87-D, 88-A, 89-A, 90-D
ABDURAXMONOV DILYOR 13859 82.6 ball 8 ball 15 ball 13 ball 1-C, 2-A, 3-D, 5-C, 6-D, 7-C, 8-D, 9-D, 11-A, 13-A, 14-A, 15-D, 16-A, 17-C, 18-A, 22-C, 23-D, 24-A, 25-D, 26-C, 28-C, 30-C, 33-A, 36-D, 37-B, 39-C, 40-A, 41-B, 44-D, 46-D, 49-C, 50-A, 51-D, 55-D, 56-C, 57-B, 60-A, 62-A, 63-C, 64-A, 65-B, 66-C, 67-D, 68-D, 70-C, 72-A, 76-D, 80-D, 81-D, 82-C, 84-B, 85-D, 86-A, 90-C
MUHTAROVAMAFTUNA 14028 82.5 ball 7 ball 16 ball 12 ball 2-A, 4-A, 6-D, 8-B, 9-D, 11-C, 12-A, 13-D, 14-A, 15-C, 16-C, 17-B, 18-C, 19-B, 20-A, 22-D, 23-B, 24-A, 25-A, 26-D, 27-C, 29-D, 30-D, 31-D, 33-D, 34-D, 36-A, 37-B, 38-A, 41-A, 42-D, 46-A, 47-B, 50-A, 52-A, 55-D, 58-C, , 62-D, 63-C, 64-D, 65-D, 66-C, 68-B, 69-A, 71-B, 73-C, 75-B, 77-D, 79-A, 80-A, 82-C, 83-C, 85-D, 89-B, 90-B
RO'ZIMBOYEVABIBISORA 14602 82.4 ball 7 ball 18 ball 9 ball 1-D, 2-D, 4-B, 5-D, 6-D, 7-D, 8-C, 9-B, 10-B, 15-B, 16-B, 17-C, 18-D, 19-B, 20-D, 21-D, 22-D, 23-A, 25-A, 26-D, 27-A, 29-A, 30-A, 34-B, 38-B, 41-A, 42-B, 43-D, 46-D, 47-D, 48-B, 51-B, 53-C, 54-B, 55-D, , 62-A, 64-D, 65-B, 67-C, 68-D, 69-A, 72-B, 73-A, 75-B, 76-A, 77-B, 78-A, 80-B, 81-C, 83-D, 84-B, 85-D, 87-C, 88-B, 89-A, 90-A
NARZULLAYEV JAKHOIR 14559 82.4 ball 7 ball 18 ball 9 ball 1-A, 2-A, 4-B, 5-B, 6-B, 10-A, 11-B, 12-B, 13-B, 14-C, 15-D, 16-D, 17-D, 18-C, 19-D, 21-C, 22-D, 24-B, 25-C, 26-D, 28-D, 29-A, 30-D, 32-A, 35-D, 38-D, 40-C, 44-C, 47-D, 51-D, 53-C, 55-D, 56-C, 59-D, 60-A, 61-D, 62-A, 64-D, 65-A, 66-A, 68-D, 69-A, 72-C, 74-A, 76-A, 77-C, 78-C, 80-B, 81-A, 82-C, 84-B, 85-A, 86-D, 87-A, 88-B, 89-C,
FAYZULLAYEVA MUNISAXON 13966 81.8 ball 7 ball 9 ball 22 ball 1-C, 2-D, 3-A, 4-D, 7-A, 8-B, 9-D, 10-A, 11-C, 13-B, 14-B, 15-B, 16-C, 18-D, 19-C, 20-B, 21-A, 22-D, 24-A, 27-A, 28-D, 29-C, 30-B, 32-D, 33-A, 34-B, 35-C, 36-C, 37-B, 40-D, 41-A, 43-A, 44-D, 46-A, 47-C, 48-C, 50-B, 52-A, 53-B, 55-A, 56-B, 58-D, 59-A, 60-C, 67-A, 68-B, 70-D, 74-C, 76-C, 79-B, 80-B, 81-C,
KHABIBLLAEV 13989 81.7 ball 9 ball 13 ball 15 ball 1-B, 2-A, 3-B, 4-D, 6-D, 7-C, 8-A, 10-D, 11-A, 12-C, 13-B, 14-D, 18-A, 19-B, 20-D, 21-A, 24-D, 27-A, 28-C, 29-B, 30-D, 32-D, 34-C, 35-A, 36-B, 37-D, 40-A, 43-B, 44-C, 46-B, 48-C, 49-A, 50-A, 51-D, 55-B, 58-A, 59-B, 60-C, 61-B, 64-A, 65-C, 66-D, 67-C, 69-A, 70-A, 71-A, 73-D, 77-C, 83-B, 84-B, 85-D, 86-C, 89-A,
TURG'UNOVA UMIDA 13796 81.7 ball 7 ball 11 ball 19 ball 1-D, 2-B, 3-D, 4-A, 5-B, 8-B, 9-C, 10-D, 11-D, 12-A, 13-C, 15-A, 16-D, 17-B, 18-C, 19-C, 21-D, 22-D, 24-A, 25-B, 26-A, 28-B, 29-C, , 31-C, 32-B, 36-B, 37-A, 39-A, 40-B, 41-C, 42-C, 43-C, 46-D, 47-D, 49-D, 51-C, 52-B, 54-D, 56-C, 57-C, 58-A, 60-D, 62-C, 63-C, 66-A, 68-D, 69-A, 76-B, 82-A, 83-C, 85-B, 86-D, 89-B,
OLLOBERGANO'V BOBUR 14238 81.7 ball 9 ball 13 ball 15 ball 1-A, 5-C, 6-A, 7-A, 9-D, 11-C, 12-A, 13-A, 15-C, 16-C, 17-C, 18-D, 19-D, 20-D, 21-A, 22-C, 23-C, 24-A, 27-C, 28-A, 29-A, , 33-D, 36-B, 39-B, 40-B, 41-B, 42-D, 45-D, 46-D, 47-D, 50-D, 51-B, 52-B, 53-D, 54-C, 55-B, 58-A, 59-D, , 61-D, 64-A, 67-C, 68-B, 69-C, 73-C, 78-C, 79-A, 80-B, 82-C, 83-B, 84-D, 86-D, 88-C, 90-B
OMONTURDIYEVAGO'ZAL 14043 81.6 ball 8 ball 14 ball 14 ball 1-D, 2-A, 4-D, 5-A, 7-A, 9-B, 11-B, 12-B, 13-D, 14-B, 15-B, 18-D, 19-B, 20-D, 22-A, 23-D, 24-A, 25-B, 27-A, 28-B, 29-A, 30-D, 32-D, 36-B, 37-B, 40-D, 43-D, 46-B, 47-D, 49-C, 51-D, 54-B, 55-D, 56-B, 57-A, 58-B, 59-C, 60-A, 61-A, 64-D, 65-C, 68-D, 69-B, 70-A, 71-A, 72-B, 73-A, 74-B, 76-C, 77-C, 78-B, 83-D, 85-A, 89-A,
OYBEK A X 14442 81.5 ball 7 ball 15 ball 13 ball 1-A, 3-D, 4-A, 5-D, 6-C, 8-D, 9-D, 11-B, 12-C, 13-B, 14-C, 15-C, 16-B, 19-C, 20-C, 21-B, 22-A, 23-C, 24-B, 26-D, 27-D, 28-C, 29-C, , 31-B, 32-D, 33-A, 34-B, 36-C, 39-D, 41-A, 42-B, 43-D, 45-B, 46-B, 48-A, 52-A, 56-B, 59-A, , 61-B, 62-A, 63-D, 64-C, 65-C, 67-B, 68-B, 71-B, 74-D, 77-A, 78-D, 79-A, 80-A, 81-C, 85-C, 86-B, 89-B,
ABDULLAYEVAMEHRIBONU 14095 81.4 ball 12 ball 22 ball 0 ball 2-D, 5-B, 7-C, 8-D, 9-B, 10-A, 11-C, 12-D, 14-A, 15-D, 17-C, 18-C, 19-A, 22-D, 24-A, 25-B, 27-D, 30-A, 34-C, 37-D, 41-B, 42-A, 52-C, 53-B, 56-A, 59-B, , 61-B, 62-B, 63-C, 64-C, 65-A, 66-D, 67-C, 68-A, 69-C, 70-C, 71-B, 72-A, 73-B, 74-A, 75-C, 76-D, 77-A, 78-B, 79-B, 80-A, 81-C, 82-C, 83-B, 84-A, 85-A, 86-C, 87-D, 88-D, 89-A, 90-B
ISMATILLAYEVA SARVINOZ 14482 81.2 ball 17 ball 10 ball 15 ball 2-B, 5-B, 9-A, 10-B, 13-D, 14-A, 20-B, 24-D, 25-C, 27-B, 28-D, 29-D, 30-D, 31-C, 33-D, 34-D, 35-C, 37-B, 38-C, 43-B, 44-C, 45-A, 46-C, 47-D, 48-C, 49-C, 50-C, 51-D, 52-C, 53-B, 55-B, 56-C, 58-D, , 61-C, 63-C, 66-A, 67-B, 69-A, 70-B, 71-D, 72-B, 73-C, 76-A, 82-C, 83-B, 87-D, 89-A, 90-B
14216 81.1 ball 0 ball 16 ball 15 ball 1-A, 2-D, 3-A, 4-B, 5-A, 6-A, 7-C, 8-A, 9-C, 10-C, 11-D, 12-D, 13-D, 14-C, 15-D, 16-A, 17-B, 18-C, 19-D, 20-C, 21-A, 22-A, 23-B, 24-B, 25-C, 26-D, 27-D, 28-C, 29-C, 30-A, 31-C, 33-A, 34-B, 35-C, 36-B, 38-A, 39-B, 40-C, 44-B, 45-C, 48-B, 51-B, 53-C, 60-C, 61-A, 62-B, 65-D, 67-D, 68-D, 69-D, 70-B, 74-D, 80-A, 81-C, 84-D, 85-A, 87-D, 89-B, 90-A
NORMUHAMMEDOV  M U R O D 14319 81 ball 3 ball 21 ball 6 ball 1-D, 2-D, 3-C, 4-A, 6-A, 7-A, 8-B, 9-B, 10-C, 11-B, 12-B, 13-A, 14-C, 15-C, 16-A, 17-C, 18-B, 19-A, 20-B, 22-C, 23-A, 24-B, 26-C, 27-D, 28-D, 29-B, 30-A, 36-D, 37-D, 40-D, 42-D, 44-B, 45-B, 49-C, 54-D, 59-A, , 61-D, 62-C, 63-C, 64-D, 65-A, 66-C, 67-A, 68-D, 69-C, 70-D, 71-D, 72-D, 73-A, 74-A, 76-D, 78-C, 81-B, 82-C, 83-B, 85-D, 86-B, 87-D, 88-A, 90-B
SAIDRASULOVELYOR 14074 80.9 ball 10 ball 9 ball 20 ball 1-C, 2-D, 4-A, 5-B, 6-B, 7-B, 8-C, 9-D, 13-C, 17-D, 19-C, 20-A, 21-A, 23-A, 25-B, 26-A, 27-B, 28-D, 29-A, 30-C, 31-B, 32-C, 34-B, 35-C, 36-A, 38-D, 40-A, 41-D, 44-A, 45-D, 46-D, 47-C, 48-C, 50-C, 51-C, 52-B, 53-B, 54-C, 58-A, 59-C, 60-B, 61-A, 64-B, 66-A, 67-B, 69-B, 73-D, 75-D, 77-D, 87-C, 90-A
ZUFAROVA ShAHLO 14035 80.8 ball 10 ball 11 ball 17 ball 1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 6-D, 8-C, 9-A, 10-A, 11-B, 13-B, 14-C, 15-D, 17-B, 18-C, 19-C, 20-A, 22-D, 26-D, 27-B, 30-A, 31-C, 33-B, 34-C, 35-A, 37-A, 38-D, 39-C, 40-C, 41-A, 43-C, 45-A, 48-B, 50-D, 52-C, 53-B, 55-C, 57-B, 58-D, 60-B, 62-C, 64-D, 65-B, 70-A, 71-A, 74-A, 75-B, 77-D, 81-A, 83-C, 84-C, 85-A, 86-B,
ERGAShEVAShAXNOZAShAVKATQIZI 14397 80.8 ball 9 ball 10 ball 19 ball 1-A, 2-B, 3-B, 4-D, 5-D, 6-D, 7-A, 8-D, 10-C, 11-C, 13-D, 14-D, 15-B, 17-B, 21-D, 23-A, 26-B, 27-D, 28-D, 29-A, 30-C, 31-C, 33-D, 34-A, 36-A, 37-D, 38-A, 39-D, 40-A, 41-D, 43-A, 44-A, 45-D, 46-B, 47-C, 49-D, 51-C, 53-D, 54-A, 58-A, 60-D, 63-C, 65-D, 66-B, 67-B, 70-D, 76-B, 77-A, 84-C, 86-D, 87-D, 89-A,
ERGAShEV ABDULLO 13973 80.7 ball 9 ball 12 ball 16 ball 4-C, 5-C, 6-B, 7-A, 8-A, 9-D, 10-D, 11-A, 12-C, 13-A, 14-D, 16-B, 17-D, 19-C, 20-A, 21-B, 22-D, 23-C, 26-C, 27-D, 30-B, 33-C, 35-C, 37-D, 38-A, 39-C, 40-B, 41-D, 42-A, 43-B, 45-D, 47-A, 48-C, 49-A, 51-C, 53-A, 54-B, 55-A, 58-A, , 61-C, 62-C, 65-D, 67-D, 69-C, 70-D, 71-B, 74-D, 75-B, 77-B, 78-B, 79-A, 81-B, 90-D
DARMANOV SHOHRUXXON 14747 80.6 ball 8 ball 13 ball 15 ball 3-A, 4-C, 5-D, 6-A, 7-A, 9-D, 10-C, 12-A, 13-A, 14-A, 15-D, 18-A, 19-D, 21-B, 22-A, 23-A, 24-D, 25-C, 26-C, 27-A, 29-D, 30-A, 32-D, 34-A, 36-D, 37-B, 41-C, 44-A, 47-C, 48-C, 49-A, 51-B, 52-C, 54-A, 55-D, 57-A, 58-D, 59-A, 60-A, 63-D, 64-B, 65-A, 66-A, 69-B, 73-B, 77-A, 80-A, 81-C, 85-A, 86-A, 87-A, 88-A, 89-D, 90-C
ULFATBEK 14217 80.1 ball 20 ball 14 ball 7 ball 1-D, 2-C, 6-D, 7-B, 9-B, 17-C, 24-C, 26-A, 28-D, 30-B, 32-A, 33-A, 35-D, 36-B, 37-A, 38-D, 40-A, 42-A, 49-D, 50-D, 51-C, 52-C, 55-D, 56-C, 57-D, 58-B, , 61-C, 62-A, 63-A, 64-A, 67-D, 68-D, 69-B, 70-B, 71-B, 72-B, 73-A, 76-D, 77-B, 79-B, 81-C, 82-B, 83-D, 84-B, 85-C, 86-A, 87-D, 88-D, 90-B
NORMUHAMMEDOVABDUMANNON 14265 80 ball 4 ball 21 ball 5 ball 1-C, 2-C, 3-B, 4-B, 5-B, 6-C, 7-B, 8-C, 9-D, 10-D, 12-B, 13-D, 14-D, 15-C, 17-B, 18-D, 21-D, 22-C, 23-C, 24-D, 25-B, 26-B, 27-C, 28-D, 29-D, 30-B, 36-A, 37-C, 38-B, 41-C, 42-D, 46-D, 48-B, 56-B, 60-B, 61-B, 62-D, 63-D, 64-D, 65-A, 66-A, 67-B, 71-A, 73-D, 74-A, 75-A, 77-B, 78-D, 79-A, 80-D, 81-C, 82-C, 83-D, 84-B, 85-B, 86-C, 87-D, 88-C, 89-D, 90-B
JAFAROVA RUHSORA 13959 79.9 ball 9 ball 7 ball 23 ball 1-B, 3-A, 4-D, 6-B, 8-C, 9-C, 10-A, 11-B, 15-C, 16-A, 17-B, 18-A, 19-A, 20-C, 22-A, 25-A, 26-D, 27-C, 28-A, 29-C, 30-D, 31-A, 32-C, 33-B, 35-C, 37-A, 38-D, 40-D, 42-A, 43-B, 44-D, 45-B, 46-B, 47-B, 48-B, 49-D, 51-D, 52-A, 53-D, 54-C, 55-D, 56-B, 58-B, 59-A, , 71-A, 72-B, 81-B, 85-D, 87-A, 88-A, 89-B,
YO'LChIYEVBAHROM 14296 79.9 ball 17 ball 15 ball 7 ball 1-C, 3-D, 5-D, 10-A, 11-B, 12-B, 15-B, 17-C, 22-B, 27-A, 28-A, 29-D, 30-C, 32-B, 34-A, 37-B, 38-B, 39-A, 43-A, 44-D, 45-B, 47-B, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 58-A, 59-B, , 61-D, 62-C, 63-A, 65-B, 66-A, 67-D, 69-D, 72-B, 73-A, 74-C, 75-C, 77-A, 78-A, 80-B, 81-D, 82-C, 83-C, 85-C, 86-D, 87-C, 88-B, 89-A, 90-D
RAHMATILLAYEVAK 14009 79.8 ball 10 ball 10 ball 18 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-C, 6-D, 7-A, 8-D, 10-A, 13-C, 14-B, 15-C, 16-C, 18-C, 19-D, 25-D, 26-C, 27-A, 28-B, 29-A, 30-D, 31-B, 32-C, 33-B, 36-C, 38-D, 39-D, 42-B, 43-C, 45-D, 47-D, 48-D, 49-A, 50-D, 51-A, 52-D, 53-A, 55-D, 58-C, 59-C, 60-C, 61-C, 63-C, 64-C, 67-B, 69-A, 76-A, 78-D, 79-D, 80-D, 82-B, 86-A, 89-C,
DAVLATOVA MADINA 13843 79.8 ball 9 ball 9 ball 20 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-A, 9-C, 10-D, 11-A, 12-C, 14-A, 17-C, 18-B, 19-D, 20-D, 21-B, 23-D, 24-B, 25-D, 26-D, 27-B, 28-A, 30-B, 31-D, 32-A, 33-D, 34-A, 35-A, 36-D, 37-B, 38-C, 40-C, 41-B, 42-B, 44-D, 45-D, 46-B, 47-B, 49-D, 50-D, 51-D, 53-B, 54-B, 58-C, , 64-A, 66-A, 68-A, 71-B, 78-B, 82-D, 83-B, 86-D, 87-C, 88-C,
KHOANOBB 14758 79.8 ball 30 ball 9 ball 9 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-B, 5-C, 6-D, 7-D, 8-A, 9-C, 10-D, 11-D, 12-C, 13-A, 14-D, 15-D, 16-A, 17-B, 18-C, 19-D, 20-C, 21-A, 22-D, 23-D, 24-A, 25-B, 26-B, 27-A, 28-C, 29-C, 30-D, 32-B, 33-D, 34-A, 35-A, 37-B, 38-C, 39-C, 40-D, 41-D, 43-D, 45-B, 47-B, 49-D, 50-A, 52-B, 53-A, 54-A, 55-D, 57-D, 58-A, 59-B, , 61-A, 62-A, 63-A, 65-B, 66-A, 67-B, 70-C, 71-B, 72-A, 74-A, 75-A, 77-A, 78-A, 79-D, 80-A, 83-A, 84-D, 85-D, 86-B, 87-B, 90-B
PIRMATOVA ZULXUMOR 14462 79.7 ball 10 ball 12 ball 15 ball 2-B, 4-B, 7-B, 8-D, 9-C, 11-B, 12-C, 13-B, 14-A, 15-A, 17-C, 19-C, 22-D, 23-C, 24-A, 25-B, 26-A, 27-A, 28-B, 29-C, , 32-D, 33-B, 34-B, 35-C, 36-B, 37-A, 38-D, 40-A, 41-B, 42-C, 43-D, 49-D, 53-C, 54-C, 56-B, 57-C, 59-B, 60-A, 62-B, 63-D, 64-D, 67-C, 68-C, 70-A, 72-C, 73-A, 74-D, 75-C, 83-A, 85-D, 87-B, 88-B, 90-A
UMID 14420 79.6 ball 11 ball 15 ball 10 ball 1-B, 2-B, 3-A, 4-A, 6-C, 8-B, 10-C, 12-A, 13-A, 15-C, 16-D, 18-A, 19-A, 20-D, 21-B, 23-C, 24-D, 26-A, 28-C, , 32-C, 33-B, 35-B, 36-B, 37-A, 39-C, 40-D, 44-B, 45-D, 46-D, 51-C, 54-A, 55-B, 58-C, 59-A, , 62-B, 63-D, 64-C, 65-A, 66-C, 67-C, 69-D, 70-A, 73-D, 75-D, 81-A, 82-A, 83-D, 84-C, 85-C, 86-A, 87-B, 88-B, 89-C, 90-D
YUSUFBEKOVLAZIZBEK 14288 79.4 ball 10 ball 18 ball 6 ball 1-D, 2-B, 3-D, 5-C, 7-C, 8-D, 9-B, 10-C, 11-C, 12-D, 14-D, 18-C, 19-C, 20-D, 23-C, 24-D, 25-D, 26-A, 29-D, 30-C, 33-D, 36-A, 40-D, 44-D, 47-B, 49-C, 51-D, 52-D, 53-A, 54-D, 56-D, 58-A, , 61-B, 62-B, 63-D, 65-C, 66-D, 68-D, 69-D, 71-A, 72-B, 73-C, 74-B, 75-D, 76-C, 77-D, 80-B, 81-C, 83-B, 84-C, 85-C, 86-B, 87-A, 88-D, 89-A, 90-C
SULTONMURODOVSARDORBEK 14085 78.6 ball 12 ball 15 ball 9 ball 1-C, 6-C, 7-C, 9-A, 12-B, 14-D, 15-C, 19-A, 20-D, 21-A, 22-B, 23-B, 24-C, 25-A, 26-A, 27-B, 28-D, 30-A, 34-C, 35-B, 38-A, 41-A, 42-B, 43-B, 44-C, 45-D, 51-B, 52-C, 53-C, 54-A, 56-B, 58-B, 59-D, , 61-A, 63-A, 64-B, 65-A, 69-D, 71-A, 72-B, 73-D, 74-B, 75-A, 76-B, 78-B, 79-A, 80-B, 81-B, 83-A, 84-B, 87-D, 88-D, 89-B, 90-A
UMAROV KHURSHID 14693 78.6 ball 30 ball 12 ball 4 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-A, 5-D, 6-D, 7-A, 8-A, 9-D, 10-D, 11-D, 12-D, 13-D, 14-D, 15-D, 16-A, 17-A, 18-A, 19-A, 20-B, 21-B, 22-B, 23-C, 24-A, 25-C, 26-B, 27-C, 28-B, 29-B, 30-D, 33-D, 35-D, 37-C, 39-D, 41-B, 42-B, 43-C, 44-A, 45-D, 47-D, 48-D, 49-C, 50-A, 53-D, 55-C, 56-C, 58-B, 59-D, , 61-C, 62-C, 63-D, 64-D, 65-B, 66-C, 67-D, 68-D, 69-B, 70-C, 71-B, 73-D, 75-C, 76-D, 77-D, 79-D, 80-A, 81-C, 82-A, 83-C, 84-B, 85-D, 86-D, 87-A, 88-D, 90-B
HASANX 14253 78.6 ball 11 ball 14 ball 11 ball 1-C, 2-C, 3-B, 4-C, 7-B, 8-C, 9-D, 12-D, 15-D, 16-B, 17-D, 19-D, 23-D, 24-B, 25-C, 26-C, 27-A, 29-B, 30-D, 31-D, 32-D, 34-A, 38-C, 39-C, 41-D, 42-B, 43-B, 44-B, 45-B, 50-D, 51-B, 54-D, 56-B, 57-D, 59-A, , 61-B, 62-A, 64-D, 66-C, 69-D, 70-D, 72-A, 74-C, 75-B, 77-C, 79-B, 80-B, 81-C, 83-A, 84-A, 85-A, 88-C, 89-A, 90-A
XAMIDULLAYEV HURMATILLA 14615 78.5 ball 8 ball 13 ball 14 ball 1-C, 2-C, 3-D, 4-C, 5-D, 6-A, 7-D, 8-C, 9-D, 10-D, 11-B, 13-B, 17-A, 18-B, 19-A, 21-D, 22-D, 23-A, 25-B, 26-C, 28-A, 29-D, , 31-D, 32-A, 35-D, 36-A, 37-D, 39-D, 42-B, 43-D, 45-D, 47-D, 49-D, 51-B, 54-B, 56-C, 57-B, 58-D, 60-D, 62-B, 63-A, 64-D, 65-A, 70-B, 71-C, 73-A, 74-A, 78-D, 81-D, 83-A, 84-D, 85-D, 86-B, 87-A, 88-B,
MUSAXODJAYEVAMUShTARIY 14262 78.5 ball 9 ball 14 ball 12 ball 3-A, 4-C, 5-D, 6-C, 7-C, 8-A, 10-A, 11-B, 13-B, 15-C, 16-B, 17-B, 18-A, 19-B, 20-C, 21-A, 23-B, 24-C, 26-A, 27-D, 28-D, , 31-D, 32-D, 34-C, 37-A, 38-D, 39-B, 40-C, 42-D, 43-A, 44-A, 46-D, 47-A, 50-D, 53-D, 56-D, 59-A, , 62-A, 64-B, 65-C, 66-A, 69-D, 70-A, 71-D, 73-D, 74-D, 75-D, 77-B, 78-B, 79-D, 81-B, 82-A, 84-B, 85-D, 90-C
JAVOHIR 13999 78.4 ball 8 ball 15 ball 11 ball 1-A, 5-D, 6-A, 7-C, 8-C, 9-C, 12-D, 13-A, 14-D, 15-C, 16-A, 17-A, 19-C, 20-C, 21-D, 22-A, 23-D, 24-D, 25-D, 26-A, 27-C, 30-A, 32-D, 35-A, 37-D, 38-D, 40-A, 41-D, 42-A, 43-B, 46-A, 47-D, 53-C, 54-D, 55-D, 57-B, 59-A, , 62-C, 64-D, 65-A, 66-B, 67-B, 68-C, 69-D, 71-D, 73-B, 76-B, 77-B, 80-D, 81-D, 82-B, 85-B, 86-B, 87-C, 89-D, 90-A
QURBONOV ABDULAZIZ 14637 78.4 ball 11 ball 18 ball 5 ball 2-D, 3-B, 4-B, 7-B, 8-D, 9-C, 10-A, 11-D, 14-C, 15-C, 16-A, 17-B, 20-D, 21-B, 23-B, 25-C, 26-C, 27-B, 29-C, , 31-B, 35-D, 36-D, 37-C, 39-D, 42-D, 46-A, 49-B, 51-D, 55-C, 56-A, 59-B, , 61-D, 63-C, 64-C, 65-B, 67-D, 68-B, 69-B, 70-D, 71-D, 72-D, 73-A, 74-A, 75-C, 76-C, 77-C, 78-C, 79-C, 80-C, 81-A, 83-B, 85-B, 86-D, 87-D, 89-A, 90-A
MAMADALIMOVA NODIRA 14473 78.1 ball 18 ball 10 ball 13 ball 2-A, 6-A, 10-D, 11-A, 12-D, 13-C, 15-C, 18-D, 26-A, 27-A, 28-B, 30-B, 31-C, 33-C, 36-D, 38-C, 39-A, 40-C, 41-A, 42-A, 43-D, 46-D, 50-B, 51-C, 52-C, 54-D, 55-C, 56-C, 57-D, 58-B, 59-B, 60-C, 61-C, 62-B, 65-D, 67-B, 68-C, 71-D, 72-B, 73-D, 77-C, 79-C, 80-D, 81-D, 83-C, 84-D, 86-B, 88-A, 89-D,
SAMANDAR 14700 77.6 ball 11 ball 13 ball 12 ball 1-D, 2-D, 3-D, 4-A, 5-D, 6-C, 8-A, 10-A, 12-C, 14-C, 15-D, 16-C, 18-A, 19-C, 20-A, 21-B, 24-C, 26-D, 29-D, , 32-D, 33-D, 35-C, 36-A, 37-D, 38-B, 39-A, 40-C, 41-D, 42-D, 45-A, 46-B, 48-B, 57-C, 58-D, 59-C, 60-C, 61-B, 64-D, 65-A, 66-D, 67-D, 68-D, 72-D, 73-A, 75-B, 76-C, 79-B, 80-B, 81-B, 83-D, 84-C, 85-C, 86-D, 90-D
UKTAMOV JAHOIR 14443 77.5 ball 10 ball 14 ball 11 ball 1-B, 2-B, 5-C, 9-A, 10-B, 11-B, 12-B, 13-A, 14-B, 15-C, 17-C, 18-D, 20-C, 21-C, 22-D, 25-D, 26-D, 28-A, 29-B, 30-A, 31-A, 32-D, 34-D, 35-B, 40-B, 41-D, 45-A, 46-D, 47-B, 48-B, 51-C, 53-A, 54-C, 55-D, 56-B, 57-B, , 61-A, 62-B, 63-B, 64-A, 67-B, 68-B, 71-D, 72-A, 73-C, 77-A, 80-C, 81-C, 82-A, 83-D, 84-D, 85-C, 88-C, 89-A, 90-A
RAHMATOVANOZIMA 14699 77.5 ball 11 ball 15 ball 9 ball 1-A, 2-B, 3-D, 6-A, 9-D, 10-A, 11-C, 12-A, 13-D, 14-B, 15-B, 16-A, 19-A, 20-B, 21-D, 22-D, 24-C, 25-C, 26-D, , 31-C, 32-D, 35-C, 38-A, 40-A, 48-B, 50-D, 51-B, 52-D, 53-D, 54-D, 56-D, 58-D, 59-C, 60-D, 61-B, 62-B, 64-B, 65-B, 66-C, 67-C, 68-D, 69-D, 71-C, 72-A, 74-A, 75-B, 77-D, 79-A, 81-A, 82-D, 83-C, 84-A, 86-A, 88-D, 90-C
ABBO S 14274 77.5 ball 9 ball 13 ball 13 ball 1-A, 2-D, 3-A, 4-A, 6-A, 8-B, 9-B, 11-B, 12-A, 13-B, 14-A, 15-D, 18-B, 19-B, 21-A, 22-A, 23-B, 26-A, 27-D, 28-D, 30-B, 32-A, 34-A, 35-D, 36-A, 38-A, 39-D, 40-A, 42-A, 44-A, 46-D, 47-A, 48-B, 51-D, 54-C, 55-D, 58-D, 60-D, 61-D, 63-B, 64-D, 65-B, 69-B, 70-B, 71-C, 73-B, 75-A, 76-B, 78-C, 81-C, 85-C, 87-A, 88-A, 89-C, 90-D
MOHINUR A 14639 77.5 ball 8 ball 12 ball 15 ball 2-D, 5-B, 7-D, 8-A, 9-B, 11-B, 12-B, 13-B, 14-B, 15-A, 16-B, 17-D, 18-C, 19-D, 21-D, 22-D, 23-C, 24-A, 25-A, 26-D, 28-B, 29-D, , 32-D, 34-B, 37-D, 39-B, 40-A, 41-A, 42-D, 43-A, 44-D, 45-A, 47-D, 51-D, 52-D, 55-D, 57-A, 58-A, 59-C, 60-A, 61-B, 65-C, 66-B, 68-C, 69-A, 71-C, 72-B, 73-B, 74-C, 84-A, 85-A, 86-B, 87-D, 88-B, 90-C
MIRAKBAROV MIRMUXSIN 13931 77.4 ball 7 ball 13 ball 14 ball 2-D, 3-C, 4-C, 5-D, 6-B, 7-B, 8-B, 9-C, 10-C, 11-C, 13-D, 15-D, 16-C, 17-B, 18-C, 20-B, 21-B, 22-B, 23-C, 24-B, 25-D, 28-D, 30-D, 32-C, 33-A, 34-D, 35-A, 39-D, 40-D, 41-B, 42-D, 43-A, 46-D, 48-A, 51-B, 54-B, 55-A, 56-D, 57-B, 59-B, , 61-D, 62-B, 63-D, 66-C, 67-D, 68-B, 70-C, 74-C, 75-B, 76-A, 77-B, 79-B, 83-A, 84-A, 85-C, 88-C,
ABDURAHMONOVA 14328 77.4 ball 9 ball 15 ball 10 ball 1-A, 2-C, 4-B, 5-A, 6-A, 7-B, 9-D, 10-D, 11-C, 14-A, 16-B, 17-B, 18-B, 19-D, 20-D, 22-A, 23-A, 26-B, 27-A, 29-B, 30-B, 31-A, 32-A, 33-C, 34-C, 42-B, 43-C, 44-A, 45-A, 46-C, 47-A, 48-C, 51-B, 54-D, 55-A, 57-A, , 63-A, 64-A, 65-A, 66-C, 69-C, 70-D, 71-A, 72-B, 73-C, 74-D, 77-A, 79-C, 82-A, 83-C, 85-D, 86-D, 87-C, 88-B, 89-B, 90-A
SAYFULLAYEV SOHIBJON 14321 77.3 ball 7 ball 15 ball 11 ball 1-B, 2-A, 3-B, 4-A, 6-A, 7-D, 8-D, 10-D, 12-D, 13-D, 15-A, 17-B, 18-B, 19-D, 20-B, 21-B, 22-A, 25-B, 26-D, 27-D, 28-B, 29-A, 30-A, 31-B, 33-A, 35-A, 36-B, 37-A, 38-B, 39-B, 41-A, 42-B, 43-D, 51-B, 53-A, 55-B, 57-A, 59-A, , 61-D, 63-D, 64-C, 65-A, 67-D, 69-A, 70-A, 71-B, 73-C, 75-B, 78-B, 81-A, 82-B, 83-B, 84-C, 85-A, 86-D, 89-C, 90-A
MUHTASAR USMONOVA 13914 77.2 ball 6 ball 16 ball 10 ball 1-C, 2-B, 3-B, 4-C, 5-D, 6-D, 8-B, 9-D, 10-D, 11-B, 14-B, 16-A, 18-C, 19-C, 20-D, 21-A, 22-A, 23-D, 24-A, 25-A, 26-B, 27-A, 28-C, 29-B, , 33-C, 35-C, 37-C, 38-D, 41-A, 42-A, 44-C, 49-D, 51-A, 52-C, 57-D, 58-A, 59-A, 60-C, 62-A, 63-A, 64-A, 65-B, 68-C, 69-B, 71-D, 72-B, 73-D, 74-A, 75-D, 78-D, 79-C, 80-C, 81-A, 82-D, 83-D, 86-B, 89-A, 90-B
BAKIROVA RUXSORA 14339 77.2 ball 20 ball 9 ball 13 ball 3-C, 5-D, 6-D, 12-C, 13-A, 17-A, 19-B, 20-B, 22-A, 27-A, , 31-D, 32-A, 34-C, 37-A, 38-B, 39-D, 40-B, 43-C, 46-A, 47-A, 48-C, 49-A, 50-C, 51-B, 52-A, 54-C, 55-C, 56-C, 57-D, 58-A, 60-A, 61-A, 63-D, 64-D, 65-D, 67-A, 68-C, 69-B, 71-A, 76-A, 77-D, 78-B, 79-A, 80-A, 81-D, 87-C, 88-D, 90-A
ABSOATOV ELDOR 13814 77.1 ball 6 ball 18 ball 7 ball 1-C, 2-B, 3-B, 5-D, 6-B, 7-D, 9-B, 10-C, 12-A, 13-B, 14-C, 15-C, 16-B, 17-D, 18-A, 19-D, 20-D, 21-C, 22-C, 23-D, 25-C, 27-D, 28-D, 30-B, 32-A, 33-A, 34-D, 37-C, 39-D, 42-D, 45-B, 48-C, 49-B, 53-D, 57-D, 60-C, 61-D, 62-C, 65-C, 66-B, 67-D, 69-B, 71-C, 72-C, 73-D, 74-B, 75-B, 76-C, 77-D, 79-A, 81-C, 82-D, 83-D, 85-B, 86-B, 87-D, 88-C, 89-C, 90-B
RO'ZIQULOVA MUXLISA 14501 76.7 ball 13 ball 12 ball 12 ball 1-D, 3-C, 4-B, 5-C, 7-B, 8-D, 9-B, 10-D, 14-A, 15-B, 18-A, 19-A, 24-D, 25-D, 27-B, 28-C, 30-D, 32-B, 33-D, 34-B, 35-B, 36-D, 37-C, 38-B, 39-D, 43-A, 47-B, 49-A, 52-D, 53-C, 56-B, 57-B, 58-C, 59-A, 60-A, 61-B, 62-D, 64-A, 67-B, 70-A, 74-D, 75-B, 76-A, 77-C, 79-B, 80-A, 81-C, 82-C, 83-B, 85-A, 86-C, 88-D, 89-A,
BDIEVBEKZODJON 14450 76.5 ball 16 ball 19 ball 0 ball 1-C, 2-C, 4-A, 5-C, 11-D, 12-D, 14-B, 16-A, 18-B, 20-D, 25-B, 26-D, 28-C, 29-A, , 33-D, 36-D, 37-D, 40-B, 43-D, 45-D, 48-D, 49-D, 50-C, 52-C, 54-B, , 61-C, 62-B, 63-D, 64-A, 65-B, 66-C, 67-C, 68-D, 69-C, 70-C, 71-A, 72-A, 73-D, 74-A, 75-D, 76-A, 77-D, 78-C, 79-D, 80-A, 81-C, 82-C, 83-B, 84-B, 85-A, 86-D, 87-D, 88-A, 89-A, 90-C
NEMATOVA 14036 76.5 ball 9 ball 12 ball 14 ball 1-D, 2-B, 3-A, 5-C, 6-B, 7-D, 8-C, 9-A, 10-C, 11-A, 13-B, 15-A, 16-D, 17-D, 20-B, 24-C, 25-C, 26-A, 27-A, 29-B, 30-C, 31-B, 34-B, 36-B, 37-C, 38-A, 40-C, 45-B, 46-B, 47-C, 49-C, 50-C, 52-C, 53-A, 54-D, 57-A, 58-D, 59-D, 60-A, 61-D, 63-D, 65-A, 66-D, 67-B, 69-D, 70-C, 71-B, 74-C, 77-A, 79-A, 81-D, 82-B, 83-C, 85-D, 86-A,
XOShIMOVAMOHLAROYIM 14003 76.4 ball 6 ball 11 ball 17 ball 1-A, 2-A, 3-C, 5-C, 6-C, 7-D, 8-D, 9-B, 10-A, 11-B, 13-D, 15-B, 16-D, 17-B, 20-A, 21-B, 23-D, 24-A, 25-C, 26-A, 27-C, 28-C, 29-D, 30-D, 32-B, 33-D, 34-B, 37-C, 38-C, 40-C, 41-C, 43-B, 46-C, 47-D, 48-D, 50-A, 51-B, 52-D, 53-D, 54-C, 55-C, 59-D, 60-D, 61-A, 62-D, 65-C, 66-C, 69-D, 70-B, 72-D, 74-C, 76-B, 78-A, 82-A, 88-B, 89-D,
ShOHISTA 14698 76.4 ball 9 ball 14 ball 11 ball 3-D, 4-D, 5-C, 8-A, 10-B, 11-A, 12-B, 13-D, 14-C, 15-B, 16-A, 17-D, 20-D, 21-C, 23-C, 24-D, 25-C, 26-B, 27-C, 28-C, 29-B, , 32-B, 34-A, 37-C, 38-C, 40-B, 42-B, 43-A, 44-C, 47-C, 48-A, 49-A, 50-D, 51-B, 53-B, 56-C, 57-C, , 61-D, 62-A, 63-A, 64-A, 67-D, 68-B, 69-C, 71-A, 72-C, 73-A, 74-D, 77-B, 78-A, 79-A, 81-A, 82-B, 83-D, 88-C, 90-D
SADULLAYEVA ZULXUMOR 14552 76.3 ball 10 ball 17 ball 6 ball 1-B, 4-D, 5-D, 9-B, 10-B, 11-B, 12-A, 13-B, 15-A, 16-A, 17-D, 18-A, 22-B, 23-B, 24-A, 25-D, 26-B, 27-B, 28-D, 29-D, , 31-A, 34-B, 35-D, 36-A, 40-C, 41-D, 42-A, 43-D, 47-D, 54-A, 55-A, 56-A, 57-A, , 64-B, 65-D, 67-B, 68-C, 69-D, 70-B, 71-D, 73-A, 74-A, 75-C, 76-A, 77-A, 78-B, 79-B, 80-B, 81-B, 82-D, 83-B, 84-B, 85-C, 86-B, 87-B, 89-D, 90-C
USENJANOV DOSTONBEK 14251 76.3 ball 10 ball 17 ball 6 ball 1-D, 3-C, 6-C, 8-D, 9-A, 10-D, 13-B, 14-B, 15-A, 16-A, 20-B, 21-A, 22-A, 23-D, 24-B, 25-B, 26-A, 27-C, 28-C, 30-D, 33-A, 36-C, 37-A, 39-A, 40-D, 41-A, 43-C, 49-A, 51-A, 52-D, 55-C, 56-C, 58-A, , 61-B, 62-C, 63-D, 64-D, 65-B, 66-D, 69-C, 70-C, 71-C, 72-A, 73-D, 74-D, 75-B, 76-C, 78-B, 79-B, 80-A, 81-B, 82-A, 83-A, 85-B, 86-D, 89-A, 90-C
JAVLON 14039 76.3 ball 8 ball 15 ball 10 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-B, 6-A, 7-D, 8-A, 10-B, 11-C, 13-A, 14-B, 15-C, 16-A, 18-B, 19-A, 20-B, 21-D, 23-B, 24-D, 26-D, 29-A, , 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-D, 38-D, 40-D, 44-C, 47-B, 48-B, 53-C, 54-D, 58-A, 59-B, 60-A, 61-C, 62-D, 63-C, 65-B, 67-C, 68-A, 69-B, 72-B, 73-B, 74-D, 75-A, 76-A, 78-C, 82-B, 83-D, 85-A, 86-C, 87-C, 89-A, 90-B
GANIYEV ABDUQODIR MATEM 13849 76.3 ball 9 ball 16 ball 8 ball 1-B, 2-A, 3-A, 4-D, 5-A, 7-A, 8-C, 9-C, 10-A, 11-D, 12-D, 16-C, 18-A, 19-D, 21-A, 23-B, 24-B, 25-D, 26-B, 28-D, 30-D, 35-D, 36-A, 38-B, 39-B, 44-B, 49-C, 50-A, 51-D, 52-A, 53-D, 56-A, 57-D, 59-A, 60-A, 61-A, 62-C, 63-A, 68-A, 69-A, 70-A, 71-D, 72-D, 74-B, 76-D, 77-D, 78-D, 79-C, 80-D, 81-D, 82-A, 85-D, 86-C, 87-C, 88-D, 89-A, 90-A
AKMALXONOV 13969 76.2 ball 6 ball 15 ball 11 ball 1-A, 2-D, 4-B, 6-C, 7-D, 8-C, 9-C, 10-A, 11-A, 12-C, 13-B, 14-A, 15-B, 16-B, 17-D, 18-A, 19-C, 20-D, 21-A, 24-B, 25-D, 27-C, 28-C, 30-B, 33-C, 37-A, 38-A, 39-B, 40-B, 41-B, 42-D, 44-D, 47-B, 49-D, 50-C, 52-D, 53-D, 55-A, 56-A, , 61-B, 62-C, 63-C, 64-A, 66-D, 67-A, 68-C, 71-B, 73-D, 75-C, 77-B, 78-A, 79-D, 80-D, 81-C, 82-B, 86-A, 87-B, 90-A
ABDUSATTOROVBEHZOD 13960 76.1 ball 5 ball 16 ball 10 ball 1-C, 2-C, 3-D, 4-B, 5-A, 6-C, 10-B, 11-C, 12-B, 13-B, 14-D, 15-D, 16-D, 17-B, 19-B, 20-A, 21-D, 22-A, 23-D, 24-D, 25-A, 26-D, 28-A, 29-A, 30-C, 31-A, 38-A, 42-B, 44-B, 45-B, 46-A, 49-C, 52-A, 53-C, 54-B, 56-B, 57-C, 58-D, 60-B, 62-A, 65-A, 66-B, 67-B, 68-D, 69-D, 70-A, 71-A, 72-B, 73-D, 75-D, 77-D, 78-A, 81-B, 82-D, 83-D, 85-A, 86-A, 87-D, 88-B,
ZOIRJONOV X 14640 76 ball 4 ball 17 ball 9 ball 1-B, 2-C, 3-D, 4-A, 5-C, 6-B, 7-A, 8-A, 10-B, 11-C, 12-B, 13-B, 14-D, 15-D, 16-D, 17-B, 18-C, 19-D, 21-B, 22-D, 24-B, 25-D, 27-C, 28-A, 29-B, 30-D, 31-B, 33-B, 35-B, 38-B, 39-C, 41-B, 43-A, 46-A, 47-B, 51-C, 55-A, 59-A, 60-B, 61-B, 62-B, 64-B, 66-C, 68-D, 69-D, 70-B, 72-B, 73-C, 74-C, 75-D, 76-A, 77-D, 80-C, 81-D, 82-C, 83-C, 84-A, 85-C, 87-C, 88-C,
ALOYEVA MUHLISA 14470 75.9 ball 12 ball 6 ball 21 ball 1-D, 2-D, 3-B, 5-A, 8-A, 10-B, 11-D, 13-B, 14-D, 15-D, 17-A, 18-C, 19-C, 20-D, 21-C, 26-A, 27-B, 30-B, 32-D, 33-C, 35-D, 36-A, 37-A, 38-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-B, 44-C, 45-D, 46-D, 47-C, 48-C, 50-D, 51-A, 52-D, 53-A, 54-D, 56-B, 57-D, 58-A, 60-A, 62-B, 67-D, 68-B, 73-B, 74-D, 77-C, 78-C, 79-C, 88-A,
AZIMOVA ZEBO 14694 75.9 ball 17 ball 11 ball 11 ball 3-A, 4-A, 5-C, 9-C, 10-B, 12-C, 15-A, 17-A, 18-B, 20-D, 26-B, 27-B, 30-D, 33-C, 35-B, 37-B, 38-C, 39-A, 40-B, 42-D, 43-C, 44-A, 46-A, 49-C, 50-A, 51-A, 52-C, 54-C, 56-A, 57-B, 59-D, 60-B, 61-A, 63-C, 64-D, 66-C, 68-C, 70-D, 71-A, 77-D, 78-C, 79-C, 80-A, 81-A, 82-C, 83-D, 84-A, 86-D, 88-A, 89-D, 90-A
TO'XTAMURODOV BEGZOD 14349 75.8 ball 3 ball 20 ball 5 ball 1-A, 2-D, 3-C, 4-D, 5-C, 7-A, 8-B, 9-D, 10-B, 11-B, 13-A, 14-D, 15-B, 16-B, 17-A, 18-A, 19-D, 21-A, 22-A, 23-C, 24-C, 25-B, 26-D, 27-D, 28-B, 29-B, 30-A, 32-B, 33-B, 35-D, 39-B, 40-B, 49-B, 52-C, 54-D, 55-A, 57-B, , 62-B, 64-A, 65-B, 67-C, 68-C, 69-C, 70-D, 71-D, 72-A, 73-A, 75-C, 76-A, 77-C, 78-C, 79-C, 80-B, 81-A, 82-D, 83-B, 84-B, 85-B, 87-A, 88-B, 89-C, 90-C
ABDURASULOVISKANDAR 14427 75.6 ball 8 ball 8 ball 20 ball 1-B, 3-D, 4-A, 6-A, 7-C, 8-B, 9-D, 10-B, 12-B, 14-C, 15-B, 17-B, 18-C, 19-A, 20-B, 21-B, 22-B, 23-A, 26-B, 28-D, 29-C, 30-D, 31-C, 32-C, 33-D, 34-C, 36-C, 38-A, 40-B, 41-D, 42-A, 43-A, 44-D, 46-D, 47-D, 48-B, 52-D, 53-C, 54-A, 56-B, 57-C, 58-C, 59-D, 60-A, 63-B, 66-B, 70-B, 77-C, 78-D, 82-D, 85-C, 87-A, 89-C, 90-B
AXMEDOV SARDOR 14600 75.4 ball 7 ball 11 ball 16 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-C, 5-A, 6-D, 9-C, 10-B, 11-C, 13-D, 14-A, 15-B, 18-D, 19-D, 20-B, 22-C, 24-A, 25-D, 26-C, 27-B, 28-C, 29-B, 30-C, 31-D, 32-D, 33-B, 34-D, 35-B, 36-A, 39-C, 40-A, 41-D, 44-B, 45-B, 47-B, 48-D, 50-D, 53-C, 56-A, 57-C, 59-D, 60-B, 61-B, 62-A, 69-D, 70-D, 74-A, 77-A, 79-C, 81-A, 82-A, 83-C, 85-B, 86-A, 88-B, 89-C,
XUDOYBERGANOVA 14557 75.3 ball 6 ball 12 ball 15 ball 1-C, 4-C, 5-B, 6-A, 7-B, 9-A, 10-B, 12-C, 13-D, 14-A, 15-A, 16-B, 17-D, 18-D, 19-C, 20-C, 21-B, 23-B, 24-C, 25-D, 26-A, 27-A, 29-D, 30-C, 31-C, 32-A, 33-A, 34-A, 35-C, 37-C, 38-A, 39-A, 40-B, 41-D, 42-C, 45-C, 47-A, 48-A, 49-A, 56-C, 57-C, 58-A, , 61-D, 63-C, 65-D, 66-D, 69-C, 70-B, 71-A, 72-C, 73-C, 75-C, 77-A, 78-B, 81-C, 86-C, 90-A
AKROMOV JAMOLIDDIN 14623 75.3 ball 6 ball 12 ball 15 ball 2-A, 3-A, 4-A, 5-C, 6-D, 8-D, 9-C, 12-B, 14-B, 15-A, 17-C, 18-C, 19-C, 20-C, 21-B, 22-B, 23-D, 24-A, 25-A, 26-C, 27-A, 28-A, 29-B, 30-D, 31-D, 32-D, 33-C, 34-C, 35-C, 36-A, 39-C, 40-D, 41-D, 43-C, 45-D, 49-B, 51-D, 53-C, 54-D, 57-B, 58-B, 59-D, , 63-D, 65-A, 67-A, 69-B, 73-C, 75-A, 76-D, 78-C, 79-D, 80-B, 81-D, 82-A, 85-B, 86-A, 90-C
DOSTON 13911 75.2 ball 12 ball 20 ball 0 ball 1-D, 4-B, 5-D, 7-C, 10-A, 11-B, 12-C, 13-A, 15-C, 16-C, 17-A, 19-B, 20-A, 23-B, 24-B, 25-C, 26-A, 28-D, , 33-D, 34-C, 38-C, 40-C, 42-A, 43-B, 45-C, 46-A, 54-C, 55-C, , 61-C, 62-B, 63-A, 64-C, 65-D, 66-A, 67-C, 68-A, 69-D, 70-B, 71-B, 72-C, 73-C, 74-A, 75-A, 76-B, 77-B, 78-B, 79-A, 80-C, 81-B, 82-B, 83-D, 84-D, 85-C, 86-A, 87-A, 88-C, 89-C, 90-B
TAIROVNA 14021 74.6 ball 8 ball 7 ball 21 ball 2-B, 3-D, 4-A, 5-C, 8-A, 9-B, 10-B, 13-C, 14-A, 15-D, 16-C, 18-B, 19-B, 20-B, 21-D, 22-A, 23-D, 24-D, 25-C, 27-B, 28-D, 30-A, 31-D, 32-A, 35-B, 36-D, 38-B, 39-A, 41-D, 43-D, 44-C, 45-C, 46-A, 48-C, 49-A, 50-B, 51-C, 53-B, 54-D, 55-B, 56-C, 57-B, 58-C, 59-B, 60-C, 61-B, 66-D, 70-D, 71-C, 74-B, 75-B, 82-C, 88-A, 90-D
UMARALIYEV SAIDQOBIL 13897 74.5 ball 8 ball 9 ball 18 ball 2-C, 3-B, 4-A, 5-D, 6-C, 7-C, 8-A, 9-A, 10-B, 11-B, 12-B, 16-C, 18-D, 22-C, 23-A, 24-D, 25-B, 26-D, 27-D, 28-B, 29-C, 30-A, 31-C, 32-C, 33-D, 34-A, 35-D, 36-D, 37-B, 39-C, 42-D, 43-C, 44-B, 45-B, 49-D, 51-C, 52-B, 53-C, 54-B, 55-A, 57-C, 58-A, 59-C, , 61-B, 62-C, 63-B, 66-B, 70-B, 74-D, 76-C, 82-C, 83-A, 84-A, 86-D, 87-D,
ABDUVALIYEVANAZOKAT 14042 74.5 ball 8 ball 9 ball 18 ball 2-D, 3-D, 5-C, 7-D, 8-A, 9-A, 10-D, 11-A, 13-B, 14-C, 15-C, 16-A, 17-B, 18-B, 19-C, 20-D, 21-D, 22-A, 23-D, 25-B, 27-B, 30-A, 31-C, 33-A, 35-C, 36-A, 38-C, 40-C, 41-A, 42-D, 43-B, 45-B, 46-B, 48-A, 50-B, 51-B, 52-D, 54-A, 56-B, 57-B, 58-A, 59-C, 60-B, 64-A, 65-B, 66-B, 67-A, 68-B, 72-C, 76-A, 82-C, 83-D, 84-D, 85-B, 86-A,
AZAM MUFAZZAL 14532 74.4 ball 12 ball 15 ball 7 ball 2-D, 4-B, 5-B, 7-C, 10-D, 11-C, 12-A, 13-B, 16-D, 17-A, 18-A, 19-D, 20-C, 23-B, 24-A, 26-B, 29-D, 30-D, 33-D, 34-A, 38-A, 40-B, 42-A, 45-C, 46-A, 49-A, 52-B, 55-A, 56-D, 57-C, 58-A, 59-A, 60-A, 61-D, 62-C, 63-D, 64-B, 65-A, 66-D, 67-D, 68-B, 69-C, 70-C, 75-B, 76-C, 77-B, 78-C, 80-A, 82-D, 84-B, 85-C, 86-C, 87-D, 88-B, 89-B, 90-C
USTABOYEV AZIMBOY 14636 74.2 ball 9 ball 16 ball 7 ball 1-D, 3-B, 4-C, 5-D, 6-B, 8-C, 9-D, 10-C, 11-A, 12-A, 13-C, 15-D, 16-A, 19-C, 20-B, 23-A, 25-A, 26-A, 27-B, 28-C, 30-A, 31-B, 32-C, 34-B, 39-A, 42-B, 43-A, 44-A, 45-B, 49-A, 50-A, 51-D, 57-A, 59-D, 60-B, 61-D, 62-C, 65-B, 66-D, 67-B, 68-D, 69-C, 71-D, 72-B, 73-D, 74-C, 75-A, 76-C, 77-D, 78-D, 79-C, 80-D, 81-C, 83-D, 84-B, 85-B, 87-D, 89-D,
MUHAMMADIYEVA SADOQAT 14012 74.1 ball 11 ball 20 ball 0 ball 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-B, 7-C, 9-A, 10-A, 11-C, 12-D, 13-D, 16-A, 18-B, 20-C, 21-B, 22-B, 25-A, 26-D, 28-A, , 32-D, 34-A, 35-B, 36-D, 43-B, 44-B, 54-C, 55-B, 58-B, 59-D, , 61-C, 62-B, 63-C, 64-A, 65-D, 66-C, 67-A, 68-A, 69-D, 70-B, 71-B, 72-A, 73-A, 74-C, 75-B, 76-C, 77-C, 78-B, 79-A, 80-B, 81-C, 82-C, 83-A, 84-B, 85-B, 86-C, 87-D, 88-D, 89-B, 90-A
NIGORA 14512 74.1 ball 17 ball 5 ball 19 ball 4-C, 7-B, 10-C, 12-A, 13-D, 15-B, 17-A, 21-A, 22-D, 23-D, 24-C, 26-D, 27-B, , 31-B, 32-D, 34-A, 36-A, 38-B, 39-A, 40-B, 41-A, 43-B, 44-D, 45-A, 46-D, 47-B, 48-A, 49-A, 50-D, 51-B, 52-A, 53-A, 54-A, 55-D, 56-B, 57-A, 59-D, 60-A, 61-A, 65-B, 67-B, 70-D, 76-A, 77-D, 79-C, 80-C, 81-B, 84-B, 89-B,
ALEXIS 14692 74 ball 5 ball 16 ball 9 ball 1-C, 2-A, 3-A, 4-B, 5-C, 9-B, 10-A, 11-B, 12-C, 13-D, 14-A, 15-A, 16-C, 17-C, 18-C, 19-B, 20-A, 21-D, 23-A, 24-B, 25-A, 26-A, 27-C, 28-B, 30-B, 31-C, 32-D, 33-D, 35-B, 36-D, 43-D, 45-B, 48-C, 49-B, 52-C, 55-B, 56-A, 58-B, 59-C, , 61-B, 62-D, 64-D, 65-B, 67-D, 68-B, 69-C, 72-D, 76-C, 77-B, 78-A, 80-A, 81-C, 82-A, 83-C, 84-C, 85-D, 87-C, 88-D, 89-C, 90-A
ZIYAYEV RAHMATULLOH 14312 73.9 ball 18 ball 10 ball 11 ball 2-D, 3-B, 5-B, 8-A, 10-D, 11-B, 13-D, 14-A, 17-D, 26-A, 27-D, 30-A, 31-A, 32-A, 33-C, 38-D, 40-A, 41-A, 43-C, 44-B, 47-C, 48-C, 49-D, 51-A, 52-A, 54-C, 55-C, 56-A, 57-A, 58-A, 59-B, 60-C, 62-C, 64-C, 65-A, 66-D, 67-D, 68-D, 70-A, 72-A, 75-A, 76-C, 77-D, 78-C, 80-A, 81-D, 82-D, 84-A, 85-B, 88-B, 90-A
AXMEDOV ABDULLOH 14642 73.8 ball 14 ball 8 ball 16 ball 2-D, 5-D, 6-D, 9-B, 10-C, 11-B, 12-B, 14-D, 18-D, 19-B, 21-D, 22-C, 25-C, 27-B, 28-C, 30-C, 31-B, 33-B, 35-B, 36-B, 38-D, 39-C, 40-C, 41-C, 42-B, 43-B, 44-B, 45-B, 46-C, 49-C, 50-C, 51-D, 52-C, 53-A, 54-B, 57-B, 58-A, 59-A, , 61-A, 63-B, 64-D, 72-C, 74-A, 75-B, 79-A, 80-A, 81-A, 82-D, 83-D, 84-C, 85-D, 90-A
RUSTAMOVA MADINA 13933 73.5 ball 9 ball 9 ball 17 ball 1-D, 3-B, 4-B, 5-C, 6-D, 8-C, 9-A, 10-B, 11-A, 12-D, 14-C, 16-A, 18-A, 20-B, 22-A, 23-B, 24-A, 25-C, 27-A, 29-C, 30-D, 31-A, 32-B, 33-D, 34-D, 35-D, 36-A, 37-B, 38-D, 39-B, 41-C, 43-B, 45-B, 48-A, 50-A, 53-A, 54-D, 55-C, 56-D, 58-D, 59-A, 60-B, 61-C, 62-D, 67-A, 70-C, 71-A, 74-A, 77-A, 78-C, 79-B, 80-B, 82-C, 83-C, 85-A,
DILDORA 14082 73.5 ball 10 ball 10 ball 15 ball 1-A, 2-D, 3-A, 4-C, 5-C, 6-A, 11-C, 13-B, 15-D, 16-D, 17-D, 18-C, 19-B, 20-A, 21-B, 22-D, 23-A, 25-C, 26-D, 30-B, 32-B, 34-B, 35-D, 38-B, 39-D, 40-C, 41-D, 42-D, 44-B, 45-C, 46-C, 50-D, 51-D, 52-D, 53-A, 54-C, 56-A, 58-A, 59-B, 60-D, 61-C, 63-D, 66-C, 67-C, 68-C, 70-B, 72-B, 73-D, 74-B, 76-D, 77-B, 78-A, 84-A, 85-C, 87-B,
BEXZOD ABDURAXMONOV 14247 73.4 ball 11 ball 13 ball 10 ball 1-B, 2-A, 3-C, 5-B, 6-D, 7-D, 8-D, 9-C, 10-A, 14-D, 16-A, 17-B, 18-B, 19-A, 23-C, 24-C, 25-D, 26-A, 30-B, 33-C, 34-C, 35-A, 37-C, 38-A, 39-A, 41-D, 42-A, 43-C, 44-B, 47-A, 48-C, 50-C, 53-A, 56-A, 59-A, 60-C, 61-B, 64-A, 69-D, 71-B, 73-A, 74-C, 75-C, 76-A, 77-B, 78-B, 79-C, 80-A, 81-A, 82-B, 83-C, 84-D, 85-C, 86-D, 88-D, 90-B
TOJIYEVVV 13854 73.4 ball 7 ball 9 ball 18 ball 1-D, 3-D, 4-A, 6-A, 7-A, 8-B, 9-C, 10-C, 11-B, 12-D, 13-C, 14-A, 16-A, 18-C, 19-B, 20-D, 21-D, 24-A, 25-D, 26-D, 28-D, 29-C, 30-B, 31-A, 34-C, 35-B, 36-C, 37-D, 38-D, 39-D, 41-D, 43-C, 44-D, 46-D, 47-C, 49-B, 50-B, 51-B, 52-C, 53-C, 54-B, 55-C, 57-A, 58-D, , 61-B, 63-D, 67-C, 71-D, 72-A, 73-A, 83-B, 85-A, 87-D, 88-D, 89-A, 90-B
ODILOV MUROD 13913 73.3 ball 5 ball 9 ball 19 ball 2-B, 3-C, 4-C, 5-A, 6-B, 7-A, 9-D, 10-C, 11-B, 12-D, 14-C, 15-C, 16-B, 18-C, 19-B, 20-A, 21-B, 22-D, 23-B, 24-D, 26-D, 27-D, 28-D, 29-A, 30-B, 34-D, 35-B, 36-A, 37-C, 38-D, 40-B, 41-B, 43-C, 45-B, 46-B, 47-D, 49-C, 50-B, 51-C, 52-A, 53-B, 54-A, 55-D, 56-B, 57-D, 58-A, , 61-C, 62-D, 65-C, 66-A, 67-D, 69-C, 73-A, 76-D, 77-C, 80-B, 90-A
NASULLAEV SHERZOD 14431 73.3 ball 10 ball 14 ball 9 ball 1-A, 2-A, 4-C, 7-B, 11-A, 12-D, 13-D, 15-D, 16-A, 17-C, 18-D, 19-C, 20-B, 21-B, 22-A, 23-A, 25-B, 27-C, 28-A, 30-B, 31-B, 32-C, 34-B, 36-B, 37-D, 39-B, 40-A, 42-D, 44-D, 45-A, 46-A, 50-C, 52-A, 58-A, 59-D, 60-B, 61-D, 62-B, 64-D, 65-D, 66-D, 67-C, 68-D, 69-D, 72-A, 74-C, 75-C, 76-B, 77-C, 78-B, 79-A, 80-A, 81-C, 82-B, 87-B, 89-C, 90-D
NURALIYEV SARDOR 14240 73.1 ball 6 ball 14 ball 11 ball 1-A, 2-D, 5-A, 6-D, 8-B, 9-D, 10-A, 11-A, 12-B, 13-C, 14-B, 15-A, 16-A, 17-D, 18-D, 20-D, 21-D, 22-A, 24-D, 25-A, 26-A, 27-C, 29-D, 30-B, 31-A, 32-A, 34-C, 35-C, 36-A, 38-A, 39-A, 41-C, 44-D, 45-C, 47-A, 49-B, 51-A, 52-A, 56-C, 57-A, , 61-B, 64-B, 68-C, 69-C, 70-A, 71-B, 73-D, 75-A, 77-A, 78-C, 79-B, 80-C, 81-C, 82-C, 83-C, 84-C, 85-D, 86-B, 88-C,
OTABEK 14562 73 ball 5 ball 15 ball 10 ball 1-C, 2-A, 3-A, 4-B, 5-A, 6-B, 8-B, 9-B, 11-B, 12-D, 13-D, 14-D, 15-B, 16-A, 17-C, 18-C, 19-C, 22-D, 24-C, 25-D, 26-A, 27-A, 28-A, 29-A, 30-A, 31-B, 34-C, 36-A, 37-C, 39-D, 42-A, 43-C, 45-A, 47-C, 48-A, 51-C, 52-C, 54-A, 56-D, 59-C, , 65-B, 66-B, 67-D, 68-A, 69-C, 70-A, 71-A, 72-D, 73-B, 75-D, 76-D, 77-A, 79-C, 80-D, 81-D, 86-D, 87-B, 88-C, 89-C, 90-C
AXMADBEKOV ALIMARDNN 14548 73 ball 5 ball 15 ball 10 ball 3-B, 4-B, 5-C, 6-C, 7-B, 8-D, 9-C, 11-B, 12-D, 14-D, 15-C, 16-B, 17-B, 18-D, 19-C, 20-D, 21-C, 22-C, 23-B, 24-C, 25-C, 26-B, 27-B, 28-D, 29-B, , 32-C, 34-B, 36-B, 37-C, 38-C, 39-B, 40-B, 42-B, 45-D, 49-B, 50-C, 52-C, 55-C, 56-C, 60-C, 61-B, 62-B, 63-A, 64-A, 67-D, 68-A, 70-A, 71-C, 72-C, 73-B, 74-C, 76-D, 78-D, 80-B, 81-C, 82-D, 84-A, 85-A, 86-A, 88-D,
OSTONOV QUTBIDDIN 13923 72.9 ball 6 ball 18 ball 5 ball 2-C, 3-D, 4-D, 5-D, 7-A, 9-A, 10-B, 12-A, 14-A, 15-B, 16-C, 17-B, 18-C, 20-C, 21-C, 22-D, 23-D, 24-D, 25-D, 26-A, 27-B, 28-B, 29-B, 30-B, 32-B, 37-B, 40-A, 41-B, 42-C, 44-C, 49-C, 50-C, 51-B, 53-A, 56-A, 59-B, , 61-B, 63-D, 65-D, 66-A, 68-D, 69-D, 70-A, 71-C, 72-A, 73-D, 74-C, 75-C, 76-B, 77-C, 78-D, 80-C, 81-C, 82-D, 83-B, 84-B, 86-A, 87-A, 88-C, 89-D, 90-D
DILMUROD ZO'R 14412 72.7 ball 11 ball 6 ball 20 ball 1-D, 2-C, 3-D, 5-C, 6-A, 7-C, 8-A, 9-C, 10-B, 11-C, 13-D, 14-C, 17-B, 18-C, 21-D, 23-B, 28-A, 29-D, 30-C, 31-B, 33-D, 34-A, 35-D, 37-C, 38-A, 39-B, 41-B, 42-C, 43-A, 44-A, 45-D, 46-C, 47-A, 49-B, 50-C, 51-C, 52-D, 53-D, 55-B, 57-D, 58-B, 59-D, 60-C, 63-B, 72-C, 73-B, 75-D, 78-C, 83-C, 87-A, 88-A, 89-B, 90-C
ShODIYEVAKAMOLA 14513 72.6 ball 13 ball 10 ball 13 ball 3-A, 4-D, 7-A, 8-C, 14-D, 15-A, 16-A, 17-D, 18-B, 19-C, 22-B, 23-D, 24-C, 27-B, 28-D, 29-C, 30-A, 31-C, 32-B, 33-D, 34-A, 36-C, 37-C, 39-C, 42-C, 45-A, 46-C, 47-C, 48-D, 49-D, 50-C, 51-C, 52-C, 53-A, 55-A, 56-B, 57-A, , 62-B, 63-A, 67-D, 69-C, 70-A, 72-D, 73-B, 75-B, 76-D, 77-C, 79-A, 80-A, 81-B, 82-D, 87-D, 88-B, 90-C
TOSHXO'DJAEVFAHRIDDIN 14738 72.4 ball 12 ball 13 ball 9 ball 3-A, 4-C, 5-B, 6-B, 7-A, 8-C, 9-B, 10-D, 15-A, 16-C, 17-C, 20-D, 21-B, 24-A, 25-D, 26-C, 28-A, 30-C, 32-B, 33-C, 34-B, 36-C, 37-A, 40-B, 42-C, 43-C, 44-B, 49-B, 50-D, 54-C, 55-B, 57-D, 58-D, 59-D, 60-C, 62-A, 64-A, 65-B, 66-D, 67-D, 68-A, 69-C, 70-C, 73-A, 74-C, 76-B, 78-D, 79-B, 80-A, 81-D, 83-C, 84-B, 86-C, 87-B, 88-A, 89-D,
BURIYEV XURShID 13949 72.2 ball 6 ball 11 ball 15 ball 1-C, 2-B, 3-C, 4-C, 5-A, 6-C, 7-C, 8-A, 9-B, 10-A, 11-D, 12-D, 13-A, 14-B, 15-B, 19-C, 21-B, 22-B, 23-C, 24-B, 25-A, 26-B, 28-D, 30-D, 31-A, 33-A, 35-C, 36-D, 37-D, 38-C, 41-A, 44-D, 46-C, 47-B, 48-D, 51-D, 54-C, 55-A, 56-A, 57-C, 58-A, 59-D, 60-C, 61-A, 62-C, 70-B, 71-B, 75-B, 79-B, 81-D, 82-C, 83-A, 84-A, 86-B, 87-B, 88-D, 89-C, 90-C
LUTFULLAYEVA MALIKA 14612 72.1 ball 6 ball 13 ball 12 ball 1-C, 2-D, 3-D, 4-A, 5-A, 6-D, 7-B, 8-D, 9-D, 10-D, 14-A, 16-C, 17-A, 20-C, 21-A, 22-B, 23-C, 24-C, 25-B, 26-A, 27-C, 28-A, 29-A, 30-C, 32-D, 35-C, 36-D, 38-C, 39-D, 40-C, 41-D, 44-A, 45-C, 47-C, 48-D, 49-C, 50-D, 54-B, 55-C, 59-C, 60-D, 61-C, 62-A, 63-B, 65-A, 66-B, 67-B, 69-D, 72-A, 73-A, 74-D, 75-D, 77-B, 78-B, 80-C, 81-B, 82-A, 84-A, 86-C,
UMAROV ORIFJON 13818 72.1 ball 12 ball 19 ball 0 ball 1-A, 2-D, 3-B, 4-D, 8-C, 9-C, 10-A, 11-D, 12-B, 13-D, 15-C, 16-B, 18-D, 20-B, 24-C, 27-D, 28-A, 30-B, 32-B, 34-D, 35-D, 37-C, 38-B, 40-C, 41-C, 54-B, 55-D, 56-B, 59-B, , 61-B, 62-A, 63-D, 64-C, 65-C, 66-D, 67-D, 68-D, 69-B, 70-A, 71-C, 72-C, 73-C, 74-D, 75-B, 76-B, 77-B, 78-C, 79-D, 80-B, 81-B, 82-C, 83-D, 84-B, 85-C, 86-C, 87-A, 88-A, 89-B, 90-D
14553 72 ball 6 ball 15 ball 9 ball 2-A, 3-B, 5-A, 6-A, 7-A, 8-A, 9-A, 10-A, 11-D, 12-A, 13-B, 14-D, 15-A, 17-B, 19-A, 21-D, 22-B, 23-B, 24-D, 25-B, 26-B, 28-D, 29-B, 30-B, 32-D, 34-B, 35-B, 38-D, 39-B, 41-B, 42-C, 45-C, 51-A, 52-C, 54-B, 57-B, 58-B, 59-B, 60-D, 61-C, 62-B, 63-A, 65-D, 66-B, 68-D, 72-B, 75-C, 76-D, 77-D, 78-D, 80-D, 81-C, 82-A, 83-C, 84-B, 85-B, 86-B, 87-A, 88-B, 90-A
ABDURAXMONOV SOBIR 14334 72 ball 4 ball 13 ball 13 ball 1-D, 2-C, 3-C, 4-B, 5-A, 6-D, 7-D, 10-A, 11-B, 12-D, 14-C, 15-C, 16-B, 17-B, 18-B, 19-A, 20-A, 22-D, 23-D, 24-C, 25-C, 26-B, 27-D, 28-C, 29-B, 30-B, 31-D, 32-C, 33-C, 34-D, 35-D, 37-C, 40-D, 42-C, 44-B, 45-B, 46-D, 48-D, 49-D, 50-C, 54-A, 55-C, 60-D, 63-C, 64-B, 65-B, 68-A, 69-D, 70-B, 71-D, 72-B, 74-B, 76-B, 77-D, 80-C, 83-D, 86-D, 87-A, 89-C, 90-B
SOBITOVA  NAZOKAT 14075 71.9 ball 20 ball 10 ball 9 ball 3-A, 4-D, 7-B, 10-B, 12-A, 14-A, 20-D, 24-C, 27-C, 28-B, , 34-B, 35-B, 37-C, 38-B, 39-B, 40-D, 42-A, 43-A, 44-B, 45-B, 46-C, 47-C, 49-B, 50-C, 52-A, 53-D, 56-B, 57-C, 58-D, 60-D, 62-B, 63-B, 64-B, 65-C, 66-A, 67-A, 68-D, 69-D, 71-B, 72-D, 74-B, 75-A, 76-A, 77-B, 78-D, 80-D, 83-A, 84-D, 85-D, 86-B, 90-A
JAVOXIRRADJABOV 14331 71.9 ball 4 ball 15 ball 10 ball 1-A, 2-B, 3-B, 4-D, 5-B, 6-C, 8-D, 9-C, 10-D, 11-D, 12-A, 13-D, 14-B, 15-C, 16-C, 17-B, 18-C, 19-A, 20-A, 21-B, 22-C, 23-C, 25-D, 26-D, 29-B, 30-D, 31-A, 32-B, 35-B, 38-C, 39-C, 40-B, 41-D, 42-C, 45-B, 47-C, 49-B, 53-C, 56-B, 58-B, 59-C, , 63-A, 66-B, 68-A, 69-A, 70-A, 71-D, 73-A, 74-D, 76-B, 77-B, 78-C, 79-D, 81-C, 82-A, 83-D, 84-D, 85-C, 86-A, 87-B, 90-A
ORTIQOVNURBEK 13816 71.9 ball 6 ball 17 ball 6 ball 1-B, 2-B, 3-C, 4-B, 5-B, 6-D, 7-B, 8-D, 9-D, 10-C, 12-B, 13-D, 14-C, 16-D, 17-A, 18-A, 19-B, 23-A, 24-A, 25-D, 26-A, 28-A, 29-B, 30-D, 32-B, 34-A, 36-B, 37-C, 41-A, 44-B, 48-A, 49-C, 55-C, 57-B, 58-C, 59-B, 60-A, 61-B, 62-A, 63-A, 65-D, 69-D, 70-C, 71-A, 72-A, 73-B, 74-D, 76-C, 77-A, 78-B, 79-D, 80-B, 81-B, 82-A, 83-C, 84-C, 85-B, 86-D, 87-D, 88-B, 90-A
MELIBAYEVA XILOLA 14252 71.7 ball 16 ball 10 ball 11 ball 1-D, 3-B, 5-C, 6-A, 7-A, 8-C, 9-D, 11-D, 16-B, 17-A, 19-B, 20-B, 22-D, 23-D, , 31-C, 33-D, 34-C, 35-C, 37-D, 38-B, 39-B, 40-C, 42-B, 44-A, 45-B, 46-C, 50-C, 51-B, 52-C, 53-A, 55-B, 58-B, 59-C, 60-C, 63-B, 64-B, 65-D, 67-A, 68-A, 69-C, 70-A, 71-C, 77-A, 78-D, 79-D, 80-B, 81-A, 83-D, 85-B, 86-C, 87-D, 88-D, 89-D,
ERKINOV ABDULLOH 13926 71.4 ball 10 ball 10 ball 14 ball 1-D, 2-A, 3-C, 4-B, 8-D, 10-A, 11-C, 12-C, 13-C, 14-A, 15-A, 16-C, 17-B, 18-A, 22-A, 23-D, 24-B, 25-D, 28-D, 30-D, 32-C, 34-B, 35-C, 36-B, 37-D, 39-D, 41-C, 43-D, 45-A, 47-B, 48-D, 49-B, 50-B, 53-C, 54-D, 55-C, 56-C, 57-C, 59-D, 60-D, 63-C, 65-D, 67-C, 68-C, 69-A, 70-B, 72-C, 74-B, 75-A, 77-B, 82-C, 83-D, 84-D, 85-A, 87-B, 89-A,
YULDAShEVISLOMBEK 13907 71.3 ball 8 ball 10 ball 15 ball 2-D, 3-A, 4-C, 5-A, 6-A, 9-C, 11-D, 12-B, 13-B, 14-C, 15-B, 16-B, 17-D, 18-B, 19-C, 22-D, 23-A, 25-C, 26-B, 27-A, 29-D, 30-B, 31-C, 32-D, 33-A, 36-A, 37-A, 39-C, 41-C, 42-C, 43-C, 46-A, 47-A, 49-A, 50-D, 51-C, 52-A, 54-D, 55-D, 56-C, 57-D, 58-A, , 61-A, 63-A, 69-D, 70-B, 71-D, 73-B, 77-D, 78-C, 79-B, 80-B, 81-C, 82-D, 83-D, 85-C, 90-A
13972 71.3 ball 9 ball 11 ball 13 ball 1-B, 4-B, 5-C, 6-D, 7-A, 8-A, 9-B, 11-D, 14-B, 15-D, 16-C, 18-A, 19-B, 20-C, 21-D, 22-D, 24-B, 26-C, 27-A, 28-B, 30-C, 31-B, 32-B, 33-B, 38-B, 40-A, 42-B, 43-B, 45-B, 46-C, 47-C, 50-A, 51-C, 52-D, 53-C, 54-A, 55-D, 56-D, 57-C, 58-D, , 61-A, 62-A, 63-A, 64-B, 68-A, 69-D, 73-C, 74-C, 80-A, 82-C, 83-D, 85-A, 86-C, 87-B, 88-B, 89-A, 90-D
UBAYDULLOH SOLIHOV 14004 71.2 ball 7 ball 11 ball 14 ball 1-A, 2-A, 3-D, 4-C, 5-A, 7-D, 8-A, 9-C, 10-A, 11-D, 12-C, 13-D, 14-C, 15-D, 16-D, 17-D, 18-A, 19-C, 21-D, 23-A, 28-C, 29-A, 30-C, 31-C, 34-C, 36-B, 39-D, 41-D, 43-D, 44-C, 45-B, 47-B, 48-B, 49-D, 50-A, 52-B, 53-B, 54-D, 55-A, 56-C, 58-C, 60-C, 61-C, 62-C, 63-C, 64-B, 68-D, 69-B, 73-B, 74-D, 75-D, 76-A, 82-D, 84-B, 85-B, 86-D, 87-A, 88-A,
AHMEDOVAZAZIZA 14549 71.2 ball 10 ball 14 ball 8 ball 1-A, 2-D, 5-C, 6-D, 7-B, 8-C, 9-A, 10-A, 12-A, 14-C, 15-A, 17-A, 20-C, 21-C, 22-C, 24-B, 25-C, 26-B, 28-D, 29-A, , 31-A, 32-D, 34-B, 35-A, 36-D, 37-B, 38-C, 41-A, 43-B, 44-B, 46-B, 49-A, 52-B, 54-A, 55-B, 56-B, , 62-B, 64-C, 65-D, 66-D, 67-C, 70-A, 71-A, 72-D, 73-B, 74-D, 76-C, 77-D, 79-D, 80-A, 82-C, 83-A, 84-B, 85-C, 87-D, 88-B, 89-D, 90-D
G'ANIYEV   ABDUQODIR 14255 71.1 ball 7 ball 13 ball 11 ball 1-A, 2-D, 3-A, 5-D, 8-D, 10-A, 11-A, 12-C, 14-D, 15-C, 16-A, 17-A, 18-D, 19-D, 20-B, 21-A, 22-A, 25-B, 26-D, 27-D, 28-B, 29-B, 30-A, 31-C, 33-C, 34-A, 35-A, 38-A, 39-C, 41-B, 43-A, 45-A, 46-A, 47-A, 48-D, 50-C, 52-A, 54-C, 55-A, 57-D, , 61-A, 63-C, 64-A, 65-A, 66-A, 67-A, 70-D, 71-B, 72-A, 73-D, 75-A, 76-D, 77-D, 80-B, 81-D, 82-B, 83-A, 87-C, 90-D
ABDULAZIZG'OFURJONOV 13811 71.1 ball 8 ball 14 ball 9 ball 2-A, 3-C, 4-A, 6-B, 7-A, 8-C, 9-B, 11-D, 12-D, 13-A, 15-A, 17-C, 18-A, 19-B, 20-B, 22-D, 23-B, 24-B, 25-C, 28-D, 29-A, 30-C, 31-C, 35-A, 36-C, 37-C, 39-C, 43-B, 44-A, 46-B, 47-B, 49-B, 50-B, 52-B, 55-A, 56-B, 58-A, 60-A, 61-C, 62-C, 64-D, 65-B, 67-A, 70-C, 71-B, 72-C, 73-A, 74-A, 76-B, 78-C, 79-A, 81-C, 82-C, 84-B, 85-B, 86-C, 88-D, 89-B, 90-A
BONU ALIYEVA 14558 71 ball 11 ball 19 ball 0 ball 3-D, 4-C, 5-C, 6-C, 7-C, 9-D, 10-C, 11-D, 13-B, 14-A, 17-D, 18-C, 20-C, 21-B, 24-C, 26-C, 28-B, 29-A, 30-D, 31-D, 32-D, 40-D, 42-D, 44-D, 45-A, 46-D, 47-A, 49-A, 58-A, 60-D, 61-C, 62-B, 63-C, 64-A, 65-A, 66-B, 67-C, 68-A, 69-A, 70-B, 71-B, 72-B, 73-D, 74-D, 75-C, 76-B, 77-B, 78-B, 79-A, 80-C, 81-A, 82-D, 83-B, 84-C, 85-D, 86-B, 87-D, 88-C, 89-B, 90-A
TILYAKVJJAXOIR 14569 71 ball 6 ball 14 ball 10 ball 1-B, 3-D, 4-B, 5-C, 6-B, 7-B, 8-A, 10-B, 11-D, 13-B, 14-A, 15-A, 16-A, 17-A, 18-D, 20-A, 21-A, 22-C, 23-B, 24-D, 25-C, 26-A, 27-A, 29-D, , 31-A, 38-D, 39-D, 40-D, 41-A, 43-D, 47-B, 48-D, 49-A, 50-D, 52-D, 53-D, 54-D, 57-A, 58-A, 59-B, , 61-B, 63-B, 64-B, 65-C, 66-C, 67-A, 68-C, 69-B, 71-B, 73-A, 74-C, 78-A, 80-C, 81-A, 82-C, 85-D, 86-B, 87-A, 89-D, 90-B
IZZATULLAYEVA M 14509 70.6 ball 15 ball 10 ball 11 ball 1-D, 2-B, 4-D, 7-D, 10-D, 12-C, 13-C, 16-C, 20-A, 23-B, 24-D, 25-C, 28-B, 29-A, 30-B, 32-D, 33-D, 35-B, 36-B, 37-C, 38-B, 39-D, 40-B, 41-C, 43-D, 45-A, 47-C, 48-C, 50-A, 52-A, 53-B, 54-B, 55-B, 56-D, 57-C, , 61-D, 62-C, 63-C, 64-D, 66-D, 69-A, 70-A, 72-B, 73-B, 74-D, 77-C, 78-C, 81-C, 82-C, 83-A, 84-A, 85-D, 87-B, 89-D,
UBAYDULLAEVA BEGZODA 14398 70.5 ball 13 ball 10 ball 12 ball 1-D, 2-A, 3-D, 6-C, 7-B, 8-C, 11-D, 12-D, 14-D, 17-C, 20-C, 21-B, 24-C, 25-C, 26-B, 28-B, 29-B, , 32-C, 33-B, 34-D, 35-B, 38-C, 39-B, 40-B, 42-B, 44-B, 46-D, 47-C, 48-B, 50-D, 51-C, 53-D, 54-A, 55-D, 57-A, 59-D, 60-D, 61-D, 63-D, 66-D, 67-B, 68-C, 71-C, 72-B, 74-B, 75-D, 76-B, 77-D, 78-B, 79-C, 81-B, 85-D, 86-D, 89-B, 90-C
ShERBOBOYEVA MOHINA 13899 70.4 ball 10 ball 9 ball 15 ball 1-B, 2-A, 4-B, 6-D, 8-B, 9-A, 10-A, 11-C, 12-D, 16-D, 17-C, 19-D, 20-A, 21-C, 22-B, 23-B, 25-A, 26-C, 27-D, 29-B, , 33-A, 34-D, 35-A, 36-C, 37-C, 38-D, 40-B, 41-C, 43-D, 44-B, 45-D, 46-A, 47-D, 48-B, 50-C, 52-B, 53-C, 54-C, 56-D, 58-C, 60-D, 61-C, 63-D, 64-B, 67-C, 69-A, 74-D, 75-B, 76-B, 77-C, 85-B, 86-B, 87-A, 88-A, 89-D, 90-C
DILShOD MAMATRAIMOV 14441 70.2 ball 9 ball 12 ball 11 ball 1-D, 2-C, 3-C, 4-D, 6-B, 7-C, 8-B, 9-B, 10-C, 12-A, 14-B, 15-D, 18-C, 19-C, 20-C, 21-C, 22-C, 24-A, 27-B, 28-D, 29-B, , 31-D, 33-D, 34-B, 36-C, 39-A, 41-B, 42-B, 44-D, 46-B, 47-A, 48-C, 49-C, 50-C, 51-C, 56-A, 57-D, 59-A, 60-C, 62-C, 63-B, 64-A, 65-C, 67-B, 70-B, 71-C, 73-B, 75-A, 77-A, 78-A, 80-C, 81-A, 82-A, 83-D, 84-D, 85-C, 86-B, 87-B,
MOHIChEXRAAZIMOVA 12470 70.1 ball 9 ball 14 ball 8 ball 3-D, 5-C, 6-A, 7-A, 9-A, 10-C, 11-D, 12-D, 14-A, 15-B, 16-A, 17-D, 20-C, 21-C, 22-C, 23-D, 24-D, 26-B, 28-B, 29-D, 30-A, 31-B, 32-A, 36-A, 39-A, 40-B, 41-D, 42-B, 44-C, 45-B, 47-D, 50-C, 52-B, 53-A, 54-C, 55-D, 59-D, , 61-C, 62-A, 63-D, 64-C, 65-D, 66-B, 68-A, 69-D, 70-B, 71-A, 72-A, 73-A, 75-A, 76-A, 77-D, 78-A, 79-B, 80-D, 81-C, 82-D, 86-A, 88-A,
BAXODIROVA NOZIMA 13963 70 ball 7 ball 14 ball 9 ball 1-C, 2-A, 3-B, 5-D, 7-D, 8-C, 9-B, 10-A, 11-B, 13-D, 14-C, 15-D, 17-A, 18-A, 19-C, 20-A, 21-B, 23-D, 26-D, 27-B, 28-D, 29-D, 30-B, 32-C, 34-C, 35-C, 38-B, 39-A, 42-B, 43-C, 44-C, 47-C, 48-B, 52-A, 54-A, 55-D, 57-B, 59-A, 60-B, 62-D, 63-D, 64-A, 65-B, 66-C, 67-A, 69-B, 71-D, 72-B, 73-A, 74-D, 76-A, 77-C, 78-A, 79-D, 81-A, 84-C, 85-B, 88-B, 89-B, 90-A
EShMUROTOVA MARJONA 13954 70 ball 6 ball 13 ball 11 ball 1-A, 2-D, 5-A, 7-C, 8-D, 9-A, 10-D, 11-C, 12-B, 14-C, 15-B, 16-B, 17-C, 18-B, 20-D, 22-D, 23-D, 24-D, 25-B, 26-C, 27-C, 28-C, 29-A, 30-D, 31-D, 37-A, 38-A, 41-C, 42-B, 43-B, 44-C, 46-D, 47-D, 48-C, 51-D, 52-D, 53-A, 55-D, 57-D, 58-C, 60-B, 61-D, 63-B, 64-B, 67-C, 68-B, 70-A, 71-D, 72-C, 73-C, 74-A, 76-C, 77-B, 79-B, 82-A, 83-B, 85-A, 86-A, 89-C, 90-B
ULUGBEK 14641 70 ball 7 ball 14 ball 9 ball 1-A, 2-B, 3-C, 5-C, 7-B, 8-C, 10-D, 11-B, 12-D, 14-B, 15-D, 16-D, 17-C, 19-D, 20-A, 21-A, 22-A, 23-C, 25-D, 26-A, 27-C, 28-D, 29-D, , 32-C, 33-D, 35-B, 37-C, 38-A, 39-B, 42-D, 44-B, 45-B, 46-B, 51-D, 52-D, 53-B, 55-B, 56-D, 58-B, , 61-A, 62-B, 63-A, 64-C, 65-A, 66-D, 67-A, 69-C, 70-B, 71-C, 72-D, 74-D, 76-D, 77-D, 80-C, 82-C, 84-D, 85-A, 88-B, 89-D, 90-D
ABDUMURODOV ShAMSIDDIN 14239 70 ball 7 ball 14 ball 9 ball 1-B, 2-B, 3-D, 5-A, 6-B, 7-A, 8-A, 11-D, 14-B, 15-A, 16-B, 17-B, 18-A, 19-A, 20-C, 21-C, 22-B, 25-C, 26-A, 27-A, 28-C, 29-B, 30-B, 32-C, 33-C, 35-C, 39-C, 40-D, 41-D, 44-D, 47-B, 48-D, 51-B, 53-D, 55-C, 56-A, 57-D, 58-C, 60-C, 63-A, 64-C, 65-B, 66-B, 67-B, 68-D, 69-C, 70-A, 71-B, 72-A, 75-D, 77-B, 80-A, 81-B, 82-A, 83-D, 84-B, 85-C, 87-D, 88-A, 90-A
S AIDMURODVADURDONA 13947 69 ball 22 ball 7 ball 11 ball 2-D, 3-B, 5-B, 14-C, 16-D, 17-A, 19-D, 30-D, 31-A, 33-B, 35-B, 36-B, 37-B, 40-B, 41-A, 42-B, 43-C, 44-C, 45-D, 46-B, 48-D, 49-B, 50-A, 51-A, 52-D, 53-C, 55-A, 56-A, 57-A, 59-C, 60-D, 61-C, 62-D, 63-D, 64-A, 66-A, 71-D, 72-D, 75-A, 76-B, 77-A, 79-B, 80-B, 81-A, 84-A, 85-D, 86-D, 88-A, 89-A, 90-D
MOHIChEXRA AZIMOVA 13940 69 ball 8 ball 14 ball 8 ball 1-C, 2-A, 5-C, 6-A, 7-A, 9-D, 10-B, 11-B, 13-B, 14-C, 15-C, 16-D, 17-A, 18-C, 19-D, 22-B, 24-A, 25-A, 26-D, 27-A, 28-D, 29-D, , 31-D, 32-A, 33-B, 34-A, 36-A, 40-C, 42-D, 44-B, 45-D, 48-D, 51-D, 54-D, 55-D, 58-A, 59-D, 60-A, 61-A, 62-D, 63-D, 64-B, 65-A, 67-C, 68-C, 69-B, 70-C, 71-A, 73-C, 74-C, 75-A, 77-D, 78-A, 79-D, 81-A, 83-B, 85-A, 86-D, 89-C, 90-C
BURXONOV MURODJON 14576 69.9 ball 5 ball 14 ball 10 ball 1-A, 3-C, 4-B, 5-D, 6-D, 7-D, 8-C, 9-A, 10-C, 11-D, 12-D, 15-D, 16-C, 17-A, 18-C, 19-A, 20-A, 21-D, 23-D, 24-C, 25-C, 26-C, 27-D, 29-A, 30-C, 31-D, 33-A, 35-A, 39-D, 42-D, 43-A, 45-A, 47-D, 51-A, 52-D, 53-D, 55-A, 56-C, 57-D, 58-D, 59-C, , 64-D, 65-A, 66-B, 68-A, 69-A, 70-A, 71-D, 72-D, 73-C, 74-D, 75-A, 79-D, 80-A, 81-D, 82-A, 84-C, 85-C, 86-C, 87-B, 90-A
JAMILOVA MOXIRA 14320 69.9 ball 4 ball 13 ball 12 ball 1-B, 2-B, 5-C, 6-C, 7-D, 8-D, 9-C, 10-B, 12-A, 13-B, 14-D, 15-A, 16-B, 17-D, 18-D, 19-A, 20-A, 22-B, 23-B, 24-C, 25-C, 26-D, 27-B, 28-C, 29-D, 30-D, 31-B, 33-C, 34-A, 36-C, 37-B, 38-C, 39-A, 40-C, 42-C, 43-B, 45-B, 48-B, 49-C, 52-D, 55-D, 56-D, 57-C, , 61-A, 62-D, 63-D, 64-D, 68-C, 73-B, 74-B, 75-B, 76-C, 77-C, 79-A, 80-D, 83-C, 84-D, 85-D, 86-A, 87-C, 88-D,
MAHMUDOVMURODJON 14751 69.5 ball 14 ball 10 ball 11 ball 1-C, 2-B, 3-C, 4-A, 7-C, 8-D, 11-C, 13-B, 16-D, 17-C, 18-C, 19-C, 20-B, 22-C, 23-A, 30-D, 31-B, 32-A, 33-A, 34-C, 35-B, 36-B, 37-C, 38-C, 43-B, 44-D, 46-C, 48-D, 49-C, 50-A, 51-D, 54-A, 55-C, 56-D, 59-C, 60-D, 61-D, 63-D, 64-B, 65-D, 66-B, 68-A, 70-D, 71-C, 73-C, 75-C, 76-B, 77-C, 80-B, 84-B, 86-B, 87-D, 88-C, 89-C, 90-C
XAYDAROV ADHAM 13819 69.3 ball 10 ball 10 ball 13 ball 1-A, 5-B, 6-A, 9-C, 10-A, 11-C, 12-D, 13-A, 14-A, 16-C, 18-B, 19-C, 22-B, 23-B, 24-B, 26-A, 27-C, 28-B, 29-C, 30-C, 31-D, 35-A, 36-C, 37-A, 38-B, 41-A, 42-A, 43-D, 44-C, 45-C, 48-A, 49-A, 50-D, 52-C, 54-B, 56-B, 57-C, 58-A, 59-D, 60-D, 61-D, 63-B, 64-B, 65-B, 66-B, 67-C, 68-A, 70-C, 75-A, 77-A, 78-B, 81-B, 83-D, 84-D, 85-A, 89-A, 90-B
TURSUNBOYEVXAYRULLO 14092 69.2 ball 8 ball 10 ball 14 ball 1-C, 3-C, 4-C, 5-B, 6-C, 7-C, 8-C, 9-A, 10-D, 11-D, 12-D, 13-A, 14-A, 15-B, 17-A, 18-B, 19-A, 21-B, 24-B, 25-A, 27-B, 28-A, , 32-C, 33-C, 34-B, 36-A, 37-A, 38-D, 39-C, 40-D, 45-D, 46-C, 47-B, 48-D, 50-B, 53-B, 54-B, 55-C, 56-B, 57-D, 59-A, 60-D, 61-D, 62-B, 63-C, 64-B, 65-C, 66-A, 67-C, 68-A, 69-D, 71-D, 74-D, 76-C, 78-A, 79-A, 86-D, 90-A
ALIYEVA MUSLIMA 13682 69.2 ball 8 ball 10 ball 14 ball 1-B, 2-D, 4-D, 5-A, 6-D, 7-B, 10-B, 11-C, 12-D, 13-A, 14-C, 15-C, 16-D, 17-A, 20-A, 21-B, 22-B, 23-A, 24-A, 26-B, 28-D, 29-C, , 32-C, 33-D, 34-B, 35-A, 37-D, 38-A, 39-B, 40-D, 41-B, 43-A, 45-C, 46-D, 49-B, 50-A, 54-D, 56-D, 57-D, 58-B, 59-C, 60-C, 63-D, 65-D, 67-A, 68-A, 70-C, 71-A, 73-B, 74-C, 76-D, 77-A, 78-D, 82-D, 85-D, 88-B, 89-C, 90-A
SALIYEV AHMADJON 14224 68.8 ball 6 ball 16 ball 6 ball 3-D, 4-C, 5-B, 6-B, 7-B, 8-D, 9-D, 10-A, 11-A, 13-A, 14-C, 17-A, 18-D, 19-D, 20-A, 21-A, 22-B, 23-D, 24-A, 25-B, 26-B, 27-C, 28-C, 29-A, , 31-C, 32-B, 33-C, 36-D, 37-B, 43-D, 46-A, 49-A, 50-A, 52-A, 53-A, 57-C, 58-C, 60-A, 61-D, 62-D, 64-D, 66-D, 67-B, 68-B, 69-C, 70-A, 72-B, 73-D, 74-D, 75-B, 76-C, 77-B, 78-A, 79-B, 81-A, 82-B, 83-C, 84-A, 87-A, 88-B, 89-B, 90-A
BOTIROVA MALIKA 14487 68.4 ball 10 ball 7 ball 17 ball 1-D, 2-D, 5-D, 6-B, 7-C, 8-B, 9-A, 10-C, 11-A, 13-A, 14-D, 16-D, 17-A, 18-A, 19-C, 20-C, 21-B, 22-A, 27-B, 29-B, , 31-D, 32-A, 34-D, 35-D, 36-B, 37-C, 38-D, 39-B, 40-B, 41-B, 42-B, 43-A, 44-A, 47-B, 49-A, 50-B, 51-A, 52-B, 53-D, 54-A, 56-C, 58-B, 59-D, , 61-A, 62-C, 65-B, 66-A, 68-C, 69-D, 71-B, 72-A, 75-D, 76-B, 84-D, 85-A, 90-C
ShAHZOD BBB 14525 68.4 ball 9 ball 6 ball 19 ball 2-B, 3-C, 4-C, 5-D, 6-B, 7-A, 8-D, 10-B, 11-D, 12-A, 13-D, 16-B, 17-A, 20-D, 21-A, 22-D, 23-B, 25-D, 26-A, 27-B, 30-C, 32-A, 33-D, 34-C, 37-C, 38-C, 39-B, 40-A, 41-C, 42-C, 44-D, 45-D, 46-D, 47-A, 48-A, 49-D, 50-A, 52-B, 54-A, 55-B, 56-C, 57-B, 58-A, 59-B, 60-C, 62-D, 66-D, 67-C, 70-B, 72-C, 74-D, 76-B, 78-C, 87-B, 89-C, 90-C
BOBOMURODOV AZIZBEK 14076 68.3 ball 11 ball 10 ball 12 ball 5-D, 7-B, 8-D, 9-D, 10-B, 11-A, 12-D, 13-D, 14-A, 15-A, 17-B, 18-D, 19-B, 20-B, 21-B, 23-A, 24-A, 25-A, 26-B, , 32-D, 33-A, 34-C, 36-D, 38-A, 39-A, 40-B, 42-B, 43-C, 45-C, 46-D, 48-A, 50-C, 51-C, 53-C, 54-B, 55-D, 56-C, 59-C, 60-B, 61-D, 62-C, 63-D, 64-D, 67-B, 68-C, 70-C, 72-C, 73-D, 74-B, 75-B, 76-B, 77-A, 79-A, 80-A, 81-C, 82-D, 86-B,
G'OFUR VASEVARA 13803 68.1 ball 7 ball 10 ball 14 ball 2-C, 4-A, 5-A, 7-D, 8-A, 9-B, 11-A, 13-C, 15-A, 16-D, 17-D, 18-A, 19-C, 21-D, 22-A, 23-B, 24-C, 25-A, 26-C, 27-C, 28-B, 29-B, 30-D, 31-D, 32-D, 34-C, 37-D, 38-C, 39-C, 42-D, 43-C, 45-B, 46-C, 49-B, 50-B, 51-D, 54-A, 55-A, 56-D, 57-D, 58-B, 59-C, 60-A, 61-D, 64-A, 66-C, 69-A, 70-B, 73-D, 75-B, 76-B, 79-D, 80-D, 81-C, 86-A, 87-B, 88-C, 89-C, 90-A
ABDURAXMONOVAKMAL 13808 68.1 ball 9 ball 12 ball 10 ball 2-A, 3-B, 5-D, 6-A, 7-A, 9-D, 10-A, 11-D, 14-D, 15-B, 16-B, 17-D, 18-A, 19-B, 20-B, 21-C, 23-B, 25-D, 26-C, 28-A, 30-D, 31-D, 32-D, 33-A, 34-B, 35-D, 36-A, 39-D, 42-A, 43-D, 47-B, 48-D, 49-D, 50-A, 51-A, 52-B, 53-D, 57-A, 59-B, , 61-D, 63-A, 66-C, 68-B, 70-B, 71-D, 72-C, 73-D, 75-D, 76-D, 77-B, 78-B, 79-A, 80-A, 82-D, 83-D, 85-B, 86-B, 87-D, 90-B
NOZIRRAM 13945 68 ball 7 ball 12 ball 11 ball 1-B, 3-D, 4-A, 6-D, 9-A, 10-D, 12-C, 13-D, 15-A, 16-A, 17-C, 18-C, 19-D, 20-D, 21-B, 22-A, 23-B, 24-C, 25-B, 26-A, 27-C, 29-A, 30-A, 32-C, 34-C, 36-B, 37-A, 38-B, 39-D, 40-B, 41-B, 42-A, 43-B, 44-D, 46-D, 47-C, 48-C, 53-D, 57-D, 58-B, 60-C, 63-C, 64-A, 65-D, 66-D, 68-D, 69-A, 71-B, 73-B, 74-C, 75-A, 78-C, 79-A, 81-C, 84-B, 85-D, 86-A, 88-D, 89-D, 90-C
MUSULMONOVSHERZODBEK 13965 68 ball 7 ball 12 ball 11 ball 2-B, 3-A, 4-A, 5-D, 6-B, 8-B, 10-B, 11-A, 12-C, 13-B, 15-A, 17-C, 18-D, 19-A, 20-C, 21-D, 22-C, 23-B, 25-D, 26-D, 27-B, 28-C, 30-D, 31-B, 38-D, 39-B, 40-A, 41-A, 43-D, 45-D, 46-D, 47-D, 48-B, 51-A, 52-A, 54-C, 55-A, 56-B, 58-A, 59-C, 60-D, 62-D, 63-B, 65-C, 67-C, 69-A, 71-B, 72-D, 73-B, 74-B, 75-D, 76-D, 78-C, 79-A, 80-A, 81-C, 82-D, 87-D, 89-B, 90-B
ISOMOVAMUATTAR 14633 68 ball 9 ball 14 ball 7 ball 1-D, 3-D, 4-B, 5-A, 9-B, 10-B, 12-D, 14-B, 15-D, 17-C, 18-C, 19-D, 20-B, 21-C, 22-B, 23-B, 24-B, 25-C, 27-B, 28-C, 30-C, 31-C, 38-C, 39-C, 42-B, 43-A, 44-C, 46-D, 49-D, 50-D, 51-C, 53-C, 54-D, 55-D, 58-D, 59-D, 60-D, 61-B, 62-B, 63-B, 65-B, 66-A, 67-D, 68-A, 71-B, 72-B, 73-A, 74-A, 77-D, 78-D, 79-D, 80-B, 81-B, 82-B, 83-B, 84-B, 85-D, 86-A, 89-D, 90-A
NORBEKOVA MUXLISA 14791 67.3 ball 13 ball 11 ball 9 ball 3-D, 5-A, 7-D, 8-C, 11-C, 13-D, 16-B, 17-B, 19-A, 20-C, 21-A, 22-D, 23-B, 24-B, 25-C, 26-B, 27-A, , 31-C, 33-A, 34-C, 36-D, 38-A, 39-C, 41-C, 42-D, 43-B, 44-D, 45-C, 46-D, 47-B, 50-D, 51-A, 52-B, 57-C, 58-A, 59-B, , 61-B, 62-C, 63-C, 65-A, 66-D, 67-C, 68-D, 69-B, 70-A, 71-D, 73-C, 77-C, 78-B, 79-A, 80-B, 82-C, 85-A, 86-C, 87-C, 89-D, 90-D
XOLMAXMATOVA DILBAR 14437 67.2 ball 8 ball 8 ball 16 ball 1-D, 2-D, 3-B, 5-B, 7-C, 8-A, 9-A, 11-B, 12-D, 14-D, 15-C, 17-D, 18-C, 22-C, 23-D, 24-A, 25-A, 26-C, 27-D, 28-D, 29-D, 30-D, 31-A, 33-C, 35-D, 39-C, 40-B, 41-D, 42-A, 43-C, 44-D, 45-B, 46-A, 48-D, 49-A, 50-D, 51-C, 52-C, 54-D, 56-C, 57-A, 58-D, 59-C, 60-B, 63-D, 65-C, 66-C, 69-D, 72-B, 73-D, 74-A, 78-A, 79-B, 80-B, 82-C, 86-D, 88-A, 90-D
SAPAROVMU AFFARBEK 13905 67.2 ball 9 ball 9 ball 14 ball 1-D, 3-B, 6-A, 7-C, 9-D, 10-D, 12-A, 14-B, 15-A, 16-C, 17-B, 18-B, 20-C, 22-B, 23-D, 24-C, 25-C, 26-A, 27-A, 28-D, 30-D, 31-B, 32-C, 33-B, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C, 41-A, 42-B, 44-A, 46-B, 49-D, 51-A, 52-A, 53-A, 54-B, 55-B, 56-A, 58-A, 59-C, 60-C, 61-C, 65-D, 66-C, 67-D, 71-A, 73-D, 74-B, 77-B, 78-D, 79-D, 80-B, 81-B, 84-C, 86-D, 88-B, 90-A
ASILOVA ROBIYABONU 13865 67.1 ball 5 ball 7 ball 19 ball 1-D, 3-D, 4-C, 5-A, 6-B, 7-B, 8-A, 9-A, 10-D, 11-B, 12-A, 14-C, 15-B, 16-C, 17-A, 19-D, 20-B, 21-C, 23-B, 24-B, 25-D, 26-C, 27-D, 29-D, 30-A, 31-A, 32-B, 35-B, 36-A, 37-D, 38-D, 39-A, 40-A, 42-A, 43-B, 44-D, 45-C, 47-C, 49-C, 50-B, 51-D, 52-A, 53-C, 55-C, 56-A, 57-A, 59-B, 60-C, 62-B, 64-C, 66-D, 68-C, 70-C, 71-B, 72-A, 74-B, 82-A, 89-C, 90-B
LAYLO 13900 67 ball 3 ball 7 ball 20 ball 1-D, 2-D, 3-A, 4-A, 5-B, 7-D, 8-C, 9-A, 10-D, 11-A, 12-A, 13-D, 14-D, 15-A, 17-B, 19-C, 20-B, 21-C, 22-B, 23-C, 24-C, 25-C, 26-D, 27-B, 28-C, 29-B, 30-B, 31-B, 32-D, 33-D, 34-B, 36-D, 37-C, 38-A, 39-A, 41-B, 42-D, 43-C, 44-D, 47-B, 48-B, 50-A, 52-B, 53-D, 54-C, 55-D, 56-A, 57-A, 59-B, 60-D, 64-B, 68-C, 72-B, 73-B, 75-C, 76-A, 79-D, 86-B, 87-C, 90-B
XAMIDJONOVAKOMILA 14438 66.8 ball 10 ball 18 ball 0 ball 1-C, 2-D, 3-A, 4-B, 6-B, 7-B, 8-D, 10-D, 13-C, 15-A, 18-A, 20-A, 21-C, 22-B, 23-B, 26-B, 27-D, 28-D, 29-A, 30-B, 35-B, 38-B, 43-A, 44-B, 49-C, 50-D, 51-A, 53-C, 55-C, 57-C, 58-C, 59-B, , 61-D, 62-D, 63-A, 64-B, 65-C, 66-C, 67-D, 68-A, 69-B, 70-B, 71-B, 72-C, 73-C, 74-B, 75-D, 76-D, 77-C, 78-B, 79-C, 80-D, 81-B, 82-B, 83-C, 84-D, 85-D, 86-B, 87-A, 88-A, 89-D, 90-C
XOJIAKBAR  R 14302 66.4 ball 15 ball 10 ball 9 ball 4-D, 5-A, 6-B, 7-B, 9-A, 10-B, 12-B, 18-C, 22-C, 23-D, 25-B, 26-A, 27-A, 28-B, 29-B, , 31-D, 32-D, 33-B, 34-D, 35-D, 37-D, 39-A, 40-B, 42-B, 43-D, 45-D, 46-D, 47-C, 49-C, 50-A, 51-A, 53-D, 55-D, 59-D, 60-D, 62-B, 66-D, 67-A, 69-B, 70-A, 71-A, 72-C, 73-C, 74-A, 75-D, 76-B, 77-A, 78-A, 79-B, 80-C, 81-D, 83-B, 85-B, 86-A, 88-D, 89-A,
SULTANOV 14422 66 ball 9 ball 12 ball 9 ball 2-B, 3-D, 4-A, 5-A, 8-C, 9-B, 10-B, 11-D, 14-A, 16-A, 17-C, 20-A, 22-A, 23-D, 24-C, 25-D, 26-D, 27-A, 28-C, 29-A, 30-A, 33-A, 34-D, 35-D, 36-C, 39-D, 40-B, 42-B, 43-C, 45-C, 46-C, 51-C, 52-D, 53-D, 55-D, 56-D, 57-C, 58-B, 60-C, 61-A, 63-A, 65-A, 66-C, 67-C, 68-C, 69-D, 70-B, 71-A, 72-C, 73-D, 74-B, 75-B, 76-B, 77-A, 78-B, 82-C, 84-D, 85-B, 86-A, 89-C,
XIKMATOVA GUZAL 13958 66 ball 6 ball 9 ball 15 ball 1-B, 2-A, 3-B, 4-D, 7-C, 8-C, 10-B, 11-A, 12-C, 13-D, 14-A, 15-D, 16-D, 17-D, 18-A, 20-B, 22-A, 23-D, 24-C, 25-C, 27-B, 28-B, 29-A, 30-D, 31-B, 32-D, 33-C, 34-D, 35-A, 36-D, 39-C, 41-C, 43-C, 45-C, 47-B, 48-C, 49-B, 50-B, 51-D, 53-A, 55-B, 56-C, 58-B, 59-B, 60-A, 62-C, 63-D, 64-C, 67-C, 69-A, 74-B, 75-C, 82-A, 83-B, 85-C, 86-A, 87-D, 88-D, 89-C, 90-B
G'OFUROVILHOMJON 14037 66 ball 8 ball 11 ball 11 ball 2-C, 3-D, 4-C, 5-D, 6-D, 7-C, 8-B, 9-C, 10-B, 11-C, 12-A, 13-C, 14-B, 16-B, 17-C, 18-A, 20-A, 23-A, 24-B, 27-B, 28-D, 29-A, , 31-B, 33-B, 34-D, 36-D, 38-D, 39-A, 40-B, 42-B, 43-C, 44-B, 45-A, 47-B, 51-C, 53-B, 55-B, 56-A, 57-C, 58-C, 59-C, , 61-D, 62-C, 63-B, 64-B, 65-B, 66-D, 67-B, 68-C, 71-B, 72-C, 73-D, 74-D, 77-B, 79-A, 80-A, 86-B, 87-D, 89-C, 90-B
KHUDAYShUKUROV 13860 66 ball 8 ball 11 ball 11 ball 1-A, 2-D, 5-D, 6-A, 8-D, 9-C, 10-C, 11-D, 12-C, 13-B, 16-A, 18-D, 20-C, 22-B, 23-C, 24-A, 25-D, 26-C, 27-D, 28-C, 29-A, 30-B, 31-C, 32-A, 33-D, 34-B, 36-C, 37-B, 39-A, 40-A, 43-D, 44-A, 45-D, 46-A, 51-A, 53-A, 54-B, 55-B, 56-C, 57-D, 58-C, , 61-A, 64-D, 65-D, 67-C, 68-C, 72-A, 76-D, 77-C, 78-C, 79-A, 80-A, 81-B, 83-D, 84-B, 86-C, 87-D, 88-B, 89-B, 90-C
ABDULLAYEVA ZILOLA 14568 66 ball 8 ball 11 ball 11 ball 1-D, 2-A, 3-C, 4-A, 5-A, 6-B, 8-D, 9-D, 10-B, 13-A, 14-A, 15-B, 16-D, 18-D, 19-B, 20-B, 22-A, 24-C, 25-C, 26-C, 27-A, 28-C, , 31-D, 32-B, 33-C, 34-C, 38-C, 39-C, 40-B, 42-B, 47-C, 49-B, 50-C, 51-B, 52-C, 53-C, 54-D, 56-B, 58-D, 59-C, 60-C, 62-D, 64-A, 65-C, 66-D, 67-A, 68-A, 69-D, 70-C, 73-C, 75-D, 77-A, 78-A, 81-B, 82-B, 84-A, 85-A, 86-D, 87-A, 89-A,
ASLIDDIN MUSURMONOV 13983 65.8 ball 3 ball 10 ball 15 ball 1-C, 2-D, 3-B, 4-D, 5-D, 6-A, 7-C, 8-C, 10-D, 11-C, 12-A, 14-D, 15-A, 16-A, 17-A, 18-B, 19-C, 20-D, 21-B, 22-B, 23-D, 24-C, 26-A, 27-A, 28-C, 29-B, 30-C, 31-B, 32-A, 33-D, 35-C, 37-C, 38-D, 39-A, 40-A, 41-B, 43-D, 46-C, 47-D, 48-C, 49-B, 50-B, 53-C, 54-B, 55-B, 58-C, 60-C, 63-C, 65-B, 66-C, 69-A, 70-B, 71-B, 72-C, 74-C, 78-A, 79-A, 81-B, 86-C, 87-D, 89-B, 90-A
VAZIRA 14467 65.7 ball 21 ball 9 ball 7 ball 2-D, 4-C, 5-B, 9-C, 10-D, 12-D, 14-A, 18-B, 28-D, , 31-D, 32-D, 33-A, 34-C, 35-D, 37-A, 38-B, 40-B, 41-D, 42-D, 43-A, 44-B, 46-C, 47-C, 50-B, 54-A, 55-A, 56-A, 57-D, 58-B, 59-D, , 61-A, 62-D, 63-A, 64-A, 65-B, 66-B, 67-D, 68-A, 71-B, 72-D, 73-A, 74-B, 75-D, 76-B, 77-A, 79-C, 80-C, 82-B, 83-B, 86-A, 87-B, 89-A, 90-A
TEMIROVANIGORA 14787 65.5 ball 15 ball 7 ball 13 ball 6-A, 7-C, 9-C, 10-C, 11-A, 12-B, 13-B, 18-D, 20-C, 22-D, 23-D, 25-B, 26-D, 27-D, 30-B, 31-C, 32-A, 33-D, 34-C, 35-D, 37-A, 39-A, 40-D, 41-B, 42-D, 43-B, 45-D, 46-A, 47-D, 50-A, 51-C, 52-A, 53-A, 54-D, 56-D, 57-B, 59-D, 60-C, 61-D, 62-D, 65-C, 66-C, 67-D, 68-A, 69-D, 72-D, 76-A, 77-C, 80-A, 82-C, 83-A, 86-D, 87-D, 88-B, 89-A,
RAVShANOVALIShER 14025 65.1 ball 0 ball 21 ball 0 ball 1-A, 2-C, 3-D, 4-A, 5-C, 6-A, 7-C, 8-B, 9-D, 10-A, 11-A, 12-B, 13-C, 14-D, 15-C, 16-B, 17-D, 18-B, 19-D, 20-D, 21-C, 22-B, 23-C, 24-A, 25-B, 26-B, 27-C, 28-A, 29-D, 30-D, 33-C, 35-C, 36-D, 46-D, 48-A, 51-D, 55-C, 59-D, 60-D, 61-B, 62-D, 63-D, 64-C, 65-A, 66-B, 67-A, 68-A, 69-B, 70-A, 71-D, 72-B, 73-B, 74-C, 75-B, 76-D, 77-A, 78-D, 79-A, 80-D, 81-B, 82-B, 83-A, 84-D, 85-D, 86-B, 87-C, 88-C, 89-D, 90-A
MUKHIDDINOVA 14413 65.1 ball 12 ball 12 ball 7 ball 1-C, 3-A, 4-C, 7-A, 10-C, 12-A, 13-D, 14-A, 16-D, 18-A, 19-B, 20-D, 22-D, 23-D, 24-D, 25-A, 27-B, 30-D, 31-B, 35-B, 39-D, 40-A, 42-A, 43-B, 44-C, 48-D, 49-A, 50-B, 52-D, 53-B, 54-B, 55-D, 56-A, 58-B, 59-C, 60-D, 62-A, 63-B, 64-A, 65-A, 66-B, 68-D, 69-D, 70-D, 71-A, 72-D, 75-A, 76-B, 77-B, 79-B, 81-D, 82-A, 83-C, 84-C, 85-D, 87-B, 88-D, 89-A, 90-A
ABROR F 14652 64.9 ball 7 ball 11 ball 11 ball 2-C, 3-D, 4-C, 5-C, 6-D, 7-D, 8-C, 10-D, 12-C, 13-B, 15-C, 16-D, 17-A, 18-C, 19-A, 20-D, 21-B, 22-D, 23-A, 25-D, 26-C, 27-D, 29-B, , 31-A, 32-C, 33-B, 34-C, 35-C, 38-C, 39-C, 40-C, 41-B, 43-C, 44-A, 47-C, 50-D, 51-C, 53-C, 55-C, 56-D, 58-D, 60-B, 61-B, 64-B, 65-D, 66-D, 67-C, 68-A, 69-D, 70-A, 71-C, 74-C, 75-B, 77-D, 80-D, 82-D, 85-D, 86-A, 87-A, 89-D, 90-D
ABDULXAY 13867 64.8 ball 7 ball 13 ball 8 ball 1-A, 2-B, 3-C, 5-A, 8-B, 9-D, 10-C, 11-A, 13-A, 16-D, 17-B, 18-C, 19-A, 20-B, 21-A, 22-D, 24-B, 25-D, 26-C, 27-A, 28-A, 29-B, 30-D, 31-A, 34-A, 35-C, 36-C, 40-C, 41-C, 44-D, 45-C, 46-D, 49-A, 50-B, 51-D, 52-D, 53-A, 56-D, 57-A, 60-D, 61-D, 62-A, 63-B, 65-A, 66-C, 67-D, 69-C, 70-B, 71-B, 72-D, 73-A, 75-D, 77-B, 78-D, 79-A, 80-B, 81-D, 82-D, 84-B, 86-D, 87-C, 88-C,
QODIROVA SAYYORA 14564 64.8 ball 11 ball 17 ball 0 ball 1-D, 2-A, 3-C, 4-D, 5-B, 7-C, 8-B, 9-C, 10-A, 12-B, 13-B, 15-D, 18-D, 21-A, 24-B, 25-D, 27-C, 28-C, 29-B, , 31-B, 32-B, 35-B, 37-A, 40-B, 41-C, 42-C, 45-C, 51-C, 54-B, 57-B, 59-C, 60-A, 61-C, 62-A, 63-A, 64-A, 65-D, 66-C, 67-C, 68-D, 69-C, 70-A, 71-B, 72-D, 73-C, 74-A, 75-D, 76-B, 77-A, 78-B, 79-C, 80-A, 81-B, 82-D, 83-A, 84-C, 85-B, 86-A, 87-A, 88-A, 89-D, 90-D
MISTERIO 14333 64.6 ball 4 ball 14 ball 8 ball 1-A, 3-A, 4-D, 5-A, 6-B, 7-A, 9-D, 10-B, 11-B, 12-B, 13-D, 14-B, 15-A, 16-A, 17-D, 18-D, 19-D, 20-B, 21-B, 22-A, 25-B, 26-D, 27-D, 28-B, 29-A, 30-A, 32-B, 33-D, 34-A, 35-B, 37-D, 39-B, 40-D, 42-D, 49-D, 50-D, 51-B, 53-C, 54-D, 55-B, 56-B, 57-D, , 62-A, 64-B, 66-C, 67-B, 68-A, 69-D, 71-C, 72-B, 75-D, 77-A, 78-C, 79-A, 80-B, 81-A, 82-A, 83-D, 84-A, 85-D, 87-B, 88-A, 89-A, 90-C
BUNYOD  HAYDAROV 14575 64.6 ball 4 ball 14 ball 8 ball 1-A, 2-C, 4-D, 5-C, 6-B, 7-A, 8-A, 9-B, 10-D, 11-A, 12-A, 14-B, 15-A, 17-B, 18-B, 19-A, 20-D, 21-B, 22-D, 23-A, 24-D, 25-B, 26-A, 27-A, 29-B, 30-B, 31-C, 32-D, 34-C, 39-D, 41-D, 43-D, 44-C, 48-D, 49-D, 51-A, 52-C, 53-D, 54-D, 56-B, 57-C, 59-C, , 61-B, 62-A, 63-D, 64-B, 65-B, 67-B, 68-B, 69-B, 71-A, 72-D, 73-D, 74-B, 75-A, 77-B, 78-A, 79-A, 80-B, 82-A, 84-B, 85-B, 87-D, 90-A
HASANOVShERALI 14086 64.5 ball 3 ball 15 ball 7 ball 1-C, 2-A, 3-B, 4-B, 5-C, 6-A, 7-C, 8-B, 9-D, 10-D, 11-B, 13-B, 14-A, 15-C, 16-B, 17-C, 18-D, 19-C, 20-A, 21-A, 22-D, 23-D, 24-A, 25-A, 26-C, 29-B, 30-D, 32-B, 34-B, 36-A, 38-A, 39-C, 40-A, 41-D, 42-A, 44-B, 51-A, 54-D, 55-B, 56-D, 57-B, 60-A, 61-A, 62-A, 63-D, 64-C, 65-A, 67-A, 68-C, 70-D, 71-B, 72-A, 73-D, 74-C, 75-B, 76-D, 79-B, 80-B, 81-D, 84-D, 86-C, 87-A, 88-D, 89-D, 90-C
YO'LDOShEVASEVINCh 13995 64.4 ball 12 ball 5 ball 17 ball 2-A, 4-A, 5-D, 6-B, 9-B, 10-C, 11-C, 16-D, 17-A, 20-C, 21-B, 22-B, 24-C, 25-D, 26-B, 28-C, 29-C, 30-A, 31-B, 32-A, 34-C, 35-C, 37-B, 38-D, 39-C, 40-D, 43-B, 44-A, 45-D, 46-C, 47-C, 48-A, 49-A, 50-D, 52-A, 53-D, 54-A, 55-A, 56-B, 57-C, 58-C, 59-D, 60-D, 64-C, 66-C, 68-C, 69-A, 70-B, 77-D, 78-B, 79-D, 80-D, 81-B, 82-C, 87-C, 90-A
ANVAROVA MAFTUNA 14581 64.2 ball 13 ball 10 ball 9 ball 4-A, 5-C, 8-B, 10-B, 11-D, 13-B, 16-D, 19-D, 20-A, 21-A, 22-A, 23-C, 24-A, 26-A, 27-B, 28-C, 30-D, 31-D, 32-A, 33-C, 34-A, 35-A, 36-B, 38-C, 40-A, 42-C, 43-C, 45-C, 47-C, 48-C, 49-C, 52-A, 55-A, 56-C, 57-B, 58-B, 60-C, 61-B, 62-A, 63-A, 64-A, 65-C, 67-B, 71-B, 72-D, 73-B, 75-A, 76-A, 77-B, 79-D, 80-D, 82-B, 83-B, 84-C, 86-B, 87-B, 89-B, 90-B
NARZIYEVA HUSNIYA 14481 64 ball 22 ball 2 ball 16 ball 2-A, 5-A, 7-D, 10-B, 21-D, 22-A, 25-A, 28-D, , 31-B, 32-B, 34-D, 35-B, 37-C, 38-A, 39-C, 40-B, 41-B, 42-A, 43-A, 44-A, 45-C, 46-B, 47-B, 48-D, 49-D, 50-D, 51-B, 52-A, 53-A, 54-B, 55-C, 56-D, 57-D, 58-B, 59-B, 60-B, 61-C, 64-C, 71-C, 72-B, 73-A, 74-D, 75-D, 77-C, 81-D, 83-A, 84-A, 85-D, 86-B, 90-C
SAYFULLAYYEV AZAMAT 14245 64 ball 11 ball 12 ball 7 ball 1-D, 2-C, 4-C, 5-D, 6-B, 7-B, 10-C, 14-A, 17-B, 19-B, 20-C, 21-C, 22-A, 23-D, 24-D, 25-C, 26-B, 28-C, 30-A, 32-A, 33-B, 38-B, 41-C, 43-C, 44-B, 45-C, 46-C, 48-B, 49-C, 50-B, 53-C, 54-D, 56-C, 57-B, 58-D, 59-B, 60-C, 62-D, 64-C, 65-B, 67-B, 68-C, 72-C, 73-C, 74-B, 75-D, 76-B, 77-C, 78-B, 79-D, 80-C, 81-B, 82-C, 83-C, 84-D, 85-A, 86-A, 87-A, 88-A, 90-C
ShAXRUZA 12469 63.8 ball 7 ball 12 ball 9 ball 1-B, 2-A, 3-A, 5-B, 6-C, 7-C, 9-B, 13-D, 14-D, 16-C, 17-A, 18-A, 19-A, 20-B, 21-A, 22-A, 23-A, 24-D, 25-D, 26-A, 27-D, 29-A, 30-B, 33-A, 34-A, 36-C, 41-B, 42-C, 43-A, 45-B, 47-A, 48-C, 49-C, 51-A, 52-B, 54-A, 55-D, 57-A, 58-B, 59-D, 60-A, 61-D, 62-A, 65-D, 66-D, 69-B, 70-A, 72-B, 73-B, 74-B, 77-B, 79-A, 80-D, 81-C, 82-D, 84-C, 85-A, 86-B, 87-C, 88-B, 89-B, 90-A
OTABEK 14444 63.7 ball 5 ball 12 ball 10 ball 1-A, 3-D, 4-C, 6-A, 7-B, 8-D, 9-A, 10-B, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C, 15-C, 16-D, 17-C, 18-D, 20-A, 21-B, 22-A, 23-A, 25-C, 27-A, 28-C, 29-D, 30-C, 32-C, 35-A, 38-C, 39-B, 40-C, 42-A, 44-D, 45-D, 46-C, 48-D, 52-A, 53-D, 54-D, 55-A, 56-A, 57-A, 58-D, 59-C, , 61-B, 63-A, 64-A, 65-B, 67-A, 68-D, 70-D, 71-D, 72-C, 74-A, 75-C, 78-D, 81-A, 82-A, 83-C, 84-C, 85-B, 87-D, 89-B, 90-A
XAKIMJONOVASHIRIN 14530 63.2 ball 10 ball 6 ball 16 ball 2-A, 4-D, 5-A, 7-A, 8-D, 9-C, 10-B, 11-D, 12-B, 13-B, 15-D, 17-B, 18-A, 21-D, 22-D, 23-C, 25-C, 28-C, 29-D, 30-A, 33-A, 34-C, 36-A, 37-A, 38-D, 39-A, 40-D, 41-A, 42-A, 43-B, 44-D, 46-A, 47-A, 48-C, 50-D, 51-C, 52-C, 53-A, 54-D, 55-B, 56-B, 57-A, 58-A, 59-C, , 61-C, 62-C, 66-A, 67-B, 68-A, 71-A, 72-C, 77-B, 78-C, 81-B, 82-B, 83-D, 84-D, 85-C,
AVAZJONOVNA UMIDA 14619 63 ball 10 ball 10 ball 10 ball 1-D, 2-D, 3-D, 4-D, 6-D, 7-B, 8-A, 10-D, 12-D, 13-D, 14-A, 15-B, 16-B, 18-A, 19-B, 20-A, 21-D, 25-A, 26-B, 27-B, , 31-D, 33-D, 34-C, 35-D, 36-D, 42-B, 43-B, 44-B, 45-D, 47-D, 48-B, 49-B, 50-B, 51-B, 52-D, 53-C, 54-B, 57-B, 58-B, 59-B, , 61-A, 63-B, 66-A, 67-A, 69-C, 70-C, 72-C, 75-C, 76-C, 77-A, 79-B, 80-D, 81-B, 82-D, 83-B, 84-C, 85-C, 86-C, 88-B, 89-B,
OBIDJONOVDOSTON 14647 63 ball 10 ball 10 ball 10 ball 3-B, 6-A, 7-D, 8-D, 10-B, 11-B, 12-A, 13-D, 14-A, 16-A, 19-B, 20-D, 21-A, 22-D, 23-B, 24-A, 25-D, 27-D, 29-D, 30-D, 31-B, 32-A, 34-D, 35-A, 36-C, 37-A, 40-D, 41-D, 43-A, 44-D, 45-D, 46-D, 47-A, 48-D, 49-D, 50-D, 51-C, 54-A, 56-D, 59-A, , 62-D, 63-C, 65-B, 66-A, 67-C, 68-B, 71-C, 72-C, 75-A, 77-B, 78-D, 79-A, 80-C, 81-D, 82-C, 83-B, 84-B, 87-B, 88-D, 89-D,
MIRABZALQIZI 14040 62.9 ball 9 ball 11 ball 9 ball 2-B, 4-C, 5-C, 6-A, 7-B, 8-C, 9-D, 10-B, 11-B, 13-D, 15-C, 16-B, 18-A, 20-B, 21-D, 22-C, 23-A, 24-C, 25-A, 26-D, 30-A, 31-D, 33-D, 34-B, 35-B, 36-D, 37-B, 38-C, 39-A, 41-A, 44-B, 45-A, 47-D, 49-D, 51-D, 52-B, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, , 62-D, 64-A, 65-D, 66-B, 67-B, 68-D, 69-B, 72-A, 73-C, 74-B, 75-D, 78-B, 79-A, 81-D, 82-B, 83-C, 84-C, 85-D, 86-A, 89-B, 90-B
RO'ZIYEV IBRAT 14646 62.8 ball 9 ball 13 ball 6 ball 1-D, 2-B, 3-D, 6-D, 7-D, 8-C, 9-A, 11-C, 12-A, 13-C, 14-D, 15-B, 16-A, 17-D, 18-B, 19-C, 20-A, 21-D, 24-B, 26-D, 30-B, 31-C, 34-B, 35-D, 36-A, 37-D, 39-C, 40-C, 41-C, 42-C, 43-C, 47-A, 48-C, 49-A, 50-A, 52-A, 54-B, 59-A, , 61-B, 63-C, 64-C, 65-B, 66-B, 67-C, 68-D, 69-D, 71-A, 72-A, 73-C, 74-D, 75-C, 77-D, 78-A, 81-A, 82-B, 83-B, 84-A, 86-A, 87-D, 88-D, 89-A, 90-A
NORMATULLAYEV IZZATILLA 13797 62.8 ball 7 ball 11 ball 10 ball 1-A, 2-A, 3-B, 4-C, 5-C, 6-D, 8-B, 9-D, 10-C, 11-B, 12-B, 13-C, 14-D, 15-B, 17-D, 18-C, 19-C, 20-A, 21-C, 24-D, 26-D, 29-B, 30-B, 31-B, 32-B, 36-B, 37-A, 39-B, 40-C, 42-B, 44-A, 45-A, 47-D, 48-B, 50-A, 51-C, 54-C, 55-A, 56-D, 57-A, 58-D, 59-D, , 61-A, 62-D, 64-B, 65-B, 66-C, 69-D, 70-D, 71-B, 72-A, 74-C, 76-B, 77-A, 79-C, 80-C, 81-D, 82-A, 83-A, 86-B, 89-B, 90-B
TO'XTASINOVAMADINABONU 14458 61.9 ball 7 ball 8 ball 14 ball 1-C, 2-B, 3-C, 4-D, 6-B, 8-C, 9-C, 10-D, 11-B, 13-A, 14-B, 15-D, 17-C, 18-A, 19-B, 21-B, 22-D, 23-D, 25-B, 27-D, 28-D, 29-C, 30-A, 31-D, 33-B, 35-D, 36-C, 37-D, 38-A, 39-B, 40-C, 41-A, 43-D, 44-B, 46-A, 48-C, 49-C, 51-A, 52-D, 53-C, 54-C, 55-A, 56-B, 58-A, 60-D, 62-C, 64-B, 66-B, 67-A, 69-D, 70-B, 72-D, 73-B, 75-D, 79-A, 82-D, 83-D, 85-C, 86-C, 87-D, 89-B,
QURBONOV BAYAZID 14290 61.9 ball 9 ball 10 ball 10 ball 2-A, 3-B, 4-B, 5-A, 7-B, 8-C, 9-C, 10-A, 11-D, 13-D, 15-B, 16-A, 17-B, 18-C, 19-A, 20-C, 23-D, 24-D, 25-C, 26-A, 27-A, , 31-A, 32-D, 37-C, 38-A, 41-D, 43-A, 45-B, 46-D, 47-D, 49-D, 51-C, 52-D, 53-A, 54-B, 55-D, 56-A, 57-B, 58-A, 59-D, 60-D, 62-C, 65-D, 66-B, 67-A, 69-B, 70-A, 71-D, 72-D, 73-C, 74-B, 75-B, 78-B, 80-C, 81-C, 83-A, 84-B, 85-D, 86-B, 87-A, 90-B
AHMEDJANOV 14072 61.8 ball 8 ball 11 ball 9 ball 1-A, 3-B, 4-A, 5-C, 6-C, 8-C, 9-A, 11-C, 12-B, 14-A, 15-B, 17-B, 19-A, 20-C, 21-B, 24-C, 25-B, 26-C, 27-B, 28-A, 29-C, 30-A, 31-C, 32-B, 34-D, 36-B, 37-D, 38-B, 39-D, 41-C, 43-C, 47-B, 48-A, 49-B, 50-A, 51-A, 52-A, 53-A, 56-C, 57-D, 58-A, , 62-A, 63-B, 66-B, 67-B, 68-D, 69-D, 71-B, 72-A, 74-D, 75-D, 76-B, 78-D, 79-A, 80-A, 81-B, 82-D, 83-D, 84-B, 87-D, 88-B, 89-B,
ERKINOVABDULLOH 12383 61.7 ball 7 ball 12 ball 8 ball 1-B, 2-D, 3-D, 5-D, 6-B, 7-B, 9-B, 10-C, 12-C, 13-D, 15-C, 16-D, 17-D, 18-B, 19-D, 20-D, 21-D, 22-A, 23-D, 26-A, 27-A, 28-B, 30-A, 31-C, 32-B, 33-D, 35-C, 39-C, 41-B, 42-D, 44-C, 45-C, 47-B, 51-C, 53-B, 54-B, 55-B, 57-D, 58-B, 59-A, 60-B, 62-B, 63-B, 65-B, 67-B, 68-D, 69-C, 71-D, 72-D, 73-B, 75-C, 77-A, 78-B, 79-A, 80-B, 81-B, 82-D, 83-D, 85-A, 86-C, 87-B, 88-A, 89-D,
MAQSUDBEKOV K 13873 61.4 ball 18 ball 8 ball 8 ball 2-D, 3-B, 5-A, 6-A, 11-C, 15-C, 19-A, 20-C, 23-A, 25-D, 29-A, 30-C, 31-C, 32-B, 33-B, 34-D, 35-C, 36-B, 37-A, 39-A, 41-A, 43-A, 44-D, 48-A, 49-B, 50-C, 51-D, 52-C, 53-D, 54-D, 55-D, 57-D, 59-A, 60-A, 61-C, 62-B, 63-D, 64-D, 66-D, 67-D, 68-D, 69-C, 70-A, 71-B, 73-C, 74-B, 76-C, 77-B, 79-D, 80-B, 83-D, 84-B, 86-C, 88-A, 89-B, 90-D
ABDUNABIYEV ABDULLOH 13998 61.4 ball 3 ball 14 ball 7 ball 3-B, 4-B, 5-D, 6-A, 7-B, 8-C, 9-D, 10-C, 11-B, 12-C, 13-B, 14-C, 15-A, 16-A, 17-D, 18-A, 19-D, 20-D, 21-B, 22-C, 23-A, 24-C, 25-D, 26-D, 27-A, 28-A, 30-D, 31-B, 33-A, 34-A, 35-C, 37-A, 38-A, 39-A, 41-C, 44-B, 45-B, 48-B, 49-B, 54-A, 55-C, 56-D, 59-D, , 61-A, 62-D, 64-D, 65-A, 66-A, 70-D, 71-C, 73-C, 74-A, 75-A, 76-D, 77-D, 78-A, 81-B, 82-D, 83-D, 84-B, 85-A, 86-A, 87-D, 88-B, 89-B, 90-A
SUKHROB 14702 61 ball 13 ball 11 ball 6 ball 1-A, 2-C, 4-D, 8-A, 9-B, 12-D, 13-C, 14-D, 15-D, 17-A, 18-A, 20-B, 24-C, 25-D, 27-A, 29-B, 30-B, 32-D, 33-C, 38-C, 39-B, 41-A, 42-A, 43-A, 44-D, 45-C, 46-C, 47-B, 48-D, 49-D, 50-B, 51-D, 52-A, 53-D, 54-C, 56-D, , 62-A, 63-D, 64-D, 65-B, 66-C, 67-A, 68-B, 69-C, 72-A, 73-C, 74-D, 75-A, 76-B, 77-B, 78-C, 79-A, 80-C, 83-D, 84-A, 85-B, 86-A, 87-D, 88-C, 89-D,
BAXTIYOROV 14254 61 ball 12 ball 10 ball 8 ball 1-B, 3-D, 4-D, 5-C, 6-D, 8-B, 9-B, 10-C, 11-C, 16-B, 21-B, 22-D, 23-D, 24-B, 27-D, 28-B, 29-B, 30-C, 31-B, 32-B, 34-C, 35-C, 36-A, 37-A, 39-C, 40-C, 42-A, 44-A, 45-C, 47-A, 50-D, 51-C, 52-A, 53-A, 55-A, 58-C, 59-C, 60-C, 62-D, 63-D, 64-D, 65-D, 67-B, 68-B, 70-C, 72-D, 73-A, 74-A, 76-D, 77-A, 78-B, 79-A, 80-A, 81-D, 83-D, 84-C, 85-B, 86-C, 88-A, 90-C
DO'SBAEVA G               14611 61 ball 10 ball 8 ball 12 ball 1-A, 2-A, 4-A, 5-D, 6-C, 8-D, 9-D, 10-B, 13-B, 15-A, 17-C, 18-C, 19-C, 20-B, 22-C, 24-B, 25-B, 28-B, 29-C, 30-A, 31-A, 32-B, 33-B, 34-D, 35-B, 38-D, 39-C, 40-B, 42-B, 43-C, 44-B, 45-D, 46-B, 47-B, 48-C, 50-B, 51-D, 52-D, 53-D, 55-D, 57-D, 60-D, 61-A, 62-B, 63-A, 65-A, 66-C, 68-A, 69-B, 70-C, 71-A, 74-B, 75-D, 76-A, 78-C, 81-B, 85-C, 86-B, 88-A, 90-A
ABDIMUROTOVA 13822 60.9 ball 9 ball 9 ball 11 ball 1-A, 2-D, 3-D, 4-B, 6-C, 7-A, 9-A, 12-C, 13-B, 14-B, 16-D, 17-D, 18-A, 19-D, 20-C, 21-B, 25-C, 26-A, 28-B, 29-C, 30-C, 33-D, 34-B, 35-C, 36-D, 37-D, 38-A, 41-C, 42-B, 44-B, 45-A, 46-D, 47-D, 48-A, 49-B, 51-B, 53-A, 54-C, 55-A, 56-A, 57-A, 58-C, , 61-A, 62-B, 63-D, 65-A, 66-B, 67-D, 68-B, 70-D, 72-A, 73-C, 74-A, 75-B, 81-A, 83-C, 84-C, 85-A, 88-A, 89-D, 90-D
DILSHODA 14691 60.9 ball 10 ball 10 ball 9 ball 1-A, 3-C, 6-C, 7-A, 8-B, 9-A, 10-A, 12-D, 15-D, 16-A, 17-A, 18-C, 20-B, 22-A, 24-D, 26-D, 27-D, 28-C, 29-D, 30-C, 31-D, 32-B, 33-D, 34-A, 35-B, 37-B, 40-D, 43-D, 45-A, 46-A, 47-A, 49-A, 50-D, 52-B, 53-C, 54-D, 56-C, 57-B, 59-D, 60-A, 62-D, 63-B, 64-B, 66-D, 68-D, 69-D, 71-D, 72-D, 73-C, 76-D, 77-A, 79-A, 80-A, 81-A, 82-C, 83-C, 84-C, 85-B, 86-B, 87-D, 88-D,
UROLOVZAMON 13856 60.8 ball 7 ball 9 ball 12 ball 1-B, 2-D, 5-C, 7-C, 8-A, 9-C, 10-D, 11-A, 12-D, 13-B, 16-D, 17-B, 18-B, 19-B, 20-A, 21-C, 22-B, 23-C, 24-D, 26-A, 27-A, 28-C, 29-B, , 31-C, 32-A, 36-C, 37-D, 39-B, 40-D, 41-D, 42-A, 43-A, 44-C, 45-B, 46-A, 47-A, 49-C, 50-C, 51-A, 52-D, 53-D, 57-B, 58-B, 59-A, , 61-C, 62-D, 65-D, 67-D, 68-B, 70-B, 71-C, 74-B, 75-A, 77-C, 78-C, 79-A, 80-A, 81-C, 82-B, 84-C, 86-D, 90-D
JUMABOYEVJAHOIR 14607 60.8 ball 7 ball 9 ball 12 ball 1-B, 3-A, 4-B, 5-C, 7-A, 9-B, 10-A, 12-B, 13-D, 14-C, 16-B, 17-C, 19-D, 20-C, 21-C, 22-C, 23-B, 24-C, 26-D, 27-A, 28-A, 29-D, 30-C, 34-B, 35-D, 36-A, 38-B, 40-A, 41-A, 43-D, 44-B, 45-B, 46-A, 48-B, 49-A, 50-C, 51-D, 52-B, 55-B, 56-B, 57-A, 58-A, 59-B, 60-A, 62-B, 63-C, 64-A, 65-C, 66-D, 68-A, 70-D, 71-A, 73-A, 75-B, 79-A, 80-D, 81-D, 82-B, 83-B, 84-B, 86-C, 88-B,
ELShOD 14448 60.6 ball 5 ball 11 ball 10 ball 1-B, 3-C, 4-C, 6-B, 7-B, 8-C, 9-C, 10-B, 11-D, 12-C, 13-B, 15-D, 16-C, 17-C, 18-A, 19-C, 20-D, 21-A, 23-B, 24-A, 25-A, 27-C, 28-A, 29-C, 30-B, 31-A, 33-D, 34-A, 37-D, 39-C, 40-B, 42-A, 43-D, 44-B, 45-A, 47-A, 48-B, 50-C, 51-B, 52-A, 54-C, 55-B, 56-D, 59-D, , 61-C, 62-B, 65-D, 66-C, 67-A, 69-A, 70-B, 71-D, 74-A, 76-A, 77-C, 78-A, 80-A, 81-A, 83-B, 84-B, 85-A, 86-D, 88-A, 89-C,
ISRAILOV SARVAR 13807 60.4 ball 4 ball 14 ball 6 ball 1-A, 2-D, 3-B, 4-A, 5-A, 6-C, 7-B, 9-B, 10-A, 11-B, 14-D, 15-D, 16-A, 17-A, 19-C, 20-B, 21-D, 22-C, 23-D, 24-C, 25-C, 26-D, 27-D, 28-A, 29-C, 30-D, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 37-B, 39-C, 40-B, 42-D, 44-C, 50-D, 51-B, 52-D, 54-D, 55-C, 56-A, 59-A, , 61-C, 62-A, 63-D, 64-D, 65-A, 66-B, 67-D, 69-A, 70-D, 71-C, 72-B, 73-A, 75-C, 76-C, 77-D, 78-C, 79-A, 80-D, 82-C, 85-D, 86-A, 88-D, 89-D, 90-C
ABDUSALOMOVAGULChEHRA 14030 60.2 ball 11 ball 4 ball 17 ball 1-D, 2-C, 3-D, 6-B, 7-D, 8-C, 9-C, 10-D, 12-B, 14-C, 15-A, 16-C, 19-C, 20-B, 23-B, 25-C, 26-B, 29-D, 30-A, 31-D, 32-D, 35-B, 36-D, 37-C, 38-B, 39-D, 40-D, 41-C, 42-D, 43-D, 44-A, 46-C, 47-A, 48-B, 49-B, 50-D, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-C, 58-C, 59-C, 60-C, 61-D, 62-A, 65-B, 67-C, 69-B, 72-B, 73-C, 74-A, 82-B, 83-D, 84-D, 85-C, 90-B
XASANBOYEVZIYODBEK 13938 60.1 ball 12 ball 7 ball 12 ball 4-D, 5-D, 7-B, 9-C, 10-A, 11-C, 15-C, 16-D, 17-B, 19-A, 20-D, 21-B, 22-B, 23-C, 25-C, 28-D, 29-C, 30-B, 32-B, 33-B, 34-C, 35-C, 37-B, 38-D, 40-D, 41-D, 42-D, 43-B, 46-B, 47-B, 49-B, 50-D, 51-A, 52-D, 53-C, 54-D, 55-D, 56-A, 57-B, 58-C, 59-A, , 62-B, 63-A, 65-D, 66-D, 67-C, 68-A, 69-A, 70-C, 71-B, 73-D, 74-C, 76-A, 78-C, 79-A, 81-D, 84-B, 85-D, 90-C
SOBIROVA  AROS 14786 60 ball 10 ball 7 ball 13 ball 1-B, 4-D, 7-D, 8-B, 10-C, 12-B, 14-A, 15-C, 16-B, 17-B, 19-C, 20-A, 21-B, 22-C, 24-A, 25-C, 27-A, 28-D, 29-B, 30-B, 31-C, 32-A, 33-B, 34-C, 35-D, 36-A, 38-B, 39-A, 41-D, 43-A, 44-D, 45-B, 46-B, 47-B, 49-B, 50-D, 51-B, 52-B, 53-C, 54-B, 55-B, 58-A, 59-A, , 61-B, 62-D, 65-D, 69-C, 70-C, 72-A, 73-D, 75-B, 76-C, 77-A, 81-D, 82-D, 85-A, 86-C, 87-A, 88-B, 89-B,
MIRAZIZMIRG'ULOMOV 14093 59.9 ball 11 ball 10 ball 8 ball 2-A, 4-C, 5-D, 7-D, 8-D, 9-D, 10-C, 11-D, 12-B, 13-A, 16-D, 17-D, 20-D, 21-A, 22-A, 23-C, 25-C, 26-C, 28-B, , 33-B, 34-A, 35-B, 36-A, 38-B, 39-C, 41-C, 42-C, 44-D, 45-B, 50-B, 51-B, 53-D, 54-C, 55-D, 56-A, 57-C, 58-A, 59-A, 60-C, 61-D, 62-C, 63-D, 64-C, 66-C, 67-D, 69-B, 72-A, 73-D, 74-B, 75-D, 78-C, 79-B, 80-C, 82-D, 83-A, 84-A, 85-C, 86-B, 87-B, 88-C, 89-D,
XOLTO'RAYEV MARUF 14215 59.8 ball 10 ball 11 ball 7 ball 1-C, 2-A, 3-B, 6-D, 7-C, 8-B, 10-C, 11-A, 15-A, 16-A, 18-B, 20-D, 22-B, 23-C, 24-A, 25-A, 27-B, 28-B, 29-C, 30-B, 31-D, 32-D, 34-B, 37-D, 39-A, 40-C, 41-C, 44-C, 45-D, 49-B, 50-C, 51-B, 52-D, 54-C, 56-D, 57-D, 58-A, 59-A, 60-B, 61-A, 63-D, 64-D, 65-C, 66-C, 67-C, 68-B, 69-D, 70-A, 71-C, 72-B, 73-B, 74-D, 77-A, 78-D, 80-C, 82-B, 83-B, 85-D, 86-A, 87-A, 89-A, 90-B
MIRZAYEV SAIDAHROR 14047 59.7 ball 7 ball 10 ball 10 ball 1-B, 2-A, 3-C, 4-C, 5-D, 6-A, 9-A, 10-B, 14-C, 15-C, 16-D, 17-C, 18-A, 20-B, 21-C, 22-D, 23-C, 24-B, 26-B, 27-A, 28-B, 29-A, 30-B, 32-A, 33-A, 35-C, 38-D, 39-C, 40-B, 44-D, 46-C, 47-C, 48-D, 49-C, 50-A, 51-A, 52-A, 53-D, 56-C, 57-D, 58-D, 59-B, 60-A, 62-B, 63-C, 65-B, 67-D, 68-C, 71-D, 73-A, 74-A, 75-B, 76-C, 77-B, 79-A, 80-A, 82-C, 85-D, 86-D, 87-C, 88-B, 89-B, 90-D
DAVLATMUROTOOShERZOD 14603 59.6 ball 7 ball 12 ball 7 ball 2-B, 3-D, 4-D, 6-B, 8-A, 10-C, 11-C, 12-D, 13-A, 15-B, 16-A, 17-A, 19-B, 20-A, 21-C, 22-C, 23-B, 25-A, 26-D, 27-B, 28-B, 29-C, 30-D, 33-B, 35-C, 36-B, 37-D, 38-C, 42-B, 43-A, 44-A, 45-C, 47-C, 48-A, 49-C, 51-A, 52-C, 53-A, 54-C, 56-A, 59-C, , 61-B, 62-B, 63-B, 64-D, 66-C, 67-C, 68-D, 69-B, 70-D, 73-B, 75-A, 77-D, 78-A, 79-B, 81-D, 82-A, 83-D, 84-A, 85-D, 86-D, 88-C, 89-A, 90-A
FARHODOV FARRUX 13859 59.6 ball 6 ball 11 ball 9 ball 1-C, 4-B, 6-D, 7-C, 8-D, 9-D, 10-B, 12-B, 13-A, 14-A, 16-A, 17-C, 18-A, 20-B, 21-B, 22-C, 23-D, 24-A, 25-D, 26-C, 27-B, 28-C, 29-B, 30-C, 32-B, 33-A, 34-A, 35-B, 36-D, 38-A, 42-B, 43-B, 44-D, 46-D, 48-C, 49-C, 51-D, 52-D, 53-D, 54-C, 55-D, 57-B, 60-A, 62-A, 63-C, 64-A, 65-B, 66-C, 67-D, 68-D, 69-C, 70-C, 71-D, 72-A, 73-A, 75-B, 76-D, 77-A, 79-A, 83-B, 84-B, 85-D, 86-A, 90-C
FOZILOV 14439 59.6 ball 0 ball 5 ball 21 ball 1-B, 2-C, 3-D, 4-B, 5-C, 6-A, 7-C, 8-B, 9-A, 10-A, 11-C, 12-C, 13-C, 14-D, 15-C, 16-D, 17-D, 18-A, 19-D, 20-C, 21-D, 22-B, 23-D, 24-C, 25-B, 26-C, 27-C, 28-B, 29-A, 30-C, 31-B, 32-D, 33-D, 34-A, 35-B, 38-B, 39-B, 40-A, 41-D, 42-B, 43-A, 44-D, 45-C, 46-D, 47-D, 50-D, 51-A, 53-B, 54-C, 55-A, 56-A, 57-B, 58-A, 59-D, 60-C, 62-B, 66-B, 67-C, 68-D, 76-D, 79-A, 80-A, 87-D, 88-B,
ABDUSATTOROVAMADINA 14542 59 ball 9 ball 5 ball 16 ball 2-D, 3-B, 5-C, 6-C, 7-C, 8-B, 9-B, 11-C, 12-A, 13-B, 14-D, 15-C, 17-C, 18-D, 19-D, 21-D, 23-A, 25-D, 26-D, 27-A, 30-B, 31-D, 33-A, 34-A, 35-B, 38-B, 39-D, 40-B, 41-D, 42-A, 44-D, 45-D, 46-A, 47-D, 48-A, 49-A, 50-D, 52-D, 53-D, 54-D, 55-B, 56-D, 57-B, 58-B, 59-D, 60-B, 62-B, 64-D, 65-D, 66-D, 67-D, 69-A, 71-C, 74-B, 76-C, 77-A, 82-D, 86-D, 88-B, 89-C,
RIXSITILLAYEV SANJAR 14629 58.8 ball 8 ball 8 ball 12 ball 1-A, 2-A, 3-B, 4-C, 5-C, 6-B, 7-B, 8-C, 9-B, 11-D, 13-B, 14-B, 15-B, 16-B, 19-D, 20-C, 21-D, 24-A, 25-D, 26-C, 27-C, 28-D, , 31-D, 33-D, 34-D, 36-B, 37-C, 38-D, 39-A, 40-D, 41-D, 44-C, 46-D, 47-C, 48-D, 49-C, 50-C, 51-B, 52-C, 53-C, 54-D, 55-C, 57-C, 59-B, , 61-D, 62-A, 63-D, 66-D, 67-B, 69-A, 70-A, 71-D, 72-C, 73-C, 74-C, 76-D, 77-C, 79-A, 80-A, 83-C, 84-B, 89-B,
MUXRIDDIN 14294 58.8 ball 10 ball 10 ball 8 ball 2-C, 3-D, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-D, 13-C, 16-C, 18-D, 19-A, 20-A, 21-D, 22-B, 23-B, 24-D, 25-D, 27-B, 28-D, 30-C, 32-D, 35-C, 36-D, 37-A, 38-B, 40-C, 41-D, 43-D, 44-B, 45-D, 46-C, 47-A, 48-D, 49-D, 52-C, 53-C, 55-D, 56-C, 57-C, 58-C, , 61-B, 62-B, 64-A, 65-D, 66-B, 67-D, 69-A, 70-A, 71-B, 73-C, 74-C, 76-B, 77-B, 79-B, 80-A, 82-D, 83-B, 85-A, 86-D, 87-D, 89-A, 90-C
ABDURAUFOVNA 14083 58.7 ball 11 ball 13 ball 3 ball 1-C, 5-C, 6-C, 7-A, 8-B, 9-A, 10-D, 11-B, 12-C, 13-A, 14-D, 18-B, 19-D, 20-B, 21-C, 23-C, 25-A, 27-D, 28-D, , 32-A, 33-D, 36-C, 38-A, 40-D, 44-B, 45-A, 46-B, 47-D, 49-D, 50-D, 51-D, 53-C, 55-B, 57-D, 59-A, 60-D, 61-B, 62-D, 65-D, 66-C, 67-B, 68-D, 69-C, 70-D, 71-B, 72-B, 73-D, 74-D, 75-B, 77-C, 78-C, 79-A, 80-A, 81-C, 82-B, 83-B, 84-C, 85-D, 86-D, 87-B, 88-C, 89-C, 90-D
IBROHIMOV RUSTAM 13896 58.7 ball 9 ball 11 ball 7 ball 1-B, 2-D, 3-D, 5-C, 6-D, 8-A, 9-A, 10-B, 11-B, 13-A, 14-A, 16-C, 17-C, 18-C, 21-C, 22-A, 23-D, 24-A, 26-C, 29-B, 30-C, 34-A, 36-D, 38-A, 39-A, 40-C, 42-A, 43-C, 45-B, 46-D, 48-C, 50-A, 51-C, 52-B, 53-D, 54-B, 55-A, 56-C, 57-C, 58-B, , 61-D, 62-C, 63-A, 64-C, 65-D, 66-D, 67-A, 68-D, 69-A, 70-C, 71-C, 73-A, 74-A, 75-B, 76-D, 77-A, 78-B, 80-B, 82-D, 85-A, 87-D, 88-C, 90-A
SHOHOBIDDINOV 14599 58.6 ball 8 ball 12 ball 6 ball 1-D, 2-A, 3-C, 4-A, 5-D, 6-A, 7-B, 9-C, 10-A, 11-C, 15-B, 18-A, 21-A, 22-C, 23-C, 24-C, 25-D, 26-B, 27-C, 28-B, 29-A, 30-A, 31-A, 32-B, 33-A, 34-D, 35-B, 37-A, 39-B, 43-C, 44-B, 45-B, 46-D, 47-C, 51-C, 53-B, 54-D, 57-C, 59-B, 60-B, 62-C, 63-D, 64-C, 66-D, 67-A, 68-C, 69-B, 70-C, 71-B, 72-A, 73-C, 74-B, 75-A, 76-B, 77-C, 78-C, 79-C, 80-C, 83-A, 85-D, 86-A, 87-D, 88-A, 90-A
ShERZOD 14221 58.5 ball 4 ball 10 ball 11 ball 1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-B, 6-D, 7-B, 9-B, 10-A, 11-B, 12-D, 13-D, 14-D, 15-D, 17-A, 18-B, 21-B, 22-D, 23-D, 24-B, 25-A, 26-A, 27-D, 28-B, 29-B, 30-A, 31-B, 32-D, 33-B, 34-B, 37-A, 38-A, 39-D, 40-C, 44-C, 45-D, 46-D, 48-D, 50-D, 51-D, 53-B, 54-B, 55-B, 57-B, 58-B, 60-B, 61-A, 62-A, 63-A, 66-D, 67-A, 69-B, 70-B, 71-C, 72-C, 73-D, 74-D, 76-B, 78-A, 80-D, 82-B, 85-A, 86-A, 88-A, 89-A,
NARZULLAYEV ASADBEK 14418 58.4 ball 8 ball 16 ball 0 ball 1-B, 2-C, 3-B, 4-D, 5-D, 6-C, 7-C, 8-A, 10-D, 11-A, 12-B, 14-B, 15-B, 18-C, 19-C, 20-B, 21-C, 23-D, 25-C, 26-A, 27-C, 30-C, 32-A, 33-C, 34-C, 35-D, 38-A, 39-A, 40-C, 43-D, 45-A, 50-D, 52-D, 53-D, 56-B, 58-A, , 61-A, 62-B, 63-D, 64-C, 65-D, 66-B, 67-B, 68-D, 69-D, 70-D, 71-B, 72-C, 73-C, 74-A, 75-C, 76-C, 77-B, 78-D, 79-A, 80-A, 81-B, 82-C, 83-C, 84-B, 85-D, 86-D, 87-C, 88-B, 89-B, 90-D
HAYITBOYEV ShOJALIL 14233 57.9 ball 11 ball 8 ball 10 ball 1-A, 2-D, 3-A, 6-D, 7-C, 8-B, 11-C, 12-C, 13-B, 14-C, 18-A, 19-D, 21-C, 24-B, 26-D, 27-D, 28-C, 29-A, 30-A, 31-B, 32-B, 33-A, 34-A, 35-A, 36-B, 37-A, 38-B, 40-D, 44-D, 45-A, 46-B, 47-B, 48-B, 49-A, 52-B, 53-D, 55-B, 57-A, 58-A, 59-C, 60-B, 61-A, 64-C, 66-D, 67-A, 68-B, 69-B, 70-B, 71-C, 72-A, 73-A, 75-D, 77-A, 78-B, 79-C, 80-B, 81-A, 84-C, 88-A, 89-D, 90-C
TOShBUXOROV ASLBEK 4745 57.8 ball 10 ball 9 ball 9 ball 1-D, 2-B, 3-B, 4-B, 5-C, 6-D, 7-A, 10-B, 11-C, 14-D, 16-D, 17-C, 19-B, 20-A, 21-D, 22-D, 23-B, 27-A, 29-A, 30-B, 32-A, 33-A, 35-D, 36-C, 37-C, 41-A, 42-A, 43-B, 45-C, 46-A, 47-B, 48-B, 52-C, 53-A, 54-D, 55-D, 56-C, 57-A, 58-D, 59-A, 60-C, 61-A, 62-A, 63-D, 64-D, 65-D, 67-A, 70-B, 74-B, 76-A, 77-A, 78-A, 79-A, 80-B, 81-C, 82-D, 85-A, 86-B, 87-D, 88-A, 89-B, 90-B
TURDIYEVA MADINA 14468 57.4 ball 24 ball 10 ball 0 ball 2-A, 7-D, 14-C, 16-C, 25-C, 26-B, , 31-A, 32-C, 34-D, 35-C, 38-A, 40-B, 44-B, 46-A, 47-D, 48-C, 49-C, 50-A, 51-B, 52-A, 53-B, 54-D, 55-A, 56-B, 57-B, 60-A, 61-A, 62-D, 63-D, 64-C, 65-D, 66-A, 67-D, 68-A, 69-D, 70-C, 71-C, 72-B, 73-A, 74-C, 75-C, 76-A, 77-D, 78-B, 79-B, 80-B, 81-A, 82-C, 83-C, 84-A, 85-D, 86-D, 87-C, 88-A, 89-A, 90-D
AKBAROV OTABEK 14749 57.4 ball 20 ball 6 ball 8 ball 3-A, 9-B, 13-B, 15-C, 17-C, 21-B, 22-B, 23-C, 24-A, 25-D, , 31-B, 32-C, 34-C, 35-B, 36-A, 37-D, 38-B, 40-A, 41-D, 42-B, 43-D, 44-A, 47-A, 48-A, 50-B, 51-A, 53-C, 54-D, 55-D, 56-C, 57-A, 58-C, 59-C, 60-A, 61-C, 62-D, 63-D, 64-C, 65-A, 67-B, 69-D, 73-D, 74-A, 75-B, 76-B, 77-C, 78-A, 79-B, 81-D, 82-A, 84-D, 86-C, 87-A, 88-D, 89-C, 90-B
FAYZULLAYEVADILDORA 14790 57.1 ball 14 ball 6 ball 11 ball 1-D, 2-C, 3-A, 5-C, 7-B, 10-C, 15-D, 17-C, 19-D, 20-D, 21-A, 23-A, 26-D, 27-A, 29-C, 30-A, 32-B, 33-B, 34-D, 35-D, 36-D, 37-C, 38-C, 40-D, 41-B, 42-B, 45-B, 46-D, 48-C, 49-A, 50-B, 51-D, 52-A, 53-D, 54-B, 55-C, 57-B, 58-C, 59-B, 60-D, 61-D, 63-A, 64-C, 65-D, 66-A, 67-B, 68-C, 72-D, 73-B, 74-B, 75-D, 76-D, 78-A, 79-D, 80-A, 82-D, 84-C, 89-A, 90-D
JABBOROVA SEVARA         14514 56.9 ball 10 ball 6 ball 13 ball 1-D, 2-C, 3-C, 5-A, 6-C, 7-B, 8-A, 10-D, 11-D, 14-D, 15-C, 16-A, 19-B, 21-A, 22-A, 23-A, 24-D, 27-A, 28-B, 30-D, 31-A, 32-C, 33-A, 34-D, 35-C, 36-D, 37-B, 38-C, 39-B, 40-C, 41-A, 42-A, 44-C, 48-D, 49-C, 50-A, 51-D, 52-D, 53-A, 54-A, 55-C, 56-A, 57-A, 59-A, , 61-D, 63-A, 65-A, 66-C, 70-A, 72-B, 74-B, 76-A, 77-D, 78-D, 80-C, 81-B, 82-D, 85-A, 86-A, 87-D, 88-B,
QURBONOV BOBUR 13991 56.8 ball 8 ball 6 ball 14 ball 1-A, 2-A, 3-B, 4-D, 5-B, 6-A, 7-C, 8-B, 11-D, 12-D, 13-C, 15-B, 16-D, 18-B, 20-C, 22-A, 23-A, 25-A, 26-C, 27-C, 28-D, 29-C, , 31-B, 32-D, 34-B, 35-C, 36-C, 37-C, 39-C, 40-A, 41-B, 42-C, 43-B, 44-A, 45-D, 47-D, 48-C, 49-A, 50-D, 51-D, 53-A, 55-A, 56-B, 58-D, 59-D, 60-B, 64-A, 66-A, 68-A, 69-D, 71-C, 74-C, 75-B, 76-D, 77-B, 78-A, 80-A, 82-B, 83-D, 84-D, 85-A, 90-B
TOLIBJONOVAGULNOZA 14486 56.7 ball 6 ball 6 ball 15 ball 1-B, 3-D, 6-A, 7-A, 8-B, 9-B, 10-C, 11-C, 12-C, 13-B, 14-B, 15-D, 16-B, 17-D, 18-B, 20-A, 21-B, 22-C, 23-C, 26-B, 27-D, 28-A, 29-C, 30-A, 31-A, 32-C, 34-D, 35-A, 36-D, 37-A, 38-B, 39-C, 40-D, 41-C, 42-C, 43-C, 44-C, 45-D, 46-B, 49-C, 50-B, 51-B, 52-A, 53-C, 55-C, 56-A, 57-A, 58-B, , 61-D, 62-D, 63-B, 64-B, 65-C, 70-B, 73-A, 74-A, 76-A, 78-D, 82-D, 83-C, 84-C, 86-B, 90-D
ABDULLAYEV ADHAM 14690 56.7 ball 11 ball 11 ball 5 ball 1-C, 2-A, 3-D, 5-B, 6-A, 11-D, 12-B, 14-B, 15-A, 16-D, 17-C, 18-C, 20-D, 21-C, 22-C, 23-B, 25-C, 28-C, 29-D, , 32-A, 33-C, 35-A, 36-C, 38-D, 39-A, 40-D, 42-B, 43-C, 45-D, 46-D, 50-C, 51-D, 53-D, 55-D, 56-C, 58-C, 59-A, 60-B, 61-D, 63-B, 64-B, 65-A, 66-C, 67-A, 68-B, 69-D, 70-C, 71-A, 72-C, 74-C, 75-B, 76-A, 77-A, 79-A, 80-A, 82-C, 83-C, 84-B, 86-B, 87-C, 88-A, 89-B, 90-A
ISROILOVOYBEK 14394 56.5 ball 5 ball 9 ball 11 ball 1-B, 2-D, 3-B, 6-B, 7-A, 8-B, 9-C, 10-D, 11-C, 12-C, 13-B, 14-A, 15-B, 16-D, 17-D, 19-D, 20-D, 22-C, 23-D, 24-D, 25-C, 26-A, 27-D, 28-D, 29-D, , 33-A, 35-D, 36-B, 38-A, 39-A, 40-B, 41-B, 42-C, 43-C, 45-D, 46-D, 47-A, 48-D, 49-C, 50-C, 51-C, 54-A, 55-C, 57-C, 59-D, 60-B, 62-D, 63-D, 64-C, 66-B, 67-D, 70-C, 71-D, 74-A, 76-B, 78-B, 79-C, 80-B, 81-D, 82-D, 84-A, 86-C, 87-C, 88-B, 90-D
SAIDAKBARXO'JAYEV Z 14304 56.5 ball 7 ball 11 ball 7 ball 1-D, 2-C, 3-A, 4-C, 6-B, 8-A, 10-B, 11-A, 14-B, 15-C, 16-B, 17-B, 19-A, 20-C, 21-C, 22-B, 23-D, 24-D, 25-C, 26-A, 27-A, 28-C, 30-B, 31-D, 32-D, 34-B, 35-B, 37-B, 38-A, 41-D, 45-B, 46-C, 47-B, 48-D, 51-C, 52-D, 55-D, 56-D, 57-D, 58-A, 59-B, 60-B, 63-B, 64-C, 65-D, 66-A, 68-C, 69-B, 70-C, 71-C, 72-B, 73-B, 74-A, 75-B, 77-D, 78-C, 79-D, 80-D, 81-D, 83-D, 86-C, 87-C, 88-B, 89-D, 90-D
SHOAKBAROVSANJAR 13815 56.5 ball 8 ball 12 ball 5 ball 2-D, 3-B, 4-D, 5-C, 6-B, 8-A, 9-A, 10-C, 11-D, 12-C, 13-D, 15-A, 16-C, 17-B, 19-A, 22-D, 23-C, 25-B, 26-A, 28-C, 29-A, 30-D, 31-A, 32-A, 35-D, 36-D, 39-C, 40-D, 41-D, 42-A, 46-D, 49-B, 50-A, 53-B, 54-B, 55-D, 56-D, 58-A, 59-B, 60-B, 61-C, 63-C, 64-B, 65-D, 66-A, 69-C, 70-D, 71-A, 72-D, 73-D, 74-B, 75-A, 76-C, 77-D, 78-A, 79-B, 81-A, 82-C, 83-C, 84-A, 85-A, 86-D, 87-C, 88-A, 89-D,
MUROTOV ABDUSAMAD 14737 56.1 ball 0 ball 12 ball 9 ball 1-C, 2-B, 3-D, 4-D, 5-A, 6-D, 7-A, 8-D, 9-A, 10-D, 11-C, 12-C, 13-C, 14-D, 15-B, 16-B, 17-A, 18-D, 19-D, 20-B, 21-A, 22-A, 23-D, 24-C, 25-B, 26-D, 27-B, 28-C, 29-C, 30-D, 32-A, 33-D, 34-B, 35-C, 37-A, 38-C, 40-D, 42-C, 43-D, 46-A, 47-C, 48-A, 51-D, 54-A, 56-D, 57-D, 58-C, 60-A, 61-A, 62-C, 65-C, 66-A, 67-C, 68-D, 69-D, 70-C, 71-C, 72-A, 73-C, 77-D, 78-A, 79-A, 81-D, 82-D, 84-C, 85-D, 88-C, 89-D, 90-C
YUSUPOVA MANZURA 14529 56 ball 13 ball 6 ball 11 ball 5-A, 6-C, 7-C, 8-D, 10-A, 14-A, 15-A, 16-A, 17-D, 19-B, 20-D, 22-D, 23-D, 24-C, 26-A, 28-C, 29-B, , 32-D, 33-B, 34-C, 35-A, 36-C, 37-D, 38-A, 39-C, 40-D, 41-D, 43-D, 45-A, 47-D, 49-A, 51-B, 52-D, 53-D, 54-C, 55-D, 56-C, 57-D, 58-D, 59-D, 60-A, 63-A, 64-D, 67-A, 68-C, 69-D, 70-B, 71-A, 74-A, 75-D, 76-B, 78-D, 80-C, 82-D, 83-D, 84-A, 85-B, 86-B, 87-D, 89-A,
BAHROMOVA NAFISAXON 14506 56 ball 14 ball 7 ball 9 ball 1-A, 6-D, 8-C, 9-C, 10-B, 11-C, 15-A, 16-B, 17-D, 18-A, 20-D, 23-C, 24-C, 25-D, 26-B, 28-A, , 31-A, 32-B, 33-A, 36-D, 37-C, 38-B, 39-C, 40-B, 41-B, 42-D, 44-A, 45-B, 46-B, 50-C, 51-D, 52-B, 53-B, 54-D, 56-D, 57-B, 58-C, 59-A, 60-D, 61-C, 63-B, 64-B, 66-C, 67-D, 68-A, 69-C, 70-B, 72-D, 73-A, 74-B, 75-C, 76-B, 77-B, 78-A, 79-A, 80-C, 82-B, 84-D, 86-A, 90-B
ZOKIRMATOV JAHOIR 13905 55.8 ball 12 ball 9 ball 7 ball 1-D, 2-A, 6-A, 7-C, 8-B, 9-D, 11-C, 13-D, 15-A, 17-B, 21-C, 23-D, 24-C, 25-C, 26-A, 28-D, 29-C, 30-D, 31-B, 33-B, 35-C, 36-C, 38-D, 40-D, 41-A, 43-B, 45-B, 46-B, 47-D, 48-A, 50-C, 51-A, 52-A, 54-B, 55-B, 56-A, 57-B, 58-A, 59-C, , 61-C, 64-B, 69-A, 70-D, 71-A, 72-B, 73-D, 74-B, 75-A, 76-A, 77-B, 78-D, 79-D, 80-B, 81-B, 82-A, 83-C, 85-B, 86-D, 87-D, 88-B, 89-A, 90-A
AJEAI 14649 55.5 ball 6 ball 9 ball 10 ball 1-C, 2-B, 3-A, 4-A, 6-A, 7-A, 9-B, 10-D, 11-A, 12-B, 13-D, 15-D, 16-C, 18-A, 19-B, 20-A, 21-D, 22-D, 23-B, 24-A, 26-C, 27-B, 29-B, 30-A, 33-B, 34-D, 36-C, 37-D, 38-A, 39-D, 40-D, 41-B, 42-C, 43-B, 44-D, 45-D, 47-A, 50-A, 51-B, 52-D, 53-B, 54-D, 55-B, 59-D, 60-D, 62-B, 63-B, 66-B, 67-B, 68-A, 70-C, 71-B, 73-B, 74-B, 75-C, 77-C, 78-A, 80-D, 81-D, 82-D, 83-B, 84-C, 85-A, 86-C, 90-A
SULTTNOVABDUBORIY 14226 55.4 ball 4 ball 9 ball 11 ball 1-A, 2-D, 3-C, 5-C, 6-C, 7-C, 8-D, 9-D, 10-A, 11-D, 12-A, 13-C, 15-A, 16-A, 17-A, 18-D, 19-D, 20-C, 21-A, 22-A, 23-D, 24-C, 25-C, 26-A, 29-C, 30-D, 31-C, 32-D, 33-D, 34-C, 35-C, 36-C, 38-D, 40-D, 41-C, 43-C, 46-D, 48-A, 49-D, 50-C, 51-C, 53-A, 54-C, 56-C, 57-C, 58-D, 59-D, , 61-B, 63-B, 65-B, 66-D, 69-A, 71-D, 72-A, 73-A, 75-A, 76-A, 77-B, 80-C, 81-B, 83-D, 84-A, 86-C, 88-D, 89-D, 90-C
HUSNIDDINOV ZIYOVUDDIN 14626 55.3 ball 5 ball 12 ball 6 ball 1-A, 3-D, 4-A, 5-C, 6-C, 7-A, 8-C, 9-B, 11-D, 14-B, 15-B, 16-B, 17-D, 18-A, 19-D, 20-A, 21-D, 22-A, 23-B, 24-A, 25-C, 26-A, 27-D, 29-C, 30-D, 31-C, 32-C, 33-D, 35-D, 36-C, 38-A, 39-C, 40-D, 45-C, 46-D, 48-B, 50-D, 54-D, 55-D, 56-C, 57-D, 58-A, 59-D, , 62-A, 63-C, 64-A, 65-C, 66-A, 67-C, 68-D, 71-B, 72-C, 73-C, 74-C, 76-D, 77-D, 79-C, 80-D, 81-A, 82-B, 84-B, 85-C, 86-C, 87-A, 88-B, 89-C, 90-D
XAKIMOV ShAHBOZ 14314 55.2 ball 4 ball 13 ball 5 ball 1-C, 2-A, 4-D, 5-C, 6-B, 7-A, 8-B, 9-C, 10-D, 11-A, 12-A, 13-C, 14-B, 16-C, 17-A, 18-B, 19-A, 21-C, 22-B, 23-D, 24-D, 25-C, 26-A, 27-A, 28-C, 30-B, 31-D, 33-A, 34-A, 35-B, 36-D, 37-D, 40-B, 41-D, 42-B, 44-B, 45-B, 52-B, 53-B, 56-C, 57-A, 59-D, 60-D, 61-C, 62-D, 63-A, 64-C, 65-C, 66-C, 67-C, 68-A, 69-B, 70-D, 71-C, 74-D, 75-B, 76-D, 77-D, 78-B, 79-D, 80-D, 81-B, 82-D, 83-D, 84-B, 87-B, 88-D, 89-A,
NODIR X 14745 55.1 ball 18 ball 8 ball 5 ball 3-A, 4-A, 6-D, 9-B, 13-B, 14-D, 16-D, 18-D, 24-B, 25-C, 26-D, 27-C, , 32-C, 33-B, 35-B, 36-B, 37-D, 38-D, 40-C, 41-A, 42-D, 43-D, 45-C, 46-D, 47-A, 48-C, 49-C, 51-A, 52-D, 53-D, 54-C, 55-A, 59-B, 60-D, 61-B, 62-A, 63-D, 64-C, 65-A, 66-D, 67-A, 70-A, 71-A, 73-B, 74-D, 75-C, 76-C, 77-C, 78-D, 79-B, 82-A, 83-D, 84-C, 85-A, 86-A, 87-D, 88-D, 89-B, 90-C
BAZARBAEV 14701 54.7 ball 10 ball 8 ball 9 ball 2-A, 3-B, 5-B, 7-D, 8-A, 9-D, 11-B, 12-C, 13-C, 14-A, 15-B, 16-B, 18-B, 19-D, 21-D, 22-A, 23-D, 26-A, 27-B, 30-D, 32-B, 33-C, 34-A, 35-A, 36-D, 37-B, 38-B, 39-A, 40-A, 42-B, 43-C, 44-D, 45-C, 46-A, 48-C, 50-C, 51-D, 53-B, 54-A, 56-A, 59-B, 60-C, 62-D, 63-C, 64-B, 65-C, 66-D, 67-A, 68-B, 72-A, 74-A, 75-C, 76-A, 77-C, 79-B, 80-C, 81-B, 83-A, 84-C, 85-C, 86-D, 87-C, 89-B,
RAJABOV AKOBIR 13866 54.4 ball 6 ball 10 ball 8 ball 1-D, 2-D, 4-B, 5-A, 6-C, 7-C, 8-C, 9-D, 10-B, 11-B, 12-B, 13-D, 14-C, 16-B, 17-A, 18-C, 19-A, 20-D, 22-C, 26-C, 27-D, 28-C, 29-B, 30-D, 31-A, 34-A, 35-D, 36-C, 37-C, 38-D, 42-D, 43-D, 45-C, 46-B, 48-A, 50-B, 51-D, 52-A, 53-A, 55-A, 56-A, 57-B, 58-A, 59-C, , 62-D, 63-D, 65-D, 66-C, 67-A, 69-A, 70-C, 71-D, 72-A, 73-B, 74-C, 76-D, 77-C, 79-A, 80-C, 81-C, 82-D, 84-C, 85-D, 86-D, 88-B, 89-C,
VOHIDOV O'ZMU 14057 54.4 ball 7 ball 11 ball 6 ball 1-D, 2-A, 3-B, 4-D, 6-D, 7-D, 9-A, 11-D, 12-D, 13-A, 14-A, 15-C, 16-C, 17-C, 18-D, 19-A, 20-C, 22-C, 23-B, 24-A, 26-B, 27-A, 28-C, , 31-B, 37-D, 38-B, 39-A, 40-D, 41-C, 42-A, 47-B, 48-A, 49-D, 50-B, 52-D, 53-C, 54-D, 55-C, 56-B, 57-B, 59-C, 60-C, 61-C, 62-B, 63-B, 65-C, 66-A, 68-B, 69-D, 71-A, 72-A, 74-A, 75-C, 77-D, 78-C, 79-C, 80-A, 81-B, 82-B, 83-D, 84-D, 85-A, 86-C, 88-A, 89-A, 90-B
NAZAROVA FERU A 14469 54.3 ball 24 ball 9 ball 0 ball 6-A, 8-B, 10-D, 23-C, 26-C, 27-C, , 31-D, 32-B, 34-D, 35-B, 36-C, 40-D, 43-A, 45-D, 46-A, 47-C, 48-A, 49-B, 51-B, 52-D, 53-C, 54-D, 55-B, 56-A, 57-D, 58-D, 59-B, , 61-B, 62-D, 63-A, 64-A, 65-D, 66-D, 67-A, 68-B, 69-A, 70-D, 71-D, 72-C, 73-C, 74-C, 75-A, 76-C, 77-C, 78-A, 79-D, 80-C, 81-A, 82-A, 83-D, 84-C, 85-C, 86-A, 87-B, 88-B, 89-C, 90-D
TURG'UNOVA MUYASSAR 14556 54.3 ball 6 ball 12 ball 5 ball 1-C, 2-C, 3-B, 4-A, 5-A, 6-A, 7-A, 8-C, 11-B, 12-A, 14-C, 15-D, 16-D, 17-A, 19-B, 20-C, 21-A, 22-D, 23-D, 25-A, 26-D, 27-A, 28-C, 29-C, , 32-D, 33-D, 35-D, 36-B, 39-A, 40-D, 43-D, 44-D, 46-D, 47-D, 49-B, 53-B, 54-D, 56-C, 57-C, 58-B, 59-B, 60-A, 61-C, 62-B, 63-D, 64-C, 66-B, 69-A, 71-C, 72-D, 73-D, 74-C, 75-D, 76-C, 77-A, 78-A, 79-B, 81-D, 82-A, 83-C, 84-A, 85-D, 86-C, 87-D, 88-C, 89-A, 90-C
AHMEDJANOV JAVOHIR 14587 54.3 ball 6 ball 12 ball 5 ball 1-D, 2-D, 4-C, 5-A, 6-D, 7-C, 9-A, 10-D, 11-A, 12-C, 13-D, 14-C, 15-D, 17-D, 18-C, 19-C, 20-C, 21-C, 23-D, 24-D, 27-A, 28-A, 29-C, 30-C, 34-D, 36-A, 38-A, 39-C, 40-A, 43-D, 44-A, 45-A, 46-C, 49-C, 50-A, 51-A, 52-A, 54-C, 55-A, 57-C, 58-D, 60-C, 61-B, 62-D, 63-C, 64-D, 65-B, 66-B, 67-D, 69-B, 70-B, 71-B, 72-B, 73-C, 74-C, 75-C, 76-B, 78-B, 79-C, 80-B, 81-B, 82-D, 83-C, 85-D, 87-D, 89-D, 90-C
TOShPO'LATOV ABDULAZIZ 14077 53.8 ball 9 ball 4 ball 15 ball 1-A, 2-A, 3-D, 4-D, 5-A, 6-B, 8-D, 11-C, 13-A, 15-C, 16-C, 17-A, 18-B, 19-B, 22-D, 23-A, 24-D, 26-B, 28-B, 29-A, 30-C, 31-A, 33-A, 34-A, 36-C, 37-D, 38-D, 39-A, 40-A, 41-B, 42-B, 43-C, 44-D, 45-C, 46-A, 47-D, 48-B, 49-A, 51-C, 52-D, 53-C, 54-D, 55-D, 56-D, 57-A, 58-C, 60-B, 61-C, 63-A, 64-C, 65-D, 67-A, 68-B, 74-B, 75-C, 76-D, 77-A, 78-B, 80-D, 81-B, 86-A, 89-B,
QUYLIYEVA XURShIDA 13946 53.6 ball 10 ball 9 ball 7 ball 1-C, 2-D, 3-B, 5-D, 6-C, 10-A, 12-D, 13-A, 15-C, 16-B, 17-C, 18-A, 19-C, 20-B, 21-C, 23-B, 24-C, 27-B, 29-B, 30-D, 32-D, 33-A, 34-C, 35-C, 37-B, 39-D, 41-D, 42-B, 43-D, 44-B, 45-D, 46-A, 47-D, 48-B, 49-D, 51-A, 52-D, 53-B, 55-B, 59-C, 60-C, 61-B, 62-B, 63-D, 66-C, 70-B, 71-B, 72-C, 74-C, 75-C, 76-D, 77-C, 78-D, 79-A, 81-D, 82-B, 83-B, 84-D, 85-D, 86-C, 87-B, 88-D, 89-C, 90-C
RUSTAMOVA ASAL 14020 53.6 ball 5 ball 4 ball 17 ball 1-B, 2-B, 3-D, 4-A, 5-A, 6-C, 7-C, 8-B, 9-D, 11-D, 12-A, 13-C, 14-B, 15-A, 17-A, 18-C, 19-C, 20-D, 21-B, 23-D, 24-C, 25-D, 27-A, 29-A, 30-D, 31-C, 32-B, 33-D, 34-A, 35-B, 36-C, 38-D, 39-B, 41-C, 42-D, 43-D, 44-B, 45-A, 47-A, 48-C, 49-B, 50-A, 51-A, 52-A, 53-D, 54-C, 55-D, 56-D, 57-B, 59-A, 60-A, 63-C, 65-D, 70-A, 73-D, 75-A, 76-A, 77-D, 78-C, 79-B, 80-B, 82-C, 84-D, 86-A,
XAYTMATO'V JAVLON 13993 53.5 ball 5 ball 6 ball 14 ball 1-C, 2-A, 3-B, 4-A, 6-B, 7-A, 8-D, 9-B, 11-C, 13-A, 14-B, 16-D, 17-D, 18-D, 19-D, 20-B, 21-A, 22-C, 23-D, 24-C, 26-C, 27-C, 28-B, 29-C, 30-D, 31-D, 32-B, 33-C, 34-C, 35-A, 36-D, 37-B, 38-B, 39-B, 41-B, 42-D, 43-A, 44-A, 45-C, 46-D, 47-C, 48-D, 50-C, 51-A, 52-B, 53-C, 57-B, 58-D, 60-A, 61-A, 62-C, 65-A, 66-A, 67-A, 69-B, 70-C, 72-C, 75-A, 76-C, 80-D, 81-A, 84-D, 86-A, 88-B, 90-C
ERKINOVOLMMJON 14493 53.5 ball 7 ball 8 ball 10 ball 1-D, 2-B, 3-D, 4-B, 5-B, 7-C, 8-B, 9-C, 10-A, 11-D, 16-A, 17-C, 18-B, 19-C, 20-C, 21-C, 22-A, 23-D, 24-A, 26-A, 27-B, 28-B, 30-C, 31-B, 33-C, 34-A, 35-D, 36-C, 37-A, 40-B, 42-D, 43-B, 44-A, 46-B, 48-B, 49-A, 50-C, 52-D, 53-D, 54-A, 55-C, 56-B, 57-B, 58-A, 60-B, 63-D, 64-C, 65-C, 67-A, 68-C, 71-D, 73-C, 74-C, 75-C, 76-A, 78-A, 79-B, 80-B, 83-D, 84-A, 85-A, 86-C, 87-D, 88-A, 89-C,
XAMIDULLAYEVSOBIRJON 14546 53.5 ball 7 ball 8 ball 10 ball 1-B, 2-D, 3-A, 5-C, 6-A, 8-B, 9-A, 10-C, 12-C, 13-B, 14-B, 15-B, 16-B, 17-B, 18-B, 21-C, 22-D, 23-C, 26-C, 27-C, 28-D, 29-D, 30-B, 31-C, 32-B, 33-C, 35-C, 36-A, 37-A, 38-C, 39-A, 42-A, 44-A, 46-A, 47-C, 49-C, 50-C, 51-A, 52-A, 53-B, 54-A, 56-A, 58-B, 59-C, 60-A, 63-D, 64-B, 65-D, 68-D, 70-A, 71-C, 72-C, 73-A, 74-C, 78-C, 79-C, 80-B, 82-C, 83-B, 84-B, 85-C, 87-C, 88-D, 89-C, 90-B
NEMATOVAMADINA 14485 52.8 ball 10 ball 4 ball 14 ball 2-C, 4-D, 6-A, 8-A, 10-A, 11-B, 12-A, 14-D, 15-A, 16-C, 17-D, 18-A, 19-D, 20-B, 23-A, 24-B, 25-B, 26-A, 27-C, 30-B, 32-C, 34-A, 35-C, 36-A, 39-B, 40-D, 41-D, 42-B, 43-B, 44-A, 45-D, 46-C, 47-D, 48-A, 49-C, 50-A, 51-D, 52-A, 53-B, 54-D, 55-B, 56-A, 57-A, 58-B, 59-A, 60-C, 61-B, 62-B, 64-A, 65-A, 67-C, 68-A, 71-D, 76-B, 77-A, 79-D, 80-D, 81-C, 84-C, 85-A, 87-B, 89-C,
SHODIYEVA SOFIYA 13799 52.7 ball 9 ball 5 ball 13 ball 2-C, 5-C, 6-D, 7-B, 8-B, 9-A, 10-D, 11-A, 14-D, 15-D, 17-D, 18-C, 19-A, 20-C, 21-C, 22-B, 23-A, 24-B, 25-A, 26-C, 30-B, 31-A, 33-D, 34-B, 35-C, 36-C, 37-B, 38-D, 39-C, 41-A, 42-B, 44-D, 45-C, 46-B, 48-D, 49-A, 50-A, 51-B, 52-C, 53-C, 54-D, 55-D, 56-B, 57-A, 58-B, 60-D, 64-B, 65-C, 67-C, 73-D, 74-D, 76-A, 77-C, 78-B, 79-B, 81-C, 82-C, 83-A, 84-A, 85-D, 86-B, 87-B, 89-D,
MAXSUDOV XONDAMIR 14022 52.2 ball 4 ball 10 ball 8 ball 1-C, 2-D, 3-B, 4-A, 5-C, 6-B, 7-D, 8-D, 9-C, 10-C, 11-D, 12-A, 14-B, 15-D, 16-D, 17-A, 18-B, 20-A, 21-B, 22-C, 23-D, 24-B, 25-A, 27-D, 28-B, 29-C, , 31-D, 35-D, 36-C, 37-B, 39-C, 40-D, 41-A, 42-B, 43-D, 44-A, 47-A, 48-D, 50-B, 51-A, 53-D, 54-B, 55-D, 56-A, 58-B, 59-C, , 62-D, 63-C, 64-D, 65-B, 66-C, 69-C, 70-B, 71-D, 72-B, 73-D, 75-D, 76-A, 77-A, 78-B, 79-C, 80-C, 81-A, 82-B, 83-B, 85-A, 86-D, 88-A,
ABDUSATTOROV NODIR 14051 52.2 ball 8 ball 14 ball 0 ball 5-B, 6-A, 7-D, 8-D, 9-A, 10-D, 11-B, 12-B, 13-D, 15-B, 16-D, 17-A, 20-A, 21-B, 22-A, 23-C, 25-D, 26-B, 27-A, 28-D, 29-A, 30-D, 31-A, 33-C, 34-C, 37-C, 38-D, 41-D, 42-A, 43-B, 46-A, 48-B, 49-C, 53-A, 54-A, 55-A, 57-B, 59-B, , 61-A, 62-B, 63-B, 64-C, 65-C, 66-D, 67-B, 68-C, 69-C, 70-B, 71-A, 72-D, 73-B, 74-C, 75-B, 76-D, 77-D, 78-D, 79-A, 80-A, 81-C, 82-D, 83-D, 84-C, 85-B, 86-B, 87-D, 88-C, 89-C, 90-B
ALIMARDON 14617 52.2 ball 5 ball 11 ball 6 ball 2-D, 3-D, 4-B, 5-B, 6-D, 8-A, 9-B, 10-B, 11-D, 12-D, 13-D, 14-D, 15-C, 17-B, 18-B, 19-C, 20-C, 21-B, 22-B, 23-B, 26-C, 27-C, 28-D, 29-D, 30-D, 31-D, 36-B, 37-A, 38-B, 39-B, 43-B, 44-A, 45-B, 46-B, 47-B, 48-D, 49-A, 50-C, 51-B, 53-A, 54-B, 55-A, 59-C, 60-B, 61-B, 62-D, 63-A, 64-D, 65-B, 66-B, 67-C, 68-D, 69-D, 71-D, 72-C, 74-C, 76-D, 78-A, 79-D, 80-D, 81-C, 83-C, 84-D, 86-C, 87-A, 88-C, 89-B, 90-D
NIZOMIDDIN 13851 51.5 ball 11 ball 10 ball 4 ball 5-B, 6-C, 9-D, 10-C, 11-D, 12-A, 14-A, 15-B, 17-D, 20-A, 21-D, 22-D, 24-C, 25-B, 26-D, 27-A, 28-A, 29-A, 30-D, 31-D, 32-D, 33-D, 34-B, 35-B, 36-C, 38-A, 39-C, 40-B, 43-C, 44-B, 47-D, 48-D, 50-C, 51-A, 52-B, 53-D, 55-B, 57-B, 60-B, 61-C, 62-C, 63-C, 65-B, 66-A, 67-D, 68-D, 69-A, 70-D, 72-D, 74-A, 75-B, 76-D, 77-C, 78-D, 79-A, 81-C, 82-D, 83-A, 84-C, 85-D, 86-D, 87-B, 88-B, 89-C, 90-A
AXMEDOV MUXRIDDIN 14672 51.5 ball 9 ball 8 ball 8 ball 1-C, 2-C, 3-D, 4-D, 5-A, 6-C, 8-D, 9-A, 10-C, 11-D, 12-C, 13-B, 17-D, 19-D, 20-B, 21-D, 23-C, 24-A, 25-A, 29-C, 30-A, 31-C, 32-A, 33-A, 34-A, 35-D, 36-D, 37-D, 38-A, 39-C, 40-C, 43-B, 45-A, 46-A, 47-A, 48-C, 49-B, 51-D, 52-C, 53-A, 58-C, 59-A, 60-C, 61-D, 62-C, 63-A, 64-B, 65-B, 66-A, 67-C, 68-B, 70-D, 71-D, 72-A, 73-B, 74-B, 77-D, 78-C, 79-B, 80-D, 82-B, 83-B, 84-D, 85-C, 86-C,
UMARXO'JA 13850 51.3 ball 8 ball 11 ball 4 ball 1-D, 3-D, 5-A, 6-B, 7-A, 8-B, 9-D, 10-B, 12-A, 13-B, 14-D, 15-C, 16-C, 17-C, 18-C, 19-C, 20-D, 21-B, 22-D, 23-A, 24-C, 27-A, , 31-B, 33-D, 34-C, 38-C, 42-C, 43-C, 44-A, 45-C, 46-C, 47-A, 48-A, 49-D, 50-B, 51-A, 53-C, 55-A, 57-D, 58-C, 60-D, 61-B, 62-B, 64-A, 66-B, 67-B, 68-A, 69-D, 70-D, 71-A, 72-A, 73-A, 74-C, 75-A, 76-D, 77-C, 78-B, 79-C, 80-C, 82-D, 83-D, 85-A, 86-A, 87-D, 88-B, 89-B, 90-A
ABDULLAYEV SAFARALI 14033 51.1 ball 5 ball 12 ball 4 ball 1-A, 2-D, 3-D, 4-D, 5-A, 7-D, 9-A, 10-B, 11-A, 12-B, 13-C, 14-D, 15-B, 16-B, 18-A, 19-C, 20-D, 22-B, 23-A, 24-D, 25-C, 26-C, 27-B, 28-C, 30-B, 31-B, 34-D, 36-A, 37-C, 38-B, 39-C, 41-B, 42-D, 43-B, 45-A, 46-D, 47-D, 49-A, 52-A, 53-D, 56-A, 57-B, 58-B, , 62-D, 63-D, 64-B, 65-B, 66-C, 67-C, 68-B, 69-C, 70-D, 71-B, 72-C, 73-C, 74-B, 76-D, 77-D, 78-B, 81-C, 82-D, 83-D, 84-C, 85-B, 86-B, 87-D, 88-C, 89-C, 90-B
ShERXONOVAXUShRO'YA 13855 50.3 ball 6 ball 8 ball 9 ball 1-D, 2-B, 3-A, 4-D, 5-C, 7-C, 9-B, 10-D, 12-D, 13-C, 14-A, 15-A, 16-C, 19-A, 20-B, 21-C, 22-A, 23-B, 24-B, 25-A, 26-B, 27-D, 28-D, 29-D, , 31-D, 32-B, 33-C, 36-B, 37-B, 38-D, 39-B, 40-C, 44-C, 45-D, 46-D, 47-A, 48-D, 49-C, 50-D, 51-B, 53-C, 54-D, 55-C, 57-C, 58-B, 60-A, 61-C, 62-C, 64-A, 65-D, 66-D, 68-A, 70-C, 72-A, 73-D, 74-A, 75-A, 76-C, 77-C, 79-A, 81-D, 82-C, 84-D, 86-C, 87-B, 89-D, 90-A
URALOVA SOHIBA 14488 50.3 ball 5 ball 7 ball 11 ball 1-B, 2-B, 3-C, 4-A, 5-D, 6-C, 9-C, 10-D, 11-A, 12-C, 13-C, 14-B, 15-B, 16-A, 17-B, 18-A, 19-D, 20-A, 21-B, 24-D, 25-B, 27-D, 28-D, 29-B, 30-C, 31-C, 32-B, 33-A, 34-A, 36-D, 37-D, 38-A, 39-D, 40-D, 41-D, 42-B, 43-B, 44-C, 45-C, 46-B, 47-B, 48-A, 53-B, 55-B, 56-B, 57-C, 58-B, 59-B, , 61-B, 62-D, 63-A, 64-B, 65-C, 67-D, 68-B, 69-B, 70-B, 71-D, 74-C, 81-D, 82-B, 83-A, 84-A, 85-D, 86-C, 89-B, 90-B
MAKHMUDOV  K 14748 50.1 ball 6 ball 12 ball 3 ball 1-A, 2-D, 3-A, 4-B, 7-B, 8-A, 9-A, 10-B, 11-D, 12-A, 13-D, 14-A, 16-B, 17-D, 18-A, 20-B, 21-B, 22-A, 23-A, 25-D, 26-D, 27-A, 28-B, 30-A, 33-A, 34-B, 37-C, 38-A, 39-A, 40-B, 42-C, 45-D, 46-D, 47-D, 48-D, 52-A, 53-D, 55-A, 56-C, 58-A, 59-C, 60-C, 61-A, 62-C, 63-D, 64-A, 67-B, 68-C, 69-C, 70-A, 71-C, 72-C, 74-B, 75-A, 76-C, 77-B, 78-A, 79-D, 80-D, 81-C, 82-B, 83-A, 84-D, 85-A, 86-C, 87-A, 88-B, 89-D, 90-B
ABDURAShIDOVAZULFIYA 14511 49.3 ball 7 ball 8 ball 8 ball 1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D, 7-D, 8-B, 9-A, 10-B, 11-C, 12-D, 13-C, 16-C, 17-A, 18-B, 19-B, 20-D, 21-C, 25-A, 27-A, 28-B, 29-C, 30-B, 33-C, 34-C, 36-B, 37-C, 39-D, 40-C, 41-C, 42-A, 43-A, 44-D, 45-D, 46-C, 48-A, 49-C, 50-B, 51-A, 53-C, 56-D, 57-B, 58-A, 59-C, 60-B, 61-D, 62-A, 63-D, 64-A, 65-A, 67-C, 68-C, 69-B, 70-A, 71-C, 72-A, 74-B, 75-C, 77-C, 78-B, 79-D, 80-D, 81-A, 82-B, 83-B, 84-A, 90-C
NAZIROVSAMANRAR 14034 49.1 ball 8 ball 13 ball 0 ball 1-C, 3-B, 4-C, 6-D, 7-A, 8-D, 9-D, 10-D, 11-A, 12-B, 14-C, 15-A, 18-A, 19-B, 22-A, 23-D, 24-C, 25-C, 26-C, 27-B, 28-B, 29-A, , 33-A, 34-A, 35-C, 36-A, 38-A, 40-B, 42-B, 43-A, 44-B, 47-D, 48-A, 50-D, 51-D, 53-D, 54-B, 57-D, 58-D, , 61-A, 62-A, 63-C, 64-B, 65-B, 66-C, 67-B, 68-A, 69-D, 70-A, 71-B, 72-C, 73-C, 74-D, 75-B, 76-A, 77-A, 78-C, 79-C, 80-B, 81-A, 82-A, 83-C, 84-B, 85-B, 86-A, 87-D, 88-D, 89-B, 90-C
YO'LDOSSHEV RAXMATULLOX 14234 49.1 ball 6 ball 11 ball 4 ball 2-D, 3-B, 4-A, 5-B, 6-D, 7-A, 8-A, 9-B, 10-C, 13-C, 14-B, 15-B, 17-A, 18-D, 19-D, 21-B, 22-B, 24-C, 25-A, 26-D, 27-D, 28-A, 29-A, 30-B, 33-C, 34-C, 35-B, 36-C, 37-A, 39-B, 40-C, 41-C, 42-B, 43-C, 44-B, 49-B, 51-B, 53-A, 54-C, 55-B, 57-B, 58-B, 60-B, 61-B, 62-B, 63-D, 64-D, 65-C, 66-A, 67-A, 68-A, 69-A, 70-A, 72-D, 73-B, 74-A, 76-C, 77-C, 78-B, 79-D, 80-A, 81-B, 82-A, 83-B, 85-C, 86-C, 87-D, 88-A, 89-B,
ABBOSOV ABDULLA 13823 47.4 ball 10 ball 7 ball 7 ball 1-A, 4-D, 6-C, 7-A, 9-C, 13-D, 14-D, 15-C, 17-D, 19-B, 20-C, 21-C, 22-A, 23-A, 24-C, 25-A, 27-D, 28-D, 29-D, 30-C, 31-C, 32-A, 33-B, 34-D, 36-B, 37-D, 38-A, 41-C, 42-D, 43-B, 44-D, 45-B, 46-A, 47-C, 48-C, 50-A, 52-D, 53-B, 54-A, 55-B, 56-C, 57-A, 60-B, 62-C, 63-C, 65-A, 66-B, 67-A, 68-C, 69-D, 70-A, 71-A, 72-B, 74-A, 75-B, 76-B, 77-D, 78-A, 82-A, 84-C, 85-C, 86-A, 87-D, 88-D, 89-C, 90-B
TOXTAMURATOVAKMAL 14752 47.4 ball 11 ball 8 ball 5 ball 2-A, 4-D, 5-C, 7-A, 8-C, 9-B, 11-D, 13-C, 15-C, 16-B, 18-C, 19-C, 20-A, 21-D, 22-C, 26-B, 27-D, 29-A, 30-C, 31-B, 32-B, 33-A, 34-A, 35-B, 36-B, 37-A, 38-D, 41-A, 42-A, 43-C, 45-C, 48-B, 49-D, 50-B, 52-C, 54-D, 55-A, 56-D, 57-D, 59-C, 60-D, 61-C, 62-D, 63-D, 64-D, 65-B, 66-C, 67-C, 69-D, 70-D, 73-A, 74-B, 75-A, 76-B, 77-D, 78-B, 80-A, 81-B, 82-D, 83-C, 85-C, 86-D, 87-D, 88-A, 89-D, 90-C
FAYZULLAYEVA FARAIZ 14531 47.4 ball 11 ball 8 ball 5 ball 3-D, 4-A, 6-B, 7-B, 8-A, 9-C, 10-A, 11-B, 16-D, 17-D, 19-D, 20-C, 21-A, 22-D, 23-D, 24-D, 25-A, 28-B, 30-A, 34-C, 35-B, 38-C, 39-C, 40-D, 41-A, 42-D, 43-C, 44-C, 46-B, 47-C, 49-C, 50-A, 51-A, 52-C, 53-B, 55-B, 56-C, 57-A, 58-C, 59-D, 60-B, 61-C, 62-C, 63-C, 64-C, 65-B, 66-C, 67-C, 69-A, 70-A, 71-A, 72-D, 73-A, 75-D, 76-A, 77-B, 78-B, 79-A, 80-B, 81-B, 83-A, 84-B, 85-C, 86-C, 89-B, 90-A
ISMATOVA MUXLISA 13964 46.6 ball 1 ball 14 ball 1 ball 1-A, 2-D, 3-B, 4-C, 5-A, 6-B, 7-B, 8-A, 9-A, 10-C, 11-B, 13-C, 14-C, 15-A, 16-B, 17-C, 18-D, 19-D, 20-A, 21-B, 22-D, 23-B, 24-A, 25-C, 26-A, 27-D, 28-C, 29-D, 30-D, 32-C, 34-D, 37-D, 38-D, 39-A, 41-C, 42-B, 46-B, 47-C, 48-D, 49-C, 51-D, 53-B, 54-C, 55-C, 60-D, 61-D, 62-D, 63-C, 64-D, 65-A, 66-B, 67-C, 68-D, 69-C, 70-B, 71-A, 72-C, 73-B, 74-D, 76-B, 77-B, 78-B, 79-C, 80-D, 81-D, 82-B, 83-A, 84-A, 85-D, 86-C, 87-C, 88-D, 89-B, 90-B
YO'LDOShOV ShOHRUH 13937 46.3 ball 8 ball 6 ball 9 ball 1-D, 2-D, 3-D, 4-C, 6-A, 7-B, 8-C, 9-C, 13-A, 14-D, 15-B, 16-B, 18-A, 19-D, 20-D, 22-A, 23-C, 24-B, 25-B, 26-A, 27-A, 30-A, 31-D, 32-D, 33-B, 34-A, 35-D, 36-B, 38-D, 39-B, 40-C, 41-C, 42-A, 43-B, 46-A, 47-B, 48-A, 49-A, 52-D, 54-C, 55-A, 56-B, 57-C, 58-D, 59-D, 60-D, 61-A, 62-A, 64-A, 66-D, 68-C, 69-C, 70-A, 72-D, 75-D, 76-B, 77-D, 78-D, 79-B, 80-B, 82-A, 83-A, 86-D, 87-A, 88-C, 89-C, 90-D
KOMILOVYUSUFJON 14584 46.3 ball 9 ball 7 ball 7 ball 2-B, 3-A, 5-B, 6-D, 7-B, 8-C, 10-C, 11-D, 14-A, 15-C, 16-B, 17-A, 19-C, 21-B, 23-D, 24-D, 25-B, 26-C, 28-C, 29-B, 30-C, 31-D, 32-B, 34-D, 36-B, 37-A, 38-B, 40-B, 41-B, 42-B, 44-B, 45-D, 46-B, 47-D, 48-D, 51-C, 52-D, 53-B, 54-C, 56-B, 57-D, 58-A, 59-D, 60-C, 61-C, 62-B, 64-B, 65-A, 66-B, 67-D, 68-B, 69-B, 70-D, 71-B, 73-C, 74-A, 75-C, 79-B, 80-C, 81-D, 82-D, 83-B, 84-A, 86-A, 87-C, 88-A, 90-C
MURODXUJAYEV ISLOMXUJA 13925 46.1 ball 3 ball 5 ball 13 ball 1-D, 2-A, 3-C, 4-C, 5-D, 6-D, 7-B, 8-B, 9-A, 10-B, 11-A, 12-C, 13-C, 15-A, 16-A, 17-B, 18-C, 19-D, 20-D, 22-A, 23-D, 24-D, 25-B, 27-D, 28-A, 29-A, 30-C, 31-A, 32-A, 33-D, 34-A, 37-A, 38-D, 39-D, 40-A, 41-C, 42-A, 43-C, 44-B, 46-C, 47-B, 48-D, 49-D, 50-C, 51-C, 52-A, 53-C, 54-B, 55-C, 57-D, 58-C, 59-C, , 61-D, 63-B, 64-B, 66-C, 68-A, 69-B, 71-A, 72-B, 73-D, 75-A, 79-C, 81-B, 82-D, 86-A, 87-D, 89-B, 90-A
MANNAPOVA DIYORA 14489 46.1 ball 5 ball 7 ball 9 ball 1-A, 3-D, 4-D, 5-C, 6-D, 7-A, 8-A, 9-C, 10-D, 11-A, 14-C, 15-A, 16-B, 17-B, 19-A, 20-D, 21-B, 22-C, 23-D, 24-A, 25-A, 26-D, 27-B, 28-B, 30-B, 31-D, 32-B, 33-D, 36-D, 37-C, 38-A, 39-A, 40-C, 42-D, 43-D, 44-B, 45-D, 46-D, 47-C, 48-A, 49-A, 51-A, 52-C, 54-D, 55-D, 56-B, 58-C, 59-D, , 61-D, 62-D, 63-A, 64-D, 65-B, 67-C, 68-A, 70-B, 71-B, 73-B, 74-A, 75-B, 76-A, 78-C, 79-C, 80-C, 82-B, 85-D, 88-D, 89-A, 90-A
BUZURXONOV NURMUHAMMAD 4286 45.3 ball 8 ball 5 ball 10 ball 2-A, 3-B, 4-D, 7-B, 8-C, 9-A, 10-C, 11-D, 13-C, 14-B, 16-C, 17-D, 18-D, 19-D, 20-D, 22-C, 23-B, 25-D, 26-B, 28-A, 29-A, 30-B, 32-D, 33-A, 34-C, 35-A, 36-B, 37-A, 39-B, 40-D, 41-C, 42-A, 43-D, 44-B, 45-D, 46-B, 48-D, 49-B, 51-A, 52-C, 53-C, 54-A, 55-C, 57-A, 58-A, 59-D, 60-C, 61-A, 62-C, 63-B, 64-A, 66-B, 67-B, 69-C, 70-D, 72-D, 75-A, 76-D, 77-B, 79-A, 80-B, 81-C, 82-C, 83-C, 85-B, 86-D, 89-B,
NIGMATO'V BEKZOD 13836 45.2 ball 9 ball 8 ball 5 ball 1-D, 2-D, 4-D, 5-B, 7-D, 10-D, 12-B, 13-A, 14-A, 16-C, 18-B, 19-C, 20-A, 21-D, 23-A, 24-A, 25-A, 27-D, 28-C, 29-A, 30-C, 31-C, 33-B, 34-C, 36-B, 38-C, 39-A, 40-C, 41-A, 42-A, 43-C, 44-C, 46-A, 47-A, 48-C, 49-D, 51-A, 53-A, 55-D, 56-D, 57-A, 58-C, 60-D, 61-B, 62-B, 63-C, 64-A, 66-B, 67-A, 68-A, 69-B, 70-A, 71-A, 72-D, 73-C, 75-D, 76-D, 77-D, 79-C, 80-C, 81-D, 84-D, 85-A, 86-A, 87-B, 88-D, 89-D, 90-A
BOQIYEV  DIYOR 14330 45.2 ball 8 ball 7 ball 7 ball 1-D, 2-A, 3-D, 4-A, 6-D, 8-A, 9-A, 10-D, 11-D, 13-C, 14-A, 16-C, 18-B, 19-A, 20-B, 21-B, 23-C, 24-C, 25-B, 26-A, 27-A, 28-B, , 31-B, 32-A, 36-B, 37-A, 38-B, 39-B, 40-C, 41-A, 42-D, 44-B, 45-B, 46-B, 49-B, 50-A, 51-B, 52-A, 53-B, 54-A, 55-A, 56-A, 57-B, 59-C, 60-B, 62-B, 63-B, 64-C, 65-B, 66-A, 67-D, 68-C, 69-D, 70-B, 71-A, 72-B, 73-A, 74-B, 76-C, 79-B, 80-A, 82-C, 85-D, 86-A, 87-B, 88-A, 89-B, 90-B
MADAZIMOVA XADIChA 13890 45.1 ball 10 ball 11 ball 0 ball 1-C, 3-A, 4-B, 5-C, 7-D, 8-C, 9-A, 11-C, 12-D, 13-D, 15-C, 18-A, 19-B, 21-D, 22-D, 25-A, 26-C, 27-C, 28-B, 29-A, , 32-A, 33-A, 34-C, 35-A, 37-B, 39-B, 40-C, 46-D, 48-D, 49-A, 50-C, 52-A, 53-A, 54-C, 55-C, 57-D, 58-C, 59-A, 60-A, 61-C, 62-B, 63-B, 64-C, 65-D, 66-D, 67-C, 68-A, 69-B, 70-C, 71-A, 72-C, 73-B, 74-D, 75-B, 76-D, 77-C, 78-D, 79-D, 80-B, 81-B, 82-C, 83-D, 84-B, 85-C, 86-C, 87-A, 88-A, 89-B, 90-D
TALIPOVIBROHIM 12989 45 ball 4 ball 7 ball 9 ball 1-D, 3-B, 5-B, 6-A, 7-A, 8-B, 9-B, 10-B, 11-D, 12-C, 13-A, 15-A, 16-C, 17-A, 18-D, 19-C, 21-B, 22-D, 23-B, 24-A, 25-A, 26-C, 27-A, 28-B, 29-C, 30-A, 31-B, 32-D, 33-C, 36-D, 37-B, 39-D, 40-B, 42-C, 43-A, 44-D, 45-C, 46-D, 47-B, 48-C, 50-C, 51-A, 52-D, 53-C, 54-D, 56-C, 57-C, 58-C, 59-A, , 63-A, 66-C, 67-C, 68-B, 69-D, 70-A, 72-B, 73-D, 75-D, 76-C, 77-A, 78-C, 79-B, 80-C, 81-A, 82-B, 84-A, 86-A, 87-A, 89-C, 90-C
AXMEDOV XURShID 13804 44.9 ball 7 ball 12 ball 0 ball 3-C, 4-D, 6-C, 7-C, 9-D, 11-D, 12-B, 13-B, 15-A, 16-C, 17-C, 18-A, 20-A, 21-A, 22-B, 23-B, 24-B, 25-D, 26-D, 27-C, 28-D, 29-D, 30-A, 31-A, 34-C, 36-C, 37-A, 38-D, 39-D, 40-D, 42-C, 44-A, 45-B, 46-C, 49-B, 52-B, 53-C, 54-A, 55-B, 56-B, 58-B, , 61-A, 62-C, 63-A, 64-A, 65-C, 66-B, 67-B, 68-B, 69-D, 70-D, 71-D, 72-D, 73-A, 74-B, 75-A, 76-A, 77-B, 78-D, 79-C, 80-C, 81-B, 82-D, 83-D, 84-B, 85-A, 86-A, 87-D, 88-B, 89-B, 90-A
AHMADJONOV ZIYODULLO 14634 44.2 ball 8 ball 6 ball 8 ball 2-B, 4-C, 5-D, 7-A, 9-A, 10-A, 12-B, 13-A, 14-B, 15-B, 16-D, 17-D, 18-A, 19-A, 21-C, 22-B, 24-B, 25-A, 26-D, 27-C, 28-B, 29-C, , 31-B, 33-A, 34-B, 35-B, 37-B, 38-B, 39-C, 40-C, 41-C, 42-D, 44-C, 46-C, 47-D, 48-C, 50-C, 51-B, 52-C, 53-C, 54-B, 55-D, 57-B, 58-C, 59-A, 60-B, 61-A, 62-B, 63-C, 64-B, 67-D, 68-A, 70-D, 72-D, 73-C, 75-D, 76-D, 77-B, 78-C, 79-B, 80-B, 81-B, 83-B, 85-A, 86-C, 87-B, 88-A, 90-B
U  M   I    D 14399 44.1 ball 6 ball 6 ball 9 ball 1-C, 4-C, 5-D, 6-C, 7-A, 8-A, 10-D, 11-D, 13-D, 14-C, 16-B, 17-D, 18-D, 19-A, 20-B, 21-A, 22-A, 23-D, 24-D, 25-C, 26-D, 27-A, 29-D, 30-C, 31-B, 33-A, 35-A, 36-A, 37-C, 39-D, 40-A, 41-C, 42-A, 43-A, 44-C, 45-C, 46-B, 47-A, 48-D, 49-D, 51-C, 53-C, 54-C, 55-C, 57-D, 58-D, 59-A, 60-B, 61-A, 62-C, 64-A, 66-D, 69-C, 70-C, 71-D, 72-D, 73-C, 74-D, 75-A, 79-C, 80-A, 81-A, 82-D, 85-A, 86-C, 87-C, 88-A, 89-D, 90-D
TOShTEMIROV MAShRABBOY 13821 44.1 ball 7 ball 7 ball 7 ball 1-D, 3-B, 4-C, 7-B, 8-C, 9-C, 11-B, 12-C, 13-C, 14-B, 15-D, 16-D, 17-D, 18-C, 19-D, 20-B, 21-B, 22-B, 24-D, 25-C, 28-B, 29-D, 30-C, 31-B, 32-D, 34-C, 35-D, 36-A, 37-B, 38-C, 39-A, 40-C, 41-C, 43-C, 44-B, 45-B, 47-C, 48-A, 50-C, 51-B, 52-A, 53-B, 54-A, 55-B, 59-C, 60-C, 61-C, 62-C, 63-A, 65-B, 66-B, 67-D, 68-D, 69-D, 73-C, 74-B, 75-A, 76-C, 77-B, 78-D, 79-A, 80-A, 81-B, 83-C, 84-B, 85-B, 86-D, 88-B, 90-D
RAJABOV AKOBIR   12573 44.1 ball 7 ball 7 ball 7 ball 2-D, 4-A, 5-C, 6-C, 8-B, 9-B, 10-C, 11-A, 12-C, 14-D, 16-A, 17-C, 18-C, 20-B, 21-B, 22-A, 23-A, 24-B, 25-A, 26-C, 28-A, 29-A, 30-D, 31-B, 32-A, 33-B, 34-C, 36-D, 39-A, 40-A, 41-B, 43-C, 45-B, 46-A, 47-B, 49-A, 50-B, 51-B, 52-D, 53-B, 54-B, 55-C, 57-B, 58-B, 59-B, 60-A, 61-B, 62-B, 63-C, 65-A, 68-D, 71-A, 72-A, 73-C, 74-C, 75-C, 76-D, 78-C, 79-C, 80-D, 81-B, 82-C, 83-B, 85-D, 86-A, 87-D, 88-C, 89-C, 90-B
ISROILOVA NAR IZA 13917 43.8 ball 3 ball 9 ball 6 ball 1-C, 2-B, 3-C, 4-C, 5-D, 6-C, 8-D, 9-D, 10-B, 11-C, 12-D, 13-A, 14-B, 15-B, 17-C, 18-B, 19-B, 20-A, 22-D, 23-B, 24-D, 25-A, 26-A, 27-B, 28-D, 29-C, 30-A, 31-D, 34-B, 35-D, 37-C, 38-A, 39-C, 40-D, 41-D, 42-B, 43-A, 44-D, 45-B, 46-D, 47-A, 48-B, 49-A, 55-B, 57-B, 58-D, 59-A, 60-C, 62-D, 63-D, 65-A, 66-C, 67-C, 69-C, 70-B, 71-D, 72-A, 73-A, 76-C, 77-A, 78-D, 79-D, 80-C, 81-C, 82-A, 83-B, 84-B, 85-C, 86-D, 87-D, 89-A, 90-A
MATNAZAROVA D 14508 43 ball 6 ball 7 ball 7 ball 1-B, 2-B, 3-B, 4-D, 5-D, 6-A, 7-C, 10-B, 11-C, 12-B, 13-B, 14-D, 16-A, 19-D, 20-A, 21-C, 22-A, 23-D, 25-A, 26-A, 27-B, 28-C, 29-D, 30-C, 31-B, 32-A, 34-A, 35-D, 36-C, 37-B, 38-D, 39-A, 40-A, 41-C, 42-C, 43-C, 44-D, 47-B, 48-B, 51-A, 53-A, 54-D, 55-A, 56-B, 57-D, 58-B, 60-A, 61-C, 62-A, 63-A, 64-D, 65-D, 66-A, 68-D, 69-C, 70-B, 71-A, 72-D, 76-C, 77-C, 80-C, 81-C, 82-D, 83-A, 84-C, 85-D, 86-D, 87-B, 88-B, 89-C,
XUDYQULOVA ShAXLO 14788 40.8 ball 5 ball 8 ball 5 ball 1-C, 2-A, 3-A, 4-A, 5-D, 6-C, 7-C, 8-A, 9-B, 10-A, 12-C, 13-A, 14-D, 16-A, 17-D, 18-D, 20-D, 21-B, 22-C, 24-D, 25-C, 26-A, 28-B, 29-C, 30-B, 31-C, 32-A, 33-B, 34-A, 35-A, 36-C, 37-C, 41-C, 42-A, 43-D, 44-B, 45-C, 46-B, 47-B, 50-C, 51-A, 52-B, 53-B, 56-C, 58-C, 59-D, 60-A, 61-A, 62-C, 63-A, 64-D, 65-A, 67-D, 68-D, 69-B, 70-D, 71-D, 73-C, 75-C, 76-D, 77-C, 78-A, 79-D, 80-C, 81-B, 82-D, 83-B, 85-C, 86-D, 87-D, 89-A, 90-A
KURBANOVAMADINA 14565 40.3 ball 0 ball 13 ball 0 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-D, 5-C, 6-C, 7-B, 8-B, 9-A, 10-C, 11-B, 12-B, 13-A, 14-B, 15-D, 16-A, 17-D, 18-D, 19-B, 20-D, 21-C, 22-A, 23-C, 24-A, 25-D, 26-B, 27-D, 28-B, 29-B, 30-D, 33-D, 36-D, 37-A, 39-D, 40-A, 41-D, 43-B, 44-D, 46-D, 48-D, 51-A, 52-A, 53-A, 54-A, 56-D, 57-D, 58-A, , 61-A, 62-A, 63-C, 64-C, 65-C, 66-A, 67-C, 68-D, 69-C, 70-C, 71-B, 72-C, 73-A, 74-C, 75-B, 76-C, 77-C, 78-D, 79-D, 80-B, 81-D, 82-D, 83-B, 84-C, 85-A, 86-A, 87-A, 88-D, 89-B, 90-D
ZIYODOV ShAHZODBEK 14236 40 ball 7 ball 5 ball 8 ball 1-A, 2-A, 3-A, 4-C, 5-B, 6-C, 7-C, 8-A, 9-D, 11-A, 12-D, 13-D, 14-D, 15-C, 17-B, 18-A, 19-D, 20-C, 21-A, 23-B, 28-C, 29-C, 30-A, 31-A, 32-B, 33-A, 35-C, 36-B, 38-A, 39-D, 40-A, 41-B, 42-A, 44-C, 45-C, 46-B, 47-B, 48-B, 49-B, 50-B, 52-A, 53-A, 55-B, 56-A, 57-D, 58-B, 59-A, 60-B, 61-C, 62-A, 63-B, 64-C, 65-D, 66-B, 67-B, 68-C, 70-B, 71-B, 72-B, 74-B, 75-C, 76-D, 77-B, 78-A, 79-A, 80-A, 81-C, 82-D, 84-B, 86-A,
IBROHIM 13805 37.4 ball 3 ball 11 ball 0 ball 1-D, 4-D, 6-A, 7-A, 8-D, 9-B, 10-D, 11-C, 12-B, 13-C, 14-B, 15-D, 16-D, 17-B, 18-A, 19-C, 20-C, 21-A, 22-A, 23-C, 24-A, 25-A, 26-C, 27-A, 28-C, 29-D, 30-B, 31-A, 32-A, 33-C, 34-B, 35-A, 36-A, 37-B, 39-A, 42-A, 43-C, 44-C, 47-B, 48-B, 52-A, 53-A, 56-C, 57-C, 58-B, 60-C, 61-B, 62-A, 63-C, 64-B, 65-A, 66-C, 67-B, 68-A, 69-A, 70-D, 71-D, 72-B, 73-C, 74-B, 75-A, 76-C, 77-C, 78-B, 79-A, 80-C, 81-C, 82-B, 83-A, 84-C, 85-B, 86-B, 87-D, 88-D, 89-C, 90-A
TIMURBOTIROF 14272 36.8 ball 6 ball 5 ball 7 ball 1-B, 2-D, 3-A, 4-D, 5-A, 6-A, 9-D, 10-B, 11-C, 12-A, 13-B, 14-B, 15-B, 16-C, 17-D, 18-B, 21-D, 22-B, 23-C, 24-C, 25-D, 28-D, 29-B, 30-B, 31-D, 32-A, 34-C, 36-C, 37-D, 38-C, 39-D, 41-D, 42-D, 43-C, 44-C, 45-A, 46-D, 48-D, 49-C, 51-A, 52-D, 53-C, 54-D, 55-B, 56-D, 57-C, 58-B, 59-C, 60-B, 61-B, 63-B, 65-D, 66-D, 67-C, 68-C, 69-D, 72-B, 73-D, 74-C, 75-B, 76-A, 77-A, 78-A, 79-C, 80-A, 81-A, 83-C, 84-A, 85-C, 86-A, 88-C, 90-D
MIRZADAVLATOV ASADBEK 14024 34.6 ball 3 ball 4 ball 9 ball 1-C, 2-D, 3-C, 4-D, 5-D, 6-A, 7-D, 8-B, 9-A, 10-B, 11-D, 12-C, 13-A, 14-B, 15-A, 16-B, 17-B, 19-B, 20-B, 21-C, 22-B, 23-C, 24-C, 25-D, 28-A, 29-C, 30-A, 31-A, 32-A, 33-B, 34-C, 35-C, 36-B, 37-D, 39-B, 40-D, 41-C, 42-A, 43-A, 44-D, 45-C, 46-D, 47-D, 48-C, 49-C, 50-C, 51-B, 52-D, 53-A, 55-A, 58-D, 59-A, 60-D, 62-D, 63-A, 64-A, 65-A, 67-B, 68-B, 69-A, 71-B, 74-D, 76-D, 77-B, 78-B, 79-C, 80-C, 81-D, 82-B, 85-A, 86-A, 87-B, 89-D, 90-A
TURABAEV UMIDJON 14567 33.7 ball 8 ball 6 ball 3 ball 2-C, 3-A, 4-C, 5-A, 6-D, 7-A, 8-D, 10-A, 11-D, 13-A, 14-A, 16-B, 17-D, 19-D, 22-D, 23-A, 24-B, 25-A, 26-A, 28-D, 29-D, 30-D, 31-C, 32-C, 33-D, 34-A, 35-A, 36-C, 37-C, 39-C, 41-C, 42-D, 44-A, 45-B, 46-A, 47-C, 48-B, 49-A, 50-A, 51-C, 52-A, 54-C, 55-A, 56-A, 57-A, 59-A, , 61-C, 62-C, 63-D, 64-B, 65-C, 66-C, 67-C, 69-C, 70-C, 71-A, 72-B, 74-D, 75-A, 76-D, 77-A, 78-A, 79-D, 80-C, 81-A, 82-A, 83-C, 84-D, 86-C, 87-D, 88-D, 89-C, 90-A
ISRAILOVA SEVARA 14436 33.6 ball 5 ball 5 ball 6 ball 1-C, 2-D, 4-B, 6-B, 7-B, 8-B, 9-C, 10-B, 11-C, 12-C, 13-A, 14-B, 15-B, 16-B, 17-D, 18-B, 19-C, 20-B, 21-D, 22-A, 24-B, 25-C, 26-A, 27-D, 30-A, 31-D, 33-A, 34-A, 36-C, 38-B, 39-A, 40-A, 41-D, 42-B, 43-D, 44-C, 46-C, 47-A, 48-B, 49-D, 50-B, 51-B, 52-C, 53-D, 54-D, 55-D, 57-C, 58-D, 59-B, 60-B, 61-C, 63-A, 64-B, 66-C, 67-B, 69-A, 70-A, 71-C, 73-D, 74-D, 75-B, 76-A, 77-A, 78-C, 79-B, 82-C, 83-B, 84-A, 85-A, 86-C, 87-D, 88-D, 89-A, 90-B
MIRAZIZOVMIRADHAM 13916 32.9 ball 10 ball 3 ball 6 ball 2-B, 4-A, 5-D, 6-C, 7-D, 10-B, 11-B, 12-D, 13-A, 14-D, 15-B, 18-D, 19-B, 20-B, 21-A, 23-B, 26-D, 27-D, 29-B, 30-A, 32-D, 33-C, 34-D, 35-D, 36-A, 37-B, 38-B, 39-B, 40-B, 41-C, 42-A, 43-D, 44-B, 46-A, 47-C, 48-D, 49-D, 50-D, 51-C, 52-C, 53-D, 54-C, 55-A, 56-C, 57-C, 59-B, 60-A, 61-B, 62-A, 63-D, 64-D, 66-A, 67-D, 68-C, 69-C, 70-B, 72-D, 73-B, 75-B, 77-C, 79-A, 80-A, 81-D, 82-B, 83-B, 84-D, 85-D, 86-C, 87-B, 88-D, 90-C
MAXFUZA 14650 29.5 ball 6 ball 4 ball 5 ball 1-B, 3-A, 4-D, 6-B, 7-D, 9-D, 10-A, 11-C, 12-C, 13-A, 14-D, 15-B, 16-A, 17-D, 18-A, 20-C, 21-B, 22-B, 23-D, 24-B, 25-C, 26-D, 27-C, 30-D, 31-C, 32-C, 33-D, 34-C, 36-D, 37-C, 39-A, 40-C, 41-D, 42-D, 43-D, 44-C, 46-C, 47-D, 48-C, 49-A, 50-B, 52-D, 53-D, 54-C, 55-D, 56-D, 57-C, 58-D, 59-D, 60-C, 61-C, 62-A, 63-D, 64-B, 65-D, 66-D, 67-B, 70-A, 71-A, 72-B, 73-C, 74-B, 75-B, 78-B, 79-A, 80-A, 82-C, 83-B, 84-D, 85-D, 86-A, 87-D, 88-A, 89-D, 90-C
MIRKOMOLOV MIROBID 14007 26.3 ball 7 ball 6 ball 0 ball 1-A, 2-B, 4-C, 8-C, 9-B, 10-B, 11-A, 12-D, 13-A, 14-B, 15-D, 16-A, 18-D, 19-C, 20-B, 22-C, 23-D, 24-D, 25-C, 26-D, 27-A, 28-B, 30-A, 31-B, 32-D, 33-D, 34-C, 35-A, 36-C, 37-C, 38-B, 39-A, 41-B, 43-B, 44-C, 45-B, 46-D, 47-A, 48-B, 49-B, 50-D, 51-D, 52-A, 53-A, 55-D, 56-D, 58-D, , 61-D, 62-A, 63-D, 64-B, 65-C, 66-D, 67-C, 68-C, 69-A, 70-C, 71-D, 72-C, 73-A, 74-A, 75-C, 76-A, 77-D, 78-B, 79-D, 80-A, 81-A, 82-C, 83-D, 84-A, 85-C, 86-C, 87-B, 88-B, 89-A, 90-D
RAHMONOVASITORA 13934 21 ball 5 ball 5 ball 0 ball 1-C, 3-A, 4-D, 5-A, 6-D, 7-C, 8-A, 9-C, 11-D, 12-D, 14-B, 15-C, 16-D, 17-C, 18-D, 19-A, 21-B, 23-B, 24-A, 25-B, 26-B, 27-D, 28-B, 29-B, 30-A, 31-A, 32-D, 33-D, 34-A, 36-C, 37-B, 40-B, 42-A, 43-A, 44-C, 45-C, 46-A, 48-D, 49-A, 50-C, 51-C, 52-A, 53-D, 54-C, 55-A, 56-D, 57-D, 58-B, 59-A, 60-C, 61-C, 62-D, 63-B, 64-B, 65-D, 66-D, 67-A, 68-D, 69-D, 70-D, 71-B, 72-C, 73-B, 74-C, 75-C, 76-B, 77-C, 78-A, 79-A, 80-A, 81-B, 82-C, 83-C, 84-B, 85-D, 86-D, 87-C, 88-B, 89-B, 90-D
FOTIMAXON 14489 19.2 ball 8 ball 2 ball 2 ball 1-A, 2-C, 4-D, 5-C, 8-A, 9-C, 11-A, 12-C, 13-D, 15-A, 16-B, 17-B, 18-A, 19-A, 20-D, 21-B, 22-C, 24-A, 27-B, 28-B, 29-C, 30-B, 31-D, 32-B, 34-B, 35-A, 36-D, 37-C, 38-A, 39-A, 40-C, 41-C, 42-D, 43-D, 45-D, 46-D, 47-C, 48-A, 49-A, 50-D, 51-A, 52-C, 53-C, 54-D, 55-D, 56-B, 57-D, 58-C, 59-D, 60-B, 61-D, 62-D, 63-A, 64-D, 65-B, 66-A, 67-C, 69-D, 70-B, 71-B, 72-D, 73-B, 74-A, 75-B, 76-A, 77-A, 78-C, 79-C, 80-C, 81-D, 82-B, 83-B, 84-D, 85-D, 86-A, 88-D, 89-A, 90-A
14251 18.6 ball 0 ball 6 ball 0 ball 1-D, 2-A, 3-C, 4-A, 5-A, 6-C, 7-B, 8-D, 9-A, 10-D, 11-B, 12-B, 13-B, 14-B, 15-A, 16-A, 17-D, 18-D, 19-D, 20-B, 21-A, 22-A, 23-D, 24-B, 25-B, 26-A, 27-C, 28-C, 29-B, 30-D, 31-C, 32-C, 33-A, 34-C, 37-A, 38-B, 39-A, 40-D, 41-A, 42-C, 45-C, 46-A, 47-D, 48-C, 49-A, 50-C, 51-A, 53-A, 54-B, 55-C, 57-B, 58-A, 59-B, 60-A, 61-B, 62-C, 63-D, 64-D, 65-B, 66-D, 67-B, 68-B, 69-C, 70-C, 71-C, 72-A, 73-D, 74-D, 75-B, 76-C, 77-D, 78-B, 79-B, 80-A, 81-B, 82-A, 83-A, 84-C, 85-B, 86-D, 87-B, 88-B, 89-A, 90-C
14 0 ball 0 ball 0 ball 0 ball
TRX U BI YA    ChCh 13 0 ball 0 ball 0 ball 0 ball